Click here to load reader

Phong Cách Thơ Haiku của Matsuo Basho, Yosa Buson và Kobayashi Issa

  • View
    4.620

  • Download
    20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Phong cách thơ haiku của Matsuo Basho, Yosa Buson và Kobayashi Issa

Text of Phong Cách Thơ Haiku của Matsuo Basho, Yosa Buson và Kobayashi Issa

  • 1. I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH I HC KHOA HC X HI V NHN VNNIN LUN TI:TM HIU PHONG CCH TH HAIKU CA MATSUO BASHO, YOSA BUSON V KOBAYASHI ISSAGVHD: Ths. Nguyn Th Lam Anh Sinh vin thc hin: Tn: Nguyn Duy Bnh MSSV: 1056190013 Nin kha: 2010-2014

2. MC LCPHN M U..................................................................................1 1. L DO CHN TI ............................................................................ 1 2. TNG QUAN NGHIN CU.................................................................. 2 3. I TNG V PHM VI NGHIN CU ........................................... 4 3.1. i tng nghin cu............................................................................. 4 3.2. Phm vi nghin cu................................................................................ 4 4. MC CH V NHIM V NGHIN CU .......................................... 4 4.1. Mc ch ................................................................................................ 4 4.2. Nhim V .............................................................................................. 5 5. NGHA CA TI NGHIN CU.................................................. 5 6. PHNG PHP NGHIN CU ............................................................. 5 6.1. Phng php tp hp Kho st t liu ................................................. 5 6.2. Phng php phn tch Tng hp ........................................................ 6 6.3. Phng php so snh i chiu........................................................... 6 6.4. Phng php h thng............................................................................ 6 7. CU TRC CA LUN VN ................................................................ 6PHN NI DUNG ..............................................................................7 CHNG 1: KHI QUT TH HAIKU................................................ 7 1. Ngun gc ra i...................................................................................... 7 2. Ni dung v hnh thc ngh thut............................................................. 9 3. Qu trnh pht trin ................................................................................. 10 CHNG 2: TH HAIKU CA NH TH MATSUO BASHO ......... 12 1. Cuc i v s nghip ca nh th Matsuo Basho................................... 12 1.1 Cuc i ............................................................................................... 12 1.2. S nghip sng tc ............................................................................... 14 2. Phong cch th haiku ca Matsuo Basho................................................. 15 2.1. Cm thc Sabi...................................................................................... 15 2.2. Cm thc Wabi .................................................................................... 19 2.3. Cm thc Aware .................................................................................. 21 3. 2.4. Cm thc Karumi................................................................................. 23 CHNG 3: TH HAIKU CA NH TH YOSA BUSON ............... 26 1. Cuc i v s nghip ca nh th Yosa Buson ...................................... 26 1.1. Cuc i.............................................................................................. 26 1.2. S nghip sng tc ............................................................................... 28 2. Phong cch th haiku ca Yosa Buson .................................................... 28 CHNG 4: TH HAIKU CA NH TH KOBAYASHI ISSA ....... 37 1. Cuc i v s nghip ca nh th Kobayashi Issa ................................. 37 1.1. Cuc i............................................................................................... 37 1.2. S nghip sng tc ............................................................................... 40 2. Phong cch th haiku ca Kobayashi Issa ............................................... 40 2.1. Con ngi ca ni au v bt hnh....................................................... 40 2.2. Tnh yu thng du dng i vi loi vt nh b................................. 44 2.3. M ngun thi ca v tn ...................................................................... 48PHN KT LUN............................................................................ 52 TI LIU THAM KHO ................................................................ 53 4. PHN M U 1. L DO CHN TI t nc Nht Bn c iu kin a l kh c bit so vi nhiu nc trn th gii, l mt quc o c v tr bit lp. Trong qu kh xa xa, nh v tr o quc c bit ca mnh m Nht Bn trnh c nhiu cuc xm chim t ai gia cc nc lng ging lc a. Nht Bn l mt quc gia ng Bc duy nht trc tip tip thu rt nhiu t ng v ng Nam cc ngh trng c, trng la nc, dt vi, tn ngng n thnhnh thnh mt o quc lun to ra nhng chui bt ng cho th gii c trong qu kh ln hin i v mt nn vn ha c o ca x s Ph Tang. Nht Bn l mt x s huyn b ca Thn o vi v s cc tp tc v nghi l, vi v p lng mn ca nhng cnh hoa anh o n r nh nhng m my hoa, vi nhng thiu n duyn dng trong t o kimono truyn thng. y cn l x s huyn thoi ca nhng V s o, ca nhng mn phi v thut ni ting nh: sumo, akido, karate, judo Mt x s ca Thin o v Tr o gn lin vi nhng bi th haiku ngn n mc tng chng nh khng th ngn hn c na. c gi s rt i ngc nhin bi bn cnh nhng bi th haiku cc ngn y l c mt qu trnh di vi nhng bc thng trm gn lin vi tn tui ca nhiu nh th ni ting. C bn nh th c ngi i tn lm t tr trong th haiku l: Matsuo Basho, Yosan Buson, Kobayashi Issa v Masaoka Shiki. Mi nh th u c nhng bt php, phong cch rt ring, h cng nhau a haiku ln nh cao ca ngh thut. Th Haiku ca Nht Bn lan ta trn th gii mt cch trm lng m gy ra ting vang xa rng nh bc nhy ca mt con ch t trn b nhy tm xung ao lm mt nc xao ng. N tr thnh mt th th c trng ca ngi Nht trong mt bn b quc t.1 5. Vit Nam, ha theo xu th hi nhp ton cu th mi quan h gia Vit Nam v Nht Bn ngy cng pht trin nhanh chng trn nhiu lnh vc v bc sang giai on mi v cht v i vo chiu su. Bn cnh s pht trin v Kinh t X hi v khoa hc k thut th nhu cu giao lu vn ha, hc tp nghin cu ca cng dn gia hai quc gia ngy cng pht trin theo. Tuy nhin, vic nghin cu v ph bin vn hc Nht Bn cha c rng ri, ch l bc u tip cn. Sch ng vn lp 10 b mi cng ln u tin a vo ging dy th haiku Nht Bn cho hc sinh Ph thng nghin cu. Trong hon cnh ny, vic tm hiu, nghin cu th haiku l rt cn thit v ngha. Do hn ch v thi gian v kin thc nn ti xin c tm hiu ring v Phong cch th haiku ca Matsuo Basho, Yosa Buson v Kobayashi Issa. 2. TNG QUAN NGHIN CU Nn vn hc Nht Bn ni chung, th haiku ni ring cng t kh lu ri c nhiu dch gi, gii nghin cu v bn c trn th gii quan tm, trong c Vit Nam. Vit Nam vic quan tm n vn hc x Ph Tang ngy cng tng nhng sch bin son v chuyn ny cha nhiu. Do nhu cu tm hiu tinh hoa ca nn vn hc Nht Bn pht sinh t nh trng v x hi m n c n nhn mt cch nng nhit. Vic nghin cu tm hiu v sng tc th haiku Vit Nam ang bc u. D Vit Nam cn mi m trong vic tip cn nn vn hc Nht Bn nhng Vit Nam v Nht Bn vn l nhng nc Chu nn vic tip cn c phn d dng hn. Trong ba nh th Basho, Buson v Issa, cc tc phm ca nh th Basho c dch sang ting Vit nhiu nht v c nhiu bn dch khc nhau. Th haiku n vi ngi Vit bc u l t dch th ri i n khm ph nguyn l th v sau cng l sng tc th theo th haiku bng ting Vit. c gi dn dn hiu c ri say m th haiku. n ngy nay, th haiku c gii thiu trn cc trang bo Ti hoa tr, Tp ch Vn hc, Bo Vn hc v Tui tr hay sch vit 2 6. v vn hc vn ha Nht Bn vi cc bi dch th, bi vit ca cc tc gi ni ting Vit Nam nh: Nht Chiu, on L Giang, Vnh Snh, Thi B TnTrong s nhng ngi nghin cu v vn hc vn ho Nht Bn, Nht Chiu l ngi c ng gp to ln trong vic chuyn ti tm hn Nht n ngi Vit. ng xut bn nhiu sch v vn hc vn ho Nht Bn nh l: Nht Bn Trong Chic Gng Soi (NXB Gio Dc 2003), Th Ca Nht Bn (NXB Gio Dc, 1998), 3000 Th Gii Thm (NXB Vn Ngh 2007 ), Vn Hc Nht Bn T Khi Thu n 1868 (NXB Gio Dc 2002),Ngoi ra cn mt s nh nghin cu khc nh l: L T Hin Lu c Trung vi tc phm: Haiku Hoa Thi Gian (NXB Gio Dc 2007), L Thin Dng dch tc phm: Hi C Nhp Mn (tc gi H.G Henderson, NXB Tr 2002) Ngy nay trn cc trang web cng thy xut hin mt s bi vit, trang tin ng ti c lin quan n th haiku. c bit l Trng i Hc Khoa Hc X Hi v Nhn Vn Tp. HCM, khoa ng Phng hc n hnh v cho ra i mt quyn sch c ngha vo nm 2003 l cun Nht Bn trong th gii ng v ng Nam trong th haiku Basho c coi l mt phn linh hn ca vn hc vn ha Nht Bn. Nhng vn trn a n mt kt qu rt kh quan l nn vn hc Nht Bn ang bc tng bc vo Vit Nam lm nhng ngi yu th i vo nghin cu tm hiu th haiku. cc trng i hc s phm ngnh Ng vn hay trng i hc Khoa hc X hi va Nhn vn Tp.HCM, th haiku c gii thiu vo chng trnh hc cho sinh vin hc tp, nghin cu. V vy, th haiku c cc bn sinh vin thch th tm hiu v tham gia vo cc cuc thi sng tc th haiku bng ting Vit. Hin nay, b sch Ng vn cp III mi phn vn hc Nht Bn li c b sung vo nhng bi th haiku ng nghnh v l th lp 10. C th ni s xut hin ca th haiku trong chng trnh vn hc 3 7. nc ngoi Ph thng Vit Nam thc s nh du mt bc di cho chn tr vng chc ca th haiku Vit Nam. Vit Nam ang nng cao quan h hp tc bang giao vi Nht Bn trn nhiu lnh vc. Lnh vc vn hc Nht Bn ang c m rng ca n cho. D cn gp nhiu mi m trong vic tip cn nn vn hc ny, nhng tng lai nn vn hc Nht Bn s c khm ph su rng Vit Nam. Trong th haiku l mt i din khng th thiu bi n l chic gng soi soi ri linh hn vn ha Nht Bn. Thng qua vic tip thu cc cng trnh nghin cu ca cc tc gi trong v ngoi nc, cng vi s tm ti nhiu ngun ti liu phong ph trn internet, ti xin a ra nhng nt hay, nt c trng trong phong cch ca ba nh th tiu biu: Matsuo Basho, Yosa Buson, Kobayashi Issa. 3. I TNG V PHM VI NGHIN CU 3.1. i tng nghin cu Lun vn nghin cu v phong cch ca mt s nh th tiu biu, c th l ba nh th ln gm: Matsuo Basho, Yosa Buson v Kobayashi Issa. 3.2. Phm vi nghin cu Lun vn ch i su vo kho st cc tc phm th ca ba nh th Matsuo Basho, Yosa Buson v Kobayashi Issa thy c phong cch sng tc ca tng nh th. Cc tc phm th y c dch sang ting vit bi cc dch gi : Nht Chiu, Vnh Snh, Thi B Tn, 4. MC CH V NHIM V NGHIN CU 4.1. Mc ch Gii thiu n c gi mt ci nhn ton din, mt cch tip cn, khm ph mi v th th Haiku.4 8. Khm ph ci hay, ci p ca th ca Nht Bn thng qua ba nh th tiu biu l Basho, Buson, Issa. ng thi, hiu r

Search related