4875845 teori-pembelajaran

 • View
  2.027

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 4875845 teori-pembelajaran

 • 1.
  • Manusia belajar melalui berbagai-bagai cara.
  • Cara belajar dibahagikan kepada mazhab behavioris, kognitif, sosial dan humanis.
  • Mazhab behavioris menganggap pembelajaran sebagai perubahan dalam tingkahlaku.
  • Mazhab Kognitif menganggap pembelajaran sebagai satu proses dalaman yang tidak diperhatikan secara langsung
  • Mazhab Humanis menekankan perbezaan individu dan kehendak sikap dalam pembelajaran.
  • Mazhab Sosial menganggap pembelajaran meliputi aspek yang lebih daripada tingkahlaku yang nyata.
  PENGENALAN

2. PELBAGAI TEORI PEMBELAJARAN Rogers Maslow Kemanusiaan ,Sempurna kendiri, Keperluan asas dan meta. Humanis Bandura Prestasi Pemodelan Sosial (neo behavioris) Koffka/Kohler,Bruner Gagne ,Ausuble Pemikiran, Celik akal, Penemuan, Kategori pembelajaran, Resepi Kognitif (Gestalt) Pavlov Watson Guthrie Thorndike Skinner Tingakahlaku,Pelaziman klasik (emosi) ,(tabiat) Pelaziman Operan, cuba-ralat dan peneguhan Behavioris Tokoh Psikologi Unsur Berkaitan Teori Pembelajaran 3. TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORAL

 • Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkahlaku.
 • Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkahlaku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran.
 • Pembelajaran memerlukan penyususunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan.

4. BEHAVIORIS

 • PELAZIMAN KLASIK
 • Pembelajaran haiwan dan Manusia yang terhasil daripada gerak balas automatik terhadap sesuatu rangsangan yang mula-mula tidak memberikan sebarang kesan.
 • Behaviorisme adalah perhubungan antara rangsangan (R) dengan gerak balas (G)
 • Tingkahlaku adalah gerakbalas yangnyata dan dapat diramalkan.

5. Jadual: Pelaziman klasik Pavlov Rangsangan tak terlazim(makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) DAN Rangsangan Terlazim (bunyi loceng) Gerak balas terlazim(perembesan)

 • Eksperimen
 • Bunyi loceng
 • Tunggu sementara
 • Diberikan makanan
 • Proses berulang-ulang

Rangsangan tak terlazim (Makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) TETAPI Rangsangan neutral (bunyi loceng) Tiada gerak balas (tiada perembesan) Selepas pelaziman Proses pelaziman Sebelum pelaziman 6. Pavlov mengenalpasti 3 proses lain, 1. Generalisasi Anjing juga akan mengeluarkan air liur sebagairesponspada bunyi dan juga bunyi yang hampir sama. 2. Diskriminasi Anjing respons pada 1 atau 2 tone dengan memastikan makanan diberi selepas 1 tone. 3.Pemunahan Rangsangan lazim diberi conyohnya bunyi tapi tidak diikutidengan makanan. Gerak balaslazim (salivating) semakin tiaadan akhirnya hilang terus. 7. Guru memberi pujian (rangsangan tak terlazim) Murid gembira (Gerak balas tak terlazim) Kehadiran guru (rangsangan terlazim) Murid gembira (gerak balas terlazim) Pelaziman 8. IMPLIKASI PADA GURU Kemungkinan reaksi emosi seseorang kepadapelbagai situasi mungkin dipelajarimelalui pelaziman lazim. Contohnya: Seseorang merasa gementar apabila melihat guru disiplin. Mungkin sebelum ini dia telah melakukan kesalahan dan telah didenda. Ini menyebabkan ia takut. Pembelajaran tetang emosi, sikap, idea dapat dipelajari disekolah. Kadang-kadang pembelajaran emosi dapat menganggu pembelajaran akademik. 9. Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan behaviorisme. Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik Pavlov. Perbezaan antara manusia ialah pengalaman. Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk Rangsangan yang didedahkan dan jenis gerak balas akan mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid. JOHN B. WATSON 10. Watson Little Albert Experiment Menggambarkan kuasa pelaziman (conditioning) Albert - 11 bulan tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada seekor tikus putih. Semasa pelaziman Albert hendak mengambil tikus, bunyi pemukul diketuk pada besi. Kesannya Albert terkejutdan terjatuh.keadaan itu diulang berkali-kali. (tikus putih dan berbunyi pemukul). Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus, anjing, arnab. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang sederhana. Kesimpulannya, Pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional. 11. Pembelajaran (melalui perkaitan) berlaku melalui padanan sekali sahaja antara rangsangan dengan gerak balas, padanan tidak perlu diulangi. Mentakrif pembelajaran sebagai pembentukan tabiat. Tabiat dapat dimusnahkan (tidak diingini) dan diganti (diingini) EDWIN GUTHRIE 12.

 • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat.
 • Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia.
 • Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara rangsangan dan gerak balas.
 • Motivasi, ganjaran dan denda amata penting dalamproses pembelajaran.
 • Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G.(Rangsangan dan Gerak balas)

EDWARD LEE THORNDIKE 13.

 • Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu :
 • Hukum Kesediaan (HK),
 • Hukum Aneka Gerak Balas (HAGB) dan
 • Hukum Latihan dan Hukum Kesan.(HL&K)

14. ImplikasiTeori Thorndike dalam Pengajaran-Pembelajaran Untuk meningkatkan tahap kesediaan belajar, guru harus menggunakan motivasi yang sesuai. Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan aktiviti latihan, ulangkaji, aplikai, serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokan. Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons atau gerak bala yang betuldaripada pelajar. Memberi peluang kepada pelajar untukmenikmati kejayaan dalam pembelajaran mereka. 15.

 • Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran
 • Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas.
 • Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku.

BURHUS FREDERICK SKINNER 16.

 • SEBELUM PELAZIMAN:Keadaan dalam bilik darjah

Terdapat pelbagai gerakbalas yang ditunjukkan oleh pelaajr terhadap pengajaran guru PROSES PELAZIMAN Pelaziman operan dalam bilik darjah Berinteraksi dengan guru Berbual-bual dengan kawan Bermain dengan sesuatu Membaca buku Komik Membaca kerja lain Berbagai-bagai gerak balas (pelajar) Guru senyum, puji dan beri /tunjuk kasih sayang Berinteraksi dgn guru Ganjaran Gerak balas 17. SELEPAS PELAZIMAN Peneguhan mengakibatkan gerak balas berlaku dengan lebih kerap Rajah: Pelaziman operan dalam bilik darjah Berinteraksi dengan guru (menumpu terhadap pelajaran ) Guru sedang mengajar Gerak balas Rangsangan 18.

 • PERHUBUNGAN : Pembelajaran melalui pertalian.
 • PELAZIMAN KLASIK:Menghasilkan gerak balas automatik dengan rangsangan baru
 • PELAZIMAN OPERAN:Mencuba gerak balas baru
 • RUMUSAN:
 • Pelaziman operan dapat dilaksanakan melalui:
 • Peneguhan diberi pada tingkahlaku positif.
 • Berikan peneguhan yang banyak untuk memelihara kesinambungan tingkahlaku itu.

IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN 19. TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

 • Diaplikasikan kepada fenomena seperti pembelajaran konsep,pemikiran, taaklukan, penyelesaian masalah, pemindahan, pembelajaran kemahiran yang kompleks (greeno, Collins, Resnik, 1996, Mayor & Wittrock, 1996).
 • Prinsip pembelajaran kognitif menerangkan bagaimana pelajar menerima, memproses, menyimpan dan mencari maklumat dalam memori (Ertmer & Newby, 1993).
 • Lebih menumpukan kepada apayang pelajar tahudan bagaimana mereka mengetahuinya.

20.

 • Pembelajaran satu proses yang aktif
 • Pelajar ada kebolehan mental utk mengelola, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya.
 • Pengetahuan dan pengalaman yang sedia adasenantiasa menentukan apa-apa yang akan dipelajari, diingati dan dilupakan.
 • Koffka, Kohler, Bruner, Gagne dan Ausubel ahli-ahli psikologi pendidikan yang berpengaruh dan terkemuka terhadap teori pembelajaran kognitif.

TEORI KOGNITIF/GESTALT 21.

 • Kajian Kohler menunjukkan pembelajaran yang kompleks berlaku semata-mata melalui cuba ralat.
 • Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa disebut celik akal yang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks.

KURT KOFFKA DAN WOLFGANG KOHLER 22.

 • Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara.
 • Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut:
 • 1. sensori motor2 .operasi
 • 3.Operasi yang konkrit4.operasi formal

JEAN PIAGET 23. JEROME BRUNER

 • Mengkaji perkembangan kebolehan mental manusia dan
 • Bagaimana pemikiran berlaku semasa proses pembelajaran.
 • Beliau menyarankan pengajaran harus merangkumi ciri-ciri berikut:
 • PERSEKITARAN UNTUK BELAJAR
 • STRUKTUR PENGETAHUAN
 • URUTAN
 • PENEGUHAN

24. JEROME BRUNER

 • Mengikut Bruner, peringkat pembelajran berubah dalam tiga urutan iaitu:
  • enaktif
  • ikonik