Click here to load reader

29768715 Kerja Kursus Geografi 2010 Tajuk Migrasi Dalaman Penduduk

  • View
    1.472

  • Download
    29

Embed Size (px)

Text of 29768715 Kerja Kursus Geografi 2010 Tajuk Migrasi Dalaman Penduduk

Isi Kandungan

1.0

Penghargaan

3

2.0

Pendahuluan

3

3.0

Objektif Kajian

4

4.0

Kawasan Kajian 4.1 Peta Negeri Perak 4.2 Peta Daerah Perak Tengah 4.3 Peta Lakar Kawasan Kajian FELCRA Nasaruddin

4 5 6 7

5.0

Kaedah Kajian

8

6.0

Dapatan Kajian 6.1 Konsep migrasi penduduk 6.2 Pola migrasi penduduk 6.3 Faktor-faktor mempengaruhi migrasi dalaman 6.4 Kesan migrasi dalaman 6.5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

8 8 8 9 11 13

7.0

Rumusan

14

8.0

Lampiran 8.1 Lampiran 1 : Surat pengenalan diri murid 8.2 Lampiran 2 : Surat kebenaran melawat dan mendapatkan maklumat 8.3 Lampiran 3 : Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga 8.4 Lampiran 4 : Surat kebenaran ibu bapa / penjaga 8.5 Lampiran 5 : Borang Soal Selidik 8.6 Lampiran 6 : Soalan Temu Bual 8.7 Lampiran 7 : Senarai Nama Responden 16 17 18 19 20 21 15

9.0

Rujukan

22

1.0 Penghargaan2

Setelah bertungkus lumus selama dua bulan akhirnya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi (KKG) seperti mana yang diarahkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia dengan jayanya. Namun disebalik kejayaan saya dalam menyiapkan kajian ini, banyak pihak telah terlibat samada secara langsung mahupun tidak langsung. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Saftuyah selaku Pengetua SMK. Matang Jaya, yang memberi galakan dan kebenaran kepada saya untuk melaksanakkan kajian yang menarik ini. Tidak lupa juga kepada guru kami Cikgu Badariah Bt. Sapiee sebagai guru geografi yang banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar serta memberi keyakinan kepada saya dalam menyiapkan kajian ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk di sekitar kawasan Taman Matang Jaya, serta semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menjayakan kajian pada kali ini dengan memberi kerjasama yang cukup membanggakan. Tidak ketinggalan juga saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih buat kedua ibu bapa tersayang iaitu Junaidi Bin Samsudin dan Dena Bt. Udin serta rakan-rakan seperjuangan saya seperti Mohd. Hazwan Fikri dan Peter Romario yang banyak membantu dari segi moral dan idea kepada saya sepanjang menyiapkkan kajian ini.

3

2.0 PendahuluanNama saya Mohd Nur Haziq Irsyamuddin Bin Junaidi. Saya belajar di Tingkatan 3 Terbilang,Sekolah Menengah Kebangsaan Matang Jaya. Kami telah diberi tajuk Migrasi Dalaman Penduduk di Matang Jaya, Jalan Matang, 93050, Kuching, Sarawak. Secara umumnya kajian ini dijalankan bagi memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi tingkatan tiga bagi tahun 2010. Kajian ini mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Melalui kajian ini, saya berharap dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang migrasi dalaman di kawasan Taman Matang Jaya dan seterusnya mengenal pasti konsep migrasi di kawasan tersebut. Selain itu saya juga ingin melihat jenis-jenis pola migrasi di kawasan kajian. Selepas itu di dalam kajian ini juga saya akan melihat faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman serta kesan migrasi dalaman terhadap kawasan kajian dan alam sekitar. Akhir sekali saya akan mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan migrasi dalaman. Rasional pemilihan Taman Matang Jaya adalah kerana ia merupakan salah satu kawasan tanah rancangan yang terdiri dari tanah pamah yang rata. Sebahagian besar penduduk kawasan ini turut terlibat dalam pekerja di dalam sektor perniagaan. Dengan ini saya berpendapat kajian migrasi dalaman di kawasan Taman Matang Jaya mempunyai pola migrasi dalaman yang unik serta faktor migrasi dalaman yang menarik. Mungkin kita juga boleh melihat kesan dan juga langkah mengatasi dalam kajian ini nanti.

4

3.0 Objektif KajianAntara objektif kajian ini ialah:

1. Memahami konsep migrasi penduduk. 2. Mengenalpasti pola migrasi penduduk di Taman Matang Jaya. 3. Menjelaskan faktor migrasi dalaman penduduk di Taman Matang Jaya. 4. Menjelaskan kesan migrasi dalaman penduduk di Taman Matang Jaya. 5. Mencadangkan beberapa langkah mengurangkan kesan migrasi dalaman penduduk di Taman Matang Jaya. 6. Meningkatkan rasa kesyukuran dan perasaan bangga terhadap tempat tinggal. 5

6

4.0 Kawasan Kajian

Kawasan kajian saya ialah di Matang Jaya yang terletak di sekitar Kuching, Padawan.Lokasi Bandar ini terletak di bahagian selatan Bandar Kuching .Jaraknya kira-kira 6 kilometer dari bandar tersebut atau 30 minit perjalanan jika menguna kereta.Keluasan kawasan kajian ini ialah 8 kilometer persegi dan berpusatkan Bandar Kuching .Kawasan kajian saya ini terletak di arah selatan dari sekolah saya.

4.1 Peta Sarawak

7

U

4.2 Peta Daerah Kuching

Tidak Mengikut Skala

8

9

4.3 Peta Lakar Kawasan Kajian Matang Jaya,Kuching,Sarawak.

10

5.0 Kaedah KajianDalam menjalankan kajian ini saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian antaranya ialah pemerhatian, rujukan, temu bual dan soal selidik. Kaedah pemerhatian ialah kaedah yang dijalankan dengan cara mengenalpasti kawasan serta memerhati keadaan disekitar kawasan kajian dan kemudiannya mencatat maklumat yang diperolehi ke dalam bentuk lakaran dan juga catatan ringkas. Kemudiannya saya menggunakan kaedah rujukan bagi melengkapkan kajian saya.Di samping itu juga, soal selidik turut dibuat. Soal selidik akan dijalankan terhadap 30 responden, dan ini bertujuan mengukuhkan lagi kajian saya terutama dalam hal yang berkaitan dengan potensi bentuk muka bumi, halangan serta langkah mengatasi terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Hasil gabungan empat kaedah kajian ini maka sudah pasti menghasilkan kajian yang bermutu, tepat dan boleh dipercayai.

11

6.0 Dapatan Kajian6.1 Konsep migrasi pendudukSecara umumnya migrasi bermaksud penghijrahan atau perpindahan penduduk dari suatu kawasan ke kawasan yang lain. Biasanya migrasi ini berlaku disebabkan oleh penduduk yang inginkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tujuannya ialah untuk meningkatkan taraf hidup dengan gaji yang lebih baik.

6.2 Pola migrasi penduduk di kawasan kajianPola migrasi penduduk di kawasan kajian dapat dibahagikan kepada 2 iaitu: 12

a) Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi ini merujuk kepada penduduk yang berhijrah untuk menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi sama ada awam mahupun swasta ataupun yang telah bersara pulang ke tempat asal. Misalnya ada sebahagian penduduk Taman Matang Jaya yang bekerja sebagai tentera di Semenanjung pulang semula ke Taman Matang Jaya selepas tamat perkhidmatan. Dan ada juga segelintir yang menyambung belajar di Inti Kolej, pulang ke Taman Matang Jaya setelah tamat belajar.

6.3 Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajianTerdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan kajian antaranya ialah: a) Melanjutkan pelajaran Segelitntir anak-anak peneroka yang memperolehi keputusan peperiksaan SPM dan STPM yang cemerlang akan menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaya Kuala Lumpur, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim dan sebagainya. Oleh kerana di kawasan Taman Matang Jaya tidak terdapat pusat pengajian tinggi maka mereka terpaksa berhijrah untuk melanjutkan pelajaran.

b) Peluang Pekerjaan Terdapat anak peneroka di Taman Matang Jaya yang behijrah ke bandar-bandar seperti Limbang, Miri, Sibu dan sebagainya untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih selesa dan gaji yang lebih tinggi di dalam sektor perindustrian, pembinaan dan perkhidmatan. Ini kerana di kawasan Taman Matang Jaya peluang pekerjaan yang ada amat terhad iaitu bidang perniagaan sahaja. (c) Bersara 13

Selain daripada faktor di atas terdapat juga faktor seperti bersara mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan Taman Matang Jaya. Misalnya terdapat penduduk di kawasan kajian ini yang pernah berkhidmatan sebagai polis, tentera dan guru akhirnya pulang semua ke tempat tinggal asal setelah tamat perkhidmatan (bersara). Misalnya ada yang pernah berkhidmat sebagai tentera di negeri Kedah selama 20 tahun dan akhirnya pulang semula ke Taman Matang Jaya dan berehat ataupun meneruskan perniagaan secara kecil-kecilan bagi mengisi masa lapang dan menampung hidup.

(d) Kemudahan asas Oleh kerana Taman Matang Jaya merupakan kawasan tanah rancangan, kemudahan asas yang ada adalah terhad seperti sekolah, masjid, air, elektrik dan lain-lain. Demi mendapatkan

keselesaan hidup maka mereka mengambil keputusan hidup untuk berpindah ke kawasan yang lebih maju dan selesa seperti berpindah ke bandar-bandar seperti Sibu dan Kuala Lumpur. Hal ini kerana di kawasan yang dituju terdapat kemudahan yang lebih baik seperti jaringan pengangkutan yang cekap, hospital, kolej, pasaraya dan sebagainya.

(e) Nilai atau Patriotisme kita patut bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan di negara malaysia yang aman dan damai di samping kestabilan ekonomi yang banyak memberi manfaat kepada kita semua.

14

Peta Minda 1: Faktor yang mempangaruhi migrasi di kawasan kajian

Melanjutkan pelajaran di IPT dan kolej

Menikmati Kemudahan Asas yang selesa

Faktor mempengaruhi migrasi dalaman di Taman Matang Jaya

Mencari peluang pekerjaan yang terjamin

Bersara

15

6.4 Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajianSecara umumnya terdapat dua kesan utama migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian: a) Kesan positif a. Penduduk bertambah i. Migrasi dalaman dari luar bandar ke bandar atau bandar ke bandar menyebabkan penduduk bertambah. Hal ini secara tidak langsung menyumbang kepada tenaga buruh yang lebih ramai. Pertambahan penduduk di bandar pula merancakkan lagi kegiatan ekonomi.

b. Taraf hidup meningkat i. Penduduk yang berhijrah ke bandar seperti Kota Samarahan untuk melanjutkan pelajaran akhirnya pulang semula ke tempat asal iaitu di Taman Matang Jaya dan memperolehi pekerjaan yang lebih selesa sebagai guru, jururawat dan sebagainya yang mana mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dan selesa serta mampu memiliki rumah sendiri yang lebih selesa.

c. Pasaran bertambah i. Dengan pertambahan penduduk di kawasan yang dituju, secara tidak langsung menyumbang kepada ekonomi iaitu pasaran bagi barangan siap semakin bertambah. b) Kesan negatif a. Masalah pengangguran i. Migrasi dalaman memberi kesan negatif kepada kawasan yang dituju. Misalnya penghijrahan tenaga buruh tempatan dan warga asing seperti Nepal dan Bangladesh ke Taman Matang Jaya telah menyebabkan lambakkan tenaga 16

buruh secara tidak langsung menyebabkan wujud persaingan pekerjaan dengan penduduk tempatan yang sengit dalam mendapatkan peluang pekerjaan. Dengan ini maka berlakulah masalah pengangguran di kawasan kajian ini.

b. Masalah sosial i. Ekoran daripada wujud masalah pengangguran di kawasan Taman Matang

Jaya ini, maka wujud masalah sosial seperti pecah rumah dan masalah penagihan dadah di kalangan penduduk tempatan di kawasan tersebut. Hal ini kerana desakan hidup dan kos sara hidup yang sentiasa meningkat adalah tinggi di samping tiada pekerjaan.

c. Komposisi penduduk berubah i. Kebanyakan mereka yang melakukan migrasi adalah terdiri daripada kaum

lelaki dan belia yang berusia diantara 18 40 tahun. Dengan ini komposisi lelaki di kawasan kajian agak tidak stabil kerana penduduk perempuan dan orang tua lebih ramai manakala golongan belia yang aktif adalah sedikit. Keadaan ini secara tidak langsung menyebaban kadar kelahiran berkurang dan dalam jangka masa yang panjang.

d.Nilai dan patriotisme i. Saya berasa bersyukur kerana kawasan kajian di Taman Matang Jaya

mempunyai peluang pekerjaan yang mencukupi serta taraf hidup penduduk yang selesa.

17

Peta Minda 2: Kesan migrasi dalaman di kawasan kajian

Penduduk bertambah

Masalah PengangguranKesan positif dan negatif migrasi dalaman di Taman Matang Jaya

Taraf hidup meningkat

Masalah Sosial

Pasaran bertambah

Komposisi penduduk berubah

18

6.5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian

a) Mewujudkan peluang pekerjaan Bagi mengatasi masalah pengangguran di kawasan Taman Matang Jaya pihak berwajib boleh mewujudkan peluang pekerjaan di dalam perindustrian atau pun industri hiliran. Hal ini bertujuan mengelakkan golongan belia menganggur dan membazir masa. Antara peluang pekerjaan yang boleh diwujudkan adalah Seperti membuat kraftangan dan industri makanan ringan seperti kerepek dan juga kuih karas dan sebagainya.

b) Rukun tetangga dan penguatkuasaan undang-undang Dalam membanteras masalah sosial pihak pengurusan Taman Matang Jaya dengan kerjasama penduduk boleh mewujudkan Rukun Tetangga. Tujuan rukun tetangga ini diwujudkan bagi mengatasi masalah pecah rumah dan penagihan dadah di kalangan belia di kawasan kajian. Pada masa yang sama penduduk tempatan boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan seperti polis dalam menguatkuasakan undang-undang dalam membanteras jenayah yang berlaku.

c) Meningkatkan kemudahan kesihatan Oleh kerana ramai golongan belia telah berhijrah dan hanya golongan tua yang tinggal, bagi menjamin taraf kesihatan yang lebih baik, pihak berwajib boleh meningkatkan kesihatan penduduk dengan menyediakan kemudahan kesihatan seperti klinik kesihatan dan klinik desa. Dengan adanya kemudahan ini ia memudahkan proses medapatkan rawatan dengan lebih cepat. Dengan 19

mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan kajian juga dapat mengelakkan golongan belia yang aktif dari berhijrah sekali gus dapat menyeimbangkan komposisi penduduk di Taman Matang Jaya.

d) Saya bangga sebagai rakyat Malaysia kerana dapat tinggal di negara yang aman dan harmoni di samping pemimpin yang peka dengan masalah rakyat.

Peta Minda 3: Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian

Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

Wujudkan peluang pekerjaan

Wujudkan rukun tetangga dan kuatkuasa undangundang

Meningkatkan kemudahan kesihatan

20

7.0 RumusanRumusan yang dapat saya katakan di sini ialah terdapat dua jenis migrasi dalaman yang ada di Taman Matang Jaya iaitu migrasi dalaman luar bandar ke bandar dan migrasi bandar ke bandar. Terdapat 21

beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman yang wujud di kawasan kajian antaranya ialah melanjutkan pelajaran di IPT di bandar-bandar, mencari peluang pekerjaan di sektor industri, bersara selepas berkhidmat dalam sektor kerajaan dan swasta dan mendapatkan kemudahan asas yang selesa seperti rumah teres dan pengangkutan yang cekap. Selain daripada faktor terdapat juga kesan positif dan kesan negatif juga turut wujud antaranya ialah wujud pertambahan penduduk, taraf hidup penduduk meningkat, pasaran bertambah, komposisi penduduk berubah, masalah sosial dan juga masalah pengangguran. Seterusnya di dalam kajian ini juga saya mencadangkan langkah mengurangkan masalah migrasi dalaman seperti mewujudkan peluang pekerjaan, wujudkan rukun tetangga dan kuatkuasa undangundang dan meningkatkan kemudahan kesihatan. Setelah melihat kajian ini dengan rasional saya berbangga kerana dapat tinggal di Malaysia yang stabil dari segi politik, pembangunan yang pesat dan mempunyai kepelbagaian ekonomi yang subur sekaligus menjadikan malaysia sebuah negara yang terkenal di mata dunia.

22

8.0 LampiranLAMPIRAN 1

KEPADA YANG BERKENAAN Tuan,

Tarikh:

Pengenalan Diri Murid Bagi Tujuan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG) Pembawa surat ini bernombor kad pengenalan ialah seorang murid tingkatan di SMK.Seri Iskandar , 32610 Bandar Seri Iskandar, Perak. Pelajar ini sedang membuat Kerja Kursus Geografi untuk memenuhi syarat Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) seperti mana yang diwajibkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. 2. Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah, 23

..... (Mashitah Binti Ismail) Pengetua, Sek.Men.Keb. Seri Iskandar, 32610 Parit, Perak Darul Ridzuan. LAMPIRAN 2

Kepada Yang Berkenaan Tarikh: Tuan, Kebenaran Melawat Dan Mendapatkan Maklumat Bagi Tujuan Kajian Geografi Tempatan (KGT) Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan bahawa murid-murid sekolah ini sedang menjalankan Kerja Kursus Geografi sebagai sebahagian syarat menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). 3. Kerja Kursus Geografi ini juga merupakan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. Kajian ini melibatkan murid-murid sekolah mengumpul dan mendapatkan maklumat tentang beberapa aspek geografi tempatan. 4. Sehubungan dengan itu, pihak kami berbesar hati jika pihak tuan dapat memberi kerjasama kepada murid-murid untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan 5. kerjasama dan bantuan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA: Saya yang menurut perintah,

..... (Mashitah Binti Ismail) 24

Pengetua, Sek.Men.Keb. Seri Iskandar, 32610 Parit, Perak Darul Ridzuan.

LAMPIRAN 3

Tarikh: Tuan/Puan/Encik/Cik/Dato/Datin

Makluman Kepada Ibu Bapa Atau Penjaga Mengenai Kewajipan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi. Merujuk perkara di atas, semua calon Penilaian Menengah Rendah bagi sesi 2010 yang bakal menduduki Penilaian Menengah Rendah pada hujung tahun ini DIWAJIBKAN menjalankan SATU kerja kursus bagi mata pelajaran Geografi seperti mana yang diarahkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. 2. Selain daripada itu, perlaksanaan kerja kursus ini juga bertujuan memenuhi Sukatan mata pelajaran Geografi tingkatan tiga. 3. Saya berharap tuan/puan dapat memberi kerjasama kepada pihak sekolah dan membantu anak-anak dalam melaksanakan Kerja Kursus Geografi.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Sekian, Terima Kasih.

Yang benar,

..... 25

(Mashitah Binti Ismail) Pengetua, Sek.Men.Keb. Seri Iskandar, 32610 Parit, Perak Darul Ridzuan.

LAMPIRAN 4

Tarikh: Tuan/Puan/Encik/Cik/Dato/Datin

Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Bagi Tujuan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG) Merujuk perkara di atas, saya .. membenarkan anak saya dari tingkatan Untuk menjalankan Kerja Kursus Geografi bagi memenuhi Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan Tiga dan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi tahun 2010. 2. Saya faham bahawa semasa menjalankan kajian ini, jika sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anak saya, saya tidak akan mengambil sebarang tindakan terhadap pihak sekolah. Sekian, Terima Kasih.

Yang benar,

. ( ) Alamat: .. . 26

. . No.Telefon:

LAMPIRAN 5

Borang Soal Selidik:Kajian tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di FELCRA Nasaruddin, Bota, Daerah Perak Tengah, Perak Sila Tandakan ( ) di petak berkenaan. 1. berapakah tempoh tinggal di kawasan kajian Kurang 5 tahun Lebih 10 tahun Lebih 20 tahun 2. Sila pilih satu sahaja dan tandakan ( ) di kotak berkenaan. Nyatakan jika perlu di ruangan berkenaan. Bilangan 1 2 3 4 5 Jenis Kegiatan Yang terlibat Kelapa Sawit Padi Sawah Penoreh Getah Pembuatan / Perkilangan / Perindustrian Lain-Lain (sila nyatakan): Tandakan ( )

3. Sila pilih satu sahaja dan tandakan ( ) di kotak berkenaan. Faktor mempengaruhi migrasi dalaman Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jenis Kegiatan Yang terlibat Arahan majikan Ikut keluarga Melanjutkan pelajaran Peluang pekerjaan bersara perkahwinan Bencana alam Dasar governan Kemudahan asas Kadar upah Petempatan baru 27 Tandakan ( )

12 13

Meningkatkan taraf hidup Darjah ketersampaian

4. Nyatakan kesan-kesan migrasi di kawasan kajian ........................................................................................................................................................................... 5. Nyatakan cadangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan kajian. ........................................................................................................................................................................... LAMPIRAN 6

Soalan Temu BualKajian tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di FELCRA Nasaruddin, Bota, Daerah Perak Tengah, Perak 1. Saudara berasal dari mana? 2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ? 3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ? 4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ? 5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di kawasan ini ? 6. Pada pendapat saudara, apakah kesan baik atau buruk migrasi dalaman di kawasan ini? 7. Boleh saudara jelaskan cadangan bagi mengatasi masalah migrasi di kawasan ini? 8. Apakah harapan saudara melalui kajian ini?

28

LAMPIRAN 7

Senarai Nama Responden

Bil1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NamaWILDAN BIN MAUN MOHD SAID BIN ZAR YUSSOF BIN ABDULLAH JAMALUDIN BIN TALIB HJ MOKHTARUDIN ISMAIL BIN ALI PIAH ABDUL RAHMAN BIN DIN YAZID BIN YAHYA DAUD BIN KARIM SAPIAN BIN AHMAD M. ZABIDI MAT TALIB MOHAMAD SIDI B YAHYA SARI BIN MAT YOB SHUKUR BIN HASHIM DAUD ITMA LANI MANGSOR BIN AZIZ ANAS BIN ABDUL GHANI RAZALI BIN SALIM SAID BIN WAHAB NASRUDIN BIN SAID

No.K/P4707938 630127085483 610122085058 621018086079 521014085951 520502085331 4542079 650423085951 4338263 640322085795 391014085203 521015085873 2594302 501009025067 450129085071 370106095111 520410086361 9234375 530804025309 510422025383

29

9.0 Rujukan1. Khaw Ah Seng, Habibah Binti Haji Lateh, Tan Koh Lim,2004. Buku Teks Geografi Tingkatan Tiga. PTS Publicators Sdn Bhd, Pahang Darul Makmur. 2. Ismail Bin Ahmad, Prof.Madya Sulong Bin Mohamad, Chan Mee Lee,2003. Buku Teks Geografi Tingkatan Lima. Pustaka Sistem Pelajaran Sdn. Bhd. Malaysia, Selangor Darul Ehsan 3. Richardson H.W., 1993. Ekonomi Wilayah & Bandar.Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. 4. Kamaruddin Ngah & Rahmat Azam Mustafa., 1991. Pengenalan Perancangan Pembangunan Wilayah.Penerbitan Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang 5. Laporan Perancangan Daerah Perak Tengah 2002-2015. Peta guna tanah m/s 62 - 146.

Orang Sumber 1. ANAS BIN ABDUL GHANI, 43 tahun, orang awam, No 21. Lorong Bunga Raya, FELCRA Nasaruddin,32610 Bandar Seri Iskandar, Perak

2. JAMALUDIN BIN TALIB, 38, orang awam, Batu 4 Lorong Kasimiah, FELCRA Nasaruddin , 32610Bandar Seri Iskandar, Perak

3. GHAZALI BIN ISMAIL, 36, orang awam, No. 3 Lorong Bunga Cempaka, FELCRA Nasaruddin, 32610

Bandar Seri Iskandar, Perak 4. MOHAMAD SIDI B YAHYA, 51, orang awam, Lot 119, FELCRA Nasaruddin, 32610 Bandar Seri Iskandar, Perak 5. Razak Bin Ahmad, 47 , orang awam, lot 43, FELCRA Nasaruddin, 32610 Bandar Seri Iskandar, Perak

30