of 21 /21
Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 Bulan /Minggu Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aktiviti Startegi P & P BBM Minggu 1 01 hingga 2.01.201 3 1.0 PENGHASILAN SENI VISUAL 1.1ASAS SENI REKA a. Unsur Seni I. GARISAN 1. Jenis garisan seperti 1. kasar 2. nipis 3. berbulu Meneroka pelbagai Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka Aras 1 1. Memahami garisan dalam konteks seni. 2. Memahami jenis-jenis garisan. 1. Pelajar menghasilkan berbagai-bagai jenis garisan 2. Pelajar menghasilkan kesan spontan dengan menggunakan pelbagai bahan. 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik Pelbagai jenis alat tulis seperti pen, pensel, marker, krayon, .tali guni, urat kayu, daun, arang, nila, berus dan lain-lain. Minggu 2 07 hingga 11.01.20 13 1. Garisan di alam sekeliling benda alam benda buatan manusia 2. Kajian kesan garisan melalui pelbagai media Aras 2 1. Memahami wujudnya garisan di alam sekeliling. 2. Memahami pelbagai bahan memberi kesan garisan yang berlainan. 1. Pelajar mencipta pergerakan dengan garisan. 2. Pelajar menghasilkan satu teknik kajian garisan samada cetakan lino, saring sutera, anyaman. 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. Kertas warna

Rpt Seni Tingkatan 1 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan pengajaran tahunan

Text of Rpt Seni Tingkatan 1 2014

Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1

RANCANGAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 1

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Minggu 1

01 hingga 2.01.2013

1.0 PENGHASILAN SENI VISUAL

1.1ASAS SENI REKA

a. Unsur Seni

I. GARISAN

1. Jenis garisan seperti

1. kasar

2. nipis

3. berbulu

Meneroka pelbagai Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka

Aras 1

1. Memahami garisan dalam konteks seni.

2. Memahami jenis-jenis garisan.

1. Pelajar menghasilkan berbagai-bagai jenis garisan

2. Pelajar menghasilkan kesan spontan dengan menggunakan pelbagai bahan.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

Pelbagai jenis alat tulis seperti pen, pensel, marker, krayon, .tali guni, urat kayu, daun, arang, nila, berus dan lain-lain.

Minggu 2

07 hingga 11.01.2013

1. Garisan di alam sekeliling

benda alam

benda buatan manusia

2. Kajian kesan garisan melalui

pelbagai media

pelbagai teknik

1. Garisan dan pergerakan

Aras 2

1. Memahami wujudnya garisan di alam sekeliling.

2. Memahami pelbagai bahan memberi kesan garisan yang berlainan.

1. Pelajar mencipta pergerakan dengan garisan.

2. Pelajar menghasilkan satu teknik kajian garisan samada cetakan lino, saring sutera, anyaman.

1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

2. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

Kertas warna

Minggu 3

14 hingga 18.01.2013

1. Garisan dan corak.

2. Garisan untuk menimbulkan bentuk.

3. Garisan dan ruang

Aras 3

1. Mencipta pergerakan ilusi dengan garisan

2. Memahami susunan garisan dengan menimbulkan bentuk dalam lukisan dan catan

1. Pelajar melukis beberapa bentuk, contohnya KUBUS dan memasukkan garisan dengan gaya susunan dan jarak yang berlainan.

2. Pelajar menghasilkan satu sketsa

KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis Menurut urutan kritis

Pensel, pensel warna

Minggu 4

21 hingga 25.01.2013

ii. RUPA

1. Jenis rupa

(i) geometri

(ii) organik

1. Rupa positif dan negatif.

Aras 1

1. Mengenal dan membezakan rupa organik dan geometri.

2. Mengenal rupa positif dan negatif.

1. Hasilkan rupa contoh daun dengan menggunakan kertas hitam dan bewarna.

2. Lukis 2 rupa geometri ( satu positif dan satu negatif)

3. Hasilkan catan mono dengan menggunakan objek kutipan seperti daun atau tulang ikan.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik

2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Rajah-rajah matematik, gambar-gambar bahan organik, logo, huruf dan simbol

Minggu 5

29 hingga 01.02.2013

1. Rupa dan lambang.

2. Rupa dan corak.

Aras 2

1. Memahami lambang dihasilkan daripada rupa.

1. Membuat corak ulangan struktur mengenai rupa positif dan negatif.

2. Capan Saring Sutera Rupa POSITIF dan NEGATIF

3. Hasilkan mobail dengan rupa ..

4. Teknik warna atau kolaj

5. Capan Saring sutera

6. Membuat pembalut hadiah, kulit album

1. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

2. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

Minggu 6

04 hingga 08.2.2013

1. Rupa dan muka taip.

Aras 3

1. Memahami teknik penghasilan rupa muka taip.

1. Gunting huruf pada akhbar dan lekatkan pada kertas lukisan .

2. Membuat huruf BLOK (3 X 5) A Z, 0 9.

3. - Lanjutan latiahan membina huruf -

5 X 5 atau 4 X5

1. Hasilkan POSTER

2. Mencipta lambang dari objek yang mudah

KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

Minggu 7

11 hingga 15.02.2013

CUTI TAHUN BARU CINA

Minggu 8

18 hingga 22.02.2013

iii. BENTUK

1. Jenis bentuk

1. konkrit

2. ilusi

1. Garisan dan bentuk.

2. Rupa dan bentuk.

3. .

1. Memahami bentuk konkrit dan ilusi.

2. Memahami garisan dapat mencipta bentuk konkrit dan ilusi.

1. Hasilkan kerja binaan dari hasil-hasil /

bahan buangan.

2. Menghasilkan bentuk dalam catan.

3. Menghasilkan lukisan bergambar yang bertemakan pemandangan ( penegasan pada bentuk)

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik

2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Kertas tumbuk, dan gam.

1. Membina bentuk.

2. Bentuk manusia

Aras 4

1. Memahami rupa dapat mencipta bentuk.

2. Menggambar hasil lukisan dengan penekanan kepada penghasilan bentuk di dalam ruang.

1. Arca dari dawai, lidi, pencolek gigi dll. ( garisan menghasil bentuk)

2. Hasilkan bunga, bakul, burung dari kertas warna.

3. Melukis rakan shading supaya menimbulkan bentuk.

4. lilit dawai pada objek contoh botol dan pergerakannya.

1. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

2. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis, menurut urutan

Lidi, dawai halus

Minggu 9

25 hingga 01.03.2013

iv. JALINAN

1. Jenis jalinan

1. sentuh

2. tampak

1. Mengkaji bentuk jalinan.

Aras 2

1. Memahami jenis-jenis jalinan sentuh dan tampak.

2. Mengaitkan aktiviti jalinan dalam mencorak.

1. Cipta satu kerjakolaj berdasarkan pungutan bahan yang menunjukkan jalinan.

2. Menghasilkan kerja kolaj daripada keratin majalah atau surat khabar berdasarkan tema yang sesuai.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik

2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Gambar buah nenas, daun, sisik ikan, tikar, tayar, anyaman,

Minggu10

04 hingga 09.03.2013

PENTAKSIRAN PBS

Minggu 11

11 hingga 15.03.2013

1. Mencipta jalinan dengan pelbagai bahan.

2. Mencipta jalinan dengan pelbagai teknik.

Aras 3

1. Merancang penggunaan bahan berjalinan dalam aktiviti kolaj.

2. Menghasilkan satu penghasilan seni dengan menggunakan pelbagai bahan berjalinan

1. Membuat capan dengan menggunakan bahan-bahan yang mempunyai permukaan yang berjalin. e.g. pelepah pisang.

2. Lukis beberapa objek contoh cawan, botol, pasu, buah-buahan dan masukkan jalinan.

1. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

2. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

perca kain, kertas warna, gam, gunting dan sebagainya.

Minggu 12

18 hingga 22.03.2013

v. RUANG

1. Ruang terbuka

2. Ruang tertutup

Aras 2

1. Memahami pelbagai saiz dapat mewujudkan kesan ruang.

1. menyatakan dan mencirikan jenis-jenis ruang

2. membezakan cirri-ciri ruang

3. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik

Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar jenis ruang terbuka dan tertutup

Minggu 13

01 hingga 05.04.2013

1. Perhubungan ruang dan perspektif.

Aras 3

Memahami konsep ruang dalam lukisan perspektif

1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang.

1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar pemandangan.

Minggu 14

08 hingga 12.04.2013

Minggu 16

1. Perhubungan ruang dan warna.

1. Perhubungan ruang dan bentuk.

Aras 2

1. Memahami warna dan ton dapat menimbulkan ruang di dalam hasil karya seni

Aras 3

1. Mewujudkan ciptaan ruang di dalam hasil seni

1. Hasilkan bulatan-bulatan warna tona warna

1. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

1. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar pemandangan.

Minggu 15

15 hingga 20.04.2013

vi. WARNA

1. Jenis warna

1. Warna asas

2. warna sekunder

3. warna tertier

Aras 1

1. Mengenal jenis-jenis warna.

2. Mengetahui warna asas tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain

1. Pelajar mencampurkan 2 warna menjadi warna sekunder.

2. Pelajar mencampurkan warna bersebelahan dalam roda warna untuk menjadi warna tertier.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik

Carta roda warna.

Cat air, berus, pembancuh warna

Minggu 16

22 hingga 26.02.2013

1. Kaitan warna dan suasana dalam alam sekeliling.

2. Nilai warna:

1. ton

2. kroma

Aras 2

1. Mengait warna seni tampak dengan warna alam sekeliling.

2. Memilih nilai warna ton.

3. Memahami wujudnya ton di alam sekeliling.

4. Memahami gubahan sewarna

1. Mencipta pelbagai jenis rupa dan warna untuk mobail.

2. Menghasilkan kerja kolaj dengan jenis-jenis warna.

3. Pelajar menghasilkan BUKU SKRAP

4. Pelajar memilih satu warna asas dan mencampurkan dengan warna putih dalam nisbah yang berlainan.

berus, pembancuh warna

Minggu 17- 18

1. Gubahan warna

1. Sewarna

2. harmoni

3. penggenap

Aras 2

1. Memahami wujudnya warna panas dan sejuk serta kaitannya dengan alam sekeliling dan kegiatan seni lukis

1. Hasil gubahan kerja kolaj dengan menggunakan tisu / selofone paper secara

2. bertindih-tindih.

3. Lukis satu reka corak yang mudah dengan satu warna dalam pelbagai ton

4. Hasilkan satu corak berdasarkan warna HARMONI

5. Menghasilkan gubahan warna

6. PENGGENAP dan SEPANDUK atau POSTER

7. Membuat corak bebas

8. Melekatkan warna-warna tertentu pada sekeping kertas warna yang besar sedikit saiznya.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik

Carta roda warna.

Cat air, berus, pembancuh warna.

1. Suhu warna

1. warna panas

2. warna sejuk

1. Warna bertindak.

2. Warna perspektif.

Aras 3

i. Memahami warna berubah mengikut jarak

1. Mewarna pemandangan di luar bilik darjah.

2. Melukis dan mewarna daripada keratan akhbar

3. Menghasilkan gubahan seperti poster, mencorak, logo, kad ucapan.

1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

2. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

Cat air, berus, pembancuh warna.

Minggu 19

13 hingga 17.05.2013

1.2 Prinsip Rekaan

i. HARMONI

1. Kajian harmoni di alam sekeliling dari segi susunan bentuk dan warna serta corak tradisional seperti ukiran, anyaman dan tembikar.

2. Aplikasi harmoni dalam aktiviti mencorak dan mereka bentuk.

Aras 1

1. Memahami wujudnya harmoni dalam alam sekeliling dari segi susunan garisan, warna, rupa bentuk dan jalinan.

Aras 2

1. Mamahami penggunaan harmoni dalam kegiatan aktiviti seni.

Aras 3

1. Mengaplikasi penggunaan harmoni di dalam aktiviti seni.

1. Hasilkan Harmoni dalam mencorak ( kerja kolaj) potong kertas dan tampal

2. Susun jaluran kertas ( yang dipotong) dan tampal pada kertas.

1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

2. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

3. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

Rotan, mengkuang atau kertas warna.

Minggu 20

20 hingga 23.05.2013

1.2.2 KONTRA

1. Kajian penerokaan melalui penggunaan unsur-unsur seni.

2. Aplikasi kontra dalam aktiviti seni

1. corak

2. Poster

3. menggambar

Aras 1

1. Memahami penggunaan unsur-unsur seni serta kombinasinya untuk menimbulkan konrta dalam aktiviti seni.

Aras 2

1. Menghasilkan lukisan yang bertemakan kontra

Aras 3

1. Membezakan harmoni dan kontra.

2. Merancang dan menghasilkan lukisan yang berkonsepkan kontra

Tema POSTER Jauhi Dadah. Gaya POINTILISME. ( Titik-titik )

1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

2. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

3. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

Kertas warna , gam dan gunting.

Minggu 21

10 hingga 14.06.2013

iii. PENEGASAN

1. Kajian penegasan.

2. Fokus dalam sesuatu susunan seperti yang terdapat dalam

1. alam sekeliling

2. lukisan atau corak

3. kerja 3 D

Aras 1

1. Memahami maksud penegasan di dalam konteks seni.

1.

Membuat corak, Poster atau catan.

1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

2. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

3.

Contoh poster, iklan, pembungkusan dan lain-lain.

Minggu 22 dan 23

17 hingga 28.06.2013

1. Aplikasi penegasan dalam aktiviti mencorak dan menggambar

Aras 2

1. Memahami wujudnya penegasan pada alam sekeliling.

Aras 3

1. Memahami penggunaan penegasan dalam lukisan, catan dan aktiviti seni.

1. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

Minggu 24

01 hingga 05.07.2013

iv. IMBANGAN

1. Kajian imbangan

(i) alam sekeliling susunan bentuk

(ii) Corak dan motif rupa dan warna

Aras 1

1. Memahami makna imbangan

2. Memahami imbangan terdapat pada objek alam semulajadi dan buatan manusia.

Buat susunan corak imbangan simitri dan tidak simitri.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

Minggu 25

09 hingga 12.07.2013

1. Aplikasi imbangan dalam aktiviti

(i) mencorak

(ii) kraf ukiran anyaman

Aras 2

1. Memahami imbangan dalam corak dan motif.

Aras 3

1. Mengetahui fungsi imbangan di dalam menggambar dan rekaan grafik.

2. Mengaplikasikan prinsip imbangan di dalam karya seni

2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

3. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

4. KBKK mengumpul dan mengelaskkan kritis

Menurut urutan kritis

Gambar-gambar objek alam yang seimbang. Ketas lukisan warna dan berus.

Minggu 26

15 hingga 19.07.2013

v. PERGERAKAN DAN IRAMA

1. Kajian pergerakan

1. alam sekeliling, kesan garisan

2. lukisan atau catan, garisan, rupa

Aras 1

1. Memahami pergerakan dalam konteks seni

Aras 2

1. Mengetahui pergerakan boleh dihasilkan dalam bentuk seni tampak

2. Memahami penggunaan unsur-unsur seni untuk menimbulkan pergerakan.

Aras 3

1. Memahami penggunaan pergerakan dalam hasil kerja seni.

Membuat corak, Poster atau catan.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

2. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

3. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

4. KBKK Menurut urutan kritis

Cat air, berus dan kertas lukisan.

Contoh-contoh catan dan gambar.

Minggu 27 dan 28

22.07.2013 hingga 02.082013

DAN

Minggu 29

19 hingga 23.08.2013

V1 KEPELBAGAIAN DAN KESATUAN

.

Aras 1

1. Memahami makna kepelbagaian dan kesatuan

Aras 2

1. Mengetahui kepelbagaian dan kesatuan menambahkan nilai di dalam karya seni.

Aras 3

1. Mengaplikasikan kepelbagaian dan kesatuan di dalam kerja seni.

Membuat corak, Poster atau catan.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang,

2. Konstruktivisme

3. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

4. KBKK membanding dan membeza kritis. Menjana idea kritis

Warna air, warna poster, berus dll.

Minggu 30 dan 31

26.08.2013 hingga 06.09.2013

2. SENI HALUS

a. Lukisan

1. garisan selari

2. garisan zig zag

Memahami proses penghasilan Seni Visual dan berkomunikasi dalam semua bidang Seni Halus berkaitan :

1. idea dan proses

1. mesej/kandungan

2. pengwujudan idea

3. olahan idea

1. Olahan karya

1. Asas Seni Reka

2. Media

3. Alat

Aras 1

1. Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus

Aras 2

1. Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.

2. Membuat kemasan hasil kerja.

Aras 3

1. Melukis dan mengaplikasi teknik pelukisan . (rendering)

2. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:

1.

kadar banding

hubungkaitan kedudukan objek

perspektif

satah

imbangan

1. mengaplikasi perisian computer yang sesuai dalam kerja seni halus

2. proses penyediaan portfolio

3. lukisan pelajar boleh di jadikan evident untuk PBS pelajar bagi band 4 hingga 6

Membuat lukisan

1. Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

2. Konstruktivisme Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Dakwat, arang

Minggu 32

09 hingga 13.09.2013

b. Catan

i. impasto

ii. kecatan (paintery)

1. Menyatakan definisi dan perbezaan catan dengan lukisan.

2. Menghasilkan catan pemandangan dengan mengunakan warna air.

3. Catan ini boleh di gunakan untuk evident PBS pelajar bagi band 4 hingga 6.

Membuat catan cat air tentang sesuatu tajuk mudah. Teknik basah / Kering.

1. Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

2. Konstruktivisme Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Catan warna poster, warna air

Minggu 33

17 hingga 20.09.2013

c. Arca

i. assemblaj

ii. stabail

iii. mobail

1. Menyatakan definisi arca dengan contoh-contoh yang sedia ada.

2. Membezakan jenis-jenis arca.

3. Menghasilkan arca luakan dengan menggunakan sabun.

4. Arca luakan ini boleh di gunakan untuk evident PBS pelajar bagi band 4 hingga 6

Membentuk arca dari sabun.

Tema : flora dan fauna

1. Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

2. Konstruktivisme Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Arca media campuran, bahan kutipan,

Minggu 34

23 hingga

30.09.2013

d. Cetakan

i. timbulan

ii. stensilan

iii. monoprint

1. Menyatakan definisi cetakan dengan contoh-contoh yang sedia ada.

2. Membezakan jenis-jenis cetakan.

3. Menghasilkan cetakan menggunakan blok .lino

4. Cetakan ini boleh di gunakan untuk evident PBS pelajar bagi band 4 hingga 6

Membuat cetakan menggunakan bahan-bahan

Ubi Kentang / Lino

1. Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

2. Konstruktivisme Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

Cetakan lino, kayu, kertas

Minggu 35

01 hingga 04.10.2013

3.. Komunikasi Visual

a) Rekabentuk Grafik

i) Tipografik

ii) Poster

iii) Senireka tanda

iv)Persembahan

v) Dokumentasi

1. Memahami proses merekabentuk iaitu :

a) Olahan asas senireka

b) Proses

c) Alat

d) Media

e) Teknik

Membuat POSTER bertemakan

KEBERSIHAN.

Teknik Poster

warna tebal dan terang

warna penggenap

mudah difahami

lukisan berbentuk GRAFIK

5. Membuat corak untuk kertas pembungkus catan atau kolaj.

Warna poster

Minggu 36

07 hingga 11.10..2013

1.4 KRAF TRADISIONAL

a. Tembikar

Mengetahui dan menambah kemahiran dalam seni tembikar.

Aras 1

1. Menyenaraikan fungsi tembikar.

2. Membuat tembikar mengunakan alat dan bahan serta teknik yang sesuai

Aras 2

1. Menyatakan sejarah tembikar tempatan

2. Mengenali beberapa tokoh kraf

3. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu

4. Mereka bentuk kraf tradisional dalam bentuk 2 D

Aras 3

1. Merekacipta kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang berkaitan

2. Menghasilka ragam hias yang sesuai

3. Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman

4. Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai, budaya, kemasan, dan pemeliharaan

5. Tembikar ini boleh di gunakan untuk evident PBS pelajar bagi band 4 hingga 6..

1. Membuat tembikar teknik picitan.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang,

2. Konstruktivisme

3. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

4. KBKK membanding dan membeza kritis. Menjana idea kritis

1. Contoh-contoh karya tembikar

2. Transparency, OHP.

3. Tanah liat atau plastesin

4. Kertas warna, kertas lukisan, gam dan gunting

Minggu 37

17 hingga 18.10.2013

1.4 KRAF TRADISIONAL

2. anyaman

Mengetahui dan menambah kemahiran dalam seni anyaman

Aras 1

1. Menyenaraikan fungsi ayaman

2. Membuat ayaman mengunakan alat dan bahan serta teknik yang sesuai

Aras 2

1. Menyatakan sejarah anyaman tempatan

2. Mengenali beberapa tokoh kraf

3. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu

4. Mereka bentuk kraf tradisional dalam bentuk 2 D

Aras 3

1. Merekacipta kraf dan anyaman dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang berkaitan

2. Menghasilka ragam hias yang sesuai

3. kemasan hasil anyaman

1. Membuat apresiasi reka bentuk kraf anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai, budaya, kemasan, dan pemeliharaan

2. Anyaman ini boleh di gunakan untuk evident PBS pelajar bagi band 4 hingga 6.

1. Membuat anyaman daripada kertas warna dan manila kad

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang,

2. Konstruktivisme

3. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

4. KBKK membanding dan membeza kritis. Menjana idea kritis

1. Contoh-contoh karya anyaman

2. Transparency, OHP.

3. Tanah liat atau plastesin

4. Kertas warna, kertas lukisan, gam dan gunting

Minggu 38

2.0 SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL

a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia

i. Seni Halus

ii. Kraf Tradisional

a. Tembikar

b. Anyaman

Memahami dan menghargai warisan budaya Seni halus dan kraf tradisional tanah air dan negara lain.

Aras 1

1. Menyatakan sejarah seni halus Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya.

Aras 2

1. Mendokumentasi sejarah seni halus di malaysia dari aspek pengenalan dan tokoh serta sumbangan mereka.

2. Perbincangan tentang kepentingan seni visual dalam bidang kehidupan.

Aras 3

1. Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek :

Pengenalan

Tokoh dan sumbangan

3. Membuat perbandingan perkembangan seni visual dalam kehidupan dan budaya masyarakat

4. Menyediakan folio.

a) Kajian Maklumat

b) Dokumentasi maklumat

c) Perbincangan

d) Portfolio

e) Lawatan

f) Lakunan

Pembelajaran Akses Kendiri

1. Pembelajaran masteri menguasai hasil maklumat

2. Pembelajaran konstektual memproses maklumat.

3. KBKK mengumpul dan mengelaskan kritis

Tayangan LCD tentang seni halus, contoh-contoh anyaman dan tembikar.

Minggu 39-40

21.10.2013 hingga 08.112013

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Minggu 41 dan 42

04.hingga 15.11.2013

Ulangkaji

CUTI AKHIR TAHUN

DI SEDIAKAN OLEH,DI SEMAK OLEH, DI SAHKAN OLEH

..

(EN. ZUL BIN KAMARUDDIN)() ( )