Accountantsdag 2016 - Presentatie Edelman Trust Barometer

 • View
  251

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Accountantsdag 2016 - Presentatie Edelman Trust Barometer

 • Drag picture to placeholder or click icon to add

  NBA Accountantsdag 2016Amsterdam, 23 November 2016

  2016 Edelman Trust Barometer

 • 2015 Trust Barometer Global Report DRAFT 010515| pg 2

  Wat is trust?

 • 3

  Twee kanten aan trust

  Ethiek Competentie

 • 2015 Trust Barometer Global Report DRAFT 010515| pg 4

  Edelman Trust Barometer 2016

 • Genformeerd Publiek 8 jaar in 20+ markten Vertegenwoordigt 15% van de totale wereldwijde bevolking 500 respondenten in V.S. en China; 200 in de overige landen

  Moet voldoen aan 4 criteria: Leeftijd 25-64 Hoger opgeleid In top 25% van inkomen per huishouden per leeftijdscategorie in elk land Kent significante media consumptie en engagement in zakelijk nieuws

  Algemene Online Bevolking 5 jaar in 25+ markten Leeftijd18+ 1,150 respondenten per land

  Methodologie

  28 landen wereldwijde data marge van error. Algemene Bevolking +/-0.6% (N=32,200), Genformeerd Publiek +/- 1.2% (N=6,200), Massa Bevolking +/- 0.6% (26,000). Land specifieke data marge van error. Algemene Bevolking +/- 2.9 ( N=1,150), Genformeerd Publiek +/- 6.9% (N = min 200, varieert per land), China en V.S. +/- 4.4% (N=500), Massa Bevolking +/- 3.0 to 3.6 (N =min 740, varieert per land), half sample Wereldwijde Algemene Online Bevolking+/- 0.8 (N=16,100).

  16e editie 33,000+ respondenten Veldwerk uitgevoerd tussen 13

  oktober en 16 november 2015

  Online enqute in 28 landen

  5

 • De status van trust, deel 1 trust ongelijkheid

 • Elk jaar stelt de barometer dezelfde centrale vraag

  NGOs

  Bedrijven

  Media

  Overheid

  Hoeveel vertrouwen heb je erin dat deze instanties het juiste doen?

 • DISTRUST

  TRUST

  Trust gezakt bij drie instanties

  Bron: 2016 Edelman Trust Barometer Q11-14. Onderaan is een lijst met instanties. Geef voor iedere instantie aan hoeveel vertrouwen je erin hebt dat die instantie het juiste doet op een schaal van een tot negen, waar een betekent dat je ze helemaal niet vertrouwt en negen betekent dat je ze heel erg vertrouwt. (Top 4 Box, Trust) Genformeerd Publiek en Algemene Bevolking, Nederland.

  8

  NGOs stijgen tegen de trend in: percentage trust in de vier instanties van overheid, bedrijven media en NGOs, 2015 ten opzichte van 2016

  GenformeerdPubliek

  NGOs Bedrijven Media Overheid

  +2 -4 -3 -2

  66 62

 • DISTRUST

  TRUST

  DISTRUST

  TRUST

  Trust verschil klein voor bedrijven en media

  Bron: 2016 Edelman Trust Barometer Q11-14. Onderaan is een lijst met instanties. Geef voor iedere instantie aan hoeveel vertrouwen je erin hebt dat die instantie het juiste doet op een schaal van een tot negen, waar een betekent dat je ze helemaal niet vertrouwt en negen betekent dat je ze heel erg vertrouwt. (Top 4 Box, Trust) Genformeerd Publiek en Algemene Bevolking, Nederland.

  9

  Verschil voor NGOs en Overheid 2 tot 3 keer zo groot dubbele cijfers in ongelijkheid van vertrouwen

  GenformeerdPubliek

  Media

  6459

  Bedrijven

  62 63

  5556

  NGOs Overheid

  49 49

  AlgemeneBevolking

  6 4 1415

 • Trust ongelijkheid is een wereldwijd fenomeen

  Bron: 2016 Edelman Trust Barometer. De Trust Index is een gemiddelde van trust in de overheidsinstanties, bedrijven, media en NGOs. 28 landen wereldwijd totaal.

  10

  Nederland is een van de 15 landen met dubbele cijfers in het verschil in trust

  LandenGenformeerd

  PubliekAlgemene Bevolking Gap

  V.S. 64 45 19

  U.K. 57 40 17

  Frankrijk 55 39 16

  India 78 62 16

  Australi 63 47 16

  Mexico 72 57 15

  Itali 58 47 11

  China 82 71 11

  Brazili 58 48 10

  Ierland 49 39 10

  Nederland 62 52 10

  Zweden 46 36 10

  Z. Afrika 54 44 10

  Z. Korea 50 40 10

  Singapore 72 62 10

 • De status van trust, deel 2 de omkering van invloed

 • De omkering van invloed

  12

  Autoriteit & Invloed

  Invloed

  Autoriteit

  Bron: 2016 Edelman Trust Barometer Q11-14. Onderaan is een lijst met instanties. Geef voor iedere instantie aan hoeveel vertrouwen je erin hebt dat die instantie het juiste doet op een schaal van een tot negen, waar een betekent dat je ze helemaal niet vertrouwt en negen betekent dat je ze heel erg vertrouwt. (Top 4 Box, Trust) Genformeerd Publiek en Algemene Bevolking, Nederland.

  15% van de bevolking60 Trust IndexGenformeerdPubliek

  Peer-to-peer invloed krachtigerdan top-down

  AlgemeneBevolking

  85% van de bevolking48 Trust Index

  Toenemende distrust onder de massa bevolking

  Piramide van gisteren De nieuwe realiteit

  Elites hebben toegang tot

  meer/betere informatie

  Elites interesses zijn verbonden met die van de massa

  Top-down dynamiek

 • 50%

  Personen zoals jijzelf, werknemers, zijn geloofwaardiger dan leiders

  Bron: 2016 Edelman Trust Barometer Q13D-587. Onderaan is een lijst met personen. Bij het vormen van een mening over een bedrijf, als je informatie hebt gehoord over een bedrijf van iedere persoon, hoe geloofwaardig zou die informatie zijn extreem geloofwaardig, erg geloofwaardig, tamelijk geloofwaardig, of helemaal niet geloofwaardig (Top 2 Box, Erg/Extreem Geloofwaardig) Algemene Bevolking, Nederland, vragen gesteld aan de halve sample.

  13

  Percentages die elke woordvoerder voor een bedrijf als extreem/erg geloofwaardige informatiebron beoordelen2015 2016

  Technische expert van het bedrijf

  Academische expert

  Persoon zoals jijzelf

  Financieel analist

  Werknemer CEONGO vertegenwoor

  diger

  Raad van Bestuur

  Overheid ambtenaar/

  toezicht-houder

  Algemene Bevolking

 • Een kans voor bedrijven

 • 67

  5763

  51

  55

  4247

  53

  DISTRUST

  TRUST

  DISTRUST

  TRUST

  Bron: 2016 Edelman Trust Barometer Q11-14. Onderaan is een lijst met instanties. Geef voor iedere instantie aan hoeveel vertrouwen je erin hebt dat die instantie het juiste doet op een schaal van een tot negen, waar een betekent dat je ze helemaal niet vertrouwt en negen betekent dat je ze heel erg vertrouwt. (Top 4 Box, Trust) Genformeerd Publiek en Algemene Bevolking, Nederland.

  15

  NGOs Bedrijven Media Overheid

  Meeste vertrouwen in Bedrijven en Media dat zij het tempo bijhoudenPercentage trust en percentage dat vertrouwt dat instanties het tempo bijhouden van de veranderende tijden, 2016

  69

  61

  62

  56

  63

  47

  55

  41

  Genformeerd Publiek

  Algemene Bevolking

 • De kans voor banken en financile diensten

 • Niet alle sectoren worden hetzelfde gezien: Financile diensten hebben de meeste stuwkracht maar zijn nog in de distrust zone

  Bron: 2016 Edelman Trust Barometer Q45-429. Geef aub aan in hoeverre je vertrouwt dat bedrijven het juiste doen in ieder van de volgende industrien. Nogmaals, gebruik aub dezelfde 9-punt schaal waar een betekent dat je ze helemaal niet vertrouwt en negen betekent dat je ze heel erg vertrouwt. (Top 4 Box, Trust) Genformeerd Publiek en Algemene Bevolking, Nederland.*Van2012-2014, Farma toegevoegd als subsector(Q61f-65f). **Van2012-2015, Farma toegevoegd als een industrie sector (Q43-60). 2012-2014 data gekalibreerd als een sector.

  Trust in industriesectoren, 2012 - 2016

  2012 2013 2014 2015 2016

  Industriesector 2012 2013 2014 2015 20165 jr.

  Trend

  Technologie 76% 70% 74% 73% 77% 1

  Eten & Drinken 70% 64% 65% 59% 62% 8

  Verpakte Consumentengoederen 65% 60% 62% 57% 61% 4

  Telecommunicatie 54% 53% 55% 54% 57% 3

  Energie 52% 52% 52% 51% 54% 2

  Automotive 59% 59% 61% 60% 49% 10

  Financile Diensten 37% 37% 36% 35% 43% 6

  Farma 47% 43% 44% 42% 42% 5

  17

  AlgemeneBevolking

 • 2015 Trust Barometer Global Report DRAFT 010515| pg 18

  Dank voor uw aandacht

 • Drag picture to placeholder or click icon to add

  Bijlage:Trust drivers voor Rens de Jong interview

 • Trust-versterkend gedrag:

  Data, kwaliteit en veiligheid zijn cruciaal voor Financile Diensten

  Beveiligt gebruikersdata 86 65 21

  Verzekert kwaliteitscontrole 85 62 23

  Houdt mij en mijn familie veilig 81 58 23Is transparant bij het rapporteren over de vooruitgang in maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf 80 56 24

  Maakt mijn leven gemakkelijker 80 64 16

  Omarmt duurzame bedrijfsvoering 80 59 21

  Heeft leiderschap dat effectief de belangen van alle stakeholders verwoordt 79 57 22

  Ondersteunt lokale goede doelen en vrijwilligerswerk 75 55 20

  Ontwikkelt intellectueel eigendom 74 56 18

  Geeft me een gevoel van verbondenheid met iets groters 70 53 17

  Noodzaak ten opzichte van uitvoering van gedrag bij het bouwen van trust in een bedrijf%

  Uitvoering%

  Noodzaak Verschil

  AlgemeneBevolking

  20

  Bron: 2016 Edelman Trust Barometer. Q335-440 Hoe belangrijk is ieder van de volgende gebruiken voor het bouwen van jouw TRUST in een bedrijf? Gebruik een 9-punt schaal waar een betekent dat gedrag helemaal niet belangrijk is voor het bouwen van trust en negen betekent dat het extreem belangrijk is om trust te bouwen in een bedrijf. (Top 4 Box, Belangrijkheid) Q344A-J Hoe goed denk je dat de financile diensten industrie presteert in de gedragingen onderaan. Gebruik een 9-punt schaal waar een betekent dat ze extreme slecht presteren en negen betekent dat ze extreme goed presteren. (Top 4 Box, Prestatie) Algemene Bevolking, 28 landen wereldwijd totaal.

  2016 Edelman Trust BarometerDia 2Twee kanten aan trustDia 4MethodologieDia 6Elk jaar stelt de barometer dezelfd