דוח הערכה הוראת הפיזיקה בישראל מכון סאלד

Embed Size (px)

DESCRIPTION

אין די מידע רלוונטי על לימודי הפיזיקה בישראל, בעיקר בנוגע למאפיינים של המורים ושיטות ההוראה שלהם. זהו מידע חיוני שארגונים פילנתרופיים וציבוריים כאחד זקוקים לו לצורך קבלת החלטות. לכן, בשיתוף עם מפמ"ר הפיזיקה במשרד החינוך, קרן טראמפ פנתה אל מכון סאלד כדי שיבצע מחקר עומק. השאלות שהמחקר בחן הן: 1. מהו הפרופיל של תלמידי פיזיקה בתיכון (מוצא, מגדר, שיעור נשירה, רמת ידע, ומיומנויות)? 2. מהו הפרופיל של מורי פיזיקה (גיל, מגדר, מוצא, השכלה, מגורים, וניסיון בעבודה)? 3. מהי המוטיבציה של מורים לפיזיקה ומהן הסיבות שהצטרפו למקצוע, רמת שביעות הרצון שלהם, תחושת המסוגלות שלהם, והסיבות שהניעו אותם לשינוי קריירה? 4. מהן העמדות והאמונות של המורים כלפי הוראה ולמידה, ובמיוחד לגבי פרקטיקות ההוראה שלהם, ולגבי קשיי למידה של תלמידים? 5. כיצד מורים לפיזיקה משפרים את הוראה, וכיצד לפי דעתם הזדמנויות לפיתוח מקצועי יכולות לענות על הצורך הזה? 6. מהו הפרופיל של בתי ספר שפותחים מגמת פיזיקה ושל אלו שאינם פותחים, ומהם מערכי התמיכה שבתי הספר הללו מעניקים למורים ולתלמידים?

Text of דוח הערכה הוראת הפיזיקה בישראל מכון סאלד

  • 1. " :2002,0002,0002 :" 2002

2. , . -2211 . , . , . 2111 1211 ( ) , . , , , , " " . . . " - , ." - 2 3. ................................................................... 6 ............................................................................................... 7 ............................................................................................................ 7 .................................................................................................................... 7 ...................................................................................................................... 8 ..................................................................................... 8 .................................................................................................... 9 ................................................................... 9 5 " .............................................. 9 2111 -1211 ........................................................................... 12 2111 -1211 ....................................................................... 11 ...................................................................................... 92 .......................................................................................................................... 91 .............................................................................................................................. 31 .............................................................................................. 51 ............................................................................................................ 13 ................................................................................................................. 53 ............................................................................................... 55 .......................................................................................... 10 .......................................................................................... 66 ..................................................................................... 96 .............................................................................................. 27 .................................................................................................... 77 2: .................................................................................................. 17 1: ............................................................ 193 4. 2: ...................................................................................................... 7 1: .................................................................................................. 8 1: , ................................................................................ 02 3: .......................................................................... 11 5: ..................................................................................... 11 0: ....................................................... 11 7: .................................................................................................................. 21 8: ............................................................................. 11 9: ............................................................................... 11 12: , .................................................................................................... 31 22: , .............................................................................. 51 12: ................................................................................... 01 12: , ................................................................... 01 32: , .................................................................... 13 52: 3 -5 " ................................................... 23 02: .......................................................................... 23 72: , ............................................. 13 82: , ............................... 13 92: , ............................................................. 53 11: ......................................................................................... 03 21: .............................................. 73 11: ......................................................................... 83 11: ........................................................................... 93 31: .......................................................................... 10 2: , 1211 ................................................................. 9 1: , 1211 ............................................................................. 12 1: , 1211 .............................................................................. 12 3: , 1211.............................................................. 22 5: , 1211 ...................................................................... 22 0: 5 " , 1211 ............................................. 12 7: , 1211 .................................................................................... 12 8: , 2111 -1211 ........................................................................ 32 9: , 2111 -1211 ......................................... 52 12: , 2111............................................................................. 02 22: , 1211............................................................................. 72 12: , 2111 -1211 .................................................... 72 12: , 2111 -1211... ................................... 824 5. 32: , 2111, ............................................ 92 52: , 1211, ............................................ 92 02: , 2111 ....... 11 72: , 1211 ....... 21 82: , 2111........................................................................... 11 92: , 1211........................................................................... 11 11: , 2111 ........................................................................... 31 21: , 1211 ........................................................................... 51 11: , 2111 -1211 ............................................... 51 11: , 2111............................................ 01 31: , 1211............................................ 71 51: , 2111 -1211 .............................................................................. 81 01: , ..................................................... 81 01: , ................................. 91 71: , ........................................ 13 81: , ............................................ 33 91: , ......................................................... 53 91: , ....................................... 03 11: , ................ 93 11: , ................................................................................................................................... 15 21: , .................................. 25 21: , ............... 25 11: , ........................ 15 11: , ...... 15 11: , .................................................. 15 11: , ................................ 35 31: , ............................................... 55 31: , ............................. 55 51: , .......................................... 05 51: , ........................ 75 01: , .................................... 85 01: , .................. 85 71: , ......................................... 95 71: , ...................... 10 81: , ............................................... 20 81: , ............................ 20 91: , .................................... 10 91: , .................. 105 6. . , " : - ?2. -5 : (: /), , . : , , , , , , , -2111 -1211. - ? : , , ( ), ,1., , , ?(?), ?, -2111 -1211. 1. ? :. ?. ? ( ? ? , )? . .. ?. ? "? " "?3. ( ) ? ? ? , ? ? , , ?5. ?, ? ? , ? " ", ?0. : , , .7. 6-2: . 2. -5 ? 1. ?6 7. :2. : 5 " 1211(484 = .)N 1. : : 2111 (988= )N .1211 (819 = .)N -1211 501 . : 0: - () () () 93 (%92) 01 (%12) 57 (%81) 7 (%1) 11 (%8) 08 (%11), 31 0 .1. : 5 " ( ), 2111 (8027 = )N 1211 (9077 = .)N : ( ): . . . : .7 8. 2: N 501 , 2. 31 -1211: 383 5 ", 1. -2111 -1211 1. -2111: 988 -1211: 829 , 5 " -2111 -1211 3. -2111: 8117 -1211: 9177 1 : . : , , , , ( 2). :.)8002 ,1. Teacher Questionnaire, Physics (TIMSS.).2. Teacher Questionnaire (OECD,TALIS, n.d3. 2005 National Survey of High School Teachers of Physics (in Reaching the ,.Critical Mass: The Twenty Year Surge in High School Physics (Neuschatz M .)8002 ,.McFarling M. & White S : spss ( , ). 1 8 9. 5 " 5"2. 1211 .3-1211 383 5 " . : : 0: , 0002 %21 %02 %30484=N (%30). , %21 , -%02 . : :2 5 " .3-1211 1512 ( ), -989 .9 10. 2: , 0002 %1 %3 %2%3 %0%18484 =N 5 " .: -1211 %37 , %01 -%2