PSO IDEEËNBOX

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PSO IDEEËNBOX

 • GROENPSO IDEENBOX

  GROENG

  RO

  EN

  PSO_Groen_omslag_def2.indd 1 16-07-12 22:15

 • PSO Groen inleiding

  Beste gebruiker, docent,

  Hoe kan ik leerlingen kennis laten maken met de werelden van groen. Hoe maak ik hen bekend met de mogelijkheden die de groene wereld biedt en maak ik hen op een aansprekende manier wegwijs bij het maken van een toekomstige beroepskeuze? Dat vragen PSO-docenten, decanen en studiekeuzebegeleiders zich waarschijnlijk geregeld af.

  Voor u ligt de PSO Ideenbox Groen. Het doel van deze box is om u als gebruiker/docent inspiratie te geven voor het samenstellen van de PSO-lesuren. Het staat u als gebruiker/docent vrij om een keuze te maken uit de opdrachten: zij kunnen allemaal worden behandeld, of u kiest er een aantal uit. Dat geldt zowel voor de theoretische als de praktische vragen. Tip! Sommige opdrachten kunnen ook gekoppeld worden aan PSO-lesmateriaal dat u zelf al van plan was om te doen.

  Via deze ideenbox kunnen vmbo-leerlingen de wereld van groen ontdekken. Door leuke, interessante en praktische opdrachten te doen, krijgen zij inzicht in de groene sector en het uiteenlopende werkveld van deze wereld.

  Deze PSO Ideenbox Groen benadert de groene sector in vijf werelden. Dit zijn werelden waarbij leerlingen zich van alles kunnen voorstellen. Door het maken van vaak heel praktische opdrachten maken leerlingen kennis met de groene wereld en de beroepen die daarbij horen. Aan het einde van elke wereld wordt hen een spiegel voorgehouden. Hierdoor krijgen zij antwoord op vragen als: Is deze wereld iets voor mij? Wat moet ik daarvoor kunnen en leren, en sluit het aan bij mijn interesses?

  De PSO Ideenbox Groen is een concept en productie van EDG Media. Het is op maat gesneden voor de Praktische Sector Orintatie (PSO) en geschikt voor de onderbouw van het vmbo.

  Deelnemers aan de PSO Ideenbox Groen:

  AequorColland Arbeidsmarktbeleid Het Bosschap It Fryske Gea Sociale partners in de cumelasector LTO Nederland Productschap Zuivel Staatsbosbeheer

  PSO ideenbOx groen

  Redactie: Marissa Blijham (cordinatie/eindredactie), Koen van Wijk Ontwerp/vormgeving: Menno van der Veen

 • Uitganspunten voor de PSO Ideenbox Groen

  Voor u ligt de eerste PSO Ideenbox Groen. De ideenbox kan gebruikt worden om de verplichte PSO-lesuren samen te stellen. Bij de samenstelling van deze box is gebruikt gemaakt van de volgende bouwstenen: Marktonderzoek naar ervaringen in het vmbo-onderwijs met PSO en hoe het PSO-materiaal

  tot nu toe wordt gebruikt. In het schooljaar van 2010/2011 hebben veel vmbo-scholen/docenten kennis kunnen maken met de PSO Ideenbox Techniek. Het gebruik en werken met deze PSO Ideenbox is gevalueerd en de uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de ontwikkeling van deze eerste PSO Ideenbox Groen.

  De vijf groene werelden.

  Werken met deze box

  De PSO Ideenbox Groen bestaat uit: Een inleiding Docentenhandleiding: hierin wordt elke lesbrief kort uitgelegd en staat wat er nodig is.

  Ook staan hier de antwoorden op de vragen. Leerlingenbladen: dit zijn de lesbrieven (vragen). Zij zijn verdeeld over vijf werelden, die een

  goed beeld geven van de groene sector. Een overzicht met daarin tips en ideen voor excursies en/of praktijkopdrachten, aangevuld

  met een overzicht van vijf brancheorganisaties die in de groene sector actief zijn.

  Elke lesbrief is opgebouwd aan de hand van de drie Is: Informeren, Inspireren en Interesseren. In het onderdeel Informeren wordt de wereld van de desbetreffende lesbrief neergezet. In het onderdeel Inspireren kunnen de leerlingen aan de slag met zowel theoretische als praktische vragen. Er zijn veel vragen bij die verwijzen naar internetpaginas of waar de leerlingen YouTube-filmpjes moeten bekijken. Het is dan raadzaam een computerlokaal te reserveren. In het onderdeel Interesseren wordt de leerlingen gevraagd aan te geven of zij qua interesse, persoonlijke vaardigheden en eigenschappen geschikt zijn voor het werken in de groene sector. Zoals aangegeven is de PSO Ideenbox Groen een handig en aansprekend hulpmiddel om PSO-lesuren samen te stellen. Er kunnen meerdere vragen uit een lesbrief worden gedaan, of uit alle lesbrieven. Tip! Stel een lesuur zo samen dat zowel theorie als praktijk aan bod komen. Hierdoor blijven de lessen aansprekend voor de leerlingen.

  PSO ideenbOx groen

 • De vijf groene werelden

  De groene wereld is veel groter dan de meeste leerlingen beseffen. De groene ruimte, de natuur, dieren, planten en het milieu zijn overal en altijd aanwezig. Voor leerlingen is het verhelderend en inspirerend als het werkveld van de groene sector in een context wordt geplaatst die aansluit op hun belevingswereld. De groene werelden worden dan zichtbaar, zodat zij er een veel beter beeld van krijgen. In de PSO Ideenbox Groen is gekozen het uiteenlopende werkveld van de groene sector onder te verdelen in vijf werelden. Bij elke wereld horen werkzaamheden, beroepen en (vervolg-)opleidingen.

  Lesbrief 1 De wereld van Groene ruimte en -techniekBegrippen: Bosbeheer, natuurbeheer, bos, hei, water, duinen, voorlichting en communicatie in en over natuur, educatie, ondernemer, tuinaanleg en -onderhoud, aanleg en onderhoud van groen, grond en infra, agrarisch loonwerk, grondverzet, milieu, duurzaam, groene energie, handhaving, milieucontrole, veiligheid, bodemonderzoek.Voorbeelden van beroepen: Boswachter, natuurterreinbeheerder en -medewerker, veldwerker, gastheer/gastvrouw bezoekerscentrum, communicatiemedewerker natuur, agrarisch loonwerker, grondwerker, tractorchauffeur, machinist oogst/graafmachine, planner, handhaver/toezichthouder milieu, milieu-inspecteur, milieuadviseur.

  Lesbrief 2 De wereld van Voeding en gezondheidBegrippen: Duurzaam, gezondheid, hygine, ingredinten, keuringsdienst, laboratoriumwerk, milieu, productontwikkeling, publieke opinie, voedingsgewoonten, voedingsleer voedingsmiddelenbedrijven, voedingsmiddelentechnologie, voedingsstoffen, voedingswijzer.Voorbeelden van beroepen: Kwaliteitsmedewerker, laborant, melkveehouder, onderhoudsmonteur, productontwikkelaar, voedingsoperator.

  Lesbrief 3 De wereld van DierenBegrippen: Veehouderij, melkvee, vleesvee, huisdieren, paardenmanege, paardensport, voedselproductie, voedingsmiddelen, ingredinten, zuivelproducten, melk- en vleesverwerkende industrie, logistiek, grondstof.Voorbeelden van beroepen: Boer, dierverzorger dierentuin of kinderboerderij, veehouder, medewerker veehouder (koeien, varkens), medewerker pluimveebedrijf, monsternemer/kwaliteitscontroleur, dierenartsassistent, hondentrimmer, medewerker dierenwinkel, medewerker paardenfokkerij/manege/pensionstal, paardensportinstructeur.

  Lesbrief 4 De wereld van PlantenBegrippen: Bomen, boomkwekerij, groenten, fruit, boomgaarden, bloemen, bloembollen, paddenstoelen, kassen, glastuinbouw, vollegrondsgroententeelt, akkerbouw, telen, veredelen, zaaien, aanplanten, poten, oogsten, vers, vervoer, verpakken, veiling, marketing, bewaring, vervoeren.Voorbeelden van beroepen: Glastuinder, akkerbouwer, vollegrondsgroententeler, paddenstoelenkweker, fruitteler, boomkweker, gewasverzorger, oogstmedewerker, hovenier, tuinontwerper, bloemenhandelaar, veilingmeester, kwaliteitscontroleur, productmanager, manager groente- en fruitafdeling supermarkt, inkoper/verkoper, medewerker marketing & communicatie, onderzoeker, technische beroepen, zoals monteur van machines of onderhoudsmonteur in een kas.

  Lesbrief 5 De wereld van Creativiteit in het groen Begrippen: Bloemen, interieur, bloemist, tuincentrum, styling, creativiteit, verkopen, aantrekkelijke presentatie, gevoel voor stijl, foodstylist, communicatief zijn.Voorbeelden van beroepen: Bloembinder, arrangeur, specialist natuur en vormgeving, medewerker bloemenzaak en tuincentrum, stylist, ondernemer (bloemist, eigenaar tuincentrum).

  PSO ideenbOx groen

 • Do

  ce

  nte

  nh

  and

  leid

  ing

  Lesbrief 1

  De wereld van Groene ruimte en -techniek

  Lesbrief 2

  De wereld vanVoeding en gezondheid

  Lesbrief 3

  De wereld van Dieren

  Lesbrief 4

  De wereld van Planten

  Lesbrief 5

  De wereld vanCreativiteit in het groen

 • Lesbrief 2 / Docentenhandleiding

  PSO ideenbOx groen 1

  De wereld van Voeding en gezondheid

  De werelD van voeDing en gezonDheiD

  Doel: De leerling kennis laten maken met de beroepen en werkzaamheden in De wereld van Voeding en gezondheid. Beroepen in deze wereld: Kwaliteitsmedewerker, laborant, melkveehouder, onderhoudsmonteur, productontwikkelaar en voedingsoperator.

  Tijdsplanning (in minuten)*

  * Dit betreft een tijdsindicatie. Zoals in de inleiding staat, is de PSO Ideenbox Groen een hulpmiddel om lessen samen te stellen voor de lesuren Praktische Sector Orintatie (PSO). Het staat u als docent vrij om een keuze te maken uit de opdrachten: zij kunnen allemaal worden behandeld, of u kiest er een aantal uit. Tip! Sommige opdrachten kunnen ook gekoppeld worden aan PSO-lesmateriaal dat u zelf al van plan was om te gebruiken.

  Voorbereiding: Om deze lesbrief goed te kunnen uitvoeren, is het handig om een computerlokaal te reserveren of een aantal computers in de klas te gebruiken. Wanneer de school geen internetverbinding heeft voor leerlingencomputers, is het wellicht mogelijk de benodigde sites op het intranet van de school te (laten) zetten. De volgende sites worden gebruikt bij de opdrachten: www.voedingscentrum.nl, www.schooltv.nl, www.hoemaakjehet.com, www.youtube.com

  Nodig Per tweetal een computer met internetaansluiting Pen en papier Lijm, scharen, tijdschriften, viltstiften (t.b.v. collage maken) Eventueel een verpakking van een zuivel-, groente-, of fruitproduct

  Verloop van de lesStart: Korte uitleg van de bedoeling van deze les. D