562
SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS NEGERI : PAHANG JUMLAH PEMILIH : 1059 (1 JANUARI - 31 MAC) RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021 HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA. © SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA(CETAK_DP22-04-2021)

 · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/01 SERI MAHKOTA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 1059

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 2:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 3:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 4:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 5:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 1059

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KUATERS LAPANGAN TERBANG 0

002 KG BATU 9 PULAU MANIS 0

003 KG BATU 10 JALAN GAMBANG 0

004 KOMPENI ANGKUT PPM PEWIRA KEM 0

005 JLN ZAINUDDIN 0

006 KG PADANG GERUDA 2 1

007 KUATERS KAJI CUACA 0

008 KEM BATU 10 3 2

301 BEKAS POLIS SERI MAHKOTA 0

302 BEKAS TENTERA SERI MAHKOTA 23 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

28

PEMILIH POS

------------------------------

400 MARKAS STESEN STAF KUANTAN 17 4

401 1 ARMOR 16 5

410 4 KOMP ANGKUT 14 6

411 PULAMEK 50 7

412 12 RAMD 15 8

413 4 WKSP 52 10

425 PPT PAHANG 1 11

427 4 PLT BEKALAN 1 12

430 31 WKSP ARMOR 2 13

431 63 WKSP BGD MEK (12 RAMD) 8 14

433 SKUADRON SEMBOYAN BRIGED KEEMPAT INFANTRI 16 15

434 KOMP KP 4 BGD 6 16

435 MK 4 BGD MEKANISE 20 17

439 4 KPT 49 18

441 562 REJIMEN SEMBOYAN PAKAR TELEKOM (ASKAR WATANIAH) 1 19

442 MARKAS ANGKATAN BERSAMA 44 20

600 SKN TADBIR 387 28

601 NO 103 SKN HANDAU 1 29

602 CAW JUDARA 12 30

604 PULATIBANG 3 21 31

Page 6:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 7:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 1059

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH POS

------------------------------

606 NO 6 SKN TUDM 0

607 SKN BEKALAN 5 32

608 INSPRA 10 33

610 SKN TERMINAL PELURU 1 59 35

612 SKN MATERIAL UDARA 4 20 36

613 SKN 320 KUANTAN 70 38

615 SKN 401 STAR BURST TUDM KTN 121 41

616 17 SKN MIG 4 42

618 SKN OPERASI 9 43

619 19 SKN 0

701 POLIS 0

JUMLAH PEMILIH POS-------1031

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1059

Page 8:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 9:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001006 - KG PADANG GERUDA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 94102306XXXX P 1994 ZUHANIS BINTI ZULKIFLE 21

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

2 90021206XXXX L 1990 MOHD FADHIL MAHAMAD YASRI LOT 91

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 10:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001008 - KEM BATU 10

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

3 84112813XXXX P 1984 CECILIA BIDAH ANAK JALI BLOK JKR 110P-A

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

4 52600XX 57112106XXXX P 1957 AINI FADZRI BINTI ABDULLAH JKR 8 P

5 83050806XXXX P 1983 SAIDATUL IDAYU BINTI SARIAT NO 13 K

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 11:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001302 - BEKAS TENTERA SERI MAHKOTA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

6 A09141XX 68011801XXXX L 1968 SHARUDDIN BIN JAAFAR -

7 A26155XX 73091301XXXX L 1973 ABDUL RAHMAN BIN JA'AFAR -

8 A26573XX 73121102XXXX L 1973 SHAHRIZAL BIN SALLEH -

9 A30721XX 75052602XXXX L 1975 MURUGAN A/L MUNIANDY -

10 A36229XX 77072410XXXX L 1977 MOHD SAFRI BIN MOHD ARIS -

11 A39410XX 78021408XXXX P 1978 LOGESWARI A/P PALANISAMY -

12 78080303XXXX L 1978 ISMAIL BIN AB HALIM -

13 78112813XXXX L 1978 DULAH ANAK ALI -

14 79040813XXXX P 1979 NANCY ANAK MANGGAN -

15 79061201XXXX P 1979 AIDA NOR WANI BINTI YAHYA -

16 86070102XXXX L 1986 MOHD FAUZI BIN AHMAD

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK TENTERA

17 79022302XXXX L 1979 NORHELMY BIN ISMAIL -

18 79101303XXXX L 1979 MOHD SYARIZAL BIN HUSSIN -

19 80022013XXXX L 1980 FADDULLAH BIN SAHMAT -

20 81072508XXXX L 1981 AZIM BIN MOHD SHARIFF -

21 83082906XXXX L 1983 MOHD NOORBAZURIN BIN BAHARIM -

22 84060405XXXX L 1984 SYAHRUDDIN BIN YASSIN -

23 84100307XXXX L 1984 MOHD HAFIZ BIN ALI -

24 87021314XXXX L 1987 MD HAIROL FAZLI BIN LIMAN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG LAYAK PENGUNDI AWAM

25 A26489XX 74042003XXXX L 1974 MOHD RUZAIDI BIN MAHASAN -

26 83040907XXXX P 1983 SITI SALWA BINTI MANSOOR -

27 84030906XXXX P 1984 NOR AKMA BINTI MASLAN -

28 85091602XXXX P 1985 NOOR ASYIKIN BINTI SAAD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 23

Page 12:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001400 - MARKAS STESEN STAF KUANTAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

29 79032608XXXX L 1979 MOHD AMRAN BIN ZAINODIN S/K T50034XX -

30 81072113XXXX P 1981 NAZALIZA BINTI DRAHMAN I/K T11312XX -

31 92110413XXXX P 1992 NOR SHYAKIRAH BINTI ABU SEMAN I/K T11674XX -

32 97021304XXXX P 1997 NURULQHAIRIAH BINTI MOHD ZAHRIN I/K T11877XX -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

33 82081771XXXX P 1982 HALIMAH BINTI AHMAD I/K T30111XX -

34 T11312XX L 1983 MOHD ABDUL LATIFF BIN MOHD YUSOFF -

35 T11674XX L 1989 MOHD IZUAN BIN KARIM -

36 T11877XX L 1997 NUR LUQMAN ASYRAF BIN AZHARIM -

37 T11899XX L 1993 TUAN ZAFRI ARIF BIN TUAN YAHAYA -

38 T30111XX L 1981 SUKRI B AHMAD -

39 T30122XX P 1984 NAILI HAYATI BINTI ABDUL MUKTI -

40 T50034XX P 1980 MAIZATI BTE BADARUDDIN -

41 T50049XX P 1983 SITI SUZILAWATI BTE MOHD SA-IDE -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

42 84080803XXXX P 1984 NOOR ZULRAINIRA BINTI ZULKIFLI I/K T11374XX -

43 T11374XX L 1981 MOHD KAMARUL BIN ABDULLAH -

44 T30147XX L 1991 MUHAMMAD AMAR BIN ADAM -

PENANDAAN PEMOTONGAN - BERSARA POLIS/ TENTERA

45 T30075XX L 1965 MOHD NAJIB BIN IDRIS -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 17

Page 13:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001401 - 1 ARMOR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

46 80022513XXXX P 1980 DIANA ANAK SADUOT I/K T11340XX -

47 85052503XXXX P 1985 CHE FAEZAH BINTI CHE ALI I/K T11306XX -

48 86050823XXXX P 1986 NUR SYAMIMI BINTI MD. SHAIK I/K T11492XX -

49 87123113XXXX P 1987 SHILA ANAK KILAT I/K T11240XX -

50 89090703XXXX P 1989 NORDALILA BINTI MOHD ZAIN I/K T11384XX -

51 90031202XXXX P 1990 NORHAYATI BINTI WAHAB I/K T11630XX -

52 T11306XX L 1980 BAKRI BIN OTHMAN -

53 T11340XX L 1980 ROMANY ANAK JUGU -

54 T11375XX L 1982 MOHD SYAFFIE BIN HASSAN -

55 T11375XX L 1981 MOHD SUHARDY BIN YAHYA -

56 T11384XX L 1982 AHMAD ASRI BIN AZIS @ AZIZ -

57 T11630XX L 1990 NAZRUL HELMI BIN IBRAHIM -

58 T11772XX L 1994 SAMUEL ANAK SULANG -

59 T11829XX L 1995 MOHAMMAD NAZRIN BIN AB GAFOR -

60 T12005XX L 1993 MEOR AHMAD RIDHWAN BIN MEOR AHMAD NAZIZAN -

61 T50049XX P 1983 SITI SUZILAWATI BTE MOHD SA-IDE -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 16

Page 14:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001410 - 4 KOMP ANGKUT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

62 80060403XXXX P 1980 ROMAHILYATIZA BINTI BAHARUDIN I/K T11248XX -

63 82120614XXXX P 1982 ROSMAH BINTI BABA ZAIN I/K T11519XX -

64 85092603XXXX P 1985 SAKINAH BINTI JUHARI I/K T11516XX -

65 88060402XXXX P 1988 NOR ZAILA BINTI ABDUL GHANI I/K T11507XX -

66 T11248XX L 1983 MAHASAN B ABDUL WABAH -

67 T11315XX L 1980 MOHD HELLMI BIN PAIMAN -

68 T11344XX L 1980 C W DARUVI BIN C W JUSOH -

69 T11516XX L 1986 ABDUL HADI BIN HASIM -

70 T11519XX L 1983 MOHAMAD HADI BIN MOHMAD ZAKI -

71 T11674XX L 1989 MOHD IZUAN BIN KARIM -

72 T11806XX L 1995 MOHAMAD KHAIRUL ASYRAF BIN HAMZAH @ HAMIZAH -

73 T11899XX L 1993 TUAN ZAFRI ARIF BIN TUAN YAHAYA -

PENANDAAN PEMOTONGAN - BERSARA POLIS/ TENTERA

74 T11187XX L 1979 ANUAR BIN ISMAIL -

75 T11523XX L 1987 MOHD HANIS BIN JAMALUDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 14

Page 15:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001411 - PULAMEK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

76 A06844XX 67071971XXXX P 1967 AISHAH BINTI SALLEH I/K T11570XX -

77 83011306XXXX P 1983 MOHASLINDA BINTI MOHAMMAD I/K T11408XX -

78 85062808XXXX P 1985 NORSHAFINA BINTI ISMAIL I/K T11519XX -

79 87073102XXXX P 1987 NOR AKMAR BINTI SHAFII I/K T11591XX -

80 89072103XXXX P 1989 ANIS BINTI MOHD SAMSUDDIN I/K T11653XX -

81 92082708XXXX P 1992 NURSYAHIRAH BINTI RAZALI I/K T5392XX -

82 93102609XXXX P 1993 SITI NUR LIEYANA BINTI ABDULLAH I/K T11830XX -

83 94012906XXXX P 1994 NORFARAH HIZAN BINTI KENEK I/K T11789XX -

84 97101613XXXX P 1997 NARIA EMAS ANAK BELUN I/K T11826XX -

85 T11830XX L 1993 MOHD IZZUWAN IZZUDDIN BIN MOHD TARMIZI -

86 T12029XX L 1999 EZNAL IZWADI BIN MAT GHANI -

87 T12042XX L 1996 MUHAMAD AMIRUL FIKRI BIN ZUHARI -

88 T12052XX L 1996 MOHD NOOR ALIAKHBAR BIN JAMAIN -

89 T61417XX L 1984 SYAHRUDDIN BIN YASSIN -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

90 80090408XXXX P 1980 HARYANTY BINTI MOHAMAD AKHIAR I/K T11304XX -

91 82120614XXXX P 1982 ROSMAH BINTI BABA ZAIN I/K T11519XX -

92 82122767XXXX P 1982 SILAWATI SUELAEMAE I/K T11208XX -

93 86101161XXXX P 1986 ANISA BINTI ALI IBROHIN I/K T11289XX -

94 89040706XXXX P 1989 RABIATUL ADAWIYAH BINTI SAAD I/K T11678XX -

95 89120113XXXX P 1989 HARYATI BINTI ALIAS I/K T11825XX -

96 93092701XXXX P 1993 SITI ZURAINI BINTI MESLAN I/K T11448XX -

97 T11208XX L 1981 TONI AZMAN BIN ZAINAL -

98 T11270XX L 1983 FAIZOL BIN ALI -

99 T11271XX L 1981 MAHADI BIN ISMAIL -

100 T11289XX L 1982 ISMAIL BIN AHMAD -

101 T11304XX L 1979 ANUAR BIN YUNOS -

102 T11408XX L 1983 MOHD HAFIZUL KAHAR BIN MOHAMED -

103 T11448XX L 1984 NOR AMIN BIN MAHAMOOD -

104 T11519XX L 1983 MOHAMAD HADI BIN MOHMAD ZAKI -

105 T11541XX L 1986 MOHD SOBRI BIN MOHD SELAN -

106 T11570XX L 1986 MOKTAR BIN ABDUL HAMID -

107 T11591XX L 1987 ABDUL RAHMAN BIN JALUDIN -

108 T11630XX L 1987 NOR AZUAN BIN ISMAIL -

109 T11653XX L 1986 MOHD FIRDAUS BIN IBRAHIM -

110 T11678XX L 1989 MOHD FIRDAUS BIN SAMSUDIN -

111 T11767XX L 1995 MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN MOHD TORHERI @ DAUD -

112 T11789XX L 1991 AMIRUL HAFIZI BIN MOHD ROSLI -

113 T11825XX L 1992 MUHAMMAD EDDYSON BIN ASAI -

114 T11826XX L 1995 HANDRY ANAK KULIH -

115 T11865XX L 1997 MOHAMAD AZIZI BIN MOHD RIZAM -

116 T11868XX L 1997 MOHD LUQMAN ALHAKIM BIN AHMAD RUSDI -

117 T11872XX L 1997 STEVEN FRANKLY ANAK MOSA -

118 T11947XX L 1992 MUHAMAD FADLI BIN MAHMUD -

119 T11997XX L 1994 MOHD SYUKRI BIN ZULAINI -

120 T30102XX L 1986 HAIRUL FAHMY BIN ITHNIN -

121 T5368XX L 1979 MOHD HAFIZ BIN HUSSEIN -

122 T5378XX L 1985 MOHD SAFUAN BIN MOHD RAZALI -

Page 16:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001411 - PULAMEK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

123 T5392XX L 1989 MOHD HALMI BIN MD SALEHEN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

124 T50058XX P 1985 EFFA SALWANI BTE ZULKEPLI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG KELAYAKAN SEBAGAI PENGUNDI POS

125 86110246XXXX P 1986 SITI MARIAM BINTI AZIZ I/K T11308XX -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 50

Page 17:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 9

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001412 - 12 RAMD

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

126 82122767XXXX P 1982 SILAWATI SUELAEMAE I/K T11208XX -

127 86101161XXXX P 1986 ANISA BINTI ALI IBROHIN I/K T11289XX -

128 T11208XX L 1981 TONI AZMAN BIN ZAINAL

129 T11289XX L 1982 ISMAIL BIN AHMAD

130 T11336XX L 1982 SUHAIMIN BIN ALI -

131 T11514XX L 1984 MOHD ARSHAD BIN MISDEH

132 T11653XX L 1986 MOHD FIRDAUS BIN IBRAHIM -

133 T11755XX L 1994 AHMAD ASHA'ARI BIN ZAINOL -

134 T11762XX L 1994 MOHAMMAD IZHAR BIN SAMAT -

135 T11768XX L 1993 MUHAMMAD AZAM BIN THAMSIR -

136 T11844XX L 1993 MOHAMAD FAIZ BIN OSMAN -

137 T11881XX L 1995 MOHAMAD FARID AKHMAR BIN BAKI -

138 T50072XX P 1993 NUR SHARMILA SHASHA BINTI ROSLI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG KELAYAKAN SEBAGAI PENGUNDI POS

139 93092003XXXX P 1993 AMALINA BINTI ABDUL LATIF I/K T11712XX -

PENANDAAN PEMOTONGAN - BERSARA POLIS/ TENTERA

140 T11188XX L 1981 FAIZAL AZRAN BIN IBRAHIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 15

Page 18:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 10

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001413 - 4 WKSP

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

141 82032811XXXX P 1982 MAHERAN BINTI RANI I/K T11236XX -

142 83012308XXXX P 1983 INTAN SUHANA BINTI ARIPIN I/K T11315XX -

143 85010906XXXX P 1985 NURULHUDA BINTI MOHD HUSSIN I/K T11404XX -

144 85053006XXXX P 1985 ROSHAIDAH BINTI MOHD RASHID I/K T11491XX -

145 86101243XXXX P 1986 NOOR AZEANTY BINTI NOOR MOHMAD I/K T11589XX -

146 86122629XXXX P 1986 ROSNORHASNIZA BINTI SAARI @ MOHAMED I/K T5383XX -

147 87050802XXXX P 1987 NOOR HIDAYAH BINTI MOHD RODHI I/K T11516XX -

148 87090906XXXX P 1987 NUR IZZATI BINTI IDRIS I/K T5385XX -

149 90020111XXXX P 1990 ROSFAZIANA BINTI SULONG I/K T11593XX -

150 91032503XXXX P 1991 TUAN SHARIFFAH NADZIRAH BINTI TUAN ZULKEPLI I/K T11840XX -

151 91052704XXXX P 1991 NASZEERA BINTI ABD GHANI I/K T11619XX -

152 91100102XXXX P 1991 FATIN BINTI ABD AZIZ I/K T11756XX -

153 95010703XXXX P 1995 NUR ATIKAH SHAHIRA BINTI AZLAN I/K T11760XX -

154 97112006XXXX P 1997 NUR HAIZAWATI BINTI ZAINUDIN I/K T5405XX 4

155 98061708XXXX P 1998 NUR ANATI BINTI SHAR I/K T11901XX -

156 T11870XX L 1996 MUHAMMAD AMIRRUL BIN MOHD YUSOF -

157 T12040XX L 1999 ROLAND HENRY JUAK -

158 T12047XX L 1998 WAN MUHAMMAD AZIM BIN WAN AHMAD -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

159 80060403XXXX P 1980 ROMAHILYATIZA BINTI BAHARUDIN I/K T11248XX -

160 82012402XXXX P 1982 SHAFINAR BINTI KHASIM I/K T5376XX -

161 88121056XXXX P 1988 QURRATU'AINI BINTI KHIRUDDIN I/K T11252XX -

162 T11236XX L 1982 MOHD SHAHARUDIN BIN MAT PIAH -

163 T11248XX L 1983 MAHASAN B ABDUL WABAH -

164 T11315XX L 1980 MOHD HELLMI BIN PAIMAN -

165 T11344XX L 1980 C W DARUVI BIN C W JUSOH -

166 T11404XX L 1983 MOHD AIZAN BIN ISHAK -

167 T11491XX L 1986 FAZLI BIN MOHAMD YUSOFF -

168 T11519XX L 1987 MOHAMAD FIRDAUS BIN MOHD ZUBIR -

169 T11530XX L 1986 ZULKIFLLY BIN MOHAMAD -

170 T11540XX L 1987 MOHD NAZRI BIN JAPRI -

171 T11593XX L 1988 EFRIZAL BIN AB RAHMAN -

172 T11619XX L 1987 AMI MUHIDIN BIN MAT YUSOFF -

173 T11626XX L 1987 MOHD RASHID BIN YUSOF -

174 T11650XX L 1990 MOHD HAFIZ AKMAL BIN MOHD NASIR -

175 T11792XX L 1991 WAN MOHD JAMALUDDIN BIN WAN ABD AZIZ -

176 T11883XX L 1992 NOORFIKRY BIN NORHAN -

177 T11901XX L 1994 MOHAMAD RASEDE BIN ABU BAKAR -

178 T50031XX P 1982 NOR AZURA BT REJAB -

179 T50059XX P 1985 SITI NUR FAIRUS BTE FAZIL -

180 T50061XX P 1987 REFIDAH BINTI IBRAHIM -

181 T5383XX L 1987 AHMAD HAFIZ B MOHD MAHIDIN -

182 T5396XX L 1990 SHARIZA BIN ABDULLAH @ ALI -

183 T5400XX L 1992 HIDAYATULLAH BIN ALI -

Page 19:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 11

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001413 - 4 WKSP

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

184 85102823XXXX P 1985 NORIDAH BINTI MOHAMAD I/K T5373XX -

185 88072308XXXX P 1988 NOR HASANAH BINTI IDRIS I/K T11553XX -

186 T11234XX L 1982 MOHAMAD ROFIEE B NORDIN

187 T11553XX L 1988 MOHD HAFIZ BIN SAZALI -

188 T11928XX L 1992 ZUL HUSNI BIN MOHSIN -

189 T11942XX L 1996 MOHAMMAD ZULFIKAL HAKIM BIN OSAMAN -

190 T12005XX L 1998 NORIZZUDDIN BIN MOHD FUAD -

191 T5388XX L 1988 MOHD SHAH FARIQ BIN YAHYA -

192 T5398XX L 1991 MUHAMAD AZIZIL AZWAN BIN ABD AZIZ -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 52

Page 20:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 12

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001425 - PPT PAHANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

193 T11666XX L 1990 MUHAMAD FAIZAL BIN MOHAMED -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 21:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 13

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001427 - 4 PLT BEKALAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

194 T11422XX L 1985 ZAIFUDDIN BIN ZULKIPLI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 22:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 14

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001430 - 31 WKSP ARMOR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

195 T11922XX L 1994 MUHAMAD AKMAL AMIN BIN ZAINAL ABIDIN -

196 T50061XX P 1987 REFIDAH BINTI IBRAHIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 23:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 15

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001431 - 63 WKSP BGD MEK (12 RAMD)

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

197 85102823XXXX P 1985 NORIDAH BINTI MOHAMAD I/K T5373XX -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

198 T11541XX L 1986 MOHD SOBRI BIN MOHD SELAN -

199 T11865XX L 1997 MOHAMAD AZIZI BIN MOHD RIZAM -

200 T11868XX L 1997 MOHD LUQMAN ALHAKIM BIN AHMAD RUSDI -

201 T11872XX L 1997 STEVEN FRANKLY ANAK MOSA -

202 T11947XX L 1992 MUHAMAD FADLI BIN MAHMUD -

203 T11997XX L 1994 MOHD SYUKRI BIN ZULAINI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - BERSARA POLIS/ TENTERA

204 T11185XX L 1980 JOHN ANAK BENG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 24:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 16

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001433 - SKUADRON SEMBOYAN BRIGED KEEMPAT INFANTRI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

205 93103013XXXX P 1993 LAYAM ANAK EMPIN I/K T11722XX -

206 96040908XXXX P 1996 NURUL IZZATI BINTI ZAINAL ABIDIN I/K T11892XX -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

207 85021913XXXX P 1985 SENA ANAK LIBAU I/K T11244XX -

208 87073106XXXX P 1987 NORMAISARA BINTI RAHAMAT I/K T11649XX -

209 89090703XXXX P 1989 NORDALILA BINTI MOHD ZAIN I/K T11384XX -

210 T11244XX L 1981 ROCKEY ANAK JAPAR -

211 T11361XX L 1984 SUHAIRI BIN SUKORNOR -

212 T11384XX L 1982 AHMAD ASRI BIN AZIS @ AZIZ -

213 T11649XX L 1986 KHAIRUL AZLI BIN AZIZ @ TEH ENG GUAN -

214 T11793XX L 1994 ABDUL HALIM BIN MOHAMMAD AZRI -

215 T11876XX L 1996 MUHAMMAD DANIAL HAZIQ BIN ZAINUDDIN -

216 T50066XX P 1986 NORJIHAN BINTI MOHD YUSOFF -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

217 T11374XX L 1980 MOHD NASIR B HASSAN -

218 T11588XX L 1987 RUDDY NOOR SHARUL BIN ARIFIN -

219 T11876XX L 1996 MUHAMMAD DANIAL HAZIQ BIN ZAINUDDIN -

220 T50031XX P 1982 NOR AZURA BT REJAB -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 16

Page 25:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 17

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001434 - KOMP KP 4 BGD

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

221 T12005XX L 1998 MUHAMMAD IKMAL SHAFIK BIN MOHD JAFRI -

222 T12011XX L 1996 SULIMAN BIN BARAHIM -

223 T12016XX L 1997 MOHAMAD IKHWAN BIN MOHD AZRUL HISHAM -

224 T12016XX L 1995 ZAKWAN AMARHAIQAL BIN ZAKARIA -

225 T12017XX L 1998 AMIRUL SYAHMI BIN MOHD RIDZUAN -

226 T12019XX L 1999 AMMAR MIRZA BIN BORHAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 26:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 18

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001435 - MK 4 BGD MEKANISE

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

227 81011903XXXX P 1981 ZULIYANA BINTI MAHMOOD I/K T30106XX -

228 85021913XXXX P 1985 SENA ANAK LIBAU I/K T11244XX -

229 90052010XXXX P 1990 NORSHAFAIRNA BINTI MOHAMAD SHABRI I/K T11763XX -

230 95111803XXXX P 1995 NURUL ATIFAH BINTI MANSOR I/K T11726XX -

231 T11236XX L 1982 MOHD SHAHARUDIN BIN MAT PIAH -

232 T11244XX L 1981 ROCKEY ANAK JAPAR -

233 T11247XX L 1979 ZURAIMI BIN WARIS -

234 T11251XX L 1983 MOHD HAEDDY BIN SADIRAN -

235 T11271XX L 1980 KAMIR ANAK MIDIN -

236 T11274XX L 1983 MOHD HAIRULLAH BIN KADAR -

237 T11317XX L 1984 MOHD NURUL AZMI BIN AWANG

238 T11401XX L 1983 MAZLAN BIN MAT AMIN -

239 T11408XX L 1983 MOHD HAFIZUL KAHAR BIN MOHAMED

240 T11491XX L 1984 BADRUN EZAM BIN MADI -

241 T11507XX L 1986 MUHAMAD FIRDAUS BIN SABRI -

242 T11669XX L 1989 MOHAMAD KHAIRILHANIS BIN ISMAIL -

243 T11726XX L 1990 MOHD AMIRUDDIN BIN AB HAMID -

244 T11759XX L 1995 MOHAMAD AFIQ BIN MAZLAN -

245 T11763XX L 1990 MOHD EFFAIRIEZARIQ BIN MOHD HAMIL -

246 T50066XX P 1990 SITI NAFISAH BINTI MOHD NASIR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 20

Page 27:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 19

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001439 - 4 KPT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

247 T11977XX L 1997 MOHD RAFIQI BIN ROSLAN -

248 T12016XX L 1999 MUHAMMAD KHAIRUL AZMAN BIN RUSLI -

249 T12022XX L 1999 ACCAS ANAK RICHARD RITCHE -

250 T12026XX L 1999 AMIRUL FIKRI BIN ZAHARI -

251 T12039XX L 1999 ALEXANDRIC ANAK MORSON -

252 T12040XX L 1997 MHD ELVIN SHAHRINAZ BIN ABANG RAMLEE -

253 T12075XX L 1995 MOHD. AL-BAZLI BIN JAFFRI -

254 T12081XX L 1998 MOHD HIDAYAT BIN UKAS -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

255 T11310XX L 1980 MOHAMAD HANAFI BIN AHMADRUDIN -

256 T11487XX L 1986 MOHAMMAD FAIZAL BIN AKIM -

257 T11492XX L 1986 HAFIZUL HAFIZ B AWANG -

258 T11492XX L 1985 JAMIL BIN SULONG -

259 T11539XX L 1986 MOHD ISHAK BIN MOHAMAD RAZALI -

260 T11576XX L 1988 ABDUL RASHID BIN ISMAIL -

261 T11631XX L 1986 SHARUL AKMAL BIN OTHMAN -

262 T11652XX L 1990 MOHD AZRY BIN RAZALI -

263 T11826XX L 1994 MOHAMMAD SHAIRIL BIN DAHIRI -

264 T11853XX L 1995 MUHAMAD AFFIF BIN AHMAD -

265 T11886XX L 1992 MOHAMAD HAIROL BIN RAMLEE -

266 T11887XX L 1997 MOHAMMAD HANIM BIN DZIYAUDIN -

267 T11901XX L 1996 MUHAMMAD RADHI BIN JAFRI -

268 T11969XX L 1997 VALENUEL VEROIC ANAK ALBAN -

269 T11969XX L 1999 AWANG MOHD. FITRI BIN AWANG AZAHARI -

270 T11984XX L 1999 AMIRUL ASNAWI BIN NAZRI -

271 T12001XX L 1998 EDWARD ANAK PETER -

272 T12007XX L 1999 MUHAMMAD NORZAID BIN JAHIDON -

273 T12007XX L 1994 KHAIRIL AFFIQ BIN JAMAT -

274 T12007XX L 1997 ADYSON ANAK LEHENG -

275 T12008XX L 1998 MUHAMMAD SHAIFUL BIN ABD WAHAB -

276 T12011XX L 1995 MOHD AZFIZAM BIN NORLI -

277 T12015XX L 1996 MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD NOOR -

278 T12019XX L 1998 MOHD HASRUL HAKIMI BIN SHUIB -

279 T30102XX L 1986 ISHAN BIN ISMAIL -

280 T50048XX P 1985 NOR SHALIZA BINTI RIFAAI -

281 T50058XX P 1985 EFFA SALWANI BTE ZULKEPLI -

282 T50059XX P 1986 HASLINDA MURNI BINTI JAMALUDDIN -

283 T50083XX P 1993 SHAMALA A/P S BALAKRISHNAN -

284 T5383XX L 1986 AHMAD SHAFIQ BIN MOHD JAAFAR -

285 T5391XX L 1989 FAREEZ BIN M. SUOFIAN -

286 T5403XX L 1992 WAN ZAWAWI BIN WAN MAHMOOD -

287 T62431XX L 1994 MUHAMAD SHARULNIZAN BIN ABDULLAH -

288 T75280XX L 1991 MOHAMAD NAZREE BIN HARISFATHILLAH -

289 T75280XX L 1991 MOHD BUSTAMIN BIN IBRAHIM -

Page 28:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 20

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001439 - 4 KPT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

290 T11271XX L 1981 MAHADI BIN ISMAIL -

291 T11967XX L 1998 AMOS ANAK STEPHEN -

292 T11969XX L 1999 AWANG MOHD. FITRI BIN AWANG AZAHARI -

293 T11984XX L 1999 AMIRUL ASNAWI BIN NAZRI -

294 T12007XX L 1999 MUHAMMAD NORZAID BIN JAHIDON -

295 T50044XX P 1982 NOR AKMA BINTI ISMAIL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 49

Page 29:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 21

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001441 - 562 REJIMEN SEMBOYAN PAKAR TELEKOM (ASKAR WATANIAH)

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG KELAYAKAN SEBAGAI PENGUNDI POS

296 84032613XXXX P 1984 MELATI ANAK MICHAEL I/K T11186XX -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 30:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 22

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001442 - MARKAS ANGKATAN BERSAMA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

297 A18975XX 71060101XXXX P 1971 NORMAVATI BINTI JARNO I/K T3733XX -

298 79090871XXXX L 1979 BAHARIN BIN MAT SALLEH S/K T61228XX -

299 80101605XXXX P 1980 NORAINI BINTI MD NOR I/K T61226XX -

300 81071711XXXX L 1981 MOHD FADLY BIN NGAH S/K T50032XX -

301 85032605XXXX P 1985 NORZAWANI BINTI ARIFFIN I/K T3740XX -

302 89021102XXXX P 1989 JASMIN BINTI KASSIM I/K T8276XX -

303 95092108XXXX P 1995 NUR IZATI BINTI JAMAIN I/K T11666XX -

304 T3732XX L 1977 AZLI BIN WAHAB -

305 T61226XX L 1978 MOHD NAJIB BIN SAYUTI -

306 T7249XX L 1986 WAN REDZUAN BIN WAN MAMAT -

307 T8269XX L 1977 AHMAD SYAH BIN SUDIRMAN -

308 T8269XX L 1978 ZAIROL AZHAR BIN DOLLAH -

309 T8276XX L 1980 MOHD AZANI BIN HUSSIN -

310 T8283XX L 1982 AZIZ BIN MOHAMMAD -

311 T8292XX L 1980 SAHARUDIN BIN KAMIS -

312 T8301XX L 1983 NIK MUHMMAD BIN NIK OTHMAN -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

313 A15485XX 70071004XXXX P 1970 AZIZAH BINTI RABU I/K T30053XX -

314 72031512XXXX P 1972 RAHMAWATI BINTI SULAIMAN I/K T4024XX -

315 79032308XXXX P 1979 SITI MAHFUZAH BINTI NAPIAH I/K T30081XX -

316 85071801XXXX P 1985 MANISAH BINTI HASSIAM I/K T8355XX -

317 T11666XX L 1990 MUHAMAD FAIZAL BIN MOHAMED -

318 T11784XX L 1993 MOHAMAD AZRAN BIN MAT ALI -

319 T11967XX L 1998 AMOS ANAK STEPHEN -

320 T30053XX L 1972 SULAIMAN BIN SAWAT -

321 T30062XX L 1972 JONURZAIDI BIN JUSOH -

322 T30072XX L 1973 MUHAMMAD NAZDRUL FADZLI BIN RAMLI -

323 T30073XX L 1978 ZULKIFLI BIN JAAFAR -

324 T30087XX L 1975 HYKAL BIN IBRAHIM -

325 T30140XX P 1987 ANIS AINZAFIRAH BINTI MOHD KHAIRI -

326 T3735XX L 1981 ABDUL HADI SULAIMAN BIN MOHAMAD SULAIMAN -

327 T3740XX L 1984 TUAN MOHD AZRI BIN TUAN YUSOFF -

328 T3740XX L 1984 MOHD SHAHIDZUAN BIN ABDUL AZIZ -

329 T4024XX L 1971 AZHAR BIN BAHARUM -

330 T55010XX P 1984 NOR ASFIZAH BINTI RAMLI -

331 T7242XX L 1985 KAMARUL AZIZUL BIN MAT ZIN -

332 T7272XX L 1990 MOHD FADZLI BIN ABD RAHMAN -

333 T7281XX L 1991 MUHAMMAD AZAHARI BIN MOHD KARIM -

334 T7319XX L 1993 HANIS BIN HASBI -

335 T8355XX L 1989 MOHD FADLIZAN BIN HAMZAH -

336 T8372XX L 1992 MUHAMAD HASHANUDIN BIN MUHAMED RAZALI -

337 T90002XX L 1971 SHAH JAHAN BIN MUSTAFFA KANNAN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

338 88092603XXXX P 1988 NUR AZILAH BINTI MUSTAPHA CHENG I/K T11581XX -

339 T11581XX L 1988 MOHD AZRON BIN MOHAMAD -

340 T30035XX L 1963 MD RAHIM B MOHAMAD -

Page 31:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 23

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 44

Page 32:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 24

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

341 80031512XXXX P 1980 NORLIZA BINTI ABU BAKAR I/K T7294XX -

342 81072806XXXX P 1981 KAVITHA A/P MUNIANDY I/K T7228XX -

343 81092002XXXX P 1981 MAIMUNAH BINTI NAYAN I/K T7237XX -

344 83100608XXXX P 1983 ATIAH BINTI ABDUL MALIT I/K T3744XX -

345 87080701XXXX P 1987 NORZELLA BINTI JAMARI I/K T7279XX -

346 87102806XXXX P 1987 SITI FADZILA BINTI NASARUDIN I/K T7269XX -

347 88021008XXXX P 1988 NOOR HIDAYAH BINTI ROHIZAT I/K T7217XX -

348 88022308XXXX P 1988 MASTURA BINTI ABD AZIZ I/K T7302XX -

349 88072903XXXX L 1988 MUHAMAD HAZIQ BIN HAZMI S/K T58013XX -

350 90032511XXXX P 1990 ROHAYA BINTI NIK MOHAMAD I/K T7304XX -

351 90052602XXXX P 1990 NURUL IZZATI BINTI ABDUL HALIM I/K T7306XX -

352 91092713XXXX P 1991 AZREENA BINTI ABDUL GHANI I/K T7297XX -

353 91110502XXXX P 1991 NORMAIDATULAKMA BINTI ISMAIL I/K T7274XX -

354 92021202XXXX P 1992 NOOR ANIZA BINTI FISAL I/K T7292XX -

355 92021504XXXX P 1992 NURUL JANNAH BINTI RAHMAT I/K T7264XX -

356 92100301XXXX P 1992 MARYAM IZZATI BINTI APENDI I/K T7296XX -

357 93021602XXXX P 1993 NUR FARAHIN BINTI ARIFFIN I/K T8380XX -

358 94012806XXXX P 1994 NURUL A'DILAH BINTI SAILEY I/K T3759XX -

359 94040814XXXX P 1994 NUR FAZILA BINTI OMAR I/K T7331XX -

360 94041807XXXX P 1994 NURUL HUSNA BINTI MOHD NOOR I/K T7328XX -

361 94070114XXXX P 1994 INTAN NORLIANA BINTI ABDULLAH I/K T7302XX -

362 94081005XXXX P 1994 NOR ALIA FAZIRA BINTI MOHD FADZIL I/K T7310XX -

363 95071805XXXX P 1995 ZAHIRAH AKMAL BINTI FAIZAL AZNI I/K T7309XX -

364 95092503XXXX P 1995 NURSYAZWANI BINTI ISKANDAR I/K T7284XX -

365 95122006XXXX P 1995 NUR SOLEHAH AFIQAH BINTI SAZALI I/K T12054XX -

366 96042602XXXX P 1996 NOR FATIN FAZLYANA BINTI MOHAMMAD YUSOF I/K T7320XX -

367 96053006XXXX P 1996 NUR SAERAH BINTI RUSLAN I/K T7343XX -

368 96122902XXXX P 1996 NUR SHAZWANIE BINTI MOHD SHAHRIZAL I/K T7310XX -

369 98111912XXXX P 1998 ZURAH ISMANATTASYAH BINTI MANSI @ ROY MILBERT I/K T7321XX -

370 T11925XX L 1995 MOHD. RAFIUDDIN BIN JISLIM -

371 T12054XX L 1995 NOR HIDAYAT BIN ATAN -

372 T3756XX L 1993 MUHAMMAD ASYRAF BIN ABD RAHMAN -

373 T3756XX L 1992 AMIRUL FAHMI BIN ISOMMUDDIN -

374 T3758XX P 1991 AZLIN NADIA BINTI AZMAN -

375 T50042XX P 1982 ROSMARIA BINTI CHE GHAZALI -

376 T58013XX P 1992 SITI NORFATIN BINTI ROZALI -

377 T58014XX P 1993 NURSYUHADA BINTI MOHMAAD -

378 T58014XX P 1997 CIK NOR NIK SALEHAN BINTI ABDULL RAHIM -

379 T58015XX P 1995 SITI HAJAR BINTI ISMAIL -

380 T5801XX P 1996 NOR AMIRA BINTI MOHD ZAINON -

381 T7228XX L 1980 SURESH A/L NARAVAMASAMY -

382 T7284XX L 1989 MOHAMAD ZULHILMI BIN MOHD YUSOF -

383 T7289XX L 1988 MOHD HALIEF BIN SUPRIYAN -

384 T7292XX L 1992 MOHAMAD NAIM BIN RAHIMI -

385 T7294XX L 1992 VINCENT CORNELIUS ANAK RIGOM -

386 T7295XX L 1993 MOHAMAD AMIN AMIRUL BIN RAMLI -

387 T7295XX L 1989 KAMARULZAMAN BIN ZAKARIA -

388 T7297XX L 1992 MUHAMMAD UZAIR BIN HARUL SALLEH -

389 T7302XX L 1988 ISMAZIRUL IZWAN BIN ISMAIL -

Page 33:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 25

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

390 T7302XX L 1988 AZUAN BIN ARIFIN -

391 T7306XX L 1994 MOHD AMIN BIN FAZIL -

392 T7310XX L 1993 MUHAMMAD SHAFIE BIN ABDUL RANI -

393 T7311XX L 1994 AHMED ISHRAFFULLAH BIN ASRAF -

394 T7319XX L 1993 MOHD AMINUDDIN BIN MANSERI -

395 T7320XX L 1991 MOHD GHUFRON BIN MOHD SAAD -

396 T7320XX L 1995 MOHAMMAD ROSHIZAM BIN MOHD ROSDI -

397 T7321XX L 1997 ZULHAKIMI BIN ZAINUDDIN -

398 T7322XX L 1994 MOHAMED FAIZ BIN RUSSELI -

399 T7322XX L 1996 MOHAMAD SHAHRUL IZWAN BIN A. AZAMI -

400 T7323XX L 1993 MOHAMMAD YUSOF BIN YAAKUB -

401 T7323XX L 1993 MOHD HASBIYALLAH BIN ISMAIL -

402 T7324XX L 1997 MUHAMMAD SHAFWAN ABDILLAH BIN AZIZ -

403 T7324XX L 1993 MUHAMMAD AMIN BIN AHMAD -

404 T7326XX L 1992 MOHD ARIF SAMBA BIN ZAINAL ABIDIN -

405 T7326XX L 1995 MOHD HAFIZ BIN SHUIB -

406 T7326XX L 1993 MOHD FIRDAUS SHAFIQ BIN AHMAD TERMIZI -

407 T7327XX L 1997 MOHD RIDZUAN BIN MOHD AZNAM -

408 T7327XX L 1998 MUHAMAD FIRDAUS BIN ABD MARIKAN -

409 T7328XX L 1997 ROMARLDO DANDI ANAK MUSIN -

410 T7328XX L 1995 MUHAMMAD SYAHIR BIN AMANULLAH -

411 T7328XX L 1994 TIMOTHY ANAK BILLIE -

412 T7328XX L 1995 SYAHRIZAN ADZHAR BIN DZULKIPLE -

413 T7329XX L 1995 MAROULES ANAK AGONG -

414 T7329XX L 1995 FARIZOLRAHMAN BIN MD YUSOFF -

415 T7329XX L 1995 PREZIELLIE PRESTOR ANAK PHILIP -

416 T7330XX L 1992 MUHAMMAD HAFIZAL BIN ALIAS -

417 T7330XX L 1995 MUHAMAD NAFIS BIN ROSLAN -

418 T7331XX L 1998 MOHD HAKIMI BIN NASIR -

419 T7331XX L 1992 SHAH AFIZUL BIN SA'ARI -

420 T7331XX L 1998 MOHAMAD AIDIL NAIM BIN ZAKARIA -

421 T7331XX L 1998 MOHAMAD NAJIB BIN KHERUDIN -

422 T7331XX L 1998 BADRUL AMIN BIN MOHAMAD ZAIDI -

423 T7331XX L 1996 ASHWINDER SINGH BHULLAR A/L KARTAR SINGH -

424 T7332XX L 1995 AMIRUL MUHAIMIN BIN MAMAT -

425 T7332XX L 1996 MUHAMMAD AKHMAL BIN AZHAR -

426 T7332XX L 1994 MOHD FAKRUL HUSNI BIN IDRIS -

427 T7332XX L 1991 MUHAMMAD YUSUF BIN IBRAHIM -

428 T7332XX L 1997 MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN NAZRI -

429 T7332XX L 1994 MUHAMMAD AFHAM BIN AZAHA -

430 T7332XX L 1993 GOH AH FOONG -

431 T7333XX L 1996 MOHD AZZIM BIN DIN -

432 T7333XX L 1998 MOHD HAFIZUL ZAIDI -

433 T7333XX L 1998 MOHAMAD SHAFIQ BIN ABD RAHMAN -

434 T7333XX L 1998 MOHD NAZRUL NAI'M BIN MAJID -

435 T7333XX L 1995 MOHAMAD NADZMI BIN ABDUL GHANI -

436 T7334XX L 1994 MUHAMMAD SYAHRUL IKHWAN BIN MOHD ALWI -

437 T7334XX L 1994 MUHAMAD AMIROL ASHRAF BIN AHMAD POHAD -

438 T7335XX L 1996 RISITHARAN ACHARI A/L THIRUVALLUVAR -

Page 34:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 26

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

439 T7335XX L 1999 AHMAD YASSIN BIN ZALI -

440 T7335XX L 1994 SABINUS BARANTIS -

441 T7335XX L 1993 SHAH FUAN NUR BIN NOOR ALMI -

442 T7335XX L 1993 ROBERT KALANG DAVIS -

443 T7336XX L 1999 MOHAMAD HELMI BIN MOHD ZAID -

444 T7336XX L 1999 MUHAMAD ASRAF FIKRIE BIN ZAINOL -

445 T7337XX L 1997 MUHAMMAD FARITH IZHAM BIN ABDULLAH -

446 T7337XX L 1998 MUHAMMAD IZZAT BIN ZAKARIA -

447 T7338XX L 1997 MUHAMMAD ZA'IM AIMAN BIN MD SAI'AAN -

448 T7338XX L 1998 SHAWN BRADLEY ANAK MATTHEW -

449 T7338XX L 1997 MUHAMMAD SYAHMI BIN ILYASAK -

450 T7339XX L 1994 JASNI AMIN BIN ZINI -

451 T7339XX L 1998 MOHAMAD AMINUDDIN BIN ROSHIMI -

452 T7340XX L 1992 MUHAMMAD FIRDAUS BIN OMAR -

453 T7340XX L 1998 MUHAMMAD AIMAN BIN RAMLEE -

454 T7340XX L 1996 MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ABDUL HAMID -

455 T7340XX L 1997 MUHAMMAD NAJMI HAIKAL BIN AHMAD ZAKI -

456 T7340XX L 1996 MUHAMAD FIKRI BIN GHANI -

457 T7340XX L 1995 MUHAMMAD IQBAL BIN ISMAIL -

458 T7341XX L 1995 NASYARUDDIN BIN ZAKARIA -

459 T7341XX L 1999 AHMAD ADIB AISAR BIN AHMAD IZZUDIN -

460 T7342XX L 1994 MOHAMAD SHAHDAN BIN SAAIDIN -

461 T7342XX L 1997 MUHAMAD AFIF SYAZANI BIN AB.JAAFAR -

462 T7342XX L 1995 MOHAMMAD ANAS BIN AHMAD AZAM -

463 T7342XX L 1996 MOHAMAD HAIQAL AIZAT BIN JAMALUDIN -

464 T7343XX L 1998 MUHAMMAD HAIZAD BIN CHE HALIM -

465 T7343XX L 1998 MUHAMMAD ASYMUI FIKRI BIN RAMLI -

466 T7343XX L 1996 MUHAMMAD AMIRUL HASAN BIN MUSTAFFA YASIN -

467 T7343XX L 1994 MUHAMMAD AZROL SHAFIQ BIN NOR AZMAN -

468 T7343XX L 1999 MUHAMMAD FAKHRUL AMIN BIN ROZAMIR -

469 T7343XX L 1997 MUHAMMAD AZAM ISKANDAR BIN ROSLI -

470 T7347XX L 1998 HAFIZUDDIN BIN AHMAD TAMIZI -

471 T7347XX L 1998 AWANG NUR AKIF BIN AWG SUPIE -

472 T7348XX L 1997 MOHAMMAD FAIZOL BIN FAIZAL WAN SHAH @ AMBROSE -

473 T7348XX L 1999 MOHD FIRDAUS BIN AZMI -

474 T7349XX L 1997 MUHAMMAD AZRIN SHAH BIN ZAINON -

475 T7349XX L 1999 MUHAMMAD KHAIRUL NIZAN BIN AHNOR -

476 T7349XX L 1999 MUHAMAD HUSNI BIN MD HASSIM -

477 T7349XX L 1999 MUHAMMAD NAIM NUQMAN BIN ZAMRI -

478 T7350XX L 1999 NAZARIUS NINO ANAK TALY -

479 T78023XX P 1993 NUR HANANI BINTI OTHMAN -

480 T90005XX L 1979 NOR AZIM BIN ABDULLAH -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

481 A08218XX 67100510XXXX P 1967 LYNETTE BINTI MOHAMED I/K T3720XX -

482 A30105XX 75020614XXXX P 1975 HALIJAH BINTI ABDUL RANI I/K T7273XX -

483 A33889XX 76060906XXXX P 1976 NAAZWA BINTI ABDUL WAHAB I/K T7207XX -

484 79061703XXXX P 1979 SITI NORINA BINTI MOHD ALIAS I/K T7222XX -

485 80040708XXXX P 1980 RAHIMAH BINTI OMAR I/K T7218XX -

Page 35:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 27

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

486 81051308XXXX P 1981 RUBIATUNADAWIAH BINTI RAZALI I/K T7220XX -

487 81072201XXXX P 1981 ZURAIDAH BINTI BAKAR I/K T7241XX -

488 83092902XXXX P 1983 SITI MARIANI BINTI RAMAN I/K T3736XX -

489 84080101XXXX P 1984 RUSNIYA BINTI SAERI I/K T7237XX -

490 85041101XXXX P 1985 NOR HALIMAH BINTI IBRAHIM I/K T7259XX -

491 85072107XXXX P 1985 NORASHIKIN BINTI ABDUL MANAP I/K T7243XX -

492 86050913XXXX P 1986 NURHAYATI BINTI MEJALI I/K T7239XX -

493 87122114XXXX P 1987 TAMILVAANI A/P RAJANDARAN I/K T7271XX -

494 88031023XXXX P 1988 NURUL FAIRMALILA BINTI MELAN I/K T7268XX -

495 88091602XXXX P 1988 SITI SAFROH BINTI MOHD ISA I/K T3744XX -

496 89021802XXXX P 1989 NURUL'AINA BINTI ABD RANI I/K T7277XX -

497 89030206XXXX P 1989 SITI MAISARAH BT JAAFAR I/K T3745XX -

498 89043013XXXX P 1989 NURUL HATIKAH BINTI RAHMAT I/K T7254XX -

499 90030203XXXX P 1990 SITI NUR FARAHANA BINTI AZMAN I/K T7270XX -

500 90062203XXXX P 1990 HANNAN BINTI RAZALI I/K T7273XX -

501 90100607XXXX P 1990 NOR NATASHA BINTI ISMAIL I/K T7283XX -

502 91121303XXXX P 1991 NUR AIN SHAFEEQA BINTI SAYUTI I/K T7303XX -

503 92091112XXXX P 1992 SHROND ANNA RISTA BINTI GEORGETIN I/K T7291XX -

504 95120712XXXX P 1995 DAYANA BINTI JUHAN I/K T7309XX -

505 T11209XX L 1974 A.BARUWI BIN AWANG @ MOHAMMED -

506 T11545XX L 1987 MOHD SOLEH BIN DIN -

507 T11898XX L 1989 MUHAMMAD FADHIL AIMAN BIN ABDUL MAJID -

508 T30106XX P 1980 HASYUZAINI BINTI CHE HASSAN -

509 T3719XX L 1966 ZULKEFLI BIN SAMSU HADI -

510 T3720XX L 1967 ZAHANI B ZAINAL ABIDIN -

511 T3729XX L 1971 AZHAR BIN ABD RAHMAN -

512 T3733XX P 1979 SHALIZA BINTI MAT SALLEH -

513 T3734XX L 1975 MUHAMMAD AIMAN @ STALIN -

514 T3735XX L 1981 ZULKIFLI BIN MOHAMAD -

515 T3736XX L 1982 MOHD FAREED BIN AHMAD -

516 T3737XX L 1976 MOHD AZHAR BIN RAMLI -

517 T3742XX P 1987 AINAL IZZATI BINTI JAMAL SHAH -

518 T3744XX L 1985 CHE SHUKRI BIN YUSOF -

519 T3744XX L 1983 MOHD KHALID BIN KOSNIN -

520 T3745XX L 1989 MUHAMMAD IZNI BIN ZAINUDIN -

521 T3745XX P 1989 AQILAH BTE ABDUL RAHMAN -

522 T3747XX P 1990 NORHIDAYU BINTI ABU KHALID -

523 T3748XX L 1984 MUHAMAD DAHLAN BIN ADNAN -

524 T3749XX L 1984 AHMAD SYAFIQ BIN ABDULLAH -

525 T3750XX L 1993 AMIRUL ASHRAF BIN AHMAD DANIAN -

526 T3750XX L 1992 MUHAMAD NOR AFIF BIN MUSTAFA -

527 T3753XX L 1995 AHMAD NADZRI BIN AZNAN SHAM -

528 T3754XX P 1995 NUR FATIN NABILA BINTI HASRIN -

529 T3757XX L 1992 MOHD AZIZIE ALEX -

530 T3759XX L 1994 HELMEE BIN ABDUL RAHIM -

531 T50072XX P 1993 NUR SHARMILA SHASHA BINTI ROSLI -

532 T58009XX P 1982 AFIZA BINTI JUSOH -

533 T58009XX P 1982 TENGKU KERISTINA LAILY B T.MAZAMAN @ T.K -

534 T58009XX P 1982 ROSNIZAN BINTI MOHD RAMLI -

Page 36:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 28

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

535 T58012XX P 1991 SITI SYAHIRAH BINTI ABDUL SAMAT -

536 T58013XX P 1991 NURULJANNAH BINTI MOHD ONAR -

537 T58013XX P 1992 NURUL SHUHADA BINTI HASSAN -

538 T7206XX L 1976 MUHAMAD RODI BIN JAAFAR -

539 T7207XX L 1980 SULAIMAN BIN MOHD DAIM -

540 T7217XX L 1982 KHAIRUL NIZAM BIN KALIL -

541 T7219XX L 1981 MAZLAN BIN MD SUHAIMI -

542 T7219XX L 1982 MOHAMAD FAIZAL BIN ISMAIL -

543 T7220XX L 1983 MOHD EZHAR BIN ALI -

544 T7220XX L 1983 MOHD IDROS SAIDI BIN ABU BAKAR -

545 T7220XX L 1982 MOHD RIZAIME BIN JOHARI -

546 T7220XX L 1981 MOHD AZZUAN BIN HASHIM -

547 T7220XX L 1982 MOHD KHAIRI AFFENDI BIN MOHD ROSLI -

548 T7222XX L 1980 MOHD YUSRI BIN CHE PA -

549 T7225XX L 1983 IDRIS BIN MOHAMAD -

550 T7225XX L 1983 JAMAL BADRULLISSAM BIN RAMLI -

551 T7226XX L 1979 MOHAMAD SAIDI BIN SALLEH -

552 T7228XX L 1983 RYZUAN BIN ISMAIL -

553 T7228XX L 1983 SHAHRUL NIZAM BIN AB GHANI -

554 T7228XX L 1981 SHAMARIZAL BIN OMAR -

555 T7228XX L 1983 SABRI BIN TAMRIN -

556 T7228XX L 1980 JOHLEY TINGGUAN -

557 T7231XX L 1980 ASWADI BIN ABDULLAH -

558 T7233XX L 1983 MOHAMAD YUSLY BIN MD YUSOFF -

559 T7237XX L 1983 FAHMI AZRIL BIN RAZALI -

560 T7237XX L 1982 KHALID BIN CHE HASSAN -

561 T7237XX L 1984 BASIL BIN MASRI -

562 T7239XX L 1985 MOHD NAZRI BIN MOHD SABLI -

563 T7239XX L 1982 MUHAMAD MAHAYUDIN BIN DZULKIFLI -

564 T7241XX L 1981 HAFANIZAM BIN HUSIN -

565 T7243XX L 1985 MOHD RAZALEY BIN YASSIN -

566 T7244XX L 1985 MUHAMMAD YUSRIZAL BIN ABD RAHMAN -

567 T7248XX L 1986 MUHD HIDAYAT BIN SO'ID -

568 T7251XX L 1986 RAZAIDI BIN RAHMAT -

569 T7252XX L 1986 AHMAD FAIROL AZHAR BIN SIDEK -

570 T7254XX L 1987 MOHD NAJIB BIN MOHD BAKRI -

571 T7256XX L 1983 SYAMSUL NURUL HADI BIN ARIZAM -

572 T7259XX L 1985 MUHAMMAD ALIF ONN BIN SALLEH -

573 T7259XX L 1986 MOHD SYAFIQ BIN SIDIK -

574 T7261XX L 1986 ERWAN BIN MUHAMAD -

575 T7264XX L 1988 ABDUL MUTALIB BIN ABDULLAH -

576 T7266XX L 1988 MOHD ZAIDI BIN ZULKIFLI -

577 T7267XX L 1986 SHAHRUL IZWAN BIN NARIZAN -

578 T7267XX L 1988 MUHAMAD AMIRUDDIN BIN ABDUL HAMID -

579 T7268XX L 1988 AZAHARI BIN ALI -

580 T7269XX L 1987 MOHD NOR APANDI BIN ABD MALEK -

581 T7269XX L 1986 MOHD ZAILANI BIN ISMAIL -

582 T7270XX L 1989 MUHAMMAD ZAKI BIN MOHD ZAID -

583 T7270XX L 1987 SHARIJAN BIN MOKHTAR -

Page 37:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 29

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

584 T7270XX L 1988 ROY ADRIN BIN MESOL -

585 T7270XX L 1989 MUHAMMAD LUQMAN BIN ABDULLAH -

586 T7271XX L 1986 JAIMIN BIN SIDIL -

587 T7271XX L 1987 BNAYRAN JENSEN NAIR A/L NARAYANA MOORTHY -

588 T7273XX L 1986 MOHD HAZWAN BIN ABU BAKAR -

589 T7273XX L 1989 MUHAMMAD HAIKAL BIN HASSAN -

590 T7273XX L 1988 MOHD HASLIMIN BIN HASHIM -

591 T7274XX L 1989 SHAHRIN AZHAR BIN ZAINUL -

592 T7276XX L 1988 MOHAMMAD BIN SATAR -

593 T7276XX L 1990 MOHD AZWAN BIN MANSOR -

594 T7277XX L 1987 MUHAMMAD TAUFIQ BIN ABD JALAL -

595 T7277XX L 1988 MOHD SHAHRUL NAZRI BIN MANSOR -

596 T7277XX L 1990 MUHAMMAD MURTADHA BIN ANUAR -

597 T7279XX L 1987 KHAIRUL NIZAM BIN MOHAMMAD -

598 T7279XX L 1990 MOHAMED NOR IKHWAN BIN IBRAHIM -

599 T7279XX L 1987 HISHAMMUDIN BIN MOHD JAMAN -

600 T7283XX L 1990 LOKMAN BIN RASIDI -

601 T7284XX L 1991 MOHD ARIF BIN ALIAS -

602 T7284XX L 1991 MUHAMAD NAZRI BIN NAZRAM -

603 T7284XX L 1989 MOHD AMIN BIN SULIMAN -

604 T7284XX L 1987 MOHD BADRULDIN BIN PADZIL -

605 T7284XX L 1991 MOHAMAD NOR FATHIE BIN NORZAINI -

606 T7285XX L 1989 MOHD SAIFULZAINI BIN ZAKARIA -

607 T7287XX L 1991 KRISHNAMOORTHY A/L LETCHUMANAN -

608 T7287XX L 1990 KHAIRIL ABRI BIN ZUL AKMAL -

609 T7288XX L 1989 MOHD AIZUDDIN BIN MANSOR -

610 T7288XX L 1989 MOHAMAD KHAIREE BIN RAZALI -

611 T7292XX L 1992 MOHAMAD RIDZUWAN BIN ABDUL RAZAK -

612 T7292XX L 1992 MOHD FAISOL BIN OTHMAN -

613 T7292XX L 1988 MOHAMAD NORHAYAT BIN YAHYA -

614 T7293XX L 1992 MUHAMMAD AMZARI BIN ISMAIL -

615 T7294XX L 1989 MUHAMMAD NASRULLAH BIN ZAHARI -

616 T7294XX L 1992 SAIFUL HAKIMI BIN HAMDAN -

617 T7296XX L 1992 MOHD AFIZOL BIN AZLAM -

618 T7296XX L 1993 MOHD AHMADI AHSARI BIN ROSIDI -

619 T7297XX L 1992 MUHAMMAD NAZRUL BIN ABDULLAH -

620 T7297XX L 1989 MUHAMAD ASRAFF BIN AREFF -

621 T7298XX L 1993 NAZRIN BIN KARMUSAKAR -

622 T7298XX L 1991 AMIRUL AZHAR BIN AHMAD TULI -

623 T7298XX L 1991 ZULHUSMI ISKANDAR AKLMA BIN BUSTAMAM -

624 T7298XX L 1993 NICKFALDO ANAK STEPHEN KENNY -

625 T7298XX L 1993 ALI FARHAN BIN A RAHHIM -

626 T7300XX L 1993 MUHAMAD AMIR BIN JALANI -

627 T7300XX L 1990 MOHD SHAFIE BIN MOHD JAAFAR -

628 T7301XX L 1993 NASRULLAH BIN MOHD KAMAL -

629 T7301XX L 1988 ROZAIMEE BIN ZAHARUDIN -

630 T7302XX L 1994 AHMAD SUHAIMI BIN MOHD SARIF -

631 T7302XX L 1994 AHMADTUFITRY BIN OSMAN -

632 T7303XX L 1994 MOHD SYAFIQ BIN MOHD SAAD -

Page 38:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 30

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

633 T7303XX L 1992 MUHAMAD ZULKARNAIN BIN ZAKARIA -

634 T7304XX L 1994 RAJA MUHAMAD SYAZWAN BIN RAJA IBRAHIM -

635 T7304XX L 1992 MUHAMMAD ZUBAIR BIN MD ZANI -

636 T7304XX L 1988 MUHAMMAD FARID BIN ABDUL AZIZ -

637 T7306XX L 1990 MOHAMMAD ROSHIDI BIN ROSLI -

638 T7306XX L 1993 MUHAMAD HAFIZUDDIN BIN RIDZWAN -

639 T7307XX L 1994 MUHAMMAD SYAZWAN BIN SAIDIN -

640 T7308XX L 1993 EADY EAMRAN BIN AHMAD TAHRIR -

641 T7308XX L 1995 MOHAMAD AMIRUL NIDZAM BIN IBRAHIM -

642 T7308XX L 1994 AMIRUL ASYRAFF BIN DAHLAN -

643 T7308XX L 1995 KHAIRUL ANAS BIN ALIYES -

644 T7309XX L 1993 MOHAMAD FIRDAUS BIN MOHD ADLAN -

645 T7309XX L 1995 MOHD RIZUAN BIN HASAN NURDIN -

646 T7309XX L 1994 MOHAMAD ZUBIR BIN ZAINAL ABIDIN -

647 T7309XX L 1994 MOHD AFIZ BIN SAMAD -

648 T7310XX L 1995 MUHAMMAD SYAZWAN HAZIQ BIN PAZIR -

649 T7311XX L 1992 AIDID MUHARRAM AWALUDDIN BIN WAHIALKHAN -

650 T7313XX L 1995 MUHAMAD AZHARI BIN AZMI -

651 T7313XX L 1996 MUHAMAD WAFII BIN RUSOF -

652 T7313XX L 1995 MUHAMAD FARIS FARHAN BIN AREH -

653 T7313XX L 1993 MOHD HAFIZ BIN MAZLEE -

654 T7313XX L 1994 MUHAMAD DANIAL BIN MUHAMAD RASALI -

655 T7314XX L 1994 MUHAMMAD NORHAFIZAN BIN MAHASAN -

656 T7315XX L 1992 MOHAMAD HAFEEZ AFFIKA BIN SHAMSUDIN -

657 T7315XX L 1994 MOHAMAD FAZLI BIN MAHLI -

658 T7315XX L 1993 ISMAIL BIN ALI -

659 T7315XX L 1994 MOHAMAD ZULAMJAD AZRI BIN MAT JUNOH -

660 T7315XX L 1994 MOHAMAD HIDZER BIN ABDUL GHANI -

661 T7316XX L 1992 MOHD IRWAN SHAH BIN SAFARUDDIN -

662 T7316XX L 1996 MUHD HANIF AIMAN BIN ROSLAN -

663 T7316XX L 1996 MOHD AMINUDDIN BIN SEJELI -

664 T7317XX L 1992 MUHAMMAD HAKIM BIN OTHMAN @ SHAARI -

665 T7318XX L 1993 AFFANDI BIN CHE ALI -

666 T7319XX L 1994 MOHAMMAD ALIF BIN MASSNI -

667 T7319XX L 1997 MOHAMMAD SHAHADAM BIN MAZLAN -

668 T7320XX L 1995 MOHD YUSMA ALIF BIN MOHD YUSOF -

669 T7320XX L 1996 MUHAMAD AIMAN SYAKIR BIN ABDUL RAHIM -

670 T7320XX L 1995 MOHD SHAHRULNIZAM BIN MAT DERIS -

671 T7321XX L 1994 SULAIMAN BIN MUKHTAR -

672 T7322XX L 1996 MOHAMAD YUSRI BIN MOHAMAD -

673 T7322XX L 1994 AZIM AZRI BIN AZMI -

674 T7322XX L 1996 AZAMUDDIN BIN ABD AZIZ -

675 T7322XX L 1992 ANWAR BIN ABD HAMID -

676 T7323XX L 1994 MOHAMAD FIRDAUS BIN MOHD KORI -

677 T7325XX L 1994 ZULHADI BIN HASSIM -

678 T7326XX L 1994 MOHAMAD NAZRULAZWAN BIN MOHAMAD RAHIMI -

679 T7328XX L 1993 MUHD AMIRUL AMZAR BIN MOKHTAR -

680 T7328XX L 1993 WAN MUHAMMAD FAUZAL AFFENDI BIN WAN DERAMAN -

681 T7331XX L 1994 MOHAMAD HAZMAN BIN KHIRODIN -

Page 39:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 31

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

682 T7331XX L 1995 ED IKMALRIZAM BIN MUHAMMED ZAIDI -

683 T7332XX L 1998 MUHAMMAD AIMAN AIQKAL BIN MOHD AZMY -

684 T7333XX L 1995 MUHAMAD RAFIQ BIN RAHMATHULLAH -

685 T7335XX L 1996 AMIR ADZHAR BIN AZMI -

686 T7335XX L 1994 AMEER ASRAF BIN NIN -

687 T7336XX L 1993 MOHD IZZAT AZWAN BIN ABDULLAH -

688 T7336XX L 1996 MOHAMAD HIDAYAT BIN KHAIRUDIN -

689 T7336XX L 1994 MOHAMAD ZULKHAIRI BIN ROSLAN -

690 T7337XX L 1992 MUHAMMAD KAMAL BIN ZAINUDIN -

691 T7337XX L 1995 MUHAMMAD NORHAMIZAN BIN ABD RAHMAN -

692 T7338XX L 1995 MUHD SAZRI SYAFIQ BIN MUHD NOH -

693 T7344XX L 1998 AHMAD SUFYAN BIN MUHAMMAD ZAYID -

694 T7345XX L 1996 KU MUHAMMAD SYAFIQ BIN KU SUHAIMI -

695 T7345XX L 1996 MOHD AIZAD FIDHAM BIN ZULKAFLI -

696 T7345XX L 1998 MOHD AKMAL BIN MOHD SAZALI -

697 T7345XX L 1997 MOHD PAIZUL BIN PICHO -

698 T7346XX L 1996 MUHAMMAD NAZRUL NIZAM BIN NADZRI -

699 T7347XX L 1998 TOMY RIZAL BIN CAN SMILLING -

700 T8372XX L 1992 AMIRUL SHARIL BIN ABDUL MURAD -

701 T8380XX L 1992 MARVEEN ANAK POL -

702 T8380XX L 1992 MUHAMMAD SYAHRIZAN BIN AHMAD TARMIZI -

703 T90003XX L 1977 AHMAD SHAUQI BIN HARUN -

704 T90005XX L 1978 HAFIZUL BIN MOHAMAD -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

705 A17403XX 70120201XXXX P 1970 HAYATI BINTI HUSIN I/K T3725XX -

706 81061806XXXX P 1981 SHARIFAH NORZILA BINTI SYED RANI I/K T7227XX -

707 88031626XXXX P 1988 NUR ZAINAB BINTI ARSHAD I/K T7227XX -

708 90050911XXXX P 1990 SHARIFAH RABIATULADAWIYAH BINTI SAYED ABDUL RAHMAN I/K T7274XX-

709 T11306XX L 1982 FAIZAL BIN HUSSIN

710 T11898XX L 1989 MUHAMMAD FADHIL AIMAN BIN ABDUL MAJID -

711 T3725XX L 1969 IDRIS BIN A. WAHAB -

712 T3736XX L 1982 ABANG RADUAN BIN ABANG MADIHI -

713 T3740XX L 1983 SUBARAO A/L POLIAH -

714 T3746XX L 1990 GUNARAJAH A/L GANESWARAN -

715 T50081XX P 1993 NUR FAZIRA BINTI ABDUL SAMAD -

716 T58011XX P 1989 TENGKU FARINA JULIANA BINTI TG KAMAL -

717 T7212XX L 1981 MOHD SHARIZAN BIN MOHD ISA -

718 T7220XX L 1983 MOHD FARIS BIN IDRUS -

719 T7227XX L 1983 MOHD SHAIRUL HASZEZE BIN MOHD KHALEE -

720 T7272XX L 1990 MOHD FADZLI BIN ABD RAHMAN -

721 T7274XX L 1987 SYED SHAHRUL NIZAM BIN SYED JUFRI -

722 T7292XX L 1989 MOHAMMAD IZZAT BIN ISMAIL -

723 T7315XX L 1995 MOHAMAD SHAHRIZAL BIN DESA -

Page 40:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 32

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001600 - SKN TADBIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG KELAYAKAN SEBAGAI PENGUNDI POS

724 80011207XXXX P 1980 NORZALIZA BINTI ISMAIL I/K T7217XX -

PENANDAAN PEMOTONGAN - BERSARA POLIS/ TENTERA

725 T3722XX L 1966 MOHAMED AZAM BIN YAHYA -

726 T7211XX L 1979 MOHD AZHARI BIN ABU BAKAR -

727 T7217XX L 1982 MOHD NORHADINA BIN MOHD ZOBIR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 387

Page 41:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 33

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001601 - NO 103 SKN HANDAU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

728 83083002XXXX P 1983 SHAHRINI BINTI SHAHAROM I/K T7240XX NO 103

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 42:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 34

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001602 - CAW JUDARA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

729 87021908XXXX P 1987 MAIZURA LIANA BINTI ABDUL SHUKOR I/K T7265XX -

730 87121104XXXX P 1987 NOR ALHAFIZAH BINTI ROSLI I/K T7289XX -

731 91110202XXXX P 1991 NORHAYATI BINTI HAJI SAAD I/K T7283XX -

732 T58012XX P 1993 NUR SYAKIRA BINTI KAMARA'AZAM -

733 T7306XX L 1991 MUHAMAD ZAKUAN BIN MEGAT OMAR -

734 T7329XX L 1995 MOHAMAD FIRZAN NAZMI BIN HAMZAH -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

735 86082256XXXX P 1986 NOR HAMIZA BINTI ABD RAHMAN I/K T7259XX -

736 87110211XXXX P 1987 NORHAYATI BINTI MOHMED ROZALI I/K T7239XX -

737 T58012XX P 1992 SITI NABIHAH BINTI MAT SAAD -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

738 T7253XX L 1984 MOHD AZMI BIN GHAZALI -

739 T7278XX L 1990 RAVEEN A/L RAKAVAN -

740 T7289XX L 1992 MOHD SYAHIR BIN MOHD RAZIF -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 12

Page 43:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 35

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001604 - PULATIBANG 3

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

741 89122708XXXX P 1989 NURUL EMELIA BINTI MUSA I/K T7267XX -

742 90061206XXXX P 1990 HAFIZAH BT HASMUDDIN @ HASBALLAH I/K T7306XX -

743 93041702XXXX P 1993 ROZAINI BINTI RAZMAN I/K T7340XX -

744 T3756XX L 1997 MUHAMMAD NUR SYAZWAN BIN ABDUL RAHMAN -

745 T7320XX L 1992 MUHAMAD RAIS BIN SADRI -

746 T7340XX L 1996 MUHAMMAD EZHAM EIZLAN BIN JAMAHURI -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

747 T7256XX L 1985 SYAIFUL AZWANI BIN SUHAIRI -

748 T7265XX L 1988 JACKIE ANAK LOJOHN -

749 T7267XX L 1988 NORHAKIMI BIN JASMI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

750 80123013XXXX P 1980 ROSMA BINTI MAJID I/K T7246XX -

751 T3729XX L 1976 HASFA NYZAM BIN ABDUL HAMID -

752 T3751XX P 1993 NAVANEETAM A/P MANIAM -

753 T7246XX L 1983 IRWAN ISMUNI BIN SULAIMAN -

754 T7270XX L 1986 SYED MOHAMMAD ISKANDAR BIN SAYID HASAN -

755 T7272XX L 1986 MOHD DZUL AZRIE BIN MOHD YUSOF -

756 T7281XX L 1991 MUHAMMAD NUR AKMAL BIN MOHAMMAD BAKRI -

757 T7290XX L 1988 MUHAMMAD TARMIZI BIN HASHIM -

758 T7299XX L 1990 AZLAN BIN AHMAD -

759 T7305XX L 1989 MOHAMAD FARITHDZUL BIN ISMAIL PONNUSAMY -

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG KELAYAKAN SEBAGAI PENGUNDI POS

760 81092206XXXX P 1981 AISAH BINTI OTHMAN I/K T7216XX -

PENANDAAN PEMOTONGAN - BERSARA POLIS/ TENTERA

761 T7216XX L 1980 HILMYZAN BIN IDRIS -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 21

Page 44:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 36

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001607 - SKN BEKALAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

762 T7225XX L 1982 EDDY HELMI BIN OTHMAN -

763 T7268XX L 1987 IZUAN AMIN BIN ARZIMI -

764 T7287XX L 1989 AHMAD SUBHI BIN MUSA -

765 T7299XX L 1992 MOHAMAD HAFIZ BIN DAMIRI -

766 T7316XX L 1994 MOHD HAFIZ RIDZUAN BIN SAAD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 45:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 37

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001608 - INSPRA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

767 95102408XXXX P 1995 NOR SAFIKAH BINTI ABD HAMID I/K T7315XX -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

768 T3727XX L 1969 MUHAMD NASIR BIN MUHAMAD -

769 T3740XX L 1984 TUAN MOHD AZRI BIN TUAN YUSOFF -

770 T3740XX L 1977 MOHD ZAKRY BIN AHMAD FAUZI -

771 T3747XX L 1990 MUHAMAD FIRDAUS BIN NORDIN -

772 T3755XX L 1989 MOHD AZMI BIN MOHD DIN -

773 T7222XX L 1979 ANUAR BIN CHE LAH -

774 T7238XX L 1984 MOHD A'ZUDIN BIN OSMAN -

775 T7244XX L 1985 MUHAMMAD YUSRIZAL BIN ABD RAHMAN -

776 T7275XX L 1988 MAZUWAN BIN IBRAHIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 10

Page 46:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 38

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001610 - SKN TERMINAL PELURU 1

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

777 84111103XXXX P 1984 NURUL AINI BINTI MOHD DAUD I/K T7264XX -

778 89121310XXXX P 1989 NUR ASYITIN BINTI SHAHIDAN I/K T7291XX -

779 90031002XXXX P 1990 FATIN NORNAJWA HANIM BINTI ABD HAMID I/K T7267XX -

780 91042606XXXX P 1991 NURUL FADZILAH BINTI JAMALUDIN I/K T7301XX -

781 91051310XXXX P 1991 NUR FARHANA BINTI MANSOR I/K T7314XX -

782 91111506XXXX P 1991 NURULSYAHIRAH BINTI SHARUDIN I/K T7276XX -

783 92010611XXXX P 1992 NOOR AMIRA BINTI MOHD ZAID I/K T7290XX -

784 92031514XXXX P 1992 AINUR ARIFFAH BINTI KAMARUDIN I/K T7301XX -

785 92051003XXXX P 1992 MUSLIDA BINTI NAWI I/K T7315XX -

786 92060203XXXX P 1992 WAN NUR AZIANIE FAZRINA BINTI WAN DERIS I/K T7275XX -

787 93012802XXXX P 1993 NUR SHAZZFIKA BINTI MOHD SHUKOR I/K T7287XX -

788 93072507XXXX P 1993 ANIS SHAHIRA BINTI ISHAK I/K T7276XX -

789 94061203XXXX P 1994 WAN NUR AMNI BINTI WAN ABDULLAH SANI I/K T7346XX -

790 94072703XXXX P 1994 NOR SHAHIRAH BINTI SALAMUN @ AWANG HAMAT I/K T7289XX -

791 95042003XXXX P 1995 NOR ASYIKIN AYU BINTI ZULKFELE I/K T7315XX -

792 95090209XXXX P 1995 NUR ATHIRAH BINTI ROHIM I/K T3749XX -

793 96020801XXXX P 1996 NUR SHAFIQAH BINTI MOHAMED FAUDZI I/K T7341XX -

794 96021803XXXX P 1996 NURUL SYAFIQAH BINTI SHAARI I/K T7273XX -

795 96033008XXXX P 1996 AIDAH AZARINA BINTI ZAINUDDIN I/K T7311XX -

796 96071109XXXX P 1996 NUR ASHIKIN BINTI RAMLI I/K T7311XX -

797 99061806XXXX P 1999 SITI NOR MASHITAH BINTI AHMAD KURNAIN I/K T7328XX -

798 T7328XX L 1994 MUHAMMAD NASRUDDIN BIN MOHD NOOR -

799 T7341XX L 1993 NOOR MOHAMAD ROZAIMIE BIN NASRUDDIN -

800 T7346XX L 1997 MUHAMMAD FAIQ BIN ABDUL MANAF -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

801 81061811XXXX P 1981 NORZIRAWATI BINTI MUSTAFA I/K T3733XX -

802 83110601XXXX P 1983 NORHANA BINTI HASHIM I/K T7271XX -

803 89102012XXXX P 1989 NUR AZYYATI BINTI ALI I/K T7270XX -

804 91012613XXXX P 1991 NUR RAIHAN BINTI MAHYUDIN I/K T7319XX -

805 91053011XXXX P 1991 NORHASIMA BINTI AZAHAM I/K T7308XX -

806 91073002XXXX P 1991 FATIN RAMIZAH BINTI RAMLI I/K T7283XX -

807 91101308XXXX P 1991 SITI ZAHARAH BINTI MAT HASSAN I/K T7277XX -

808 92062505XXXX P 1992 NURUL ATHIRAH BINTI WAHID I/K T7280XX -

809 94022003XXXX P 1994 ZURAIDAH BINTI MOHAMED I/K T7290XX -

810 T3733XX L 1979 MOHD ZAILY HATTA BIN MOHD JELANI -

811 T3749XX L 1992 MOHAMAD NAZRIEN BIN ABDULLAH -

812 T7264XX L 1985 SHAHRUL HAFIZEE BIN ZAKARIA -

813 T7270XX L 1988 MUHAMMAD IRWAN BIN SALLEH -

814 T7271XX L 1987 ASHRAF BIN ABD AZIZ -

815 T7273XX L 1986 MOHD ROZAINI BIN MOHD NASIR -

816 T7275XX L 1990 FADLIE IDHAM BIN MOHD SHAHIMI -

817 T7276XX L 1989 MOHD HAFIZOL BIN MOHD SHOKRI -

818 T7277XX L 1990 MUHAMMAD FIRDAUS BIN MUSTAFFA -

819 T7280XX L 1989 MOHD RIDZUAN SHAH BIN ROSLI -

820 T7283XX L 1988 MOHAMAD BIN ABDUL RAZAT -

821 T7290XX L 1989 SUHAIROL SANUSSI BIN OTHMAN -

822 T7301XX L 1992 MUHAMMAD SYAHMI BIN DAUD -

823 T7308XX L 1991 CHE MOHAMED ASRI AZMI BIN YAACOB -

Page 47:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 39

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001610 - SKN TERMINAL PELURU 1

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

824 T7311XX L 1995 MUHD AZIM BIN OMAR -

825 T7311XX L 1994 NUR' ARIF BIN SUKRI -

826 T7314XX L 1994 WAN MUHAMMAD AL' HAFIZ BIN WAN ALKAF -

827 T7315XX L 1995 MUHAMMAD HAIQAL BIN MAHMOOD -

828 T7315XX L 1993 LUKMAN AL-HAKIM BIN MOHD NOOR -

829 T7319XX L 1991 MOHD ARIS BIN MD SALEH -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

830 T3735XX L 1981 ABDUL HADI SULAIMAN BIN MOHAMAD SULAIMAN -

831 T7262XX L 1988 MOHD FAZRUL IZDHAM BIN ISHAK -

832 T7271XX L 1986 DANRI BIN NASREN -

833 T7276XX L 1987 MOHD 'ABID BIN ROSLAN -

834 T7278XX L 1990 ZAMREE BIN ABDULLAH -

835 T7297XX L 1992 MUHAMMAD FARID BIN ISHAK -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 59

Page 48:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 40

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001612 - SKN MATERIAL UDARA 4

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

836 91083106XXXX P 1991 NOR AMIZA BINTI MOHD SHARIFF I/K T7273XX -

837 92050311XXXX P 1992 NOR AZREEN BINTI SAAT ZUBIR I/K T7273XX -

838 94062002XXXX P 1994 NOR NABILA BINTI SAADI I/K T7292XX -

839 97112412XXXX P 1997 NOORROOFA I/K T7311XX -

840 98121603XXXX P 1998 NUR SYAHIRAWATI BINTI JUHARI I/K T3752XX -

841 T7273XX L 1987 MUHAMMAD HAFIZ BIN HASAN ALDIN -

842 T7311XX L 1992 AHMAD AZHARI BIN MOHAMAD YUSOF -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

843 88120903XXXX P 1988 NUR EZAINIE BINTI JAMALUDIN I/K T7299XX -

844 94081913XXXX P 1994 ZARA FILZAH BINTI DANIAL I/K T7304XX -

845 T7273XX L 1990 MOHD SYAHIMI BIN RAMLAN -

846 T7292XX L 1989 MOHD HAFIDZ BIN MOHAMAD ATAN -

847 T7299XX L 1988 MOHAMAD AZIZAN BIN DAUD -

848 T7304XX L 1988 WAN MOHD ZAIRI BIN WAN YAACOB -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

849 81022608XXXX P 1981 KAMISAH BINTI HASBI I/K T3726XX -

850 T3751XX P 1993 SITI NUR MARINA BINTI MAZNAAN -

851 T58009XX P 1982 ROSNIZAN BINTI MOHD RAMLI -

852 T7202XX L 1979 ABD RASHID BIN AHMAD -

853 T7228XX L 1981 SHAMARIZAL BIN OMAR -

854 T7236XX L 1985 AHMAD SHAZI BIN ABDUL AZIZ -

PENANDAAN PEMOTONGAN - BERSARA POLIS/ TENTERA

855 T7287XX L 1988 KAIFI AZMI BIN MOHAMAD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 20

Page 49:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 41

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001613 - SKN 320 KUANTAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

856 82101010XXXX P 1982 MAI HALIMAH @ NUR BINTI BAHARUDDIN I/K T7253XX -

857 90013001XXXX P 1990 NAZARIAH BINTI MOHTAR I/K T7276XX -

858 92101604XXXX P 1992 NURUL AIN BINTI RUSLI I/K T7308XX -

859 97060213XXXX P 1997 RINEARYMA JASSNI ANAK GEMA I/K T7336XX -

860 T3754XX L 1996 JAMALUDIN SHAH BIN ZAINOL AILAN -

861 T3754XX L 1996 KRISHTHOOBAR RAJ A/L JOHN PETER -

862 T3758XX L 1992 MUHAMMAD RAQIB BIN SULAIMAN -

863 T58014XX P 1998 NUR ERNYLIA FALINI BINTI UPAK -

864 T58014XX P 1999 NUR FARAH YASMINE AZMI -

865 T7261XX L 1988 JUNAIDI BIN YAAKOB -

866 T7313XX L 1991 MOHD ADI YUSRI BIN IBRAHIM -

867 T7329XX L 1996 HARREN SHEARER ANAK HARRY -

868 T7329XX L 1993 AZEMI BIN MATDIN -

869 T7334XX L 1996 MUHAMMAD AZIM BIN ZAINUDIN -

870 T7335XX L 1997 NASRUL HAKIMI BIN KASIM -

871 T7336XX L 1999 MOHAMAD YAZRUL BIN YAAKOB -

872 T7336XX L 1998 LAZARUS ANAK KAPLI -

873 T7337XX L 1999 MUHAMMAD FAIZ ILTIZAM BIN ROHAIZAD -

874 T7340XX L 1998 MUHAMMAD IFFAT BIN MOHD NASIR -

875 T7342XX L 1999 MAXWELL ANAK EBRIT -

876 T7342XX L 1998 MUAZ MUHAMMAD HAZIQ BIN AZLAN -

877 T7343XX L 1995 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN RAMLI -

878 T7344XX L 2000 VICKY DYLAN ANAK HILTON TEWEU -

879 T7346XX L 1996 MUHAMMAD IQBAL BIN PADILAH -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

880 A16763XX 70111214XXXX P 1970 SURIYA NADHRAH BINTI RUSLI I/K T3726XX -

881 81031306XXXX P 1981 MASNITA BINTI ISMAIL I/K T7229XX -

882 82072502XXXX P 1982 NOOR HARYANTI BINTI IBRAHIM I/K T7223XX -

883 85031906XXXX P 1985 NORHUDA BINTI OTHMAN I/K T7247XX -

884 89052111XXXX P 1989 NOR HAZLIYANA BINTI ADAM I/K T7251XX -

885 92062501XXXX P 1992 HIDAYATUL NURAIN BINTI YAHAKOB I/K T7261XX -

886 94061501XXXX P 1994 SITI SYAKILA BINTI SURIYAN I/K T7309XX -

887 T11506XX L 1987 MOHD WAFIUDDIN BIN MOHD SUHAIMI -

888 T3726XX L 1969 WAN AMIR ZAKI BIN WAN HASSAN -

889 T3726XX L 1970 SHARIDAN BIN NEMAD -

890 T3751XX L 1994 KHAIRIL HANAN BIN ZAINAL -

891 T3752XX L 1994 MOHD TARHAMIZWAN BIN ABDUL HAMID JAYMES -

892 T3754XX P 1994 DALINI BINTI NOROZILAN -

893 T3754XX P 1995 RABIATUN ADAWIYAH BINTI MOHAMAD AZMI -

894 T58010XX P 1986 NORPA A/K BAKIL -

895 T58012XX P 1990 NUR EZWA SHAFIRA BINTI MD. SUKERI -

896 T58014XX P 1996 NURUL SYAHIRAH BINTI MAHAZAN -

897 T7219XX L 1982 HARRISS BIN MUSTAFA -

898 T7223XX L 1980 MOHD FAIZUL BIN AHMAT SABKI -

899 T7223XX L 1981 FAZARUL HAIRY BIN ITHNIN -

900 T7232XX L 1982 FAKHURROZI BIN HAJALUDIN -

901 T7237XX L 1982 M.ZAMIR BIN MD SAAD -

902 T7251XX L 1985 RASIYAHNAZWAL B A RESHID -

Page 50:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 42

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001613 - SKN 320 KUANTAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

903 T7251XX L 1986 NORAMAN B SAAD -

904 T7253XX L 1984 MOHD AZMI BIN GHAZALI -

905 T7261XX L 1987 FADHIRUL BIN ZAMANI -

906 T7266XX L 1988 MOHD SAIFULAH BIN MOHAMAD -

907 T7277XX L 1988 MOHD SHAZNI BIN JUHARI -

908 T7290XX L 1992 MUHAMMAD HISHAM BIN BIDIN -

909 T7307XX L 1991 MUHAMMAD KHAIRUL IZWAN BIN SAHARDI -

910 T7308XX L 1990 ABDUL NASRUL BIN IBRAHIM -

911 T7309XX L 1992 MOHAMAD HILMI BIN MOHD YATIM -

912 T7309XX L 1992 MOHD KHUZAIRI BIN MISNAN -

913 T7337XX L 1996 MUHAMMAD HARITH BIN ROSLI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

914 A08388XX 67110806XXXX P 1967 MAZILAWATI BINTI MUSA I/K T3718XX

915 T3733XX P 1979 ROZI BINTI ISMAIL -

916 T3741XX L 1985 MOHD ZULHUSNI BIN MOHAMMAD ROSLAN -

917 T3751XX L 1993 MOHD LUQMANUL HAKIM BIN AZAHAR -

918 T58013XX P 1996 PUTERI NURSYAFIEKA BINTI ANUAR -

919 T7239XX L 1984 MOHD RIZAL BIN ZAKARIA -

920 T7267XX L 1988 MUHAMAD AMIRUDDIN BIN ABDUL HAMID -

921 T7288XX L 1989 MOHAMAD FAIZ BIN HAJENAN -

922 T7288XX L 1989 MOHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD SURUR -

923 T7297XX L 1990 MUHAMAD IZZAT BIN ABDULLAH -

924 T7307XX L 1994 MUHAMMAD HARITH FAHMI BIN SHAHIBULL HADI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - BERSARA POLIS/ TENTERA

925 T58009XX P 1982 WAN RAZLIZA BINTI RAMLI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 70

Page 51:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 43

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001615 - SKN 401 STAR BURST TUDM KTN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

926 82042007XXXX P 1982 ZAKIRAH BINTI ISHAK I/K T7222XX -

927 83110403XXXX P 1983 NUR IZANI BINTI MOHAMMAD I/K T7206XX -

928 84040902XXXX P 1984 MIMI SHAHRINA BINTI MAHZIR I/K T7221XX -

929 85042308XXXX P 1985 ROSMANIZA BINTI NAFIAH I/K T7270XX -

930 85051707XXXX P 1985 NIK SOFIAH HANIM BINTI NIK KADIR I/K T7270XX -

931 86042435XXXX P 1986 ZURAIDAH BINTI OMAR I/K T7276XX -

932 86102959XXXX P 1986 NUR HAZIRAH BINTI ARIS I/K T7267XX -

933 86120356XXXX P 1986 NORYUSRIANI BINTI NORDIN I/K T7244XX -

934 86122023XXXX P 1986 FARIDAH HANEM BINTI AB RAZAK I/K T7248XX -

935 87050603XXXX P 1987 NOR HASLIYAN BINTI MD HASIB I/K T7257XX -

936 87081535XXXX P 1987 WAN MAZIAH BINTI WAN LAH I/K T7265XX -

937 87090110XXXX P 1987 NUR SAFIKA BINTI BAHARUDIN I/K T7258XX -

938 87120123XXXX P 1987 NOOR SHAHIDA BINTI BIDIN I/K T7273XX -

939 88033005XXXX P 1988 RUSLIZA BINTI HAMIDI I/K T7263XX -

940 88050302XXXX P 1988 FATIMAH BINTI ABDUL RAHMAN I/K T7267XX -

941 88100423XXXX P 1988 NURUL ASMIDAH BINTI AHANUDDIN I/K T7270XX -

942 89081510XXXX P 1989 NURUL SYAFIQUNISYA BINTI ABD HALIM I/K T7284XX -

943 90041202XXXX P 1990 NUR FAIZAH BINTI MOHD YUSOFF I/K T7271XX -

944 90052703XXXX P 1990 AZAINA BINTI ROSLAN I/K T7259XX -

945 91011306XXXX P 1991 NURUL HIDAYATI BINTI MOHAMED LAZIM I/K T7278XX -

946 91030604XXXX P 1991 RAHIMAH BINTI AHMAD ZAINUDDIN I/K T7290XX -

947 91050502XXXX P 1991 SYARIFAH NUR'AQILAH BINTI SYED AZMI I/K T7294XX -

948 91080301XXXX P 1991 SITI HAWA BINTI MOHAMAD MAHMOD I/K T7318XX -

949 93060613XXXX P 1993 ANTINA ANAK BINTANG I/K T7287XX -

950 93071212XXXX P 1993 NURAFNI BINTI ABDUL RAHIM I/K T7244XX -

951 93082112XXXX P 1993 NURHIDAYAH BINTI TAHA I/K T7341XX -

952 94030507XXXX P 1994 LATIFAH ROBANIAH BINTI ZAKARIA I/K T7301XX -

953 94031502XXXX P 1994 NURUL AMIRA BINTI AB KARIM I/K T7296XX -

954 94032401XXXX P 1994 NURZAWANI BINTI ZAHARI I/K T7343XX -

955 94080714XXXX P 1994 NUR ASHIMAH BINTI ABU BAKAR I/K T7309XX -

956 95041515XXXX P 1995 SURINAH BINTI MHT NASIR I/K T7276XX -

957 96012413XXXX P 1996 YANI SERIAH BINTI JIMBAU I/K T7302XX -

958 T3754XX L 1996 MOHD NAZRUL SHAFIQ BIN MOHD RIDZRUAN -

959 T3758XX L 1992 MUHAMMAD HANAFFI BIN ZAINI -

960 T7299XX L 1993 MOHAMAD HAKIMIE BIN APANDI -

961 T7304XX L 1993 WAN MUHAMMAD AFIQ BIN WAN BAHARI -

962 T7318XX L 1996 DANNY CHONG YUN MIN -

963 T7319XX L 1991 FAZLY BIN FAUZI -

964 T7339XX L 1999 MOHAMMAD SAFUAN BIN ABDUL HALIM -

965 T7341XX L 1993 ABDUL RASMAN BIN HASAN -

966 T7343XX L 1995 MUHAMAD NAZRUL HISYAM BIN MOHD RAHIM -

967 T7346XX L 1996 MUHAMMAD SHAHRIL IMRAN BIN ZURAIMI -

968 T73624XX L 1995 MUHAMMAD HAKIM BIN SAIM -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

969 80082406XXXX P 1980 SUHANA BINTI MAHAMAD REMLI I/K T7227XX -

970 84111702XXXX P 1984 NORHIDAYU BINTI HARUN I/K T7255XX -

971 85031103XXXX P 1985 NORFARAEZATULAKMA BINTI MOHD NAFI I/K T7240XX -

972 85040802XXXX P 1985 SITI HAJAR BINTI SAHBUDIN I/K T7247XX -

Page 52:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 44

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001615 - SKN 401 STAR BURST TUDM KTN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

973 86041926XXXX P 1986 NUR FARAH BINTI ISHAK I/K T7280XX -

974 87091411XXXX P 1987 ENGKU NORZURIANA BINTI ENGKU HUSIN I/K T7256XX -

975 89042206XXXX P 1989 NOORSHARMILA BINTI MAT KECHIL I/K T7234XX -

976 89082403XXXX P 1989 NOR ASIKEN BINTI LUDIN I/K T7268XX -

977 89082803XXXX P 1989 SUHANA BINTI SHAMSUDIN I/K T7241XX -

978 89122812XXXX P 1989 NOOR ZAKIAH BINTI ISMAIL I/K T7317XX -

979 91010608XXXX P 1991 NOR FASHIRA BINTI ABU RAHIM I/K T7286XX -

980 92021206XXXX P 1992 NUR HANA BINTI MOHAMED NOOR I/K T7291XX -

981 T3752XX L 1994 MUHAMAD AIZARIZAL BIN ZAINAL -

982 T58011XX P 1986 NOR SHAMERA BTE ZAMAHURI -

983 T7221XX L 1983 SHARIL KHAIRE BIN MUHD -

984 T7222XX L 1982 ZUHAIDI BIN ZAHARI -

985 T7227XX L 1981 MUHAMAD NOOR AZIMI BIN ABDULLAH -

986 T7234XX L 1982 MOHD ROFIZI BIN MOHD NORDIN -

987 T7238XX L 1984 MOHAMMAD NAJIB BIN REMALI -

988 T7240XX L 1984 TARMIZI BIN MAT DIN -

989 T7241XX L 1985 ABU ZARIN BIN NORIZAN -

990 T7244XX L 1985 MOHD SHAHROL BIN RAMLI -

991 T7244XX L 1985 RAJA KHAIRIZAN SHAH BIN RAJA KHAMIS -

992 T7245XX L 1984 TUAN KHAIRUL AZHAM BIN TUAN MALIK -

993 T7247XX L 1986 MOHD AZLAN BIN WAHID -

994 T7255XX L 1984 MOHD RIZAL BIN RAMLI -

995 T7256XX L 1985 SYAHIDUL AFRAH BIN NGAH ABDUL RAHMAN -

996 T7257XX L 1986 AZWAN BIN AZMAN -

997 T7258XX L 1987 MOHD IZWAN BIN MOHD ZUBIR -

998 T7259XX L 1984 MOHD YUSRI BIN MUHAMED @ MOHD DIN -

999 T7265XX L 1987 HAMDAN BIN ABDULLAH -

1000 T7267XX L 1986 ABDUL AZIZ BIN MD YUSUF -

1001 T7267XX L 1987 ABDUL AZIZ BIN ABD KHALID -

1002 T7268XX L 1988 MOHAMAD AZAN BIN AZIZ -

1003 T7269XX L 1985 MOHD HAFIZAN BIN ABD GHANI -

1004 T7269XX L 1989 MOHD HAFIFI BIN AHMAD -

1005 T7270XX L 1989 MUHAMMAD HAFISZUDIN BIN ABU BAKAR -

1006 T7270XX L 1989 NORAZRI BIN ABU BAKAR -

1007 T7270XX L 1986 MUHAMMAD ZAIDI BIN CHIK -

1008 T7271XX L 1985 ABDUL ALIF BIN MOHAMAD -

1009 T7271XX L 1989 AHMAD SAZALI BIN SEMAIL -

1010 T7273XX L 1988 MUHAMMAD SYUKRIZAL BIN MAMAT @ MAT ALI -

1011 T7273XX L 1987 MOHD NOR AZUWAN BIN CHE YUSOFF -

1012 T7274XX L 1988 NOR EHWAN BIN SHAHBUDDIN -

1013 T7275XX L 1990 MOHAMAD HAFIZI BIN SAAD -

1014 T7276XX L 1990 MOHAMAD ZAINUDDIN BIN KELIWAN -

1015 T7276XX L 1986 MOHD SAKIS BIN YUSOF -

1016 T7276XX L 1986 MOHD ROHAMIN BIN MOHAMAD ZULKIPLI -

1017 T7278XX L 1991 AHMAD SUKRI BIN ROSJI -

1018 T7280XX L 1989 MOHD HARIZ FADHILAH BIN MOHD NOOR -

1019 T7282XX L 1990 ZULFADZILI BIN BASIR@DAIM -

1020 T7284XX L 1991 MOHAMAD ZULHELMEE BIN KAMSIRAN -

1021 T7286XX L 1989 ZULHAIREE BIN ISHAK -

Page 53:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 45

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001615 - SKN 401 STAR BURST TUDM KTN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

1022 T7287XX L 1992 FABIAN EDDYTRA ANAK LINOT -

1023 T7289XX L 1992 MUHAMMAD FAZLEY BIN ABDUL KARIM -

1024 T7289XX L 1992 MOHD SHARIF BIN MOHAMAD NASIR -

1025 T7291XX L 1990 BURHANUDDIN BIN ALIAS -

1026 T7292XX L 1991 MOHD HAFIZ BIN ABU HASSAN -

1027 T7293XX L 1991 MUHAMAD FAKRIE BIN MD OTHMAN -

1028 T7293XX L 1991 MUHAMAD AZHARI BIN ABD MAJID -

1029 T7294XX L 1991 MUHAMMAD HAFIZ BIN ISMAIL -

1030 T7296XX L 1991 MOHAMAD ZAKI BIN ALIAS -

1031 T7296XX L 1993 MOHAMAD SHAHRULHILMIE BIN MUKHTAR @ SAKANTA -

1032 T7300XX L 1990 MOHD YATIM BIN BAHSIRAN -

1033 T7300XX L 1990 MUHAMAD IKHWAN BIN MD YUSOFF -

1034 T7301XX L 1994 SYAHRUL HADI BIN ABD MANAF -

1035 T7301XX L 1990 TENGKU AMIRUL ASRAF BIN TENGKU MOHAMED -

1036 T7301XX L 1993 MUHAMMAD SYAMIM SHAHRUL BIN DERAMAN -

1037 T7302XX L 1994 AIMAN DANIAL BIN AZLAN -

1038 T7302XX L 1991 ZULKIFLI BIN YAHAYA -

1039 T7304XX L 1994 NUR MUKHFIS AKHMAL BIN MOKHTAR -

1040 T7305XX L 1995 MOHAMMAD RIDHUAN ALI BIN YUSOF -

1041 T7309XX L 1991 MOHD SAIFUL BIN MAT NOOR -

1042 T7310XX L 1995 MUHAMAD AIZAT BIN MOHD FAUZI -

1043 T7313XX L 1994 MUHAMMAD FAUZI BIN AHMAD -

1044 T7313XX L 1992 MOHMAD SUHAIMI BIN HASAN -

1045 T7317XX L 1992 MUHAMMAD KAMIL BIN JOHARI -

1046 T7328XX L 1994 NOOR SUBHIE BIN NOOR INDRA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 121

Page 54:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 46

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001616 - 17 SKN MIG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

1047 T7232XX L 1981 LAJIS BIN MOHAMAD LAMIN -

1048 T7249XX L 1986 SUIRMAN BIN SALIM -

1049 T7254XX L 1983 MOHD KHAIRUL BIN AHMAD -

1050 T7313XX L 1989 MOHD SYAFIZUL BIN SAIDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 55:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 47

DAERAH MENGUNDI : 085/20/01 SERI MAHKOTA

LOKALITI : 0852001618 - SKN OPERASI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1051 90091411XXXX P 1990 SUHAINIZAM BINTI ABDUL AZIZ I/K T7272XX -

1052 91061703XXXX P 1991 NURUL SHAFIQA BINTI AZMEE I/K T7304XX -

1053 92121402XXXX P 1992 NURAZIAH BINTI AMER I/K T7284XX -

1054 95062802XXXX P 1995 SITI NAJIHAH BINTI MOHD NAZRI I/K T7322XX -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

1055 83010206XXXX P 1983 WIDYAWATI BINTI BAHAROM I/K T7220XX -

1056 T3746XX L 1991 AHMAD SYAUQI BIN ROSLI -

1057 T7228XX L 1981 AZRIN FAIZAL BIN MD RADZI -

1058 T7240XX L 1983 PARAKAS A/L KUMARAN -

1059 T7287XX L 1992 MARIZHAM BIN MASRI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1059

Page 56:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 57:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/02 JAYA GADING

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 20

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 58:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 59:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 60:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 61:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/02 JAYA GADING

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 20

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG JAYA GADING 15 1

002 KG PADANG JAYA 2 2

003 BAZAR MARA 0

004 TAMAN SRI JAYA GADING 1 3

005 BANDAR BARU JAYA GADING 1 4

301 BEKAS POLIS JAYA GADING 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

19

PEMILIH POS

------------------------------

701 BALAI POLIS JAYA GADING 1 5

JUMLAH PEMILIH POS-------

1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 20

Page 62:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 63:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/02 JAYA GADING

LOKALITI : 0852002001 - KG JAYA GADING

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 82060303XXXX P 1982 ZULIANA BINTI OTHMAN NO 23

2 92010306XXXX P 1992 ZURAIDA BINTI ZULKIFLI NO 172

3 94081606XXXX P 1994 ROS FARHANIM ASSYIKKIN BINTI MUSA BU 124

4 95041006XXXX P 1995 NURFATIN AMALINA BINTI RUSLAN LOT DU 36

5 96040906XXXX L 1996 MUHAMMAD RUSYDI BIN RUSLAN LOT DU 36

6 98030906XXXX L 1998 MUHAMMAD AMIRUL SYAFIQ BIN MOHD ZAM 38635

7 98032403XXXX L 1998 WAN MOHAMAD AFFIZUL NAIM BIN ISMAIL NO 16

8 99040406XXXX P 1999 SITI NURHAFIEZA BINTI ABDULLAH NO 280

9 99092306XXXX P 1999 NURUL SYAKIRAH BINTI MOHD YUSRI LOT 60769

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

10 16570XX 35071006XXXX P 1935 YEONG LAN HIONG DU 73

11 13307XX 38052506XXXX P 1938 YANG KECHIK BINTI MAT -

12 40289XX 44050211XXXX L 1944 UDIN BIN ISMAIL DU 134

13 77090XX 46010106XXXX L 1946 KWANG TENG @ LENG KWANG TENG -

14 32691XX 49030903XXXX P 1949 MERIAM BINTI HAMAD -

15 50739XX 55042503XXXX L 1955 RAZALI BIN MAMAT -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 15

Page 64:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/02 JAYA GADING

LOKALITI : 0852002002 - KG PADANG JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

16 89080262XXXX L 1989 BASRI BIN ABDULLAH DU 86B

17 96052206XXXX P 1996 SITI NUR AZA ATIKAH BINTI AZHAR DU 45 B

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 65:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/20/02 JAYA GADING

LOKALITI : 0852002004 - TAMAN SRI JAYA GADING

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

18 84092006XXXX P 1984 FARAH BINTI ABD.RAHIM NO 19

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 66:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/20/02 JAYA GADING

LOKALITI : 0852002005 - BANDAR BARU JAYA GADING

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

19 50415XX 56090611XXXX P 1956 RAMLAH BINTI JUSOH NO 27

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 67:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/20/02 JAYA GADING

LOKALITI : 0852002701 - BALAI POLIS JAYA GADING

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

20 RF1889XX P 1985 TANAKESWARI A/P GUNASEKARAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 20

Page 68:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 69:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 21

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 70:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 71:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 72:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 73:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 21

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG HAJI ALI 1 1

002 KG BATU 7 PULAU MANIS 2 2

003 KG BATU 8 3 3

004 KG SERI DAMAI 9 4

005 TAMAN ALAM IMPIAN 0

006 TAMAN SERI DAMAI 2 5

007 KG BARU AIR HITAM 1 6

008 KUATERS INSTITUSI PENDIDIKAN FAKEH A SAMAD 1 7

009 TMN DESA BISTARI 1 8

010 TMN TAS JAYA 0

011 TMN TUNAS PERMAI 0

012 TMN DASAR IRAMA 1 9

013 TMN DAMAI BARU 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

21

PEMILIH POS

------------------------------

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 21

Page 74:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 75:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003001 - KG HAJI ALI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 96010106XXXX L 1996 NUR ISMAIL BIN MOHAMED NO 116 A

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 76:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003002 - KG BATU 7 PULAU MANIS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

2 97090410XXXX L 1997 MUHAMMAD NABIL BIN MOHAMMAD KHUSAINI 7/197

3 98022304XXXX L 1998 MUHAMMAD ASHRAF DANIEL BIN M HISHAM 10/1334

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 77:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003003 - KG BATU 8

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

4 83062103XXXX P 1983 SURYANI BINTI MAT NAWI LOT 67 (1)

5 97091706XXXX P 1997 SAIDATULHASANAH BINTI DAFINI CL 65

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

6 37539XX 51042103XXXX L 1951 SEMAN @ SULAIMAN BIN DAUD 14/1359

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 78:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003004 - KG SERI DAMAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

7 00030206XXXX P 1900 NUR HIDAYAH BINTI HAMZAH 28524

8 90060103XXXX P 1990 NIK HAZMA BINTI NIK DIN NO 03

9 94082306XXXX P 1994 NUR FARAH FAZIRA BINTI YUSRI DU 311

10 96080106XXXX P 1996 NURUL WAHEEDA BINTI MOHD GHANI LOT 15280

11 96081406XXXX L 1996 BADIUZZAMAN BIN BADRUL HISHAM LOT 187

12 99030706XXXX P 1999 SITI MARYAM BINTI SHAIDATUL KHAMDI PT 49988

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

13 87101406XXXX L 1987 MOHAMMAD RAFIQ KHAN BIN AHMAD KHAN DS-6

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

14 85070511XXXX P 1985 SAFIHA BINTI SETAPA NO LOT 295

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

15 92052006XXXX L 1992 WAN MUHAMMAD ZUHDI AFIFI BIN ZULKEFLI LOT 208

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 79:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003006 - TAMAN SERI DAMAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

16 91120606XXXX L 1991 ROSMAINI BIN KAMARUDDIN NO 3

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

17 99040906XXXX P 1999 JAMUNARANI A/P SANDIRA SEKARAN NO 9

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 80:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003007 - KG BARU AIR HITAM

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

18 88110206XXXX P 1988 NORFAIZAH BT ABD RAHIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 81:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003008 - KUATERS INSTITUSI PENDIDIKAN FAKEH A SAMAD

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

19 99072214XXXX P 1999 FUDZLA ZULFA BINTI MOHD KHIRUDDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 82:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003009 - TMN DESA BISTARI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

20 85031206XXXX L 1985 MOHD AFERO BIN IBRAHIM NO 54

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 83:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 9

DAERAH MENGUNDI : 085/20/03 KAMPUNG SERI DAMAI

LOKALITI : 0852003012 - TMN DASAR IRAMA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

21 99040606XXXX L 1999 MUHAMMAD HAKIMI BIN RAMLI NO 7

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 21

Page 84:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 85:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/04 GUDANG RASAU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 38

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 86:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 87:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 88:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 89:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/04 GUDANG RASAU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 38

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG GUDANG RASAU PEKAN 2 1

002 KG SG BELAT 0

003 KG SERI MELATI 3 2

004 KG BATU 15 JLN PEKAN/KUANTAN 1 3

005 PERKAMPUNGAN INDERA SEMPURNA 23 4

006 KG AIR HITAM GUDANG RASAU 0

007 PERKAMPUNGAN SERI DAMAI PERDANA 9 5

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

38

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 38

Page 90:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 91:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/04 GUDANG RASAU

LOKALITI : 0852004001 - KG GUDANG RASAU PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 28701XX 46011011XXXX P 1946 SATIMAH BINTI OTHMAN 1/5042

2 28559XX 50091203XXXX L 1950 ENGKU YAAKUB BIN ENGKU NIK 41

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 92:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/04 GUDANG RASAU

LOKALITI : 0852004003 - KG SERI MELATI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

3 A09714XX 67060503XXXX P 1967 KAMARIAH BINTI CHE NOOR 17

4 97101006XXXX L 1997 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAINAL ABIDIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

5 92100306XXXX L 1992 MOHD ALI AKBAR BIN AHMAD NULL

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 93:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/20/04 GUDANG RASAU

LOKALITI : 0852004004 - KG BATU 15 JLN PEKAN/KUANTAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

6 99050506XXXX P 1999 NOORADIRA BINTI MUSTAPA B 4

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 94:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/20/04 GUDANG RASAU

LOKALITI : 0852004005 - PERKAMPUNGAN INDERA SEMPURNA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

7 00012506XXXX P 1900 WAN NUR QURRATU AIN BINTI WAN AZMAN 16

8 79022306XXXX L 1979 MOHAMAD ZAKRI BIN JAAFAR NO 75

9 88032206XXXX P 1988 NOOR HAFIZAH BINTI MESUAN NO 15

10 94110606XXXX L 1994 MUHAMMAD HANAFI BIN RUSLAN NO 10

11 95060501XXXX L 1995 PUTERA EZZARIFF BIN AHMAT YATIM NO 91

12 95082806XXXX P 1995 FATIN NUR NAJWA BINTI MOHAMAD RASHIDI NO 34

13 97102406XXXX P 1997 NUR FAZLIN AFIQAH BINTI FAZLI NO 5

14 98030606XXXX L 1998 MUHAMMAD AIMAN BIN MOHAMAD ZAKRI NO 31

15 98072601XXXX P 1998 ELYA SYAZWINA BINTI MOHD NADZRI NO 4

16 98120901XXXX L 1998 MUHAMMAD LUQMANULHAKIM BIN MOHD SALLEH NO 53

17 99032406XXXX P 1999 NOOR HIDAYAH MAT HUSSIN NO 10

18 99040306XXXX P 1999 NUR FAIZAH BINTI FAZLI NO 5

19 99061206XXXX L 1999 MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN JUREHMI NO 21

20 99082306XXXX P 1999 ANIS IZZATI BINTI ABU BAKAR NO 29 LORONG IS 11

21 99112106XXXX L 1999 IHTIFAZUDDIN BIN NASHRUDDIN NO 3

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

22 A30114XX 75060606XXXX L 1975 ZAZALI BIN ZAHARI NO 21

23 80121406XXXX P 1980 NOOR NAZIDAH BINTI MOHD NAZHAR NO 8

24 83082909XXXX L 1983 SHAHIDI BIN MAT ARIFF NO 7

25 90053006XXXX L 1990 MUHAMAD HANAFI BIN MUHAMAD HANEFA NO 52

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

26 A14611XX 70012706XXXX L 1970 MOHD.SOFFIAN BIN MOHAMED SALLEH NO 9

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

27 45297XX 53072706XXXX L 1953 AWANG BIN YASIN NO 1 LORONG 10

28 54063XX 58102406XXXX P 1958 NORHUDA BINTI OMAR NO 2

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

29 90011103XXXX L 1990 MUHAMMAD HAFFIZZUDDIN BIN MOHAMAD @ MOHD AZLAN 15

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 23

Page 95:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/20/04 GUDANG RASAU

LOKALITI : 0852004007 - PERKAMPUNGAN SERI DAMAI PERDANA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

30 91063006XXXX P 1991 NORSILAWATI BINTI MUHAMAD SD 1

31 92021708XXXX L 1992 MOHAMMAD FIRDAUS BIN ABDUL RAHMAN BATU 5

32 95112206XXXX L 1995 ROFIQ AMANE BIN MOKHAMAD KHOTIB BATU 6

33 97021106XXXX L 1997 PANJI NUGRAHA BIN HERU DIYONO LOT 18150

34 97093006XXXX P 1997 WAN NORATIRAH BINTI WAN NAWANG LOT 25838 BATU 6

35 98052406XXXX P 1998 ALIFAH ILYANA BINTI RUSLI 1942 A

36 98092106XXXX P 1998 NUR FARIZA ZAWANI BINTI MOHAMMAD NOR SUKARI NO 11

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

37 A12034XX 69030106XXXX P 1969 LATIFAH BINTI OMAR KG BT 6

38 99040906XXXX P 1999 JAMUNARANI A/P SANDIRA SEKARAN NO 9

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 38

Page 96:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 97:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/05 PULAU RUSA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 4

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 98:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 99:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 100:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 101:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/05 PULAU RUSA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 4

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PULAU RUSA 0

002 KG TELUK PEKAN 1 1

003 KG UBAI PEKAN 3 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

4

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 4

Page 102:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 103:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/05 PULAU RUSA

LOKALITI : 0852005002 - KG TELUK PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 49905XX 54050906XXXX L 1954 MOHD ZAINUDDIN BIN DAUD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 104:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/05 PULAU RUSA

LOKALITI : 0852005003 - KG UBAI PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

2 99102406XXXX P 1999 SAYIDAH ABIDAH BINTI SULAIMAN NO Q 30

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

3 81040506XXXX P 1981 ROSMAWATI BINTI ABU TALIP LOT 375

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

4 71120XX 62030406XXXX P 1962 HASIAH BINTI NGAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 4

Page 105:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/06 GANCHONG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 7

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 106:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 107:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 108:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 109:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/06 GANCHONG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 7

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG TANJUNG BATU PULAU MANIS 1 1

002 KG GANCHONG TENGAH 0

003 KG GANCHONG HULU 5 2

004 KG KIAMBANG 0

005 KG DATO KERAMAT 1 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

7

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 7

Page 110:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 111:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/06 GANCHONG

LOKALITI : 0852006001 - KG TANJUNG BATU PULAU MANIS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 96120808XXXX L 1996 MUHAMMAD SYAMIL AIMAN BIN MUHAMMAD SAUFI NO 56

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 112:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/06 GANCHONG

LOKALITI : 0852006003 - KG GANCHONG HULU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

2 51220XX 56100402XXXX L 1956 ISMAIL BIN MUSA

3 56092XX 59060106XXXX L 1959 LOT BIN ABDUL RAFAR -

4 A07858XX 59101702XXXX P 1959 AISHAH BINTI OTHMAN

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 09319XX 38042006XXXX P 1938 MAK HOW @ RAHMAH BINTI ABDULLAH -

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK TENTERA

6 95082506XXXX L 1995 ABI 'ADLAN BIN MOHD JOHAR G 61

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 113:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/20/06 GANCHONG

LOKALITI : 0852006005 - KG DATO KERAMAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG LAYAK PENGUNDI AWAM

7 90042106XXXX P 1990 NORAINUN BINTI ABDUL MADUL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 7

Page 114:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 115:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/07 PULAU MANIS

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 2

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 116:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 117:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 118:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 119:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/07 PULAU MANIS

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 2

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PULAU MANIS 1 1

002 KG TANJUNG PULAI 1 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

2

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 2

Page 120:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 121:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/07 PULAU MANIS

LOKALITI : 0852007001 - KG PULAU MANIS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 96122406XXXX L 1996 WAN MOHD IZZAT BIN WAN ABDUL BUKHARI AD-18

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 122:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/07 PULAU MANIS

LOKALITI : 0852007002 - KG TANJUNG PULAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

2 99082706XXXX P 1999 SITI NUR AMIERA BINTI ABDULLAH NO.6

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 2

Page 123:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/08 LEPAR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 11

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 124:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 125:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 126:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 127:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/08 LEPAR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 11

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 LDG LKPP LEPAR 0

002 KG KECUPU 1 1

003 RPB BATU 8 LEPAR 4 2

004 KG GEMUROH 2 3

005 PERUMAHAN LKPP CORP 0

006 KG PULAU MANIS LEPAR 2 4

007 PERUMAHAN RAKYAT 0

008 KG TEBAT 2 5

009 KG KUALA LEPAR 0

010 KUATERS GURU SMK BT 8 LEPAR 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

11

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 11

Page 128:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 129:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/08 LEPAR

LOKALITI : 0852008002 - KG KECUPU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 86120633XXXX L 1986 ZAMBERIDIN BIN LUDIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 130:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/08 LEPAR

LOKALITI : 0852008003 - RPB BATU 8 LEPAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

2 79031106XXXX L 1979 MUHAMAD RIZAL BIN AZALI NO.41

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 02686XX 48032606XXXX P 1948 MERIAM BINTI AWANG HASSAN 97

4 42584XX 52022406XXXX P 1952 RAKIAH BINTI YAAKUB -

5 49399XX 56032306XXXX P 1956 HAMIDAH BINTI JILI NO 6

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 131:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/20/08 LEPAR

LOKALITI : 0852008004 - KG GEMUROH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

6 09373XX 47101306XXXX L 1947 ABU BAKARI BIN AHMAD

7 49895XX 56051706XXXX P 1956 SAFRAR BINTI ABDULLAH

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 132:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/20/08 LEPAR

LOKALITI : 0852008006 - KG PULAU MANIS LEPAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

8 96113006XXXX P 1996 NURUL AINI BINTI AZHAR KAMPUNG BATU 4

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

9 22086XX 32042906XXXX P 1932 ZAUYAH BINTI ABDUL RAHIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 133:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/20/08 LEPAR

LOKALITI : 0852008008 - KG TEBAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

10 27183XX 30012706XXXX P 1930 MARIAM BINTI HUSAIN -

11 27183XX 36112106XXXX P 1936 RESMAH BINTI AWANG NGAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 11

Page 134:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 135:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/10 SERI MAKMUR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 8

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 136:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 137:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 138:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 139:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/10 SERI MAKMUR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 8

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG SERI MAKMUR 5 1

002 KUATERS SEK MEMBALAK BELIMBING 2 2

003 FELCRA SERI MAKMUR 1 3

004 KG LEBAN 0

005 KG WAH 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

8

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 8

Page 140:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 141:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/10 SERI MAKMUR

LOKALITI : 0852010001 - KG SERI MAKMUR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 38731XX 43061206XXXX L 1943 DERAOH BIN SAMAT

2 47628XX 55050206XXXX L 1955 N.ROSMAN BIN RASUM 84

3 52205XX 57081406XXXX L 1957 ZULKIPLI BIN MUSA 18

4 69075XX 59091906XXXX L 1959 RENDAH BIN JANTAN 27

5 A09257XX 67120306XXXX L 1967 MOHD RADBUAN BIN ZAKARIA 17 PRK 2

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 142:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/20/10 SERI MAKMUR

LOKALITI : 0852010002 - KUATERS SEK MEMBALAK BELIMBING

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

6 16595XX 20062106XXXX P 1920 AMINAH BINTI MAULUD -

7 A31783XX 75082506XXXX L 1975 SYAMSUDIN BIN AHMAD NO 94

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 143:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/20/10 SERI MAKMUR

LOKALITI : 0852010003 - FELCRA SERI MAKMUR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

8 98060306XXXX L 1998 MARSYAHIDAN BIN MUKHTAR NO 2

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 8

Page 144:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 145:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/20/11 BELIMBING

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 1

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 146:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 147:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 148:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 149:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/20/11 BELIMBING

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 20 PULAU MANIS

JUMLAH PEMILIH : 1

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BELIMBING PEKAN 1 1

002 KG RAMBAI SEBUNGA 0

003 KG SG AIR 0

004 KG HUK PENYUR 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

1

PEMILIH POS

------------------------------

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1

Page 150:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 151:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/20/11 BELIMBING

LOKALITI : 0852011001 - KG BELIMBING PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 16610XX 32012006XXXX P 1932 WAN SEPIAH BINTI WAN SEH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1

Page 152:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 153:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/01 KAMPUNG LAMIR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 9

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 154:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 155:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 156:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 157:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/01 KAMPUNG LAMIR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 9

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG LAMIR 7 1

002 KG SAWAH PEKAN 2 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

9

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 9

Page 158:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 159:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/01 KAMPUNG LAMIR

LOKALITI : 0852101001 - KG LAMIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 81071906XXXX P 1981 AIMI HARNITA BINTI AB KAHAR NO P 70

2 96102606XXXX P 1996 DAMIA SAMIR BINTI MOHD AMIR SHARIF P-99

3 97030506XXXX L 1997 MOHAMAD NAZARUDDIN BIN MOHD NADZRI P101

4 97110806XXXX L 1997 DAMIA HARIZ BIN MOHD AMIR SHARIF P 99

5 98111706XXXX L 1998 DAMIA IFWAT BIN MOHD AMIR SHARIF P 99

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

6 20417XX 42090306XXXX P 1942 RAKIAH BINTI ISMAIL 521H

7 50215XX 56060706XXXX L 1956 MOHAMAD SIDEK BIN LONG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

Page 160:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/01 KAMPUNG LAMIR

LOKALITI : 0852101002 - KG SAWAH PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

8 A17176XX 71010106XXXX P 1971 NORAHIMAH BINTI NGAH 5

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG LAYAK PENGUNDI AWAM

9 85010611XXXX P 1985 NOR ROZITA BINTI IDRIS NO S-11

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 9

Page 161:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/02 TANAH PUTIH

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 12

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 162:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 163:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 164:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 165:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/02 TANAH PUTIH

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 12

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG TANAH PUTIH PERAMU JAYA 3 1

002 KG BARU PULAU SERAI 8 2

003 KG BAHARU LEPAR 1 3

004 TAMAN TANAH PUTIH 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

12

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 12

Page 166:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 167:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/02 TANAH PUTIH

LOKALITI : 0852102001 - KG TANAH PUTIH PERAMU JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 97081406XXXX P 1997 NUR FARHANA BINTI RA'ABEAN 1692

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

2 A21450XX 72050106XXXX P 1972 SHARIZAN NASUTI BINTI MAT ARIF

3 A32421XX 76050111XXXX L 1976 MOHD ASWADI BIN MOHAMAD LOT 1610

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 168:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/02 TANAH PUTIH

LOKALITI : 0852102002 - KG BARU PULAU SERAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

4 00012706XXXX L 1900 MUHAMMAD SHAFIQ AMIRUL BIN DZULKEFLI NO 13, PROJEK P

5 94021906XXXX P 1994 AIN NADHIRA BINTI MOHD TAIB RTK LOT 6308

6 97120906XXXX L 1997 MUHAMMAD YUSRI BIN DZULKEFLI NO 13 KOMUNITI BESEPADU

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

7 51220XX 56100402XXXX L 1956 ISMAIL BIN MUSA -

8 A07858XX 59101702XXXX P 1959 AISHAH BINTI OTHMAN -

9 93102914XXXX L 1993 AHMAD SYAHMI BIN RAMLI LOT 1655

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

10 02673XX 37052306XXXX L 1937 OSMAN BIN AWANG

11 62471XX 61072606XXXX L 1961 SHEIK MOHAMED RAZALI BIN SHEIK ALI LOT 1651

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 169:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/02 TANAH PUTIH

LOKALITI : 0852102003 - KG BAHARU LEPAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

12 97100406XXXX P 1997 NORKHAIRUN NISA' BINTI ABDUL RAHMAN LOT 160

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 12

Page 170:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 171:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/03 PERAMU JAYA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 26

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 172:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 173:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 174:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 175:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/03 PERAMU JAYA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 26

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 RRM PERAMU JAYA 2 4 1

002 RRM PERAMU JAYA 3 13 2

003 TAMAN PERDANA PERAMU 4 3

004 TAMAN MENTIGA JAYA 3 4

005 KUARTERS KLINIK PERAMU JAYA 0

006 BANDAR BARU PERAMU 0

007 KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN PERAMU JAYA 1 5

008 TMN SEPAKAT JAYA 1 6

009 KUATERS KERAJAAN PERAMU 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

26

PEMILIH POS

------------------------------

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 26

Page 176:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 177:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/03 PERAMU JAYA

LOKALITI : 0852103001 - RRM PERAMU JAYA 2

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 91020806XXXX P 1991 NOORSUHANA BINTI ADNAN NO 97

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

2 82092606XXXX L 1982 MOHD ZULKIFLI BIN MUDA LOT 10050

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 02661XX 43070906XXXX P 1943 HALIMAH BINTI MOHAMAD 40

4 A31776XX 76031706XXXX L 1976 KHAIRIL ANUAR BIN MOHAMAD 14

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 178:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/03 PERAMU JAYA

LOKALITI : 0852103002 - RRM PERAMU JAYA 3

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

5 88032706XXXX P 1988 NUR SYUHADA BINTI ABDUL RAHIM NO 106

6 96081206XXXX P 1996 AISHAH MUNIRAH BINTI AZOHA LOT 161

7 99100606XXXX P 1999 NURSHAZREEN NADIA BINTI KAMARUL EFFENDY NO 251

8 99111906XXXX L 1999 MOHAMMAD ALIFF NASHRAF BIN MOHD ZALANI NO 587

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

9 69074XX 62070106XXXX P 1962 SHARIFAH FARIDAH BINTI SYED RANI NO 603

10 A29906XX 75021511XXXX L 1975 MOHD ARIFF BIN JUSOH 194

11 79050306XXXX P 1979 MERIANI BINTI ZAINAL 194

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

12 A32265XX 75120111XXXX L 1975 WAN KAMARUZAMAN BIN WAN GHANI 252

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

13 09346XX 37120306XXXX L 1937 ABDUL AZIZ BIN HAJI OMAR 414

14 46471XX 54081806XXXX P 1954 ZAIDAH BINTI HASAN NO 599

15 59666XX 60120306XXXX P 1960 SEFIAH BINTI SULAIMAN 412

16 A01029XX 65011206XXXX L 1965 ABDUL KAHAR BIN HAMID 217 LRG 3/3

17 A26218XX 74010306XXXX L 1974 ZAIDI BIN AWANG LONG 379

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 13

Page 179:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/03 PERAMU JAYA

LOKALITI : 0852103003 - TAMAN PERDANA PERAMU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

18 00010611XXXX P 1900 ZAHIDAH BINTI ZAIFARRUDDIN NO 160

19 00031106XXXX L 1900 MUHAMAD SYAFIQ BIN SHAHARUNDIN NO 204

20 98011006XXXX P 1998 PUTRI NADIA SHAHIRA BINTI MD AZEMAN 207

21 98062506XXXX P 1998 SYARIFAH NUR HIDAYAH BINTI SYED AFENDI NO 48

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 180:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/21/03 PERAMU JAYA

LOKALITI : 0852103004 - TAMAN MENTIGA JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

22 97080206XXXX L 1997 AHMAD NUR ADDIN BIN EFFENDY NO 44

23 98121806XXXX P 1998 NUR SALMAH BINTI AHMAD NO 265

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

24 56092XX 59060106XXXX L 1959 LOT BIN ABDUL RAFAR NO 7

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 181:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/21/03 PERAMU JAYA

LOKALITI : 0852103007 - KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN PERAMU JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

25 A38187XX 77111803XXXX L 1977 EZRA FARIZ BIN MOHAMAD ZAID E 2-2

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 182:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 085/21/03 PERAMU JAYA

LOKALITI : 0852103008 - TMN SEPAKAT JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

26 99091806XXXX P 1999 NASYRAH BINTI DZULKARNAIN NO 21

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 26

Page 183:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/04 SERANDU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 8

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 184:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 185:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 186:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 187:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/04 SERANDU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 8

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BENTAN 4 1

002 KG SERANDU 1 2

003 KG TANJUNG SELANGOR 3 3

004 KG NYIUR MANIS 0

005 KG PERMATANG NANGKA 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

8

PEMILIH POS

------------------------------

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 8

Page 188:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 189:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/04 SERANDU

LOKALITI : 0852104001 - KG BENTAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 00013114XXXX L 1900 IZMI HAIKAL BIN ZAMZURI 351

2 94123001XXXX P 1994 LISZATUL NINA BINTI MOHAMAD MAHAYALDIN LOT 1075

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

3 62345XX 61062203XXXX P 1961 JARIAH BINTI JUSOH CT 40

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

4 A38202XX 77111606XXXX P 1977 SARIMAH BINTI SUBOH CT 37

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 190:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/04 SERANDU

LOKALITI : 0852104002 - KG SERANDU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

5 87111506XXXX P 1987 NURUL SUHANNA BINTI ELIAS 53

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 191:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/04 SERANDU

LOKALITI : 0852104003 - KG TANJUNG SELANGOR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

6 95012006XXXX P 1995 HALIMATUL ZULAIKAH BINTI ABDUL SAMAD NO. 28

7 99101506XXXX P 1999 UMI ATIRAH BINTI ABDUL SAMAD NO 28

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

8 56073XX 59041106XXXX P 1959 NOR ZAINAB BINTI ISMAIL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 8

Page 192:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 193:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/05 KUALA PAHANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 16

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 194:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 195:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 196:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 197:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/05 KUALA PAHANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 16

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG KUALA PAHANG 8 1

002 RRM KUALA PAHANG 8 2

301 BEKAS POLIS KUALA PAHANG 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

16

PEMILIH POS

------------------------------

701 PONDOK POLIS KUALA PAHANG 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 16

Page 198:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 199:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/05 KUALA PAHANG

LOKALITI : 0852105001 - KG KUALA PAHANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 99060306XXXX P 1999 NURUL MADIHAH BINTI HAMID NO 3

2 99070606XXXX P 1999 NURUL AISYAH BINTI ABD AZIZ NO 37

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

3 74538XX 64100503XXXX P 1964 CHE ROHANA BINTI MAT HUSSIN

4 A29661XX 75041606XXXX P 1975 NAZRINA BINTI WAN LONG DR 58

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 25152XX 36040911XXXX L 1936 JAMBOL BIN JUSOH DR28

6 31734XX 46081611XXXX L 1946 ABDUL RAZAK BIN YUSOF -

7 A19936XX 72040306XXXX P 1972 RAHAIZA BINTI RAZALI DR 202

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

8 92101506XXXX L 1992 MOHAMAD NUR HIDAYAT BIN NAWI DR 132

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 200:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/05 KUALA PAHANG

LOKALITI : 0852105002 - RRM KUALA PAHANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

9 91031606XXXX P 1991 NOR AMILA BINTI MALEK NO 133

10 92081506XXXX P 1992 NORDIANA BINTI ZAMMERI NO 6

11 94060306XXXX L 1994 MUHAMMAD ZULFADZRIN BIN AZIZUL NO 188

12 97060606XXXX P 1997 AINA SHAHEERA BINTI HAMDAN 37

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

13 84072703XXXX L 1984 MOHD SAIRILAZWAN BIN MOHD NOR NO 102

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

14 80121406XXXX P 1980 NOOR NAZIDAH BINTI MOHD NAZHAR NO 52

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

15 19717XX 42032203XXXX P 1942 FATIMAH BINTI YUSOF DR-120

16 45991XX 53032411XXXX L 1953 M.HASIN BIN ABAS DR-235

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 16

Page 201:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/06 KAMPUNG MARHUM

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 21

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 202:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 203:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 204:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 205:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/06 KAMPUNG MARHUM

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 21

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 TAMAN TERATAI PEKAN 0

002 KG BERUAS 1 1

003 KG JLN TEGAK 2 2

004 KG MARHUM 10 3

005 KG PERMATANG ARANG 3 4

006 KG SIONG 4 5

007 PERKAMPUNGAN MAWAR 1 6

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

21

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 21

Page 206:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 207:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/06 KAMPUNG MARHUM

LOKALITI : 0852106002 - KG BERUAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 02697XX 41102806XXXX P 1941 SITI AMINAH BINTI SH DAUD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 208:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/06 KAMPUNG MARHUM

LOKALITI : 0852106003 - KG JLN TEGAK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

2 97021806XXXX P 1997 LYNDA LIDIAWATIE BINTI EDDY SUNARDI -

3 98101206XXXX P 1998 SITI NOR KHADIJAH BINTI SHAIKH ALI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 209:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/06 KAMPUNG MARHUM

LOKALITI : 0852106004 - KG MARHUM

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

4 00010706XXXX L 1900 MUHAMMAD BADRUL AMIN BIN MOHD SAHARIM NO 89

5 97082106XXXX P 1997 AIN SYAFINAH BINTI OMAR NO 85

6 98061406XXXX P 1998 NURUL FATIN ASHIKIN BINTI NOR HISSAM NO 60

7 99021506XXXX P 1999 EFA NATASHA BINTI ROLEHA NO 50

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

8 80041306XXXX L 1980 MURAZLI BIN MOHD FAJRI 0121

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

9 A15201XX 70040706XXXX L 1970 ANUAR BIN SALEHUDDIN LOT 83

10 A21749XX 72080406XXXX P 1972 SUARIATI BINTI MOHD YUSOF LOT 83

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

11 02693XX 24042806XXXX P 1924 ZOHARIAH BINTI OSMAN -

12 A15237XX 70071006XXXX P 1970 MAIZANI BINTI ISMAIL 118

13 A27451XX 74092106XXXX P 1974 ZAITON BINTI SALLEH AO 5

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 10

Page 210:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/21/06 KAMPUNG MARHUM

LOKALITI : 0852106005 - KG PERMATANG ARANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

14 97060808XXXX P 1997 NUR AZNI BINTI ABDUL AZIZ NO 25 B

15 99100906XXXX P 1999 NORUL EILLYA ASYIKEEN BINTI MOHD KHAIRUL NO 40 LOT 455

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

16 30725XX 43122106XXXX L 1943 ABDUL JAMAL BIN ABDUL JALIL AP 59

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 211:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/21/06 KAMPUNG MARHUM

LOKALITI : 0852106006 - KG SIONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

17 00012606XXXX P 1900 NAJWA FIQRIYYAH BINTI MUSTAFA NO 7

18 96072506XXXX P 1996 NURUL IZZATY FARAHANA BINTI SEPAAT NO 10

19 98082501XXXX P 1998 NORSUHADAH BINTI ABDUL RASHID A 5

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

20 A13045XX 69040301XXXX L 1969 ABD HALIM BIN MD ESA 5

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 212:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 085/21/06 KAMPUNG MARHUM

LOKALITI : 0852106007 - PERKAMPUNGAN MAWAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

21 44858XX 53081902XXXX L 1953 OTHMAN BIN ABU BAKAR NO 114

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 21

Page 213:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/07 PASIR PANJANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 10

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 214:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 215:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 216:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 217:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/07 PASIR PANJANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 10

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PASIR PANJANG 6 1

002 KG TANJUNG AGAS 1 2

003 KG SEKUKUH 3 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

10

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 10

Page 218:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 219:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/07 PASIR PANJANG

LOKALITI : 0852107001 - KG PASIR PANJANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 83050408XXXX P 1983 ARZURA BINTI OMAAR BB 99

2 98042206XXXX L 1998 MUHAMAD HAZERAN BIN HAMIRON BB 101

3 98110406XXXX L 1998 MUHAMMAD AIMAN AZRAI BIN MOHD ZONAIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

4 13285XX 28042406XXXX P 1928 TEH BINTI KASIM -

5 44232XX 52082706XXXX L 1952 ABDULLAH HASSIM BIN MUDA -

6 95030206XXXX L 1995 SYED AMIRUL AKHTAR BIN SYED ABU BAKAR BB 134

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 220:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/07 PASIR PANJANG

LOKALITI : 0852107002 - KG TANJUNG AGAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

7 A32254XX 76072706XXXX L 1976 AHMAD ZAIMANI BIN ZULKIFLI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 221:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/07 PASIR PANJANG

LOKALITI : 0852107003 - KG SEKUKUH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

8 99121606XXXX L 1999 MUHAMMAD FITRI BIN SAM BUDALIP S -181-B13

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

9 83090806XXXX P 1983 FARIDAH BINTI AYOB S 102

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

10 75554XX 50092206XXXX P 1950 MAZNAH SI MAI BINTI ABDULLAH

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 10

Page 222:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 223:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/08 KETAPANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 19

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 224:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 225:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 226:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 227:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/08 KETAPANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 19

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG KETAPANG PERAMU JAYA 6 1

002 KG KETAPANG HILIR 4 2

003 KG KETAPANG TENGAH 8 3

004 TAMAN PERMATA 0

005 KUARTERS POLIS BANDAR PEKAN 0

006 TAMAN SRI PEKAN BARU 0

007 TAMAN SANA 1 4

008 KG BATU 2 JLN NENASI 0

301 BEKAS POLIS KETAPANG 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

19

PEMILIH POS

------------------------------

701 POLIS 0

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 19

Page 228:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 229:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/08 KETAPANG

LOKALITI : 0852108001 - KG KETAPANG PERAMU JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 02664XX 30120406XXXX P 1930 SITI MERIAM BINTI SHEIKH OMAR -

2 25052XX 32101706XXXX L 1932 ABD MUTALIB BIN MOHD ALI JKRP 527

3 02672XX 42112906XXXX P 1942 NORIAH BINTI MAT TAIB 54

4 02684XX 48091206XXXX L 1948 ABDUL MAJID BIN ABDUL KHALIM 273

5 77027XX 51121906XXXX P 1951 SUNTHARI A/P NADESAN -

6 52219XX 57092906XXXX L 1957 TAMILAMUTHAN A/L SUBRAMANIAM EF 15

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 230:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/08 KETAPANG

LOKALITI : 0852108002 - KG KETAPANG HILIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

7 85081206XXXX L 1985 MOHD EDDRIES BIN ZAHARI NO 88A

8 93042306XXXX P 1993 NOR HALIMAH BINTI MOHD NOOR 38

9 95092106XXXX L 1995 MUHAMAD IRSYADI BIN MOHAMAD ALBOKHRI NO 151

10 96102306XXXX P 1996 NUR MADIHAH BINTI MOHD ISA EF 49

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 231:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/08 KETAPANG

LOKALITI : 0852108003 - KG KETAPANG TENGAH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

11 91051506XXXX P 1991 ZAIWAHIDA BINTI AB MAJID NO 108

12 96081506XXXX L 1996 MUHAMMAD KHAIRUL ZA'IM BIN ABDUL RAHMAN 222

13 99090706XXXX P 1999 INTAN ZULAIKA BINTI KAMARULZAMAN NO 9

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

14 A13238XX 69090311XXXX P 1969 ROKIAH BINTI ISMAIL 10

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

15 73799XX 64042501XXXX L 1964 MOHAMAD NOR BIN SUNDARI 328

16 A00314XX 65011610XXXX P 1965 SALWANA BINTI ABD RAZAK 328

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

17 07352XX 47041201XXXX L 1947 ABU BAKAR BIN MOHAMAD 172

18 A14613XX 70022406XXXX L 1970 AZMAN BIN AHMAD EH 217

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

Page 232:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/21/08 KETAPANG

LOKALITI : 0852108007 - TAMAN SANA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

19 99081206XXXX L 1999 NOR AZIMAN BIN MOHAMAD SAKRI NO 1

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 19

Page 233:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/09 SUNGAI MIANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 42

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 234:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 235:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 236:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 237:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 42

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BATU 5 PEKAN 3 1

002 KG SG MIANG 17 2

003 KG PERMATANG KELEDANG 1 3

004 KG BATU 3 JLN NENASI 1 4

005 KG BATU 6 JLN NENASI 1 5

006 KG KALUNG 0

007 KG BATU 9 JLN NENASI 5 6

302 BEKAS TENTERA SUNGAI MIANG 1 7

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

29

PEMILIH POS

------------------------------

401 MARKAS REJIMEN 505 (AW) KEM FORCE 136, SUNGAI MIANG 13 8

JUMLAH PEMILIH POS-------

13

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 42

Page 238:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 239:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

LOKALITI : 0852109001 - KG BATU 5 PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 83100702XXXX L 1983 SHARUDDIN BIN ISNIN NO 5

2 90050906XXXX L 1990 MOHAMAD HASWAN BIN ANWAR SANUSI NO DO 12 A

3 97072106XXXX P 1997 NORJANNAH BINTI AWANG MOHAMAD NO 1

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 240:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

LOKALITI : 0852109002 - KG SG MIANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

4 91042302XXXX P 1991 ROFEAH BINTI MOHAMAD LOT 154

5 91042306XXXX P 1991 SELAMAH BINTI MOHD TALIB A 25

6 92062306XXXX P 1992 SARA BINTI SALAM BLOK A 23

7 97031302XXXX L 1997 ABDULLAH BIN MUHAMMAD DAUD LOT 427

8 99092711XXXX L 1999 KHOSHIM BIN MOHAMAD 92

9 99111006XXXX P 1999 NUR FADHILAH BINTI ABU TALIB -

10 99123102XXXX P 1999 SITI AISHAH BINTI ISMAIL NO 305

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

11 56074XX 59041006XXXX L 1959 MOHD FAUZI BIN MOHAMED LOT 1508

12 82100602XXXX L 1982 MOHD ANAS BIN RAZALI NO 478

13 83112302XXXX P 1983 AISHAH BINTI ALI NO 460

14 87051302XXXX P 1987 RAHIMAH BINTI IDRIS NO 478

15 90030202XXXX P 1990 RUSMA BINTI MOHAMAD DAUD A 40

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

16 64041002XXXX P 1964 KALSOM BINTI HARON NO B76

17 75010302XXXX P 1975 SALIMAH BINTI ABDUL RAHMAN LOT 16

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

18 25044XX 46072106XXXX L 1946 MOKHTAR BIN ABAS -

19 50960XX 51111006XXXX P 1951 RAMLAH BINTI DAUD -

20 A39230XX 69100402XXXX L 1969 AHMAD BIN SALLEH B 61

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 17

Page 241:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

LOKALITI : 0852109003 - KG PERMATANG KELEDANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

21 43449XX 50101906XXXX P 1950 BIDAH BINTI TUAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 242:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

LOKALITI : 0852109004 - KG BATU 3 JLN NENASI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

22 94040401XXXX L 1994 MUS A/L RANI BATU 3

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 243:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

LOKALITI : 0852109005 - KG BATU 6 JLN NENASI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

23 83090806XXXX L 1983 ISMAIL BIN IBRAHIM

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 244:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

LOKALITI : 0852109007 - KG BATU 9 JLN NENASI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

24 65062002XXXX P 1965 MARIAH BINTI HASHIM NO 80

25 66111402XXXX L 1966 YUSOF BIN ISMAIL

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

26 56033102XXXX L 1956 MOHAMAD SALEH BIN ABDUL RAHMAN B96

27 A12609XX 67061506XXXX P 1967 ROSLINA BINTI JELANI -

28 72101302XXXX L 1972 YUSOF BIN ABDULLAH BT.9

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 245:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

LOKALITI : 0852109302 - BEKAS TENTERA SUNGAI MIANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

29 A10857XX 68061006XXXX P 1968 MAIMUNAH BINTI MD KASSIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 246:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 085/21/09 SUNGAI MIANG

LOKALITI : 0852109401 - MARKAS REJIMEN 505 (AW) KEM FORCE 136, SUNGAI MIANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

30 T62572XX L 1997 AHMAD QAYYIM FIRDAUS BIN AZLAN -

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

31 A20682XX 73050605XXXX P 1973 SAADI BINTI OSMAN I/K T30055XX -

32 86031159XXXX P 1986 NURUL SYAMIMI BINTI ABDULL RAHMAN I/K T11319XX -

33 90080614XXXX P 1990 ROS EZRINA BINTI ROSLI I/K T30121XX -

34 T11319XX L 1983 MOHD SOBERI BIN KHOLID -

35 T11489XX L 1985 AHMAD AHZAM BIN MOHD ARIFF -

36 T11694XX L 1987 MUHAMMAD AZRUL BIN ISMAIL -

37 T30055XX L 1973 AZMAN BIN ALIAS -

38 T30073XX L 1977 MOHD NAZRI BIN MAT ROSLI -

39 T30121XX L 1990 NAZLI BIN AHMAD NAJID -

40 T4029XX P 1976 ROHAYU BINTI HUSAIN -

41 T61540XX L 1985 AHMAD KHAIRUL ADLEEN BIN MOHD ARIFFIN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

42 86022833XXXX P 1986 NURHASLINDA BINTI ABD TALIB I/K T11523XX -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 13

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 42

Page 247:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/10 BANDAR PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 26

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 248:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 249:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 250:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 251:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 26

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KAW BAZAR PEKAN BARU 0

002 JLN BUTLER 0

003 JLN TENGKU ARIF BENDAHARA 1 1

004 JLN SULTAN ABDULLAH 1 2

005 JLN TENGKU MAHKOTA 0

006 JLN ROMPIN LAMA 5 3

007 JLN SULTAN AHMAD 1 4

008 JLN SULTAN ABU BAKAR PEKAN 1 5

009 KG ALUR ARA 1 6

010 KG AIR HITAM BANDAR PEKAN 0

011 KG GEYLANG 3 7

012 KG HULU PARIT 0

013 KG KETAPANG BANDAR PEKAN 0

014 KG PARIT BANDAR PEKAN 1 8

015 KG PARIT TENGAH 1 9

016 KG PEKAN BAHARU 0

017 JLN TENG QUEE 0

018 BEREK POLIS BANDAR PEKAN 0

019 JLN ENGKU MUDA MANSOR 3 10

020 KG PULAU PEKAN BARU 0

021 JLN TG BESAR SULAIMAN 0

022 QUARTERS JABATAN HAIWAN 0

023 TAMAN SERI SETIA 1 11

024 KUARTERS HOSPITAL BANDAR PEKAN 0

025 KUARTERS BOMBA PEKAN 0

026 TMN HARMONI 1 12

027 TMN MESRA 0

028 KG PERMATANG PERAWAN 0

301 BEKAS POLIS BANDAR PEKAN 1 13

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

21

PEMILIH POS

------------------------------

701 BALAI POLIS PEKAN 0

Page 252:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 253:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 26

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH POS

------------------------------

702 IPD PEKAN 5 14

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 26

Page 254:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 255:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110003 - JLN TENGKU ARIF BENDAHARA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 09358XX 37112806XXXX P 1937 SELEMAH BINTI ISMAIL -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 256:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110004 - JLN SULTAN ABDULLAH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 75411XX 26031571XXXX L 1926 KUMARASAMY A/L ALAGU -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 257:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110006 - JLN ROMPIN LAMA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

3 99120706XXXX P 1999 ALIA NAJWA HO BINTI ABDUL KAHAR HO NO 28

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

4 90071303XXXX P 1990 FARHA'ALYA BINTI MOHAMMAD LOT 724

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 09352XX 20121906XXXX P 1920 ASIAH BINTI HAJI AWANG -

6 A24631XX 73112106XXXX L 1973 MOHD AIZAM BIN MOHAMED YUSOF

7 93101411XXXX L 1993 MOHAMAD BAKRI BIN ALIAS NO 47

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 258:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110007 - JLN SULTAN AHMAD

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

8 02662XX 47010206XXXX L 1947 KAM SOO HAR @ KAM CHUNG MOH JBP 7

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 259:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110008 - JLN SULTAN ABU BAKAR PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

9 A36943XX 77062806XXXX L 1977 NORMAN ILLIYAS BIN BAHARUDDIN 106

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 260:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110009 - KG ALUR ARA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

10 09355XX 47022306XXXX L 1947 LAI SIOK LING 8

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 261:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110011 - KG GEYLANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

11 92111806XXXX P 1992 NORFARAHIM BINTI IBRAHIM 570

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

12 09356XX 31071006XXXX P 1931 RAHMAH BINTI ABDUL HAMID -

13 02674XX 33071606XXXX P 1933 HASMAH BINTI BAKAR -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 262:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 8

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110014 - KG PARIT BANDAR PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

14 96082406XXXX P 1996 SHARIFAH JALILAH BINTI SYED SHAHABUDDIN NO PLB 342

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 263:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 9

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110015 - KG PARIT TENGAH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

15 52416XX 57082307XXXX L 1957 MOHD SAAD BIN AHMAD 138

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 264:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 10

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110019 - JLN ENGKU MUDA MANSOR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

16 54051XX 58081706XXXX L 1958 IBRAHIM BIN LATIF 632

17 57707XX 60011106XXXX P 1960 NORA RASIKIN BINTI HUSAIN 632

PENANDAAN PEMOTONGAN - DILUCUTKAN KEWARGANEGARAAN

18 83022006XXXX P 1983 TAY LI SER LOT 1809

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 265:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 11

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110023 - TAMAN SERI SETIA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

19 43015XX 52020902XXXX L 1952 MD DESA BIN DIN NO 89

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 266:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 12

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110026 - TMN HARMONI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

20 96040306XXXX L 1996 MUHAMMAD ZAKIR BIN ROSLI NO 27

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 267:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 13

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110301 - BEKAS POLIS BANDAR PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

21 A34518XX 77011206XXXX L 1977 MOHAMED NOOR AZMAN BIN AHMAD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 268:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 14

DAERAH MENGUNDI : 085/21/10 BANDAR PEKAN

LOKALITI : 0852110702 - IPD PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

22 G200XX P 1986 LIYANA BT MOHD TOFF -

23 RF1404XX L 1980 NURUL AZMI B SULAIMAN -

24 RF1590XX P 1986 CHULING ANAK ATTAY -

25 RF1896XX L 1991 MOHAMAD HAJARUL BIN HAMDEN -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

26 RF1314XX P 1975 ROHAINI BINTI HAMZAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 26

Page 269:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/11 MENGKASAR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 14

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 270:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 271:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 272:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 273:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/11 MENGKASAR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 14

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG MENGKASAR 9 1

002 KG PANCHOR 0

003 KG PARIT MENGKASAR 0

004 KG PEKAN LAMA 4 2

005 KG PULAU ENGINE 0

006 KG PELANGKAH 0

007 KG SG MAT DULANG 1 3

008 JLN HALIMI 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

14

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 14

Page 274:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 275:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/11 MENGKASAR

LOKALITI : 0852111001 - KG MENGKASAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 00021406XXXX P 1900 WAN NUR ANIS NADHIAH BINTI WAN AB WAHAB NO 125

2 73995XX 64110106XXXX P 1964 ROSSLIDAR BINTI ABDUL HALIM NO 51

3 99102506XXXX P 1999 NOR ALIA SYAFIQAH BINTI ROSLI NO 373

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

4 02670XX 42110406XXXX P 1942 KHATIJAH BINTI DAUD -

5 27262XX 45120406XXXX P 1945 SALMAH SHAM BINTI MOHAMED -

6 25054XX 47063006XXXX L 1947 NAZRI @ KAMARUDDIN BIN ABDUL MAJID -

7 52049XX 57092904XXXX P 1957 HAMIDAH BINTI JONED 252

8 A17175XX 71011006XXXX L 1971 SHAMSHIR RIZAL BIN ABDUL RAHMAN 63

9 A24629XX 73101106XXXX P 1973 WAN RAFEDAH BINTI WAN SULAIMAN 103

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

Page 276:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/11 MENGKASAR

LOKALITI : 0852111004 - KG PEKAN LAMA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

10 53981XX 58051706XXXX L 1958 AZIZ BIN ABDUL MAJID PL/A 154

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

11 A27590XX 74111602XXXX L 1974 AMIRUL RAHMAN BIN ABDUL RAHIM -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

12 25054XX 42041206XXXX L 1942 TENGKU BAHARIN SHAH BIN TENGKU MAHMUD -

13 09358XX 47062806XXXX L 1947 AHMAD FADZIL BIN AB RAHMAN 64C

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 277:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/11 MENGKASAR

LOKALITI : 0852111007 - KG SG MAT DULANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

14 98082406XXXX L 1998 AHMAD HAIQAL IDHAM BIN AHMAD HAFIDZI NO 150

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 14

Page 278:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 279:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/12 PULAU JAWA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 3

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 280:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 281:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 282:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 283:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/12 PULAU JAWA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 3

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PULAU JAWA 3 1

002 KG PULAU TAMBUN 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

3

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 3

Page 284:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 285:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/12 PULAU JAWA

LOKALITI : 0852112001 - KG PULAU JAWA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 99111206XXXX P 1999 NURUL SYAHIRAH BINTI ZULKAFLI -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 30774XX 44021506XXXX L 1944 OTHMAN BIN HITAM BM-33

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG LAYAK PENGUNDI AWAM

3 94022404XXXX P 1994 NUR ATIQA BINTI SUHAIMI BM 128

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 3

Page 286:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 287:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/13 KELAT RENDANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 13

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 288:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 289:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 290:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 291:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/13 KELAT RENDANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 13

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 TAMAN PERAMU INDAH 0

002 KG KELAT RENDANG 2 1

003 RRM PERAMU JAYA 1 1 2

004 KG PERAMU PEKAN 4 3

005 TAMAN SERI MAULANA 2 4

006 TAMAN LKNP PERAMU JAYA 3 5

007 KG KOLAM PUTERI 1 6

008 ISTANA SRI TANJONG 0

009 KUATERS POLIS PERAMU 0

301 BEKAS POLIS KELAT RENDANG 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

13

PEMILIH POS

------------------------------

701 PONDOK POLIS PERAMU PEKAN 0

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 13

Page 292:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 293:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/13 KELAT RENDANG

LOKALITI : 0852113002 - KG KELAT RENDANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 89052406XXXX P 1989 NURUL ADILAH BINTI ABDUL RAHMAN MT-7

2 97121606XXXX L 1997 MOHAMAD HAZIL AZALI BIN ROSLAN BL 14

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 294:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/13 KELAT RENDANG

LOKALITI : 0852113003 - RRM PERAMU JAYA 1

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

3 71911XX 63112406XXXX P 1963 ROBA'IAH BINTI MOHAMED SALLEH 23

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 295:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/21/13 KELAT RENDANG

LOKALITI : 0852113004 - KG PERAMU PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

4 00011406XXXX P 1900 TENGKU NURUL SANIAHTUL SAMSIAH BINTI TENGKU ABU BAKAR -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 28360XX 47051703XXXX L 1947 WAN AB AZIZ BIN WAN AHMAD B41

6 68254XX 62062710XXXX L 1962 RAMLI ROBERT WILKINSON -

7 73175XX 64051606XXXX P 1964 FAWZIAH BINTI ABDUL MALEK BL 43

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 296:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/21/13 KELAT RENDANG

LOKALITI : 0852113005 - TAMAN SERI MAULANA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

8 81080471XXXX L 1981 MUHAMMAD AMMIR BIN HARON NO 49

9 94020406XXXX P 1994 ADILAH BINTI ZAINAL ABIDIN 44

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 297:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/21/13 KELAT RENDANG

LOKALITI : 0852113006 - TAMAN LKNP PERAMU JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

10 54051XX 58081706XXXX L 1958 IBRAHIM BIN LATIF NO. A143

11 57707XX 60011106XXXX P 1960 NORA RASIKIN BINTI HUSAIN NO. A143

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

12 60086XX 60081608XXXX L 1960 MAT MIZI BIN MAT IL A 21

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 298:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 085/21/13 KELAT RENDANG

LOKALITI : 0852113007 - KG KOLAM PUTERI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

13 94080506XXXX L 1994 MUHAMAD FAIZAL BIN AZIZAN CH 26

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 13

Page 299:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/14 KAMPUNG LANGGAR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 3

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 300:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 301:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 302:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 303:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/14 KAMPUNG LANGGAR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 3

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BENTA PEKAN 0

002 KG JAMBU 0

003 KG LANGGAR 1 1

004 TAMAN JAMBU 2 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

3

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 3

Page 304:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 305:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/14 KAMPUNG LANGGAR

LOKALITI : 0852114003 - KG LANGGAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 20419XX 36092406XXXX L 1936 MOHD RASHID BIN IBRAHIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 306:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/14 KAMPUNG LANGGAR

LOKALITI : 0852114004 - TAMAN JAMBU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

2 00021411XXXX L 1900 MUHAMMAD MUQRIS BIN MUSLIMI NO 34

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 46625XX 51080208XXXX L 1951 ABDULLAH BIN DIN NO 50

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 3

Page 307:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/15 PAHANG TUA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 1

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 308:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 309:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 310:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 311:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/15 PAHANG TUA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 1

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG TANJUNG PERAMU JAYA 1 1

002 KG PAHANG TUA 0

003 KG DUSUN PINANG 1 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

1

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1

Page 312:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 313:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/15 PAHANG TUA

LOKALITI : 0852115001 - KG TANJUNG PERAMU JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 57043XX 59042406XXXX P 1959 NORAINI BINTI MOHAMED SIDEK L 6 B

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1

Page 314:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 315:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/21/16 SHAHBANDAR

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 4

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 316:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 317:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 318:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 319:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/21/16 SHAHBANDAR

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 21 PERAMU JAYA

JUMLAH PEMILIH : 4

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KUATERS INSTITUT KEMAHIRAN MARA 0

002 RPB LANGGAR 0

003 PERUMAHAN DATO SHAHBANDAR 1 1

004 RUMAH BANJIR PEKAN 0

005 PERKAMPUNGAN SEPEKAN JAYA 3 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

4

PEMILIH POS

------------------------------

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 4

Page 320:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 321:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/21/16 SHAHBANDAR

LOKALITI : 0852116003 - PERUMAHAN DATO SHAHBANDAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 95011706XXXX L 1995 MUHAMMAD SYAHIR SUFI BIN ABDULLAH 1779

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 322:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/21/16 SHAHBANDAR

LOKALITI : 0852116005 - PERKAMPUNGAN SEPEKAN JAYA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

2 87101406XXXX L 1987 MOHAMMAD RAFIQ KHAN BIN AHMAD KHAN NO 155

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 68712XX 62050201XXXX L 1962 LAZI BIN SUDIN NO 52

4 A17141XX 70100106XXXX P 1970 HABSAH BINTI ARIS NO 61

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 4

Page 323:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/01 SERAMBI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 2

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 324:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 325:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 326:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 327:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/01 SERAMBI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 2

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PULAU RUMPUT 1 1

002 KG SERAMBI 1 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

2

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 2

Page 328:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 329:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/01 SERAMBI

LOKALITI : 0852201001 - KG PULAU RUMPUT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 78073006XXXX L 1978 MOHD ZAINI BIN OTHMAN LOT 1515

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 330:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/01 SERAMBI

LOKALITI : 0852201002 - KG SERAMBI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

2 78051101XXXX P 1978 SUZILA AISYAH BINTI MOHD RADZI AF 02

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 2

Page 331:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/02 PADANG RUMBIA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 1

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 332:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 333:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 334:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 335:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/02 PADANG RUMBIA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 1

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PADANG RUMBIA 0

002 KG SEBERANG PEKAN 1 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

1

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1

Page 336:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 337:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/02 PADANG RUMBIA

LOKALITI : 0852202002 - KG SEBERANG PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 38725XX 38022406XXXX L 1938 HASHIM BIN ABU TALIB -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1

Page 338:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 339:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/03 TEMAI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 2

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 340:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 341:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 342:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 343:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/03 TEMAI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 2

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PERMATANG SIPUT 1 1

002 KG TEMAI HILIR 1 2

003 KG TEMAI HULU 0

004 KG TEMAI TENGAH 0

005 KG GENIH 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

2

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 2

Page 344:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 345:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/03 TEMAI

LOKALITI : 0852203001 - KG PERMATANG SIPUT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 72179XX 59091706XXXX P 1959 MARIA BINTI AWANG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 346:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/03 TEMAI

LOKALITI : 0852203002 - KG TEMAI HILIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

2 97051206XXXX P 1997 NURUL AINA MARDHIAH BINTI MOHAMAD KAHAR AA 67

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 2

Page 347:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/04 ACHEH

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 2

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 348:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 349:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 350:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 351:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/04 ACHEH

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 2

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG ACEH 1 1

002 KG PULAU GANCHONG 0

003 KG SUNGAI GANCHONG 1 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

2

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 2

Page 352:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 353:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/04 ACHEH

LOKALITI : 0852204001 - KG ACEH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 20407XX 44050606XXXX P 1944 MAZNAH BINTI IDRIS -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 354:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/04 ACHEH

LOKALITI : 0852204003 - KG SUNGAI GANCHONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 A13238XX 69090806XXXX P 1969 SHRIFAH RAFIDAH BINTI SYED MUHAMMAD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 2

Page 355:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/05 TANJUNG MEDANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 9

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 356:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 357:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 358:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 359:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/05 TANJUNG MEDANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 9

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PULAU KELADI 1 1

002 KG TANJUNG MEDANG 6 2

003 TAMAN PELANGKAH 2 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

9

PEMILIH POS

------------------------------

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 9

Page 360:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 361:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/05 TANJUNG MEDANG

LOKALITI : 0852205001 - KG PULAU KELADI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 83535XX 60101571XXXX P 1960 RAHMAH BINTI ABDULLAH NO 6

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 362:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/05 TANJUNG MEDANG

LOKALITI : 0852205002 - KG TANJUNG MEDANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

2 83022811XXXX L 1983 ARIFFIN BIN MOHD.IDRIS NO 6

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

3 80041306XXXX L 1980 MURAZLI BIN MOHD FAJRI NO Q-8

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

4 20412XX 34072906XXXX P 1934 SAUDAH BINTI MD AKIL -

5 02684XX 48041006XXXX L 1948 ISHAK BIN IBRAHIM -

6 30723XX 49051306XXXX P 1949 KHALIJAH BINTI MOHAMAD Q 39

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK POLIS

7 92093006XXXX L 1992 MOHAMAD NAZIRUL NAIM BIN MOHAMAD RAZIN Q 66

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 363:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/22/05 TANJUNG MEDANG

LOKALITI : 0852205003 - TAMAN PELANGKAH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

8 97091133XXXX P 1997 NOOR NAJIHAH BINTI NOOR AZMI NO. 129

9 97101706XXXX P 1997 NOR ALIA SUHADA BINTI UMAR BLOK A 1-03

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 9

Page 364:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 365:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/06 PADANG POLO

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 11

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 366:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 367:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 368:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 369:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/06 PADANG POLO

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 11

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 JLN ISTANA PERMAI 0

002 KG PADANG BULUH 0

003 KG PADANG MANGGIS 4 1

004 KG PADANG POLO 2 2

005 KG PENADAH 1 3

006 KG PERMATANG PAUH 4 4

007 KG PERMATANG CICAR 0

008 JALAN ISTANA ABU BAKAR 0

009 KG DURIAN SEBATANG PEKAN 0

301 BEKAS POLIS PADANG POLO 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

11

PEMILIH POS

------------------------------

701 POLIS 0

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 11

Page 370:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 371:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/06 PADANG POLO

LOKALITI : 0852206003 - KG PADANG MANGGIS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

1 63341XX 61120911XXXX P 1961 SABARIAH BINTI MOHD -

2 81042606XXXX P 1981 AZLINA BINTI ABDUL RASHID PP-60

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 02689XX 32011006XXXX P 1932 NORIAH BINTI TALIB -

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG LAYAK PENGUNDI AWAM

4 85053006XXXX P 1985 ROSHAIDAH BINTI MOHD RASHID 57

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

Page 372:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/06 PADANG POLO

LOKALITI : 0852206004 - KG PADANG POLO

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

5 99030506XXXX P 1999 NURUL SHAHKIRAH BINTI MOHD SHAH NO 11

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

6 A29651XX 75072506XXXX P 1975 NORAZLINA BINTI AWANG 415

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 373:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/22/06 PADANG POLO

LOKALITI : 0852206005 - KG PENADAH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

7 02664XX 37022606XXXX P 1937 NIK NAK @ ZAINAB BINTI NGAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 374:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/22/06 PADANG POLO

LOKALITI : 0852206006 - KG PERMATANG PAUH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

8 97021106XXXX L 1997 MUHAMMAD AMIRUL AIMAN BIN MOHD NORDIN PP 184

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

9 63339XX 61122206XXXX P 1961 AMARUZATI BINTI AHMAD PP 228

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

10 25043XX 38061506XXXX P 1938 AH NGOW 150

11 38734XX 51103006XXXX L 1951 IBRAHIM BIN MOHD TAIB -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 11

Page 375:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/08 LANDAI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 3

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 376:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 377:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 378:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 379:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/08 LANDAI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 3

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG JAMBU NENASI 0

002 KG KUALA MERBAH 0

003 KG MEMPELAM 0

004 KG MERANTI 0

005 KG SELENGKUNG 0

006 RUMAH MURAH PEKAN 1 1

007 KG LANDAI 0

008 KG BARU NENASI 1 2

009 KG NENASI 1 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

3

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 3

Page 380:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 381:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/08 LANDAI

LOKALITI : 0852208006 - RUMAH MURAH PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 40350XX 51042511XXXX L 1951 MOHD BIN MUDA A-11

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 382:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/08 LANDAI

LOKALITI : 0852208008 - KG BARU NENASI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 A04086XX 40021406XXXX L 1940 ABDUL AZIZ BIN KADIR

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 383:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/22/08 LANDAI

LOKALITI : 0852208009 - KG NENASI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 27251XX 44091406XXXX L 1944 AWANG SULAIMAN BIN DAGANG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 3

Page 384:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 385:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/09 NENASI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 8

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 386:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 387:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 388:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 389:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/09 NENASI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 8

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG TANJUNG CIK LIMAH 0

002 KG NENASI BEBAR 6 1

003 KG BELURU 0

004 NENASI DARAT 0

005 KG PAK UDANG 0

006 KG SEPAUK 0

007 KG TENGAH PEKAN 0

008 KG PANDAN PEKAN 0

009 KG SENA 1 2

010 KG NENASI PANTAI 1 3

011 KUATERS POLIS NENASI 0

301 BEKAS POLIS NENASI 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

8

PEMILIH POS

------------------------------

701 BALAI POLIS NENASI 0

801 PENGUNDI TIDAK HADIR 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 8

Page 390:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 391:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/09 NENASI

LOKALITI : 0852209002 - KG NENASI BEBAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

1 78071106XXXX L 1978 FAIDHUR RAHMAN BIN RAMLI

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 27256XX 42040506XXXX L 1942 HASSAN BIN MAMAT -

3 21281XX 47122211XXXX L 1947 SAYUTI BIN MOHAMAD -

4 52219XX 57100906XXXX L 1957 ABDULLAH SUHAIMI BIN OSMAN -

5 68564XX 61120303XXXX L 1961 WAN OTHMAN BIN HASSAN BT 121

6 A16631XX 62120911XXXX L 1962 ABU BAKAR BIN JUSOH BT 153

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

Page 392:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/09 NENASI

LOKALITI : 0852209009 - KG SENA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

7 44232XX 48071306XXXX L 1948 SEMAN BIN KASIM -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 393:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/22/09 NENASI

LOKALITI : 0852209010 - KG NENASI PANTAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

8 97092506XXXX L 1997 NG TEE MENG LOT 8978

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 8

Page 394:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 395:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/10 MERCHONG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 15

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 396:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 397:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 398:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 399:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/10 MERCHONG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 15

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG KAJANG 0

002 KG SENGGI 1 1

003 KG BEDONG 2 2

004 KG PALAS 1 3

005 KG SERUN 3 4

006 KG MERCUNG 5 5

007 KG PERMATANG KEROH 1 6

008 KG PERMATANG TEPONG 0

009 KG PERMATANG DURIAN 2 7

010 KG PERMATANG PINANG 0

011 KG PERMATANG BARU 0

012 KG PERMATANG JAMBU 0

013 KG PERMATANG KUANTAN 0

014 KUATERS GURU SEK KEB BEBAR 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

15

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 15

Page 400:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 401:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/10 MERCHONG

LOKALITI : 0852210002 - KG SENGGI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 35329XX 38050306XXXX P 1938 ZAINAB BINTI AWANG MOHAMED -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 402:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/10 MERCHONG

LOKALITI : 0852210003 - KG BEDONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

2 97121806XXXX P 1997 NURUL ASHIKIN BINTI MAT SALLEH -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 75101302XXXX L 1975 MUHAMAD DAUD BIN HUSSIN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 403:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/22/10 MERCHONG

LOKALITI : 0852210004 - KG PALAS

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

4 73032102XXXX L 1973 ABU BAKAR BIN MOHAMAD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 404:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 4

DAERAH MENGUNDI : 085/22/10 MERCHONG

LOKALITI : 0852210005 - KG SERUN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

5 96111711XXXX P 1996 AZURA BINTI MOHAMAD -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

6 80032XX 47020510XXXX L 1947 CHUA LENG SONG

7 60101002XXXX L 1960 MANSOR BIN HASHIM

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 3

Page 405:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 5

DAERAH MENGUNDI : 085/22/10 MERCHONG

LOKALITI : 0852210006 - KG MERCUNG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

8 55925XX 58080501XXXX L 1958 MOHMAD YUSOF BIN HARON -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

9 A26256XX 39062302XXXX P 1939 HALIJAH BINTI RASHID -

10 45116XX 53012202XXXX P 1953 BASARAH BINTI L ISHAK -

11 52736XX 57102002XXXX P 1957 HABESAH BINTI MAN -

12 73070602XXXX L 1973 ISMAIL BIN ABDULLAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 406:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 6

DAERAH MENGUNDI : 085/22/10 MERCHONG

LOKALITI : 0852210007 - KG PERMATANG KEROH

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

13 80021902XXXX P 1980 ZAINUN BINTI ABD. GHANI NO 54

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 407:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 7

DAERAH MENGUNDI : 085/22/10 MERCHONG

LOKALITI : 0852210009 - KG PERMATANG DURIAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

14 98011006XXXX L 1998 MOHD MUSTAFA BIN ABDUL MALIK -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

15 53481XX 58010202XXXX L 1958 ZAKARIA BIN ABDULLAH

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 15

Page 408:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 409:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/11 API LARAT

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 1

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 410:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 411:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 412:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 413:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/11 API LARAT

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 1

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG JONG 0

002 KG API LARAT 1 1

003 KG BUKIT PAYONG 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

1

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1

Page 414:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 415:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/11 API LARAT

LOKALITI : 0852211002 - KG API LARAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 38718XX 39012906XXXX L 1939 MAN BIN JONG -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1

Page 416:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 417:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/12 SAWAH BATU

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 4

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 418:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 419:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 420:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 421:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/12 SAWAH BATU

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 4

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG SAWAH BATU 4 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

4

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 4

Page 422:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 423:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/12 SAWAH BATU

LOKALITI : 0852212001 - KG SAWAH BATU

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 94071706XXXX L 1994 TOO SIM PAU -

2 99111506XXXX P 1999 ZELA A/P LISA -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 A00013XX 46071406XXXX L 1946 SINDOL BIN PERAWAN

4 74860XX 59031806XXXX L 1959 LATIF BIN SALLEH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 4

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 4

Page 424:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 425:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/13 KOTA PERDANA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 2

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 426:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 427:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 428:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 429:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/13 KOTA PERDANA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 2

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 LADANG BEBAR 0

002 LDG DARA LAM SOON 1 1

003 BANDAR KOTA PERDANA 1 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

2

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 2

Page 430:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 431:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/13 KOTA PERDANA

LOKALITI : 0852213002 - LDG DARA LAM SOON

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 99032406XXXX L 1999 MOHAMAD FIKRI BIN HAZRAD -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 432:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/22/13 KOTA PERDANA

LOKALITI : 0852213003 - BANDAR KOTA PERDANA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 08112XX 37071402XXXX L 1937 YAHAYA BIN ABDULLAH 012-191

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 2

Page 433:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/14 SIMPAI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 2

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 434:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 435:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 436:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 437:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/14 SIMPAI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 2

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG KUALA SERAI 0

002 KG SIMPAI 2 1

003 KG PADANG PEKAN 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

2

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 2

Page 438:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 439:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/14 SIMPAI

LOKALITI : 0852214002 - KG SIMPAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 99030606XXXX L 1999 JAMIZAN A/L LALA -

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 25050XX 49121606XXXX L 1949 ADE BIN TIAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 2

Page 440:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 441:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/15 RUNCHANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 2

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 442:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 443:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 444:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 445:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/15 RUNCHANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 2

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG RUNCHANG 2 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

2

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 2

Page 446:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 447:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/15 RUNCHANG

LOKALITI : 0852215001 - KG RUNCHANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 A00015XX 53102806XXXX L 1953 AJIK BIN SINTING

2 A36754XX 65082906XXXX P 1965 YAN A/P KILAU

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 2

Page 448:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 449:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/22/16 BANDAR DUA

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 1

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 450:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 451:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 452:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 453:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/22/16 BANDAR DUA

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 22 BEBAR

JUMLAH PEMILIH : 1

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 LDG LKPP PALOH HINAI 0

002 KG BEDERAH 0

003 KG BANGKUNG PEKAN 0

004 KG MEDALING 0

005 BANDAR DUA PALOH HINAI 1 1

006 LDG LKPP SUNGAI JERNIH 0

007 KG LANJUT PEKAN 0

008 KG WAWAH 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

1

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1

Page 454:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 455:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/22/16 BANDAR DUA

LOKALITI : 0852216005 - BANDAR DUA PALOH HINAI

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 A04425XX 66070206XXXX L 1966 JEFRI BIN JAAFAR 11-141

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1

Page 456:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 457:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/01 TERPAI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 1

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 458:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 459:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 460:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 461:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/01 TERPAI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 1

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG CHINI 0

002 KG MELAYU PEKAN 0

003 KG TERPAI 0

004 KG TANAH MERAH 0

005 KG GUMUM 0

006 KG KINCHIR 1 1

007 KG SG DURI 0

008 FELDA TERPAI 1 0

009 KG TASIK CHINI 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

1

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1

Page 462:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 463:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/01 TERPAI

LOKALITI : 0852301006 - KG KINCHIR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 30775XX 34110706XXXX P 1934 ASMAH BINTI MUSA -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1

Page 464:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 465:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/02 SALONG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 4

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 466:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 467:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 468:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 469:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/02 SALONG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 4

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BAHARU PEKAN 0

002 KG KOLAM PEKAN 0

003 KG MEMPELAS PEKAN 0

004 KG SALONG TENGAH 0

005 KG PULAU KERAMAT 1 1

006 KG GAUNG 0

007 KG SALONG 2 2

008 RKT KG SALONG 1 3

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

4

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 4

Page 470:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 471:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/02 SALONG

LOKALITI : 0852302005 - KG PULAU KERAMAT

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 16610XX 38022606XXXX P 1938 HABIBAH BINTI DOLLAH -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 472:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/23/02 SALONG

LOKALITI : 0852302007 - KG SALONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

2 A05719XX 66121806XXXX P 1966 MAZIAH BINTI HASSAN 87

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 42525XX 52021006XXXX L 1952 AB WAHAB BIN HARUN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 473:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 3

DAERAH MENGUNDI : 085/23/02 SALONG

LOKALITI : 0852302008 - RKT KG SALONG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

4 A35045XX 76101108XXXX P 1976 NORHIDAYAH BINTI ABDUL MANAN 1076

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 4

Page 474:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 475:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/03 MAMBANG

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 2

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 476:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 477:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 478:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 479:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/03 MAMBANG

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 2

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BALAK 0

002 KG MAMBANG 0

003 KG MENTIGA 0

004 KG MERAGIH 0

005 KG PENYOR 0

006 KG PERMATANG JELUTUNG 0

007 KG SEKEPUH 0

008 KG SEPAKU 0

009 KG TANAH PUTIH CHINI 0

010 KG SEPAGAR 1 1

011 KG BUKIT UDANG 0

012 KG AIR HITAM MAMBANG 0

013 KG BELUKAR NANGKA 1 2

014 KG TASIK MENTIGA 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

2

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 2

Page 480:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 481:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/03 MAMBANG

LOKALITI : 0852303010 - KG SEPAGAR

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 02682XX 34082106XXXX L 1934 ABDUL LATIF BIN MAN -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

Page 482:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/23/03 MAMBANG

LOKALITI : 0852303013 - KG BELUKAR NANGKA

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 27183XX 38062406XXXX P 1938 NOI BINTI APOK -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 2

Page 483:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/04 PALOH HINAI

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 3

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 484:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 485:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 486:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 487:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/04 PALOH HINAI

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 3

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG PALOH HINAI 0

002 KG ARUNG 0

003 KG BATU BALIK 2 1

004 KG TANJUNG CHINI 0

005 KG AIR HITAM PALOH HINAI 0

006 KG TERLANG 1 2

007 TAMAN SELASIH 0

008 KG BATU SAWAR PEKAN 0

009 KUATERS POLIS PALOH HINAI 0

301 BEKAS POLIS PALOH HINAI 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

3

PEMILIH POS

------------------------------

701 BALAI POLIS PALOH HINAI 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 3

Page 488:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 489:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/04 PALOH HINAI

LOKALITI : 0852304003 - KG BATU BALIK

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 97121843XXXX P 1997 NOR FARIHA BINTI MAT LELA LOT 338

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

2 90011806XXXX L 1990 MUHAMMAD UZREEN BIN MOHD NAZIR AK-24

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 2

Page 490:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/23/04 PALOH HINAI

LOKALITI : 0852304006 - KG TERLANG

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 67695XX 62051006XXXX L 1962 WAHEL KASIMI BIN MANAN AG-31

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 3

Page 491:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/05 KAMPUNG DUSUN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 1

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 492:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 493:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 494:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 495:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/05 KAMPUNG DUSUN

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 1

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 KG BATU GONG 0

002 KG DUSUN PEKAN 1 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

1

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 1

Page 496:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 497:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/05 KAMPUNG DUSUN

LOKALITI : 0852305002 - KG DUSUN PEKAN

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 A19247XX 67082806XXXX L 1967 APAT BIN MOI -

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 1

Page 498:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 499:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/06 FELDA CHINI TIMUR 3 & 4

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 6

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 500:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 501:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 502:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 503:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/06 FELDA CHINI TIMUR 3 & 4

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 6

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 FELDA CHINI TIMUR 3 5 1

002 FELDA CHINI TIMUR 4 1 2

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

6

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 6

Page 504:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 505:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/06 FELDA CHINI TIMUR 3 & 4

LOKALITI : 0852306001 - FELDA CHINI TIMUR 3

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 42039XX 51061806XXXX L 1951 ALUWI BIN AB.RAHIM 156

2 43994XX 53020102XXXX P 1953 MERIAM BINTI TAIB 14

3 49936XX 56060803XXXX L 1956 AB SALAM BIN TALIB 26

4 60026XX 60070902XXXX P 1960 ZAUYAH BINTI DAUT 71

5 68548XX 62051006XXXX L 1962 ABDUL KARIM BIN ABDUL MAJID 174

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 5

Page 506:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 2

DAERAH MENGUNDI : 085/23/06 FELDA CHINI TIMUR 3 & 4

LOKALITI : 0852306002 - FELDA CHINI TIMUR 4

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

6 98111706XXXX L 1998 NAJMUDDIN BIN MAT SAID 281

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 1

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 6

Page 507:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/07 FELDA CHINI TIMUR 1

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 9

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 508:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 509:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 510:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 511:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/07 FELDA CHINI TIMUR 1

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 9

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 FELDA CHINI TIMUR 1 9 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

9

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 9

Page 512:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 513:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/07 FELDA CHINI TIMUR 1

LOKALITI : 0852307001 - FELDA CHINI TIMUR 1

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 78050110XXXX L 1978 SHAMSUL ARIFFEN BIN ROSLI NO 79

2 95021606XXXX L 1995 MUHAMAD RAMDHAN BIN ALI YUSOF NO 320

3 95100706XXXX L 1995 NIK FAZLI AKMAL BIN KAMARUDDIN NO 181

4 99051906XXXX P 1999 ANIS NADZIRAH BINTI ANUAR NO 212

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 22138XX 42101006XXXX P 1942 YUHA BINTI SANI 236

6 00965XX 48110502XXXX P 1948 SUM BINTI HASSAN 61

7 47718XX 55031510XXXX L 1955 HANASIR BIN IDRIS 109

PENANDAAN PEMOTONGAN - MASUK TENTERA

8 91010806XXXX L 1991 MUHAMAD FAKRULRAZI BIN ABDUL RAHIM 59

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG LAYAK PENGUNDI AWAM

9 87051706XXXX P 1987 SITI SALMI BINTI YUSOF 106

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 9

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 9

Page 514:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 515:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/08 FELDA CHINI TIMUR 2

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 6

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 516:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 517:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 518:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 519:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/08 FELDA CHINI TIMUR 2

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 6

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 FELDA CHINI TIMUR 2 6 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

6

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 6

Page 520:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 521:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/08 FELDA CHINI TIMUR 2

LOKALITI : 0852308001 - FELDA CHINI TIMUR 2

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 00031906XXXX P 1900 NUR ANISA USHRA BINTI MUHAMAD RUSDI NO 197

2 A37673XX 77091910XXXX L 1977 MOHAMAD HISHAM BIN MOHD GHAZALI NO 178

3 99102806XXXX P 1999 FATIN FATIHAH BINTI CHE PA NO. 172

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

4 82790XX 56020406XXXX P 1956 AMINAH BINTI IBRAHIM 96

5 59830XX 58120708XXXX L 1958 MOHAMED FAUZI BIN MAT PIAH 108

PENANDAAN PEMOTONGAN - HILANG LAYAK PENGUNDI AWAM

6 85010906XXXX P 1985 NURULHUDA BINTI MOHD HUSSIN 282

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 6

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 6

Page 522:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 523:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/09 FELDA CHINI 5

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 7

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 524:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 525:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 526:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 527:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/09 FELDA CHINI 5

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 7

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 FELDA CHINI 5 7 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

7

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 7

Page 528:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 529:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/09 FELDA CHINI 5

LOKALITI : 0852309001 - FELDA CHINI 5

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

1 31519XX 34120609XXXX L 1934 SAAD BIN SHAFII 139

2 20398XX 45052106XXXX L 1945 ADINAN BIN TAIB 297

3 38713XX 50090706XXXX L 1950 ISMAIL BIN MOHD PIAH 318

4 25509XX 50121808XXXX L 1950 KHAMIS BIN ISMAIL 100

5 48327XX 55061008XXXX L 1955 KONEK BIN ABU SEMAN 124

6 A34457XX 74060106XXXX L 1974 MOHD SALLEH BIN ABDUL RAHMAN 302

7 87030906XXXX L 1987 ZULHELMI BIN ABDULLAH SANI 138

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 7

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 7

Page 530:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 531:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/10 FELDA CHINI 4

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 12

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 532:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 533:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 534:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 535:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/10 FELDA CHINI 4

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 12

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 FELDA CHINI 4 12 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

12

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 12

Page 536:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 537:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/10 FELDA CHINI 4

LOKALITI : 0852310001 - FELDA CHINI 4

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 96030706XXXX L 1996 MUHAMMAD FARHAN IKHMAL BIN AHMAD NO 228

2 97060406XXXX P 1997 NURHASYIDA BINTI AHMAD 256

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

3 79050306XXXX P 1979 MERIANI BINTI ZAINAL 271

4 84033006XXXX P 1984 NORZUWATI BINTI MUHAMMAD 65

5 91040506XXXX P 1991 SURIANI BINTI MISNAN 400

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

6 34903XX 42121306XXXX L 1942 MAZLAN BIN IDRUS 145

7 23894XX 47091202XXXX L 1947 MD ISA @ SAAD BIN ISMAIL 226

8 19125XX 49112402XXXX P 1949 ZURIAH @ NURIAH BINTI ISMAIL 251

9 43200XX 52080702XXXX L 1952 ABDUL RAHMAN BIN YAHAYA 334

10 45688XX 53120602XXXX L 1953 DAUT BIN TALIB 443

11 45698XX 54010802XXXX L 1954 SAAD BIN DON 57

12 80102910XXXX L 1980 NAZRUL AZMI BIN BAHARUDDIN 416

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 12

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 12

Page 538:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 539:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/11 FELDA CHINI 1

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 11

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 540:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 541:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 542:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 543:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/11 FELDA CHINI 1

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 11

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 FELDA CHINI 1 11 1

002 KUARTERS KILANG FELDA CHINI 3 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

11

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 11

Page 544:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 545:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/11 FELDA CHINI 1

LOKALITI : 0852311001 - FELDA CHINI 1

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 99110706XXXX L 1999 MUHAMMAD ASHA'ARI BIN AYUP NO. 442

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

2 A34283XX 74062503XXXX L 1974 MOHD YUNAN BIN ZAKARIA 329

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

3 16616XX 36113006XXXX P 1936 SARIPAH PATIMAH BINTI TUAN HITAM 73

4 19702XX 39060503XXXX L 1939 MAT LAZIM BIN AWANG 262

5 16615XX 46100506XXXX P 1946 KALTHUM BINTI YUNUS 18

6 09372XX 49090706XXXX L 1949 NORDIN BIN ENDAL 373

7 68489XX 51022706XXXX L 1951 ZAINUDIN BIN BIDIN 389

8 42540XX 51100201XXXX L 1951 MD ARIF BIN MOKMIN 327

9 42580XX 51111103XXXX L 1951 CHE MAHAMOD BIN JUSOH 300

10 56511XX 59061411XXXX P 1959 PARITHA BEEVE BINTI MOHAIDDIN 320

11 64085XX 61120906XXXX P 1961 ZAITUN BINTI MD YASSIN 377

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 11

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 11

Page 546:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 547:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/12 FELDA CHINI 2

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 17

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 548:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 549:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 550:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 551:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/12 FELDA CHINI 2

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 17

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 FELDA CHINI 2 17 1

002 BANDAR CHINI 0

003 KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN CHINI 0

301 BEKAS POLIS FELDA CHINI 2 0

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

17

PEMILIH POS

------------------------------

701 BALAI POLIS CHINI 0

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 17

Page 552:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 553:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/12 FELDA CHINI 2

LOKALITI : 0852312001 - FELDA CHINI 2

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 85071406XXXX L 1985 MOHD HAFIZZUDDIN BIN HASIM NO 40

2 96111233XXXX L 1996 AHMAD RAHIMI BIN OSMAN NO 293

3 98011111XXXX L 1998 MOHAMMAD HARIF BUDIMAN BIN DUL 153

4 98021906XXXX P 1998 HASMA NURUL HUSNA BINTI HASAN NO 460

PENDAFTARAN TUKAR ALAMAT

5 84072104XXXX P 1984 NORHUZAIFAH BINTI JOHARY NO 195

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

6 48901XX 55122406XXXX P 1955 TIMAH BINTI MAHAMUD 138

7 78032606XXXX L 1978 MOHD RUZAIMI BIN ABU BAKAR 235

8 79022010XXXX P 1979 UMI KHALIJAH BINTI ABDUL HADI 469

9 79081606XXXX P 1979 DAHLIATON SAADIAH BINTI MAT JUSOH 138

10 83040406XXXX L 1983 RIDZUAN BIN HASSAN 131

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

11 28714XX 43051706XXXX L 1943 TALIK BIN HASSAN 191

12 15606XX 49032206XXXX P 1949 JINAH BINTI KAMALUDIN 28

13 A02498XX 65100210XXXX L 1965 SABLI BIN YAHYA 486

14 A06881XX 67061206XXXX L 1967 ABDUL RAHMAN BIN JALIL 326

15 A14130XX 69112706XXXX P 1969 NORASIAH BINTI ISMAIL 156

16 A30391XX 75061301XXXX L 1975 AZHAR BIN IDERIS 181

17 82082806XXXX L 1982 REDZUAN BIN MOHAMED ALWI 365

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 17

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 17

Page 554:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 555:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHANUNTUK SUKU PERTAMA

TAHUN 2021

BAGIDAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN)

085/23/13 FELDA CHINI 3

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

NEGERI : PAHANG

JUMLAH PEMILIH : 8

(1 JANUARI - 31 MAC)

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU PERTAMA 2021

HANYA UNTUK URUSAN PAMERAN SAHAJA.

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

Page 556:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 557:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (RANG DPT)

Rang Daftar Pemilih Tambahan (Rang DPT) ini dibuka untuk disemak oleh

orang awam selama tempoh 14 hari

Rang DPT bagi suku tahun ini mempamerkan senarai nama

pemohon-pemohon untuk didaftarkan sebagai pemilih baru ataupun

memohon menukar alamat pusat mengundi.

TUNTUTAN

Mana-mana pemohon yang

mendapati namanya tidak tersenarai

di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan ini

boleh membuat tuntutan supaya SPR memasukkan

namanya ke dalam DPT tersebut. Bagi membuat tuntutan,

pemohon perlu melengkapkan Borang Tuntutan (Borang B) dan

menyerahkannya kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya

bersama-sama dengan salinan borang pendaftaran pemilih (Borang A)

Peraturan 14 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

BANTAHAN

Mana-mana pemilih berdaftar

yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Induk bagi kawasan

pendaftarannya boleh membantah kemasukan namanya atau mana-mana

orang lain di dalam Rang DPT yang sedang dipamerkan. Mana-mana

orang yang namanya ada dalam daftar pemilih tambahan bagi kawasan

pendaftarannya, boleh membantah kemasukan namanya dalam daftar

pemilih tambahan itu. Bagi membuat bantahan, pemohon perlu

melengkapkan Borang Bantahan (Borang C) dan menyerahkannya

kepada Pendaftar bagi kawasan pendaftarannya dengan bayaran

fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah.

Peraturan 15(1)(a) Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Maklumat lanjut sila hubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri

atau layari laman web spr di www.spr.gov.my atau

menelefon ke Ibu Pejabat SPR di 03-8892 7000

Page 558:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 559:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

SENARAI LOKALITI (TEMPAT KEDIAMAN)

-----------------------------------------------------------------

DAERAH MENGUNDI : 085/23/13 FELDA CHINI 3

(UNIT PENDAFTARAN)

BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN : P. 085 PEKAN

BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI : N. 23 CHINI

JUMLAH PEMILIH : 8

KOD BILANGAN MUKA

LOKALITI NAMA LOKALITI PEMILIH SURAT

--------- ------------------------------ --------- -----

PEMILIH BIASA

------------------------------

001 FELDA CHINI 3 8 1

JUMLAH PEMILIH BIASA-------

8

PEMILIH POS

------------------------------

JUMLAH PEMILIH POS-------

0

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI 8

Page 560:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA
Page 561:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA

RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU PERTAMA TAHUN 2021 MUKA 1

DAERAH MENGUNDI : 085/23/13 FELDA CHINI 3

LOKALITI : 0852313001 - FELDA CHINI 3

NO K/P TAHUN BIL LAMA NO K/P J LAHIR NAMA PEMILIH NO RUMAH

P. 085PEKAN

22-04-2021

© S

UR

UH

AN

JAY

A P

ILIH

AN

RA

YA

MA

LAY

SIA

(CE

TA

K_D

P22

-04-

2021

)

PENDAFTARAN BARU

1 89030106XXXX L 1989 SHAH ISMAIL BIN MOHAMAD RAZALI NO 100

2 93102506XXXX L 1993 MUHAMMAD FAIZ BIN ISMON NO 121

3 99120310XXXX P 1999 ERAS SARI BINTI MOHAMMAD NO 435

PENANDAAN PEMOTONGAN - PEMILIH BERTUKAR ALAMAT

4 A09481XX 68031309XXXX L 1968 HAYAZI BIN TALIB G 4

PENANDAAN PEMOTONGAN - KEMATIAN

5 17207XX 44071811XXXX P 1944 ROBIAH BINTI ISMAIL 64

6 38779XX 51080506XXXX L 1951 ABD WAHAB BIN SALLEH 61

7 49450XX 56052811XXXX L 1956 ZULKIFLI BIN AWANG TEH 21

8 80012910XXXX L 1980 AZINOR ISMA BIN SALIM 299

JUMLAH PEMILIH DALAM LOKALITI : 8

JUMLAH PEMILIH DALAM DAERAH MENGUNDI : 8

Page 562:  · SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK SUKU KEDUA TAHUN 2020 BAGI DAERAH MENGUNDI (UNIT PENDAFTARAN) 085/20/01 SERI MAHKOTA BAHAGIAN PILIHAN RAYA