ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОЛОГИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Embed Size (px)

Text of ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ...

 • 206

  .. , 2011

  (, -, -) . - .

  , -- - , , , ,

  - , . - . . - , , , ; - ,

  .. .

  , , , .

  e-mail: karnushev@isea.ru

  -

  - . , , . - , , , .

  : , , - .

  A.D. KARNYSHEVChairholder, Chair of Social and Economic Psychology,

  Baikal State University of Economics and Law, Doctor of Psychology, Professor, Irkutske-mail: karnushev@isea.ru

  INSTITUTIONAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ECONOMY

  The article deals with psychological sources of creation of social and economic institutions. The author shows that norms, behavior and thinking habits in ecological sphere depend on ethnic and sociocultural values. The major principle of modern society development that economy should be environmentally friendly, and ecology economical is grounded and the basic difficulties arising at introduction of this principle in practice are analyzed.

  Keywords: institutions as forms of habitual thinking and behavior, social norms and their interiorisation, environmentally friendly economy and its psychological aspects.

  330.15 65.011.13

 • 207 . 2011. 1 (75)

  ..

  , . , , -: , , - , [2, . 201202].

  - .. : - (, ) (, , , ) (-), , . , [10, . 838]. - , - , , , .

  - - . , - , , , . , -, , - - , , , - : , , , - .. .

  . -, - ( ) - , (- ), , . -, -- -. () -, - () : , , , .

  -, , , , --, , - . , , (-, ), , . - , , , , - - , , - , - , , . - ( ), . , - , - .

  , -. , , , , , -

 • 208 . 2011. 1 (75)

  , - , , - , (, ) [8, . 242]. - , . , - , -, .

  , - , . , - ( ) . - - (). ( , , , - 2009 . . .) , , , , , . - - , , - , .

  . 2005 . - , - (.: [1; 36; 9; 1113]). . , oikos , . -

  , . . - : , , , - , , .

  , , - . - - , , . - . , -, -, .. , , , , - , - .

  - -. , . , XVII ., -, () - , . 1639 . - - . , , ,

 • 209 . 2011. 1 (75)

  ..

  , [7, . 493494].

  - . , , . - , . . (610 ) -. - , . , (- -, ) , . . , . - , , . - , - .

  - ( ) , , . - 5 2010 . . -. - , , - . . - , -

  , , ( /). , :

  , , - ;

  , - , - ;

  - , - - ;

  , - , - ( ) ;

  , - .

  /, , - , -, --, . () -. , , - , . - - .

  , /, , - , .

 • 210 . 2011. 1 (75)

  . - - .

  / - -- (). -, , - . . -, 2008 . - , - . . 2010 . - ( , - ). .

  , - /, , - , -, -

  2010 ., , ( 440 .). , , - , . , -. , (.). -:

  ; (-

  , ..); ; ; .

  , -, . -, - - . -, - -

  , , , , %

  -

  1 () 38,2 38,5 48,0 36,5 31,92 40,8 27,7 44,0 31,8 20,83 36,8 30,8 24,0 32,9 23,64 21,1 18,5 20,0 35,3 23,65 17,1 10,8 12,0 23,5 20,8

  1 42,1 55,4 48,0 36,5 27,82 38,2 44,6 52,0 24,7 25,03 28,9 29,2 16,0 24,7 20,84

  27,6 24,6 28,0 23,5 16,7

  56 14,5 7,7 4,0 8,2 8,356 () 14,5 4,6 4,0 8,2 6,911 2,6 9,2 0,0 1,2 2,8

 • 211 . 2011. 1 (75)

  ..

  , - . -, , , -, .

  - -- : - , - - ( ). - , - .

  - /. - - :

  / - , - , ;

  , ;

  - , - , , ;

  - , - ;

  / -, , - .

  , , . - . -, - ( ) , . , . .. . : -, , - ( 2012 .) 12 . - . . , , . : -, 2 700 . , , , - . :

  , - ;

  , . , - , , ;

  9 3 , -. .

  , , . , , . ,

 • 212 . 2011. 1 (75)

  , . -, / .

  , - . , - . , -

  , - , - [10, . 164]. , -, -: , .

  1. .. // -

  . 2007. 8. . 1826.2. . . ., 1984.3. .., .. .

  ., 2010.4. .. -

  // : -: 9- . .-. . , 2008. . 204210.

  5. .. - - // : : . ., 2008. . 152156.

  6. .. (- ) // : . , 2006. . 87132.

  7. . . ., 1997.8. .. . ., 2010.9. : . ., 2008.10. .. : . ., 2008.11. .. // . 2008. 11.

  . 917.12. : . ., 1991.13. / . .. . , 2007.

  Bibliography (transliterated)1. Aksenova O.V. Tsentralizatsiya vlasti lokalizatsiya ekologicheskoi politiki // Sotsiologicheskie issledovaniya.

  2007. 8. S. 1826.2. Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa. M., 1984.3. Karnyshev A.D., Vinokurov M.A. Etnokulturnye traditsii i innovatsii v ekonomicheskoi psikhologii. M., 2010.4. Karnyshev A.D. Zdorove i ekologichnaya ekonomika kak prioritety korporativnoi psikhologii sovremennykh i

  budushchikh kompanii // Ekonomicheskaya psikhologiya: aktualnye teoreticheskie i prikladnye problemy: materialy 9-i Vseros. nauch.-prakt. konf. Irkutsk, 2008. S. 204210.

  5. Karnyshev A.D. Sotsialno-psikhologicheskie determinanty ekonomichnoi ekologii ili ekologichnoi ekono-miki // Ekonomicheskaya psikhologiya: sovremennye problemy i perspektivy razvitiya: materialy konf. SPb., 2008. S. 152156.

  6. Karnyshev A.D. Etnopsikhologicheskie i etnokonfessionalnye aspekty ekologichnoi ekonomiki (ekonomichnoi ekologii) // Ekonomicheskaya etnopsikhologiya: ot teorii k praktike. Irkutsk, 2006. S. 87132.

  7. Krizhanich Yu. Politika. M., 1997.8. Olsevich Yu.L. Psikhologicheskie osnovy ekonomicheskogo povedeniya. M., 2010.9. Planeta Zemlya: budushchee. SPb., 2008.10. Sukharev O.S. Institutsionalnaya ekonomika: Teoriya i politika. M., 2008.11. Sukharev O.S. K novoi teorii effektivnosti ekonomiki // Investitsii v Rossii. 2008. 11. S. 917.12. Etnicheskaya ekologiya: Teoriya i praktika. M., 1991.13. Etnopsikhologicheskie resursy ekologii i turizma / pod red. A.D. Karnysheva. Irkutsk, 2007.