of 3 /3
Tretman i lečenje u kućnim uslovima : Najbolji način je da motivišete Vašu bebicu da okreće glavu spontano na obe strane. To bi omogućilo opuštanje mišića vrata, a Vaša bebica ne bi imala utisak napora. 1. Postavite prvo bebicu u potrbušni položaj kako bi Vaše dete pozicioniralo glavicu 2. Probajte da joj u potrbušnom stavu ponudite „voljenu“ igračku sa suprotne strane od tortikolisa. 3. Kada Vaša beba treba da jede, ponudite joj prvo dojku (ili flašicu) na suprotnoj strani od one gde je tortikolis 4. Kada je stavljate u krevet na spavanje, okrenite je licem prema zidu – dete će samo pokušati da okrene glavicu prema Vama 5. Menjajte pozicioniranje bebe u krevetiću – po sistemu „noge – glava“ – „glava – noge“ 6. Pokušajte da dozivate Vašu bebu sa suprotne strane od tortikolisa. Postavljanje Vaše bebe kratkotrajno na stomačić je izuzetno bitno, jer će se na taj način ojačati i mišići bebinih leđa i ramena, njenim pokušajem da odigne i okrene glavicu. Važno je da kada radite vežbice za tortikolis, dete bude budno, raspoloženo i nahranjeno (bar jedan sat posle jela da ne bi bljuckalo), kako bi Vam se olakšao „trening“. Napomena: Vežbice prikazane u ovom članku služe za prvu pomoć dok ne stignete do Vašeg fizijatra. Nemojte očekivati da će Vaša beba odmah moći da uradi sve vežbice „iz prve“, u punom obimu…malo po malo. Kod fizijatra ćete dobiti opširniji i daleko kompleksniji, mada i dalje ne mnogo težak program vežbica i tretmana. Prva vežba: Bebica je u ležećem položaju na leđima. Stavite dlan jedne Vaše ruke na obraz Vaše bebe (laganim pokretima), a drugom rukom fiksirajte rame bebe

Vezbe Za Tortikolis

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vezbe za tortikolis.docx

Text of Vezbe Za Tortikolis

Tretman i leenje u kunim uslovima:Najbolji nain je da motiviete Vau bebicu da okree glavu spontano na obe strane. To bi omoguilo oputanje miia vrata, a Vaa bebica ne bi imala utisak napora.

1. Postavite prvo bebicu u potrbuni poloaj kako bi Vae dete pozicioniralo glavicu2. Probajte da joj u potrbunom stavu ponudite voljenu igraku sa suprotne strane od tortikolisa.3. Kada Vaa beba treba da jede, ponudite joj prvo dojku (ili flaicu) na suprotnoj strani od one gde je tortikolis4. Kada je stavljate u krevet na spavanje, okrenite je licem prema zidu dete e samo pokuati da okrene glavicu prema Vama5. Menjajte pozicioniranje bebe u krevetiu po sistemu noge glava glava noge6. Pokuajte da dozivate Vau bebu sa suprotne strane od tortikolisa.Postavljanje Vae bebe kratkotrajno na stomai je izuzetno bitno, jer e se na taj nain ojaati i miii bebinih lea i ramena, njenim pokuajem da odigne i okrene glavicu.Vano je da kada radite vebice za tortikolis, dete bude budno, raspoloeno i nahranjeno (bar jedan sat posle jela da ne bi bljuckalo), kako bi Vam se olakao trening.Napomena: Vebice prikazane u ovom lanku slue za prvu pomo dok ne stignete do Vaeg fizijatra. Nemojte oekivati da e Vaa beba odmah moi da uradi sve vebice iz prve, u punom obimumalo po malo. Kod fizijatra ete dobiti opirniji i daleko kompleksniji, mada i dalje ne mnogo teak program vebica i tretmana.Prva veba: Bebica je u leeem poloaju na leima. Stavite dlan jedne Vae ruke na obraz Vae bebe (laganim pokretima), a drugom rukom fiksirajte rame bebe Okrenite joj neno glavu na jednu stranu, tako da joj brada dodiruje rame. U tom poloaju je kratko zadrite Polako vratite glavicu u prvobitni poloaj i ponovite vebicu Vodite rauna da okrenete glavicu na istu stranu tortikolisa

Druga veba: Bebica je u leeem poloaju na leima Stavite jedan Va dlan na bebinu glavu (laganim pokretima), a drugom rukom fiksirajte bebino rame Savijte joj neno glavicu nasuprotnu stranuod tortikolisa,tako da joj uho dodiruje rame U tom poloaju je neno zadrite na kratko Polako vratite glavicu u poetni poloaj i ponovite vebu Vodite rauna da se glavica naginje na suprotnu stranu tortikolisa (i na taj nain istee mii)Trea veba:

Uzmite dete u ruke kao to je prikazano na slici Vodite rauna da isteete stranu na kojoj je tortikolis. Ponovite vie puta na dan.Vebice ponavljajte u vie serija u razliito vreme i obavezno svakog dana!Vana napomena!!!Svaki pokret sa bebom mora biti izuzetno nean i lagan. Ne primenjujte silu!!! Radite sve jako polako!Ukoliko imate potekoa prilikom izvoenja ovih najosnovnijih vebica, potrebno je ipak obratiti se pedijatru koji e Vas dalje uputiti kod fizijatra, a on e ordinirati dalju fizikalnu terapiju.Teko je posmatrati dete koje ima potekoe pri okretanju glavice ili ima nakrivljenu glavicu na jednu stranu. Na sreu, beba nema bolova niti trpi bilo kakve tekoe zbog tortikolisa.Problem je reive prirode. Vebice moda nisu najprijatnije, ali svakako potrebne.I najobinija promena poloaja deteta ili vebice istezanja, mogu da dovedu do potpunog oporavka.