מיטל מיצנר לב, מנהלת מערך אבטחה כתבה בלאישה

Embed Size (px)

DESCRIPTION

כתבה בלאישה על נשים מנהלות מערך אבטחהמיטל מיצנר לב

Text of מיטל מיצנר לב, מנהלת מערך אבטחה כתבה בלאישה

  • 28/1/2014 1 -10.1.11 - -3 -.jpg

    https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#inbox/143d34808c1049f4?projector=1 1/1

  • 28/1/2014 2 -10.1.11 - -3 -.jpg

    https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#inbox/143d34808c1049f4?projector=1 1/1

  • 28/1/2014 3 -10.1.11 - -3 -.jpg

    https://mail.google.com/mail/u/1/?shva=1#inbox/143d34808c1049f4?projector=1 1/1