חוות דעת סמכות מוסד תכנון לקדם דיור בר השגה

Embed Size (px)

Text of חוות דעת סמכות מוסד תכנון לקדם דיור בר השגה

  • 1. , , - " :http://israelaffordablehousing.blogspot.com32 1102" " : 1161076-20 : 0472646-20 ,: : 01.11.4; 01.11.71; 01.11.22 , , , . 01.11.71, . :1. . , , -) ) - (, "-1102(. , "- 0102 . .2. , , - , . , .3. 01.11.22, : . . . , 57, " 45156, : 5818065-30, : 5618065-30 www.acri.org.il gil@acri.org.il

2. 2 - 4. . , - . . , .5. . , . " ". " , 1 "., " ".2 " " " , ".3 , 4 ." , , ".5 , " , ... . ,6 ".6. , " 53, . , 6.7 " " 7.7 " ", : - , 1 " 40/4538 , 41 ) , 60.1.52(.2 " 88/732 " , " )4( 148, 748 )9891(.3 , 848-748.4 " )"( 50/3521 ) 60.5.4(, 62-32. 5 " 49/0292 , " )3( 144, 12 )6991(.6 )( " 20/3331 , " )6( 982, 003)4002(, " 69/1093 , " )4( 319, 939 )2002(( ) (. , 57, " 45156, : 5818065-30, : 5618065-30 www.acri.org.il gil@acri.org.il 3. 3 . , - " ", . " " ... . -. , 7 - .7. , " , ) 3.1.21(. , " " ) 1.4.41 -2.4.41(.8. " , , .9. , -, , . , , . 01. , , , , . , . .11. , - , , , , . , 7 , http://www.moin.gov.il/Subjects/GeneralPlaning/Documents/mediniut_01.pdf 461, 861. , 57, " 45156, : 5818065-30, : 5618065-30www.acri.org.il gil@acri.org.il 4. 4 . , -, , , , , , , . . . , , 791 .21. . " ... . . , , , , , , ... . . ... 8 ..." ) (. , , 9 .31. . , . -, . . , - . 2)1( , "-0691 -. 942)5( ] [. 8 , 003. 9 , 103 403. , 57, " 45156, : 5818065-30, : 5618065-30 www.acri.org.il gil@acri.org.il 5. 541. , . . . , . , . , " 40/5941 ) "( ) 0102.01.62(. , , . ) ( . , ) (. , 51. , , " " " ", . .61. , . , ? . " 59/7185 , " )1( 122, 132 )5991(.71. " " " ". 942)5( , . , " " , . " " " ". , 57, " 45156, : 5818065-30, : 5618065-30 www.acri.org.il gil@acri.org.il 6. 681. . ) (, , ? 01 .91. - . -. . , , . , - " 53, .02. , , , . . , -, . , , " -, " " : , " , " , , " -, , 01 " )"( 00/6111 " ) 00.21.12(. , 57, " 45156, : 5818065-30, : 5618065-30www.acri.org.il gil@acri.org.il