PSV - Pengurusan Studio PSV

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PSV - Pengurusan Studio PSV

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  1/16

  Pengurusan Bilik

  Darjah

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  2/16

  Sinopsis Tajuk

  Tajuk ini meliputi Susun atur bilikPendidikan Seni Visual, panduankeselamatan, etika dan tanggungjawab,

  inventori dan penyimpanan. Bagimelengkapkan diri anda sebagai gurumata pelajaran PSV, anda seharusnyaboleh memahami dengan jelas aspekpengurusan bilik Pendidikan Seni Visualdan pengendalian berkaitan dengan hasilkerja murid.

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  3/16

  Hasil Pembelajaran

  Menganalisis susun atur bilik PSV serta

  menyenarai dan menjelaskan pelan bilik

  PS

  V yang kondusif mengambilkira aspeksusun atur, panduan keselamatan,etika

  dan tanggungjawab, inventori dan

  penyimpanan

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  4/16

  Kerangka Tajuk

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  5/16

  Susun Atur bilik PSV

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  6/16

  Susun atur yang menarik akan

  menceriakan suasana

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  7/16

  Lemlech (1979) mendefinisikan

  pengurusan bilik sebagai koordinasi

  dalam bilik yang mana guru sebagaiperancang kurikulum, pengorganisasi

  prosedur dan sumber,penyusun

  persekitaran kelas yang efisyen,penyelia

  prestasi murid serta pengenalpastimasalah potensi murid.

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  8/16

  Menurut Steele (1973), persekitaran fizikal

  mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan

  dan perlindungan; kontek sosial,

  identifikasi simbolik, penyempurnaan

  tugas; keseronokan dan pertumbuhan

  serta perkembangan

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  9/16

  Zon / Bengkel Mencanting Batik

  Sudut

  Pameran

  Hasil Kraf

  Tangan

  Pintu2

  Pintu

  1

  S

  u

  dut

  Pa

  me

  ra

  nH

  asi

  lK

  erj

  aM

  uri

  d

  T

  i

  ng

  k

  a

  p

  T

  i

  n

  gk

  a

  p

  Meja

  1Meja

  2

  Meja3

  Meja4

  Meja

  6Meja

  5

  Meja

  Guru /

  Dekst

  op

  Stor Papan Putih

  skrinPapan

  Info

  Sudut

  Buku

  Rujuk

  an

  K

  a

  bin

  etB

  er

  pint

  uP

  er

  alat

  an

  P

  SV

  Da

  pu

  rG

  as

  S

  in

  ki

  Alat

  Pemadam

  Kebakara

  n

  Pet

  iK

  ec

  em

  as

  an

  Pusat

  Akses

  Sudut

  ICT

  LCD

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  10/16

  Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa

  bilik dan studio seni melambangkan cara kita

  menilai seni dan bagaimana seni memberikan

  makna kepada kehidupan kita. Justeru, kaedahpenyusunan dan kebersihan bilik darjah dan

  studio perlu menitikberatkan unsur estetika

  untuk memberi pengalaman estetik yang

  bermakna. Persekitaran yang merangsang deriamemberikan tenaga kepada minda untuk belajar

  (Koster, 2001).

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  11/16

  Karen Haigh (1997) menyarankan agar

  pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah

  sehingga tidak menafikan dan

  menenggelamkan hasil karya pelajar yang

  akan dipamerkan.

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  12/16

  Contoh hasil kerja murid yang

  dipamerkan

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  13/16

  Contoh hasil kerja murid yang

  dipamerkan

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  14/16

  Contoh hasil kerja murid yang

  dipamerkan

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  15/16

  PENGURUSAN BILIK DAN HASILKERJA MURID

 • 8/2/2019 PSV - Pengurusan Studio PSV

  16/16