Click here to load reader

RPT Geografi Tingkatan 2 2015

  • View
    92

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan Pengajaran Tahunan Geografi Tingkatan 2

Text of RPT Geografi Tingkatan 2 2015

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2

Rancangan Pengajaran Geografi Tingkatan 2 (2015)

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

MingguTajuk /KonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PCatatan / BBMKBAT / I-THINKPBS

Minggu1-2

12-23 Jan

1. Kedudukan

Konsep:

KedudukanGarisan TarikhAntarabangsa(GTA)

Garisan Meridian Pangkal(GMP)

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenai zon waktu.

Aras 1 Mengenal latitud dan longitud Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan longitud. Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.

Aras 2 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud.

Aras 3 Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud. Menunjuk cara : Menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta. Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpulan pada glob.1.Glob /2.Peta dunia /3.Peta waktu piawai4.KalkulatorI-Think Bridge Map

BAND

1BAND

2BAND

3BAND

5

*RUJUK

PPPM*BAND

6

*RUJUK

PPPM*

Minggu 3

26-30 Jan2. Arah

Konsep:-ArahMenentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.

Aras 1 Menyatakan bearing sudutan . Mengukur bearing sudutan.Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut.1. Jangka sudut2. Peta

I-Think Bridge Map

Minggu 4

2-6 Feb3.Skala dan Jarak

Konsep: - Jarak - Skala LurusMengenal skala dan jarak

Aras 1 Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus.Aras 2Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.Menunjuk cara : Mengukur jarak lurus antara dua tempat ( x dan y ). Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil ( contoh 1 cm mewakili 1 m )Mengadakan aktiviti kumpulan untuk : Mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah. Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah1. Pembaris2. Benang3. Jaluran kertas4. Peta5. Jangka tolok6. Pita ukur

I-Think Bridge MapBAND

1

Minggu5

9-13 Feb

4. Graf

Konsep: -Pola TaburanMenyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda.Aras 1 Mengumpul dan merekod maklumat dan data. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.Aras 2 Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul.Aras 3Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti :Bilangan ahli rumah sukan murid mengikut jantina dalam kelas. Menunjuk cara membina jadual dan melukis graf. Penggunaan computer digalakkan. Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

1. Kertas graf2. Komputer3. Bahan edaran (pelbagai contoh graf)

I-Think Brace MapBAND

1BAND

3BAND

5

*RUJUK

PPPM*BAND

6

*RUJUK

PPPM*

Minggu6

16-20 Feb

5. RajahMengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah.

Aras 11. Mengumpul maklumat.2. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat.Aras 2 Mentafsir rajah.

Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti : Peta minda Kitaran Penggunaan komputer digalakkan. Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah. 1. Contoh rajah kitaran.2. Komputer3. Contoh rajah peta minda

I-Think Flow MapBAND

4

UJIAN 1MINGGU 7(23-27 Feb)

Minggu8

26 Mac

6.Peta

Konsep:-PolaSaling kaitan

Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar ( peta pelancongan ).

Aras 11. Mengenal pasti ciri ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar ( peta pelancongan): Tempat bersejarah / rekreasiPusat beli belah /Kemudahan penginapanKemudahan pengangkutan2. Menyatakan kedudukan dan taburan ciri ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.Aras 2 Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar.Aras 3 Mentafsir peta bergambar.

Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bbergambar ( peta pelancongan ). Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan) Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan).

1. Peta pelancongan.2. Peta bergambar

I-Think Double Bubble MapBAND

2BAND

4

BAND

5

*RUJUK

PPPM*BAND

5

*RUJUK

PPPM*

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

MingguTajuk / KonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PCatatan / BBMKBAT / I-THINKPBS

Minggu9

9-13 Mac7. TaburanPenduduk

Konsep:-Kepadatan-Taburan

Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburannya.

Aras 1 Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia:1. padat2. sederhana3. jarang Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.Aras 2 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Negara Malaysia Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara Malaysia1. Peta buku teks m/s 67I-Think Bubble Map

BAND

1BAND

2

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER(14-22 MAC)

Minggu10

23-27 Mac8. PerubahanPenduduk

Konsep:- Kadar kelahiran-Kadar kematian-MigrasiMemahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Aras 1 Mendefinisikan perubahan penduduk. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi:1. kadar kelahiran2. kadar kematian3. migrasiAras 2 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi:1. kadar kelahiran2. kadar kematian3. MigrasiAras 3 Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan:1. kadar kelahiran2. kadar kematian3. migrasi

Simulasi tentang perubahan penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. Meramalkan perubahan penduduknegara Malaysia pada masa depan1. Lembaran kerja (Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penduduk)

I-Think Tree Map

BAND

5

*RUJUK

PPPM*

Mnggu11-13

30 Mac -17 April9. Migrasi Penduduk

-Migrasipenduduksebagai tindakbalas terhadapfaktor ekonomi,politik(governan),sosial dan fizikalMemahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya.Aras 1 Menerangkan migrasi penduduk. Menerangkan pola migrasi penduduk Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi Migrasi penduduk:1. luar bandar ke bandar2. luar bandar ke luar BandarAras 2 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.

Sumbang saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Syarahan tentang migrasi penduduk1. Peta buku teks m/s 90

I-Think Multi Flow Map

Minggu 14-15

20-30 April

10. Kesanperubahanpendudukterhadap alamSekitar

Memahami kesan-kesanperubahan penduduk terhadapalam sekitar.

Aras 1 Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber: Tanih ,hutan,airAras 2 Menghuraikan dengan contoh kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber.Aras 3 Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang

Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media. Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Mengadakan tayangan video tentang pengurusan alam sekitar1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai tanah runtuh, pencemaran, kawasan pembalakan

I-Think Multi Flow Map

BAND

4BAND

5

*RUJUK

PPPM*BAND

6

*RUJUK

PPPM*

Minggu16

4-8 Mei11. Hubungankependudukandengan sumber

Konsep:-Pendudukberlebihan-kurangpenduduk-penduduk optimum

Memahami hubungan kependudukan dengan sumberserta implikasinya.Aras 1 Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum. Menyenaraikan ciri dan contoh:1. penduduk berlebihan2. kurang penduduk Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan:makanan ,tempat tinggal,pekerjaan,pendidikan,perubatan,kemudahan asas

Aras 2 Menghuraikan ciri berserta contoh:1. penduduk berlebihan (Bangladesh)2. kurang penduduk (Kanada) Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan:makanan ,tempat tinggalpekerjaan,pendidikan,perubatan

Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk Membincangkan ciri-ciri :

1. lebihan penduduk2. kurang pendudul3. penduduk optimum1. Keratan akhbar, foto, majalah dan internet mengenai petempatan setinggan, kesengsaraan hidup penduduk negara miskin dan pemodenan penduduk negara maju

I-Think Tree Map

BAND

3

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNMINGGU 17 - 19(11-29 Mei)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN(30 Mei 14 Jun)

MingguTajuk /KonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PCatatan / BBMKBAT / I-THINKPBS

Minggu20-21

15-26 Jun

12. Petempatan

Konsep:-KedudukanMemahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Aras 1 Menyatakan lokasi petempatan awal :1. Pinggir pantai, delta dan muara sungai2. Pinggir sungai3. Bukit/gua4. Tanah pamah

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.Aras 2 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal :1. Fizikal 2. Keperluan asas Mengumpul maklumat tentang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media seperti akhbar dan internet. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor faktor yang mempengaruhi petempatan awal.

1. Peta dunia (kosong)2. Peta Malaysia (kosong )

I-Think Tree MapBAND

1BAND

2

Minggu22-23

29 Jun- 10 Jul12.1 Faktor yang mempengaruhi petempatanMemahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.

Aras 1 Menyenaraikan faktor faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia:1. Sejarah2. Fizikal3. Ekonomi4. Social5. Politik ( governan )Aras 2 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia :1. Sejarah2. Fizikal3. Ekonomi4. Social5. Politik ( governan )Aras 3 Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia1. Projek perumahan2. Bandar baruRancangan kemajuan tanah Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan peta minta tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Syarahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk menghasilkan model tentang :1. Projek perumahan2. Bandar baruRancangan kemajuan tanah1. Buku teks

I-Think Bubble Map

BAND

2

Minggu2413-17 Jul

12.2 Pola pola petempatan

konsep-PolaMemahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia.

Aras 1Menyenaraikan pelbagai pola petempatan Negara Malaysia :1. Berselerak2. Berjajar3. Berpusat4. BerkelompokMenyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia : Berselerak Berjajar Berpusat berkelompokAras 2Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan Negara Malaysia : Berselerak Berjajar Berpusat berkelompokAras 3Membandingkan dan membezakan pola petempatan negara Malaysia : Berselerak Berjajar Berpusat Berkelompok

Mengumpul gambar tentang pola petempatan. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia. Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia. Melengkapkan pengurusan grafik tentang pola-pola petempatan negara Malaysia.1. Kertas mahjong

I-Think Tree Map

BAND

2

Minggu25

20-24 Jul12.3 Fungsi petempatan luar bandar dan bandarMemahami fungsi petempatan negara Malaysia.

Aras 1 Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi seperti :Perniagaan ,Perdaganganpelabuhan ,perindustrianpertanian,pelancongan Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi soaial seperti :PendidikanPerhubungan dan pengangkutan Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi politik (governan) seperti : Pusat pentadbiranAras 2 Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi Ekonomi ,Sosial,Politik Menjelaskan dengan contoh fungsi :Petempatan luar BandarPetempatan BandarAras 3Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar Membincangkan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi, sosial, dan politik (governan) Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan bandar.Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar1. Komputer (mencari maklumat di internet)2. Gambar (keratan akhbar dan majalah)

I-Think Bubble Map

BAND

3

Minggu26-27

27 Jul 7 Ogos13. PembandaranMemahami proses pembandaran negara Malaysia.Aras 1 Menerangkan proses pembandaran.: Saiz penduduk, Kegiatan Ekonomi dan Kemudahan asas Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia Dasar kerajaan,Peluang pekerjaan ,Migrasi Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia.Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Negara Malaysia : Saiz penduduk ,Kegiatan Ekonomi , Kemudahan asas Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia : Dasar kerajaan,Peluang Pekerjaan dan Migrasi Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia.

Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran. Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran negara Malaysia. Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia , contoh kesan positif : Peluang pekerjaan Infrastruktur Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia, contoh kesan negatif: Kesesakan lalu lintas Kekurangan tempat tinggal Pencemaran udara Sumbang saran langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. 1. Peta dunia 2. Kad soalan (kuiz )3. Tayangan video

I-Think Flow MapBAND

4BAND

5

*RUJUK

PPPM*BAND

6

*RUJUK

PPPM*

Minggu28

10-14 Ogos14. Keperluanpengangkutandanperhubunganawal

Konsep:InteraksiKetersampaianMemahami perkembanganpengangkutan danperhubungan negara Malaysia.

Aras 1 Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. darat air udara telekomunikasiAras 2 Menghuraikan perkembangan sistempengangkutan Negara Malaysia. Menghuraikan perkembangan sistem perhubunganNegara Malaysia. Sumbang saran cara pengangkutandan perhubungan awal Negara Malaysia. Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan aw alnegara Malaysia. Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan aw al negara Malaysia daripada pelbagaimedia seperti bahan bercetak dan internet. Menghasilkan buku skrap tentangpengangkutan dan perhubungan aw alnegara Malaysia. Mengadakan lawatan sambil belajar

1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai bentuk pengangkutan dan perhubungan awal2. Peta buku teks m/s 162

I-Think Tree Map

BAND

1BAND

2

Minggu29

17-21 Ogos15. PerkembanganJaringan Pengangkutan

Memahami perkembanganpengangkutan danperhubungan negara Malaysia.

Aras 1 Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. darat air udara telekomunikasiAras 2 Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Negara Malaysia. Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan Negara Malaysia. Mengelaskan jenis pengangkutan danperhubungan negara Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringansistem pengangkutan Negara Malaysia. Membincangkan perkembanganjaringan pengangkutan Negara Malaysia Membincangkan perkembangansistem perhubungan dan teknologimaklumat dan komunikasi

1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai jenis pengangkutan dan perhubungan Negara Malaysia2. Peta buku teks m/s 169, 170, 173, 174,

I-Think Brace Map

BAND

2

Minggu30

24-28 Ogos15.1 Faktor yangMempengaruhijaringanPengangkutandan perhubungan

Konsep:JaringanMemahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.

Aras 1 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia:bentuk muka bumiekonomidasar kerajaankemajuan teknologiAras 2 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk muka bumi ekonomi dasar kerajaan kemajuan teknologi Mengumpul dan menyusun gambarmengenai pengangkutan danperhubungan mengikut kronologi masa daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Sumbang saran tentang faktor-faktoryang mempengaruhi jaringanpengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Mengadakan kuiz tentang faktor-faktoryang mem-pengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa

I-Think Tree Map

BAND

3

Minggu31

1-4 Sept15.2 Kepentinganjaringanpengangkutandanperhubungan

Konsep: -Integrasi-LingkunganpengaruhMemahami kepentingan jaringan pengangkutan danperhubungan.

Aras 1 Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negaraMalaysia: Ekonomi - perdagangan sosial - integrasi kaw asan politik - keselamatan(governanAras 2 Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: Ekonomi - perdagangan Sosial - integrasi kaw asan politik - keselamatan(governan)Aras 3 Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysiadan Kanada. Sumbang saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia. Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan danperhubungan negara Kanada daripada pelbagai media sepertiakhbar, majalah dan internet. Membincangkan kepentinganperkembangan teknologi maklumatdan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia, pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia dan Kanada2. Peta dari buku teks m/s 1793. Lembaran kerja perbandingan kepentinganpengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.

I-Think Bubble Map

BAND

4BAND

6

*RUJUK

PPPM*

UJIAN 2MINGGU 32(7-11 Sept)

Minggu 33

14-18 Sept

15.3 Kesanperkembanganpengangkutandanperhubunganterhadap alamSekitar

Memahami kesan perkembangan pengangkutandan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

Aras 1 Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alamsekitar negara Malaysia. Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negative perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.

Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan perkembanganpengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia. Menghuraikan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembanganpengangkutan dan perhubunganke atas alam sekitar Negara Malaysia. Mencari maklumat tentang kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Membincangkan langkah-langkahmengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan danperhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap mengenaikesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai kesan-kesanperkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar.2. Lembaran kerja perbandingan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan danperhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.

I-Think Multi Flow Map

BAND

3BAND

4BAND

5

*RUJUK

PPPM*BAND

6

*RUJUK

PPPM*

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (19-27 Sept)

Minggu34

28 Sept -2 Okt16. Perkembangan Sistem PerhubunganMemahami kesan perkembangan perhubungan di negara Malaysia.

Aras 1 Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan perhubungan di Malaysia.Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan perkembanganperhubungan di negara Malaysia.

Mencari maklumat tentang kesan-kesan perkembangan perhubungan daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Membincangkan langkah-langkahmengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan di negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap mengenaikesan perkembangan perhubungan.

1. Keratan akhbar, majalah dan internet mengenai kesan-kesanperkembangan perhubungan.I-Think Circle Map

Minggu35-36

5-16 OktKAJIAN GEOGRAFI TEMPATANTEMA 4 :DINAMIK PENDUDUK

Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi penduduk di kawasan kajian. Jantina Kaum Mengumpul maklumat jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian. Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk : Jadual Graf Peta lakar Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Menjelaskan tentang komposisi penduduk dan jenis-jenis pekerjaan. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. Membincangkan tentang penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan dinamik penduduk contoh : Isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk.1. Buku teks (muka surat 197-211)2. Peta negeri kawasan kajian3. Peta daerah kawasan kajian4. Borang soal selidik5. Surat kebenaran ibu bapa / penjaga6. Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga7. Surat kebenaran sekolah

I-Think Flow Map

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MINGGU 37-39(19 Okt -6 Nov)

PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN & SEMAKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATANMINGGU 40-41(9-20 Nov)