of 32 /32
B E L A N G het ONDERNEMERS NR. 1 2010 MOERDIJK ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Hoogveld Groep combineert de voordelen van vast en flexibel personeel Grote precisie, korte levertijden Veelzijdigheid is onze kracht Efficiënt, effectief én betaalbaar Een sterk merk biedt weerwerk

R070 0110 Hob Moerdijk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of R070 0110 Hob Moerdijk

 • 1. NR. 1 2010 het ONDERNEMERS MOERDIJK B E L A N GGrote precisie,korte levertijdenEfficint, effectiefn betaalbaarVeelzijdigheid isonze krachtEen sterk merkbiedt weerwerk Hoogveld Groep combineertONLINEWWW.ONDERNEMERSBELANG.NL de voordelen van vast en flexibel personeel
 • 2. Rabobank West-Brabant Noordwww.wbn.rabobank.nl
 • 3. UITNODIGING @ T F I Ziekteverzuim aanpakken Burn-out, Depressie, Verlies, Stress, Conicten Personal en Management Coaching WILsCoaching biedt maatwerk Persoonlijk en Professioneel!T 0168 473 975 M 06 212 17 525E [email protected] www.wilscoaching.nl
 • 4. Colofon hetColofon ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanMoerdijk verschijnt vijf keer per jaar. Inhoud 8Derde jaargang, nummer 1, 2010 Hoogveld Groep combineert de voordelen van vast en flexibel personeelOPLAGE2500 exemplaren Door het hoge cyclisch gehalte in de energiesector, kijken dit soort bedrijven vaak naar totaaloplossingen en een hoge graad van vakbekwaamheid. Dat geldt op het gebied vanCOVERFOTO inkoop/inleen, maar ook bij het vervullen van tijdelijke vacatures voor de lange enV.l.n.r.: Toon Snoek, Henry Hoogendoorn, korte termijn. Door het samenspel van haar drie werkmaatschappijen kan er door deRen Schuurman, Ruud de Vos envoor: Arthur van de Velde Hoogveldgroep een stuk synergie gebracht worden aan deze bedrijven, wat door haarFotografie: Marco Magielse opdrachtgevers als het echte meedenken ervaren wordt. Om op dit niveau te kunnenUITGEVERJelte HutNovema Uitgevers bvPostbus 30 119860 AA GrootegastWeegbree 19861 ES Grootegast Grote precisie, korte levertijden 8T 0594 - 51 03 03 Voor relatief eenvoudige metaalbewerking voor grote series is het prijstechnischF 0594 - 61 18 63 interessant een Oost-Europese fabriek te zoeken, maar voor gecompliceerde opdrachten,E [email protected] zoals het vervaardigen van afwijkende onderdelen in kleine series, is een bedrijf inwww.novema.nl eigen land de aangewezen partij. R & R Metal Products spitst zich al tien jaar toe opHOOFDREDACTIE dergelijke opdrachten. Daarbij combineert deze metaalbewerker een machinepark enBaukje Bosma vakmanschap op hoog niveau met grote precisie en korte levertijden.T 0594 - 59 74 [email protected] 20BLADMANAGERNovema Efficint, effectief n betaalbaarBob KockenT 0499 - 31 31 13 Een bedrijf heeft de diensten van een reclamebureau slechts incidenteel nodig, zoals [email protected] een campagne of een presentatie. Daardoor hangt er aan die diensten vaak een relatief hoog prijskaartje. Er zijn echter ook producten die elke ondernemer permanent nodigVORMGEVING heeft: visitekaartjes, een logo, een website, drukwerk. De MdiaFabrique biedt hiervoorVDS Vormgeving! B.V. Drachten de kwaliteit en originaliteit van het professionele reclamebureau in combinatie metDRUK tarieven die je enkel als vriendenprijsjes kunt omschrijven.Drukkerij Veldhuis, Raalte 25REDACTIEBen van den AarssenHans-Jorg van Broekhoven(Bladspiegel Communicatie)Toon van Driel (strip) Veelzijdigheid is onze krachtJeroen Kuypers Op slechts een steenworp afstand van industrieterrein Moerdijk is Bouwkundig Advies- enHieke StekPam van Vliet (columniste) Ontwerpburo Den Hollander gevestigd in de historische stadskern van Klundert. Wie langsVan Zandvoort Media Kerkring nummer 17 wandelt, vermoedt niet dat daar dagelijks een team van enthousiasteRen Zoetemelk bouwkundigen en ontwerpers volop bezig is met projecten van uiteenlopende aard en omvang. Of het nu gaat om een particuliere woning, een appartementengebouw ofFOTOGRAFIENico de Beer industrieel complex, de expertise is aanwezig bij Den Hollander.Jean-Michel van BraakJo GoossensMarco MagielseHieke StekADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingen vancontactpersoon of afmeldingen kuntu per mail doorgeven aan Tiny Klunder,[email protected] Vermeldt svpook de editie er bij, die vindt u boven-aan in het colofon.ISSN 1877-6795Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.
 • 5. Column En verder Fysieke arbeid 4 Nieuws Het blijft intrigerend: van die onwaarschijnlijke 6 De hoogste tijd voor creativiteit ommezwaaien. Ik ken aardig wat mensen die een 7 Laat uw geluid akoestisch en commercieel renderen abrupte carriremove maakten. Ik noem een concertviolist die timmerman werd, een eindredacteur 10 Nieuwe huisvesting voor Leendertse & Partners die omschoolde tot luchtverkeersleider, een zeeman 13 Scholingsbehoefte individuele werknemer als maatstaf die nu voor een kleuterklas staat, een scheepsbouwer 15 Als een vis in het water die opeens zijn roeping vond als boekhouder en een Neerlandica die nu een schildersbedrijf heeft. Over 16 Ondernemers in problemen. De mening van ons panel vrouwen (en mannen) met een universitaire titel en 18 Werkgever, let op uw zorgplicht bij pensioen veelbelovende loopbanen die kozen voor full time 19 Bouwen met visie en ervaring moederschap (vaderschap) heb ik het nu even niet. 21 Resultaten zonder vertragingen en overschrijdingen Soms worden rigoureuze ommezwaaien gemaakt in de 23 Ondernemersprofiel Martijn van Tilburg, Schans 43 hoop daarmee een doorbraak te forceren en wat sneller rijk te worden. Dat zijn meestal mensen die hun vaste 27 Ondernemersprofiel Corn Blokland, baan kwijtraken of opzeggen en zich dan opeens Aannemingsbedrijf Blokland en BRS adviseur in iets noemen. Consultant. Vaag beroep 28 De meerwaarde van innovatieve engineering vind ik dat. Ik begrijp nooit hoe die lui aan klanten komen. Blijkbaar hebben ze een bijzonder talent om de mensen problemen aan te praten en ze ervan te In het hartkatern overtuigen daarvoor een consultant nodig te hebben. Maar vaker gaat het bij een grote verandering omEen sterk merk biedt weerwerk de overstap van een hoge functie naar een lagere. Van hersenwerk naar met-de-handen-werk. Zou een mensVerreweg de bekendste merkenrechtdeskundige daar dan toch gelukkiger van worden? Ja natuurlijk.van ons land is Bas Kist, niet alleen omdat hij Dat besef dringt regelmatig tot me door, als ik memede-eigenaar is van Zacco/Shield Mark, het helemaal suf en duf zit te werken aan de computer engrootste bureau van Europa, maar vooral omdat de buurman (een boer) buiten iets met zijn koeien ziehij diverse populaire boeken over het onderwerp doen of een hek zie vervangen. Jaloezie steekt dan deschreef en geregeld stukken erover publiceert in kop op. Wat moet het geweldig zijn om gewoon ietsNRC Handelsblad en Adformatie. Wie het kantoor aan te pakken wat op een gegeven moment zichtbaarvan Kist binnentreedt merkt in n oogopslag hoe f is. Klus geklaard, bakje koffie verdiend. Lekker ingepassioneerd de jurist over zijn werk is. Hij heeft de buitenlucht aan het werk; je fluit een liedje vaner op vensterbanken en kasten een honderdtalbewijzen van merkinbreuk uitgestald. plezier en straks zit moeder de vrouw klaar met koffie en koek. Ja, buurman boer heeft het goed geschoten.- Heurkens & van Veluw: Ik wou dat ik ook echt iets kon. Dingen maken die Slim in RVS, aluminium en staal echt nuttig zijn, dingen waar mensen wl op zitten te wachten. Een stoel of een brood of een boot. Dan zou ik s avonds moe maar voldaan aan de warme Het probleemoplossend vermogen van ervaring prak zitten en hoefde ik niet nog de deur uit om te gaan sporten, want dan had ik al een strak lijf van Met de kennis en de ervaring van met name hoog opgeleide werknemers de fysieke arbeid overdag. gaan we om alsof we ons nog midden in de wegwerpmaatschappij Een mooi droombeeld. Ik staar nog maar eens naar bevinden. Wie van middelbare buiten, en zie de buurman zwoegen achter een leeftijd is en zijn baan verliest is gewoonlijk zo goed als kansloos op de kruiwagen met poep. Het regent inmiddels. Ben ik arbeidsmarkt. Anco Goldhoorn (53) en even blij dat ik binnen zit te werken, lekker warm en Philip de Winter (57) namen hier geen droog. En vanavond gezellig sporten met de meiden. genoegen mee. Na een succesvolle carrire leek hun loopbaan voortijdig te stranden. Eind 2008 zijn Pam van Vliet zij een full service organisatie van en voor ervaren hoogopgeleide www.pamvanvliet.nl 45+-ers met managementervaring en ondernemers gestart, Level45. het ONDERNEMERS BELANG 3
 • 6. Nieuws Agro & Food Cluster Steenbergen AH Made op zondag open De Albert Heijn in Made is in 2010 ook De provincie Noord-Brabant heeft samen landelijk gebied worden voorkomen. op zondagen tussen 16.00 en 20.00 uur met de gemeenten Steenbergen en Dit zal resulteren in een duurzamere geopend. Het is de enige supermarkt Halderberge, het waterschap Brabantse glastuinbouwsector in West-Brabant. binnen de gemeente Drimmelen die Delta, Suiker Unie en Tuinbouw- Deze locatie biedt ook mogelijkheden toestemming heeft gekregen om de ontwikkelingsmaatschappij een plan voor voor opvang van te verplaatsen glas uit deuren op zondag te openen. het Agro & Food Cluster West-Brabant kwetsbare gebieden zoals de Brabantse Ondernemer Twan van Meel: "De gemeente voorbereid. Dit plan maakt de ontwikkeling Wal of de komst van de A4 in de gemeente heeft veel tijd nodig gehad voor het van een glastuinbouwvestigingsgebied Steenbergen. De specifieke keuze voor besluit. Vanaf 2008 zijn wij hiermee bezig van circa 220 ha, een bedrijventerrein bedrijven uit en gelieerd aan de geweest om het voor elkaar te krijgen. van 45 ha voor bedrijven uit en gelieerd agro- en levensmiddelensector heeft Er is overwogen om van Drimmelen een aan de agro- en levensmiddelensector en tot gevolg dat er meer realiseerbare toeristische gemeente te maken en dat zou Burgemeester Denie de autonome ontwikkeling van de suiker- mogelijkheden zijn voor symbiose en betekenen dat alle ondernemers de hele fabriek van Suiker Unie te Dinteloord samenwerking tussen (glastuinbouw)- zondag open zouden mogen. Dat plan isBalast Nedam en mogelijk. Door het in staat stellen van een bedrijven. Daarnaast kan de suikerfabriek uiteindelijk toch niet doorgegaan.Moerdijk beindigen projectvestigingslocatie, met ruime glas- haar autonome ontwikkeling op duurzamesamenwerking tuinbouwkavels worden schaalvoordelen wijze en in samenwerking met andere benut en kan het dichtslibben van het bedrijven voortzetten. Economie weer in de liftDe gemeente Moerdijk heeft besloten devolledige regie van Waterfront Moerdijk Ondernemers zien hun toekomst weerzelf te doen. De gemeente en Ballast zonniger in. Er wordt een verbeteringNedam hebben besloten de samenwerking van de bedrijfsresultaten verwacht.te beindigen. Met de ontwikkeling van De ontwikkeling in Zuidwest-Nederlandhet Waterfront wil de gemeente de leef- wijkt hiermee niet af van de landelijkebaarheid, het milieu en de ruimtelijke trend. In de bouwsector verwacht menkwaliteit van de kern Moerdijk verbeteren. echter dat de helft van de bouwbedrijven met achteruitgang te maken krijgt. Daar is het herstel nog niet zichtbaar.KvK investeert intoerisme West-Brabant Sterke stijgingDe toeristische bestedingen inWest-Brabant lopen achter bij het werkloosheidlandelijk gemiddelde. Het verschil met Moerdijk wordt duidelijk geraaktde rest van Nederland wordt zelfs elk door de economische crisis.jaar groter. De Kamer van Koophandel De werkloosheid is in de periodewil deze trend samen met ondernemers van oktober 2008 tot juli 2009 metuit West-Brabant ombuigen. bijna 49% toegenomen. Een en anderDe bestedingen moeten hierdoor binnen Mijnrooster.nl: online roosteren biedt staat in het economisch profiel datvijf jaar weer op landelijk niveau komen. personeelsplanner meer gemak is opgesteld door de Kamer vanDe KvK gaat daar dit jaar in investeren. Koophandel (KvK). De compleet vernieuwde website Het gaat meestal om organisaties Mijnrooster.nl is gelanceerd door waar de planning al in het takenpakketOndernemers laten pLAN8 Consultancy&Development B.V. van iemand zit. Maar ook kleinesubsidies liggen (specialist in planningsprocessen). bedrijven met 10 medewerkers weten Er heerst vaak onrust bij bedrijven ons goed te vinden. Veel organisatiesOndernemers in West-Brabant maken over slechte personeelsplanning. werken vaak met een zelf gecreerdveel minder gebruik van subsidies om te Op deze website kunnen personeels- systeem op basis van bijvoorbeeld eeninnoveren dan hun collegas in de regio planners hun mensen inroosteren programma als Excel, maar dat isEindhoven. Dat blijkt uit onderzoek van de zonder te hoeven investeren in tijdrovend en niet waterdicht".Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. kostbare software. De nieuwe site Genteresseerden kunnen mijnrooster.nlIn het kamergebied Brabant wordt van Mijnrooster.nl is zeer toegankelijk een maand gratis uitproberen voordatdriemaal zoveel gebruikgemaakt van en uitleg wordt gegeven middels een tot een abonnement over wordt gegaan. Uw nieuwssubsidiestromen voor innovatie. originele demo.Volgens Fred Kramer Na maximaal 2 dagen levert dat de Is er een nieuwe directie aangetreden? Ondernemers in Zuidwest- van pLAN8 8 is de website een welkome eerste resultaten op en hierna blijkt dat Heeft u productnieuws? Gaat u verhuizen, Nederland laten aanvulling op organisaties die veel te 75 procent van de nieuwe klanten het een nieuwe vestiging openen of fuseren? daardoor kansen maken hebben met flexibel inzetbaar systeem dankbaar te blijft gebruiken. Uw persberichten, bij voorkeur met foto, liggen om personeel. "Dit kan in alle branches en kunt u sturen naar Uitgeverij Novema, hun concur- in de non-profitsector, Mijnrooster.nl Voor meer informatie: redactie HOB Moerdijk; t.a.v. Baukje Bosma; rentiepositie is al bij meerdere gemeentes in www.plan8.nl Postbus 30, 9860 AA Grootegast, of per te versterken. Nederland gemplementeerd. www.mijnrooster.nl e-mail: [email protected] het ONDERNEMERS BELANG
 • 7. Arbeidsmarkt op slot Nieuws voor 45+ De Kamer van Koophandel stelt dat de arbeidsmarkt voor 45-plussers in West- Brabant die hun baan kwijt zijn geraakt, op slot zit. Bedrijven laten zich afschrik- ken door de starre CAO-bepalingen en zijn zich onvoldoende bewust van de noodzaak Freelancejournalist voor HOB, Baart Koster, bekent kleur van leeftijdsbewust personeelsbeleid en flexibilisering van de organisatie van het bundel laat Koster zich van een andere werk. Daarnaast werken de West-Brabantse kant, of beter: van andere kanten gemeenten niet structureel samen om kennen. Want als columnist is hij deze groep aan werk te helpen. Hiermee opvallend veelzijdig, scherp, intrigerend, zijn 45-plussers het ondergeschoven soms ontroerend, maar altijd eigenzinnig kindje van de economische recessie. en geestig. Een schrijver met een heel eigen stem binnen het inmiddels uit zijn krachten gegroeide koor van Nederlandse De hoogste stijging OZB columnisten. Dat vond ook zijn lezers- groep op internet die wekelijks, per Groene mode groeit De vereniging Eigen Huis stelt dat de column, groeide. Het helpt daarbij als je, woonlasten in de gemeente Moerdijk zoals Koster, vanuit een andere invals- Mensen gaan steeds bewuster leven en kopen volgend jaar met 12% stijgen. Verwacht hoek naar dingen kunt kijken. Ook zijn steeds meer duurzame producten; dat geldt wordt ook dat de gemeentelijke lasten na brede belangstelling staat er borg voor voor alle branches. Kijk maar naar het succes het verkiezingsjaar 2010 verder zullen Freelancejournalist, copywriter en dat hij zijn lezers nooit verveelt met van de biologische melk, duurzame bouw- oplopen omdat gemeenten als gevolg vertaler Baart Koster schreef gedurende clichs. Het heeft geresulteerd in zijn materialen en sinds kort ook in de mode. van de economische crisis fors moeten enkele jaren wekelijks een internetcolumn. opvallende columnbundel. Leuk om Modewinkel watMooi.nl ziet de omzet stijgen bezuinigen. Het gevaar dreigt dat tekorten Onlangs bracht hij in eigen beheer een uzelf of een ander cadeau te doen. met dubbele cijfers. De webshop verkoopt worden afgewenteld op de inwoners. selectie van zijn internetcolumns uit Kleur bekennen is verkrijgbaar via groene mode voor vrouwen. Wat maakt onder de titel Kleur bekennen. In de www.kosterteksten.nl duurzame kleding bijzonder? Dat komt vooral door het verhaal dat er achter zit: Ambachtelijke weten dat mensen een eerlijk loon hebben ondernemers kunnen Kwaliteitskring gekregen en dat de stoffen zonder energiekosten verlagen schadelijke chemicalin zijn gemaakt. De Kwaliteitskring Midden- en West- De inhoud van de bijeenkomsten is gericht Dat is beter voor de wereld en het zit Op 16 december 2009 tekenden het Brabant, KMWB,wil bijdragen aan het op het bijdragen aan kennis en kunde van natuurlijk ook een stuk lekkerder. watMooi Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en succes van deelnemende organisaties. de leden van de KMWB met betrekking tot besteedt veel tijd aan het informeren van de Stichting Energiecentrum Midden- en Dit doet de KMWB door aan haar leden een integraal kwaliteitsmanagement in de haar klanten. Er staat veel informatie op Kleinbedrijf een belangrijke samenwerkings- programma aan te bieden van onderwerpen meest brede zin. De KMWB is breed van de website en klanten worden uitgenodigd overeenkomst. Met deze overeenkomst die ingaan op allerlei vormen van kwali- samenstelling. Kenmerkend voor de leden om hun vragen te stellen. Dat wordt onderstreept het HBA het belang van teitsmanagement. Naast de inhoudelijke is dat zij, op de een of andere wijze, gewaardeerd door klanten. Iedereen zou energiebesparing voor de toekomst van kanten van de programmaonderdelen betrokken zijn bij kwaliteitsmanagement zich de vraag moeten stellen waar en hoe ambachtelijke ondernemers, zowel voor het draagt ook de onderlinge uitwisseling van in hun organisatie. De leden komen uit producten worden gemaakt. Als je deze milieu als de kostenbesparing die het kennis en ervaring van de leden bij aan gevarieerde organisaties, zowel uit de vragen zelf kunt beantwoorden, kun je de oplevert. Gezien het huidige economische de missie van de KMWB. Het Boeien, profit als de non-profitsector. De brede bewuste kritische consument beter voorzien klimaat waarin ondernemers extra op de kos- het Binden, het Sociale aspect, samenstelling maakt het mogelijk om van informatie. Zo bouw je niet alleen een ten letten, is dit ht moment om kritisch het Leereffect en de gelegenheid tot effectief te kunnen netwerken en zo duurzame relatie op met je klanten maar naar het energieverbruik te kijken. Door de Netwerken zijn belangrijke punten. aspecten vanuit een ander gezichtsveld werk je ook aan een stabiele basis van je samenwerking met het Energiecentrum, De KMWB faciliteert het organiseren te ervaren. Leden kunnen, met vragen op bedrijfsvoering. Want MVO heeft de toekomst. een onafhankelijke stichting, krijgen de van bijeenkomsten voor haar leden. het gebied van kwaliteitsmanagement, ondernemers die onder het HBA vallen, Deze bijeenkomsten worden voorbereid altijd wel iemand van de kring vinden informatie over energiebesparing, tips en door de leden van de programmacommissie die hen verder kan helpen. Voor meer Paleis Het Loo blik handige tools. Het HBA heeft op haar website en vastgelegd in een jaarprogramma. informatie of aanmelden: www.kmwb.nl opnieuw verkrijgbaar www.hba.nl een energiepagina van het Energiecentrum. Op deze webpagina vindt de Stichting t Konings Loo heeft samen ondernemer informatie over energiebesparing. 120 arbeidsplaatsen weg bij Shell Moerdijk met The Box b.v., Het Loo blik na ruim Via deze pagina kan een ondernemer de 20 jaar opnieuw op de kaart gezet. Dit digitale energiescan invullen van het Er vallen geen gedwongen ontslagen. chemiereus, de helft bestaat uit zogeheten huisvormige blikisgeschiktals cadeau Energiecentrum om inzicht te krijgen in zijn "We willen dat bereiken door efficinter contracters (aannemers). Volgens Driessen zal ofvoor het verpakken van thee, koek- eigen verbruik en besparingsmogelijkheden. te gaan werken", zegt de nieuwe directeur vooral het aantal contractors verminderen. jese.d. en heeft de vormvan hetCorps Concrete tips worden getoond op basis van van Shell Moerdijk Joke Driessen. "We zijn daar trouwens al mee aan de de Logisdatin opdracht van Koning de eigen situatie, inclusief gemiddelde "Er is berekend dat veel mensen vooral gang. Binnen twee, drie jaar moet het Stadhouder Willem III in 1686 is terugverdientijden. bij onderhoudsklussen op een werkdag proces efficinter werken afgerond zijn." gebouwd. Dit blik wordt uitsluitend vijftig procent echt werken. Dat klinkt Driessen wijst ook naar de pensioengolf in de Paleiswinkel verkocht.Ondertekening van de samenwerkingsovereen- misschien weinig, maar in de industrie die Shell Moerdijk binnen niet al te langekomst door de voorzitter van het Energiecentrum is dat absoluut niet slecht. Door dat tijd te wachten staat. "Shell Moerdijk isdhr. Bert Kolkman en de voorzitter van het HBA percentage omhoog te trekken naar in 1970 begonnen. Straks zwaait er eendhr. Piet Kalle zestig of zeventig procent, kom je een behoorlijk aantal mensen af. Want bij heel eind." Bij Shell Moerdijk werken Shell werken veel mensen die hier al lang momenteel ongeveer 1600 mensen. rondlopen. Dat betekent dat we ook dit De helft is in vaste dienst van de jaar weer mensen hebben aangenomen. het ONDERNEMERS BELANG 5
 • 8. BEDRIJFSREPORTAGE Tom Rietveld leeft van vindingrijkheid. Zijn bureau Rietveld Creativity in Business support het bedrijfsleven, instellingen en de overheid met het vinden van passende oplossingen voor nieuwe of onzekere situaties. Of gewoon verfrissende ideen bedenken om het tot stand komen van innovaties te stimuleren. Bij innovaties wordt er al snel gedacht aan de industrie, maar ook in de dienstverlening en de gezondheidszorg liggen er enorme kansen. Zonder nieuwe ideen kunt u het wel schudden De hoogste tijd voor creativiteit T en 6. Besluitvorming. Met behulp van kleuren, geuren, muziek & geluid, verlichting en om Rietveld is mede-initiatiefnemer van multimediale beelden en zelfs aangepast eten de Result-Room, een bijzondere ruimte als & drinken wordt het creatieve onderbewustzijn boardroom voor 12 personen in het Kurhaus van de deelnemers gestimuleerd. Ze ontdekken, hotel in Scheveningen. hoe verrassend, zinvol en constructief vergaderen kan zijn, brainstormen makkelijker en komen Wat is de bedoeling? gezamenlijk sneller tot betere besluiten. Betere Output door betere Input. Er wordt van De informatie beklijft en het rendement op tevoren door gebruiker bepaald, wat er bereikt de genvesteerde tijd stijgt. moet worden en welke sfeer daar het beste bij past. Het concept van de Result-Room stuurt Meet the Results op het realiseren van uw vergaderdoelen, In maart, april en mei staan er workshops Metafoor Cruiseschip echt beleven structureert processen voor en na de meeting gepland. Neem contact op voor een op uw Nu het stoomschip Rotterdam weer terug is en ondersteunt tijdens de meeting elke fase van situatie gerichte workshop (maatwerk) gekeerd in Rotterdam gaat het als drijvend het vergaderproces. Die fases kunnen zijn: of schrijf in voor een open bijeenkomst. hotel functioneren, waar partys, festivals en 1. Enthousiasmering; 2. Ideevorming; [email protected] conferenties in een wel heel bijzondere ambiance 3. Onderhandeling; 4. Verdieping; 5. Ontspanning www.creativity.nl kunnen plaatsvinden. Tom Rietveld gaat daar in de beschikbare boardrooms (o.a. The Library) workshops en trainingen geven op het gebied van vindingrijkheid. Voor de gezondheidszorg Hij maakt u deelgenoot van uitgekiende Tom Rietveld heeft Tom Rietveld in het verleden al veel tools & techniques om efficint met nieuwe ideen gentroduceerd. De workshop gedachtegoed om te kunnen gaan. met de metafoor Creatieve ontdekkingsreis per cruiseschip kan nu letterlijk daar ervaren Creativiteit een mysterie? worden. Een managementteam of afdelings- Tom Rietveld: In elke onderneming of instelling delegatie kan met de metafoor direct aan de is er de noodzaak om met nieuwe ideen het hoofd slag. Wat telt is het resultaat, maar ook de te bieden aan de veranderende omstandigheden. reis ernaartoe kan heel interessant zijn. Creativiteit is misschien wel zo gemakkelijk, dat Tijdens het maken van die (workshop)reis het daarom moeilijk is. Gewoon doen. Ik help u kan de route duidelijk tot de verbeelding graag op weg. Zonder nieuwe ideen kunt u het worden gebracht en gevolgd worden. wel schudden. Net als bij het voorbereiden van een reis komt er nog al wat kijken voordat de trossen Rietveld Creativity in Business los kunnen. De eindbestemming is het Imagination is more Important than Kuringen 24 uiteindelijke doel, maar geniet ook van Knowledge - Albert Einstein. 4761 VA Zevenbergen de voorbereidingen en de reis ernaartoe. T0168 - 37 00 05 Tom Rietveld neemt u mee om met voorbeelden Niets is zo krachtig als het juiste idee op het [email protected] het proces van creatief denken te volgen. juiste moment - Victor Hugo. www.creativity.nl 6 het ONDERNEMERS BELANG
 • 9. BEDRIJFSREPORTAGETekst: Jeroen KuypersFotografie: Marco MagielseLaat uw geluid akoestisch en commercieel renderen Dekkers schaft telkens de modernste en beste apparatuur aan die er te krijgen is. Een installatie gaat eigenlijk maar een paar jaar mee. Daarna is er alweer iets beters op de markt te krijgen. Ook dat is een reden voor een ondernemer niet zelf zon dure installatie aan te schaffen maar ze te huren op het moment dat hij ze nodig heeft. Ik lever bovendien ook alles wat er verder bij komt kijken, zoals beamers en schermen. Bij Dekkers Sound kun je voor het totale geluids- en lichtplaatje terecht. Stand by Maar ook dan kun je huren en huren. Dekkers Sound zet niet eender welke apparatuur neer maar kijkt naar het doel van Corn Dekkers: Bij Dekkers Sound kun je voor het gebruik en de akoestische randvoorwaarden het totale geluids- en lichtplaatje terecht waaronder het geluid geproduceerd moet worden. Architecten houden gewoonlijk maar weinig rekening met het geluid dat in hun pand wordt voortgebracht dus moet ik het inWaarom zou je als bedrijf investeren in de aankoop van hun plaats doen, aldus Corn Dekkers. Ik ga bovendien niet direct na de installatiegeluidsapparatuur die je maar enkele malen per jaar nodig hebt? en soundcheck weg maar blijf stand-by voor eventuele correcties.Huren is dan een goedkoper alternatief, en wanneer u dit doet bij Gerenommeerde klandizieDekkers Sound ook een verstandiger. Met de apparatuur huurt u Die combinatie van de best mogelijke apparatuur en expertise heeft Dekkers Soundnamelijk (kosteloos) de expertise erbij. Dankzij zijn jarenlange de afgelopen jaren de klandizie van gerenom- meerde bedrijven en instellingen opgeleverd,ervaring weet Corn Dekkers als geen ander hoe de stem van een waaronder de regionale Rabobank , de gemeente Moerdijk en Theater De Borg.spreker, een panel of een zanger in een bepaald type zaal of Voor deze opdrachtgevers is Dekkers Sound niets meer of minder dan hun geluidsman -gebouw optimaal tot zijn recht komt. Als u het geluid van uw reden temeer voor Corn Dekkers elke dag zijn beste beentje voor te zetten, want net zoalsbedrijf niet alleen akoestisch maar ook commercieel wilt laten elke kampioen zo goed is als zijn laatste record staat of valt Dekkers Sound met derenderen vindt u via Dekkers Sound het beste gehoor. laatstgehoorde klanken die zijn speakers hebben voortgebracht. Maar als die goed klinken is ook de weerklank van uw bedrijfs- boodschap, eerst in de gehoorgangen enE Geluid als achilleshiel dus. Toch is geluid later in de geheugencellen van uw klanten vaak de sluitpost in het budget voor een optimaal. Dekkers Sound maakt zo van en spreker kan zijn speech nog zo goed evenement, zegt Corn Dekkers. het geluid niet de achilleshiel maar dein elkaar zetten en voorbereiden, inclusief ruggengraat van uw presentatie.alle erbij behorende gebaren en pauzes, als Totale geluids- en lichtplaatjehij voor een microfoon wordt geplaatst die Voor Corn Dekkers is geluid eerder hetzijn woorden laat rondzingen is alle moeite Alpha en het Omega. Het is van jongs afvoor niks geweest. Niets kan het elan van aan zijn grote passie en bracht hem er zeveneen panelgesprek of de sfeer tijdens een jaar geleden toe zijn veredelde hobby te Dekkers Soundproductpresentatie of informatieavond zozeer professionaliseren in een eigen bedrijf: Hazeldonkse Zandweg 28 dbreken of verpesten als een haperende of Dekkers Sound. Professionaliseren staat in 4762 AL Zevenbergentekortschietende geluidsinstallatie. de eerste plaats gelijk aan continu investeren. T 0168 - 32 57 22 het ONDERNEMERS BELANG 7
 • 10. I N T E R V I E W Tekst : Jeroen Kuypers Fotografie: Marco Magielse Hoogveld Groep combineert de voordelen van vast en flexibel personeel: Meedenken met de klant is voor ons niet zomaar een kreet Door het hoge cyclisch gehalte in de energiesector, kijken dit soort bedrijven vaak naar totaaloplossingen en een hoge graad van vakbekwaamheid. Dat geldt op het gebied van inkoop/inleen, maar ook bij het vervullen van tijdelijke vacatures voor de lange en korte termijn. Door het samenspel van haar drie werkmaatschappijen kan er door de Hoogveldgroep een stuk synergie gebracht worden aan deze bedrijven, wat door haar opdrachtgevers als het echte meedenken ervaren wordt. Om op dit niveau te kunnen blijven opereren stelt de Hoogveld Groep hoge eisen aan haar personeel en stimuleert deze ook met vaak langdurige opleidingen om vaktechnische kennis naar een hoger niveau te brengen. V.l.n.r.: Henry Hoogendoorn, Ruud de Vos en Toon Snoek 8 het ONDERNEMERS BELANG
 • 11. D Samen leveren beide bedrijven vele tientallen technici aan gerenommeerde bedrijven zoals e Hoogveld Groep heeft grote Shell en Cofely gdf Suez. De medewerkers zijnaansprekende opdrachtgevers, zoals Shell, werkzaam op bedrijventerrein Moerdijk, in deExxon Mobile, Vopak, Gaz de France Suez, Botlek, in Antwerpen, maar ook op de ArctischeTronox, Heerema, lokale overheden en bedrijven gasvelden in Noorwegen en in Spanje,die nieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden twee landen waar de Hoogveld Groep al jarenuitvoeren zoals Cofely (v/h GTI) Spie, aparte vestigingen heeft. Wij zoeken overalVan Mourik, J. de Jonge Flowsystems. de synergie, zegt Toon Snoek, van TSDoor pieken en dalen in de conjunctuur is Uitzendbureau BV, Door ons personeelmet name de energiesector en alles wat saamhorigheid, carriremogelijkheden maar ookdaarmee verband houdt enorm cyclisch. continuteit te bieden hebben we nauwelijksDe bedrijven die hier mee te maken hebben enig verloop en kunnen we de totale ploegzijn er vele in Nederland, want het basisproduct gestaag uitbreiden. Door de klant volledigeaardolie is de grondstof voor een veelheid teams te bieden, leveren we hem niet alleenvan producten. Bedrijven die hierin actief de gevraagde mensen maar nemen we hemzijn, willen daardoor ook flexibel zijn in hun ook veel zorgen uit handen. Zo krijgt hij depersoneelsbestand, de flexibele schil. unieke voordelen van vast personeel,Medewerkers moeten direct kunnen worden terwijl hij toch de voordelen van eeningezet als de situatie en of groei daarom tijdelijk dienstverband behoudt.vraagt en met stille trom weer verdwijnenals deze situatie zich wijzigt. Onafhankelijke expertiseDetacheren lijkt dan de oplossing, maar de en softwareapplicatieskennis en betrokkenheid van gedetacheerde De Hoogveld Groep groeit in mensen,medewerkers is niet noodzakelijk even groot als in vestigingen maar ook in activiteiten.die van vaste, en -belangrijker- hun expertise- En van deze dateert al van jaren vr deen kennisniveau is vaak niet optimaal voor doorstart en heeft als rode draad met de restde op dat moment gevraagde medewerker, van de groep het thema energie. Arthur vandie zich vaak in korte tijd moet inleven in een de Velde, zwager van Henry Hoogendoorn, Arthur van desituatie die bij vaste medewerkers gesneden is de oprichter van Hoogveld Technical aanschaf, en of een LED lamp werkelijk Velde (links) enkoek is. Dergelijke kleine maar wezenlijke Support BV, een zes man sterk technisch 50.000 uur brandt valt nog te bezien. Ren Schuur-verschillen benvloeden de prestaties in bureau dat zich heeft toegelegd op de Bij de eerste generatie spaarlampen viel dat man (rechts)negatieve zin, en het is op het wegwerken advisering van gemeentelijke overheden bij ook erg tegen. Daar komt bij dat de besparingvan die verschillen dat Hoogveld Employment het beheer en onderhoud van de openbare steeds vlakker wordt. In 1950 verbruikte eenSupport zich met succes richt. verlichting. Zijn bureau ontwikkelde openbaar lichtpunt gemiddeld 80 watt, in hiervoor een unieke softwareapplicatie. 1990 was dat al gedaald tot 50, en in 1998Combinatie van uitdaging en saamhorigheid Die software werd al snel toegepast tot 36. De meeste winst valt nu te behalen inIn de 28 jaar die algemeen directeur Henry voor 35.000 en inmiddels al voor bijna het vervangen van de oudste lichtmasten enHoogendoorn reeds in het detacheringsegment 200.000 lichtmasten overal in het land. armaturen.opereert, heeft hij de markt zien veranderen.In het begin van de jaren tachtig kende Met het liberaliseren en privatiseren van de Openbare verlichtingNederland nog bedrijven die veelal eigen, energiemarkt zijn de gemeentelijke energie- combineren met sociale veiligheidzelf opgeleid personeel hadden en dit aanvulden bedrijven verdwenen maar met hen ook de Hoogveld Technical Support BV kan het strevenmet personeel van uitzendbureaus of met bijbehorende ambtenaren en hun specifieke naar efficiency en duurzaamheid bovendien inonderaannemers. Maar de toename van het kennis, zegt Arthur van de Velde. lijn brengen met dat naar veiligheid.wereldwijde aanbod van goedkope arbeid Voor het beheer en onderhoud van hun LED licht is gericht en geeft dus geenverslechterde geleidelijk de concurrentiepositie. openbare verlichting werden ze afhankelijk strooilicht. Maar dankzij dat strooilichtGrote conglomeraten als Ogem en RSV werden van de grote energiebedrijven. Maar hoe kan kunnen mensen straatnaambordjes en huis-ontmanteld en er werd niet langer opgeleid. een gemeente bepalen of een beleidsplan nummers lezen en zonder voelen ze zichIn 1988 besloot Henry Hoogendoorn om voor werkelijk tot efficint beheer leidt als je onveilig, aldus Arthur van de Velde.eigen risico en rekening vaklieden lastechnisch niet langer over de expertise beschikt om Voor de gemeente Breda hebben wij een planop te leiden. Vanuit deze visie is de huidige de randvoorwaarden daarvoor te toetsen? opgesteld voor de Haagse Beemden, opdat demissie van de Hoogveld Groep ontstaan. Ons bureau en onze software bieden de openbare verlichting zuinig is en effectiefDe laatste tien jaren heeft hij gemerkt dat onafhankelijkheid en de tool daarvoor. maar ook voldoet aan alle eisen in hetde eisen in de industrie steeds verder zijn politiekeurmerk veilig wonen. Zo helpen wij deaangescherpt, terwijl de aanwezige kennis door Van duurzaamheid meer dan streven maken gemeente om aan alle bestaande en komendevergrijzing verloren gaat. Vanuit dit oogpunt Nu de elektriciteitswetgeving in een richting wettelijke vereisten te voldoen en tegelijkworden vaktechnici die ambitie hebben om evolueert die een dergelijke onafhankelijkheid het onderste uit de kan te halen wat betreftverder te groeien door de Hoogveldgroep van een pre in een must verandert, wordt de kostenbeheersing en duurzaamheid.gestimuleerd hun kennis te vergroten door meerwaarde van het advies en de software-het volgen van opleidingstrajecten. applicatie van Hoogveld Technical Support BVDit vergt grote investeringen in tijd en geld. steeds duidelijker en groter. De adviseurs van Voor meer informatie:Deze strategie wordt door zowel medewerkers dit bureau zijn bovendien in staat van een Hoogveld Groepals opdrachtgevers hooglijk gewaardeerd. begrip als duurzaamheid meer dan een streven T 0168 - 37 16 35 te maken. Dat doe je door de technologische www.hoogveldgroep.comVolledige teams vernieuwingen sneller te incorporeren inHoogveld Employment Support B.V. levert de openbare verlichting, zegt directeur TS Uitzendbureau BVhet hoger- en middenkader personeel. Ren Schuurman. Iedereen denkt dan direct T 0168 - 33 87 55TS Uitzendbureau B.V. de technische vaklieden. aan LED verlichting, maar LED is duur in de www.tswerkt.nl het ONDERNEMERS BELANG 9
 • 12. BEDRIJFSREPORTAGE Nieuwe huisvesting voor Leendertse & Partners Leendertse & Partners is de laatste tien 15 jaar een behoorlijke sprong qua niveau en omvang gemaakt. Toch hebben zij er bewust jaar uit haar jasje gegroeid op de locatie voor gekozen geen accountantskantoor te worden, maar gewoon door te gaan als aan de Voorstaat 20 te Klundert en administratiekantoor, maar dan wel op het niveau en met de expertise van een zodoende dus verhuisd naar een nieuwe accountantskantoor. Dit is bewust gedaan om de drempel voor de (nieuwe) klanten laag te huisvesting in het mooie pand aan de houden en dat dit werkt is de laatste jaren wel gebleken. Bovendien kunnen ze op deze accountants en fiscalisten. Dat is bovendien Gildelaan 11 te Zevenbergen. manier een stuk voordeliger werken dan geen los, dus tot niks verplichtend, maar een de accountantskantoren, met wel dezelfde hecht samenwerkingsverband. kwaliteit. Klantenbestand M Nieuwe locatie Belangrijk is ook dat de aandacht voor U kunt op de nieuwe locatie terecht nieuwe en grotere klanten uit boeiende en ede door het samenvoegen met de voor de volgende werkzaamheden: grensoverschrijdende sectoren nooit ten koste vestiging in Breda, welke Leendertse & Partners financile administratie, loonadministratie, is gegaan van die voor de bestaande kleinere begin vorig jaar heeft overgenomen, werd het te fiscaal advies, financieel advies en klanten van het kantoor. Meegroeien met het krap in het oude ABN/AMRO-kantoor in Klundert. detacheringen. Op deze vakgebieden zijn bij klantenbestand maar ook met de individuele Leendertse & Partners diverse specialisten opdrachtgevers is altijd een wezenlijk Tevens kwamen er in februari een afdeling aanwezig, die altijd met raad en daad voor kenmerk geweest van Leendertse & Partners. loonadministratie en detachering bij, die ook u klaar staan. De expertise die het nodig uit Breda overkomt. In 2010 bestaat Leen- heeft om de meer ingewikkelde adviesvragen Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u dertse & Partners (voorheen Boekhoudbureau van klanten te beantwoorden heeft het ook terecht op de vernieuwde website: Leendertse) officieel 65 jaar en heeft de laatste verkregen door te gaan samenwerken met www.leendertse.com Nu al 65 jaarervaring en deskundigheid in het verzorgen van: Nieuw 10 het ONDERNEMERS BELANG
 • 13. BEDRIJFSREPORTAGETekst: Jeroen KuypersFotografie: Marco MagielseR & R Metal Products biedt kwaliteit op alle fronten:Grote precisie, korte levertijden Robert Smit: Als het moet werken we ook in het weekend doorVoor relatief eenvoudige metaalbewerking voor grote series is het Dankzij onze grote kennis van en ervaring in de metaalbewerking hebben we ons kunnenprijstechnisch interessant een Oost-Europese fabriek te zoeken, specialiseren in de moeilijke en veeleisende opdrachten, met name voor de petrochemiemaar voor gecompliceerde opdrachten, zoals het vervaardigen van en in de offshore, aldus Robert Smit. Veel daarvan betreffen kleine tot zeerafwijkende onderdelen in kleine series, is een bedrijf in eigen land kleine series, bijvoorbeeld van vijftien of tien exemplaren, maar het komt ook voor dat wede aangewezen partij. R & R Metal Products spitst zich al tien jaar slechts n stuk moeten vervaardigen. We zijn ook gewend geraakt aan tijdsdruk.toe op dergelijke opdrachten. Daarbij combineert deze Levertijden van minder dan twee weken of zelfs n week zijn geen uitzondering. Als hetmetaalbewerker een machinepark en vakmanschap op hoog moet werken we ook in het weekend door.niveau met grote precisie en korte levertijden. Kwaliteit en betrouwbaarheid De brede en intensieve ervaring met het vervullen van precisieopdrachten voor grote het ondernemerschap altijd al in mij zat, industrile petrochemische bedrijven komtD maar deels ook omdat ik behoefte heb aan ook ten goede aan klanten in andere bedrijfs- vakmatige uitdagingen en niet aan routine. takken, en aan het MKB. Dat geldt niet enkel e kwaliteit van een volledige Dat geldt ook voor de metaalbewerkers die ik voor complexe industrile onderdelen maarinstallatie kan van n onderdeel afhangen. in de loop der jaren in dienst heb genomen. voor alle metaalbewerking waarbij deEen gebrekkige of zelfs maar niet optimaal Ze staan hier niet standaardmatig te frezen kwaliteit van de afwerking van belang is.functionerende afsluiter kan de productie en te verspanen. Elke opdracht stelt zijn Als het zo goedkoop en zo eenvoudigstilleggen en zo met elk uur dat er werkloos eigen hoge eisen. In wezen leggen ze hier mogelijk moet zijn, is wat je ver over devoorbij gaat de winstgevendheid van een elke dag weer examen af. Dat houdt het voor grens haalt vaak het beste, maar als het opproject doen verdampen. Hetzelfde geldt ieder van ons afwisselend en boeiend. kwaliteit en betrouwbaarheid aankomt blijknatuurlijk voor een afsluiter die te laat je die niet ver, maar juist dichtbij, in degeleverd en genstalleerd wordt. Daarom heeft Consequent investeren eigen regio, te moeten zoeken.de term precisie bij R & R Metal Products R & R Metal Products investeert dan ookeen tweevoudige betekenis: ze heeft zowel consequent in de aanschaf van nieuwebetrekking op de nauwgezetheid waarmee een machines en vooral van nieuwe software.dergelijk onderdeel wordt vervaardigd als de Tegelijk wordt tijd en geld vrijgemaakt voor R & R Metal Productsstiptheid waarmee ze wordt geleverd. de (deels interne) opleiding en bijscholing Schoenmakerij 1 K van het personeel. De combinatie van 4762 AS ZevenbergenElke dag weer examen moderne computertechniek en ouderwets T 0168 - 32 85 55Tien jaar terug zijn we met dit bedrijf vakmanschap minimaliseert de kans op F 0168 - 32 88 02begonnen, zegt Robert Smit, deels omdat fouten, vertragingen en afwijkingen. [email protected] het ONDERNEMERS BELANG 11
 • 14. BEDRIJFSREPORTAGETekst: Ben van den AarssenFotografie: Jean-Michel van BraakRensson Opleidingen en Trainingen Scholingsbehoefteindividuele werknemer als maatstaf Sonja en Ren van LiesdonkMaatwerk bieden bij beroepsbegeleidende leerwegen en bijscholing als gevorderde computergebruikers op een hoger plan brengt. Deelnemers volgen samenop de werkplek, met name op het gebied van ICT. Dat is de kwaliteit met collegas de cursus. Ze krijgen een bruik- leencomputer die ze aan het einde van devan het in Zevenbergen gevestigde Rensson Opleidingen en Trainingen. opleiding kunnen overnemen. Iedereen wint bij PC Praktijk. De medewerker volgt een plezierige,Ondernemers uit vrijwel het gehele land maken gebruik van hun zinvolle opleiding, het bedrijf verhoogt het automatiseringsniveau van de mensen en dedocentennetwerk, net als Rijkserkende onderwijsinstellingen en ondernemer weet dat de opleiding door subsidiemogelijkheden weinig tot niets kost.re-integratiebedrijven. Het resultaat: goed opgeleide werknemers Optimale kwaliteitdie beter presteren en zich op hun gemak voelen in de organisatie. Zon 20.000 cursisten zijn inmiddels door Rensson geholpen. Een degelijk netwerk vanEen gesprek met Ren en Sonja van Liesdonk, het echtpaar praktijkdocenten staat garant voor optimale kwaliteit. Om de binding met de bedrijven tedat Rensson Opleidingen en Trainingen in ruim tien jaar tijd versterken worden de meeste trainingen in company aangeboden. De scholingsbehoefteuitbouwde tot een onmisbare partner van het bedrijfsleven. van de individuele werknemer is voor Rensson de maatstaf. Bij het in kaart brengen van die persoonlijke opleidingsvraag wordt nadrukkelijk ook de totale organisatie doorgelicht.B Efficinte bedrijfsvoering Een strategie die op termijn geld oplevert. Van de recessie hebben ze bij Rensson geen last, Vooral in bedrijven met een goede sfeer ij de start werd destijds vooral gemikt eerder het tegenovergestelde is het geval. helpen collegas elkaar en compenseren zoop particulieren die wegwijs wilden worden Veel bedrijven zagen zich geconfronteerd met een ieders tekortkomingen. Vaak dringt het opop de computer. Zes jaar geleden vond de lagere productie en kozen voor extra scholing als directieniveau niet door hoeveel onproductieveommekeer plaats en richtte Rensson antwoord op de crisis. In sommige gevallen werd uren daarmee gemoeid zijn. Het aantrekken vanOpleidingen en Trainingen zich uitsluitend het personeel tijdelijk werkloos, met een scholings- een extra kracht wordt soms overwogen om denog op de zakelijke markt. Die stap heeft het verplichting als directe koppeling. Rensson, met gestelde doelen te behalen. Onze boodschap isechtpaar geen windeieren gelegd. Zonder een zijn unieke vermogen om onderwijsbehoeftes anders: eerst scholing inzetten als gereedschap,zwaar opgetuigde commercile afdeling heeft in kaart te brengen en modules uit bestaande om meer rendement uit mensen en middelenRensson zich in relatief korte tijd ontwikkeld diplomalijnen te combineren, deed er zijn te halen.tot een behoorlijk landelijke speler, die behalve voordeel mee. Nog een onderscheidende kwaliteitinformatica steeds vaker ook praktijkgerichte van Rensson is dat ze als weinig anderen de wegopleidingen en trainingen uitvoert voor sales weet in het doolhof aan loonkostensubsidies en Rensson Opleidingen enen logistiek. Ondanks alle groei bestaat de kern andere regelingen, waardoor veel trainingen Trainingenvan het team nog altijd uit zes mensen die van tegen aantrekkelijke prijzen en zelfs budgettair Campagneweg 11Ewanten weten. Die korte lijnen zijn, samen met neutraal kunnen worden aangeboden. 4761 RM Zevenbergende gedrevenheid van de collegas, het geheim T 0168 - 32 58 72van het succes. De mond-tot-mondreclame PC Praktijk als voorbeeld F 0168 - 32 57 31doet zijn werk. Tevreden klanten zijn onze Een goed voorbeeld is de opleiding PC Praktijk, [email protected] account managers. die de computervaardigheid bij zowel beginnende www.rensson.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 • 15. M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XLPAL ZILERI PAUL & SHARK TRUSSARDIMcGREGOR FLORIS VAN BOMMEL ERESJOHN MILLER LACOSTE XACUS JAGGYVANGUARD GREVE CAMEL ACTIVEM.E.N.S. FALKE ATELIER TORINO HILTL OPENINGSTIJDEN Rik van Lange Mode MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR Zuidhaven 75 DIN - DON 09.00 - 18.00 UUR 4761 CT Zevenbergen VRIJDAG 09.00 - 21.00 UUR www.vanlange.com ZATERDAG 09.00 - 17.00 UUR
 • 16. BEDRIJFSREPORTAGE Tekst: Van Zandvoort Media Ferrie Zandstra: Inmiddels Fotografie: Jo Goossens zijn we gekend en bekend Keurig gekeurd Als toeleverancier in de scheepvaart moet je aan een hoop eisen voldoen. ZMB werkt volgens de regels en normen van diverse internationale keuringsinstanties, zoals Lloyds Register, Germanischer Lloyds, DNV, ABS, BV en RINA. Eenmaal gecertificeerd gaan er pas deuren voor je open, vervolgt Ferrie Zandstra. Zo hebben we steeds meer bekend- heid kunnen genereren. Bovendien hebben we ook nog steeds een goede relatie met Rijkswaterstaat. In hun opdracht reviseren wij onderdelen van sluizen in Limburg. Groot in totaaloplossingen De specialisatie in maritieme techniek is voor een Limburgs metaalbewerkingsbedrijf vrij uniek. Dat is echter niet het enige onder- scheidende van ZMB. Kenmerkend is zeker ook het streven naar totaaloplossingen. Doordat we intensief samenwerken met een partner die gespecialiseerd is in groot constructie- en laswerk kunnen we de klant een totaalpakket aanbieden, aldus Ferrie Zandstra. Daar is duidelijk behoefte aan. Zandstra Metaalbewerking thuishaven voor maritieme techniek Als een vis in het water Gekend en bekendRegelmatig meert de Rotterdamse scheepvaart- en offshore-industrie De toon is gezet. Inmiddels zijn we gekend en bekend, lacht hij. Maar je moet blijvenaan bij het recent nieuw ingerichte Bedrijvenpark Borrekuil in investeren in zowel klantrelaties als het machinepark. De steekwoorden zijnSittard-Geleen. Want dat is al ruim vijftig jaar de thuishaven van betrokkenheid, deskundigheid, veelzijdigheid, kwaliteit. En een gunstig prijsniveau, voegtZandstra Metaalbewerking, kortweg ZMB, specialist in groot Ferrie Zandstra toe. De kleinschaligheid biedt voordelen als korte lijnen en overzichtelijkheidgecompliceerd frees- en draaiwerk, van enkelstuks tot series. en geeft ons de mogelijkheid scherpe prijzen af te geven door de lage overhead.De maritieme industrie weet de weg naar Limburg inmiddels Vol verbazingfeilloos te vinden. Directeur Ferrie Zandstra legt uit hoe dit Dit alles maakt ZMB tot een veelgevraagd toeleverancier voor de maritieme industrie.komt. Waar een kleinschalig Limburgs bedrijf groot in kan zijn. Gelukkig, want wij voelen ons in dit segment als een vis in het water, vervolgt Ferrie Zandstra. Al wordt nog geregeld vol verbazing gereageerd als men hoort dat een van de grote leveranciersZ meer op deze markt gaan toeleggen en is van de scheepvaart- en offshore-industrie in een specialisatie ontstaan in de productie Limburg zit. andstra Metaalbewerking was begin van onderdelen voor de scheepvaart- enjaren tachtig gedurende een aantal jaren offshore-industrie. Bij de scheepvaart gaatintensief betrokken bij de bouw van de het vooral om onderdelen als stabilizers,Oosterscheldekering. Het bedrijf leverde de bow-thrusters en hull-inserts voor grote luxeenorme bronzen platen voor de 62 geleidings- jachten. De onderdelen kunnen in diverse Zandstra Metaalbewerkingplaten in de kering. Dit gebeurde in opdracht afmetingen en in staal of aluminium worden Industrieweg 4van Rijkswaterstaat. Hiermee werd eigenlijk geleverd. Wat betreft offshore zijn we vooral 6163 AH Geleende basis gelegd voor onze relatie met de bedreven in het bewerken van tandheugels, T 046 - 474 45 44maritieme techniek, vertelt Ferrie Zandstra. lagerhuizen, schroefassen, tandwielkasten [email protected] afgelopen tien jaar zijn we ons steeds en railsegmenten. www.zandstrametaal.nl het ONDERNEMERS BELANG 15
 • 17. ONDERNEMERSPANELOndernemers in problemenInsolventie is de meest gebruikte term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingenen particulieren te benoemen. Door de economische omstandigheden krijgen steeds meer ondernemingenliquiditeitsproblemen of komen organisatorisch en strategisch in de problemen. Vaak zijn deze problemen niet meervanuit de eigen organisatie op te lossen. Dan is hulp van buitenaf dringend gewenst. Wat beveelt ons panel aan? Roel Corzaan Roel Corzaan, Corzaan Consultancy onhandige financieringsstructuur of anderzijds in een Het niet meer kunnen betalen van rekeningen is bij een verliesgevende exploitatie van de onderneming. normale gezonde bedrijfsvoering niet iets wat van de ene Als de onderneming al verkeert in de situatie dat op de andere dag optreedt. Het bedrijfshuishoudboekje rekeningen niet meer betaald kunnen worden, is hulp is dan niet op orde en er is geen rekening gehouden met van buitenaf geen optie meer, tenzij gewerkt wordt tegenslag van welke aard dan ook. Doet deze situatie zich op basis van no cure no pay - hetgeen niet snel zal voor dan draagt een slechte economische situatie alleen gebeuren. Advies voor de onderneming is dan alleen maar bij in een versnelling van de neerwaartse spiraal. om aan de slag te gaan met de twee aangegeven De oorzaken van de liquiditeitsproblemen moeten oorzaken en zo snel mogelijk zelfstandig te werken enerzijds worden gezocht in een incorrecte of aan oplossingen. Robert Leendertse Robert Leendertse, Leendertse & Partners waardoor men gelden, die vastzitten in materile vaste Het woord insolventie betekent eigenlijk De financile activa, liquide kan maken. Als u voor uw onderneming positie waarbij de liquidatiewaarde van de activa lager geen krediet kan krijgen bij een bank of financierings- is dan het totaal van de schulden. Dat betekent min of instelling, is er nog de mogelijkheid dat bij de gemeente meer dat een faillissement onvermijdelijk is. Om dit te aan te vragen. Dit gaat via het Besluit Bijstandsverlening voorkomen moet men zo snel mogelijk stappen gaan Zelfstandigen, dat kortweg BBZ wordt genoemd. Het ondernemen en een goede adviseur raadplegen. Er zijn BBZ-krediet is een krachtig middel om een onderneming meestal nog wel oplossingen voor het liquiditeitsprobleem te starten of te laten overleven. Bij bestaande schulden te vinden, zoals een sale and leaseback constructie, kan het krediet ook als saneringskrediet worden ingezet. Peter van der Sluijs Peter van der Sluijs, Kamer van Koophandel Rotterdam route. Bij continuteitsproblemen brengen we de onder- De Kamer van Koophandel heeft regelmatig, als oren en nemer in contact met Stichting Ondernemersklankbord. ogen van het bedrijfsleven, contact met ondernemers bij Binnen 48 uur krijgt deze ondernemer een consulent wie het water aan de lippen staat. Om zoveel mogelijk toegewezen. Zijn er ernstige liquiditeitsproblemen, dan de schade bij staking of faillissement te voorkomen gaan verwijzen we de ondernemer door naar het gemeentelijk we in gesprek met de betrokken ondernemer. Met behulp loket waar de mogelijkheden van een BBZ-financiering van een speciaal ontworpen test wordt de staat van de (Bij