Click here to load reader

Sverigedemokraterna Region Skånes verksamhetsplan och bud ... · PDF file Sverigedemokraterna Region Skånes verksamhetsplan och bud get för 2019 med plan för 2020-2021

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sverigedemokraterna Region Skånes verksamhetsplan och bud ... · PDF file...

 • Sverigedemokraterna Region Skånes verksamhetsplan och bud get för 2019 med plan för 2020-2021

 • 2

  Innehåll

  INLEDNING............................................................................................................................................................................. 4

  MED MOD ATT LYFTA PROBLEMEN I SKÅNE........................................................................................................................................ 4 FOKUS PÅ DET VÄSENTLIGA ................................................................................................................................................................... 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR .......................................................................................................................................................... 7

  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD .................................................................................................................................................... 9

  OMSTÄLLNING FÖR FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ................................................................................................................ 9 INRIKTNING OCH UPPFÖLJNING ........................................................................................................................................................... 11 TILLGÄNGLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ................................................................................................................................................ 12 PERSONCENTRERAD VÅRD ................................................................................................................................................................... 13 JÄMLIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ........................................................................................................................................................... 14 HÄLSOINRIKTAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ........................................................................................................................................... 15 SÄKER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ............................................................................................................................................................ 16 KUNSKAPSBASERAD VÅRD ................................................................................................................................................................... 17 EFFEKTIV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ....................................................................................................................................................... 18 TANDVÅRD ............................................................................................................................................................................................. 19 SÄRSKILT PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR PLANPERIODEN.............................................................................................................. 20 EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR ................................................................................................................................................... 24 UTBILDNINGSUPPDRAGET .................................................................................................................................................................... 26 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGIONBIDRAG ................................................................................................................. 26

  KOLLEKTIVTRAFIK ......................................................................................................................................................... 28

  STAD OCH LANDSBYGD.......................................................................................................................................................................... 28 INFRASTRUKTUR .................................................................................................................................................................................... 28 ETT RÄTTVIST TAXESYSTEM ................................................................................................................................................................ 28 FÄRDTJÄNST ........................................................................................................................................................................................... 29 TRYGGHET PÅ TÅG OCH BUSSAR .......................................................................................................................................................... 29 POLITISK NEUTRALITET ....................................................................................................................................................................... 29 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGIONBIDRAG ................................................................................................................. 29

  KULTURVERKSAMHET ................................................................................................................................................... 30

  KONST OCH KULTUR I SKÅNE .............................................................................................................................................................. 30 EN SERVICEINRIKTAD VERKSAMHET MED HÖG KVALITET .............................................................................................................. 30 EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR ................................................................................................................................................... 31 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGIONBIDRAG ................................................................................................................. 31

  ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING .............................................................................................................................. 32

  HÅLLBAR UTVECKLING I SKÅNE .......................................................................................................................................................... 32 EN SERVICEINRIKTAD VERKSAMHET MED HÖG KVALITET .............................................................................................................. 32 EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR ................................................................................................................................................... 33 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGIONBIDRAG ................................................................................................................. 39

  VERKSAMHETSSTÖD ...................................................................................................................................................... 40

  STRATEGISK OCH EFFEKTIV ADMINISTRATION STÖDJER VERKSAMHETEN ................................................................................... 40 KONTINUITETSPLANERING OCH KRISBEREDSKAP ............................................................................................................................ 40 SERVICE OCH IT-STÖD TILL VÅRDPROCESSEN .................................................................................................................................. 41 UPPHANDLINGAR................................................................................................................................................................................... 41 REGION SKÅNES MILJÖPROGRAM FÖR DET INTERNA ARBETET ..................................................................................................... 42 TILLGÄNGLIGHET OCH DIALOG BYGGER FÖRTROENDE FÖR REGION SKÅNE ................................................................................ 42 PATIENTNÄMNDEN STÖDJER PATIENTERNA OCH VERKSAMHETEN .............................................................................................. 43

  MEDARBETARE ................................................................................................................................................................. 44

  STÄRKT ATTRAKTIONSKRAFT .............................................................................................................................................................. 44 EN GOD OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖ ................................................................................................................................. 45 DEN FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN SKA SÄKRAS ............................................................................................................ 45 FÖRENKLA OCH UTVECKLA HR-STÖDET............................................................................................................................................ 47

 • 3

  EKONOMI ............................................................................................................................................................................. 48

  FINANSIELLA MÅL ................................................................................................................................................................................. 48 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 2018-2021 ............................................................................................................................. 49 EKONOMISKT UTGÅNGSLÄGE ............................................................................................................................................................... 4

Search related