Tâche 3: Faire Comprendre

  • View
    123

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. *CALDELAS GROBAS, M RITA

2. * Despois de revisar a tche 1 e a tche 2 cabe dicir que non modifiquei ningn apartado xa que ao facer as actividades de comprensin oral e comprensin escrita non tiven dificultade para coordinar a idade da clase, cos obxectivos, contidos e capacidades. Link Tche 1: http://portafolioderita.blogspot.com.es/2013/09/tache-1-connaitre-saclasse.htmlLink Tche 2: http://portafolioderita.blogspot.com.es/2013/10/tache-2-comment-syprende.html 3. * a) Une coute (fichier audio) ou le visionnage dune vido.http://www.youtube.com/watch?v =Ym5ymwtCRTY&feature=youtu.beVisualizar vdeo na seguinte diapostiva. 4. b) Une activit dvaluation de la comprhension. A actividade que se far referente a comprensin oral ser a seguinte: A profesora dividir a aula en dous grupos. A mestra lles explicar a actividade aos distintos grupos. Ambos grupos, farn unha conversa mediante preguntas e respostas habituais para iniciar e finalizar unha conversa. En primeiro lugar, se lles explicar a cada grupo o que ten que dicir.Grupo 1: Bonjour! Grupo 2: Bonjour, comment a va? Grupo 1: Trs bien et vous? Grupo 2: a va bien, merci. Grupo 1: bientt. Grupo 2: bientt. Trtase dunha actividade onde, os rapaces tean que interaccionar entre eles frases usuais noutra lingua distinta a que falan habitualmente. A actividade final que se realizar para saber se comprenderon o vocabulario empregado na cancin e no dilogo ser: repartir unhas fichas a cada alumno onde tern que colorear a accin que se traballou no aula anteriormente. 5. ** 6. c) La source du matriel graphique ou audiovisuel nonoriginal. O material empregado para facer esta tarefa de comprensin oral foi atopado en internet, en concreto a cancin foi extrada da seguinte pxina web: http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect06/no_3/no_3. htm En canto vdeo, foi realizado por min c programa GoAnimate, e despois modificado c movie maker. 7. d) Des activits de pr-coute peuvent tre prvues, mais elles sont pas obligatories. Si une activit de pr-coute est prvue, il est conseill destimer sa dure. A principio de curso, se lle explicar aos nenos e nenas que imos traballar os sados e as despedidas en francs. Ao comezo das clases se empezar proxectando a cancin de benvida e despois se cantar todos xuntos. Unha vez rematada esta tarefa se dividir a clase en dous grupos, os cales farn un dialogo entre todos para poder adquirir novo vocabulario e ao practicalo entre eles no aula podern levalo a cabo con outras persoas alleas ao centro escolar. Finalmente se realizar unha actividade para saber se comprenderon as novas palabras cunhas fichas onde se lles mostrarn das palabras cunha imaxe e tern que colorear a que escoitaron no dialogo e na cancin con anterioridade. Esta actividade ter unha duracin de 15-20 minutos aproximadamente. 8. * a) Un texte crit (conte, bande dessine etc.).Visualizar vdeo na seguinte diapostiva.Visualizar vdeo na seguinte diapostiva. 9. b) Une activit dvaluation de la comprhension. Unha vez presentada a temtica que se vai tratar, (os sados e as frases usuais para comezar unha conversa) se lles contar aos rapaces o poema mostrado anteriormente todas s mas ao chegar a clase despois da cancin de benvida. Unha vez tean memorizado o poema e o comprendan, se comezar a pasar os Bits de Intelixencia de palabras e imaxes. Bitsde palabras: Bonjour, Comment a va?, Trs bien, A bientt, Bienvenue. Bits de imaxes: Persoa saudando, persoa preguntando que tal a outra, mano facendo ben, persoa despedndose, persoa dndolle a benvida a algun. 10. * Bonjour! Trs bien! Comment a va?*Bienvenue A bientt! 11. c) La source du matriel graphique ou audiovisuel nonoriginal. O poema foi recollido de internet, en concreto da http://www.cantata-web.fr/2009/09/02/bonjour-tout-le-monde/pxina:As imaxes utilizadas para os bits de intelixencia foron collidas de google imaxes. O vdeo foi realizado e gravado por mn. 12. d) Des activits de pr-coute peuvent tre prvues, mais elles sont pas obligatories. Si une activit de pr-coute est prvue, il est conseill destimer sa dure. Ao comezo do curso, se lles comezar explicando que se vai traballar os sados e as despedidas en francs. Ao inicio das clases despois da cancin de benvida, e o poema se lles pasarn os bits de intelixencia onde se lles mostrar o vocabulario esencial que aparece no poema. Despois, se escoitar o poema e ao finalizar de escoitalo a profesora e os rapaces comezarn a recitalo. E por ltimo para saber se comprenderon o vocabulario a mestra colocar os bits de intelixencia nunha mesa ou no chn e eles tern que unir as palabras coas sas imaxes correctas. Para realizar esta actividade, necesitarase ao redor de 10 ou 15 minutos. 13. * A actividade de comprensin oral consiste na adquisicin de vocabulario sobre o sado, a despedida e como levar a cabo unha conversa simple. Primeiro escoitaremos unha cancin, despois faremos un dilogo entre todos e por ltimo unha actividade para saber se comprenderon ou non os distintos conceptos. Na actividade de comprensin escrita tamn se tratar o mesmo vocabulario da actividade anterior, pero mediante un poema que o contar a mestra, unha vez se escoite se lles pasarn unha serie de bits e por ltimo, para saber se entenderon todo se far unha actividade onde tern que asociar as palabras coas imaxes. 14. *A cancin da actividade de comprensin oral, levarase a cabo durante todo o curso escolar, para iso ser necesario un ordenador e un proxector. Por outra parte, os bits de intelixencia se pasarn durante o primeiro semestre, despois de cantar e escoitar a cancin dos bos das. En canto a actividade de comprensin escrita, realizarase durante o primeiro semestre despois de pasar os bits, recitarase a poesa, onde primeiro se ver o vdeo. 15. * Comment tes-tu organis(e) pour raliser cette tche? A hora de realizar esta tarefa, en primeiro lugar lin todos os apartados e a medida que os fun vendo, comecei a organizarme segundo as explicacins do profesor no aula. Entn a partir diso empecei a realizar a tarefa. As-tu prouv des difficults? Lesquelles? Nesta tarefa tiven algunhas dificultades xa que comparando coas outras esta pareceume bastante mis complexa xa que unha continuacin das anteriores e tia que estar todo relacionado coas actividades. Quest-ce que tu as appris avec cette tche par rapport aux comptences indiques ci-dessus? Quest-ce que tu as appris dautre? En canto as competencias propostas nesta actividade, cabe dicir que reforcei os meus coecemos a hora de facer unha unidade didctica con actividades e tamn aprendn a facelas nun idioma estranxeiro xa que nunca antes a fixera. Quel est ton avis gnral sur la tche? A visin xeral desta tarefa, boa xa que resulta til facela por se algn da somos mestras dalgunha lingua estranxeira podemos saber como traballalas e como presentalas nun aula de forma atractiva e dinmica. 16. *