10
6.2.2014 . ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА УСПОСТАВЉАЊЕ ЈАЧЕ СПОЉАШЊЕ МРЕЖЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ОШ,,Десанка Максимовић"-Чокот-Ниш-Србија

Citation preview

Page 1: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ

6.2.2014.6.2.2014.

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

УСПОСТАВЉАЊЕ ЈАЧЕ СПОЉАШЊЕ МРЕЖЕСА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Page 2: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ
Page 3: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ
Page 4: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ
Page 5: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ
Page 6: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ
Page 7: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ
Page 8: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ
Page 9: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ
Page 10: ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА-ПРОМОЦИЈА АКТИВНОСТИ

6.2.2014.6.2.2014.

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

УСПОСТАВЉАЊЕ ЈАЧЕ СПОЉАШЊЕ МРЕЖЕСА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ