ประวัติศาสตร์บอกเล่า ๒

Embed Size (px)

Text of ประวัติศาสตร์บอกเล่า ๒

(....).. (.. ) .. (.. ) (....) .. ISBN 978-974-466-533-1.indd 44 18/2/2554 13:22:49(....).. -(.. -) 1. .indd 1 22/2/2554 0:20:38 (....) .. - (.. -)ISBN978-974-466-533-1 . . . . http://www.tu.ac.th/org/tuprint . (....) .. - (.. -).-- : , . -- . .- . I. . II. , . III. .378.593ISBN 978-974-466-533-11. .indd 2 22/2/2554 0:20:38 ... .. .. .... .. - ... ( . )1. .indd 3 22/2/2554 0:20:381. .indd 4 22/2/2554 0:20:38 (.. -) .... - (.. -) .... .... .... , (.. -) - .... .. - -

( . )1. .indd 5 22/2/2554 0:20:391. .indd 6 22/2/2554 0:20:39 (....) . .... (.. - ) .. - .... .... .. - .. - .. - .. .... .... 1. .indd 7 22/2/2554 0:20:39() .... - .... ..- .. - ( )1. .indd 8 22/2/2554 0:20:39 (....) .. - (.. -)- (.. -) () - (.. -) - (.. -) ( . ) 1. .indd 9 22/2/2554 0:20:401. .indd 10 22/2/2554 0:20:40 ( . )() ( . )() ()()()- .... ... .... 1. .indd 11 22/2/2554 0:20:40() .... ....1. .indd 12 22/2/2554 0:20:40(....) .. - : .... ..- ...... - ( -) 2. .indd 1 22/2/2554 0:20:03.... , % .... (..-) . (..- ).... .... . - .... - 2. .indd 2 22/2/2554 0:20:03 -- .... 2. .indd 3 22/2/2554 0:20:03.... .... ( ) ..-...., .... .... .. 2. .indd 4 22/2/2554 0:20:03 .... .. .... - .... 2. .indd 5 22/2/2554 0:20:03.... .... .... .... .... InaPersianMarket .... .... 2. .indd 6 22/2/2554 0:20:04 .... .... .... . 2. .indd 7 22/2/2554 0:20:04.... .. .... , . - - - - .... () 2. .indd 8 22/2/2554 0:20:04 .... -- .... (Idolperson) .... ... ....... .... . - ....2. .indd 9 22/2/2554 0:20:04........,(..-) PanThai...., .... , .. 2. .indd 10 22/2/2554 0:20:04 - .... .... .. - ....- .... 2. .indd 11 22/2/2554 0:20:04.... 2. .indd 12 22/2/2554 0:20:04- .... (....).... .... .... () ()() .... () .... .... ()2. .indd 13 22/2/2554 0:20:04.... -- - , --------- ( ) : 2. .indd 14 22/2/2554 0:20:04- ( ) , - - 2. .indd 15 22/2/2554 0:20:04....----------- ( ) ,. -------------- .. 2. .indd 16 22/2/2554 0:20:04- , .... ( (....) .... ( )2. .indd 17 22/2/2554 0:20:04.... . () ( ) .... ------------ . ------------ . .... 2. .indd 18 22/2/2554 0:20:04- (NoblePrizeforPeace) ( ) . (TokyuConvention) .. .. .. ...2. .indd 19 22/2/2554 0:20:04.... (TheKingoftheWhiteElephant) - - .... () .... ... 2. .indd 20 22/2/2554 0:20:04- ( ) . .... . ( ) --------------- ,2. .indd 21 22/2/2554 0:20:04....---------- ( )---------- ---------- ( ) ( .....) (,,,) (...) , D-Day 2. .indd 22 22/2/2554 0:20:04- . .... B B .. .. 2. .indd 23 22/2/2554 0:20:04.... Thebronzestarmedal . .... ().. () ( ) .. ( )2. .indd 24 22/2/2554 0:20:04- .. .. .... ... .... ....------ 2. .indd 25 22/2/2554 0:20:04.... , 2. .indd 26 22/2/2554 0:20:04- ------- .. , .. ----- . .2. .indd 27 22/2/2554 0:20:04.... . . (.... ) ---- . . 2. .indd 28 22/2/2554 0:20:04- . , . .. ( ) , . . 2. .indd 29 22/2/2554 0:20:04.... . . . , ( ) 2. .indd 30 22/2/2554 0:20:05.+.a+.- .a.- .a.-.....-.|...................-.2. .indd 31 22/2/2554 0:20:062. .indd 32 22/2/2554 0:20:082. .indd 33 22/2/2554 0:20:102. .indd 34 22/2/2554 0:20:132. .indd 35 22/2/2554 0:20:152. .indd 36 22/2/2554 0:20:162. .indd 37 22/2/2554 0:20:182. .indd 38 22/2/2554 0:20:192. .indd 39 22/2/2554 0:20:21....2. .indd 40 22/2/2554 0:20:22 .... .indd 41 21/2/2554 15:26:31.indd 42 21/2/2554 15:26:31 () ... () 3. - 6.indd 43 22/2/2554 0:19:35....44 ()