20
mr.sc. Sonja Šišić, dipl.oec., ravnateljica Valorizacija prirodne baštine u funkciji održivog razvoja i zelenog turizma na primjeru Primorsko-goranske županije RADIONICA ZELENI TURIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ 8. i 9. svibnja 2018. Ministarstvo turizma, Zagreb

RADIONICA - mint.gov.hr · mr.sc. Sonja Šišić, dipl.oec., ravnateljica Valorizacija prirodne baštine u funkciji održivog razvoja i zelenog turizma na primjeru Primorsko-goranske

Embed Size (px)

Citation preview

mr.sc. Sonja Šišić, dipl.oec.,

ravnateljica

Valorizacija prirodne baštine u

funkciji održivog razvoja i

zelenog turizma na primjeru

Primorsko-goranske županije

RADIONICA

ZELENI TURIZAM I ODRŽIVI

RAZVOJ8. i 9. svibnja 2018.

Ministarstvo turizma, Zagreb

• osnivač Primorsko-goranska županija

• započeli s radom u rujnu 2006.

• 8 djelatnika: Ured ravnatelja, Stručna služba i Služba

čuvara prirode

• zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i

dijela ekološke mreže Natura 2000 u Primorsko-

goranskoj županiji

• strateški cilj očuvanje biološke, geološke i

krajobrazne raznolikosti te održivo korištenje i

valorizacija prirodne baštine.

O nama…

Zaštićena područja u PGŽ

JU Priroda upravlja sa

27 zaštićenih područja

31 zaštićeno područje

Natura 2000 područja u

Primorsko-goranskoj županiji

Područja značajna za očuvanje

ostalih vrsta i stanišnih tipova

107 područja za očuvanje ostalih

vrsta i stanišnih tipova (POVS)

3 područja za očuvanje divljih

vrsta ptica (POP)

110 Natura 2000 područja

75% kopnene površine

16% morske površine

Natura 2000 u PGŽ

• izgradnja oporavilišta za bjeloglave supove

• zaštita i skrb za strogo zaštićenu vrstu u RH

• turistička valorizacija prirodne baštine,

autohtonih i istaknutih vrsta, kulturne

baštine, tradicijskog ekstenzivnog ovčarstva

• suradnja i zapošljavanje lokalnog stanovništva

• uključivanje različitih dionika (državna,

regionalna, lokalna razina i NVO)

• obnova kulturno-povijesnog naslijeđa

Centar za posjetitelje i oporavilište

za bjeloglave supove Beli

• nositelj JU Priroda

• partneri: PGŽ, Grad Cres, ZOO Zagreb, udruge BIOM i

Tramuntana

• stavljanje u funkciju: 2015.-2017.

• ulaganje: 4,3 mil. kuna (PGŽ, JU Priroda, Grad Cres i

Ministarstvo turizma)

• mjesto: Beli na otoku Cresu sa 40 stanovnika

Produljenje turističke sezone i

obogaćivanje ponude:

• cjelogodišnje poslovanje

• dva nova multimedijalna postava

Centar za posjetitelje i oporavilište

za bjeloglave supove Beli

Centar za posjetitelje i oporavilište

za bjeloglave supove Beli

• edukativni programi

• razvoj volonterskih

programa

Centar za posjetitelje i oporavilište

za bjeloglave supove Beli

• suvenirnica i jednostavni ugostiteljski

objekt s prodajom autohtonih lokalnih

proizvoda i napitaka (toplo-hladni čajevi od

bilja i slično)

Projekt Kvarner Family – povećanje kvalitete turističke ponude, tržišna

prepoznatljivost, pojačana promocija, zajednički programi obuke (podbrendovi

Pet Friendly, Hike Friendly i Bike Friendly)

Novi podbrend projekta – Wild Friendly: Griffon Friendly!

• očekivano sufinanciranje Strukturni fondovi s

početkom provedbe u 2018.

• turistička valorizacija vrijedne i jedinstvene

prirodne baštine: medvjed, vuk i ris

• obnova tipične goranske kuće

• multimedijalni postav o velikim zvijerima

• izrada marketinškog i akcijskog plana

upravljanja posjetiteljima

• edukacija zaposlenika i lokalnih turističkih

djelatnika: storytelling

• edukativni programi za posjetitelje: razvoj

istraživačkih radionica i radionica na temu

praćenja tragova

• izrada prototipa suvenira, didaktičkih igara za

djecu, slikovnica, goranskog bestijarija

Posjetiteljski centar o velikim

zvijerima Stara Sušica

Procijenjena vrijednost projekta: 7,7 mil. kuna

Posjetiteljski centar o velikim

zvijerima Stara Sušica

Lokacija: Gorski kotar

Općina: Ravna Gora

Mjesto: Stara Sušica sa 300

stanovnika

Sadašnje stanje goranske kuće

Uz dvorac Stara Sušica

• opatijska kolajnica sa 10 povijesnih

perivoja

• nova turistička atrakcija: zaboravljeni

opatijski perivoj na 9.102 m²

• Strukturni fondovi: Aglomeracija Riječki

prsten (1 milijun eura)

• obnova kulturno-povijesne baštine s

elementima vrijednog prirodnog naslijeđa

• očuvanje bioraznolikosti sadnjom endemične

i povijesno prepoznatljive flore

• otvaranje novih radnih mjesta (info punkt,

Kaktus bar, rasadnik)

Amerikanski vrtovi - Opatija

Amerikanski vrtovi - Opatija

• začetak Parka seže u 1844.

• površina 2940 m²

• zaštićeni spomenik parkovne arhitekture od 1968.

• recentno zaštićen i kao kulturno-povijesna baština

• najpoznatiji opatijski park

• smješten u samom centru grada

• uz poznato obalno šetalište Lungomare

• kamelije, lovori, cedrovi, borovi, velecvjetne

magnolije, razne palme i više od 150 vrsta egzotične

dendroflore

Centar za posjetitelje Park

Angiolina, Opatija

Centar za posjetitelje park

Angiolina

• Strukturni fondovi: Aglomeracija

Riječki prsten (1 milijun eura)

• zaštićeno područje: zbog prirodnih

vrijednosti i kulturno–povijesnog

naslijeđa

• rekonstrukcija i prenamjena postojećih

zgrada u Centar za posjetitelje (stari

rasadnici i konjušnica)

• ugostiteljski objekt i promocija

proizvoda povezanih uz tipičnu floru

opatijskih parkova (primjer kamelija –

čajevi, slastice, kreme, suveniri i slični

proizvodi)

• projekt se temelji na bioraznolikosti po kojoj je

otok Lošinj poznat

• brendiranje autohtonih biljaka

• proširivanje turističke ponude lokalnim

proizvodima

• uključivanje raznih dionika u specifičnu

turističku ponudu otoka

• edukacije otočkih mirisa i okusa provode se već

od vrtića, u osnovnoj i srednjoj školi

• miomirisni vrt, festivali, gastro eventi (Adrianova

miomirisna kuhinja i Apoksiomenova antička

kuhinja), aromaterapije i masaže, implementacija

priče u sve turističke objekte

Miomirisi i okusi Lošinja

Materijali o prirodnim atrakcijama

Valorizacija prirodnih atrakcija

špilja Lokvarka – Vodič za vodiče

špilja Biserujka – tragovi špiljskog medvjeda

špilja Vrelo

Poučne staze

Panova staza u ZK Kamačnik

Risja staza u PŠ Golubinjak

Staza medvjeda Brodu na Kupi

turistička valorizacija krških lokava - Krk

kabine za presvlačenje na plažama…

Ostali primjeri dobre prakse

Vrijedna prirodna baština stavljena u

funkciju održivog razvoja još uvijek

nedovoljno prepoznata vrijednost i

nedovoljno iskorišten resurs.

Problemi:

nedovoljno kvalitetnih inicijativa za

održivu valorizaciju i brendiranje

prirodne baštine

nedovoljno korištenje i promocija već

izrađenih materijala i posjetiteljske

infrastrukture JU za upravljanje

vrijednom prirodnom baštinom

nerealna očekivanja (?) i nedovoljni

administrativni i financijski kapaciteti

JU za aktivniju turističku valorizaciju i

promociju

Potencijal i problemi

Vrijedni prirodni resursi u budućnosti ne

smiju biti izvor dodatnih troškova zbog

skrbi o očuvanju i održavanju njihovih

značajki, nego ih u budućnosti treba

koristiti kao pokretače održivog

gospodarskog i društvenog razvoja.

Prijedlozi za budućnost:

jačanje suradnje između sektora zaštite

prirode i turizma

natječaji MINT/HTZ s mjerama za

aktivnije povezivanje i umrežavanje JU

sa TZ, turističkim agencijama i

vodičima

izleti, obilasci i transferi u ponudi info

deska-a hotela

Očekivani rezultat: povećanje turističke

privlačnosti vrijedne prirodne baštine!

Pogled u budućnost

ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI!

JAVNA USTANOVA „PRIRODA”Grivica 4, Rijekawww.ju-priroda.hrtel: 00385-51-352-400fax: 00385-51-352-401email: [email protected]