Click here to load reader

Što se tiče moje vjere, ne poznajem ni jedne druge vjere ... · PDF file »Što se tiče moje vjere, ne poznajem ni jedne druge vjere koja bi bila prava vjera. Zato sam pripravan

 • View
  2

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Što se tiče moje vjere, ne poznajem ni jedne druge vjere ... · PDF file...

 • »Što se tiče moje vjere, ne poznajem ni jedne druge vjere koja bi bila prava vjera.

  Zato sam pripravan i tisuću puta radije umrijeti negoli je izdati.«

  Sveti Marko Kri�evčanin

 • 2

  Križevci, stari kraljevski grad podno Kalnika, rodno su mjesto svetoga Marka Križevčanina. Sveti Marko Križevčanin, zaštitnik grada Križevaca i Bjelovarsko-križevačke biskupije, rodio se 1589. g. i punim se imenom zvao Marko Stjepan Krizin. Za svećenički se poziv odlučio u svojim najranijim danima. Školovao se na Isusovačkom kolegiju u Grazu gdje mu je profesor bio Petar Pázmány, kasniji nadbiskup i kardinal. Studij je od 1611. do 1615. godine nastavio u Rimu, a za to je vrijeme boravio u Papinskome zavodu »Germanicum et Hungaricum«. Na jednom se dokumentu, koji se čuva u arhivu toga Zavoda, i danas može pročitati Markov potpis s dodatkom »Croata – Hrvat«. Kao student odlikovao se bistrinom uma i krjeposnim životom. Nakon završetka studija zaređen je za svećenika, vratio se u domovinu i neko je vrijeme djelovao u svojoj Zagrebačkoj biskupiji.

  Uskoro ga je kardinal Pázmány pozvao u Ugarsku, povjerio mu službu ravnatelja sjemeništa u Trnavi i imenovao ga ostrogonskim kanonikom. Poslije mu je povjerio i upravu benediktinske opatije Széplak pokraj Košica, koja je tada bila pod upravom ostrogonskoga kaptola.

  Košice su u to doba bile utvrda ugarskoga kalvinizma. Kako bi ojačao položaj malobrojnih katolika, gradski je upravitelj, namjesnik kralja Matije II., Andrija Dóczi u Košice pozvao dvojicu isusovaca: Poljaka Melhiora Grodzieckoga i Mađara Stjepana Pongrácza. Njihov je plodonosni rad ojačao svijest katolika, ali i izazvao bijes kalvina koji su potaknuli narod na bunu, lažno optuživši katolike da su 13. srpnja 1619. izazvali požar u gradu. U to je vrijeme u Košicama s isusovcima bio i naš Marko Križevčanin.

  Sveti Marko Križevčanin, svećenik i mučenik (Križevci, 1589. – Košice, 7. rujna 1619.)

 • 3

  Te teške trenutke njih su trojica živjeli predani brizi i skrbi za katolike u gradu. No, kad je zapovjednik kalvinske vojske Juraj Rákóczi 3. rujna 1619. godine sa svojim vojnicima ušao u grad, odmah je u tamnicu zatvorio svu trojicu katoličkih svećenika. Marko, Melhior i Stjepan nagovarani su da se odreknu vjernosti Petrovu nasljedniku, da više ne budu »papisti« te postanu kalvini. Tri dana nisu im dali ni jesti ni piti. Vojni je zapovjednik obećao Marku darovati crkveno imanje ako se odrekne katoličanstva i postane kalvin. Marko je to odlučno odbio. Zatim su sva trojica okrutno mučena. Glave su im odrubljene 7. rujna 1619. godine. Knez Bethlen najprije nije dopuštao dostojan pokop košičkih mučenika. Tek nakon šest mjeseci to je, ipak s kneževim dopuštenjem, učinila grofica Katalina Pálffy. Danas se ostaci njihovih tijela čuvaju u uršulinskoj crkvi u Trnavi. Vijest o njihovu svjedočanstvu vjere i mučeništvu proširila se među vjernicima. Spomenuti kardinal Pázmány poveo je kanonsku istragu o mučeništvu, prikupio je potrebna svjedočanstva i zatražio od pape Urbana VIII. da ih proglasi svetima. Postupak se oduljio. Tek je papa Pio X., u Rimu 15. siječnja 1905., svu trojicu košičkih mučenika proglasio blaženima. Svetima ih je u Košicama, tijekom svojega pastoralnog pohoda Slovačkoj, proglasio papa Ivan Pavao II. 2. srpnja 1995. godine.

  Iz životopisa svetoga Marka vidljivo je da je bio uzorno odgojen, nadaren i marljiv, da je stekao takvo znanje i krepost da ga je nekadašnji njegov profesor kardinal Pázmány pozvao u svoju Ostrogonsku nadbiskupiju u Mađarskoj te mu povjerio vrlo odgovorne službe – upravu sjemeništa i odgoj budućih svećenika. Marko je svoje službe obavljao predano i odgovorno, živeći svoj svećenički poziv. Premda je bio duboko osviješten u pripadnosti hrvatskomu narodu, hrvatstvo nije smetalo da na poziv ostrogonskog nadbiskupa pođe u Mađarsku i stavi se u službu Crkve i naroda u toj zemlji.

  Sveti Marko Križevčanin, svećenik i mučenik (Križevci, 1589. – Košice, 7. rujna 1619.)

 • 4

  A kad je poslan u Trnavu, u Slovačkoj, opet je povjerene službe spremno prihvatio i marno vršio, prepoznajući čitavu Crkvu svojim domom i mjestom svoga služenja. Marko je, dakle, u raznim krajevima i narodima živio i radio kao da je među svojima. Sve je ljude smatrao braćom, a zajedništvo vjere i pripadnost Katoličkoj Crkvi bili su za njega poveznica s narodima u kojima je vjerno služio. Bio je uistinu pravi Europljanin. Zagreb i Rim, Ostrogon i Trnava za njega su bili jedno polje apostolskoga djelovanja

  i pastoralnoga rada. Ljude nije dijelio ni po nacionalnoj pripadnosti niti po vjerskom uvjerenju. Postoje, naime, mnoga svjedočanstva da je i s kalvinima, od kojih su se mnogi zgražali nad Markovom okrutnim pogub- ljenjem, bio u dobrim odno- sima. On u kalvinima nije gledao neprijatelje, nego braću u Kristu s kojom treba zajednički živjeti u Kristovoj ljubavi. Ljubav i dijalog poruke su svetoga Marka, kojega Katolička Crkva kao mučenika slavi 7. rujna.

  Sveti Marko Križevčanin, nepoznati slikar, kraj XVIII. stoljeća Hrvatski povijesni muzej Zagreb

 • 5

  UVODNA MOLITVA Bože, izvore svetosti i svjetlo na našem životnom putu, s pouzdanjem u tvoju dobrotu i otvoreni tvome daru milosti dolazimo pred tvoje lice moleći da nas okrijepiš u vjeri, ražariš u ljubavi i učvrstiš u nadi.

  Svjetlom Duha Svetoga rasvijetli nam razum da umijemo uranjati u istinu u kojoj nam se objavljuješ te u tvojoj mudrosti prepoznajemo i ponizno prihvaćamo svaki tvoj poziv i svaki tvoj dar; pomozi nam da pred svim izazovima svijeta i ljudi ostanemo postojani u vjernosti tebi, radosno živeći pripadnost tvojoj Crkvi, i pružajući svakomu čovjeku svjedočanstvo ljubavi i blizine koju si nam pokazao u svome Sinu Isusu Kristu.

  Svoje odluke i molitvene nakane povjeravamo nebeskom zagovoru svetoga Marka Križevčanina, zaštitnika našega grada.

  PRVI DAN (za roditelje) Sveti Marko Križevčanine, ti si se svojim svećeništvom iskazao u nesebičnoj brizi za sve ljude. Svojim zagovorom kod Boga, Oca svih ljudi i darivatelja svakoga života, pomozi da bračni drugovi, naši roditelji, po služenju u ljubavi obogaćuju i izgrađuju jedni druge, s radošću prihvaćaju djecu te se nesebično i s odgovornošću skrbe za uzvišeni dar života koji im

  DEVETNICA SVETOM MARKU KRIŽEVČANINU

 • 6

  je povjeren. Svojom zaštitom probudi u njima sigurnost u Božju blizinu te njihovo pouzdanje u Boga ne bude zasjenjeno ikakvom neizvjesnošću života i prijetnjama koje stavljaju na kušnju obitelj i dostojanstvo braka. (Posebno te molim za…)

  Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…, Litanije sv. Marku Križevčaninu

  DRUGI DAN (za starije i nemoćne osobe) Sveti Marko Križevčanine, povjeravamo danas tvome nebeskom zagovoru naše djedove i bake, sve stare i nemoćne osobe. Neka ih Gospodin okrijepi pouzdanjem u njegovu dobrotu i ljubav, osobito u trenutcima kada ih mi u svojoj sebičnosti zaboravimo. A Isus, božanski Sin, koji je živio zajedništvo ljudske obitelji, neka sve nas ispuni zahvalnom ljubavlju koja obnavlja radost života. (Sveti Marko Križevčanine, posebno te molim za…)

  Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…, Litanije sv. Marku Križevčaninu

  TREĆI DAN (za djecu) Sveti Marko Križevčanine, čuj moju molbu i isprosi mi od Oca milost da ustrajno hodim putem straha i ljubavi prema Gospodinu. Ti koji si se rodio i bio odgajan u našemu gradu, izmoli od Oca nebeskog i za našu djecu radost djetinjstva. Daj da roditelji, učitelji, odgajatelji i svi kojima je povjerena skrb za djecu budu odgovorni u svojoj službi kako bi sva djeca mogla rasti u ljubavi i dobroti, u znanju i mudrosti, te umiju doći Kristu koji je Put, Istina i Život za sve ljude. (Posebno te molim za…)

  Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…, Litanije sv. Marku Križevčaninu

 • 7

  ČETVRTI DAN (za pravi odabir zvanja) Sveti Marko Križevčanine, koji si očitovao hrabrost pred svojim progoniteljima i mučiteljima, prikaži pred licem nebeskoga Oca sve naše životne strahove. Izmoli mudrost i razbor Duha Svetoga svima koji su kušani nesigurnošću u odabiru životnoga zvanja, strahom pred pozivom na svećeništvo ili neodlučnošću da prihvate odgovornost ženidbenoga i obiteljskoga života. Kristovo nesebično prihvaćanje Očeve volje neka i nas nadahne na put predanja i služenja, a ti nas, naš nebeski zaštitniče, svojim nebeskim zagovorom uvijek prati na putu na koji nas je Gospodin pozvao. (Posebno te molim za…)

  Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…, Litanije sv. Marku Križevčaninu

  PETI DAN (za svećenike) Sveti Marko Križevčanine, ti si radosno prihvatio i s istinskim predanjem do mučeničke smrti živio dar svećeništva. Budi svojim nebeskim zagovorom bliz svim svećenicima da ne izgube zanos u radosnome služenju Gospodinu te da, suočeni s teškoćama i iskušenjima života, ne posustanu u naviještanju evanđelja i nesebičnoj brizi za ljude koje su im povjereni. Duh Sveti neka ravna životom pape našega Franje, biskupa našega Vjekoslava, svih pastira i svećenika u Kristovoj Crkvi, kako bi njihovo djelo naviještanja i svjedočenja evanđelja urodilo obilnim plodovima u izgradnji Božjega kraljevstva među ljudima. (Sveti Marko Križevčanine, posebno te molim za…)

  Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…, Litanije sv. Marku Križevčaninu

 • 8

  ŠESTI DAN (za redovnice) Sveti Marko

Search related