30
www.marketingmiejsca.com.pl CITY BRANDS - strategie promocyjne wybranych polskich miast Robert Stępowski

City Brands

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Robert StępowskiKonferencja Tematyczna Strategia Elbląg2020marketing miejsca i promocja miasta5.02.2010. Elbląg

Citation preview

Page 1: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS - strategie promocyjne wybranych polskich miast

Robert Stępowski

Page 2: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Po co średniemu miastu

strategia promocji marki?

Page 3: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Przed kilkunastoma laty podobne pytania zadawano w kontekście strategii rozwoju samorządów. Dziś już powszechnie wiadomo, że dla ukierunkowanego, zaplanowanego i dynamicznego rozwoju samorządów, potrzebna jest strategia, które wytyczy priorytety polityki publicznej, wskaże narzędzia jej realizacji, posłuży monitoringowi ścieżki rozwoju.

Dla realizacji ogólnej strategii rozwoju bardzo pomocna jest strategia marketingowa - firmom pozwala ona określić kluczowe grupy klientów oraz zaplanować pod kątem potrzeb tych grup odpowiednią mieszankę marketingową: produktu, ceny, promocji i dystrybucji.

Page 4: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Miasta i regiony również posiadają swoich

"klientów" - są nimi przede wszystkim mieszkańcy (oczekujący np. na dobrą

infrastrukturę, przyjazny urząd, ofertę kulturalną), ale także turyści, lokalny biznes,

inwestorzy, instytucje społeczne i gospodarcze.

Page 5: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Strategia pisana

przez agencję

czy samorządowców ?

Page 6: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Tworzenie strategii marki to projekt o dużym stopniu złożoności, wymagający najwyższych kompetencji na wielu polach: od projektowania badań marketingowych i ich realizację, przez prace kreatywne, w tym graficzne, po projektowanie harmonogramu i budżetu działań promocyjnych, które w ciągu kilku lat mają konsekwentnie prowadzić do wzmacniania zamierzonego wizerunku marki miasta.

Page 7: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Rolą urzędu powinno być bycie ambasadorem

i koordynatorem projektu strategicznego,

a zarazem jego kontrolerem.

Urząd powinien inicjować prace nad strategią, ukierunkowywać je i przede wszystkim

być przygotowanym do realizacji tej strategii.

Page 8: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Cena

najważniejszym kryterium wyboru agencji ?

Page 9: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Zdanie się na cenę przy wyborze wykonawcy strategii to jeden z największych błędów, jakie można popełnić już na starcie projektu strategicznego. Cena mogłaby być wyłącznym kryterium w trybie przetargu nieograniczonego, gdyby zleceniodawca potrafił bardzo precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia, wręcz go sparametryzować. A dokument strategiczny to przecież nie rura kanalizacyjna - w jego wykonaniu liczy się autorska metodologia wykonawcy, doświadczenie, umiejętność sprostaniu wielu wyzwaniom i obszarom ryzyka, które mogą się pojawić w toku projektowania strategii - np. umiejętność angażowania społeczności lokalnej w budowę marki miasta.

Page 10: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

Takich elementów nie da się jednak umieścić w ramach szczegółowych wytycznych w SIWZ, zatem obok ceny, równie ważne powinny być

kryteria merytoryczne, premiujące szerokość i głębię prac strategicznych realizowanych przez wykonawcę - np. zakres proponowanych badań.

Page 11: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

RADOM

Page 12: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

RADOM: byłe miasto wojewódzkie znajdujące się na południu Województwa Mazowieckiego.

223 tys. mieszkańców.

Strategię marki Radom opracowała krakowska agencja Demo Effective Launching.

Page 13: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

*Atrakcyjny gospodarczo, kulturalnie, edukacyjnie, a także turystycznie.*To centrum techniki precyzyjnej, opartej na szczególnych predyspozycjach mieszkańców miasta

(przedsiębiorczość, inwencja).*To miejsce, w którym panuje zdrowe podejście do pracy i życia.

*Radom ma być marką gospodarczą, gdyż w tej dziedzinie posiada największy potencjał rozwoju i może skutecznie konkurować z innymi miastami.

Page 14: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

„Już teraz widzimy, jak dużo środowisk jest zainteresowanych włączeniem się w implementację strategii. Do grona przekonanych powoli dołączają również Ci, którzy na początku podchodzi sceptycznie do jej założeń, jak również Ci, którzy od dokumentu strategicznego oczekiwali zupełnie czegoś innego”.

Robert Rafał KolasaKancelaria

Prezydenta

Urząd Miejski w Radomiu

Page 15: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

KOSZT?

ok. 400 tys. zł

Page 16: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

LEGNICA

Page 17: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

LEGNICA: miasto znajdujące się w

Województwie Dolnośląskim.

104 tys. mieszkańców.

Strategię opracowała krakowska agencja

Eskadra MarketPlace.

Page 18: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

*Z badań i analiz przeprowadzonych przez Eskadrę wyłania się obraz Legnicy jako miasta, które cechuje wyjątkowa umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji, wynikających przede wszystkim z położenia.

*Pragmatyczne i racjonalne podejście do rzeczywistości do dziś owocuje dostatkiem Legnicy i dobrobytem jej mieszkańców, a także pozwala określać ją jako najważniejszy obok Wrocławia ośrodek miejski całego regionu („drugie oko Dolnego Śląska”).

Page 19: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

*Sztandarowym pomyśle Eskadry na promocję Legnicy jest utworzeniu w mieście nowoczesnego muzeum zimnej wojny, które będzie nie tylko kolejną atrakcją turystyczną miasta, ale i jego rozpoznawalną w świecie wizytówką. Legnickie muzeum będzie ośrodkiem międzynarodowej współpracy ekspertów i – zwłaszcza – młodych ludzi z całego świata.

Page 20: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

„Jesteśmy na początku drogi budowania markowej Legnicy. Wyzwania są wielkie, ale szczytny cel, który nam przyświeca, pozwala włączyć się do wspólnej pracy każdemu, komu leży na sercu los naszego miasta. Podejmiemy ten wysiłek dla siebie i dla przyszłych pokoleń, bo – jestem tego całkowicie pewien – z markową Legnicą wszystkim nam będzie po drodze”.

Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy.

Page 21: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

KOSZT?

177 tys. zł

Page 22: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

AUGUSTÓW

Page 23: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

AUGUSTÓW: miasto znajdujące się w

Województwie Podlaskim.

33 tys. mieszkańców.

Strategię opracowała krakowska agencja

Demo Effective Launching..

Page 24: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

*Zadanie agencji polegało na sformułowaniu koncepcji marki Augustów oraz na opracowaniu działań promocyjnych i projektów marketingowych, które umożliwią realizację założonych celów strategicznych i operacyjnych.

*Kluczowym wnioskiem z prac analityczno-diagnostycznych nad strategią marki Augustowa stało się zidentyfikowanie jej wielowymiarowości.

Page 25: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

*Zaplanowane działania promocyjne subproduktów spina jedna wspólna idea – pokazanie walorów marki Augustów z punktu widzenia trzech żywiołów: ziemi, wody, powietrza.

*Kluczowe założenie tego pomysłu dotyczy uporządkowania wielości atrakcyjnych produktów w jedną całość w taki sposób, który ułatwi ich komunikację oraz sprzedaż. Dodatkowo, to sposób na uatrakcyjnienie oferty turystycznej, inwestycyjnej i kulturalnej.

Page 26: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

„Źle przeprowadzona promocja miasta, która nie trafia do turysty któremu zależy na obecności w takich miastach jak Augustów może spowodować wydanie dużych nakładów pieniężnych i przeprowadzanie działań promocyjnych do nie odpowiedniej grupy docelowej. Strategia Marki pokazuje miastu jak się promować do kogo skierować promocję, jakimi hasłami przekonywać klienta oraz definiuje kluczowe produkty turystyczne z punktu widzenia promocji i komunikacji marki”.

Jarosław Szostak Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Augustowa

Page 27: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

KOSZT?

ok. 45 tys. zł

Page 28: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

ILE MIASTA

WYDAJĄ

NA PROMOCJĘ(dane dotyczą 2009 roku)

?

Page 29: City Brands

www.marketingmiejsca.com.pl

CITY BRANDS -strategie promocyjne

wybranych polskich miast

WARSZAWA – 26 mln zł

ŁÓDŹ – 28 mln zł

KRAKÓW – 3,6 mln zł (marketing)

POZNAŃ – 25 mln zł

SZCZECIN – 6 mln zł

NYSA – 1,7 mln zł

PIŁA – 608 tys. zł

SIERADZ – 600 tys. zł

Page 30: City Brands

Dziękuję za uwagę

Robert Stępowski

tel. 503 021 483

www.marketingmiejsca.com.pl