Vì sao chè Tân Cương Thái Nguyên ngon nhất

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ch Tn Cng Thi Nguyn thm ngon ni ting, c nhiu du khch trong v ngoi nc bit n. Khi nhc n ch mi ngi ngh ngay n ch tn cng thi nguyn. V u m ch tn cng ni ting khp c nc nh vy. Chng ta hy cng tm hiu v Tn cng, kinh ca ch Thi Nguyn.

Transcript

V sao ch Tn Cng Thi Nguyn ngon nht - www.chebupthainguyen.com

V sao ch Tn Cng Thi Nguyn ngon nht - www.chebupthainguyen.com

www.chebupthainguyen.comCh Tn Cng Thi Nguyn c sn - www.chebupthainguyen.com Ch Tn Cng Thi Nguyn thm ngon ni ting, c nhiu du khch trong v ngoi nc bit n. Khi nhc n ch mi ngi ngh ngay n ch tn cng thi nguyn. V u m ch tn cng ni ting khp c nc nh vy. Chng ta hy cng tm hiu v Tn cng, kinh ca ch Thi Nguyn.

V tr vng sn xut ch tn cng Thi nguyn - www.chebupthainguyen.comTn Cng l mt x ngoi thnh pha ty Nam ca thnh ph Thi Nguyn. 3 x chnh nm trong vng ny: x Tn Cng, Phc Xun v Phc Tru c tng din tch 48,618 km, nm vng ngoi thnh pha ty ca thnh ph Thi Nguyn, l cc x thuc vng trung du bn sn a, xen k c nhiu thung lng hp, bng phng; c sng Cng chy qua a bn. Ba x gip hoc nm gn H Ni Cc v nm pha ng ca dy ni Tam o. Chnh v nm trong vng trung du bn sn a cho nn cnh sc vng ch Tn Cng v cng tuyt sc. i ch ni tip i ch xanh ngt. Bn di l cc dng sui mt lnh, to nn cnh sc sn thy hu tnh nh tranh v. Kh hu Tn Cng cng v cng trong lnh v sch s. Do cch xa khu vc trung tm thnh ph nn khng h cm thy khi bi, nhim. Cy xanh nhiu, phong cnh thong, nc trong lnh to nn v ngon ngt ca ch thi nguyn.

Th nhng vi ch tn cng c sn Thi Nguyn - www.chebupthainguyen.comV t ai, t Tn Cng c cho l c cha nhng nguyn t vi lng vi t l ph hp thuc quyn c hu ca cy ch, c hnh thnh ch yu trn nn Feralitic, macma axt hoc ph sa c, ct; c pH ph bin t 5,5 n di 7,0, thuc loi t hi b chua. V kh hu, vng tiu kh hu pha ng dy ni Tam o cao trn di 1.000m so vi mc nc bin c cho l iu kin l tng cho phm cht ch c hon thin.Cc nh khoa hc c bit quan tm n yu t bc x nhit ti khu vc, tng bc x nhit l 122,4 kcal/cm2/nm, trong lng bc x hu hiu l 61,2 kcal/cm2/nm u thp hn so vi ch khc, v y chnh l yu t quyt nh n cht lng ch Tn Cng Thi Nguyn.Do c iu kin t nhin thun li cho cy ch sinh trng v pht trin, t lu Tn Cng c bit n nh mt vng ch ni ting ca Vit Nam. Cho n nay, sn phm ch Tn Cng Thi Nguyn c xut khu i nhiu nc nh: Php, Iran, Iraq, Algrie, Nht Bn, Hoa K v cc nc khc.

Chm sc v ch bin ch bp tn cng Thi Nguyn - www.chebupthainguyen.comV Nguyn liu: ch Tn Cng Thi Nguyn Thng Hng, c ch bin bng phng php th cng gia truyn, 100% t nguyn liu ch c sn Tn Cng, sau khi sao sy vn gi nguyn c hng v ch Thi Nguyn. V c im: Khi thng thc, tr c v cht du, thm mt vi mu nc trong, xanh, vng, sng v snh, mang c trng ring c ca vng ch c bit ny.Cch thu hi v ch bin sn phm: Cc bp ch c tuyn chn k lng theo tiu chun 1 tm 2 l v c ch bin hon ton th cng nhng vn m bo tiu chun ch sch v an ton theo Tiu chun Quc T UTZ u tin ti Vit Nam.

Cch pha v thng thc tr tn cng thi nguyn - www.chebupthainguyen.comCch pha tr: Trc khi pha tr, nn trng m bng nc si. Cho 6 - 7g ch vo m c dung tch khong 150ml. Ch nc si khong 90 n 95 vo hm trong thi gian 3 - 5 pht. Rt nc ra chn bn s c thng thc mt tch tr mang m hng v ch thi nguyn ngon.Thng thc tr: Chit ra chn thng thc. Ch c th gy bng do nc nng. Khng nn ngm b tr trong m qu 15 pht, khi thng thc xong, tt nht nn chit ht nc tr trong m, ch li b. Mi m tr c th s dng 2 - 4 ln nc hoc ty theo nhu cu ca bn s dng.

Ch xanh tn cng Thi Nguyn tt cho sc khe - www.chebupthainguyen.comCh Tn Cng Thi Nguyn l loi thc ung tt cho sc khe, sn phm c sn xut vi 100% nguyn liu ti vng Ch Tn Cng Thi Nguyn - Ni y c v nh mt c sn Thin Ph ch c ti vng t Tn Cng Thi Nguyn. Sn phm c gia nh sn xut v pht huy truyn thng vi nhiu nm kinh nghim. Sn phm ch Tn Cng ni ring, tr xanh ni chung l loi thc ung truyn thng ca ngi dn Vit Nam v chu t hng ngn nm qua, ngy nay tr xanh cn ph bin sang tn cc Chu lc khc nh: Chu M, Chu u... Vi nhng cng dng c bit trong bo v sc kho con ngi, che thai ngy cng c nhiu ngi a chung v n c tinh ch di rt nhiu dng thc phm, ung khc nhau.Mi bui sng sm thc dy, bn c th n sng ri nhm nhi mt tch tr s lm m lng v tnh to hn cho mt ngy lm vic bn rn. Tc dng ca Tr xanh: Tr xanh c cha rt nhiu cht chng oxi ha, c tc dng ngn nga ung th, tng cng h thng min dch, gim cn..

Quy cch ng gi ch c sn tn cng thi nguyn - www.chebupthainguyen.comSn phm 100% nguyn liu c thu hi t vng Tn Cng - c sn ch Thi Nguyn.Hng v: Tr khi ung c v cht du, mi thm mt vi mu nc trong, xanh, vng, sng v snh, l c trng ring bit ca vng Ch Tn Cng c bit ny.Khi lng: 250gr 500gr 1000gr/ 1 ti (tr ht chn khng hoc theo yu cu khch hng).Mu sc ti: Mu vngHn s dng: 6 thng k t ngy sn xut. Xut x: Tn Cng Thi Nguyn.Cch bo qun: Sn phm bo qun ni kh ro, thong mt, trnh nh nng mt tri trc tip. Sn phm sau khi m bao b, nn s dng ht trong vng 30 ngy.

BN CH THI NGUYN NGON CHNH GC

http://www.chebupthainguyen.com