آموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل - بخش دوازدهم

 • View
  48

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of آموزش مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل - بخش دوازدهم

 • 1

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • :

  (Automatic Workload Repository(AWR

  (Automatic Database Diagnostic Monitor(ADDM

  advisory framework

  alert thresholds

  server-generated alerts

  automated tasks 2

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Automatic

  Workload

  Repository

  Advisory

  framework

  Automated

  tasks

  Server

  alerts

  Data warehouse

  of the databaseAutomatic collection

  of important statistics

  Direct memory

  access

  Automatic Proactive

  Efficient

  Automatic

  Diagnostic

  Repository

  Reactive

  Critical

  errors

  3

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • :(AWR) Automatic Workload Repository : AWR Baseline

  . Adviser Adviser

  AWR Baseline : AWR .Metric : AWR .Statistics : Object

  . Threshold :

  Critical .

  4

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Optimizer Statistics

  : . snapshot . instance .

  SQL> SELECT COUNT(*) FROM hr.employees;

  COUNT(*)

  ----------

  214

  SQL> SELECT num_rows FROM dba_tables

  2 WHERE owner='HR' AND table_name = 'EMPLOYEES';

  NUM_ROWS

  ----------

  107

  5

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • 6

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • 7

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Automatic Workload Repository (AWR)

  snapshot 60

  .

  MMON

  In-memory

  statisticsSnapshots

  AWRSGA

  60 minutes

  8

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • AWR

  SGA

  V$ DBA_*

  ADDMSelf-tuning

  component

  Self-tuning

  component

  Internal clients

  External clients

  EM SQL*Plus

  Efficient

  in-memory

  statistics

  collection

  AWR

  snapshotsMMON

  9

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • AWR Baselines

  DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_BASELINE ( -

  start_snap_id IN NUMBER,

  end_snap_id IN NUMBER,

  baseline_name IN VARCHAR2);

  Relevant period

  in the past

  10

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Enterprise Manager and the AWR

  11

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • AWR

  Retention period Default: Eight days

  Consider storage needs

  Collection interval Default: 60 minutes

  Consider storage needs and performance impact

  Collection level Basic (disables most ADDM functionality)

  Typical (recommended)

  All (adds additional SQL tuning information to snapshots)

  12

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)

  . AWR snapshot . Instance .AWR

  Snapshots

  ADDM

  AWR

  EM

  ADDM results

  13

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • ADDM

  1

  2

  3

  14

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • ADDM

  15

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Advisory FrameworkADDM

  SQL Tuning

  Advisor

  SQL Access

  Advisor

  Memory

  Advisor

  Space

  SGA

  Advisor

  Segment Advisor

  Undo Advisor

  Buffer Cache

  Advisor

  Shared Pool

  Advisor

  Backup MTTR Advisor

  Java Pool

  Advisor

  Streams Pool

  Advisor

  PGA

  Advisor

  16

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Enterprise Manager and Advisors

  17

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • DBMS_ADVISOR Package

  GET_TASK_SCRIPT

  MARK_RECOMMENDATION

  SET_TASK_PARAMETER UPDATE_TASK_ATTRIBUTES

  RESUME_TASK

  GET_TASK_REPORT

  INTERRUPT_TASK EXECUTE_TASK

  DELETE_TASK CREATE_TASK

  18

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Automated Maintenance Tasks

  19

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Automated Maintenance Tasks Configuration

  20

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Server-Generated Alerts

  Server

  alerts

  queue.

  Metric exceeds

  threshold.

  AWR

  Enterprise Manager

  Oracle instance

  21

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Thresholds

  22

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Alert threshold 1. 2.Alert 3.

  2

  3

  1

  23

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • Alerts

  24

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

 • .

  . faradars.org/fvorc9408

  faradars.org/fvorc9408

  FaraDars.org

Search related