of 65 /65
1 Predhovor Vážený rodič. Dostala sa Vám do rúk knižka o tom, ako vychovávať dieťa, ktoré trpí syndrómom ADD alebo ADHD. Táto knižka je venovaná rodičom, ktorí už vyhľadali odbornú pomoc, alebo rodičom, ktorí majú podozrenie, že ich dieťa by mohlo trpieť touto poruchou. Táto knižka nie je náhradou za odbornú diagnostiku. Ak na základe prečítaných prejavov máte podozrenie, že vaše dieťa by mohlo mať ADD, alebo ADHD vyhľadajte odbornú pomoc napríklad Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine, alebo iného odborníka. Hlavne je však táto knižka venovaná rodičom, ktorí už vyhľadali odbornú pomoc a po dôkladnej diagnostiky bola určená diagnóza ADD, alebo ADHD. Podľa správy z poradenského centra má vaše dieťa ADD, alebo ADHD. Čo to znamená? Ako mám k svojmu dieťaťu pristupovať? Ako mu môžem pomôcť? Knižka je venovaná rodičom, ktorí si už niekedy kládli tieto otázky a mnohé iné. Snažil som sa, aby táto knižočka bola veľmi praktická s minimom teórie, ale napísať čisto praktickú knižku, bez aspoň teoretického uvedenia do problematiky sa nedá. V prvých dvoch stranách preto zhrniem základné prejavy, možné príčiny a hneď sa pustím do praktických postupov, ako sa dá pracovať s dieťaťom s ADHD. Veľmi som sa snažil, aby som vysvetlil aj dôvody prečo si myslím, že dané prístupy sú vhodné. Používať určité prístupy a neveriť im, alebo nerozumieť prečo práve taký prístup nie je veľmi účinné. Je mojou nádejou, že keď budete lepšie rozumieť dôvody, prečo sa tieto prístupy používajú, budete im viac veriť a ochotní ich vyskúšať. Vychovávať dieťa s ADD/ADHD je ťažké. Vyžaduje si to nesmiernu trpezlivosť, veľa lásky, odpustenia a trpezlivej práce, kedy často nie je vidieť výsledky ihneď, ale až po mesiacoch, či dokonca rokoch. Preto verím, že vám aspoň trochu pomôžem uľahčiť vám túto často neľahkú úlohu. Ak sa to podarí budem nesmierne šťastný. Život je zložitý a i tie najlepšie mienené rady občas nefungujú. Taktiež nie je možné popísať všetky detaily, ktoré potrebujete.

ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

Embed Size (px)

Text of ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

Page 1: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

1

Predhovor

Vážený rodič. Dostala sa Vám do rúk knižka o tom, ako vychovávať dieťa, ktoré trpí syndrómom ADD alebo ADHD. Táto knižka je venovaná rodičom, ktorí už vyhľadali odbornú pomoc, alebo rodičom, ktorí majú podozrenie, že ich dieťa by mohlo trpieť touto poruchou. Táto knižka nie je náhradou za odbornú diagnostiku. Ak na základe prečítaných prejavov máte podozrenie, že vaše dieťa by mohlo mať ADD, alebo ADHD vyhľadajte odbornú pomoc napríklad Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine, alebo iného odborníka.

Hlavne je však táto knižka venovaná rodičom, ktorí už vyhľadali odbornú pomoc a po dôkladnej diagnostiky bola určená diagnóza ADD, alebo ADHD. Podľa správy z poradenského centra má vaše dieťa ADD, alebo ADHD. Čo to znamená? Ako mám k svojmu dieťaťu pristupovať? Ako mu môžem pomôcť? Knižka je venovaná rodičom, ktorí si už niekedy kládli tieto otázky a mnohé iné.

Snažil som sa, aby táto knižočka bola veľmi praktická s minimom teórie, ale napísať čisto praktickú knižku, bez aspoň teoretického uvedenia do problematiky sa nedá. V prvých dvoch stranách preto zhrniem základné prejavy, možné príčiny a hneď sa pustím do praktických postupov, ako sa dá pracovať s dieťaťom s ADHD. Veľmi som sa snažil, aby som vysvetlil aj dôvody prečo si myslím, že dané prístupy sú vhodné. Používať určité prístupy a neveriť im, alebo nerozumieť prečo práve taký prístup nie je veľmi účinné. Je mojou nádejou, že keď budete lepšie rozumieť dôvody, prečo sa tieto prístupy používajú, budete im viac veriť a ochotní ich vyskúšať.

Vychovávať dieťa s ADD/ADHD je ťažké. Vyžaduje si to nesmiernu trpezlivosť, veľa lásky, odpustenia a trpezlivej práce, kedy často nie je vidieť výsledky ihneď, ale až po mesiacoch, či dokonca rokoch. Preto verím, že vám aspoň trochu pomôžem uľahčiť vám túto často neľahkú úlohu. Ak sa to podarí budem nesmierne šťastný.

Život je zložitý a i tie najlepšie mienené rady občas nefungujú. Taktiež nie je možné popísať všetky detaily, ktoré potrebujete. Touto knihou chcem hlavne odštartovať dialóg a nový, systematický spôsob, ako je možné pomôcť vášmu dieťaťu.

Vaše postrehy, komentáre, pripomienky veľmi rád privítam (kontakt je uvedený nižšie) a veľmi rád sa s Vami osobne stretnem a pomôžem vám v aplikácii uvedených princípov, alebo iných, ak tieto z nejakého dôvodu nefungujú. Veď koho pripomienky sú dôležitejšie ako tých, pre ktorých je kniha určená?

S pozdravom

Milan Danihel

Školský psychológ Evanjelická základná škola Martin

9.12. 2011

[email protected], 043/3240261

Page 2: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

2

Čo je to ADD a ADHD?

Tieto skratky sú odvodené z (Pokorná, 2001)ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity /attention deficit disorder /ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou /attention deficit hyperaktivity disorder /

Ako sa konkrétne tieto poruchy prejavujú?

Typické symptómy

• PORUCHA POZORNOSTI - nesústredenosť - neschopnosť vydržať pri činnosti

vyžadujúcej kognitívnu účasť

• HYPERAKTIVITA - nedostatočne regulovaná a nadmerná aktivita

• IMPULZÍVNE SPRÁVANIE - konanie bez premýšľania, vnucovanie sa ostatným napr.

skákaním do reči, nevhodnými poznámkami

Prejavy poruchy pozornosti

• Nepozornosť v škole, v zamestnaní, či v spoločenských situáciách.

• Chyby z nepozornosti.

• Práca - neusporiadaná, nestarostlivá a nepremyslená. Hovorí sa o nich, že sú

neuvážení, splašení, rozlietaní a nič nedotiahnu do konca.

• Ťažkosti udržať pozornosť dlhodobo, pri plnení úloh, ale i pri hre. Ťažko dokážu pracovať

na úlohe do jej úplného splnenia. Keď sa do niečoho pustia, o chvíľu od toho utečú

k niečomu inému. Majú problémy dodržiavať pravidlá hry.

• Dojem, akoby neboli duchom prítomní, nepočúvali či nezapamätali si ani to, o čom sa

práve hovorilo.

• Sú spoľahlivo nespoľahliví. Ľahko sa nechajú rozptýliť vedľajšími podnetmi,

zabudnú prísť na dohovorenú schôdzku, neprinesú, čo sľúbili.

• Problémy s organizovaním činností. Pracovné návyky mávajú zmätočné,

podklady neusporiadané, zabúdajú sa.

• V rozhovore s druhými sa ich nepozornosť prejavuje tým, že často odbiehajú od témy.

Nevnímajú ostatných, nie sú schopní sústrediť sa na prebiehajúci rozhovor.

Poruchy kognitívnych funkcií

Page 3: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

3

• Dieťa má problémy s pozornosťou, ktoré sú často spojené s motorickým nepokojom.

• Porucha exekutívnych funkcií, kedy dieťa nie je schopné vnímať časový sled; konkrétne

to znamená, že si nevie štrukturovať a organizovať prácu, ktorú často nedokončí,

nie je schopné analyzovať svoje správanie

• Neschopnosť selekcie podnetov, ktoré na dieťa pôsobia súčasne; dieťa

nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

• Porucha analýzy a syntézy informácií.

• Porucha motivácie, úsilia a vytrvalosti, dieťa ťažko prežíva akúkoľvek frustráciu,

oddialenie činnosti, sebaovládanie.

• Znížená schopnosť priestorovej predstavivosti.

• Porucha verbálnej a pracovnej pamäte.

Prejavy hyperaktivity

• chronický nepokoj

• neustále poposedávanie

• vrtenie sa na stoličke, pobiehanie a preliezanie predmetov v nevhodných situáciách

• neschopnosť hrať sa potichu, alebo sa inak zamestnať bez hluku nutkanie niečo

robiť, niečím sa zaoberať, nadmerne hovoriť

Prejavy impulzívneho správania

• Netrpezlivosť, popudlivosť, slabé sebaovládanie.

• Ťažkosti počkať, kým na nich príde rad. Prekrikovanie ostatných, skákanie do reči,

nepočúvanie pokynov. Robia zo seba šašov.

• Impulzivita môže byť príčinou najrôznejších nehôd a úrazov.

• Deti zakopávajú, narazia do okoloidúceho, chytia rozpálenú panvicu.

Púšťajú sa do nebezpečných činností bez toho, aby zvážili následky (napr. jazdia na

skateboarde po nerovnom teréne).

Čo môžete ako rodičia urobiť, ak vaše dieťa trpí uvedenými prejavmi, alebo

niektorým z uvedených prejavov?

Page 4: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

4

V tejto knižočke sa pozrieme na päť spôsobov ako môžete pomôcť vášmu dieťaťu. Ako hlavný rámec pre prezentovanie možností ako pomôcť dieťaťu s ADHD som si zvolil rámec autorov Dawson P., Guare R. z ich knihy Smart but scattered: The Revolutionary “Executive Skills” Approach to Helping Kids Reach Their Potential (Šikovný, ale rozptýlený: Revolučný prístup k pomáhaniu deťom realizovať ich potenciál založený na exekutívnych funkciách).

Podľa autorov sú tri hlavné spôsoby ako pomáhať dieťaťu rozvíjať schopnosti a zmeniť jeho správanie Môžeme zmeniť to, čo správaniu predchádza (vonkajšie faktory a prostredie), môžeme sa zamerať priamo na správanie (prostredníctvom učenia nových foriem správania. ), alebo sa môžeme zamerať na to, čo nasleduje po správaní (odmeny a dôsledky).

Ja som sa rozhodol obohatiť ich rámec o dve dôležité oblasti a to zdravotné hľadiská, zdravá životospráva a zdravý životný štýl a postoje rodiča a vzájomný vzťah rodiča a dieťaťa.

V prvej kapitole sa pozrieme na bežné fyzické/fyziologické stavy, ktoré prispievajú k nepozornosti a hyperaktivite. Dôvod prečo považujem za dôležité sa hneď od začiatku venovať zdravotnému stavu dieťaťa je ten, že dieťa môže trpieť zdravotnými problémami, ktoré aj keď nezapríčiňujú symptómy ADHD, veľmi mu sťažujú schopnosť sústrediť sa a sedieť na mieste. Preto si myslím, že je dôležité najprv vylúčiť prítomnosť niektorých bežných porúch, ktoré sa pri ADHD vyskytujú. Tieto riešenia sú často elegantné, rýchlejšie, ako učiť dieťa novému správaniu, vyžadujú si menej energie od dieťaťa. Môžu znamenať rýchly úspech a rýchle zlepšenie a úľavu pre dieťa.

V druhej kapitole sa pozrieme na to, ako môžete budovať vzájomný vzťah s dieťaťom založený na láske, úcte a dôvere. Verím, že úspech akejkoľvek techniky závisí do veľkej miery na postoji rodiča, čiže na to v akom duchu rodič tieto techniky uplatňuje a taktiež na tom, aký je vzťah medzi rodičom a dieťaťom, aká úroveň dôvery a úcty v tomto vzťahu prevláda.

V tretej kapitole sa pozrieme na zmenu prostredia dieťaťa. Takisto ako v prípade zdravotných/fyziologických stavov je možné dosiahnuť pomerne dobre výsledky, bez toho, aby sa dieťa muselo veľmi snažiť, čím mu uľahčíte jeho život, aby mu ostala energia na iné veci.

Štvrtá kapitola je o tom, ako učiť dieťa novému správaniu

V piatej kapitole a snažím ukázať niektoré spôsoby ako motivovať dieťa k novému správaniu.

Ak ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako dávať pokyny, aby sa zvýšila šanca, že vaše dieťa ich splní, šiesta kapitola by vám mohla pomôcť.

Týchto šesť kapitol je jadrom prístupu k ADHD, ktorý sa snažím uplatňovať. Pre zaujímavosť si môžete v siedmej kapitole prečítať, ako môžete pomôcť vášmu dieťaťu napísať esej, alebo inú prácu tvorivým a nekonvenčným spôsobom, ktorý veľa detí s ADHD uprednostňuje.

Zhrnutie:

Page 5: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

5

Page 6: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

6

(Kapitola 1)

Zdravotné hľadiská, zdravá životospráva a zdravý životný štýl

Zdravotné hľadiská

Aby dieťa zbytočne netrpelo viac ako má je treba vylúčiť a uistiť sa, že dieťa netrpí nasledujúcimi zdravotnými problémami.

Bežné zdravotné problémy. ktoré môžu zhoršovať symptómy ADHD

Alergie

Anémia (chudokrvnosť)

Hypoglykémia - stav, kedy sa koncentrácia glukózy v krvi pohybuje pod dolnou hranicou normálnej hodnoty.

Diabetes (cukrovka)

Poruchy štítnej žľazy

Nedostatok železa, zinku, horčíka

Preto odporúčam, aby ste sa uistili, že dieťa naozaj netrpí niektorou z týchto porúch. Ak áno, začnite v spolupráci s lekárom s liečbou. Prípadne môžete konzultovať odborníka na výživu. Zlepšením týchto zdravotných problémov sa aj pozornosť môže zlepšiť. Neznamená to, že tieto poruchy sú príčinou ADHD, ale ich nápravou môže dôjsť k zlepšeniu schopnosti koncentrácie a v kontrole správania.

Zdravá životospráva a zdravý životný štýl

Výživa a stravovanie

Je veľmi dôležité, aby dieťa nevynechávalo raňajky, ale aby sa ráno dobre najedlo. Bude sa musieť sústrediť niekoľko hodín a raňajky sú palivo pre mozog.

Jedlá s vysokým obsahom cukrov neposkytujú mozgu dostatok výživných látok, aby bolo možné sa sústrediť niekoľko hodín.

Prečo? Vedecké výskumy vzťahu výživy, pamäti a pozornosti naznačujú, že:

Page 7: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

7

Jedla s vysokým obsahom jednoduchých cukrov vedú k rýchlemu nárastu hladiny cukru v krvi, čo vedie ku krátkodobému zrýchleniu v reakčnom čase a pamäti. Avšak tento účinok je spravidla krátkodobý a po približne hodine nastáva pocit únavy a ukľudnenia (stlmenia).

Naopak jedla s vysokým obsahom bielkovín nevedú k výraznému nárastu hladiny cukru v krvi. Znamená to, že nedochádza k dočasnému zlepšeniu v reakčnom čase a schopnosti krátkodobej pamäte, ale napomáhajú stálemu, rovnomernému udržiavaniu pozornosti po dobu 3 až 4 hodiny.

Jednoduché cukry vedú k náhlemu, krátkodobému zlepšeniu schopnosti sústrediť sa, zložené cukry sú trvalejším zdrojom energie.

Bielkoviny poskytujú aminokyseliny (stavebné látky) , ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu neurotransmiterov, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu mozgovej činnosti.

Čo zo toho prakticky vyplýva?

Raňajky a obed by mali obsahovať bielkoviny, nie len cukry, alebo inak povedané vyhýbajte sa raňajkám s vysokým obsahom cukru a dajte si záležať na tom, aby raňajky, aj obed obsahovali veľké množstvo bielkovín.

Vyhýbajte sa tomu, aby raňajky pozostávali výhradne z cereálii. Cereálie majú väčšinou veľký obsah cukrov a nízky obsah bielkovín. Sú výborné na raňajky ako dezert, ale nemali by tvoriť celé raňajky. Môžu byť súčasťou vyvážených raňajok, ale nemali by tvoriť celé raňajky, rovnako ako by vám nestačilo, keby dieťa jedlo na obed koláče a nič iné. Poraďte sa s odborníkom na výživu, alebo si zistite nutričnú hodnotu jednotlivých potravín a zaraďte do jedálnička jedlá z vysokým obsahom proteínov.

Výživové doplnky

Po tom, ako zhodnotíte zdravotný stav dieťaťa a ak dôjde k potvrdenie niektorých zo zdravotných problémov spomenutých vyššie, zvážte po porade s lekárom, alebo odborníkom na výživu výživové doplnky.

Spánok

Nedostatok spánku (tzv. spánková deprivácia) môže viesť k problémom s pozornosťou.

Ako zlepšiť spánok dieťaťa?

Nástup spánku je spustený zvýšenou hladinou melatonínu (tvorí sa z bielkovín). Preto sa odporúča, aby dieťa konzumovalo odporučenú dennú dávku bielkovín.

Page 8: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

8

Niekoľko hodín pred spánkom sa vyhnite sa jedlám a nápojom, ktoré obsahujú kofeín (čokoláda, čaj, kolové nápoje) .

Skúste si vytvoriť rutinu (pozri časť ako učiť dieťa novému správaniu) , ktorá budú pozostávať z fyzickej aktivity a kľudných aktivít pred spaním (teplý kúpeľ, čítanie)

Neodporúča sa venovať sa pred spaním vysoko stimulujúcom aktivitám (hranie na počítači, pozeranie TV)

Pitný režím: Dôležité je, aby dieťa dodržiavalo pitný režím

Fyzická aktivita: Odporúča sa fyzická aktivita aspoň tri krát do týždňa minimálne 20 minút. Pre detaily pozri

Zhrnutie:

Page 9: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

9

(Kapitola 2)

Ako môžem budovať vzťah k svojmu dieťaťu založený na láske, úcte porozumení a dôvere?

V nasledujúcich kapitolách budú popísané techniky práce s deťmi s ADHD. Techniky samotné však zmôžu len málo, keď nie sú vykonávané v duchu lásky, rešpektu ku osobnosti dieťaťa, ktoré momentálne nesplňuje vaše očakávania.

Deti vnímajú duševný stav svojich rodičov a citlivo naň reagujú. Čokoľvek, čo urobíte pre to, aby ste vy sami boli duševne vyrovnanejší, zrelší môže mať vplyv na to, ako komunikujete s dieťaťom.

Veľa závisí aj od úrovne dôvery a kvality vzťahu aký s dieťaťom máte. Ja osobne som veľmi inšpirovaný predstavou emocionálneho bankového konta, ktorá v skratke znie nasledovne.

Konto v citovej banke (Covey, 1997) reprezentuje množstvo dôvery, ktorá bola vytvorená v nejakom vzťahu. Ak je stav konta vysoký znamená to, že množstvo dôvery vo vzťahu je vysoké. Dôvera je pocit bezpečia, ktorý máte vo styku s ostatnými ľuďmi.

Keď je stav na konte dôvery vysoký, môžete z tejto dôvery čerpať. Môžete sa napríklad nejasne vyjadriť, ale druhá osoba sa bude snažiť pochopiť, čo chce chceli povedať a nebude vás chytať za slovíčka. Môžete dokonca urobiť chybu, ale táto rezerva ju bude kompenzovať. Ak je stav konta dôvery vysoko aktívny, komunikácia je často ľahká, rýchla a efektívna (Covey 1997).

Keď je stav na konte dôvery nízky musíte si dávať pozor na každé slovíčko, ktoré poviete, druhá osoba sa vás nebude snažiť pochopiť. Je to život v neustálom napätí.

Aký je zostatok na konte dôvery vo vzťahu k vášmu dieťaťu?

Ak máte pocit, že stav na konte dôvery vo vzťahu k vášmu dieťaťu je nízky, môžete sa pokúsiť zvýšiť zostatok na účte. Ako? Rovnako, ako by ste to urobili v prípade účtu v banke. Obmedzením výberov a zvýšením vkladov.

Page 10: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

10

Šesť hlavných vkladov na konto v citovej banke (Covey, 1997)

Majte pochopenie pre toho druhého: Snaha o skutočné pochopenie je jedným z hlavných vkladov a kľúčom k ostatným vkladom. Nemôžete vedieť, čo pre druhého znamená vklad, pokiaľ ho nepochopíte. To, čo je vkladom pre vás, nemusí byť druhou stranou vôbec chápané ako vklad, ak sa to nebude týkať jeho hlbokých záujmov a potrieb.

Venujte pozornosť maličkostiam: Malé láskavosti a zdvorilosti sú dôležité

Dodržujte záväzky: Jedným z najväčších výberov je dať a nedodržať sľub

Vyjasnite si očakávania:

Prejavujte osobnú integritu:

Úprimne sa ospravedlňte kedykoľvek čerpáte z konta:

Iné užitočné metafory:

Ďalšie užitočné prirovnanie je predstaviť si citovú nádržku vášho dieťaťa. Aká plná by bola? Ako by ste ju mohli naplniť? Ďalšia pekná metafora o rozvíjaní láskyplného vzťahu medzi vami a vašim dieťaťom je prirovnanie ku jazykom lásky. Autor Gary Chapman vo svojej knihe päť jazykov lásky rozoberá, ako si môžu partneri medzi sebou navzájom prejavovať lásku. Vo svojej knihe Děti a pět jazyků lásky Gary Chapman a Ross Campbell ukazujú ako môžete uplatňovať tento prístup vo vzťahu k vašim deťom.

Page 11: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

11

Ako konkrétne môžem budovať tento vzťah založený na láske, úcte a dôvere?

Milovať je sloveso. Milovať je činnosť. Nepochybujem, že každý rodič miluje svoje deti a chce im to najlepšie. Niekedy sa deti necítia milované, pretože sa im zdá, že rodičia im to dostatočne nedávajú najavo a majú pocit, že rodičom na nich nezáleží a rebelujú. Niekedy sa cítia zanedbávané a majú pocit, že jediné na čom rodičom záleží je škola, alebo to, či majú poriadok v izbe.

Tu je pre inšpiráciu niekoľko nápadov zo zoznamu vecí, ktorý zostavila Alyson Schafer, ktoré môžete pre vaše dieťa urobiť, aby sa cítilo milované, aby cítilo, že vám na ňom záleží. Verím, že každý rodič nájde vlastné spôsoby a zoznam slúži len ako odrazový mostík, ktorý inšpiruje ku vašej vlastnej tvorivosti.

Spôsoby ako môžete ukázať vašim deťom, že vám na nich záleží a prebudovať vzťah s nimi (Schafer, 2009).

Mať spoločné zážitky, nájsť spôsob, ako sa zapojiť do aktivít, ktoré ich zaujímajú

Všimnúť si ich

Prejaviť uznanie

Spýtať sa ich ako sa majú

Načúvať im

Hrať sa s nimi

Spolu si čítať

Spolu sa smiať

Stanoviť hranice v ktorých budú v bezpečí

Byť úprimný, sám sebou

Načúvať ich príbehom

Objať ich

Zabudnúť na svoje starosti a venovať sa iba im

Prekvapiť ich

Tešiť sa z ich objavov

Zdieľať ich nadšenie

Dať im priestor, keď ho potrebujú

Rozprávať sa o ich snoch a nočných morách

Byť uvoľnený

Vytvoriť a dodržiavať tradíciu, rituál

Byť dostupný

Nájsť spoločný záujem

Ospravedlniť sa, keď spravíte niečo nesprávne

Dodržiavať sľuby

Vystaviť si ich umelecké výtvory v dome

Poďakovať

Poukázať na to, čo na nich máte radi

Vystrihnúť z časopisu obrázky, alebo články, ktoré by ich mohli zaujať

Pristihnúť ich, keď robia niečo dobre, správne.

Page 12: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

12

Spýtať sa ich na ich názor

Prežiť spolu pekný čas

Pomôcť im stať sa expertom na niečo

Viac povzbudzovať, menej kritizovať

Pripustiť si, keď urobíte chybu

Poprosiť o pomoc

Poskytnúť podporu

Povedať im príbehy, ktorých hrdinom sú oni

Veriť v nich

Tešiť sa z ich jedinečnosti

Dovoliť im urobiť chyby

Všimnúť si, keď sa zlepšujú, rastú

Pripojiť sa k nim v ich dobrodružstvách,

Mať porozumenie, keď majú ťažký deň

Urobiť si na nich čas

Prijať ich takých, aký sú

Stať sa ich obhajcom

Otvorene sa s nimi porozprávať

Byť dostupný

Spolu sa púšťať do nových úloh

Snívať s otvorenými očami spolu s nimi

Spolu sa rozhodnúť

Niečo spolu vytvoriť

Navštevovať spolu rôzne miesta

Privítať ich návrhy

Sprostredkovať im nové zážitky

Zdieľať spolu jedlo

Byť spontánny

Očakávať to najlepšie, nie dokonalosť

Ako zachovať pozitívnu sebaúctu, sebaprijatie a dobrý sebaobraz dieťaťa?

Deti z ADHD často dostávajú veľa negatívnej spätnej väzby z okolia, čo sa často odráža na ich sebavedomí. Vy rodičia zohrávate veľmi dôležitú rolu v tom, aby ste poskytli dieťaťu podporu a povzbudenie a tak v ňom budovali odolnosť a húževnatosť, ktorú bude do života potrebovať.

Deti a teenageri z ADHD potrebujú nepodmienené prijatie ich osoby.

Čo to znamená nepodmienene prijať vlastné dieťa ako osobu? Začneme tým čo to neznamená. Neznamená to, že musíte súhlasiť s tým, čo dieťa robí. Neznamená to, že musíte zmeniť názor a považovať to, čo dieťa robí za správne. Neznamená to ani to, že sa zmierite s tým, čo robí a rezignujete a necháte ho robiť si čo chce. Znamená to, že bez ohľadu na rôzne chyby, ktoré robí nikdy nebudete odmietať jeho osobu. Ako vyzerá odmietnutie osoby dieťaťa?

Dieťa sa cíti odmietnuté ako osoba vtedy, keď mu slovne, alebo inak (gestami, tónom hlasu, pohľadom...) dávate najavo, že nie je dosť dobré, že niečo s ním niečo nie je v poriadku, že si nezaslúži lásku, alebo že si nezaslúži to dobré v živote za to, čo robí. Takisto mu môžete uškodiť nálepkovaním tým, že ho označíte ako nešikovného, neschopného, zlého, nepodareného, nehodného úcty a rešpektu, hlúpeho, lenivého, lajdáka atď.. Dieťa si môže tento obraz zvnútorniť a potom je veľmi ťažké zmeniť tento sebaobraz. Takisto je potom pre dieťa veľmi

Page 13: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

13

ťažké konať v rozpore z týmto sebaobrazom t.j. je ťažké prežiť plnohodnotný život ak človek verí, že nie je dosť dobrý, že niečo s ním nie je v poriadku... A je ťažké konať ako dobrý človek, keď človek verí, že je nehodný lásky. Veľmi veľa by sa dalo napísať o tejto oblasti, dôležité je neodsudzovať ani nenálepkovať osobnosť dieťaťa ako celok.

Ako teda pristupovať k dieťaťu, keď sa vám nepáči ako sa správa? Pre viac informácii pozrite kapitolu 5 Ako motivovať dieťa k novému správaniu? - Formálnejší systém odmien - Ako konkrétne uplatňovať dôsledky?

A ako dieťa chváliť? Viac informácii o tom, ako dieťa chváliť nájdete v kapitole 5 - Ako motivovať dieťa k novému správaniu? - Oceňte a povzbuďte dieťa.

Page 14: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

14

(Kapitola 3)

Zmena domáceho prostredia dieťaťa

Pomôžte dieťaťu zorganizovať si izbu. Nájdite dieťaťu miesto tak, aby každá dôležitá vec mala svoje miesto. Môžete mu kúpiť špeciálne zakladače na odkladanie vecí, dajte kôš do izby, môžete kúpiť kôš na hračky,

Dajte jasne najavo kroky a čo znamená upratať si izbu. Namiesto toho, aby ste im povedali uprac si celú izbu, rozdeľte úlohu na sériu krokov a vytvorte si kontrolný zoznam napr.

1. Daj si špinavé oblečenie do koša na pranie

2. Daj si čisté veci do skrine

3. Daj si knihy na poličku

4. Hračky na svoje miesto.

Takto je hneď jasnejšie, čo sa od dieťaťa očakáva.

Opäť obrázková forma, kedy si dieťa posúva magnetky čo už spravilo, môže byť pre deti omnoho príťažlivejšia.

Poskytnite dieťaťu vlastný priestor na robenie si domácich úloh, ktorý je ďaleko od rušivých podnetov a rozptýlení. Ak to nie je možné, zvážte možnosť odhlučniť miestnosť, dvere, lepšie zatesniť okná, prípadne tlmiče na uši.

Používajte farby na organizáciu – napr. všetky zošity a knihy z matematiky môžu byť modré, zo slovenského jazyka žlté atď.

Vytvorte nástenku a urobte si plány, kto a kedy má splniť akú povinnosť

Všetky domáce povinnosti vyveste na viditeľné miesto.

Používajte toľko vizuálnych podnetov, ako je to len možné. Ukázanie na obrázok, alebo plagát je lepší spôsob, ako dieťaťu pripomenúť čo robiť nech neustále pripomínať a z pohľadu dieťaťa obťažovať.

Stanovte si v dome presné miesto, kde si dieťa bude robiť domácu úlohu, internet (ak si prajete monitorovať ho)

Skúste používať elektronické diáre, aby dieťaťu pripomenuli čas na pravidelné úlohy (jedlo, čas spať, čas robiť domáce úlohy)

Niektoré deti majú problém sa sústrediť, keď sú v hlučnom prostredí, alebo v prostredí, kde je veľa stimulov. Ak je to tomu tak nájdite spôsob ako znížiť úroveň hluku obzvlášť, keď je čas robiť si domáce úlohy, alebo študovať, alebo urobiť miestnosť tak, aby bola nepreplnená vizuálnymi podnetmi, aby vyzerala jednoducho, ale účelne.

Page 15: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

15

Niektoré deti majú problém sústrediť sa v úplne tichej miestnosti, pretože ich rozptyľujú zvuky v prostredí, ktoré si väčšina ľudí ani nevšimne. (svetlá, autá vonku, hluk domácich spotrebičov). Ak je tomu tak, hudba, alebo rádio v pozadí im môžu pomôcť odfiltrovať tieto rušivé podnety z prostredia.

Experimentuje z hudbou. Hudba môže napríklad upokojovať pred spánkom atď.

My všetci potrebujeme čas a miesto na ticho a oddych. Deti z ADHD obzvlášť potrebujú tiché miesto, kde by si odpočinuli, urovnali si myšlienky a upokojili sa. Miesto si navrhnite tak, aby bolo ukľudňujúce, experimentujte s farbami stien (napríklad farba jasnej oblohy, svetlo zelená),

Ak je možné zriaďte si miesto, kde sa dieťa môže správať bujaro a vyjašiť

Môžete experimentovať s vôňami. Niektoré vône majú ukľudňujúci účinok. Možno sa nájde vôňa, ktorá na vaše dieťa bude pôsobiť príjemne, ukľudňujúco a pomôže mu sústrediť sa.

Mnoho detí z ADHD sú zručné, radi pracujú z fyzickým materiálom, vyrábať a rozoberať veci, venovať sa umeniu a remeslám a iným praktickým aktivitám. Treba ich podporovať v týchto aktivitách, aj keď pri nich vzniká neporiadok.

Deti s ADHD potrebujú uvoľniť nadbytočnú energiu energickou a ráznou činnosťou (napr. hrať sa vonku, jazdiť na bicykli, robiť individuálne, alebo kolektívne športy). Preskúmajte spôsoby, ako by ste mohli dieťaťu poskytnúť túto príležitosť v školských, alebo mimoškolských krúžkoch, alebo v centrách voľného času, či iných organizáciách. Neodporúča, aby dieťa muselo dlho doma čakať na rodičov, kým prídu s práce. Ak je tomu tak, skúste nájsť pre dieťa krúžky, kde by mohlo vybiť svoju energiu.

Ako môžete dieťaťu pomôcť s organizáciou?

AK je to možné a ak škola bude súhlasiť dieťa môže použiť jeden zakladač z farebne oddelenými predmetmi na všetky predmety. Eliminujte sa tým nutnosť nosiť veľa zošitov, dieťa si musí pamätať len jednu vec a to zobrať si zakladač.

Tento zakladač môže mať napríklad priehradku pre domáce úlohy, ďalšia priehradka inej farby môže byť na dokumenty, ktoré má dieťa zobrať zo školy domov.

Môžete skúsiť aj „rozkladacie“ zakladače, ako harmonika. Priečinky môžete označiť ako domáca úloha, Jednotlivé priečinky, môže byť označené ako napr. domáca úloha, veci, ktoré si mám doniesť do školy atď.

Vytvorte s dieťaťom mesačný plán, alebo dlhodobý plán v ktorom máte zaznačené dlhodobé projekty a dajte ho dieťaťu do zakladača.

Ak si dieťa neustále zabúda veci, skúste mu vytvoriť zoznam hlavných vecí, ktoré si má skontrolovať vo forme obrázkov, ako sme si už spomínali. Ak sa krčí, alebo ničí, dajte ho laminovať. Ak ho dieťa stráca pripevnite ho ku taške šnúrkou, alebo inak, aby nemohol vypadnúť.

Page 16: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

16

Spolu s dieťaťom urobte v izbe poriadok a povyhadzujte, alebo uskladnite nabok, všetky nepotrebné papiery a dokumenty z iných ročníkov.

Môžete si vytvoriť nástenku na odkazy.

Vytvorte si rutiny – rannú rutinu, rutinu pred spaním. Pozrite kapitolu 4 - Ako učiť dieťa novému správaniu?

Page 17: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

17

(Kapitola 4)

Ako učiť dieťa novému správaniu?

Snažte sa identifikovať situácie, kedy najčastejšie dochádza k napätiu

Aj keď sa niekedy zdá, že domáci život s dieťaťom, ktoré má ADHD je niekedy jedno veľké bojisko, najčastejšie sa vyskytujú problémy len v určitých situáciách. Problém je to, že sa vyskytujú opakovane a potom má človek pocit, ako keby ich bolo veľmi veľa. Snažte sa identifikovať situácie, kedy najčastejšie dochádza k napätiu a dopredu si naplánovať ako budete postupovať.

Typické situácie kedy opakovane dochádza v napätiu sú

Pripraviť sa ráno do školy a urobiť si všetko, čo treba (najesť sa, umyť zuby)

Poriadok v izbe

Zanechávanie svojich vecí po dome

Začať, vydržať pri a dokončiť si domáce úlohy

Pochystať si veci na druhý deň do školy

Dieťa nechce ísť spať, keď je čas ísť spať

iné

Vyberajte si svoje bitky

Znamená to, stanoviť si čo je pre Vás dôležité a určiť si čo je pre Vás prioritou. Nesnažte sa naučiť svoje dieťa príliš veľmi veľa vecí naraz. Zvoľte si také správanie, ktoré keby sa zmenilo život vás život a život vášho dieťaťa by prebiehali omnoho hladšie. Alebo môžete začať s problémom, ktorý je malý a dá sa ho ľahko zvládnuť. Nič nie je také motivujúce ako úspech. Môžete dať dieťaťu možnosť zvoliť si na čom chce pracovať ako prvé. Alebo si zvoľte správanie na ktorom viete, že sa s manželom/partnerom zhodnete a budete spolupracovať. Prípadne sa môžete spýtať:

Ktoré schopnosti budú absolútne nevyhnutné pre úspech v ďalšom štúdiu v práci a celkovo v živote? Voľba je len na Vás. Spýtajte sa sami seba:

Ktoré tri, alebo štyri veci chcem, aby moje dieťa robilo, alebo naučilo sa najviac? Čo je najdôležitejšie, aby vedelo, robilo? Aké jednoduché a jasné pravidlá môžem na základe toho sformulovať, ale tak aby ich zase nebolo príliš veľa a moje dieťa sa necítilo preťažené?

Plánujte ako budete postupovať dopredu. Buďte zjednotení s manželom/partnerom

V napätých situáciách je niekedy ťažké prísť na vhodné riešenie. Je to dobré, keď si dopredu naplánujete ako budete postupovať, aké tresty by boli vhodné v akých prípadoch, ako budete

Page 18: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

18

dieťa odmeňovať atď. Snažte sa spoločne, jednotne dohodnúť s partnerom na dôsledkoch a spôsobe výchovy. Nedovoľte, aby Vás dieťa rozdelilo a aby sa mohlo odvolávať „ale oco mi povedal..., ale mam mi to dovolí....“. V konečnom dôsledku utrpí Vaše dieťa, lebo si nevybuduje vlastnú sebadisciplínu a sebakontrolu.

Trest samotný nestačí

Majte na pamäti, že trest samotný neučí dieťa schopnostiam, ktoré potrebuje vedieť. Keď je na to vhodná doba učte dieťa alternatívnemu správaniu. Napríklad ak dieťa rozpráva neslušne, keď je nahnevané učte ho že ma povedať, že je nahnevané.

Nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc

Je veľmi ťažké vychovávať dieťa, ktoré má ADHD. Vyžadujte si to veľmi veľa trpezlivosti a špeciálny prístup. Nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc, aby ste našli efektívne stratégie a poradenstvo. Skúste sa informovať u rodičov, ktoré majú deti s podobnými problémami koho by odporučili. Alebo vaši priatelia mohli tiež objaviť čo funguje a čo nie u detí s ADHD. Môžete sa obrátiť na odborníka, ktorý ma skúsenosti, alebo na CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V MARTINE.

Ako konkrétne učiť dieťa novému správaniu?

1. Identifikujte problémové správanie, na ktorom chcete pracovať

Keď povieme, že dieťa je lenivé, nezodpovedné, lajdácke, neporiadne, alebo nestará sa o svoje povinnosti, tieto slová komunikujú niečo o dieťati, ale nedávajú žiadny základ pre zmenu. Nápomocné je popísať správanie, ktoré je možné vidieť, alebo počuť a identifikovať situácie, v ktorých sa toto správanie vyskytuje. Napríklad:

Sťažuje sa, keď je čas robiť si domácu úlohu

Nesplní si domáce povinnosti, pokiaľ mu to niekto nepripomenie

Necháva si svoje veci po celom dome

Unáhlene si robí domáce úlohy a výsledkom je neporiadna práca a chyby z nepozornosti

Prečo je dôležité definovať problémové správanie? Pretože pomáha vyjasniť, čo presne chcete učiť. Učiť niekoho ako nebyť lajdák znie ako nemožná, nevďačná úloha. Učiť dieťa, aby si nenechávalo svoje veci v chodbe, na zemi znie ako dosiahnuteľný cieľ

2. Stanovte si cieľ

Stanovte čo chcete aby dieťa zmenilo a to opäť tak, že popíšete správanie, ktoré je možné vidieť, alebo počuť. Napríklad pre pred chvíľou uvedené príklady by to mohlo byť

Robiť si domácu úlohu bez sťažovania

Dokončí domáce povinnosti na čas bez pripomenutia

Page 19: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

19

Zoberie si svoje veci z podlahy pred tým, než pôjde spať

Pekne si urobí domácu úlohu s minimom chýb z nepozornosti

Stanovte si predbežné/čiastkové ciele

Dokončí domáce povinnosti na čas bez pripomenutia môže byť konečný cieľ, ale zo začiatku možno budete musieť stanoviť a prijať realistickejší cieľ ako napríklad : Dokončí domáce povinnosti na čas len s dvoma pripomenutiami. Ak musíte dieťaťu povinnosti pripomenúť 5 krát, je to pokrok.

Ako stanoviť rozumný predbežný cieľ?

Zmerajte súčasne správanie a zvoľte cieľ, ktorý je miernym zlepšením súčasného správania. To znamená, že ak vo všeobecnosti musíte syna napomenúť 6 krát, aby si začal robiť domácu úlohu, cieľ si môžete dať, že si ju urobiť po najviac troch napomenutiach.

Prečo a ako merať správanie?

Merajte správanie, aby ste jasne videli, či dochádza k pokroku. Nič nie je také povzbudzujúce ako vidieť, že dochádza ku pokroku. Takisto je dôležité mať prehľad o tom aké časté je určité správanie, ako dlho určité správanie trvá, aké je intenzívne. Keď meriate pokrok týmto spôsobom vyhnete sa mysleniu typu všetko, alebo nič a budete lepšie zvládať dočasný návrat ku nežiaducemu správaniu ak by k tomu došlo (čo je normálne, keď učíte dieťa niečo nové) . Napríklad predstavte si, že Váš syn má veľmi zlý deň a máte pocit, že všetko sa vrátilo do starých koľají a nemá zmysel nič robiť. To je pocit v tomto momente, kedy frustrácia prehlušila všetko ostatné. Vtedy je dobré mať na pamäti širší obrázok, dlhodobé pozorovanie a pripomenúť si napríklad, že predtým sa sťažovanie, keď si mal urobiť domácu úlohu vyskytovalo každý deň, bolo intenzívne a trvalo pol hodinu, teraz sa vyskytuje každý druhý deň, trvá desať minút a je menej intenzívne. Znamená to, že ste dosiahli veľký pokrok, ale to si je možné uvedomiť len vtedy ak sa pozriete na dlhodobý priebeh, frekvenciu, trvanie a intenzitu.

Rovnakým spôsobom je dobré postupovať, aj keď sa snažíte zmeniť nejaký zlozvyk, alebo duševný stav. Pomáha to vidieť pokrok, aj keď sa momentálne nedarí a pokračovať v úsilí.

Napríklad pri terapii depresie sa tiež odporúča dlhodobo si zaznamenávať , frekvenciu, trvanie a intenzitu depresívnych stavov počas dňa. Týmto spôsobom je pokrok jednoznačnejší a motiváciu pokračovať je silnejšia, aj keď sa momentálne nedarí.

Čo merať?

Napríklad môžete zmerať čas ktorý uplynie odvtedy ako dieťa sľúbi, že niečo urobí a čas kedy to naozaj začne robiť

Môžete zmerať počet nabádaní, aby si začalo robiť domáce úlohy

Zmerať čas, ako dlho niečo trvá

Page 20: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

20

Ako často sa určité správanie udeje

Aké je intenzívne toto problémové správanie

Hodnotiaci hárok, ktorý berie do úvahy dlhodobý priebeh, frekvenciu, trvanie a intenzitu môže vyzerať napríklad takto:

Aký pokrok dosahujeme?

Dátum

Presný popis

správania

Častosť

Ako často sa

správanie vyskytuje?

Trvanie

Ako dlho trvá?

Intenzita

(Na stupnici od 1 do 5 aké intenzívne je správanie?)

Kontrolný dátum

Presný popis

správania

Častosť

Ako často sa

správanie vyskytuje?

Trvanie

Ako dlho trvá?

Intenzita

(Na stupnici od 1 do 5 aké intenzívne je správanie?)

Kontrolný dátum

Presný popis

správania

Častosť

Ako často sa

správanie vyskytuje?

Trvanie

Ako dlho trvá?

Intenzita

(Na stupnici od 1 do 5 aké intenzívne je správanie?)

3. Urobte náčrt krokov, ktoré dieťa potrebuje nasledovať, aby dosiahlo cieľ

Napríklad ak máte ráno pre odchodom z domu problém s tým, že deti nie sú pripravené urobte si zoznam vecí, ktoré chcete, aby ráno urobili.

4. Premeňte kroky na zoznam, kontrolný zoznam, alebo krátky súbor pravidiel, ktoré má dieťa nasledovať

Tento krok núti myslieť jasne, logicky a stručne o správaní a zručnostiach, ktorá sa snažíte dieťa naučiť. Určujete presne poradie, čím pomáhate dieťaťu zapamätať si proces, vytvárate dieťaťu

Page 21: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

21

rutinu, ktorú si môže nacvičovať, má postup na papieri a keď sa zasekne môže sa pozrieť na čo zabudlo, tým, že si urobí fajku vedľa položky zoznamu dieťa má pocit úspechu že časť už má za sebou, tým ako si odfajkne položky zo zoznamu vidí ako sa približuje k cieľu. Čiže je to presne to, čo deti s ADHD potrebujú jasné inštrukcie, jasné poradie, rutiny, pomoc pre oslabenú pracovnú pamäť, rozdeliť väčšiu činnosť na jednotlivé kroky, prehľad o tom kde sa nachádza, čo spravil a čo nie a vidieť, že dosahuje pokrok.

Ďalší spôsob ako urobiť tento kontrolný zoznam zaujímavejší je pomocou obrázkov vedľa položiek, alebo môžete pripevniť zoznam na magnetickú tabuľu a keď dieťa dokončí úlohu zo zoznamu iba presunie magnetku z políčka na spravenie do mám spravené. Obídete tak písanie, čo môže niektoré deti odrádzať.

Tu sú dva príklady takéhoto zoznamu. Dali by sa urobiť zaujímavejšie, keby v nich boli aj obrázky čo dôrazne odporúčam. Môžete nechať dieťa nech si nájde obrázky na internete. Väčšina detí to rada urobí.

Príklad 1

Čo mám urobiť ráno?

Úloha Počet pripomenutí Hotovo

Vstať

Obliecť sa

Naraňajkovať sa

Page 22: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

22

Umyť zuby

Učesať

Pripraviť si ruksak

Príklad 2

Som pripravený do školy?

Úloha HotovoVšetky domáce úlohy urobené

Všetky domáce úlohy v taške

Veci do školy V taškeDomáca úloha

Zakladač

Knihy

Žiacka knižka

Peniaze na desiatu

Špotrové potreby

5. Dohliadajte na to, ako dieťa nasleduje kroky

Dieťa sa nenaučí nové zručnosti hneď po tom, ako ich skúsi raz. Je treba poskytnúť im súvislú podporu a dohľad, keď sa učia nové zručnosti bez pocitu zatrpknutosti, alebo bez pocitu, že dieťa by to malo robiť samo.

Page 23: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

23

Môžete to napríklad urobiť tak, že potom ako si urobíte zoznam si rutinu, alebo správanie s dieťaťom „na nečisto“ vyskúšate.

6. Postupne upúšťajte od supervízie:

Častou chybou, ktorú rodičia robia, keď sa snažia naučiť deti novým zručnostiam je, že napríklad rodič ukáže dieťaťu spôsob ako zorganizovať, možno si s ním aj daný postup prejde, alebo nakúpi pomôcky, ale príliš rýchlo očakáva, že bude dieťa samo od seba dodržovať tento postup. Neočakávajte príliš skoro, že dieťa bude nezávisle, samo od seba používať daný systém po niekoľko vyskúšaniach. Postupne, nikdy nie náhle, znižujte poskytovanú podporu a sledujte pokrok. (dlhodobý priebeh, frekvenciu, trvanie a intenzitu správania podrobnosti v bode 2).

Page 24: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

24

(Kapitola 5)

Ako motivovať dieťa k novému správaniu?

Page 25: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

25

Deti s ADHD si vyžadujú viac vonkajších odmien, pretože ich schopnosť kontrolovať svoje duševne stavy je nižšia a majú problém plánovať do budúcnosti. Ako motivovať dieťa k novému správaniu?

1. Oceňte a povzbuďte dieťa

Ako chváliť dieťa? Prečo je lepšie povzbudzovať ako chváliť a v čom je rozdiel?

Nový spôsob ako chváliť dieťa. (Faber, A., Mazlish, E., 2010)

Pre účely tejto knižky povzbudzovať znamená sústrediť sa a popisovať činnosť dieťaťa, alebo sústrediť sa na úsilie.

Chváliť znamená hodnotiť dieťa ako osobu.

Povzbudenie ChválaDneška pracuješ potichu Si dobrý chlapec za to, že pracuješ potichuÁno to je správne Si naozaj šikovná.Vidím, že si sa veľmi snažila, keď si dostala jednotku

Som na teba hrdá, že si dostala jednotku z matematiky

Oceňujem, že si sa pekne potichu hral, zatiaľ čo som sa rozprávala s kolegyňou na telefóne

Si dobrý chlapec, že si nevyrušoval

Všeobecné termíny ako dobrý, zlý hodnotia dieťa ako celok, hodnotia jeho osobnosť ako celok, zatiaľ čo povzbudenie sa sústreďuje na úsilie a správanie.

Napríklad, keď Vám dieťa donesie obrázok, ktorý nakreslilo a ktorý sa Vám páči namiesto toho, aby ste povedali pekné, rozkošné, alebo nejaké iné celkové hodnotenie skúste povedať napríklad páči sa mi ako si sa pohral s týmto detailom, alebo páči sa mi ako farby pekne ladia a pozitívne pôsobia.

Keď dieťa urobí niečo, čo sa Vám páči povedzte čo konkrétne sa Vám páčilo na jeho správaní. Nepovedzte si dobrý chlapec, ale povedzte Páči sa mi ako si dnes ráno trpezlivo čakal na mňa, keď sme stáli na zastávke, alebo páči sa mi ako si si rýchlo urobil domáce úlohy.

Podstatou je popísať, čo vidíte a čo cítite namiesto všeobecného zhodnotenia.

Prečo si myslím, že je dôležité sústrediť sa na správanie a nehodnotiť osobnosť dieťaťa ako celok?

Pomáha to dieťaťu vybudovať si jasný a realistický obraz seba samého, svojich silných a slabých stránok

Page 26: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

26

Keď hodnotíte osobnosť dieťaťa ako celok, učíte ho, aby hodnotilo samo seba celkovo. Problém s celkovým hodnotením je to, že dáva slabší základ pre realistický a presný obraz seba samého, čím obmedzuje poznanie seba samého do hĺbky.

Keď poviete napríklad dieťaťu si fantastický, si výborný, ty si taký dobrý chlapec dieťa tejto pochvale často neverí a cíti sa nie vo svojej koži. Dieťa vie, že nie je vždy fantastické, dieťa vie, že nie je vždy dobré, že nie je vždy skvelé. Vie o všetkých situáciách, kedy sa zachovalo inak a niekedy to môže v ňom vyvolať pocit hanby, alebo pocit menejcennosti. Iné deti majú pocit, že sa teraz od nich očakáva, aby boli výborný, dobrý a majú pocit, že sa im to nikdy nepodarí. Tým môžete dieťa nechtiac ešte viac odradiť. Na druhú stranu, keď presne popíšete čo vidíte a čo cítite dieťa presne vie v čom je dobré a je pre neho ľahšie uveriť tomu, čo mu hovoríte, lebo môže jasne a jednoznačne vidieť, že to čo hovoríte tak je. Nevyvoláva to v ňom žiadnu pochybnosť. Môže vidieť na vlastne oči, že to čo hovoríte je pravda. Presným popisom sa taktiež vytvára jasný a realistický obraz seba samého. Viac pomáha, keď dieťa počuje Páči sa mi ako si sa dokázal obetovať a pomôcť kamarátovi s ťažkou úlohou, aj keď to pre teba muselo byť ťažké, ako keď mu poviete Ty si taký dobrý chlapec. Niekedy si dieťa ani presne neuvedomuje čo dobré spravilo a jeho prvou myšlienkou je, ale nie som. Príležitosť vybudovať pozitívny sebaobraz je zmarená a ako som povedal niekedy sa dieťa cíti ešte horšie, lebo veľmi dobre vie, že v mnohých prípadoch sa nespráva tak, ako sme ho zhodnotili. Celkové zhodnotenie je to dobré tiež nie je vyslovene zle. Dôležité je že popisné, konkrétne povzbudenie obohatí dieťa o nových pohľad na seba samého. Dieťa ma jasnejšie, presnejší, bohatší sebaobraz. Viac o tomto prístupe sa môžete dozvedieť v knihe Faber, A., Mazlish, E. Osvobození rodiče, osvobozené děti na stranách 40-54.

Špeciálny jazyk povzbudzovania dieťaťa (Schafer, 2009):

Povzbudzovania má svoj vlastný jazyk a ten, kto nevyrastal v atmosfére povzbudzovania má možno problém nájsť vhodné slová, ako povzbudiť dieťa. Tu sú príklady, ktoré vám môžu pomôcť naštartovať.

Jazyk prijatia Jazyk, ktorý dodáva sebadôveru

Jazyk uznávajúci zlepšenie

Páči sa mi ako si to zvládol

Výborne si zvládol ten problém

Ako ťa poznám som si istý/á, že sa ti to podarí

Zvládneš to

Vyzerá to, že si na tom pracoval veľmi usilovne

Vidím, že si strávil množstvo

Page 27: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

27

Som veľmi rád, že máš radosť z učenia

Som rada, že ťa to teší

Verím tvojmu úsudku

Ten je ťažký, ale verím, že to zvládneš

Prídeš na to

času snahou premyslieť si to

Vidím, že sa posúvaš, robíš pokrok

Pozri sa na pokrok, ktorý robíš (buďte konkrétny, povedzte aké zlepšenie vidíte)

Vidím, že sa zlepšuješ v (buďte konkrétny)

Možno si nedosiahol svoj cieľ, ale pozri ako ďaleko si zašiel

Krásny inšpirujúci príbeh o tom ako podporovať a povzbudzovať dieťa je v knihe Faber, A., Mazlish, E. Osvobození rodiče, osvobozené děti na stranách 49-54.

2. Sľubte im niečo v budúcnosti na čo sa môžu tešiť, ak vykonajú určitú úlohu. Pre návrhy na to, aké odmeny sľúbiť pozrite časť 3 tejto kapitoly Formálnejší systém odmien.

3. Formálnejší systém odmien

1. Identifikujte problémové správanie na ktorom chcete pracovať a stanovte si cieľ

Tieto prvé dva kroky sú identické ako pri zmene správania

2. Stanovte odmeny a dôsledky

Odporúčam stanoviť si systém bodov, kedy dieťa získava body ako odmenu a za tieto body môže získať iné odmeny. Čím väčšia odmena, tým viac bodov musí dieťa získať, aby si ju zaslúžilo. Odmeny by mali zahŕňať väčšie odmeny, pre ktoré sa musí dieťa snažiť dlhšie, aby si ich zaslúžilo a menšie odmeny, ktoré si môže zaslúžiť rýchlejšie.

Pre inšpiráciu uvádzam možné odmeny. Vy ako rodič si poznáte dieťa najlepšie, najlepšie viete, čo ho zaujíma, čo je pre neho najdôležitejšie. (Rief, S., 2008).

Sociálne odmeny a slovné povzbudenie

Odmeňujúce aktivity Materiálne odmeny

Page 28: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

28

Pozitívna neprerušovaná pozornosť

Úsmev, potľapkanie po pleci, palec hore

Hra, povozenie na koníkov, hovorenie vtipov

Príjemný čas spolu

Som na teba hrdá, ako si....

Veľmi mi pomohlo ako si (popíšte správanie)

Naozaj vidím, že si pracoval veľmi usilovne na...

Všimla som si ako dobre si.....

Výborná práca

Ja som vedel, že to dokážeš. Ja som vedel, že sa ti to podarí

Vychádzka do parku, do reštaurácie, kempovanie...

Dlhšia večierka, možnosť ísť neskoršie spať

Čas navyše pri počítači, televízore, na internete, na čítanie, bicyklovaní, dlhšie počúvanie hudby

Možnosť ísť do divadla, na športovú udalosť

Lekcie korčuľovania, karate, tenisu, hrania kolkov, futbalu, na hudobný nástroj

Ísť na film do kina, alebo požičať si cez víkend DVD, hranie počítačových hier

Možnosť prespať u kamaráta, alebo pozvať si kamaráta

Zahrať sa hru s kamarátom

Špeciálny čas iba z rodičom

Menej domácich povinností

Maľovanie

Vybrať si jedlo, alebo reštauráciu

Hračky

Kartičky, ktoré sa zbierajú

Materiály pre umeleckú činnosť

CD a DVD, hry, knižky, oblečenie, športová výstroj, niečo do detskej izby, elektronika, peniaze atď.

Page 29: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

29

Príklad formálnejšieho systému odmien:

Problémové správanie: Nerobí si úlohy po škole

Cieľ: Urobí si domáce úlohy do pol piatej bez pripomenutia

Možné odmeny: Dieťa získa 2 body za každý deň, kedy si urobí domáce úlohy do pol piatej bez pripomenutia.

Denne Týždenne Dlhodobo

1 bod 7 bodov 40 bodov

Môže si pozrieť ďalší diel seriálu

Môže si požičať DVD Kúpiť primeranú videohru

Dôsledky: Môže sa hrať s kamarátmi hneď potom, ako si urobí úlohy do školy

Môže pozerať TV až potom, ako urobí úlohu

3. Napíšte dohodu/zmluvu

Zmluva by mala obsahovať:

Činnosti, ktoré dieťa súhlasí vykonávať

Úlohu rodiča a jeho zodpovednosť

Akú odmenu získa v prípade, že splní podmienky

Aké dôsledky bude mať nesplnenie podmienok

Uistite sa, že zmluva vyhovuje vám obom, nesúhlaste so zmluvou, ktorá vám nevyhovuje. Zvoľte si dôsledky, ktoré ste ochotní aj schopní uplatňovať.

Príklad zmluvy:

Page 30: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

30

Dieťa súhlasí ..................................................................................................................

Rodič súhlasí..................................................................................................................

Dieťa získa......................................................................................................................

Ak dieťa neplní podmienky zmluvy dôsledkom bude....................................................

Podpis dieťaťa Podpis rodiča

-------------------- --------------------------

4. Zhodnoťte proces a uskutočnite zmeny, ak je to nevyhnutné

Je zriedkavé, aby formálnejší systém odmien fungoval na prvý raz. Je nevyhnutné vnímať celý systém odmien ako proces hľadania fungujúceho riešenia.

Zhrnutie formálnejší systém odmien:

Ako konkrétne uplatňovať dôsledky?

Formulujte pravidlo pozitívne

Spôsob ako formulujete pravidlo má veľký význam: Rodiča často deťom hovoria nemôžeš sa hrať videohry až kým si neupraceš izbu. Alebo povedia nemôžeš ísť von, až kým si neurobíš domáce úlohy. Odporúčam, aby ste formulovali tieto pravidla pozitívne napríklad len čo si upraceš miestnosť, môžeš sa ísť hrať, alebo môžeš ísť vonku hneď, ako si urobíš úlohu. Tento rozdiel je malý, ale veľmi dôležitý. Zdôraznite, čo dieťa môže len čo splní úlohu.

Page 31: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

31

Uplatňujte dôsledky pokojným a pevným hlasom

Keď uplatňujete dôsledky robte to s pokojným, pevným hlasom. Snažte sa vyhnúť nadmerným emocionálnym reakciám. Povedzte dôsledky priamo a bez dlhých prednášok.

Prečo? Deti s ADHD majú problémy so sebakontrolou a s rýchlym ovládaným svojim emocionálnych stavov. Je ťažké myslieť jasne, keď sa cítime preťažení. Dieťa s ADHD je často preťažené a vystresované a keď na neho kričíte a zvyšujete hlas sťažujete mu to, aby naspäť získal sebakontrolu a pokojne rozmýšľalo.

Keď na dieťa kričíte, zvyšujete hlas, alebo kritizujete jeho osobu ako celok je pre neho ťažšie získať sebakontrolu a jasne myslieť a jednoznačne je pre neho ťažšie urobiť to, čo od neho chcete. Často hovorí, že ho máme nechať tak. Skúste to chápať ako jeho pokus vyrovnávať sa so stresom a pocitom preťaženosti. V ideálnom prípade by to povedal pokojne s kľudom, nanešťastie má problémy ovládať svoje emócie a pocity frustrácie a nájsť vhodné slová. Preto sa snažte sa tlmiť a zmierniť situáciu. Keď teda vidíte že sa schyľuje k búrke (Vaše dieťa je preťažené a nedokáže rozumne uvažovať) v kľude mu povedzte pravidlo a dajte mu niekoľko minúť (10 minúť), aby sa ukľudnilo, nech si robí niečo, čo ho upokojí (neodporúčam počítačové hry ani televízor ani nič od čoho by bolo ťažké ho odtrhnúť). Keď im dáte trochu času ich myseľ sa znova upokojí začnú sa venovať situácii. Nie vždy, ale často.

Nenechajte sa zatiahnuť do boja o moc, prekrikovania a podobne. Keď vidíte, že to už vo Vás vrie môžete povedať niečo na spôsob

Teraz som príliš nahnevaný/á aby som sa o tom s tebou rozprávala. Porozprávame sa o tom neskôr. A čo keď si na to zvykne? Čo keď nám to bude robiť stále?

Takto zastaviť možno nie je ideálne riešenie, ale určite je to lepšie ako neproduktívne hádky, vystupňovanie napätia, frustrácia v domácnosti.

Vo väčšine prípadov nemusíte reagovať ihneď. Dajte si čas na rozmyslenie. Môžete povedať:

Teraz som rozrušený/á. Potrebujem čas, aby som porozmýšľal o tom, čo sa stalo predtým než sa porozprávame a dôsledkoch tvojho správania. Keď to poviete odíďte.

Sústreďte sa na nevhodné správanie

Keď trestáte sústreďte sa na nevhodné správanie. Nehodnoťte ani nekritizujte jeho osobnosť ani charakter ako celok (ty si také zlé dieťa, prečo musíš byť taký zlý?, si nepolepšiteľný?, kedy budeš ako iné deti? atď....) sústreďte sa na nevhodné správanie. Prečo?

Celkové hodnotenie napr. si lajdácky, lenivý sťažuje dieťaťu, aby sa zmenilo. Ako totiž môže dieťa zmeniť to, čo je? Dieťa začne mať pocit, ako keby lenivosť, alebo lajdáckosť boli nejaké pevné, fixné nemenné črty v nich, ktoré sa nedajú zmeniť a ako môžu deti zmeniť niečo, čo sú? Na druhú stranu musíte zdôrazňovať, že správanie si človek môže zvoliť a môže sa rozhodnúť inak. Takisto aj pre deti je jednoduchšie uveriť, že správanie sa dá zmeniť, že sa môžu rozhodnúť správať inak. Deti sa necítia byť v pasci, necítia sa že sa nedá s tým nič robiť (som zlý, som lenivý, som lajdácky no čo už, nič sa s tým nedá robiť, taký už som).

Page 32: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

32

Našou úlohou je ukázať dieťaťu nie si zlý človek, nie si zlá osoba, nie si zlý chlapec, nie si zlé dieťa ale teraz si sa zachoval nezodpovedne, teraz si sa zachoval neférovo, teraz si sa zachoval.....Dieťa môže zmeniť to, čo robí, ale ako môže zmeniť to, čím je?

Týmto spôsobom odmietneme správanie, ale nie dieťa a nevytvoríme mu základ pre narušený sebaobraz (vnímanie seba samého).

Aj u dôsledkov platí to, že sú najúčinnejšie keď nasledujú okamžite po nežiaducom správaní.

Ignorovanie (obzvlášť správania, ktorým sa pokúšajú vynútiť si pozornosť)

Neberte si to čo vnímate ako neúspechy vo výchove osobne

Zhrnutie ako uplatňovať dôsledky:

Ako spolupracovať so školou?

Takisto ako v domácom prostredí, môžete pracovať na žiaducom správaní aj v spolupráci so školou. Môžete použiť ten istý plán a základný postup ako v pri zmene správanie v domácom prostredí, alebo môžete použiť formálnejší systém odmien:

1. Identifikujte problémové správanie na ktorom chcete pracovať a stanovte si cieľ

2. Stanovte odmeny a dôsledky

3. Napíšte dohodu/zmluvu

Page 33: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

33

4. Zhodnoťte proces a uskutočnite zmeny, ak je to nevyhnutné

Napríklad sa môžete dohodnúť s učiteľom, ktoré správanie v školskom prostredí je najdôležitejšie, aby sa s ním pracovalo. Stanovíte si cieľové správanie atď. Učiteľ potom starostlivo pozoruje definované správanie na ktorom sa pracuje a môže sa s rodičom dohodnúť, že ak sa dieťa celý týždeň správalo v škole dobre, dostane cez víkend doma nejakú vopred stanovenú odmenu.

Alebo sa môžete dohodnúť, len na jednoduchom systéme, kedy učiteľ zapíše do žiackej knižky každý deň počet bodov, ktoré dieťa dosiahlo za určité oblasti a ak dieťa dosiahne tento počet bodov, doma ho bude čakať odmena. Ak nedosiahne tento počet bodov, nebude ho čakať odmena. Pre zoznam možných odmien pozri časť pozitívne odmeny.

Podstatné je, že dieťa vie, že rodič a učiteľ spolupracujú, že sa meria pokrok (a teda rodič i učiteľ i dieťa vedia, či sa dané správanie zlepšuje, alebo zhoršuje) a že sú jasne a dopredu stanovené odmeny a negatívne dôsledky a pravidlá.

Môžete si vytvoriť aj špeciálny bodový systém a určiť si počty bodov za dodržovanie určitých pravidiel atď. pozrite časť

Zhrnutie kapitoly ako motivovať dieťa k novému správaniu:

Page 34: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

34

(Kapitola 6)

Dávanie pokynov, alebo ako zvýšim šancu, že ma moje dieťa bude počúvať a poslúchne? Postupy a zdôvodnenie.

Uistite sa, že máte pozornosť dieťaťa

Predtým než dávate pokyn uistite sa, že máte pozornosť dieťaťa. Ak ju nemáte najprv si získajte jeho pozornosť, než mu dáte pokyn. Získať si pozornosť znamená, že ste tvárou tvár k dieťaťu a nadviazali ste očný kontakt. Deti s ADHD sú často „stratené“ vo svojom vlastnom vnútornom svete, a preto sa musíte uistiť, že máte ich pozornosť. Dalo by sa povedať, že potrebujete dieťa „uzemniť“, dostať ho zvona „na zem“ do „tu a teraz“. Toto môžete docieliť napríklad tým, že sa dieťaťa dotknete, čo ho upovedomí o Vašej prítomnosti, oslovíte ho menom a nadviažete očný kontakt.

Nesnažte sa dávať zložité pokyny, keď dieťa pozerá televízor, alebo sa hrá počítačové hry. Najprv ich vypnite, alebo prerušte, aby ste si získali pozornosť. Neodporúča sa tiež kričať cez dve miestnosti, alebo prekrikovať hluk.

Snažte sa vyhnúť tomu, aby ste dávali príliš veľa pokynov naraz

Ak rodič povie: Chcem, aby si urobil A, potom B a keď skončíš s B, chcem, aby si urobil C. Dieťa s ADHD pravdepodobne zabudne čo bolo A, kým sa bude snažiť sústrediť na B a C.

Používajte vizuálne pomôcky a ukazujte

Veľmi nápomocné je keď dieťa má vizuálne ukázané úlohy, alebo domáce povinnosti, ktoré má urobiť. Napríklad môžete mu na stenu urobiť plagát, kde bude séria obrázkov dieťaťa, ktoré robí to čo chcete aby vaše dieťa robilo v poradí v akom to chcete. Dieťa môže mať niečo ako Flow Chart svojho rána, kde namiesto diagramov budú obrázky vecí, ktoré má urobiť za sebou. Pre dieťa s ADHD je často ľahšie zapamätať si obrázok ako slovne sprostredkovanú sériu krokov.

Pracujte na rutinách

Napríklad pre dieťa s ADHD je potrebné vytvoriť si rutiny. Raná rutina by mohla pozostávať z obrázkov kde sa dieťa oblieka, na ďalšom obrázku by bolo ako dieťa raňajkuje, na ďalšom si umýva zuby, na ďalšom sa češe a na poslednom sa oblieka. Pre viac informácií pozri časť

Dieťa z ADHD môže mať oslabenú schopnosť porozumieť a zapamätať si niekoľko inštrukcií po sebe. Jedna možnosť je ukázať dieťaťu, čo od neho očakávate. V tomto prípade by heslo znelo. Ukáž - nehovor.

Vyjadrujte sa jasne, stručne a k veci

Snažte sa vyhnúť dlhým prednáškam z ktorých nie je úplne jasné, čo sa vlastne od dieťaťa očakáva, uprednostnite krátke a jasné inštrukcie.

Page 35: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

35

Uistite sa či dieťa správne porozumelo. Povedzte dieťaťu, aby pokyn zopakovalo, alebo vyjadrilo vlastnými slovami.

Hneď dieťa pochváľte ak plní pokyny, alebo sa snaží.

Stanovte si pevný režim dňa

Ak má dieťa stanovený pevný režim dňa, na ktorom rodič dôsledne trvá, dieťa si zvykne, že teraz je čas na učenie, teraz je čas na spanie atď. Ak ho nemá, každý deň sa stáva priestorom na vyjednávanie a doťahovanie.

Dajte vedieť dopredu plán a zmeny plánu hláste vopred

Jedným z hlavných problémov u detí s ADHD je, že majú problém odtrhnúť sa od aktivít do ktorých sú pohrúžené a ktoré nedokončili a dotiahnúť veci do konca bez štruktúry, alebo nabádania. Napríklad, keď ich voláte k večeri a oni nechodia, alebo chcete, aby sa prestali hrať a išli spať. Aby ste dieťaťu uľahčili prechod z jednej činnosti ku druhej dajte mu dopredu vedieť, že je za 15 minúť večera. Taktiež keď viete, že niekam odídete dajte dopredu dieťaťu vedieť aký je plán na deň a dajte mu vedieť aj nejakých 15 minút pred odchodom, že sa má pripraviť. Ak máte večeru každý deň v približne rovnakom čase môžete mu dať zariadenie, ktoré dieťaťu automaticky pripomenie, že bude večera. To čo deti s ADHD nemajú radi je keď náhle a bez ohlásenia zmeníte plány. Deti s ADHD potrebujú čas, aby sa prispôsobili zmene, potrebujú čas, aby sa odpútali od činnosti, ktorú robia, ale nedokončili. Preto sa snažte často nemeniť plány a upozorniť dieťa na plán dopredu.

Vyjadrujte sa konkrétne

Namiesto uprac si izbu povedzte čo presne, aby bolo jasné čo tým myslíte. Takisto sa môžete dohodnúť a vytvoriť si obrázky toho, čo to znamená uprataná izba napríklad prečiarknutím obrázkov toho, čo nechcete atď.

Namiesto toho, aby ste im povedali uprac si celú izbu, rozdeľte úlohu na sériu krokov a vytvorte si kontrolný zoznam napr.

1. Daj si špinavé oblečenie do koša na pranie

2. Daj si čisté veci do skrine

3. Daj si knihy na poličku

4. Hračky na svoje miesto.

Takto je hneď jasnejšie, čo sa od dieťaťa očakáva.

Zapojte dieťa do rozhodovania

Keď zapojíte dieťa do rozhodovania o pravidlách a dôsledkoch je väčšia šanca že sa nimi bude riadiť, pretože ich nebude vnímať len ako niečo čo mu bolo vnútené zvonka, ale ako niečo na čom sa spolupodieľal. Kľúčom je naozaj dať priestor dieťaťu, aby sa vyjadrilo. Neznamená to, že

Page 36: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

36

musíte súhlasiť, neznamená to, že bude tak ako dieťa povie, ale znamená to, že zapojíte dieťa do diskusie. Týmto môže dieťa získať pocit dôležitosti, že jeho názory niekto berie vážne.

Skontrolujte stav na citovom konte a ak je zostatok nízky obmedzte výbery a zvýšte vklady

Pre viac informácii pozrite kapitolu 2 - Ako môžem budovať vzťah k svojmu dieťaťu založený na láske, úcte porozumení a dôvere?

Page 37: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

37

Zdôvodnenie:

Page 38: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

38

Prečo je dôležité zadávať pokyny týmto spôsobom? Dôležité je porozumieť dvom špecifikám toho, ako deti s ADHD myslia

1. Problémy so serialitou:

Deti s ADHD majú veľmi často problémy so serialitou. Serialita vyjadruje časovú súslednosť a vďaka nej chápeme príčinu a následok. Deti s deficitom v tejto funkcii zamieňajú poradie písmen pri čítaní, pri písaní vkladajú, vynechávajú alebo prehadzujú písmená. väčšou námahou sa učia akékoľvek poradie informácií ako je abeceda alebo násobilka, majú problém určiť poradie mesiacov v roku. Okrem toho majú problémy v organizácií svojej práce a zapamätaní si, ktoré úlohy majú splniť a kedy.

2. Oslabená pracovná pamäť pre slovné podnety:

Pracovná pamäť je schopnosť podržať si informáciu v mysli počas vykonávania zložitejších myšlienkových operácií.

Používame ju po celý čas. Napríklad je to schopnosť, ktorú používate, keď si odbehnete do obchodu kúpiť si niekoľko vecí a ktorá vám umožňuje zapamätať si, ktoré to sú bez toho, aby ste si ich museli zapísať. Alebo ju používate, keď si spomeniete, že sa máte zastaviť v čistiarni cestou z práce. Alebo, keď si vyhľadáte číslo v zozname a zapamätáte si ho dostatočne dlho na to, aby ste ho vytočili, používate pracovnú pamäť. Alebo keď vás partner/manžel požiada, aby ste niečo urobili a vy poviete urobím to, keď doumývam riad, a potom si naozaj pamätáte a urobíte to je pravdepodobné, že vaša pracovná pamäť je dobrá.

Napríklad predstavte si, že sa uchádzate o nové zamestnanie a idete na pohovor do veľkej budovy, ktorú nepoznáte. Spýtate sa na cestu, ako sa dostať do riaditeľovej kancelárie a osoba Vám povie Musíte ísť rovno až na koniec chodby, zabočiť doľava a sú to tretie dvere vpravo. TO, čo Vám umožňuje zapamätať si túto inštrukciu je pracovná verbálna pamäť. Ak si namiesto toho predstavujete cestu a vytvoríte si v mysli obrázok jedná sa o pracovnú zrakovú pamäť.

Pracovná pamäť je ako sklad, ktorý umožňuje aktívne organizovať, premýšľať a pracovať s informáciu na určitú krátku dobu. Podstatné je, že jej kapacita je obmedzená. Niektorí ľudia majú túto kapacitu vyššiu, niektorí nižšiu. Vo všeobecnosti t.j. vo väčšine prípadov vyššia schopnosť verbálneho uvažovania je sprevádzaná vyššou kapacitou pracovnej pamäte. Nižšia schopnosť verbálneho uvažovania je sprevádzaná nižšou kapacitou pracovnej pamäte. Tento vzťah však nemožno pozorovať vo väčšine prípadoch detí s ADHD. Ich kapacita pracovnej pamäte im nestačí vzhľadom na ich verbálne schopnosti. Ako sa to prejavuje?

Znamená to, že mozog produkuje oveľa viac myšlienok ako sa „zmestí“ do priestoru určeného na prácu s týmito myšlienkami. Výsledkom je ako keby sa tieto myšlienky „hromadili“ mimo pracovnú pamäť , čo spôsobuje nápor na udržanie pozornosti.

Veľmi pekné prirovnanie poskytuje Grant.

Pozornosť je ako vyhadzovač v exkluzívnom nočnom klube. Čím obmedzenejšia je pracovná pamäť, tým exkluzívnejší tento bar je. Keďže klub je veľmi exkluzívny, veľa ľudí sa snaží dostať dnu. Keďže nočný klub je plný, jediný spôsob ako sa dostať dnu je ak niekto z klubu predtým

Page 39: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

39

odíde. Čím väčší tento dav pred barom je, tým väčší problém bude mať vyhadzovať zvládnuť dav a tým je väčšia šanca, že niekto prekĺzne dnu. A tí, čo prekĺznu dnu vytlačia tých, ktorý už dnu sú. Takáto je často skúsenosť u ADHD. Pocit, že jedna myšlienka vytláča druhú, dôsledkom čoho je, že myšlienky sú prechodné, chaotické a rýchlo sa strácajú.

Dopad obmedzenej kapacity pracovnej pamäte:

Obmedzená kapacita pracovnej pamäte na dopad na školský aj sociálny život.

1. Školský život:

Obmedzená kapacita pracovnej pamäte spomaľuje odpisovanie informácii:

Elias James Corey dostal v roku 1990 Nobelovu cenu za chémiu za jeho rozvoj teórie a metodológie organickej syntézy.

Človek s dobrou kapacitou pracovnej pamäte pravdepodobne dokáže zapamätať si nasledujúcu vetu a podržať si ju v pamäti počas odpisovania. AK má dieťa ADHD a oslabenú pracovnú pamäť je si schopné zapamätať počas odpisovania len malú časť vety. Preto trávi veľa času tým, že sa musí pozerať do poznámok, na tabuľu a opäť do poznámok a opäť na tabuľu. Odpisovanie z tabule trvá dlhšiu dobu. Často dieťa zápasí s hláskovaním a neostáva mu kapacita počúvať a absorbovať to, čo učiteľ hovorí.

2. Sociálny život:

Ak rodič povie: Chcem, aby si urobil A, potom B a keď skončíš s B, chcem, aby si urobil C. Dieťa s ADHD pravdepodobne zabudne čo bolo A, kým sa bude snažiť sústrediť na B a C. Jeho priestor, jeho „miestnosť“ na zapamätanie si je menšia. Preto majú tieto deti problém zapamätať si viac než niekoľko málo vecí naraz, alebo zapamätať si poradie krokov zložitejšej činnosti. Pre takéto dieťa potom „paradoxne „ ľahké je ťažké a ťažké je často ľahšie, lebo rozumová kapacita vysoko prevyšuje pracovnú pamäť.

Prečítajte si prosím ešte raz, vo svetle týchto poznatkov, spôsoby ako dávať pokyny dieťaťu. Je mojou nádejou, že s týmto porozumením budú dávať väčší zmysel a budete otvorenejší experimentovať s nimi.

Page 40: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

40

(Kapitola 7)

Ako pomôcť dieťaťu napísať seminárnu prácu, esej, alebo projekt?

Ďalší problém, ktorý deti s ADHD majú je napríklad začať písať eseje, alebo plánovať dlhodobé projekty.

Napísanie eseje predpokladá podržať si v štádiu plánovania veľa vecí a informácii v pamäti, rozhodnúť sa o poradí v akom ich prezentovať , rozhodnúť si členenie a štruktúru. Avšak obmedzená kapacita pracovnej pamäte znemožňuje vytvoriť si plán, štruktúru, pretože je obmedzené množstvo myšlienok, ktoré si dieťa dokáže podržať v pamäti, dokáže vnímať len malú časť obrázku. Výsledkom je opakovaná snaha, keď sa nedarí frustrácia a často odkladanie začiatku a potom zhon a stres.

Niekedy dieťa začne písať vetu, ale v strede vety sa zastaví, lebo nevie ako sa napíše dané slovo a kým sa sústredí na to, ako sa to píše, zabudne aj na to, čo chcelo povedať a nevie dokončiť vetu. Potom sa musia naspäť vracať a znova si čítať vetu a rozpamätať si, čo vlastne chceli povedať.

Našťastie táto limitácia sa dá obísť. Veľké množstvo detí , nie všetky, ale platí to pre veľa detí ich zraková pamäť je oveľa lepšia ako pracovná pamäť. To znamená, že dieťaťu veľmi pomôže ak si urobí mentálnu mapu (mind map), myšlienkovú mapu, flow-charty atď. Viac informácií nájdete napríklad v knihách Myšlenkové mapy (Tony Buzan, Barry Buzan), alebo Mentální mapování (Tony Buzan · Portál (2007) a v tejto kapitole.

Existuje aj špeciálny software, ktorý môže dieťa používať , aby si tieto mapy vytvorilo. Mnohé deti s ADHD majú problémy so krasopisom, alebo neradi píšu, alebo kreslia a je veľmi pravdepodobné, že vytvorenie mentálnych máp, alebo iných vizuálnych zobrazení na počítači by ich bavilo a motivovalo.

Ako konkrétne môžete pomôcť svojmu dieťaťu s napísaním práce?

1. Pomôžte mu s celkovou štruktúrou eseje (práce), tým že ho naučíte jednoduché logické štruktúry

Logicky štrukturovať (členiť) znamená prekladať informácie v poradí, ktoré dáva zmysel a je prirodzene a ľahko zrozumiteľné. Jednou z najbežnejších a najzrozumiteľnejších štruktúr by mohlo byť napríklad :

Štruktúra 1

Príklad členenia pre esej, ktorá má mať 5 odstavcov (Dawson P., Guare R., 2009)

Page 41: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

41

Úvod

Veta 1 Zhrňte o čom je esejVeta 2 Povedzte hlavné myšlienky, ktoré chcete komunikovaťVeta 3 Pridajte detaily a vysvetlite dôvod prečo je téma dôležitá

JadroOdstavec 1 prvá hlavná myšlienka:

Detail 1:Detail 2:Detail 3:

Odstavec 2 druhá hlavná myšlienka:Detail 1:Detail 2:Detail 3:

Odstavec 3 tretia hlavná myšlienka:Detail 1:Detail 2:Detail 3:

Záver Znova uveďte najdôležitejšie myšlienky, ktoré chcete, aby si čitateľ odniesol.

Štruktúra 2

Situácia, problém, príčina, riešenie, zdôvodnenie riešenia

Štruktúra 3

Trochu zložitejšia štruktúra by bola

Situácia (kontext) – Problém - Dôsledky (dopady) - alternatívne riešenia, selekcia riešenia , zdôvodnenie riešenia – zhodnotenie riešenia - zhrnutie.

Page 42: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

42

2. Premeňte jednotlivé body štruktúry na otázky, ktoré sa dieťa spýta seba samého

Štruktúra 1

Úvod:

O čom je esej?

Aké hlavné myšlienky chcem komunikovať?

Prečo je téma dôležitá?

Jadro:

Ktorá je prvá hlavná myšlienka? Čo chcem k nej dodať? Čo ešte je potrebné dodať?

Ktorá je druhá hlavná myšlienka? ? Čo chcem k nej dodať? Čo ešte je potrebné dodať?

Page 43: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

43

Ktorá je tretia hlavná myšlienka? ? Čo chcem k nej dodať? Čo ešte je potrebné dodať?

Záver:

Čo by som chcel, aby si čitateľ odniesol? Aké myšlienky chcem, aby si zapamätal?

Štruktúra 2

Situácia, problém, príčina, riešenie, zdôvodnenie riešenia.

Na základe tejto štruktúry by si dieťa kládlo otázky v takomto poradí

1. O akej situácii chcem uvažovať?

2. Aký problém sa vyskytuje?

3. Prečo si myslím, že problém vznikol?

4. Ktoré riešenie považujem za najlepšie?

5. Prečo si myslím, že toto riešenie je najlepšie?

Štruktúra 3

Situácia (kontext) – Problém - Dôsledky (dopady) - alternatívne riešenia, selekcia riešenia , zdôvodnenie riešenia – zhodnotenie riešenia - zhrnutie.

Na základe tejto štruktúry by sa dieťa pred napísaním spýtalo seba samého

1. O akej situácii chcem uvažovať?

2. Aký problém sa vyskytuje?

3. Aké sú dopady tohto problému?

4. Aké sú alternatívne pohľady, riešenia?

5. Ktoré riešenie považujem za najlepšie

6. Aké sú moje dôvody pre toto riešenie?

7. Ako by som stručne zhrnul hore povedané?

Existuje veľa spôsobov ako logicky členiť text. Keď má dieťa takúto štruktúru (členenie) , môže sa konkrétne sústrediť na jednotlivé body (čím znižujete jeho nápor na pracovnú pamäť – pamätáte ten malý exkluzívny klub) a vyrieši sa aj problém so serialitou, lebo bude vedieť, čo písať ako prvé, o čom ako druhé atď. a nikdy sa nebude cítiť zaplavené a preťažené podnetmi a myšlienkami.

Page 44: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

44

Existuje viacero štruktúr, ktoré sa dajú použiť pri eseji. Môžete poprosiť aj učiteľa, aby poskytol vášmu dieťaťu štruktúru pre napísanie eseje.

3. Naučte ho tvorivým spôsobom práce s myšlienkami ako a) vytvárať si myšlienkové siete b) myšlienkové mapy

Myšlienkové siete:

Ďalší spôsob ako tvorivo zorganizovať materiál sú myšlienkové siete. Keď už ste si rozmysleli štruktúru, ku každému bodu sa môžete spýtať.

Čo sú hlavné myšlienky, ktoré chcem komunikovať? Keď ich máte zapíšte si ich do siete. Dieťa sa takto učí organizovať si svojej myšlienky a nemusí neustále písať a prepisovať, čo ho veľmi zaťažuje.

Keď už si dieťa takýmto hravým spôsobom rozmyslí, čo vlastne chce povedať, program mu automaticky z tejto siete vytvorí náčrt a môže písať. Pre dieťa s ADHD Je to omnoho ľahšie, ako si rovno vytvoriť náčrt.

Keď sa im niečo nepáči, stačí len keď daný bod vyčiarknu zo siete a nemusia nič prepisovať.

Page 45: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

45

Pre ukážku dole je príklad kognitívnej siete pre túto kapitolu. Všimnite si v strede je názov. Hlavne podkategórie tvorí štruktúra s ktorou sme dieťaťu pomohli a ďalej nasledujú hlavne myšlienky ku každému bodu. Keď dieťa vidí svoju esej týmto spôsobom úloha sa nezdá byť taká nesplniteľná. Týmto spôsobom automaticky splníte niekoľko dôležitých zásad pri práci s dieťaťom s ADHD.

Úloha je dieťa zaujímavá (mnohé deti majú radi počítače, obrázky a objavovanie v týchto programoch)

Poskytnutím štruktúry mu pomôžete zorganizovať myšlienky

Dieťa vie kde je a o čom bude písať ďalej

Rozdelením úlohy na malé kroky mu pomáhate dieťaťu , aby sa necítilo zaplavené množstvom vecí, ktoré musí urobiť.

Nemusí neustále písať a prepisovať rukou, čo je veľmi frustrujúce.

Má okamžitú spätnú väzbu, kde sa približne nachádza a vidí približne ako dlho bude úloha trvať

Myšlienková sieť pre kapitolu ako pomôcť dieťaťu napísať seminárnu prácu, esej, alebo projekt:

Myšlienkové mapy:

Page 46: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

46

Myšlienkové mapy sú pomerne známou metódou aj u nás. Viac informácií nájdete napríklad v knihách Myšlenkové mapy od autorov Tony Buzan a Barry Buzan v knihe Mentální mapování od Tony Buzana, alebo Mind maps for kids the shortcut to success at school. Tieto knižky vrelo odporúčam. Posledná menovaná je určená deťom, ako môžu využiť mentálne mapovanie pre úspech v škole.

4. Ďalšie typy ako uľahčiť deťom s ADHD písanie prác ak majú oslabenú pracovnú pamäť, alebo problémy s organizáciou.

Naučte ich oddeliť tvorivú fázu a hodnotiacu fázu

Naučte ich oddeliť tvorivú fázu a fázu kritického editovania. Najlepší spôsob ako prekonať bariéru, ktorú tvorí oslabená pracovná pamäť je začať písať a nechať myšlienky voľne plynúť. Keď už budú mať náčrt, alebo základnú štruktúru, povedzte im nech len píšu, bez ohľadu na pravopis, nech len nechajú svoje myšlienky voľne plynúť a nech vôbec neriešia, ako sa dané slovo píše. Toto neustále okamžité kritizovanie už urobeného brzdí tvorivý proces. Lepší postup je nechať myšlienky tvorivo plynúť a opravovať chyby až neskôr, inými slovami oddeliť tvorivú a hodnotiacu. Je to dôležité obzvlášť u detí s ADHD, lebo ich myšlienky rýchlo prúdia, rýchlo sa objavujú a miznú. Takto zabránite tomu, aby dieťa bolo neustále frustrované z toho, že dostane nápad a ihneď ho stratí, lebo sa zamýšľalo nad pravopisom, alebo sa to snažilo napísať slovo pekne a aj zabudlo, čo vlastne chcelo povedať (pre podrobnosti pozri časť . Rovnaký princíp je aplikovaný v tvorivej technike brainstorming „búrka mozgov“, kedy človek nechá plynulý priechod svojim myšlienkam bez toho, aby ich kritizoval a neskôr si vyberie (hodnotí), ktoré nápady sú dobré a ktoré slabšie. Rozdiel medzi brainstormingom a postupom, ktorý navrhujem ja je ten, že v tomto postupe otázky vychádzajúce zo štruktúry tvoria základ pre uvažovanie. Dieťa s ADHD potrebuje rámec, aby sa v úlohe nestratilo a keď mám tento rámec potrebuje dočasne vypnúť hodnotiaci proces, aby mu voľne plynuli nápady. Potom už len dieťa vyberie najlepšie nápady.

Dovoľte dieťaťu používať diktafón, alebo sa nahrávať

Dovoľte dieťaťu, aby nahralo svoje myšlienky na magnetofón, alebo na diktafón, aby sa zbytočne nezdržiavali. Problém je, že deti s oslabenou kapacitou pracovnej pamäte dokážu veľmi rýchlo myslieť, ale pomalšie píšu a horšie si pamätajú. Neskôr si môžu nahraté prepísať.

Inšpirujte ich k tvorivému použitiu fantázie

Deti s ADHD majú veľmi často bohatú fantáziu tak prečo to nevyužiť? Napríklad po tom, ako si vytvoríte štruktúru, z nej vyplývajúce kroky (ako sme to urobili v predchádzajúcom kroku) môžete sa s dieťaťom zahrať na televízneho reportéra a zahrať sa na interview, pričom mu budete v danom poradí pokladať otázky vyplývajúce zo štruktúry. Alebo môžete dieťa motivovať, aby si predstavilo, že jeho obľúbený moderátor ho pozval do televíznej show, aby sa vyjadril k (téma eseje). Dieťa si môže v duchu predstavovať, ako mu jeho obľúbený moderátor kladie otázky, ktoré vyplývajú zo štruktúry a odpovede a interview si môže buď nahrať na

Page 47: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

47

diktafón, alebo zapisovať. Vytvoriť výslednú esej je už potom len otázka toho, ako dať tieto časti dohromady, čo nie je ťažké ak počiatočná štruktúra je logická a dáva zmysel.

Alebo si môžu deti predstaviť, že sedia za jedným stolom so ľuďmi, ktorých obdivujú a predstavujú si, čo by asi oni odpovedali na jednotlivé otázky. Fantázii sa medze nekladú.

Obohaťte činnosť o prvky fyzickej manipulácie

Dovoľte im fyzicky manipulovať s kartičkami na ktorých sú myšlienky na nástenke, alebo magnetickej tabuli. Deti s ADHD sú často manuálne veľmi zručné, alebo prirodzene ich to tiahne k manuálnym činnostiam (strihanie, lepenie, hra s legom, skladačky, rozoberanie a skladanie, fyzická manipulácia s predmetmi). Ak aj nie sú mimoriadne talentované v tejto oblasti majú vzťah ku tomuto typu manipulačných zručností, a preto možnosť pohybovať s kartičkami po magnetickej tabuli je pre nich atraktívna. Kartičky s myšlienkami sú ako časti skladačky s ktorou sa dieťa môže hrať a poskladať si celkový obrázok, keď sa mu niečo nepodarí, len presunie kartičku, alebo si vytvorí novú kartičku, starú zahodí a dá ju na miesto v „sieti myšlienok“. Znie to jednoduchšie, ako prepisovať celú esej, však? Je to zároveň príjemná alternatíva ku práci s počítačmi, ak ste znepokojení množstvom času, ktoré dieťa je za počítačom. V podstate ide i činnosť podobnú tvorbe mentálnych sietí a mentálnych máp, len vo fyzickom priestore.

Využívajte vrcholnú formu na tvorivú prácu a menej vrcholnú formu na doladenie detailov

Na tvorivú prácu využívajte tú časť dňa kedy viete, že je vaše dieťa v najlepšej duševnej forme. Každé dieťa má inú krivku výkonnosti. Môžete sa spýtať dieťaťa, kedy mu to najlepšie „myslí“ a naplánovať si prácu na tvorivých činnostiach v tomto čase. Keď vidíte, že dieťa už nie vo vrcholnej forme, môžete sa sústrediť viac na detailnú prácu.

Po dokončení dieťa odmeňte

Po dokončení eseje, keď vidíte, že dieťa sa snažilo to oceňte. Alebo sa vopred dohodnite na odmene, keď dieťa svedomito vypracuje projekt, esej, ročníkovú prácu, alebo čokoľvek. Pre zoznam možných odmien pozrite časť

Slovo na záver: Dané techniky sa môžu zdať na prvý pohľad komplikované. Časom sa zdajú byť čoraz jednoduchšie, keď sa ich človek naučí používať. Dôležité je, že ich použitím sa dieťa učí logicky členiť svoje myšlienky, získava schopnosť logiky sa vyjadrovať, zlepšuje komunikačné schopnosti a to spôsobom, ktorý rešpektuje ich oslabenú pracovnú pamäť (pozri časť )

Page 48: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

48

Page 49: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

49

Page 50: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

50

Krátke zhrnutie na koniec:

Page 51: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

51

V celej knižočke som sa snažil byť organizovaný a členiť svoje myšlienky, aby bolo ľahké porozumieť môjmu spôsobu uvažovania. Na záver si dovolím voľne a neštrukturovane a nie úplne kompletne zhrnúť niektoré z možných prístupov, ktoré pomáhajú u detí s ADHD z knihy od Rief, S.D. (2008). Detaily ku každému z princípov nájdete v predošlých kapitolách.

Deti z ADHD potrebujú:

Jasnosť

Jasný, predpovedateľný časový program

Rozumné množstvo jasných pravidiel a očakávaní (dajte si pozor, aby týchto pravidiel nebolo príliš veľa).

Jasné, férové a rozumné pravidlá a očakávania

Jasne hranice a štruktúru. Stanovte jasne hranice a nedovoľte dieťaťu ich posúvať. Dajte jasne najavo, že naozaj myslite to, čo poviete vážne, aby sa dieťa naučilo, že Vaše slovo má váhu.

Dôsledné, logické a rozumné dôsledky

Pripraviť ich na zmeny a dať im čas prispôsobiť sa jej.

Podporu a pomoc

Pripomenutie a nabádanie bez dobiedzania, kriku, kritizovania.

Uznanie za to, čo robia dobre

Mať pocit, že ich slovo má váhu a zapojiť ich do rozhodovania

Mať možnosť požiadať pomôcť s pocitom, že rodičia urobia čo je v ich silách, aby pomohli

Chrániť ich pred zbytočnými stresmi a frustráciami

Pomôcť s organizáciu, časovým manažmentov a študijnými schopnosťami.

Pomôcť s usporiadaným ich pracovného priestoru, úloh a materiálov

Pomôcť im s plánovaním dopredu, dodržovaním plánu

Aby rodičia vedeli o ADHD, aby ich dobre podporovali a vedeli ich obhájiť

Dohľad nad tým, aby dotiahli veci do konca

Povzbudenie a ocenenie

Dajte si za cieľ všimnúť si a venovať pozornosť dieťaťu, keď sa správa dobre

Keď chválite dieťa buďte špecifický. Povedzte čo konkrétne z toho čo dieťa urobilo sa Vám páčilo napr. Veľmi oceňujem, že si upratal bez toho, aby som ti to musela pripomenúť.

Page 52: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

52

Páčilo sa mi ako si sa podelil so svojim bratom atď. Snažte sa, aby vaša pochvala a ocenenie nasledovali ihneď po tom, ako dieťa urobí niečo, čo chcete oceniť. Chcete totiž, aby si dieťa spojilo dobrý pocit, ktorý bude mať po pochvale s vykovaním danej činnosti. Ak táto pochvala bude nasledovať neskôr je menšia pravdepodobnosť, že si dieťa spojí tieto dve udalosti dohromady.

Viac vonkajšej motivácie

Deti z ADHD ši vyžadujú viac vonkajšej motivácie, pretože majú slabšie rozvinutú sebakontrolu z vnútra a majú problém odkladať uspokojenie. Preto potrebujú častú, okamžitú odmenu.

Pokúste sa viac motivovať odmenami, než trestami.

Deti z ADHD dobre reagujú na nové podnety preto obmieňajte odmeny, aby ste udržali záujem dieťaťa.

Trpezlivý prístup

Vedieť a cítiť, že sú dosť dobré a schopné v očiach svojich rodičov

Empatiu, trpezlivosť a odpustenie

Nácvik zručností

Pomôcť porozumieť a označiť ich pocity

Pomôcť vyrovnávať sa s pocitom frustrácie, keď sa im nedarí.

Dozor a poradenstvo v dôležitých zručnostiach

Vidieť a nacvičovať si pokojne, racionálne riešiť problémy

Vedieť, že je v poriadku robiť chyby

Príležitosť rozvíjať silné stránky

Záver:

Pevne verím, že námety v tejto knižke Vás inšpirovali a budete ochotní s týmito prístupmi experimentovať. Ako som už spomenul v úvode život je zložitý a i tie najlepšie mienené rady občas nefungujú a nemôžem popísať všetky detaily, ktoré potrebujete. Touto knihou chcem hlavne odštartovať dialóg a nový, systematický spôsob, ako je možné pomôcť vášmu dieťaťu.

Vaše postrehy, komentáre, pripomienky veľmi rád privítam (kontakt je uvedený nižšie) a veľmi rád sa s Vami osobne stretnem a pomôžem vám v aplikácii uvedených princípov, alebo iných, ak

Page 53: ADHD návrhy pre rodičov konečná verzia

53

tieto z nejakého dôvodu nefungujú.

S pozdravom

Milan Danihel

Školský psychológ Evanjelická základná škola Martin

9.12. 2011

[email protected], 043/3240261

Hlavnou inšpiráciou a zdrojom pre tieto rady mi bola moja psychologická prax, osobná skúsenosť a knižky nasledujúcich autorov, ktoré vrelo odporúčam.

Buzan, T.: Mind maps for kids the shortcut to success at school. An introduction a shortcut to success at school. Thorsons; 1St Edition edition, 2003

Covey S.R.: 7 návykú šťastné rodiny. Columbus, 1999

Covey S.R. 7 návykú vúdčích osobností. Pragma, 1997

Dawson P., Guare R. : Smart but scattered The Revolutionary “Executive Skills”Approach to Helping Kids Reach Their Potential. Guilford Press; 1st edition, 2009

Faber, A., Mazlish, E.: Osvobození rodiče, osvobozené děti. Computer Press, 2010

Grant, D. : That’s the way I think: Dyslexia, dyspraxia and ADHD explained. Second Edition Routledge, 2010

Martin L., M.D. Kutscher, : ADHD - Living Without Brakes. Jessica Kingsley Publishers, 2008Pokorná, Věra. : Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Portál, Praha 2001

Rief, S.D.: ADD/ADHD Checklist: A practical reference for parents and teachers, second edition. Jossey-Bass, 2008

Schafer, A.: Honey I wrecked the kids: When Yelling, Screaming, Threats, Bribes, Time-outs, Sticker Charts and Removing Privileges All Don't Work. John Wiley & Sons, 2009