Click here to load reader

TRADICIONALNA BOSANSKA HRANA - · PDF fileIako je tradicionalna bosanska kuhinja karakteristična po sporom načinu pripremanja jela, jako je zanimljivo da, uprkos svemu tome, možda

 • View
  309

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of TRADICIONALNA BOSANSKA HRANA - · PDF fileIako je tradicionalna bosanska kuhinja...

 • Batina sjeveroistone Bosne VII

  83

  Edina HALILOVI-ARI, ing. hem. teh.

  TRADICIONALNA BOSANSKA HRANA

  Uvod

  Povijest ishrane na bosansko-hercegovakim prostorima datira jo od antikog

  doba, klasinog Rima i Vizantije, preko turskog i austrougarskog perioda do

  savremenog doba 20. i 21. stoljea. Specifinu notu bosanskohercegovakim jelima

  daju i prehrambeni obiaji koji svoje izvorite imaju u islamu, pravoslavnoj, katolikoj

  i jevrejskoj vjeri. Tako je savremena izvorna bosanska hrana dio kulturno-povijesnog

  nasljea i mjeavina je autentinih bosanskih jela, tradicionalno turskih, arapskih,

  austrougarskih, jevrejskih i drugih prehrambenih obiaja. Specifinost i vrijednost

  bosansko-hercegovakih jela je ba u tom orijentalnom i zapadnjakom, a i vjerskom

  nasljeu. Zbog toga se danas bosanska kuhinja puno razlikuje od arapske, austrijske,

  maarske, ali i od turske i arapske bez obzira to postoje jela koja potiu kako iz Turske

  i drugih kuhinja. BiH jela i dalje ostaju karakteristina, jer se prenose sa koljena na

  koljeno. U kulturi ishrane, kao i prehrambenim obiajima se najjasnije odraavaju

  tragovi razliitih kultura koje su se u Bosni i Hercegovini najsnanije isprepletale.

  Tradicionalno bosansko jelo moe biti i izvorno ali i jelo koje je tokom povijesti

  dolo iz druge kulture pa se u Bosni priprema na poseban i specifian nain. U

  tradicionalnoj Bosanskoj kuhinji veera je glavni obrok i po obilatosti ima slinosti sa

  Francuskom veerom dok je ruak manje obilato jelo. Autentini objekti u kojima se

  slue tradicionalna ishrana su ainice, evabdinice i buregdinice. U tradicionalnoj

  bosanskoj kuhinji koristi se i posebno sue. Takvi su sa, peka, dagara, prulja, lonac,

  tepsija itd.

  Gastronomija u Bosni i Hercegovini razvijala se pod brojnim uticajima sa Istoka i

  Zapada. Mnoga jela nastala su pod uticajem srednjoeuropske, mediteranske,

  orijentalne, maarske i istone kuhinje, a vremenom se razvila i specifina kultura

  posluivanja hrane. Dodirivanje razliitih kultura i tradicija na tlu Bosne i Hercegovine

  ostavilo je trag na lokalnoj gastronomiji. Uticaji i tehnike pripremanja obroka koji su

  doli izvana, vremenom su uklopljeni u domau tradiciju i nastao je vrlo zanimljiv spoj.

 • Batina sjeveroistone Bosne VII

  84

  Karakteristike bosanske kuhinje

  Osnovna karakteristika bosanske kuhinje je polagani nain pripremanja jela, bez

  mnogo urbe, ali sa mnogo strpljenja, panje i ljubavi. Spori nain kuhanja danas je

  jedan od glavnih trendova u svjetskoj gastronomiji. U Bosni i Hercegovini hrana se ve

  stoljeima priprema upravo na taj, spori nain. U bosanskoj kuhinji veina jela se kuha

  u vlastitom soku, uz dodatak mesnog fonda. Ono to jelima daje karakteristian i

  odlian ukus je fino usklaeni odnos izmeu povra, mesa i zaina.

  Kada se govori o karakteristikama bosanske kuhinje gastronomski strunjaci

  kau da ono to ovu kuhinju ini posebnom jeste injenica da se vrlo malo koristi tzv.

  zaprka od brana i masnoe. Jela sa zaprkom su gua i sastojci su intenzivnije

  povezani. No, u bosanskoj kuhinji koristi se drugi princip i filozofija pripremanja hrane.

  Jela su zato laganija, a doivljaj ukusa svakog pojedinog sastojka jai. Po ovome,

  bosanska kuhinja je bliska francuskoj kuhinji. Razlika je u tome to u bosanskoj kuhinji

  u pravilu nema posebnih umaka, ve se oni stvaraju u samom jelu na bazi juhe i

  dodataka u toku kuhanja ili na samom kraju pripremanja obroka. Kuhana ili dinstana

  bosanska jela u veini sluajeva su lagana, poto se preteno kuhaju i dinstaju s malo

  vode, u pravilu juhe fonda, pa tako imaju prirodni sok, odnosno umak koji u sebi nema

  nimalo zaprke. Orijentalni zaini se dodaju u malim koliinama te oni ne umanjuju

  slasti i okus mesa.

  Sl. 1. Jela iz bosanske kuhinje

 • Batina sjeveroistone Bosne VII

  85

  Tipini sastojci jela bosanske kuhinje su paradajz, krompir, luk, bijeli luk, paprika,

  krastavci, mrkva, kupus, gljive, pinat, tikvice i grah. Od zaina najee se koristi

  mljevena paprika, biber, perun, lovorov list i celer. Kao dodatak jelima u bosanskoj

  kuhinji esto se koriste mlijeko, kajmak i pavlaka. Slatkim jelima se dodaju cimet i

  klini. Jela od mesa su od piletine, govedine ili jagnjetine. Za bosansku kuhinju

  specifino je pripremanje jela ispod saa, odnosno peke, pri emu se pripremljene

  namirnice, poklopljene metalnim zvonom, spremaju u aru.

  Iako je tradicionalna bosanska kuhinja karakteristina po sporom nainu

  pripremanja jela, jako je zanimljivo da, uprkos svemu tome, moda i najpoznatije jelo

  u Bosni dolazi sa rotilja. Rije je o evapima, deliciji sainjenoj od vie vrsta

  mljevenoga mesa, najee posluenom s lukom i uz posebnu vrstu hljeba somun.

  Naziv dolazi od turskog kebapa i danas evapa ima u gotovo svim balkanskim

  dravama, ali najpoznatiji su upravo oni iz Bosne i Hercegovine. Recepti su razliiti i

  esto se uvaju kao najstroa tajna. Razlikuju se i sarajevski, banjaluki, zeniki,

  tuzlanski evapi...

  Pojedinane i jo neke karakteristike bosanske kuhinje su:

  - Sofranska pec enja gotovo uvijek su dolmljena (punjena) zelenim i drugim

  prilozima.

  - Velika upotreba domac ih sirovina, kao slatkog kajmaka, s ljiva, jabuka, pekmeza,

  meda itd.

  - Znac ajno mjesto zauzima pec eno meso na z aru (raz njis tu) ucijelo, ili u komadima

  (s is ), ovo se naroc ito odnosi na jagnjetinu.

  - Znac ajno mjesto zauzima i kuhano meso u pekama ili sa povrc em.

  - C orba (juha, fond) je u pravilu osnova ili dodatak mnogih varenih (kuhanih) jela

  i c evaba. Karakeristika gustih juha (c orbi), koje u vec ini sluc ajeva sadrz e jednu ili

  vis e vrsta povrc a i zac ina, a takoer i komadic e (ili na drugi nac in oblikovane

  dijelove) mesa. U c orbi su obavezni pers unovo lis c e i meso. C orbe fungiraju i kao

  samostalno jelo (za doruc ak, vec eru) i kao juhe, na poc etku, u sredini i na kraju

  obroka.

  - Znac ajno mjesto u jelovniku zauzimaju pite, kako slane, tako i slatke. Obavezni su

  pratilac svakog sloz enijeg obroka u kojem je obavezno slaganje pirjanih jela, pita

  i pec enja.

  - Velika je upotreba nekih dodataka u samim jelima, kao luka, pers una i drugih

  zac ina , te masla (topljenog maslaca) i ukuhanog paradajza.

  - Mnoga jela (kolac i, pite, sarme, dolme) zac injavaju se skorupom (slatkim

  kajmakom) i slatkim mlijekom te na taj nac in dobijaju poseban sos u jelima.

  - Salate imaju svoje odreene specific nosti, mnogo se upotrebljava kiselo mlijeko i

  prilozi koji imaju funkciju salata.

  https://bs.wikipedia.org/wiki/Paradajzhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Krompirhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Lukhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Bijeli_lukhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Paprikahttps://bs.wikipedia.org/wiki/Krastavachttps://bs.wikipedia.org/wiki/Mrkvahttps://bs.wikipedia.org/wiki/Kupushttps://bs.wikipedia.org/wiki/Gljivehttps://bs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pinathttps://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tikvica&action=edit&redlink=1https://bs.wikipedia.org/wiki/Grahhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Paprikahttps://bs.wikipedia.org/wiki/Biberhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Per%C5%A1unhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Lovorhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Celerhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Mlijekohttps://bs.wikipedia.org/wiki/Kajmakhttps://bs.wikipedia.org/wiki/Pavlakahttps://bs.wikipedia.org/wiki/Cimethttps://bs.wikipedia.org/wiki/Klin%C4%8Di%C4%87https://bs.wikipedia.org/wiki/Piletinahttps://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Govedina&action=edit&redlink=1https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Janjetina&action=edit&redlink=1https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sa%C4%8D&action=edit&redlink=1https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Peka&action=edit&redlink=1https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDar&action=edit&redlink=1

 • Batina sjeveroistone Bosne VII

  86

  - Za razne poslastice upotrebljavaju se pekmezi (naroc ito jabukov pekmez), dakle,

  voc ni s ec eri, s to je naroc ito znac ajno i za ishranu savremenog c ovjeka.

  - U bosanskoj kuhinji postoji jedno zajednic ko pravilo za sva jela, i to: ako vam je

  nes to "suho" (oporo, tvrdo), zavisno od ukusa, treba ga s c evabiti (prodinstati, uz

  dodatak c orbe - fonda - ili masnoc e i malo vode, kajmaka) da bi postalo soc no i

  mehko, ili ga treba zaliti nekim zaljevom (maslacem i mlijekom, povlakom, agdom

  i slic no) da bi postalo pihtijasto, rahli. Zalijeva se i pita (opet zavisno od ukusa)

  mlijekom i maslacem, povlakom i maslom, pa i sve dolme, c ak i sogan dolma,

  povlakom, kiselim mlijekom i slic no.

  - Posebnu grupu jela c ini tzv. meze, koje se servira uz pic e kod vec ernjih sjedjeljki

  (aks amluka). Meze se moz e sastojati iz obic nog prijesnog priloga, kisele ili druge

  c orbe sa komadic ima mesa te do najsloz enijih dinstanih jela i c ufta.

  to se tie pia, u ivotu Bonjaka i Bosne u cjelini kahva ima svoju nezamjenjivu

  ulogu. Stoljeima su Bonjaci stvarali kult kahve usavravajui mljevenje, peenje

  (kuhanje), sluenje i pijenje kahve do najsuptilnijih detalja. Kahva je postala integralni

  dio svih drugih obiaja, ali i samoj sebi svojstven obiaj.

  Priprema kahve poinje prenjem i mljevenjem, a tek se onda pee (kuha).

  Dobro samljevena kahva zaspe se u ve malo zagrijanu dezvu. Kljualom vodom iz

  erbetnjaka se zatim zalije (ali se ne prepuni), dobro promijea i vrati na vatru da se

  "digne" do vrha dez