שינויים מבניים במערכת המס "פורום מיסוי ירוק"

  • View
    41

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

שינויים מבניים במערכת המס "פורום מיסוי ירוק". 9 במאי 2010. מטרות. בניית מדיניות ארוכת טווח בנושא הגנת הסביבה הפחתת זיהום אוויר תוך שימוש בתמריצי מס העלאת מודעות הציבור לנושא התאמה של רמת המיסוי לעלות הנזק למשק יישום החלטת הממשלה מינואר 2008 המאמצת את הדו"ח הועדה הבינמשרדית בנושא. - PowerPoint PPT Presentation