харилцаа ба сэтгэлгээ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of харилцаа ба сэтгэлгээ

  • 1. .

2. 3. 4. / / 5. 6. 1 . 1 . 1 1- . 7. , . , , , . . / / / / 8. . , , . . / / . 9. . 10. SUCSESS 11. BELIEVE YOU CAN . 12. 13.