Click here to load reader

Vodoprávní otázky

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vodoprávní otázky. Mgr. Lucie Zatloukalová Ministerstvo zemědělství. Medlov, 3.-5. června 2009. Medlov , 3.-5. června 2009. Doklady k pozemku (§ 15 odst. 1 VZ a § 110 odst. 1 písm. a) SZ) prokázat vlastnictví x spoluvlastnictví pozemku § 139 odst. 2 zákona - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vodoprávní otázky

 • Vodoprvn otzkyMgr. Lucie Zatloukalov

  Ministerstvo zemdlstv

  Medlov, 3.-5. ervna 2009

 • Medlov, 3.-5. ervna 2009

 • AI ve vodoprvnm zen( 117 zkona . 183/2006 Sb.) - v souasn dob nelze vyut !Doklady k pozemku( 15 odst. 1 VZ a 110 odst. 1 psm. a) SZ)prokzat vlastnictv x spoluvlastnictv pozemku 139 odst. 2 zkona . 40/1964 Sb. doloit souhlas vtiny (dle plochy)- 109 odst. 1 psm. c) SZ vichni spoluvlastnci- astnci stav. zen

  Spolen zen ( 115 odst. 11 VZ a 140 S) usnesenm spojit zen pouze do spisu nelze se odvolatMedlov, 3.-5. ervna 2009

 • Medlov, 3.-5. ervna 2009

 • Zvazn stanoviska( 17 a 18 VZ; 149 odst. 1 S)

  souhlas VP dle 17 VZ = rozhodnut neme bt soust zvaznho stanoviskazvr . 31 Poradnho sboru ministra vnitra ke sprvnmu duvyjden VP dle 18 VZ nespluje poadavky 149/1 Sjeho obsah nen zvazn pro vrokovou st rozhodnut

  Medlov, 3. - 5. ervna 2009

 • Projektov dokumentace pro vrtanou studnu

  Medlov, 3.-5. ervna 2009

  Do 30 m Nad 30 moven PD autorizovanou osobou pro vodohospodsk stavbyoven PD autorizovanou osobou pro vodohospodsk stavbyvyjden osoby s odbornou zpsobilost v hydrogeologiivyjden osoby s odbornou zpsobilost v hydrogeologii--------oven PD osobou zpsobilou pro projektovn staveb provdnch hornickm zpsobem

 • Povinnosti vlastnk pozemk, na nich se nachz koryto vodnho toku( 50 psm. b) VZ)vlastnci pozemk maj povinnost odstraovat pekky a cizorod pedmty z vodnho tokuneplnn povinnost VP rozhodne dle 110 odst. 1 VZFOP, PO 116 odst. 1 psm. d) bod 36 VZpokuta 5 a 200 tis. K FO 34 odst. 1 psm. e) PZpokuta a 50 tis. KMedlov, 3.-5. ervna 2009

 • Dkuji za pozornostMedlov, 3.-5. ervna 2009

  Medlov, 3. - 5.ervna 2009Medlov, 3. - 5.ervna 2009

  Medlov, 3. - 5.ervna 2009Medlov, 3. - 5.ervna 2009Medlov, 3. - 5.ervna 2009Medlov, 3. - 5.ervna 2009Medlov, 3. - 5.ervna 2009Medlov, 3. - 5.ervna 2009Medlov, 3. - 5.ervna 2009Medlov, 3. - 5.ervna 2009

Search related