Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen. Johanna Liljenfeldt Följeforskare, Umeå Universitet Regionrådsmöte - Umeåregionen 3 sept 2009. Vilka är vi?. Finansierade av ACANALYS (CERUM) samt Umeå Kommun - PowerPoint PPT Presentation

Text of Uppföljning och analys av regional hållbar utveckling i Umeåregionen

 • Uppfljning och analys av regional hllbar utveckling i UmeregionenJohanna LiljenfeldtFljeforskare, Ume UniversitetRegionrdsmte - Umeregionen3 sept 2009

 • Vilka r vi? Finansierade av ACANALYS (CERUM) samt Ume KommunCarina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen (projektledare, docent) Johanna Liljenfeldt, Kulturgeografiska institutionen (assistent)

 • Vr studie: Regional hllbar utveckling i UmeregionenFrn april 2009 till avslutning av Hllbara Umeregionen-projektetVilka tar beslut om hllbar utveckling, och hur sker detta? Vilka niver? (flernivstyrning)Vilka deltar? (privatoffentliga partnerskap och deltagandedemokrati)Regionalisering? (integration av Umeregionen)P vilken grund tas besluten? (litteraturstudie av hllbarhet)

 • Litteraturstudie av hllbarhetMnga olika styrprocesser som kommuner kan anvnda och kombinera: Formella certifieringsprocesser: Ledningssystem/miljledningISO (14 0001, 9001), EMAS, OHSAS 18 001, (Botkyrkamodellen)Informell styrninglborgtagandena, SIS/TK 522, CEMRs deklaration fr jmstlldhet, Det Naturliga Steget, FairTrade City, Skola fr hllbar utveckling, Leipzig CharternSustainment, ecoBUDGET, Integrerad styrning (MUE-25), ISO 26 000

 • Resultat: Att mta hllbarhetSammanvgda kriterier och indikatorer som vi anvnder fr att kunna beskriva Umeregionens prioriteringar:

  Vilka omrden skall vara hllbara och hur hr de sammanVilka perspektiv skall den hllbara utvecklingen ha (tid och rum)Vilket tillvgagngssttVilken mjlighet (resurser, ansvar, prioritering)Vilket resultat

 • KriterierExempelA. InfrastrukturKommunikation/Resande, Frnybarenergi/vindkraftB. Lokal ekonomi och arbetsmarknadArbetsmarknad/UtslagningC. Socialt kapital, frdelning/ rttvisaHlsa, Inflytande, LrandeD. MiljAvfallE. Lnkar mellan dimensionerExterna hllbarhetsprogram, koppling offentligt-privat, tvrsektoriella aktiviteter och programF. ArbetsmetodikNulgesanalys, vision, ml, handlingsplan, uppfljning etcG. Inkluderande av intressenterMedborgare, avnmare, industri; samverkan och kommunikationH. Hllbarhet i strre perspektivVsterbotten, Sverige, EU, vnorter, internationella kontakter o -pverkanI. Lngsiktighet ver tidVilken horisont - mandatperiod (4 r), generation (30 r), lngre?

 • FortsttningenObservationer och intervjuerResultatpresentationer dec -09, mars -10 och slutredovisning juni 2010Sammanstllning av observationer och intervjuer s lngt i processenJmfrande exempel frn litteratur, andra regioner och projekt, och i relation till olika styrsystem

  *Finns mnga olika styrprocesser som en kommun kan anvnda sig av, och eventuellt kan kombinera delar av Sammanvgda kriterier och indikatorer p hllbar utveckling som vi anvnder fr att studera arbetet i Umeregionen och hur ni vljer bland olika processer (dvs kriterier och indikatorer fr hllbar utveckling)