22
Efficiency realiseren met online hulpverlening Congres Online Hulpverlening 10 november 2010 Liesbeth Meijnckens & Bram van Leeuwen

Presentatie redmax pbg conges online hulpverlening 11-10-2010

Embed Size (px)

Citation preview

Efficiency realiseren met online hulpverlening Congres  Online  Hulpverlening    10  november  2010    Liesbeth  Meijnckens  &  Bram  van  Leeuwen  

Even kennismaken

Even kennismaken

•  Wie  werkt  voor  een  zorgorganisaBe?  •  Wie  is  hulpverlener?  •  Wie  heeD  online  contact  met  cliënten?  •  Wie  behandelt  online?  •  Wie  merkt  voor  een  organisaBe  waar  5.000  of  meer  cliënten  online  geholpen  zijn?  

•  Wie  weet  het  antwoord  niet  op  de  vorige  vraag?  

•  Kennismaken  •  E-­‐health:  van  pilots  naar  organisaBebrede  implementaBe  

•  Lessons  Learned  •  Case  Parnassia  Bavo  Groep  •  Vragen  •  AfsluiBng  

Programma

E-mental health ontgroeit de kinderschoenen

E-mental health Tien jaar in ontwikkeling

2000 - 2005 –  InnovaBe  >  experimenteren,  ontwikkelen,  effectonderzoek      

2005 - 2010 –  CommunicaBe  &  draagvlak,  herhaling,  ‘vertalingen’,  financiering    

2010 - 2015 –  OrganisaBebrede  en  resultaatgerichte  implementaBe,  incl.  bijbehorende  organisaBe  veranderingen  +  financiering  

–  Samenwerking  op  techniek  /  infrastructuur  –  InnovaBe  EMH  next  generaBon  

   

Gartner Hype Cycle

Verspreiding van innovaties Geen lineair proces

Van product naar infrastructuur…

EHW

Vinden

Vergoeden

Verleiden, informeren, aanmelden

Behandeling &

.. en naar geïntegreerde aanpak voor (online) resultaat

Nazorg

100% en in alle mengvormen

OL OL OL OL OL OL OL

Aanm. intake, acceptatie Behandeling

1. 100% OL

OL F2F OL F2F OL F2F

Aanm. intake, acceptatie Behandeling

OL 2. Met F2F

F2F F2F F2F F2F OL F2F

Aanm. intake, acceptatie Behandeling

OL 3. Met OL

GGZ Online 2010: Niet óf, maar hoe

•  Aansluiten  bij  maatschappelijke  ontwikkeling  •  Aansluiten  bij  verwachBngen  online  consument  •  E-­‐health  is  effecBef  •  E-­‐health  biedt  mogelijkheden  voor  realiseren  bereik  &  efficiency    “GGZ-­‐aanbod  zal  steeds  meer  online  elementen  beva3en.  Dat  kan  gaan  om  online  communica:e,  online  toeleiding,  online  service,  online  behandeling,  online  begeleiding,  online  nazorg  etc.”    

Verwach(ng  2015:    40  –  60  %  van  zorgpaden  bevat  online  elementen  

Bankensector brengt primair proces online met diepgaande gevolgen voor alle aspecten van hun organisatie

E-health is geen project maar een organisatieverandering

Lessons learned

•  Werk  vanuit  een  integrale  visie  gebaseerd  op  online  trends  en  organisaBedoelstellingen  

•  Stuur  vanuit  de  ‘top’,  coördineer  en  faciliteer  vanuit  staf,  realiseer  in  primaire  proces.  

•  Zorg  voor  een  Mr/Mrs  E-­‐health  (zorgprofessional)  

•  Denk  groot,  faseer,  begin  klein:  maak  keuzes!!  •  Neem  Bjd,  blijf  bewegen  

Parnassia Bavo Groep kiest voor E-health

•  Aansluiten  bij  de  wereld  van  vandaag:  paBënt  is  online  en  bepaalt  zelf  

•  Nieuwe  doelgroepen  bereiken  •  Efficiency  realiseren:    producBecapaciteit↑  

•  KostenreducBe  •  Veelbelovende  behandeleffecten    

 

Van niets naar iets…100% online

•  Doel:  ervaring/markeBng  (niet  omzet!)  •  Resultaat:  nieuwe  doelgroepen  •  Resultaat:  goede  eerste  behandel  resultaten  

Van iets naar goed…30% efficiency

Focus  naar  efficiency  •  Visie  is  nodig  geen  visie=geen  succes  

•  Eerste  8  grote  efficiency    pilots  in  uitvoering  

•  Team  E-­‐Health  voor  support  

 

Nieuwe spelregels

•  Zonder  efficiency  geen  module!  •  Key-­‐data  verplicht  (RvB  kijkt  mee)  •  Het  is  E-­‐Health  tenzij…  •  Kleine  stapjes  maar  wel  snel  lopen!  

Faciliteren

•  Handboek  •  Experts  ter  beschikking  •  GRID  •  Budget  •  Snelle  besluitvorming  •  Draagvlak  vanuit  RvB  •  BureaucraBe  laag  houden  

Enkele tips

•  Experimenteer  maar  niet  vrijblijvend  •  Ga  niet  teveel  op  in  de  hype  •  Ontwikkel  visie  passend  bij  organisaBe  •  Vraag  (externe)  hulp  bij  visie  

Vragen en discussie

Meer informatie?

Liesbeth  Meijnckens  Programmamanager  E-­‐health  Redmax  [email protected]  www.redmax.nl  www.twiler.com/liemeij  hlp://nl.linkedin.com/in/liesbethmeijnckens      Bram  van  Leeuwen  Channelmanager  E-­‐health  Parnassia  Bavo  Groep  www.twiler.com/braml  hlp://nl.linkedin.com/in/bramvl