Click here to load reader

Jadual kontigensi jerebu utem

 • View
  124

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jadual kontigensi jerebu utem

Text of Jadual kontigensi jerebu utem

 • 1. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Canselori JADUAL KONTIGENSI MENGHADAPI JEREBU UTeM Jadual ini merupakan antara cabutan daripada Garispanduan perlindungan kepada pekerja yang terlibat dengan kesan akibat daripada jerebu yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia bagi memudahkan perlaksanaannya di Universiti ini. Jadual ini hendaklah dibaca bersama sama garispanduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Garispanduan Perlindungan Kepada Pekerja Yang Terlibat Dengan Kesan Akibat Daripada Jerebu Perkara ini merupakan pematuhan kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dibawah Seksyen 15 to provide and maintain for their employees a work environment which issafe, witout risk to health, and adequate as regards facilities and arrangements for their welfare at work perlanggaran kepada kesalahan ini majikan boleh di saman di mahkamah tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. BACAAN IPU KESAN 0 50 BAIK 51 100 SEDERHANA 101 200 TIDAK SIHAT 201 300 SANGAT TIDAK SIHAT 301 400 BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN >400 SANGAT BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN
 • 2. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Canselori BACAAN INDEX PENCEMARAN UDARA (IPU) KESAN KEPADA KESIHATAN TINDAKAN MAJIKAN/PUSAT TANGGUNGJAWAB/ FAKULTI TINDAKAN PEKERJA 51-100 (SEDERHANA) Sedikit terkesan atau tidak kepada pekerja Pusat Tanggungjawab / Fakulti Mengenal pasti pekerja yang berpotensi terdedah kepada risiko jerebu (seperti pekerja yang bekerja di luar bangunan , pekerja asma,sakit jantung dan lain - lain). Pusat Tanggungjawab / Fakulti memastikan bekalan alat pernafasan pakai buang N95 bagi pekerja yang menjalankan kerja luar bangunan mencukupi. Pekerja yang bekerja di luar dibekalkan dengan alat pernafasan pakai buang N95. Menyelenggara dengan baik peralatan pembersih udara dalaman bagi kualiti udara dalaman yang baik jika ada. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Canselori. / Klinik Pelajar akan menggunakan Info UTeM sebagai sistem Informasi berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Berkaitan Jerebu ketika waktu jerebu. Dapatkan rawatan di klinik kerajaan atau klinik panel UTeM jika terdapat simptom risiko jerebu:- Gatal tekak dan batuk Pedih mata dan berair. Hidung berair dan bersin. Gatal gatal kulit. Sukar bernafas atau sesak nafas. Pekerja yang bekerja di luar membawa bersama alat pernafasan yang dibekalkan dan digalakkan memakai ketika bekerja di luar bangunan. Pekerja mesti mengambiltahu bilamana perlunya kerja luar diberhentikan. DILARANG MEROKOK DIDALAM BANGUNAN TERUTAMA DIDALAM TANDAS/MAKMAL/BENGKEL/ PEJABAT bagi menghormati hak penghuni lain yang tidak merokok.
 • 3. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Canselori BACAAN INDEX PENCEMARAN UDARA (IPU) KESAN KEPADA KESIHATAN TINDAKAN MAJIKAN/PUSAT TANGGUNGJAWAB/ FAKULTI TINDAKAN PEKERJA 101-200 (TIDAK SIHAT) Ganguan ringan terhadap simptom di kalangan mereka yang mudah terkesan oleh risiko Jerebu Pusat Tanggungjawab / Fakulti perlu meminimakan Aktiviti Fizikal di Luar bangunan. Pusat Tanggungjawab / Fakulti Membekalkan pekerja yang bekerja diluar dengan alat pernafasan pakai buang N95. Pusat Tanggungjawab / Fakulti perlu memberitahu kepada pekerja yang mempunyai simtom akibat jerebu untuk bekerja di dalam bangunan sahaja. Klinik Pelajar akan menasihati pekerja mengenai langkah langkah kesihatan yang perlu diambil melalui Info UTeM. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Canselori. / Klinik Pelajar akan menggunakan Info UTeM sebagai sistem Informasi berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Berkaitan Jerebu ketika waktu jerebu. Dapatkan rawatan di klinik kerajaan atau klinik panel UTeM jika terdapat simptom risiko jerebu:- Gatal tekak dan batuk Pedih mata dan berair. Hidung berair dan bersin. Gatal gatal kulit. Sukar bernafas atau sesak nafas. Pekerjaan luar bangunan yang tidak dapat dielakkan perlu memakai alat pernafasan yang sesuai. Banyakkan meminum air. DILARANG MEROKOK DIDALAM BANGUNAN TERUTAMA DIDALAM TANDAS/MAKMAL/BENGKEL/ PEJABAT bagi menghormati hak penghuni lain yang tidak merokok.
 • 4. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Canselori BACAAN INDEX PENCEMARAN UDARA (IPU) KESAN KEPADA KESIHATAN TINDAKAN MAJIKAN/PUSAT TANGGUNGJAWAB/ FAKULTI TINDAKAN PEKERJA 201-300 (SANGAT TIDAK SIHAT) Ganguan symptom yang ketara kepada pesakit pernafasan dan pesakit jantung Pusat Tanggungjawab / Fakulti perlu Mengelakkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Pusat Tanggungjawab / Fakulti perlu memberitahu pekerja yang mempunyai ganguan simptom yang ketara kepada pesakit pernafasan dan pesakit jantung untuk mendapatkan nasihat doktor dan bekerja hanya didalam bangunan dan sebaik baiknya menggurangkan aktiviti fizikal berat sementara waktu. Pusat Tanggungjawab / Fakulti Membekalkan pekerja yang bekerja diluar dengan alat pernafasan pakai buang N95. Klinik Pelajar akan menasihati pekerja mengenai langkah langkah kesihatan yang perlu diambil melalui Info UTeM. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Canselori. / Klinik Pelajar akan menggunakan Info UTeM sebagai sistem Informasi berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Berkaitan Jerebu ketika waktu jerebu. Dapatkan rawatan di klinik kerajaan atau klinik panel UTeM jika terdapat simptom risiko jerebu:- Gatal tekak dan batuk Pedih mata dan berair. Hidung berair dan bersin. Gatal gatal kulit. Sukar bernafas atau sesak nafas. Banyakkan meminum air. Pekerja yang mempunyai simptom yang ketara kepada pesakit pernafasan dan pesakit jantung perlu mendapatkan nasihat doktor dan bekerja hanya didalam bangunan. Pekerjaan luar bangunan yang tidak dapat dielakkan perlu memakai alat pernafasan yang sesuai. DILARANG MEROKOK DIDALAM BANGUNAN TERUTAMA DIDALAM TANDAS/MAKMAL/BENGKEL/ PEJABAT bagi menghormati hak penghuni lain yang tidak merokok.
 • 5. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Canselori BACAAN INDEX PENCEMARAN UDARA (IPU) KESAN KEPADA KESIHATAN TINDAKAN MAJIKAN/PUSAT TANGGUNGJAWAB/ FAKULTI TINDAKAN PEKERJA 301-400 (BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN) Permulaan kepada penyakit tertentu sebagai tambahan kepada Ganguan symptom yang ketara kepada pesakit pernafasan dan pesakit jantung dan mula terasa pada orang yang sihat. Pusat Tanggungjawab / Fakulti mengelakkan aktiviti fizikal diluar bangunan. Pusat Tanggungjawab / Fakulti perlu memberitahu pekerja yang mempunyai ganguan simptom yang ketara kepada pesakit pernafasan dan pesakit jantung untuk mendapatkan nasihat doktor dan bekerja hanya didalam bangunan dan sebaik baiknya menggurangkan aktiviti fizikal berat sementara waktu. Pusat Tanggungjawab / Fakulti Membekalkan pekerja yang bekerja diluar dengan alat pernafasan pakai buang N95. Klinik Pelajar akan menasihati pekerja mengenai langkah langkah kesihatan yang perlu diambil melalui Info UTeM. Pusat Tanggungjawab / Fakulti menjalankan penilaian risiko terhadap aktiviti melibatkan jarak penglihatan sebagai contoh bagi kerja pengurusan trafik , bekerja menggunakan mesin angkat. Pusat Tanggungjawab / Fakulti memberitahu kepada pekerja Semua kenderaan digallakkan memasang lampu kenderaan ketika memandu. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Canselori. / Klinik Pelajar akan menggunakan Info UTeM sebagai sistem Informasi berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Berkaitan Jerebu ketika waktu jerebu. Dapatkan rawatan di klinik kerajaan atau klinik panel UTeM jika terdapat simptom risiko jerebu:- Gatal tekak dan batuk Pedih mata dan berair. Hidung berair dan bersin. Gatal gatal kulit. Sukar bernafas atau sesak nafas. Banyakkan meminum air. Pekerja yang mempunyai simptom yang ketara kepada pesakit pernafasan dan pesakit jantung perlu mendapatkan nasihat doktor dan bekerja hanya didalam bangunan. Pekerjaan luar bangunan yang tidak dapat dielakkan perlu memakai alat pernafasan yang sesuai. Digalakkan menggunakan pengangkutan awam. DILARANG MEROKOK DIDALAM BANGUNAN TERUTAMA DIDALAM TANDAS/MAKMAL/BENGKEL/ PEJABAT bagi menghormati hak penghuni lain yang tidak merokok
 • 6. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Canselori BACAAN INDEX PENCEMARAN UDARA (IPU) KESAN KEPADA KESIHATAN TINDAKAN MAJIKAN/PUSAT TANGGUNGJAWAB/ FAKULTI TINDAKAN PEKERJA > 400 (SANGAT BERBAHAYA) Berkemungkinan boleh mengancam nyawa kepada warga emas dan menjejaskan aktiviti harian Pusat Tanggungjawab / Fakulti Perlu Mengelakkan segala aktiviti aktiviti luar. Penilaian Risiko perlu mengambil kira kesan kesihatan kepada pekerja akibat jerebu terutama yang bekerja di luar bangunan.Bagi petugas petolongan kecemasan risiko perlu dikurangkan dengan membekalkan alat pernafasan yang sesuai . Klinik Pelajar akan menasihati pekerja mengenai langkah langkah kesihatan yang perlu diambil melalui Info UTeM. Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Canselori. / Klinik Pelajar akan menggunakan Info UTeM sebagai sistem Informasi berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Berkaitan Jerebu ketika waktu jerebu. Menunggu arahan semasa Majlis Keselamatan Negara. Dapatkan rawatan di klinik kerajaan atau klinik panel UTeM jika terdapat simptom risiko jerebu:- Gatal tekak dan batuk Pedih mata dan berair. Hidung berair dan bersin. Gatal gatal kulit. Sukar bernafas atau sesak nafas. Bany

Search related