Kolokium kemerosotan disiplin

  • View
    819

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Kolokium kemerosotan disiplin

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMEROSOTAN DISIPLIN DALAM KALANGAN PELAJAR DI SALAH SEBUAH SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEPANG

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMEROSOTAN DISIPLIN DALAM KALANGAN PELAJAR DI SALAH SEBUAH SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEPANG OLEH : THEVAKUMAAR RAVI2011/2012

1PENGENALANLatar belakang kajian Disiplin memainkan peranan yang penting ke arah pembentukan sahsia para pelajar. Ia adalah salah satu komponen penting dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tatatertib,tatasusila, keadaan, dan kesopanan. Disiplin membawa maksud sama ada pengertian yang positif ataupun negatif .walau bagaimanapun, pengertian negatifnya yang sering menjadi tumpuan .

2PENGENALANPernyataan masalah Kajian ini merupakan satu kajian untuk mengenalpasti faktor- faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar di salah sebuah sekolah menengah di daerah sepang, selangor. Kajian ini menyentuh faktor- faktor yang yang mempengaruhi kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar. Seperti:

Faktor sikap pelajarFaktor rakan sebayaFaktor keluargaFaktor persekitaran sekolah

3 Objektif kajianMengenalpasti sam ada faktor sikap pelajar menyebabkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah

Mengenalpasti sama ada faktor rakan sebaya menyebabkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah

Mengenalpasti sama ada faktor keluarga menyebabkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah

Mengenalpasti sama ada faktor suasana sekolah menyebabkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah

Adakah faktor sikap pelajar menyebabkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah?

Adakah faktor rakan sebaya menyebabkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah ?

Adakah faktor keluarga menyebabkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah?

Adakah faktor suasana sekolah menyebabkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah?Persoalan Kajian

Metodologi KajianMenggunakan reka bentuk tinjauan.data kajian akan dikutip daripada sampel melalui soal selidik.Populasi sasaran kajian ini terdiri daripada pelajar Sekolah Menengah Sungai pelekSeramai 20 orang pelajar Pelajar tersebut terdiri daripada pelbagai kaum.

Dapatan KajianDapatan KajianPeratus pelajarPerbincangan

Berdasarkan kajian saya ini, majoriti responden memilih item 2 iaitu Faktor kemerosotan disiplin saya ialah Rakan Sebaya mendapat persetujuan yang paling tinggi oleh responden iaitu sebanyak 70% bersetuju manakala 20% lagi tidak bersetuju dan 10% lagi tidak pasti

Cadangan Kajian ini boleh dijalankan kepada guru- guru disiplin yang semestinya mengambil berat tentang tahap disiplin dan akhlak pelajar mereka

Kajian lanjutan boleh dijalankan di beberapa buah sekolah lain

Selain itu, kajian lanjutan boleh mendapatkan maklumat yang terperinci dengan menggabungkan pengumpulan data melalui temu bual, soal selidik dan pemerhatian

Rumusan Pada tahun 1977, banyak kes yang keluar di akhbar mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelajar- pelajar sekolah seperti ugut guru di luar sekolah, pelajar sepak guru, pelajar ketua gangster, 1719 pelajar melakukan jenaya ditahan dan banyak lagi kes yang dilakukan oleh pelajar hingga tahun 2003 [ News.yahoo.com ]

Ibu bapa janganlah terlalu bergantung kepada sekolah sepenuhnya dalam melunaskan tanggungjawab mendidik anak-anak. Selain itu, guru-guru pula janganlah memandang sebelah mata akan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dengan memegang alasan mereka bukan guru disiplin. Begitu juga pihak kerajaan, pihak polis dan masyarakat sekeliling harus sama-sama menangani masalah ini

Ada Soalan Tak??

Terima Kasih