STYL domu a bytu 3-2009

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazín Štýl Domu a Bytu 3/2009, bývanie, domov

Text of STYL domu a bytu 3-2009

REKONTRUKCIA DOMU ABYTUINTERIRInpircie a sasn trendySedac nbytokKuchyaKpea jesenn ladenieZdrav spnokOsvetlenie a rekontrukciaNA NVTEVERekontrukcia v pokojnej harmniiRELAX, EXTERIRPergoly a altnkyKrsa exotickch drevnBaznyZhradn svietidlRekontrukcia stavebn materily, systmyFasdy, zateplenieOkn, strechyNzkoenergetick alternatvy, vykurovanieIII/2009INTERVIEWubo Virg1,33 /40 SkIII/2009september2738-09_STYL domu a bytu 3-2009_obalka.indd 1 8/20/09 10:12:01 AMwww.denbraven.skDen Braven SK s.r.o., Sdlo: Polianky 17, 844 31 BratislavaPotov kontakt - prevdzka: Logistick centrum, Priemyseln 1, 900 21 Svt JurIO: 35740141, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, info@denbraven.skDekoratvneomietkovinysurenprefinlnupravufasdnychstierkovchhmtpri zatepovanobjektov.Napravuomietok,betnovchpanelov,sadrokartnovchpovrchov a inch ahench stavebnch materilov. Efektvna a estetick prava vetkch stavebnch kontrukci. Dekoratvne omietkovinys vhodn pre pouitie do exterirov i interirov. Je mon ich poui i samostatne pre spevnenie a zvenie hydrofobity povrchu.Dekoratvne omietkoviny Den BravenPRE VETKY REALIZCIE A REKONTRUKCIEich poui i samostatne pre spevnenie a zvenie hydrofobity povrchuDekoratvneomietkovinysdostupn vakryltovejasiliknovejbzevdvoch truktrach: ZATIERAN (HLADEN) alebo TRHAN(RHOVAN)sozrnomod1mm do 2,5 mm.ietkovinysDekoratvneomisiliknovejbzevakryltovejastruktrach:ERAN (HLADEN ZATIEAN) TRHAN(RHOVA sozrnomdo 2,5 mm.NOVINKA V SORTIMENTEQUALITY SYSTEMMANUFACTURED UNDER AN2_Den Braven_obalkova inzercia.indd 1 8/17/09 12:14:46 PM koen a ltkov sedacie spravy na mieru www.legar.sk2738-09_STYL 3-2009_inzercia-clanky.indd 1 8/17/09 2:14:14 PMDobr de mil itatelia, obdobie leta je sce u pomaly za nami, ale to predsa priamo nezname-n zhorenie poasia.Preto pevne verme, e ns septem-ber a oktber prekvapia prekrsnym babm letom a pri pohade na zhradu mono zistte, e to o vaej zhradke chba k dokonalosti je len nov dlaba. Alebo sa vm u znepil v slnkom vyblednut slnenk a hadte in varian-tu? Chcelo by to zmenu? o takto per-gola, alebo altnok?V tomto sle sa aj napriek, dfajme peknmu poasiu, zameriame skr na interir. Posvietime si najm na kuchyne, kpene a splne. Aj t najdokonalej-ia miestnos sa toti me ete stleaspo o troku vylepi. Sta nejak nov dekorcia, in farba uterku, alebo nov zclona. Ak vak mte zujem o vie zmeny, sme tu pre Vs, aby sme Vm pomohli zorientova sa v naj-novch trendoch a smeroch. Nezabudli sme anina nvtevu a tentoraz sa pozrieme zblzka na rekon-trukciu, ktor prebieha(ak je to vbec mon) v pokoji a bez stresu. No a v rozhovore Vm priname slovenskho spevka a hudobnka, zn-meho ako zakladatea skupiny Zenit, uba Virga.Verm, e sme Vs svojou ponukou lnkov zaujali a prajeme Vm prjemn tanie.Pekn jese prajeVaa redakciaeditorialeditorialinterirNa nvteveRekontrukcia v pokojnej harmnii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Trendy interirPostrehy z Milna, trendy v dizajne alnenho nbytku . . . . . . . . . . . . . 98Novodob prvky sedacch sprav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Volme zdrav spnok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Kpa matraca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Novinka v dekoratvnych farbch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Kpea inpircie a trendyKpea - jesenn ladenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Kuchya inpircie a trendyKuchynsk riedla vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Rra alebo rieenie na mieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112Inovatvne rieenie pre domcnos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114The inside story, ke na vntri zle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118Ako si vybra kvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122EkolgiaNov zkon o odpadoch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124OsvetlenieAko uetri na osvetlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Osvetlenie a rekontrukcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140interir2738-09_STYL 3-2009_inzercia-clanky.indd 2 8/17/09 2:14:21 PMobsahFasdyFasdy v sasnosti architektonicko-vtvarn rieenie . . . . . . . . . . . .10Ntery pre sporu energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Prrodne stava, zdravo bva zatepovacie systmy. . . . . . . . . . . . . . .16Architektonick inovcie v Afrike, Palais des Congrs. . . . . . . . . . . . . . . 20Pltov tehlov a kamenn obklady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Nstenn reklama ako sas architektonickho dotvrania fasd. . . 50Stavebn materily a systmySpotajte si vhody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38sporn a zdrav bvanie bez zateplenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Asfaltov indle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Svetlky nov cesta svetla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Novinka na lepenie izolantov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Okenn a vetracie systmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Nzkoenergetick alternatvy, vykurovanieEkopanel nie je alternatva, je to rieenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Nzkoenergetick dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Komfortn vykurovanie drevenmi peletkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Stop vysokm nkladom za vykurovanie!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Vykurovanie rodinnch novostavieb rodinnch domov . . . . . . . . . . . . . .76Automatick kotly na pevn paliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Siln zostava sa postara o vetko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Kotly na spaovanie biomasy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Ohrievae vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Zloen komny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Pergoly a altnky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Prirodzen krsa exotickch drevn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Naozaj pevn plocha v zeleni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Tipy na zhradn svietidl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Pripravte svoj bazn na zimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Mobiln bazny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Rekontrukcia domu a byturelax, exterir relax, exterirVizitkov prloha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177tmaIII/2009urob si smurob si smPokladme dreven podlahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148iiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnttttttttttttttteeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwubo Virg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1522738-09_STYL 3-2009_inzercia-clanky.indd 3 8/17/09 2:14:32 PMpriemyselnch zsuviek a vidlcLeader Plusbezskrutkov sriaSEZ, a. s. uvdza na trh Bezskrutkov Sriu 16 A priemyselnch zsuviek a vidlc IVB, ISB, IZB, IPB, IEB, IERB, IRRB pod obchodnm nzvom Leader Plus.menovit prd: 16 A;menovit pracovn naptie: 400 V~, 50 Hz; prevedenie: 5 P;krytie: IP 44;materil: polyamid 6 nosie ivch ast, ABS kryty a matice poistiek;materil neobsahuje zakzan ltky, pln smernicu RoHS.izbiebierbipbirrb Kratia dka tela: IVB 132 mm (16 A) ISB 145 mm (16 A)Rchlejia a pohodlnejia mont v rozvdzaoch a rozvodnch skriniach.Kryty vidlc a zsuviek sa dodvaj v neuzamknutej prepravnej polohe pre rchlejiu mont.Bezskrutkov rieenie pre pohybliv aj pevn intalcie je aplikovan vo vetkch typoch priemyselnch zsuviek a vidlc.Nov koncepcia kblovej priechodky a aj ergonomick tvar tesniacej matice zlepuje manipulciu pri monti kbla a jeho utesovan. Farba matice je erven pre vizulne odlenie od srie Leader.Lamelov spona zostva pomocou 2 zbkov bezpene aretovan v tele krytu aj poas manipulcie s kblom.Lepia skladovatenos.Jednoznan farebn identikcia L1, L2, L3, N, PE.Benefityivb 1653isb 1653www.sez.skMnus rovn sa Plus = +Priemern as monte sa oproti skrutkovm skracuje o 39 %.2738-09_STYL 3-2009_inzercia-clanky.indd 4 8/17/09 2:14:37 PMSEZ-TRADE s.r.o.Ul. M. R. tefnika 1831/46026 01Doln KubnTel.:+421 43 5809 318, +421 43 5809 406Fax:+421 43 5809 503E-mail:sez@sk.sez.biz www. s e z . s kS P N A E Z S U V K YS T OL OV A DT OV Z S U V K ADomov spnae a domov zsuvky mu-sia spa nron technick poiadavky a normy. Pre vau informciu uvdzame niekokopostupov,ktormioverujeme uvateskbezpenosaspoahlivos produktovSEZa. s.Prstrojemusiavy-dramechanickatepelnnamha-nie, ktor nastva pri normlnom pou-van.SpnaeVzorkysaskajprimenovitomna-ptamenovitomprde.Podrobiasa 40 000 spnacm opercim rovnomer-nou rchlosou 30 operci/min.ZsuvkyVidlicasazasvadozsuvkyavyahu-jesaznej5 000-krt(10 000zdvihov) rchlosou30zdvihov/min.Vzorkysa skajprimenovitomnaptameno-vitom prde.Odolnos proti teplu a horeniuPrstrojemusiabytdostatoneodoln proti teplu a nadmernmu teplu. Vzorky nechvame1hvtepelnejkomorep