Транскордонне співробітництво Львівщини в умовах реформування державної політики регіонального розви

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Політика транскордонної співпраці відіграє важливу роль в регіональному розвитку Львівщини. Однак до сьогодні її потенціал не використовується в повній мірі. Однією із ключових причин цього можна вважати той факт, що політика регіонального розвитку Львівщини, як і Україні в цілому, не розглядала транскордонну співпрацю, як свою складову, та ігнорувала її роль, як одного з ефективних інструментів регіонального розвитку. В умовах децентралізації і реформування усіх сфер суспільного життя в Україні, в тому числі державної політики регіонального розвитку, постала необхідність виробити нові підходи щодо формування і реалізації політики транскордонної співпраці Львівщини.