23 דיברות: השתלמות חינמית לספרנים ומידענים - יום עיון בבית ברל, 8.1.14

Embed Size (px)

Text of 23 דיברות: השתלמות חינמית לספרנים ומידענים - יום עיון...

  • 1. 32 : ,

2. , . )3102, 3(. : ? http://www.feeder.co.il/article-four-apps-that-will-help-you-organize-you-life-1000833609 3. 30+ 4. , ahava.cohen@beitberl.ac.ilwebivrit.wordpress.com