Haiku zbornik 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

by Tatjana Debeljacki

Text of Haiku zbornik 2013

  • 1. Haiku - zbornik - Ludbreg 2013.16Ludbreg 2013.

2. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Izdava: PUKO OTVORENO UILITE DRAGUTIN NOVAK LUDBREGZa izdavaa: mr. sc. Branko DijanoiUrednici: eljko Funda Boris Nazansky Organizacijski odbor: Branko Dijanoi eljko Funda Zdenko OreGrafika obrada: Miroslav Vaunec Fotografije, naslovnica: Miroslav Vaunec Tisak: Nakladnika kua Tonimir Varadinske Toplice Naklada: 100 primjerakaISSN 1334-6342 3. eljko Funda Haiku, poetski mikrogenerator!mala i teorijska i praktina analizaU haiku poeziji vrlo esto se dogaa da prvi stih bude yinovski1, odnosno stator2, reeno jezikom fizike. U njemu se turo, uglavnom nepotpunom reenicom gdje nema glagola, konstatira da neto jest3 . Navest u nekoliko primjera iz ovogodinjeg ludbrekog zbornika: zimsko jutro listopadsko jutro ljetni smiraj suneve zrake kliu vjetar grli djevojicu oko tonueg sunca smrznutom cestom sve do kole cvri more Z. Bogovi M. Mileta S. Roi olujni vjetar u zatvorenoj sobi titraju zavjese A. Geiosunani zid preko gutera jure sjene vagona Lj. Lukaevisunani dan na drvenoj klupi djed, unuk i tap I. MikulinjakIma primjera gdje je prvi stih kontaminiran, preopiran te djelomino uzima ulogu yanga/rotora: Ribar morem zaplovio put mjeseca4. J. BrautJutro. Budim se, sanjivi pogled sree pticu u letu5. S. Durmieviovjek iza mene ita novine. Tramvaj tropoe6. T. MaheiU aktivnom, u drugom i treem stihu7, u pravilu bude jedan glagol koji zapoinje indukciju struje doivlja(van)ja8: kraj znaka stop divlja rua cvjeta kroz ogradu A. Zormanmaestral oisti sve pepeljare na stolovima T. Maretizrika cvraka mea se s otkucajima meraa pulsa P. AanskiKad se u jednom haikuu pojave dva glagola9, ili indukcija bude slaba ili dolazi do kratkog spoja. To se dobro vidi kod haikua S. Durmievia, koji se zbog previe glagola pretvara u naraciju umjesto da bude satorijsko-epifanijski uvid u bit trenutka u kojem je taj haiku napisan. 1 Yin je enski, pasivni princip u taoistikoj filozofiji, jednom od temelja haiku poezije openito. 2 Nepokretni dio indukcijskog motora. 3 turost yinovskog/statorskog dijela haikua je poeljna to zbog versifikacije 5-7-5, to zbog paradoksa da se potencijalno vie osebina moe vezati uz neto to je ono neodreenije. Zato inducirani doivljaj moe biti jai, bogatiji. 4 Ovo bi oito bilo bolje kao: Ribar/ morem zaplovio/ put mjeseca. 5 Ovdje bi 1. stih mogao bez Budim se. 6 Zar ne bi bilo ie: Vonja tramvajem./ ovjek iza mene ita/ moje novine? 7 Tako je kod dobrih haikua. 8Mikrostatori? 9 Bilo da su oba u aktivnom (2. i 3. stih) dijelu, bilo po jedan u pasivnom i aktivnom dijelu.3 4. Evo jo nekoliko primjera u kojima je zbog previe glagola indukcija nepravilna, muiava, sporadina, turbulentna, ukratko, kratkospojna: zahladilo je leptiri se umirio u toploj sobi S. Bilankovtreperi mjesec djeju sobu uva pliani medo . ProdanoviBudi se jutro... No se mirno povlai u uplju vrbu1. I. PosavecMeutim, stvari nisu tako ablonski jednostavne. Moe se dogoditi da se u jednom haikuu pojave dva glagola i da unato i ba zbog njih! indukcija bude cjelovita: lepra leptir stojimo nepomini i cvijet i ja B. Nazansky Zbog prisutnosti/spominjanja cvijeta u yangovskom dijelu glagol leprati nije uljez, nije znak nepotivanja pravila nego je, naprotiv, znak haikuistike2 profesionalnosti. Jer, da je leptir samo spomenut, da se, dakle, nalazi na kamenu/ zemlji/ ici/ grani, cvijet3 i ja ne bismo bili nepomini. Upravo zbog lepranja leptira i cvijet i ja iekujemo, pitamo se na koga e sletjeti, tko e zavrijediti njegov posjet. Odnosno, lepranje je to to je i cvijet i mene umirilo zbog njegove gracioznosti mi smo se skupa ukipjeli, ostali bez daha. Dakle, makar se radi o haikuu koji je na prvi pogled nedovoljno haiku, ak antihaiku, on je zapravo jako, jako haiku! Do haiku indukcije dolazi ak i kad nema glagola. Takva indukcija je, ako je versifikacija dobra i ako su su yinovski i yangovski dio uravnoteeno kontrastni, vrlo jaka, ba haikuovska. Na prvi pogled radi se (tek) o slici/fotografiji, a zapravo rije je o ontolokom otisku u kojem se autor namjerno rtvovao. Takve haikue smatram, u naelu, jako uspjelim. sunani dan Ulini svira. Za leptirom na drvenoj klupi Pun septembarskog sunca kroz otvorena vrata djed, unuk i tap slamnati eir4. jutarnji zraci. I. Mikulinjak D. Janjalija S. Klikovac Da je I. Mikulinjak upotrijebio glagol sjediti (sjede djed, unuk i tap), izgubio bi ravnoteu haikua, a indukcija koju bi taj glagol trebao potaknuti ne bi bila nita jaa nego bez njega. 1 Uz malo vie haikuistike koncentracije, po mom miljenju, ovi haikui bi mogli glasiti: zahladilo (ovo je glagolski pridjev radni, ne glagol)/ leptiri se umirio/ u toploj sobi; puni mjesec/ djeju sobu uva/ pliani medo; Svitanje./ No se mirno (bez mirno jo bolje) povlai/ u uplju vrbu. 2 Ne koristim pridjev haiinovski jer ga smatram pretencioznim. Mi smo samo haiku pjesnici, haikuisti, ne sveenici haikua, haiini. 3 Oito cvijet na zemlji, ne na grani, nikako ne u vazi. 4 Mislim da je zbog gramatiki pravilne interpunkcije haiku izgubio na jaini. Na modernosti sigurno. To isto vai i za haiku S. Klikovac.4 5. Da je D. Janjalija upotrijebio glagol stajati (stoji slamnati eir), takoer bi naruio ravnoteu haikua a isto tako, budui da je potpuno jasno da je upravo taj glagol isputen, stvorio bi se kontraefekt: spominjanje impliciranog (u haikuu) stvara konflikt, indukcija samu sebe troi. Da je S. Klikovac upotrijebila glagol ulaziti (ulaze jutarnji zraci), gotovo idealna metrika1 bila bi nepovratno izgubljena, pojavilo bi se 8 slogova koji bi svojom koliinom haiku indukciju jako priguili. Glede yangovskog/rotorskog dijela haikua, u puno sluajeva moe se primijetiti da je on nedovoljno aktivan, da proizvodi preslabu indukciju zbog loe versifikacije. Evo nekoliko primjera: Nad mrtvim jeom pas laje sve glasnije Djeak se smije. I. Posavecna nepcu jutarnja kava poetak dana V. Kneevisiva aplja briljivo isti perje nedjelja . ProdanoviOvi haikui bi zbog jae indukcije bili puno bolji kao: Djeak se smije. Nad mrtvim jeom sve glasniji pas.poetak dana jutarnja kava na nepcunedjelja aplja briljivo isti perjeZbog pomno izgraenog/izabranog yina (1. stih), zbog njegove harmonine suprotnosti prema yangu (2. i 3. stih), bilo preko impliciranog bilo eksplicite izraenog glagola2, zbog statiki precizne versifikacije, zbog izbora obinih rijei, zbog doivljaja/dogaaja koji ne samo da je mogu nego je (gotovo) svakodnevan, dolazi do indukcije3 znaenja. Konano, i najvanije, u opstojnosti yina i upravo takvog yina, odnosno, u akvitetu yanga i upravo takvog yanga, raa se haiku, ne vizualna slika, ne sentimentalni izljev, ne skica, ne pjesmiica, nego ontoloki otisak trenutka, pjesma koja je zbog odsustva autora i njegove profesionalnosti 4vie ne-pjesma, ili antipjesma i koja, kao i antidrama u odnosu na (pravu) dramu, moe al pari5 stajati uz (pravu) pjesmu6. Evo nekoliko primjera: osunani zid lepra leptir prve pupoljke preko gutera jure stojimo nepomini vozovi ljuljaju sjene vagona i cvijet i ja po redu vonje Lj. Lukaevi B. Nazansky A. Oborovski 1 2 3 4 5 6Umjesto 5-7-5 javlja se 4-7-5. Ne dva, ne dva! Jaina indukcije ovisi o kvaliteti haikua. Mislim na profesionalnu upotrebu stilskih figura, po kojoj se nekad odreivala vrijednost pjesme. Jednako u vrijednosti. Nadam se da e nai etablirani knjievni kritiari to ve jednom shvatiti.5 6. 6 7. 7 8. Haiku zbornik Ludbreg 2013.ura Vukeli Roi Nova Godina - dva siroia apuu o snovimathe first morning two orphans whispering about their dreamsmoj kroja - zeleni komadi mene na radnom stolumy tailor green pieces of me on his desktratinice u prosincu - peti je dan otkako nema naeg makaDecember daisies the fifth day without our tom catprijevod/translated by the author8 9. Haiku zbornik Ludbreg 2013.eljka akan Glavicom klima sa sebe zimu skida, visibabica. Potokom uspavanku pjeva zimi proljee.9 10. Haiku zbornik Ludbreg 2013.eljko poljar odsjaji sunca u vodi se gibaju sjene drvea mrtve pauke u srebrnim mreama pokapa kia suns reflections the trees shadows moving in the lakes water dead spiders in silvery nets burried by the rainprijevod/translated by ura Vukeli Roi10 11. Haiku zbornik Ludbreg 2013.tefanija Ludvig poslije kie voda u bari mirka na zraci sunca after the rain blinking water in a pond on a sunbeamprijevod/translated by Vladimir Ludvig11 12. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Aleksandar Obrovski (Srbija) Prve pupoljke vozovi ljuljaju po redu vonje. ivotinje gledaju retke posetioce zima u zoo-vrtu. Na dva dela podeli dan zviduk lokomotive.12 13. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Ana Dabac lea bujice nizvodno ponijela gnijezdo gnjuraca13 14. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Ana Dolenec Truban na zemlji lanac pokraj praznih zdjelica pod mjeseinomchain on the ground beside empty bowls under moonlightzimsko popodne niz kose zrake sunca trusi se snijegwinter afternoon down slanting sunrays falling snowna vrh breuljka penju se po snijegu suneve zrakeat the hilltop ascending over the snow the sunraysdjeca mreama mjesto leptira samo hvataju sunceby their nets instead of butterflies children catch the sunprijevod/translated by ura Vukeli Roi14 15. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Anica Gei Olujni vjetar; u zatvorenoj sobi titraju zavjese.Stormy wind; in a closed room curtains vibrate.Jesen u planini; traci sunca, cvrkut ptica ubor potoka.Autumn in the mountain; sun rays, birds chirping, brook mormuring.Ulicom tramvajem; sivi mrgodni balkoni cvat pelargonija.In the street, on the tram; grey, grim balconies geraniums blooming.prijevod/translated by Iskra Pavlovi15 16. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Ante Tii Teka vremena. Vrijeme u kome sam ja nema nita s tim.16 17. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Blagoje Vujisi (Crna Gora) Poljupci njeni Po polju posijani. Niu makovi.17 18. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Boidar eki Hiroima iz ruevina grada proviruju bijele rue smrtiHiroshima white roses of death popping out of the city ruins.prijevod/translated by Nevenko Dolovski18 19. Haiku zbornik Ludbreg 2013.Branka Vojinovi Jegd