Zapalenie płuc-definicja

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapalenie puc-definicja. Proces zapalny toczcy si w tkance pucnej obwodowo od oskrzelika kocowego, ktry powstaje w wyniku dziaania czynnikw infekcyjnych: bakterii, wirusw, riketsji, grzybw lub pasoytw - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zapalenie puc-definicjaProces zapalny toczcy si w tkance pucnej obwodowo od oskrzelika kocowego, ktry powstaje w wyniku dziaania czynnikw infekcyjnych: bakterii, wirusw, riketsji, grzybw lub pasoytwDef. WHO: choroba gorczkowa przebiegajca z kaszlem oraz rnie nasilonymi zmianami ukadu oddechowego potwierdzonymi obecnoci zmian radiologicznych, wywoana przez czynniki zakane: bakterie, wirusy, riketsje, grzyby, pierwotniaki

 • Podzia zapale pucKlasyfikacja anatomiczna - odoskrzelowe - patowe - rdmiszowe

 • Podzia zapale pucPodzia kliniczny - pozaszpitalne zapalenie puc- PZP - szpitalne zapalenie puc- SzZP - zachystowe zapalenie puc - zapalenie puc u osb z upoledzon czynnoci ukadu odpornociowego - nawracajce zapalenie puc

 • Pozaszpitalne zapalenie pucPZP (domowe zapalenie puc)- posta zapalenia, ktre powstao w warunkach domowych lub rozwino si w szpitalu przed upywem 48 godz.

 • Szpitalne zapalenie pucSzZP-posta zapalenia, ktra rozwija si w okresie duszym ni 48 godz. od chwili przyjcia do szpitala, po wykluczeniu objaww, ktre mogyby sugerowa pocztek procesu zapalnego w pucach ju w chwili przyjcia do szpitala

 • Drogi szerzenia si zakaenia inhalacyjnaaspiracyjnakrwiononaprzez cigo z otaczajcych tkanek

 • Czynniki sprzyjajce wystpieniu zapale pucwiekniedoywieniealkoholizmpalenie tytoniuchoroby przyzbia, za higiena jamy ustnejnaraenie na wziewanie pyw zaburzenia immunologicznewspistnienie innych chorbleczenie GKS

 • Etiologia zapale puc- PZPPozaszpitalne zapalenie puc: - Streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae - Staphylococcus aureus - Moraxella catarrhalis rzadko: Enterobacteriacae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa

 • Etiologia zapale puc- SzZPBakterie tlenowe:1.Psudomonas aeruginosa, 2.Escherichia coli, 3.Enterobacter, 4.Klebsiella pneumoniae5.Acinetobacter6. Serratia marcescens7. Streptococcus pneumoniae

 • Etiologia zapale puc-SzZPBakterie beztlenowe1.Bacteroides2. Fusobacterium rzadziej Peptococcus, Peptostreptococcus, Actionomyces

 • Etiologia zapale puc- czynniki atypowebakterie: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Clamydia psittaci, Coxiella Burnetti,wirusy: Influenze, Parainfluenze, Adenovirus, Varicella, RS, cytomegalovirusinne dronoustroje: Francisella turalensis, Pneumocystis carinii, Topxoplasma gondi

 • Rozpoznawanie zapale pucbadanie podmiotowe i przedmiotowebadanie radiologicznebadanie bakteriologiczne i serologiczne

 • Rozpoznanie zapalenia pucObjawy podmiotowe: -gorczka -osabienie, ble mini -kaszel -duszno -ble w klatce piersiowej

 • Rozpoznanie zapale pucBadanie przedmiotowe - zmiany osuchowe - powczenie klatki piersiowej po stronie zmian - tachycardia - tachypnoe - sinica

 • Rozpoznawanie zapale pucRtg klatki piersiowej- zacienienie z powietrznym bronchogramem, pyn w jamie opucnej, drobno, gruboplamiste zmiany rdmiszowe, obraz mlecznej szybyTK klatki piersiowej

 • Rozpoznanie zapale pucB. bakteriologiczne: - plwocina barwienie metod Gramma (metoda szybka, wynik dodatni w 10%) posiew - posiew krwi (mao czua, naley wykona przed podaniem antybiotyku)

 • Rozpoznawanie zapale pucB. serologiczne -badanie miana przeciwcia przeciwko okrelonym drobnoustrojom) OWD, immunofluorescencja bezporednia, test ELISA - identyfikacja antygenu ELISA, immunofluorescencja porednia PCR, sondy genetyczne

 • Zapalenie puc- drobnoustroje typowepocztek nagygorczka >38 st. C, dreszczekaszel suchy, potem ze luzowo-ropn plwocin, bl w klatce piersiowej, dusznob. przedmiotowe-osuchowo:wzmoone drenie piersiowe, odgos opukowy stumiony, pocztkowo trzeszczenia, rzeniartg: zacienienie segmentowe, patowe

 • Zapalenie puc drobnoustroje atypowepocztek mniej nagystany podgorczkowe
 • PZP bakteryjne- LeczenieDobr antybiotyku zazwyczaj empiryczny (b. podmiotowe, przedmiotowe, rtg) leczenie z wyboru: penicyliny, penicyliny z inhibitorem -laktamaz cefalosporyny II generacji leczenie alternatywne: cefalosporyny II generacji, makrolidy, fluorochinolony leczenie skojarzone cefalosporyny II/III generacji+aminoglikozydy lub makrolidy podawane p.o

  w szczeglnych przypadkach- cikie zapalenie puc, wiek >60 lat podawane i.v

 • Szpitalne zapalenie pucI grupa zapalenie lekkie, rednio-cikie u osb bez czynnikw ryzyka cefalosporyny II/III g., fluorochinolony

 • Szpitalne zapalenie pucGrupa II Chorzy z lekkiem lub rednio-cikim zapaleniem puc z czynnikami ryzyka Leczenie skojarzone: -chorzy po przebytej operacji brzusznej, z potwierdzonym zachynieciem (beztlenowce)-cefalosporyny II/III g.+klindamycyna -chorzy z cukrzyc, niewydolnoci nerek, po przebytym urazie gowy (Staphylococcus aureus MRSA) +wankomycyna lub teikoplanina -chorzy poddani terapii glikokortykosteroidami (Legionella) +makrolid -chorzy z chorobami przewlekymi, przebywajcy w OIT, GKS, wczeniejsza antybiotykoterapia (P.aeruginosa, grzyby)- traktowani jak cikie zapalenie puc

 • Szpitalne zapalenie puc-LeczenieIII grupa Chorzy z cikim zapaleniem puc, z czynnikami ryzyka, pnym pocztkiem, sztucznie wentylowani Najczciej- P. aeruginosa, MRSA, Acinetobacter Aminoglikozydy+penicyliny z inhibitorem -laktamaz, aminoglikozydy+cefalosporynyIIIg.,fluorochinolony + karbapenemy + monobaktamy + antybiotyki glikopeptydowe (wankomycyna)

 • Czas trwania leczenia zapale pucw duej mierze zaley od czynnika etiologicznegotypowe zapalenie puc ok.7-10 dniatypowe zapalenie puc ok.14-21 dniodpowied na leczenie: 48-72 godz.ustpowanie objaww klinicznych (gorczka, leukocytoza) -2-4 dniObjawy fizykalne ustepuja zwykle w cigu ok. 10 dniZmiany radiologiczne utrzymuj si znacznie duej typowe- 4tyg, atypowe- czasem > 6tyg.

 • Wskazania do leczenia zapale puc na OITniewydolno oddechowa w stopniu wymagajcym sztucznej wentylacji lub tlenoterapiiszybka progresja radiologiczna, zajcie wicej ni jednego pata puc, pojawienie si jamy w naciekuposocznica ze wstrzsem -RR
 • Wirusowe zapalenie pucwirusy grypy (A i B), paragrypy, RS, adenowirusy, coxackie, koronawirusyrzadko: wirus Ebstein-Barra, wirus opryszczki, wirus cytomegaliiczste nadkaenia bakteryjneagodna posta- leczenie objawoweleki p/wirusowe agodz przebieg choroby ( amantadyna, rymantadyna)w nadkaeniach bakteryjnych- antybiotyki

 • Grzybicze zapalenie pucCandida albicans, Aspergillus fumigatus, Cryptoccocus neoformansczsto obraz radiologiczny niecharakterystycznyleczenie: amfoterycyna B, intrakonazol

 • Zapalenie puc Pneumocystis cariniirdkomrkowy pasoytrdmiszowe zapalenie puc- rtg rozsiane zmiany guzkoweczste u osb chorych na AIDSleczenie: kotrimoksazol, pentamidyna, dapson

 • SARS- ciki ostry zesp oddechowyPierwszy raz wykryto w Chinach w lutym 2003Czynnik etiologiczny- prawdopodobnie wirus SARS-coV z rodziny CoronaviridePrzebiega z objawami atypowego zapalenia puc, szybko prowadzi do niewydolnoci oddechowejLeczeni przyczynowe nie jest znane, zalecane leki p/wirusowe, glikokortykosteroiy, antybiotykiZgodnie z zaleceniami WHO- obowizek poddania si badaniom, leczeniu i kwarantannie osb podejrzanych o SARS