ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๒): บ่อเกิดและหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

 • View
  713

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • .

 • .

  .

 • 2

 • .

  2

 • ..

  2

 • ..

  2

 • ..

  2

 • ..

  2

 • ..

  2

 • ..

  2

 • ..

  2

 • ..

  2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • ???

  14

 • 15

 • ..

  16

 • 17

 • separation of power

  18

 • separation of power

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • separation of power

  ()

  ()

  ()

  18

 • ???

  19

 • hierarchy of law

  20

 • hierarchy of law

  20

 • hierarchy of law

  20

 • hierarchy of law

  20

 • hierarchy of law

  20

 • hierarchy of law

  subordinate laws

  20

 • hierarchy of law

  subordinate laws

  20

 • hierarchy of law

  subordinate laws

  20

 • hierarchy of law

  subordinate laws

  20

 • hierarchy of law

  subordinate laws

  20

 • hierarchy of law

  subordinate laws

  20

 • ???

  21

 • 22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • When

  Where

  To whom

  22

 • ???

  23

 • 24

 • 25

 • 25

 • 25

 • 25

 • 25

 • 25

 • 25

 • ???

  26

 • 27

 • 27

 • 27

 • 27

 • 27

 • 27

 • 27

 • 27

 • ???

  28

 • ???

  29

 • 30

Recommended

View more >