of 67 /67
BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT TAKLIMAT CASH MANAGEMENT Khamis, 15 Mei 2014

GFMAS - Cash Mgmt

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GFMAS - Cash Mgmt

BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

TAKLIMAT CASH MANAGEMENT

Khamis, 15 Mei 2014

Page 2: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 204/12/23

CASH MANAGEMENT

Definisi Klasifikasi Wang Tunai Pengendalian Akaun Bank Pembukaan Akaun Bank Pengwujudan Data Induk Bank Proses Penyesuaian Bank Proses EFT Batal dan Cek Tamat Tempoh Permohonan Dana Pejabat Perakaunan (PDPP) Laporan

Page 3: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 304/12/23

CASH MANAGEMENT

Cash Management (CM) satu modul

dalam GFMAS. Digunakan di :

Ibu Pejabat (HO) – BPOPA Pejabat Perakaunan (Caw JANM & JMS)

Page 4: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 404/12/23

DEFINISI WANGTUNAI

Wangtunai terdiri daripada baki lejar Wangtunai Dalam Bank, Wangtunai Dalam Perjalanan, dan Wangtunai Dalam Tangan. Ia adalah sebahagian aset Kumpulanwang Disatukan.

Piawaian Perakaunan Kerajaan 7 - JANM

Page 5: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 504/12/23

KLASIFIKASI WANGTUNAI

Wangtunai diklasifikasikan seperti berikut:

Wangtunai Dalam BankWangtunai Dalam Bank terdiri daripada baki lejar Akaun Semasa dan baki lejar Akaun Lain.

Akaun SemasaAkaun Semasa adalah baki lejar akaun bank dalam dan luar negeri yang dipegang oleh pejabat perakaunan dan jabatan lain. Pembukaan akaun ini diluluskan oleh Akauntan Negara atau Pihak Berkuasa Kewangan Negeri. Baki ini juga termasuk baki panjar tigaperduabelas, panjar seperduabelas dan panjar unit.

Akaun Lain Akaun Lain adalah baki simpanan tetap, simpanan pelaburan dan deposit lain dalam dan luar negeri yang dikhaskan untuk tujuan tertentu.

Page 6: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 604/12/23

PENGENDALIAN AKAUNBANK PERDAGANGAN

Terdapat 2 jenis akaun bank di Pejabat

Perakaunan:

1. Bank Utama (House Bank)

2. Bank Agen (Agent Bank)

Page 7: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 704/12/23

PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Akaun Bank Utama

Setiap Pejabat Perakaunan mengendalikan3 akaun Bank Utama:

Akaun Bayaran – untuk membuat semua bayaran melalui cek

Akaun Terimaan – untuk mengakaunkan semua terimaan

Akaun EFT – untuk membuat bayaran wang secara elektronik (EFT)

Page 8: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 804/12/23

PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Akaun Bank Agen

Tujuan bank agen adalah untuk memudahkan pemungut membankkan terimaan di kawasan yang jauh dari bank utama (house bank).

Bank agen dalam GFMAS dikategorikan sebagai Bank Sub Terimaan

Page 9: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 904/12/23

PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGANContoh: JANM Wilayah Persekutuan Putrajaya1. Bank Utama:

Akaun Bayaran – Malayan Banking Berhad Akaun Terimaan – Malayan Banking Berhad Akaun EFT – Malayan Banking Berhad

2. Bank Agen: Bank Sub-terimaan – CIMB Bank Bank Sub-terimaan - Affin Bank Berhad

Page 10: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1004/12/23

PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN

Baki Akaun Terimaan dikosongkan setiap hari dan dipindah ke Akaun Bayaran

Defisit di dalam Akaun EFT akan ditampung dari Akaun Bayaran. Biasanya akaun EFT akan mula dengan baki kosong.

Page 11: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1104/12/23

PEMBUKAAN AKAUN BANK

Pejabat perakaunan perlu kemukakan permohonan kepada BPOC

Proses pembukaan semua akaun bank adalah diuruskan oleh BPOPA.

Page 12: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1204/12/23

PROSES AKAUN BANK BARU/KEMASKINI

BORANG CM001

BORANG CM002

FI01 – WUJUD DATA INDUK BANK

FI02 – UBAH DATA INDUK BANK

FI03 – PAPAR DATA INDUK BANK

Page 13: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1304/12/23

BORANG CM001

Page 14: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1404/12/23

BORANG CM001

Page 15: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1504/12/23

BORANG CM002

Page 16: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1604/12/23

FI01 – WUJUD DATA INDUK BANK

Page 17: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1704/12/23

FI02 – UBAH DATA INDUK BANK

Page 18: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1804/12/23

FI03 – PAPAR DATA INDUK BANK

Page 19: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 1904/12/23

Page 20: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2004/12/23

PROSES PENYESUAIAN BANK STRUKTUR AKAUN BANK PROSES MUAT TURUN PENYATA BANK ZBANK1 – PAPAR PENYATA BANK SM35 – PROSES SESI BATCH INPUT FBL3N – PAPAR GL LINE ITEM NOMBOR RUJUKAN F.13 – AUTOMATIC CLEARING F-03 – FORCE-MATCHING CETAK LAPORAN PENYESUAIAN BANK

ZCM09/10/11/12/13

Page 21: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2104/12/23

STRUKTUR AKAUN BANK

Setiap akaun bank dalam GFMAS

mempunyai 3 GL akaun iaitu:

1. Main Account

2. Outgoing Account

3. Incoming Account

Page 22: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2204/12/23

STRUKTUR AKAUN BANK- GL MAIN ACCOUNT

GL Main account adalah untuk merekodkan

posting daripada penyata bank sahaja

Contoh:

Bayaran cek – Akaun Bayaran

Dr Outgoing Account

Cr Main Account

Page 23: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2304/12/23

STRUKTUR AKAUN BANK- GL OUTGOING ACCOUNT

GL Outgoing account adalah untuk

merekodkan posting daripada penyata bank

dan transaksi bayaran

Page 24: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2404/12/23

STRUKTUR AKAUN BANK- GL OUTGOING ACCOUNT

Contoh:Bayaran cek – Akaun Bayaran

Dari penyata bank Dr Outgoing Account Cr Main Account

Dari transaksi bayaran Dr Vendor Cr Outgoing Account

Page 25: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2504/12/23

STRUKTUR AKAUN BANK- GL INCOMING ACCOUNT

GL Incoming account adalah untuk

merekodkan posting daripada penyata bank

dan transaksi terimaan

Page 26: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2604/12/23

STRUKTUR AKAUN BANK- GL INCOMING ACCOUNT

Contoh:Terimaan hasil – Akaun Terimaan

Dari penyata bank Dr Main Account Cr Incoming Account

Dari transaksi terimaan Dr Incoming Account Cr Customer

Page 27: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2704/12/23

PROSES MUAT TURUN PENYATA BANK

BANK UTAMA – MUAT TURUN DARI DTB

BANK AGEN – DIHANTAR OLEH BANK KE COMM SERVER

Page 28: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2804/12/23

PROSES MUAT TURUN- PENYATA BANK UTAMA

SAP webMethods

IN RFC

OUT RFC

Desktop Banking

(DTB)

RFC / FTP FTP

RFC

RFC

FTP

FTP

Modem

Page 29: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 2904/12/23

PROSES MUAT TURUN- PENYATA BANK AGEN

Comm.Server

SAP webMethods

IN RFC

OUT RFCComm.Server

RFC / FTP FTP

RFC

RFC

FTP

FTP

Page 30: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3004/12/23

ID PROSES

CM501 – BAYARAN

CM502 – EFT

CM503 – TERIMAAN

CM504 - BANK AGEN

CM512 - BANK SPLN (BPOPA)

Page 31: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3104/12/23

ZBANK1 – PAPAR PENYATA BANK

Page 32: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3204/12/23

SM35 – PROSES SESI BATCH INPUT

Page 33: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3304/12/23

FBL3N – GL LINE ITEM

Page 34: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3404/12/23

Page 35: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3504/12/23

NOMBOR RUJUKAN - BANK BAYARAN Outgoing

Cek – No Cek Bank Draf – No Bank Draf TT – No TT Pindahan ke ak EFT / TRM – No Akaun Bank

Incoming Pindahan dr Ak Terimaan – No Ak Terimaan Faedah Bank – No ‘Credit Advice’

Page 36: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3604/12/23

NOMBOR RUJUKAN - BANK TERIMAAN

OutgoingCek Tak Laku – No CekPindahan ke Ak Bayaran – No Ak Bayaran

IncomingPenyata Pemungut – No Penyata PemungutPindahan dr Bank Agen – No ‘Credit Advice’

Bank Terimaan

Page 37: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3704/12/23

NOMBOR RUJUKAN - BANK EFT

OutgoingEFT – No EFTPindahan ke Ak Bayaran – No Ak Bayaran

IncomingEFT Reject – No EFTPindahan dr Ak Bayaran – No Ak Bayaran

Page 38: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3804/12/23

NOMBOR RUJUKAN - BANK AGEN

OutgoingCek Tak Laku – No CekPindahan ke Ak BYR / TRM – no ‘Debit

Advice’ dr Bank Agen

IncomingPenyata Pemungut – No Penyata Pemungut

Page 39: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 3904/12/23

F.13 – AUTOMATIC CLEARING

Page 40: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4004/12/23

F-03 – FORCE-MATCHING

Page 41: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4104/12/23

PENYATA PENYESUAIAN BANK ZCM09/10/11/12/13

Page 42: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4204/12/23

Page 43: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4304/12/23

Page 44: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4404/12/23

PROSES EFT BATAL & CEK TAMAT TEMPOH

PEMBATALAN EFTZFICM0014 – PROSES RESIT AUTO

CEK TAMAT TEMPOHZCM03A – LAPORAN SENARAI CEK BATALZCM03 – PROSES PEMBATALAN CEK

Page 45: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4504/12/23

EFT REJECTZFICM0014

Page 46: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4604/12/23

CEK TAMAT TEMPOHZCM03

Page 47: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4704/12/23

PERMOHONAN DANA PEJABAT PERAKAUNAN (PDPP)

ZCM04 – PENYEDIAAN BORANG PDPP

ZCM04 – SEMAK & KEMASKINI PDPP

ZCM04 – CETAK BORANG PDPP

ZCM04 – HANTAR BORANG PDPP

ZCM05B – LAPORAN JAWAPAN PERMOHONAN DANA

ZCM06A – RINGKASAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN DANA

Page 48: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4804/12/23

PINDAHAN DANA (PDPP)ZCM04

Page 49: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 4904/12/23

Page 50: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5004/12/23

Page 51: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5104/12/23

ZCM06

Page 52: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5204/12/23

Page 53: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5304/12/23

Page 54: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5404/12/23

ZCM6A

Page 55: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5504/12/23

Page 56: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5604/12/23

Page 57: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5704/12/23

ZCM5B

Page 58: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5804/12/23

Page 59: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 5904/12/23

PDPP - JURNAL

FV50 – SEDIA DAN POST

ATAU

FB50 – SEDIA FBV0 – POST

Page 60: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 6004/12/23

JURNAL PINDAHAN DANAContoh:

Penerimaan Dana – Transaksi di PejabatPerakaunan (Jabatan Kastam)

DR BANK BAYARAN – INCOMING

Contoh: 180212 (Kastam) CR AKAUN PENJELASAN

Contoh: 009103 (Kastam)

Jenis Dokumen: SL

Page 61: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 6104/12/23

JURNAL PINDAHAN DANAContoh:

Penghantaran Dana ke HO – Transaksi di Pejabat Perakaunan (Jabatan Kastam)

DR AKAUN PENJELASAN

Contoh: 008103 (kastam) CR BANK BAYARAN – OUTGOING

Contoh: 180211 (kastam)

Jenis Dokumen: SL

Page 62: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 6204/12/23

JURNAL PINDAHAN ANTARA AKAUN BANK (Doc 90)Contoh:

Pindahan dari Akaun Terimaan ke Akaun Bayaran

DR BAYARAN - INCOMING

contoh: 180212 CR TERIMAAN – OUTGOING

contoh: 180231

Jenis Dokumen: SN

Page 63: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 6304/12/23

FV50 – JURNAL PINDAHAN DANA

Page 64: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 6404/12/23

FB50 – JURNAL PINDAHAN DANA

Page 65: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 6504/12/23

FBV0 – POST DOKUMEN

Page 66: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 6604/12/23

LAPORAN

ZRCM001 – C420 LEJAR BANK ZCM01 – LAPORAN BUKU TUNAI ZCM06 – RINGKASAN UNTUK PERMOHONAN DANA ZCM06A – RINGKASAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN DANA ZCM05B - LAPORAN JAWAPAN PERMOHONAN DANA ZCM09 – LAPORAN PENYATA PENYESUAIAN BANK ZCM10 – LAPORAN DT DI PENYATA BANK, TIADA DI BUKU TUNAI ZCM11 – LAPORAN KT DI BUKU TUNAI, TIADA DI PENYATA BANK ZCM12 – LAPORAN KT DI PENYATA BANK, TIADA DI BUKU TUNAI ZCM13 – LAPORAN DT DI BUKU TUNAI, TIADA DI PENYATA BANK ZFICM0014 – LAPORAN PEMBATALAN BAYARAN EFT ZCM03 & ZCM03A – LAPORAN SENARAI CEK BATAL

Page 67: GFMAS - Cash Mgmt

Seksyen Pembangunan, BPTM 6704/12/23

TERIMA KASIH