Truyen Dien Dong

 • View
  24

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN -SPKT

Text of Truyen Dien Dong

 • Gio trnh: Truyn ng in

  GV: Trng Xun Linh Page 1

  Li M u

  Truyn ng in l mt trong cc mn hc c s k thut ca cc chuyn ngnh

  in cng nghip, t ng ha, c inNhm cung cp cho ngi hc nhng kin thc c

  bn v cc phng php iu khin tc ca h truyn ng in, tnh chn c ng c

  in cho cc h truyn ng, phn tch c cu to, nguyn l ca mt s thit b in hnh

  nh: soft stater, inverter, cc b bin i, cng nh la chn c cc b bin i ph hp

  vi yu cu h truyn ng.

  Vi mc tiu trn, ni dung mn hc c chia thnh 11 bi nh sau:

  - Bi 1: Cu trc chung ca h truyn ng in.

  - Bi 2: C hc truyn ng in.

  - Bi 3: Cc c tnh v cc trng thi lm vic ca ng c in.

  - Bi 4: iu khin tc truyn ng in.

  - Bi 5: n nh tc ca h thng truyn ng in.

  - Bi 6: c tnh ng ca h truyn ng

  - Bi 7: Chn cng sut ng c cho h truyn ng in.

  - Bi 8: B khi ng mm.

  - Bi 9: B bin tn.

  - Bi 10: B iu khin my in servo.

  - Bi 11: B iu khin tc ng c DC.

  Cc bi hc trn c sp xp theo trnh t ph hp vi nhn thc v pht trin nhn

  thc ca ngi hc ngh, tuy nhin t c hiu qu cao hn khi c gio trnh ny

  ngi hc cn nm vng cc kin thc c bn ca cc mn hc c s khc, c bit l cc

  mn nh my in, in t cng sut, trang b in.

  i vi h cao ng k thut v cao ng ngh cn nm vng c 10 bi ca gio

  trnh. Tuy nhin trong cc bi ging cn tng cng lin h, so snh vi cc c cu sn xut,

  cc h thng truyn ng trong cng nghip ngi hc c ci nhn tng th hn.

  thc hin bin son gio trnh ny tc gi da vo cc ti liu tham kho chnh

  nu cui gio trnh, kt hp vi kinh nghim ging dy bc cao ng ngh. Tc gi c

  gng trnh by cc vn mt cch n gin, d tip thu cho ngi hc. Tuy nhin do trnh

  v thi gian hn ch nn chc rng gio trnh cn nhiu sai st, rt mong c s ng

  gp xy dng ca bn c.

 • Gio trnh: Truyn ng in

  GV: Trng Xun Linh Page 2

 • Gio trnh: Truyn ng in

  GV: Trng Xun Linh Page 3

  BI 1: CU TRC CHUNG V H TRUYN NG IN

  1. nh ngha h truyn ng in.

  H truyn ng in l tp hp cc thit b nh: thit b in, thit b in t, thit b

  in t phc v cho vic bin i nng lng in nng thnh c nng cung cp cho cc c

  cu cng tc trn cc my sn xut, cng nh gia cng truyn tn hiu thng tin iu

  khin qu trnh bin i nng lng theo yu cu cng ngh.

  2. H truyn ng ca my sn xut.

  2.1. Truyn ng ca my bm nc (hnh 1-1) ng c in bin i in

  nng thnh c nng to ra mmen M

  lm quay trc my v cc cnh bm.

  Cnh bm chnh l c cu cng tc

  CT, n chu tc ng ca nc to

  ra mmen MCT ngc chiu tc

  quay ca trc, chnh mnem ny

  tc ng ln trc ng c, ta gi n

  l mmen cn MC cn bng vi

  mmen ng c: M = MC th h s

  c chuyn ng n nh vi tc

  khng i = const. Hnh 1-1. Truyn ng ca my bm nc

  2.2. Truyn ng mm cp my tin (hnh 1-2)

  C cu cng tc CT bao gm mm cp MC, phi ( kim loi) PH c cp trn mm

  v dao ct DC. Khi lm vic ng c to ra mmen M lm quay trc, qua b truyn lc

  TL.

  Hnh 1-2. Truyn ng mm cp my tin

  gm ai truyn v cc cp bnh rng, chuyn ng quay c truyn n mm cp trn c

  cu cng tc c chiu ngc vi chiu chuyn ng. Nu di im t ca MCT v trc

  ng c ta s c mmen cn MC ( thay th cho MCT ). Cng tng nh v d trc, khi

 • Gio trnh: Truyn ng in

  GV: Trng Xun Linh Page 4

  M=MC h s lm vic n nh vi tc quay = const v ct ca dao trn phi cng

  s khng i.

  2.3. Truyn ng ca cn trc hoc my nng (hnh 1-3)

  C cu cng tc gm trng ti TT, dy cp

  C v ti trng G. Lc trng trng G tc ng

  ln trng ti to ra mmen trn c cu cng tc

  MCT v nu di im t ca n v trc ng

  c ta s c mmen cn MC (thay th cho

  MCT). Cn ng c to ra mmen quay M.

  Khc vi 2 v d trc cn trc v my nng

  MCT (hoc MC) c chiu tc ng do lc trng

  trng quyt nh nn khng ph thuc chiu

  ca tc , ngha l c trng hp n ngc

  chiu chuyn ng - c cu cng tc tiu th

  nng lng do ng c cung cp v c trng

  hp MCT cng chiu chuyn ng - c cu

  cng tc gy ra chuyn ng, to ra nng lng

  cp cho trc ng c.

  Hnh 1-3. Truyn ng cn trc

  3. Cu trc chung ca h truyn ng in

  Hnh 1-4. Cu trc ca h truyn ng in

  Cu trc chung ca h truyn ng in: c th m t khi qut cu trc ca h

  truyn ng in bng s khi hnh 1-4:

  Trong :

  B: b bin i dng bin i loi dng in (xoay chiu thnh mt chiu hoc

  ngc li), bin i loi ngun (ngun p thnh ngun dng hoc ngc li), bin i s

  pha, tn s

  Cc b bin i thng dng l b bin i my in (my pht mt chiu, xoay

  chiu), b bin i in t (khuch i t, cun khng bo ha), b bin i in t (chnh

  lu tiristo, bin tn tranzito, tiristo).

 • Gio trnh: Truyn ng in

  GV: Trng Xun Linh Page 5

  : ng c in, dng bin i in nng thnh c nng hay c nng thnh in

  nng (khi hm in)

  Cc ng c in thng dng l: ng c xoay chiu khng ng b ba pha roto

  dy qun hay lng sc, ng c in mt chiu kch t song song, ni tip hay kch t bng

  nam chm vnh cu, ng c xoay chiu ng b

  TL: Khu truyn lc, dng truyn lc t ng c in n c cu sn xut hoc

  dng bin i dng chuyn ng (quay thnh tnh tin hoc lc) hoc lm ph hp v tc

  , momen, lc. truyn lc c th dng cc bnh rng, thanh rng, trc vt, xch, ai

  truyn, cc b ly hp c hoc in t

  CT: C cu cng tc (c cu sn xut, c cu lm vic) thc hin cc thao tc sn

  xut v cng ngh (gia cng chi tit, nng h ti trng, dch chuyn).

  K: Khi iu khin, l cc thit b dng iu khin b bin i B, ng c in

  , c cu truyn lc.

  Khi iu khin bao gm cc c cu o lng, cc b iu chnh tham s cng ngh,

  cc kh c, thit b iu khin ng ct c tip im (cc r le, cng tc t) hay khng c

  tip im (in t, bn dn). Cc thit b o lng, cm bin (sensor) dng ly cc tn

  hiu phn hi, c th l cc loi ng h o, cc cm bin t

  thun tin cho vic kho st ta chia cc khu ca h truyn ng in thnh hai

  phn: phn in (bao gm li in, b bin i B, mch in t ca ng c v cc

  thit b iu khin K) v phn c (roto v trc ng c, khu truyn lc TL v c cu cng

  tc CT). Vic nghin cu h thng s c bt u t phn c.

  4. Phn loi cc h truyn ng in

  Ngi ta phn loi h truyn ng in theo nhiu cch ty theo c im ca ng

  c in, mc t ng ha, c im hoc chng loi thit b bin i, cng sut ca h

  thng...T cch phn loi s hnh thnh tn gi ca h, v d:

  1.1. Theo c im ca ng c in

  Ta c truyn ng in 1 chiu (dng ng c in 1 chiu), truyn ng in khng

  ng b (dng ng c khng ng b), truyn ng in ng b (dng ng c ng b),

  truyn ng in bc (dng ng c bc)...

  Truyn ng in 1 chiu c s dng cho cc my sn xut c yu cu iu chnh

  tc v mmen. N c cht lng iu chnh tt, tuy nhin ng c in 1 chiu c cu

  to phc tp, gi thnh cao, hn na n i hi cn c ngun 1 chiu. Do nu khng c

  yu cu cao v iu chnh, ngi ta thng s dng truyn ng in khng ng b. Trong

  nhng nm gn y truyn ng in khng ng b pht trin mnh m, c bit l cc h

  c iu khin tn s. Nhng h ny t c cht lng iu chnh cao, tng ng vi

  h 1 chiu.

  4.2 Theo tnh nng iu chnh

  Ta c truyn dng khng iu chnh (ng c in ch lm vic 1 cp tc ) v

  truyn ng iu chnh. Cc h truyn ng khng iu chnh thng phi kt hp vi 1

  hp tc thc hin iu chnh bng c kh, do kt cu ca phn c phc tp, cht

  lng iu chnh thp, gi thnh my sn xut cao. Cc h iu chnh cho php iu chnh

  tc v mmen ca my sn xut bng cch iu chnh t ng c in, do kt cu

  my n gin, cht lng iu chnh cao v thun tin trong thao tc.

 • Gio trnh: Truyn ng in

  GV: Trng Xun Linh Page 6

  4.3 Theo mc t ng ha

  Ta c h truyn ng in khng t ng v h truyn ng in t ng. Cc h

  truyn ng khng t ng thng n gin v c s dng bt k u nu c th c.

  Lc phn in ca h c th ch c ng c in v cc kh c bo v, ng ct. Cc h

  truyn ng t ng l cc h truyn ng iu chnh vng kn c mch phn hi. Cht

  lng iu chnh ca cc h ny rt cao, c th p ng bt k yu cu no ca qu trnh

  cng ngh ca my sn xut.

  4.4. Phn loi khc

  Nh truyn ng khng o chiu v truyn ng o chiu, truyn ng n (dng

  1 ng c) v truyn ng nhiu ng c, truyn ng vn nng (c dung thit b bin i

  bn dn).

  2. Ph ti v phn c ca truyn ng in.

  2.1. Ph ti ca truyn ng in.

  Ph ti hay chnh l c cu cng tc ca h truyn ng in. Ph ti ca h truyn

  ng in rt a dng. Tnh cht ca mi loi ph ti khc nhau s to nn nhng h truyn

  ng in khc nhau.

  c trng cho ph ti ca h truyn ng in l s hnh thnh momen cn tc ng

  ln trc ng c. Mi c cu cng tc khc nhau s to ra momen cn khc nhau, v d nh:

  momen cn th nng, momen cn phn khng, momen cn loi my tin, momen cn loi

  cn trc

  2.2. Phn c ca truyn ng in.

  Phn c ca h truyn ng in bao gm cc phn t chuyn ng t roto ng c

  cho n c cu cng tc. Mi phn t chuyn ng c c trng bi cc i lng sau:

  - Lc tc ng (F): N (Niuton)

  - Momen tc ng (M): Nm (Niuton mt)

  - Tc gc (): rad/s (radian/giy)

  - Tc thng (v): m/s (mt/giy)

  - Momen qun tnh (J): kgm2 (kilogam khi mt bnh phng)

  - Khi lng (m): kg (kilogam khi).

  Ch : Nu cc i lng trn cho theo cc n v khc th khi tnh ton cn i v

  h n v o lng quc t (SI) nh nu trn. V d, nu lc cho theo KG, momen cho

  theo KGm, tc cho theo vng/pht, qun tnh cho theo momen GD2 vi n v l

  KGm2, th:

  1KG = 9.8 N; 1KGm = 9.8 Nm; 1 vng/pht = 9,55 rad/s; GD2 [KGm

  2] = 4J [Kgm

  2].

  CU HI N TP

  Cu 1: Chc nng v nhim v ca h thng truyn ng in l g?

  Cu 2: H thng truyn ng in gm cc phn t v cc khu no? Ly v d minh ha

  mt my sn xut m cc anh (ch) bit?

 • Gio trnh: Truyn ng in

  GV: Trng Xun Linh Page 7

  Bi 2: C HC TRUYN NG IN

  1. Cc khu c kh ca truyn ng in, tnh ton quy i cc khu c kh ca truyn

  ng in.

  Nh trn phn tch th mt h truyn ng in bao gm c phn c kh. N bao

  gm cc phn t chuyn ng t roto ng c cho

  n c cu sn xut. Mi c cu ca truyn ng u c cc i lng , M, v, F,