of 53/53
Jedanaesta kuća Tradicionalno poznata kao "kuća Dobre sreće", 11. kuća upravlja prijateljstvima, podrškom, dobrotvorima i svima onima koji nam direktno ili indirektno pomažu. Ovo je kuća dobre sudbine, pozitivne nade, poverenja, pohvala, udobnosti, ciljeva i ambicija. U modernoj astrologiji vlada širim društvenim krugovima i poznanicima, većim ambicijama, političkim idealima i onima koji dele naša uverenja. Njena postavka označava prave i/ili lažne prijatelje, a takođe upravlja i našim usponom preko preporuke drugih. Istorijski je povezana sa kraljevim (ili vladarevim) miljenicima, odbornicima, savetnicima, službenicima ili njihovim saradnicima i saveznicima. Predstavlja skupštinu i savete generalno, kao i podršku vladi i vladaru. Ovo je kuća ambicija, slobode, optimizma i poverenja, koja označava ličnu snagu, motivaciju i napredak. Dobra 11. kuca u bilo kojoj karti je veoma pozitivan upliv. U horarnoj: prijatilji pitača. Pastorci, kada ih ne smatramo svojom decom (peta od 7). Prihod od profesije (druga od 10), majčin novac (druga od 10), nade, želje i lične aspiracije. Lili zapaža da ako pitač ima tajnu koju ne želi da otkrije, stanje ove kuće će pokazati da li će dobiti to sto želi. Takođe se naziva kućom udobnosti i pomoći i pokazuje mesta gde se osećamo sigurno - nešto kao sigurna luka u pomorskim kartama. U mundanoj: Parlament, posebno Donji dom, gradski i državni saveti i slična tela. Prijatelji i saveznici naroda. U kartama izbora 11. kuća će pokazati adute stranke na vlasti. U građanskom ratu suštinu i snage vladajuće klase. Nade nacije. Voters kaže:"Kada je aflikovana, pokazuje razočarane ljude". Dugoročne nacionalne planove i programe za napredak. Kempion, Begent i Harvi kazu: "takođe se odnosi na dugoročne nade, ambicije, želje i ideale društva". Mesta i institucije gde se nude olakšanja i skloništa (bolnice, azili i ostale institucije gde nam je sloboda ograničena tradicionalno su prikazani 12. kućom, ali u slučaju kada bolnicu posmatramo kao mesto koja će nam olakšati bol i nelagodnost ona je prikazana 11. kućom). U pravnim pitanjima: kada posmatramo suđenja, ova kuća može biti važna kada razmatramo odbranu - pored toga što daje opšte smernice o tome koliko će odbrana biti uverljiva, kao kuća slobode i oslobađanja, srećna i naglašena 11. kuća protivi se zatvoru i ukazuje na oslobađanje zatvorenika putem žalbe. Događaji: kao što je navedeno, ukazuje na akciju. Kada je kuća istaknuta i neaflikovana u karti događaja, imamo razloga da se nadamo pozitivnom ishodu i dobrim posledicama događaja. Medicinska pitanja: noge do članaka. Pozitivan duh predstavljen 11. kućom pokazuje dobar mentalni stav i opšti otpor lošim faktorima bolesti. Poslovno: agenti ili posrednici koji deluju u ime prodavca ili osobe sa kojom trgujete. Boja: žuta. Kvalitet: sukcedentna, muška, dnevna. Ptolomej ističe 11. kuću kao važan uticaj, jer izlazi nakon MC-a. On joj daje vladarstvo nad decom, uticaj koji je takođe predložen u nekim kasnijim radovima, na primer gde Simonid piše da Mars u 11. daje "zlu decu". Lili primećuje

Astrologija - Jedanaesta kuća

  • View
    801

  • Download
    132

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Astrologija - Jedanaesta kuća

Text of Astrologija - Jedanaesta kuća

Jedanaesta kua Tradicionalno poznata kao "kua Dobre sree", 11. kua upravlja prijateljstvima, podrkom, dobrotvorima i svima onima koji nam direktno ili indirektno pomau. Ovo je kua dobre sudbine, pozitivne nade, poverenja, pohvala, udobnosti, ciljeva i ambicija. U modernoj astrologiji vlada irim drutvenim krugovima i poznanicima, veim ambicijama, politikim idealima i onima koji dele naa uverenja. Njena postavka oznaava prave i/ili lane prijatelje, a takoe upravlja i naim usponom preko preporuke drugih. Istorijski je povezana sa kraljevim (ili vladarevim) miljenicima, odbornicima, savetnicima, slubenicima ili njihovim saradnicima i saveznicima. Predstavlja skuptinu i savete generalno, kao i podrku vladi i vladaru. Ovo je kua ambicija, slobode, optimizma i poverenja, koja oznaava linu snagu, motivaciju i napredak. Dobra 11. kuca u bilo kojoj karti je veoma pozitivan upliv. U horarnoj: prijatilji pitaa. Pastorci, kada ih ne smatramo svojom decom (peta od 7). Prihod od profesije (druga od 10), majin novac (druga od 10), nade, elje i line aspiracije. Lili zapaa da ako pita ima tajnu koju ne eli da otkrije, stanje ove kue e pokazati da li e dobiti to sto eli. Takoe se naziva kuom udobnosti i pomoi i pokazuje mesta gde se oseamo sigurno - neto kao sigurna luka u pomorskim kartama. U mundanoj: Parlament, posebno Donji dom, gradski i dravni saveti i slina tela. Prijatelji i saveznici naroda. U kartama izbora 11. kua e pokazati adute stranke na vlasti. U graanskom ratu sutinu i snage vladajue klase. Nade nacije. Voters kae:"Kada je aflikovana, pokazuje razoarane ljude". Dugorone nacionalne planove i programe za napredak. Kempion, Begent i Harvi kazu: "takoe se odnosi na dugorone nade, ambicije, elje i ideale drutva". Mesta i institucije gde se nude olakanja i sklonita (bolnice, azili i ostale institucije gde nam je sloboda ograniena tradicionalno su prikazani 12. kuom, ali u sluaju kada bolnicu posmatramo kao mesto koja e nam olakati bol i nelagodnost ona je prikazana 11. kuom). U pravnim pitanjima: kada posmatramo suenja, ova kua moe biti vana kada razmatramo odbranu - pored toga to daje opte smernice o tome koliko e odbrana biti uverljiva, kao kua slobode i oslobaanja, srena i naglaena 11. kua protivi se zatvoru i ukazuje na oslobaanje zatvorenika putem albe. Dogaaji: kao to je navedeno, ukazuje na akciju. Kada je kua istaknuta i neaflikovana u karti dogaaja, imamo razloga da se nadamo pozitivnom ishodu i dobrim posledicama dogaaja. Medicinska pitanja: noge do lanaka. Pozitivan duh predstavljen 11. kuom pokazuje dobar mentalni stav i opti otpor loim faktorima bolesti. Poslovno: agenti ili posrednici koji deluju u ime prodavca ili osobe sa kojom trgujete. Boja: uta. Kvalitet: sukcedentna, muka, dnevna. Ptolomej istie 11. kuu kao vaan uticaj, jer izlazi nakon MC-a. On joj daje vladarstvo nad decom, uticaj koji je takoe predloen u nekim kasnijim radovima, na primer gde Simonid pie da Mars u 11. daje "zlu decu". Lili primeuje

da ima podjednak uticaj kao i 4. i 7. kua. Pravac: jug-jugoistok Srodne planete: Jupiter uziva u ovoj kuci i mnoga srodna znacenja pripisuju se ovoj kuci. Kosignifikatori su Sunce i Vodolija. Imena: dobra sreca. Kuca prijatelja Dvanaesta kua 12. kua predstavlja stvari koje su skrivene, uzdrane, tajne, neposobne za akciju ili teko razumljive. Ono ponekad daje stanja koja su u ranoj fazi razvoja i jo uvek nisu prepoznata od strane svesnog (kao navedeno horarno pitanje "Da li u zatrudneti?" pokazuje da je osoba koja pita ve trudna, ali ne zna to zbog separatnog trigona Meseca i Venere, vladara V kue, koji se nalazi u 12.) Tradicionalno, to je potpuno malefina kua, povezana sa loim dogaajima, tugom, anksioznou, nevoljama, ropstvom, zatvorom, progonom, tekim radom, svakim vidom nevolje i samounitenjem. Predstavlja mesta gde javnost nema pristup, posebno onim koja se odnose na izolaciju, ili tamo gde je ogranien bezbrian ivot - na primer bolnice ili zatvori. Mnogi izvori povezuju 12. kuu sa manastirima kao mestima izolacije, ali monasi i mohahinje spadaju u 9. kuu. Vlada i skandalima uopte, linim strahovima i "prljavim veom" porodice. Primetio sam da tranzit Urana kroz ovu kuu donosi otkrivanje tajni i skrivenih poroka. Tada morate poraditi na svom stidu i strahu od buduih posledica. Barbara Voters primeuje: "izrazito loa povezanost izmedju 8, 12 i 1. kuce moe znaiti da natus razmilja o samoubistvu", dok Lili zapaa: "signifikator u 12. kui moe pokazati oajnog oveka". Njegovi opisi ukljucuju tajne, nepoznate neprijatelje, recimo ljude koji namerno podrivaju svoje susede ili ih tajno prijavljuju, izdajnici, pijuni, vraare, loe misli kojih se ne moe osloboditi, slabosti, bolesti, ropstvo. Takoe vlada velikim ivotinjama kao to su konji, volovi, slonovi, ili kao to Ezra kae "Oni koji slue da nose mukarce". Kroz nju vidimo majine roake (trea od 10), finansije prijatelja (druga od 11), bolest suprunika (esta od 7), smrt dece (osma od 5). U horarnoj: kao to je gore navedeno U mundanoj : zatvorski sistem, reformatori. Kriminalci, pijuni, tajni neprijatelji nacije (domai ili strani). Nelegalni pokreti, tajna drutva i okultne (i skrivene) grupe. Manastiri ili mesta izolacije. Prognana ili zatvorena lica. Bolnice, azili, ustanove za slabe, nemone i one kojima je potrebna pomo i nega, i u zemljama gde su takve stvari zastupljene, koncentracioni logori i oni koji su u zarobljenitvu ili ropstvu. Beskunici, ranjenici i nemoni. U sudskim pitanjima, sporovima i dogadjajima: ovo je kua zatvora i stoga kada je istaknuta u karti moe da ukae na zatvorsku kaznu za optuenog. Nevezano za krivina pitanja, moe pokazati da je poinilac zloina nepoznat ili se skriva. U konfliktima ili nesrenim dogaajima pokazuje rad sabotera, nesrene sudbinske dogaaje ili nepoznate faktore razaranja. Sunce u 12. kui u karti nekog nesrenog dogaaja pokazuje da e osnovni uzrok ostati nepoznat U medicinskim pitanjima: konkretno stopala, ali je opti pokazatelj bolesti i loeg zdravlja

U poslovnim pitanjima: posebnu panju obratiti ako je 12. kuca istaknuta u kartama vezanim za biznis. Moe biti nepoznatih faktora u radu, relevantni detalji mogu biti "isputeni" i generalna reputacija firme loa. Istaknutost ove kue ne obeava dobar ishod poslovnih aktivnosti. Boja: zelena Kvalitet: kadentna, enska, nona. Mrana kua, vai za najmalefiniju u karti Pravac: istok-jugoistog Srodne planete: Saturn uiva u ovoj kui. Lili zapaa "prirodno, Saturn je gospodar pakosti i tete". Kosignifikatori su Ribe i Venera. Imena: Loa srea. Kua neprijatelja. Lili kae: "prosto reeno - vue na dno, kao to to rade i sve ostale kadentne kue". PRVO POLJE KLJUNA RE identitet (telo) POLJE ivota ugaono kardinalno lino PRIRODNO ovan Ar PREDSTAVLJA samu linost, fiziko telo, pojava, izgled, karakter, temperament, prirodne sklonosti, zdravlje, individualnost, nain izraavanja, kako osobu drugi vide, nain na koji eli da ga drugi vide, kako pristupa ivotu, godine ranog detinjstva, pogled na svet, poetak svih poduhvata, vrline, mane, uspeh i neuspeh, sposobnost, nain delovanja, osnova ivota, neke nasledne tendencije sudbine, ivotna energija, duevne dispozicije, latentne mogunosti, inicijativa, aktivnost, borba za egzistenciju, dinamika, tendencije. DRUGO POLJE KLJUNA RE vrednosti POLJE vrednosti (sutine) koje sledi fiksno poseda (materijalnih dobara) PRIRODNO bik Ta PREDSTAVLJA svaki dobitak ili gubitak naim delovanjem, imovina bez nekretnina, finansijsko poslovanje, investicije i mogunost zarade, dobit od rada, finansijske mogunosti, veze, bogatstvo, unutranji talenti i resursi, oseanje sopstvene vrednosti, potreba za ispunjenjem linih emocija i vrednosti uopte, materijalni dug, lina sloboda, tekua imovina, dnevne potrebe, hrana, vlasnitvo, korienje okoline, uivanje, promenljiva imovina, obrtna sredtsva, sloboda, srea nesrea u materijalnom smislu, odnos sa posrednicima, kraj koji sami uzrokujemo. TREE POLJE KLJUNA RE svest POLJE odnosa padajue promenljivo relacija (komunikacija)

PRIRODNO blizanci Ge PREDSTAVLJA svi oblici komunikacije, praktian intelekt, inteligencija, svesni ili objektivni um, nain miljenja, blia okolina, sestre i braa, roaci, komije, veoma bliski prijatelji, saobraaj i saobraajna sredstva, kratka putovanja, pisanje, govorpisma, dokumenta, jezik, izleti, ogranieni horizont, line vetine koje uzima zdravo za gotovo, nove ideje koje moe prihvatiti, sposobnost uklapanja u okruenje, potreba stvaranja. ETVRTO POLJE KLJUNA RE bezbednost POLJE zavretka ugaono kardinalno zatvoreno PRIRODNO rak Ca PREDSTAVLJA poetak i kraj ivota (zavrne godine ivota), majka u mu. otac u en. dom, roditelj koji je vie uticao, porodica, privatni ivot, sve to je privatno, privatnost, koreni, dom koji e stvoriti, naslee, imovina u nekretninama, zavretak svih stvari, posmrtna slava, mesto sahrane, subjektivno JA, temelj na kojem gradimo svoj karakter. Rasa, domovina, zaviaj, nekretnine, tajni trezor, ognjite, karakter, naslee oca, pretci, naslee predaka, embrio i grob, kolevka, atavizmi, elja sigurnosti, nasledni talenat, sudbinsko polje, psiholoki koreni. PETO POLJE KLJUNA RE kreativnost POLJE ivota koje sledi fiksno lino PRIRODNO lav Le PREDSTAVLJA deca, ljubav, ljubav koju prua, emotivni stav, eros (seks), zadovoljstva, sport, zabava, mesta zabave, laka zarada, pekulacije, oblast u kojoj je kreativan i originalan, dramska knjievna i uopte umetniku sposobnost, mladost, kola, lutrija, igre na sreu, igre, hobi, razbibriga, veselje, veze mladosti, ispunjene elje, darovi, talenat za javne nastupe, praznici, godinji odmori, izdavatvo, politika, drutvena pitanja, obrazovanje dece, klubovi i udruenja kojima pripada, vebe, odgoj, ukras, rasno poreklo, otkria, odela, preduzea, trudnoa. ESTO POLJE KLJUNA RE dunost POLJE vrednosti (sutine) padajue promenljivo poseda PRIRODNO devica Vi PREDSTAVLJA svakodnevnica, lini rad, navike, posao, zanimanje, kolege, okruenje na radnom mestu, sve okolnosti koje utiu na zdravlje (ne bolest, eventualno profesionalna bolet), neposredna povezanost rada i zdravlja, deo tela koji trpi, posluga, kuni ljubimci, oni kojima izdaje stan, oni koji od nas zavise, odea i nain na koji je nosi, rutinske delatnosti. Zainteresovanost za jelo, higijenu i nain ishrane. Nesvesno JA, sposobnost prilagoavanja, konfor, hrana, nametaj, tale, domae ivotinje, pomonici, potinjeni, robovi, rod ene,

radionica, krize srednjeg ivota, starost, poznati neprijatelji, nii neprijatelji, kraj uzrokovan rasom i linom borbom. SEDMO POLJE KLJUNA RE saradnja POLJE odnosa (partnerstva) ugaono kardinalno relacija PRIRODNO vaga Li PREDSTAVLJA brano i poslovno partnerstvo, brak, razvod, stav i kvalitet braka, brani drug, broj moguih brakova, javna ast, kako ga javnost prihvata, otvoreni neprijatelji, saradnja sa drugima, nedostatak saradnje, svi poslovi sa javnou, ugovori, sporazumi, pogodbe, parnice, ono to najvie nedostaje, najjae karakterne osobine, babe, dede, one koji mogu delovati na nae ime, poslovni ortaci, konkurenti, protivnici, odnos sa stranim licima, drugovi, konkubinat, kupo-prodaja, procesi, rasprave, pravde, diskusije, zadruge, sudovi, sve to je nasuprot linosti OSMO POLJE KLJUNA RE regeneracija POLJE zavretka koje sledi fiksno zatvoreno PRIRODNO korpija Sc PREDSTAVLJA seks, smrt, naslee, podrka dobijena od drugih (moralna, finansijska, fizika ili duhovna). Ukazuje na obolenja, stradanje, teke bolesti, rane, operacije, velike opasnosti. testamenti, tajne, porezi, osiguranja, duhovna i fizika regeneracija, psiholoki preporod, alimentacija, hirurgija, fatum, spavanje, duboka istraivanja i ispitivanja, skrivena imovina, imovina naih partnera, strah, udarci, sudbina, gubitci. Naslee od javnosti, ene, ortaka, mrtvih. Crna magija, dunosti-prava, drugi svet, otuena deca, okultne stvari, prilagodljivost univerzalnom ivotu, mo partnera, velike promene. DEVETO POLJE KLJUNA RE aspiracije POLJE ivota padajue promenljivo lino PRIRODNO strelac Sa PREDSTAVLJA vii um, veroispovest, vie obrazovanje, inostranstvo, poslovi sa strancima, stranci i daleka putovanja, zakon, dravno pravo, religija, svetenstvo, crkva, boanska mudrost, dubokoumno razmiljanje, intelektualni ivot, ideali, snovi i vizije, intuicija, etika, javno mnjenje, publikacije, socijalni poslovi, veliki poslovi, pouke koje stie tokom ivota, predvianja, bela magija, metafizika, apstrakcije, odreen pogled na svet, slava, nauni putevi, promena misli, istraivanja, evolucija, otkria, odnos sa daljinama, vii ivot, super ego, nauka, filozofija, psihologija, unuci, kult DESETO POLJE

KLJUNA RE ugled, ast POLJE vrednosti (sutine, statusa) ugaono kardinalno poseda PRIRODNO jarac Co PREDSTAVLJA profesija, uspon, poloaj, dostojanstvo, ast, renome, upliv, slava, reputacija, ego, pozicija u drutvu, status, ugled, unapredjenja, ambicije, poslovne i drutvene aktivnosti, poslodavac, vlast, svaki autoritet kojem smo podreeni, lina ostvarenja, nain na koji ga drugi vide i vrednuju, lini uticaj u krugu u kome ivi, vrhunac ivota, drugi roditelj, crkva kao organizacija, karijera javnih linosti, dovrena dela i iskustva, delatnost i uspeh, iscrpno delo, dostignue drutvenog poloaja, vladar, otac u mukom a majka u enskom horoskopu. JEDANJSTO POLJE KLJUNA RE drutvena svest POLJE odnosa koje sledi fiksno relacija PRIRODNO vodolija Aq PREDSTAVLJA lina sposobnost za prijateljstvo, stav prema prijateljima i poznanicima, nade, elje, lini ciljevi, protekcije, kasnije dobijena deca, ljubav koju prima, svi neemotivni odnosi, penzija, plodovi poloaja, novac koji kroz posao stie, okolnosti nad kojima nemamo mnogo kontrole, ta u ivotu najvie eli, pastorci i usvojena deca, nain kojim sagledavamo druge, humanitarni interesi, velike i male organizacije, krugovi koji su na neki nain u vezi sa naom karijerom, simpatije okoline, vernost, poverenje, neutralizacija, vaspitai, antagonizmi. Korist od prijatelja, slube, zvanja. Socijalni poslovi, svi koji unapreuju linost. DVANAJSTO POLJE KLJUNA RE podsvesno POLJE zavretka padajue promenljivo zatvoreno PRIRODNO ribe Pi PREDSTAVLJA nepoznate, skrivene, jake i slabe strane. Patnja, tuga, ogranienja, tajne radnje, tajne, hendikepi, izolovanost, razoarenja, mesta izgnanstva, zatvori, bolnice, ludnice, manastiri, neistraena daleka mesta, ostrva, uzdranost, inhibicije, progonstvo, skriveni neprijatelji, prikrivene opasnosti, tetu koju sami sebi nanosimo, ilegalni poslovi, stvari koje krijemo od drugih, pozadinu, istraivanja, subjektivne oslonce, nesvesno JA, unutranja svest, milosre, saoseanje, rad za javno dobro, tekoe koje odbijamo da priznamo i sa kojima ne elimo da se suoimo, tajni neprijatelji, nevidljive prepreke, ogranienja, kazne, zatvori, ropstvo, hronine bolesti, divlje ivotinje, izgnanstvo, napad mase ili kriminalaca, tube, podvale, brige, iskuenja, procesi, psihike komplikacije, prevare, socijalni poslovi (u bolnici, zatvoru ), nostalgija, strah od ivota, smrt izaziva muenje ili sebemuenje. Prva kua Vitae - ivot je najvaznija "kua" u horoskopu Predstavlja va podznak - Ascendent je taka svesnosti, mesto sastanka naeg unutranjeg bia sa spoljnim okruenjem. On otkriva nain na koji ispunjavamo svoju sudbinu. Ascendent

modifikuje itav horoskop i uslovljava znaenje ostalih polja i planeta u njima. Vrh prve kue je Ascendent ili znak u usponu. Ovo je jedna od najvanijih taaka u prirodnom horoskopu i ona precizno pokazuje stepen i znak na istoku horizonta u trenutku Vaeg roenja. Zbog Zemljine rotacije, jedan stepen zodijaka die se iznad horizonta otprilike svake etiri minute; stoga i sami moete uvideti koliko je vano da se zna precizno vreme roenja.Prva "kua", a posebno njen poetak - Ascendent - pokazuje Vae prirodne sklonosti i tendencije, individualnost i nain na koji se izraavate. Ona pokazuje kako Vas drugi vide, takoe i nain na koji elite da Vas drugi vide. Utie na pristup ivotu, Va pogled na svet, izgled i pojavu, kao i na poetak svih Vaih poduhvata... Ascendent je slika koju dajete svetu, ali i prozor kroz koga Vi sami sagledavate taj svet. Na fizikom nivou, to je Vae telo u onom prvobitnom obliku, nasleenom od roditelja. U Ascendentu ste sami, u tom uzdiucem stepenu nekog znaka na horizontu smesteno je Vase "Ja", Vasa licnost koju ste okruili i sakrili (Ascendent je maska!), osnovni karakter svog Sunca i odgovor na pitanje kome pripadate, koga krije Vas Mesec. Ascendent je u ljubavnim odnosima vazan jos i zbog toga sto se na suprotnom kraju Zodijackog kruga, suprostavljeno nasem JA, nalazi TI - tacka na kojoj se nalazi Descendent, skriveni deo nase licnosti, ono sto nam nedostaje i za cim tragamo kako bismo ono JA jednom pretvorili u MI. Prva kua je Ascendent i najvanija od svih ugaonih kua. Predstavlja: - vau linost - karakter - temperament - zdravlje - sposobnost delovanja i preivljavanja - ponasanje - roenje - poetak ivota - individualnost - line kvalitete - izgled - fiziko telo - svest o sebi Planeta koja se nalazi u prvoj kui opisuje i nau prvu reakciju - govori i o tome kako nas drugi doivljavaju - nain na koji elimo da nas drugi vide - kako mi vidimo druge - vladalac horoskopa opisuje i kotpoinjemo stvari u ivotu - pokazuje prirodne sklonosti i tendencije - nain na koji se izraavamo - utice na pristup zivotu - nas pogled na svet - gradja tela - glava (mozak). - kakvi smo kad se probudimo. Prirodni znak Ovan (vladar Mars).

Derivatne kue (12/2 : znai da je prvo polje dvanaesto drugom polju) Dalja znaenja: 12/2 - kasa, neprijatelji sree 11/3 - prijatelji brae, blinjih, ministara, nade brae, roaka, braa prijatelja, bibliofili 10/4 - baba oca, upravnici, stari grad 9/5 - put djece, njihove manguparije, susreti ambasadora, snovi djece, putevi razonoda i kola 8/6 - nasljedne bolesti, smrti podreenih, epidemije, oporavak, narodne tradicije, 7/7 - upliv ene i drutva, ponovne veze, pacifisti, ene ortaka i protivnika, neprijatelji neprijatelja 6/8 - vrijednosti starina, akti uspjeha, autopsije, koe 5/9 - zadovoljstvo puta, misionari, radost uenja, jeresi, sportske igre, mornarske kole 4/10 - otac majke, kraj situacije, moi drave, asti, poloaja, mauzolej 3/11 - braa nasljednika, publikacije, pisma i putevi ministara 2/12 - dobit od tajnih neprijatelja, bolnica, kanjenih i sl. Mnogo planeta u polju: koncentriran na sebe, ne da se poduavati, indiferentan za druge, namee svoju volju. U drugim oblastima astrologije, kao to su horarna, elekciona i dr. ova kua prikazuje onoga koji pita pitaa (querent); Njegovo telo, ali ukoliko je pitanje vezano za zdravlje ova kua predstavlja glavu; Ime pitaa Dakle ako ja pitam (na primer) predstavlja mene; moe da predstavlja I Nas ako na primer elim da znam Hoemo li potpisati ugovor (na primer moj mu I ja sa nekim tamo...) dakle 1 kua predstavlja Nas. Hoemo li pobediti Francusku u fudbalu? Opet smo Mi predstavljeni prvom kuom (jer iako ja ne igram za na tim, ja ih podravam tj. navijam za njih, identifikujem se sa njima); Predstavlja I optu/generalnu situaciju lokacije pitaa (mene recimo)pa ako pitam Hoemo li imati toplo leto? gledamo opet 1 kuu generalnu situaciju; to se tice generalne lokacije na primer to moe da bude i recimo brod na kojem ja plovim trenutno i tome slino; ivot, vitalnost i zdravlje. Rast, boja, ten, forma i oblik tela. tariji izvori pripisuju joj uticaj na intelekt, nain na koji um funkcionie i govor. Uopte, I polje predstavlja centralno meto za linost i nain izraavanja. Kako opisuje fiziki izgled, stanje ove kue pokazuje i stepen line vitalnosti i snage. U horarnoj: predstavlja samog pitaa. Ako je pitanje vezano za svakodnevnu situaciju sa kojom pita nije direktno povezan, ve samo zainteresovan, onda kroz I kuu gledamo osobu za koju pita pita. Na primer, za pitanje o ratu, I kua oznaava zemlju pitaa, jer se on identifikuje sa njom i izraava zabrinutost za nju. U mundanoj: obini ljudi i opte tanje nacije. Dravu i njene tanovnike u celini, njeno opte tanje i prosperitet. U sudskim sporovima: onog ko inicira spor. Poetak suenja, tuilatvo. U dogaajima: onog ko naini prvi korak. U poslovnoj astrologiji: onog ko prvi naini ponudu. U ratu napadaa, u sportu domai tim.

U medicinskoj astrologiji: glavu i lice: oi, ui, usta, kosu, nos, jezik, zube. Kulpeper pie: sve to je iznad prvog vratnog prljena. Satrun, Mars ili Severni vor u ovoj kui ukazuju na deformitete lica ili dela tela koji je predstavljen izlazeim znakom; Lili primeuje: kada je Ovan na AC, znak, mlade ili oziljak sigurno na glavi ili licu; ako je AC na prvim stepenima znaka, oiljak je na gornjem delu glave; ako je na sredini, mlade, znak ili oiljak bie na sredini lica; ako je pri kraju, lice je oteeno blizu brade, prema vratu." Predstavlja samog pacijenta i odnos njegovih vladara pokazuje njegovu snagu, za razliku od vladara 6. kuce, koji predstavlja bolest. Ako je vladar 1. kuce jai od vladara 6., pacijent e ozdraviti. U poslovnoj astrologiji: kupac Boje: bela i svetle boje. Lili kae: "ako pitate koje je boje odea bilo kog oveka, ako mu je signifikator u I kui i u odgovarajuem znaku, boja odee je bila bela, siva ili svetla varijanta boje tog znaka; takoe kada je pitanje vezano za stoku, kada je signifikator u ovoj kui, to oznaava da su svetle boje". Simbolizam bele boje je u odnosu sa pomeranjem Ascedenta kao izlazee tacke, to znai - donoenje sunca. Kvalitet: kardinalna, muka, dnevna Pravac: istok Srodne planete: Merkur uiva u 1 kui. Lili kae: "zato to predstavlja glavu, jezik, miljenje i memoriju. Kada je dobro potavljen u ovoj kui daje dobre govornike". Ovan i Saturn su kosignifikatori: "za nas je ova kua prva, kao to je Ovan prvi znak, a Saturn prva planeta; i kada je Saturn ak i osrednje dobro poloen u ovoj kui, u bilo kom dobrom aspektu sa Jupiterom, Venerom, Suncem ili Mesecom, obeava dobru konstituciju i zdravlje, a obino i dug ivot. Imena: itoni ugao, Ascedent (ono to izlazi), Horoskop (vladar sata), Anatol (itok, izlazak sunca), Kua ivota U razmatranju natalnog horoskopa se uvek polazi od I kue, koja predstavlja samog natusa ta kua mora biti analizirana koliko i sam znak Ovna i Mars, jer I kua predstavlja energiju oveka. Ono to je energija kod jedne osobe to je njen lini Mars, znak Ovna, vladar I kue i I kua. Prva kua predstavlja energiju osobe, to nije samo psiholoki portret osobe. Ova energija moe biti malefina ili benefina, privlaiti razliite energije, ona je sudbina natusa, koja je definisana koliinom i kvalitetom energije. Kvalitet energije daje smer, a koliina daje mogunost da natus bude slobodan. U konaanom smislu, da bi ovek bio potpuno slobodan od svog horoskopa, on mora imati odreenu koliinu energije, koja ga izvlai od svake sudbine. Ukoliko je poznata osnovna mitoloka pria o leteem Ovnu sa zlatnim runom, koji je mogao da poleti, i da na taj nain izvue iz teke sudbine bilo koju sudbinu - ta simbolika je sadrana u simbolici I kue bilo koje osobe. Energija je lina osnova, u konanoj varijanti svako ivo bie je neka vrsta energije. Pored onoga to je lino prestavljeno I kuom, i kroz ono to je natus nasledio poloajem Marsa u natalnom horoskopu, koji je za svaku osobu energetski dodatak, posmatraju se Mars i njegov dispozitor. Takoe, kroz razreenu sliku kroz prirodu Ovna, i odatle natus neto moe imati, meutim I kua sadri sam vrh energije koja je konkretno fokusirana, i ta energija ini glavnu sudbinu jedne osobe. Postoji nekoliko stvari koje treba razmatrati kada je I kua u pitanju. Od energije se formira I ono to e osoba sama da ini, ali i sve one stvari koje se osobi dogaaju. Ukoliko je izlazei znak (znak na Asc-u, u I kui) mukog kvaliteta, oekuje se da su primarno stvari koje natus radi stvari koje mu se dogaaju. Ukoliko je enski znak na Asc-u, osobi se stvari dogaaju. To je, naravno, jedno vrlo uopteno i iroko pravilo, ali ono definie

u osnovi da li energija ide ka natusu ili je on prima, da li je on taj koji deluje ili ne - da li odreeni znak na Asc-u donosi sudbinu ili je natus u toj prirodi. Prvi pokazatelj je, dakle, osnovni polaritet znaka muki znaci imaju tendenciju da ukau da je osoba upravo ta koja deluje koja je u toj prirodi, dok enski znak nosi tendenciju da kae da e se osobi dogaati stvari koje su vezane za simboliku znaka koji je u pitanju. Ipak, to je tek prva osnova. Ono to daje vrlo konkretnu sliku, gde se ve zna da li osoba gubi ili dobija od toga, je kada se pogleda kua koja odgovara izlazeem znaku. Naime, svako ima vladara kue koja vlada njime ukoliko je izlazei znak Raka, natus je definisan IV kuom, pored Meseca koji e se sigurno posmatrati kao planeta koja njime vlada. U IV kui se posmatra povoljna ili manje povoljna simbolika. Ukoliko je nepovoljnost vezana za IV kuu, u toj meri osoba duguje simbolici izlazeeg znaka. Najee je ona energija od koje je natus sainjen pokazatelj da li je natus pravi predstavnik tog znaka, to mora biti potvreno kroz kuu koja odgovara tom znaku, jer e ona biti tada harmonino postavljena, ili kada ima dobre osobine tog znaka da dobije od njega. U suprotnom natus nosi znak sudbine, obeleen je da duguje tom znaku. Ne moe se znati dok se ne pogleda kua odgovarajua znaku na Asc-u, da li, naprimer, ovek sa Ribama na Asc-u jeste vrlo spiritualna priroda, ili je u pitanju osoba koja je roena da ivi u zatvoru, da ima odreeni problem sa psihom. Mora se pogledati njegova XII kua da li natus duguje Ribama ili one duguju natusu - u zavisnosti od toga ta je u prirodi te kue, to se dobija tako to se ovek vezuje za svoj Asc odreenom energijom. Natus je mogao stei Asc tako to se vezao odreenom energijom za nega na pozitivan nain ili na negativan nain. Dovoljno je samo da se ne voli neka stvar veoma mnogo, i natus je vezan za taj znak na negativan nain, on e postati taj izlazei znak, i u toj kui, ili kroz vladara e imati problem. Na drugi nain, natus se mogao vezati za taj znak tako to ga veoma voli, i tada e imati isti izlazei znak, ali e kua koja je vezana za taj znak, ili vladar kue, biti povoljni postavljeni. Ipak, najee je sluaj da su ljudi u dugu od znaka koji je na Asc-u. Izlazea kua e primarno govoriti o tome, ali je i planeta svakako vaan predstavnik jer ona govori o daljoj sudbini natusa. Ascedent Ovan U sluaju da je Ascendent natusa u znaku Ovna, energija je veoma fokusirana na samu linost. Znak i kua koja primarno govori o osobi u ovom sluaju je I kua, zato treba posmatrati sve planete u njoj, i aspekti koje primaju. Ukoliko su u I kui malefici, ili su loe te planete loe aspektirane, re je o naglim dogaajima osoba je izloena udarima sudbine na brz, nagao nain, puno toga e zavisiti od injenice da je ona upravo takve prirode. Porebno je dodatno pogledati vladara I kue, videti u koju sferu on ide o emu se radi, ali I kua ve dosta govori o pozitivnoj ili negativnoj sudbini natusa. U meri u kojoj je sudbina negativna, osoba moe imati potekoa od svih novih stvari koje zapoinje, imati problem koji je uzrokovan svesno, njenom prirodom. Ukoliko je I kua pozitivna osoba e imati uspeh od svih akcija koje sama zapone. Dobar primer za ovo je horoskop e Gevare, koji je bio Ascendentalni Ovan, sa Uranom na Asc-u i Marsom, vladarom I polja, u Ribama i XII kui pa je naravno jedan deo svog ivota on proveo u ilegali. esto je sudbina Ovna da bude izdat od svojih prijatelja, ali i za druge ivotne situacije Uran u Ovnu je ve prilino riskantan znak. Ascedent Bik Ovaj ovek je u osnovi vezan za materiju on e dobijati novac ili e imati problem sa njim, odnosno moda nekome neto duguje. Ako je natus , tokom nekog ranijeg ivota, dolazio do novca na nepoten nain, sada e u II kui imati odreene probleme, i tu e se i sada videti pohlepa koja postoji. Priroda osobe se ne pokazuje samo kroz izlazei znak, ve se obavezno analizira i kroz kuu koja odgovara izlazeem znaku. Stoga, u sluaju izlazeeg Bika, treba

vie posmatrati njegovu II kuu ukoliko su tu smeteni malefici, natus e biti vezan za novac biti pohlepan, on e imati tendenciju da se bori za finansije veoma snano, i tu e ulaziti u date probleme. U zavisnosti od prirode malefika, moda e on doivljavati sliku ovog problema samo kroz gubitke novca ili kroz stalnu borbu i konflikte. U meri u kojoj je druga kua dobra, ili ako je vladar I kue u dobrom odnosu sa vladarem II, to bi bile vrlo povoljne kombinacije, jer je ovakva osoba dobro integrisana, ona je dobar predstavnik svog izlazeeg znaka. Prva kua je sudbina, i ukoliko natus duguje toj kui koja odgovara njegovom izlazeem znaku, njegova eneregija je oteena, pa je I priroda oslabljena, i to nije naroito sretan factor za samu osobu. Ascedent Blizanci Pitanje je da li je ova osoba vrlo inteligentna, ili je u pitanju neko ko e svojim odlukama stvarati iznova pogrenu stvar, gde e njoj biti dato da odluuje, a ona donosi neku negativnu sudbinu. Ako je u III kui smeten Saturn, ili je vladar III kue loe postavljen, u toj meri Blizanac na Asc-u e imati potekou u odluivanju onoga ta eli, ili e pogreno doneti odluku. Treom kuom natus misli i ukoliko je ovo oteeno u natalnom horoskopu, osoba e gubiti, njoj je dato da njena sudbina bude definisana njenim mislima, a one su pogrene i loe, slabe, kao da ona ne ume da vozi svoj horoskop. U suprotnom, ako je sve iz serije 3 dobro postavljeno, natus e biti vrlo inteligentan. Ascedent Rak Ovo je jedan od najosetljivijih znakova na upliv sudbine. Pre svega jer je Mars u padu na 28 stepenu ovog znaka, to ukazuje na to da je u osnovi ovo pozicija za one kojima e se stvari primarno, tokom itavog ivota - dogaati. On u znaajnoj meri zavisi od sopstvenog pore kla, od porodice, zato treba posmatrati njegovu IV kuu, jer e ga to primarno definisati, definiu ga uslovi genetike, vezanost za jednog od roditelja. Njegovo Ja je po defoltu manje samim tim to je roen sa ovim Asc-om, on e dosta zavisiti od slike predaka, to moe biti odlino ako je ta slika dobra (ako mu daje snagu), meutim ukoliko nije pozitivna ovo je znak na koji sudbina najvie deluje. Kao to je Mesec zavistan od Sunca, jer prima svetlost od njega. Ascedent Lav U ovom sluaju moe postojati problem sa ocem, sa srcem, egom, moda i sa kvalitetom linosti ili je ovo osoba koja treba da bude kreativna, stvaralaka, koja ima sposobnosti da vodi. Da li natus duguje Lavu ili Lav duguje natusu? Treba posmatrati V kuu, vladare, i sve to postoji u njoj, kako je aspektovano. esto je ovde kombinacija da natus moda delimino duguje u odreenom smislu, a sa druge strane ima i pozitivne osobine znaka. Izlazeem Lavu je u osnovi primarno dato da deluje, ba kao to je Raku bitno da sudbina ide ka njemu, zato bi u najboljem smislu Asc u Lavu bio kreativan znak, onaj koji moe da stvara, ali samo ukoliko je V polje natalnog horoskopa dobro postavljeno. Ascedent Devica Natus je moda roeni bolesnik, ili ima neki zdravstveni problem, on mora nekome da slui, nekoga da lei, da pomae, takoe mora voleti da radi. Jedan broj Devica jeste radoholiar, ali to e zavisiti od VI kue. Ve u prvom (izlazeem) znaku neto je reeno, i glavna pria ve stoji u njemu, nakon toga se posmatra VI kua. Ako natus sa Asc-om u Devici, ima Marsa u VI kui, izvesno je da je ova osoba u najgorem sluaju vrlo kritiarski nastrojena, ali bie i sklona bolestima, razliitim problemima na oslu ona ustro kritikuje, i neprijatna je, jer Venera u osnovi nije bliska znaku Device. ak i kada je sve to dobro postavljeno, isti Mars u znaku Device nee umanjiti sve navedene osobine, ali e osoba biti pored toga jako vredna (u

suprotnom je problematina na poslu, ak i sklona fizikim povredama). Na ovaj nain posmatrajui kuu koja odgovara Ascendentalnom znaku, svaki izlazei znak se personalizuje, jer nisu sve Device, Vage i Lavovi isti. Personalizovana Devica se dobija tek spajanjem kroz VI kuu. Ascedent Vaga Ova kombinacija najee nosi problem u braku, jer je najtei deo za oveka da uspostavi balans izmeu suprotnosti. Vaga je jedini znak koji je predmet, stoga on upravo govori o toj ravnotei i presudi, zato se kod Vage esto vidi efekat ogledala Vaga je sve ono to je njena VII kua, gledati vladare. Vaga moe da bude dobro samo ako je partner potpuno srean sa njom, ukoliko on nije ok, i ona e biti jako nezadovoljna. Osoba koja je Asc Vaga zavisi od situacije u VII kui, treba pored toga posmatrati koje su planete u Vagi, ali I kako je postavljen Mars u njenoj natalnoj karti, jer ona od toga zavisi. Upravo je u tome problem to ljudi ne gledaju druge ljude kao to bi sebe, to bi Vaga trebala initi vie od svih ostalih, jer je ona znak odnosa i partnerstva. Za jednu Vagu ne postoji mogunost da je ona zadovoljna, a da njen partner to nije, ona to intuitivno osea, ali da li moe da razume i koriguje to je ve drugo pitanje. Ako je u takvom natalnom horoskopu Marsa u kvadratu sa Saturnom, ona e sa lakoom okriviti partnera za sve tekoe On je teak, on je problem, ja sam fina - za Vagu je to kraj, to je razlog problema u braku. Osobe sa Asc-om u Vagi najee nemaju dobru priu o braku jer je to znak otvorene sedmica, i takav natus trai nita manje do savren odnos, to je vrlo teko ostvariti. Izlazei znak korpion Ovo jeste drugi Marsov znak, ali za razliku od Ovna ovo je znak enskog Marsa, pa se pripadnicima ovog Ascendentalnog znaka, ee stvari dogaaju. Ovo je vrlo enski znak, koji uvlai energiju poput vira, ili crne rupe. Bitno je da li je natus u stanju da sadrajem svoje VIII kue transformie energiju, da li ima neku dobro postavljenu planet u svojoj VIII kui, koja moe da spaava da iz loeg dogaaja izvue na dobro, da operie poput hirurga. Ne postoji planeta benefik koji se lagano osea u znaku korpiona. Saturn, ako je dobro postavljen, moe dati neto dui ivot. Uran, u sluaju da je natus svestan naina na koji treba da ga koristi moe takoe biti povoljan. Ascedent korpion Ascendentalni znak, natus moe biti poput dobrog prijatelja, koji moe da izvue natusa iz loe situacije, neko ko moe da okrene iz zla u dobro, pod uslovom da je VIII kua dobra. Ukoliko VIII kua nije dobra, onda je i sam natus, u meri u kojoj ima problem sa svojom kuom i vladarem, u opasnoj situaciji. korpion mora vie od svih drugih, umeti da krui energijom, da je u stanju da je transformie i menja. Kada natus ima negativnu korpionsku prirodu, pitanje je da li je on opasan za drugog ili za sebe o tome mogu govoriti malefici u VIII kui, ali ako je tamo smeten benefik (Mesec, Venera) osoba ugroava sama sebe. Ascedent Strelac Ukoliko je vrh I kue natalnog hotroskopa u znaku Strelca, postoji mogunost da osoba bude vrlo moralna ili da nasuprot tome bude problematina ba sa zakonom. Ovo je znak morala ili filozofije, etike. Potrebno je posmatrati IX kuu natalnog horoskopa ukoliko je tu Sunce ili Jupiter, i ako su dobro postavljeni onda je to personalizovani Strelac. U suprotnom, on moe esto biti u problemu sa zakonom. Ascedent Jarac Ideja o uspehu u karijeri, o neemu to bi vremenom trebalo da se stvori, o onome to e biti napravljeno. Ovaj znak je, ba kao i kod Raka, veoma tesno povezan sa sudbinom, sa uplivom

sa strane i priom o genetici. Kroz ovaj znak e sve mnogo vie ii, nego kroz druge stvari koje su u najkonkretnijem smsilu sudbinski predodreene, koje su neminovnost. Treba pogledati X kuu, naravno i Saturna, jer natus je u toj prirodi, to je njegova sutina on moe biti jako korektan ako je dobra X kua. Za Jarca je vano da ne grei, da ume da prihvati. To je znak gravitacije, sve stvari konano gravitiraju u jednu taku, i doi e vremenom, kad-tad. Ako je dobro postavljena X kua, osoba samo treba da pusti, vreme e sve dobro doneti, ovo je izreena presuda ono to e neminovno biti dobro za nju. Ascedent Vodolija Osoba je u osnovi okrenuta novim stvarima, iznenadnim promenama u ivotu i slino. Da li je ona haotina, sklona rizicima, potpuno izvan sistema, da li je opasna videe se u XI kui. Ako je tamo Mars, izvesno je u pitanju osoba vrlo nagle prirode, njoj se dogaaju opasne stvari, posebno u onoj meri u kojoj je Mars loe aspektiran sa neim. Ukoliko je nasuprot tome, u XI kui, dobro postavljen Jupiter, sa npr. Uranom natusu je sudbina dala da ide daleko, da oslobaa ljude to je super predstavnik Vodolije. Asedent Ribe Pitanje je da li je to spiritualna osoba, ili neto sasvim suprotno. Natusu je dato da ivi kroz svoju dvanaestu kuu, i bolje je ako je ona jako dobra, jer je osoba tada jako mona na jedan fini, suptilan nain. Ta duhovna mo, mo atmosfere koju neko ume da stvori moe da postoji ako je ovek Riba Asc, a dobra mu je slika XII kue. U tom sluaju, on na vrlo nevidljiv nain, magian u osnovi, moe stvoriti atmosferu za sve dobre dogaaje. Dvanaesta kua se prvo pojavi, pre I, pre nego to e se osoba roditi. To su duhovi uvari, to je natusov suptilni svet, gde god da natus ide, dvanaestica se pojavljuje pre samog tela, pre Asc-a. To je i miris, kao to se u ivotinjskom svetu pre pojave samog tela osea miris. Ako je ta suptilnost dorbo postavljena onda nee nikada biti ozbiljnih ivotnih potekoa. Sledei korak u analizi, kako bi se personalizovala I kua, je posmatranje planete koja vlada izlazeim znakom. Jedna sudbina osobe, koja se odnosi na to gde je usmerena njena panja I energija, definisana je tom planetom (gde je ona postavljena u koji znak i kuu), i stanjem njenog dispozitora. To su dve stvari i pre nego to se zapone tumaenje kompletnog horoskopa, treba pogledati vladara Asc-a, i njegovog dispozitora. Jer je vladar Asc-a poetni poloaj natusa, a njegov dispozitor je pokazatelj sudbine u koju natus ide. Ukoliko je natus Asc u Lavu, a Sunce (vladar Asc-a) je u V polju to je odlino. U suprotnom, ako je Sunce u znaku u kom bi vladar voleo da se nae (ako je to sada Mars, kao vladar I, i nalazi se u Lavu), a Sunce je otilo u Vagu to nije dobro, ne iz razloga to je to znak Sunevog pada, ve Marsovog izgona. Ako je Sunce otilo u znak Jarca, to je ve odlino jer bi Mars voleo tamo da se nae, jer je kao dispozitor Sunca u znaku u kom bi Mars najvie voleo da bude kroz vreme, i da ima naravno to bolje aspekte. Naredni korak u samoj je analiza sadraja I kue. U njoj mogu postojati odreene planete, I vie od jednog izlazeeg znaka (moe se desiti da postoji ukljeten znak u I polju). Nain posmatranja I kue, koja je uvek glavna sudbina natusa (na fizikom nivou, to je sudbina sve dok je u telu) ne moe da izae iz ovog okvira, samo je bitno znati ta se posmatra. Pre svega, sam vrh I polja, je uvek glavno polje energije, sve ostalo postoji ali smanjuje svoj radijus, i slabiji je upliv tih planeta koje se nalaze na sredini ili ka kraju I kue natalnog horoskopa. Ne moe se rei da natus ima neku planetu u I polju, ukoliko je ona postavljena na 5 stepeni od vrha II kue to je ve slabo, moe se rei da e se dogoditi na kraju ivota, ali osoba nije sainjena od energije te planete. Ta planeta koja je na kraju I kue, ak snanije deluje na II kuu, jer se smatra da je na njenom vrhu. Planeta koja je na sredini I kue ima odreeni upliv,

ali ne onoliko jak koliko bi imala da je na vrhu, ve deluje sa svega 50% snage. Ako nema nijedne druge planete, ona e opisati natusa ali ne previe snano. Druga stvar koju je vano pratiti je da e svaka planeta koja je udaljena (ako je na sredini I kue) doi u fokus panje sredinom ivota. ivot oveka tee od vrha I do vrha II kue, uvek je process posmatranja od poetka ka krajevima, ali itava kua e priati svoju priu. Ako se vidi da znak koji se menja jeste u dobroj vezi sa izlazeim znakom npr. ako je osoba Asc Rak, i I polje prelazi u znak Lava, ako su Mesec i Sunce odlino postavljeni u dobrom aspektu to je super faktor da e osoba biti snana i uspeti, jer je ona dobro integrisana, ima punu energiju. Energija se lomi kada I polje poinje u jednom znaku i nastavlja u drugom ukoliko postoje dva materijala koja su spojena dobrim aspektom, energija postaje jaa, nego da je sama od jednog materijala, dobila je jo jednu dodatnu komponentu koja e je podrati da ide dalje. Ali ako je kvadrat izmeu ova dva vladara I polja, prvog koji je na izlasku i sledeeg koji dolazi, negde se polomi natus jer opada njegova energija. Tekst o znaku na ascedentu - Aleksandar Imiragi II Polje "Porta inferna" Vrata pakla" - sektor imovine - dnevne potrebe - novana pitanja - finansijske i materijalne prilike - zarada - sve to nam predstavlja neku vrednost - nae finansijsko stanje - poslovanje - imovinu (sa izuzetkom nekretnina) - investicije - mogucnost za zarade i svaki dobitak ili gubitak do koga je doslo Vasim naporima - nagovestava nase unutrasnje talente i resurse - nasu potrebu za ispunjenjem - nase emocije - osecanje sopstvene vrednosti i osecanje vrednosti uopste - licna sloboda - polje materijalnog duga - onos prema materijalnim vrijednostima - novac - zarada - sticanje sigurnosti i stabilnosti II kuca ukazuje i na ishranu, koja vrsta namirnica bi nam vise prijala, ta volimo da jedemo itd Talenat Glas Grlo Jezik Usne grkljan tiroida porodica uopte: bez posmatranja posebnih veza izmedju njenih pripadnika

ovo se polje konsultuje po pitanju oseanja, emotivnosti Dobro aspektovana druga kua u saradnji sa estom, osmom i desetom moe ukazivati na bogatstvo vlasnika natalne karte. Sta bi trebalo da se gleda kod kupovine i prodaje akcija. Osim drugog polja, vjerovatno bi trebalo da se konsultuje i 5. polje, Jupiter, a sta se gleda da bi se znalo kada je povoljan trenutak za rizik?? -Uran ukazuje na rizik. Mislis na akcije nekog preduzeca? Ja mislim i 8 jer je to imovina drugih ljudi.... Mozda i Merkur posto su akcije nesto pojedinacno, a Merkur predstavlja papir, dokument. Ako bi Ju, Me i Ur bili u dobrim aspektima, pa jos i ok aspekti sa vladarom 8 kuce ili sa planetama u njoj, to bi trebalo da da povoljan ishod. Prirodni znak Bik (vladar Venera) U Horarnoj, elekcionoj i dr. opisuje pokretno vlasnistvo pitaa. Ukoliko nije pokretno, kao vasa kua na primer, onda ne pripada 2 kui; Dakle moj auto pripada 2 kui, a ne recimo 3 kui (setite se znaenja same stvari i funkcije te stvari); Moj novac, moj bankovni racun, moje akcije u kompaniji sve je to 2 kua; Onaj klavir to smo spominjali je ito 2 kua (pokretno vlasnistvo, pa sve i ako toji na itom mestu ve godinama i skuplja prasinu). Na sudu recimo - to je Moj advokat i oni koje svedoce u moju korist; Moj advokat znaci brani mene i onda je predstavljen 2 kuom; meutim 'globalno' advokati pripadaju 9 kui kao 'ueni ljudi'; Druga kua predstavlja i grlo i sve to u njega staje, hrana na primer. Bogatstvo, materijalnu sigurnost, zaradu, sva pitanja vezana za bogatstvo ili finansijske prirode. Nain sticanja bogatstva (u kombinaciji sa znakom na vrhu, planetarnim vladarom i njegovim stanjem). Line stvari i dobra, imovinu, prihod, dobitke, napredak, novac pozajmljen drugima, profit (ili gubitak, kada je aflikovan), podrku i pomo drugih. Sukcedentne kue generalno pokazuju bogatstvo i podrku prethodnog ugla, npr. peta kua pokazuje finansijski status i pomo od oca, osma pokazuje bogatstvo partnera i neprijatelja, jedanaeta pokazuje prijatelje i podrku svakog ko je na vlasti i profit koji se dobija od biznisa. U horarnoj: pitaeve finansije i imovinu, bilo linu ili sve pokretne stvari (nepokretnosti spadaju u domen IV kuce, iako II kua i dalje upravlja i pokazuje sve finansijske transakcije, ak i kad su vezane za nekretnine). Ako neko pita pitanje vezano za prodaju svog automobila, ovo je pitanje koje spada u II kuu, a u drugim pitanjima automobil posmatramo kroz III kuu i njegovog vladara, kao i sva svakodnevna putovanja. Kada je re o pitanjima o izgubljenim stvarima, posmatramo vladara II polja ako je stvar u linom posedu pitaa. Uvek posmatramo tanje II kuce i njenog vladara kada imamo pitanje vezano za novac - kad imamo pitanje o finansijskim ugovorima, dobar vladar II nam govori o dobrom ishodu i finansijskoj koristi za pitaa, ali slab vladar II kuce, a jak vladar VIII kuce sugerie gubitak za njega i dobitak za suprotnu stranu. Ovo se poednako odnosi i za pitanja koje se odnose na kocku, akcije i berzu. U mundanoj: imovina i finansijski status naroda. Trezori, ministarstvo finansija, prihodi i sva mesta i aktivnosti koje se bave pravljenjem novca kao to su banke, berze, finansijske institucije, trzita novca i trgovina. Izvoz i novac pozajmljen drugim drzavama. Ibn Ezra smestio je hranu u vladavinu ove kuce, pa pretpostavljamo da u mundanim kartama kroz ovu kuu moemo videti stanje i vrednost useva, proizvoda i osnovnih zaliha.

Pravna pitanja i sukobi: u ratnim pitanjima: saveznici i pristalice onoga ko je inicirao sukob. Municija i resursi. U parnicama: prijatelji, saradnici, svedoci i svi oni koji deluju kao osnov za krivino gonjenje. Dogaaji: sve navedeno primenjeno na onog ko je inicirao dogaaj. Medicinski: grlo i vrat, sve do ramena. Biznis: finansijski status kupca Boje: zelena Kvalitet: sukcedentna, zenska, nocna Pravac: istok, severoistok Imena: anafora (ustajanje), kua bogatstva i sutine Srodne planete: nijedna planeta ne uiva u ovoj kui. Kosignifikatori su Jupiter i Bik. Lili kaze: ako je Jupiter u ovoj kui ili je njen gospodar, to je pokazatelj bogatstva ili srece. Sunce i Mars se nikada ovde ne oseaju dobro, ukazuju na trosenje materijalnog u skladu sa obimom i kvalitetom onog ko ga ima u karti ili postavlja pitanje. U klasinoj astrologiji znaenje II kue se obino ograniava na opis finansijske strane, i mogue je da je to neto to je veoma blisko oveku, jer je prirodno u dodiru sa I kuom. Ona je tako blizu energiji jer je i sama sposobnost oveka da evoluira kroz II kuu, da se od energije stvori aterija. ovek vredi onoliko koliko je sposoban da svoju energiju pretvori u materiju, to je ono to psiholoki moe da mu prui oseaj vrednosti, ali se i konkretno izraava u materijalnim stvarima. I vrlo je bitna II kua, pre svega jer je cilj u koji jedna energija ide poetak ivota kree od I kue I traje do vrha II, kako e natus zavriti ivot vidi se iz samog kraja II kue, nergija nestaje u materiji (I nestaje u II), ona ima tendenciju da ide ka tome, to je njen prirodni tok. Arhetipi mukog principa su Mars (predstavljen energijom i I kuom), i Sunce koje je egzaltirano u njoj, a enskog principa su Mesec i Venera, koji su po prirodi vezani za II kuu. I mukarac i ena su 1 i 2 sutina je da mukarac stvara, tei da energiju pretopi u materiju, u bazinom sistemu ivota on mora materijalizovati sebe i preneti svoju energiju, ali da bi 1 nastalo u 2 potrebna mu je ena koja e roditi neto. Raanje, nastajanje materije je osnovni prirodni proces, koji je egzistirao i pre nego to je novac postojao. Bazino muko je 1, bazino ensko je 2, 1 su Mars i Sunce, 2 su Venera i Mesec oni su jedno pored drugog, ena je faktor vezan za materijalizaciju, muki princip je vezan za energiju i snagu. Jedina energija koja je sposobna da se materijalizuje nije Ovan (odatle ona samo kree), ali tajna pretvaranja energije u materiju, tajna magije je u korpionu gde energija poinje da krui - to je i sam seksualni in, to je ona energija koja je sposobna da se materijalizuje. Mora postojati setva to je simbolizavano VIII poljem, to je seme i osemenjivanje, da bi sutra stigla etva, to je II polje. Jer svi ljudi su ve roeni sa odreenom etvom, koja zavisi od setve koju je svaki pojedinac imao pre nego to je umirao, jer je setva bila proli put kada je natus bio VIII. Stoga je jedan ivot determinisan trenutkom smrti natusa u prethodnoj prii, jer je ono to je posejano u VIII nekada, danas dalo II. Cela stvar je u tome, sudbina je I, kako ta energija nastaje u II i kako se materijalizuje. To je duh koji je ve definisan, i zbog toga ta inercija postoji, taj vor definisan je prethodnim VIII. Cela

tajna snage ivota je koliko energija iz I moe da krui kada doe do VIII, ona mora da napravi krivinu da bi mogla da se vrati ka I, to je nalije ivota, to je i smrt i sama seksualna energija koja mora biti istrajna, da bi mogla da odri ivot. Natus mora dati kako bi odravao ivot, mora da baci seme. Sutina jeste u tome da su danas bogati oni koji su morali dati, a onaj ko nema nema zato to nita nije posejao, jer ovek dobija time to daje neto. U ranije doba je to bilo rtvovanje, prinosili su se darovi Bogovima - danas se to zove investicija, ali je to postala logika na nivou jednog ivota, i vie nije toliko spontana retko neko danas investira kako bi dobio za 5 ivota, ve planira da dobije za godinu, dve ili pet, ali u ovom ivotu. Ali ta god da se poseje sigurno e mu se vratiti, to je postojei mehanizam, natus ne moe izgubiti nita - to sigurna stvar, moe se samo dati ili ne, a u VIII se uvek daje i to se vraa konano ka I samom natusu. Ako je VIII polje ta setva, onda je i pitanje zato onda ratovi da li su oni moda setva? Koliko jedan rat nastaje kao vid proienja, nakon njega dolazi do ekonomskog procvata. Japan je samo jedan od primera - do- bio je ozbiljnu lekciju u II svetskom ratu, ali je danas najjai. Ceo rat je zapravo nesvesna potreba za razvojem, nesvesna potreba kolektivne svesti kroz VIII kuu da bi bila setva, bilo gde nakon toga dolazi do jednog opteg razvoja. I Nemaka je to iskusila nakon II svetskog rata.. I jedini nain da se u jednom drutvu podri blagostanje je da su ene zadovoljne, jer je to simbolika II polja, I ako postoji drutvo kao to je nekada Japan bio, sigurno tamo sledi rat. Kao to je danas u arapskim zemljama neminovno da oni prvo pretrpe nuklearnu katastrofu, kako bi nakon toga poele promene, to je postojei model. Tamo ena danas nema nikakvo pravo, prirodno bogatstvo je ogromno, i prirodan tok je ta strahovita potreba za kruenjem, ali moraju prethodno da prou to mesto inicijacije. Jer VIII inicira II, nakon toga se dobija prirodno ienje, kao da su stvari u jednom svakodnevnom ivotu proistile, i sve poinje da se razvija. Potroako drutvo se razvija veoma naglo nakon ratova, ono privalai potrebu za sve veom kupovinom, sticanjem. Postoji balans koji je potrebno odrati, ali kruenje energije je uslov ako su gladni stomaci, ako ene nisu zadovoljne neminovno e doi do rata, jer e automatski II traiti zadovoljenje. To je kao u jednom odnosu, ako postoji odreeni nesklad, dogodi se svaa, strast, i nakon toga oni se ponovo spajaju, i ako se ne umeju spojiti nema energije koja bi meu njima kruila. Jedan ima tendenciju da se materijalizuje, koliko od svoje energije moe da napravi materiju natus je, reklo bi se u neko davno vreme, bogat onoliko koliko ena ima. Formula za bogatstvo stoga uvek ide iz VIII u II, jer bogatstvo nikada ne dolazi bez setve moe se dogoditi jedna etva ali nikako pravo bogatstvo. Druga kua je kraj I kue, samim tim i sudbina natusa, definisana koliko obavezuje prethodna smrt. Teko je osloboditi se toga, mogue je samo bitnim promenama u sebi, na nesvesnom nivou, u sferi korpiona, ali to je najdublje i najtee. Druga kua je veoma razliita u izgledu, ak suprotna I kui, i sve ono to ona daje vezano je za sposobnost uivanja u nekom ivotu, u energiji koju neko ima. Ona naravno daje oseaj zadovoljstva oveku na psiholokom nivou, ali je I svako ulno uivanje, sva ulna fizika materijalna radost. Stoga se u sluaju opisa II kue esto govori o hrani (ta natus voli da jede), ta je materija u koju voli da se pretvara, koja e mu to energija zauzvrat stvoriti dobro raspoloenje. Jer uvek je svaka dvanaesta kua osnova I, pa je tako II kua dvanaesta od III (uma) ona koja je njoj nadreena, to znai da um natusa zavisi od hrane, od materije koju on unosi u sebe, ljudi hranom unose I dobijaju atmosferu iz koje e misliti i zakljuivati. Uvek je to nesvesni deo. Hrana ima veliku vrednost ne samo na energetskom nivou, ona je nesvesna osnova misli.

Kada se u jednom konkretnom natalnom horoskopu posmatra priroda II kue, njom e se opisati sve ono to je vrednost, to e osoba tokom ivota sticati. Kljuni, sutinski signifikatora novca je Pluton, on je energija koja se materijalizuje. Jupiter moe biti predstavnik novca, za razliku od Marsa, koji je samo energija zasebna za sebe. Fokus druge kue je ta je natusu dato, to to je II kua je ve opis narednog ivota. Sledei ivot je determinisan prethodnom smru, tu je u najveoj meri sve ve predodreeno, no naravno da su promene koje natus moe nainiti dodirujui tajnu te VIII, one koje mu mogu omoguiti da promeni neki kod, ali samo odatle ne na nekom pliem nivou. U zavisnosti od znaka koji se nalazi na vrhu II kue, koji bi po prirodi stvari trebao biti enski, sakupljajui ili primajui, i u zavisnosti od planeta u njoj, opisuje se materijalni ivot na zemlji. Planete u II kui Sunce Ukoliko se u II kui nalazi Sunce, kada je re o materijalnoj sferi, osobi je dato da ono to stie ima vrednost i veliinu, da to bude plod koji e svi voleti. Ona e imati novca, imae zlato, u lepi plodovi su izrasli. Otac e taj koji e pomagati esto natusa, vremenom mu postaje onaj koji e joj donositi novac. Pored toga, novac se u svakom sluaju stie na jedan slavan, kreativan I poten nain. Slava esto ide uz ovo, naroito uz mukarca, ide linost, naroito u horoskopu mukarca jer e on svojim imenom i brendom sticati novac. Stvorie onoliko novca koliko je njegova linost sposobna da sija, zato ovo moe dati veliku zvezdu koja samo na osnovu svog imena i postojanja, stvara novac. Opisuje osobu na visokom poloaju, njegov status mu omoguava novac. Osoba moe stei materiju glumom, kreiranjem, svaki performans je mogunost zarade. Potrebno je pratiti gde je dispozitor, i potom proceniti ta je konano rezultat i u kojoj meri. Osoba moe imati jai finansijski uspeh tokom Sunevog perioda (izmeu 22 i 41 godine), to je period kada ona moe da dostigne neki svoj vrhunac. Svaki znak koji se nastavlja u II kui opisae promenu toka, nikada se ne sme zaboraviti drugi znak u II kui I gledati samo vrh pravilno bi bilo da se tumae obe planete sa oba znaka, vladara i suvladara, jer e suvladar (vladar drugog znaka u II kui) ispriati svoju priu. Sve planete koje se nalaze dalje od vrha II kue, opisuju ta e se dogaati kasnije o nainu i mogunostima sticanja novca. Ako je Sunce negde na sredini II kue izvesnije je da je to u kasnijem delu Sunevog perioda, sredina ivota oko 35-37 godine. Zavretak sa svetom novca I finansijama e se videti kroz stepen znaka kojim poinje III kua, tu je simboliki opisano. Mesec Ovo je jedna od najsimpatinijih pozicija za sticanje. Povezana je sa puno ljudi, i tamo gde je Mesec prirodno dobar, plodan, kao obeanje da e biti svega (gledati kakav je Mesec i kakva je njegova dispozicija), ali njime se opusuju ljudi koji dolaze u simbolici znaka u kom se Mesec nalazi. Neovisno da li je Mesec u Ovnu (sportisti, vojnici), u Blizancima (uenici, ljudi koji vole da itaju ), opisuje se priroda ljudi. Mesec i Venera vole da se nau u II kui, one su te koje donose novac, zarauje se veoma lako, samo je potrebno opisati profil ljudi kroz znak u kom se Mesec nalazi. Ovo moe biti i roba iroke potronje (Rak) i ishrane (Rak i Bik). Ukoliko je Mesec loe postavljen (ili teko aspektovan, loe dispozicije), govori se o promeni raspoloenja, o svim promenama generalno. Kako bi se to procenilo posmatraju se dve stvari, jer Mesec u osnovi ima dve strane koje su significirane vorovima - Severni vor predstavlja

svetlu stranu Meseca, a Juni tamnu stranu. Ukoliko je Mesec loe aspektiran, i ako postoji Juni vor koji ima malefika na sebi, ili je njegov vladar prilino lo, to ukazuje na promenljivo stanje, na to da ljudi koji bi mu trebali doneti u jednom trenutku imaju novac, a u narednom vie nisu u stanju da mu prue. Ali, ako je priroda natusovog Meseca svetla (to e se videti kroz povoljne aspekte i dobru postavku Severnog vora), videe se i da li je on dunik svoje porodice, ili ima mogunost da dobije vie to e se videti kroz vorove koji su delovi Meseca. Ljudi koji imaju konotaciju sa Mesecom i Severnim vorom e imati novca, stei e mnogo i to e im ii sa lakoom. Kada je Mesec u znaku Lava u II kui, ono to boravi u samoj osobi su ljudi koji vole lepo, raskono, i natus e dobiti vie prodajom skupih, vrednih stvari, nego nekih jeftinih, jer su takvi I ljudi koji mu donose plodove. Ako je Mesec u Ribama, i publika je njime opisana, novac se stie najbolje u prostorima koji su srodni, a natus moe teiti ilegalnim stvarima, jer takva je atmosfera. Ipak je najloginije posao usmeriti na ljude koji su na moru, to je prirodno mesto odakle natusu dolazi. Sa Mesecom u Vodoliji u pitanju je grad; u Jarcu moe doneti novac od siromanih ljudi, od mesta na kojima nema niega, tu ne treba traiti poljanu izobilja ve opisati samu simoliku toga. Mesec u Strelcu u II kui je izuzetno sretna okolnost, jer ljudi iz inostranstva daju novac, ljudi koji putuju, vole uenje i znanje, to je i veza sa nekretninama, izvozom vode. Mesec postavljen u II kuu opisuje osnovne ivotne namirnice, sve to je tena hrana, hleb i povre, sve to je bitno primarno u simbolici Meseca. Simbolika II kue opisuje poljane na kojima rastu plodovi koji su nekada zasejani. Merkur Obino je u ovakvom sluaju stvar vezana za dvojaku situaciju ili je u pitanju sitan novac koji natus stie, ili vee svote mogu doi kroz trgovinu. Moe se rei i da pisanje moe doneti novac, ali samo ako je dispozicija Merkura u neto krupno i snano (Lav, Strelac), moe dati neto posebno, inae e generalno donositi sitnija primanja. Merkur postavljen u II polje daje veu promenljivost nego u drugim sluajevima (ak i kada je sam Mesec u pitanju jer je on vie enskog tipa, vie skuplja), dok je Merkur neuporedivo drugaiji. Svakako, misli osobe su usmerene ka novcu i materijalnim pitanjima, vie bi se mogla opisati osoba koja je daleko praktinija, ali to se koliine novca tie ovaj poloaj nije garancija da e ga u znaajnom meri biti. Bilo je primera ljudi sa ovim poloajem koji su dosta stekli, ali uvek kroz trgovinu i ree kroz pisanje. Venera Kada se Venera nalazi u II polju to je vrlo lepa slika za uivanje u svim plodovima. Ovde se novac moe stei preko braka, i u mukom i u enskom horoskopu. Situacija u kojoj e novac dosta lagano dolaziti, i ako osoba zna ona moe od svih stvari koje su lepe da sa lakoom zarauje novac. Ako je Venera jo u nekom plodnom znaku ovo svakako moe biti od same hrane, ali uvek od lepih stvari, koje su vezane za ene. Mars Kada je Mars u II kui, natus je veoma nesretan u sticanju i dovodie do vie svaa ba zbog novca. Osoba e naporno morati da radi kako bi sticala, vie e troiti nego to ima, a ako i ne radi naporno sigurno e se puno svaati. Zato to Mars ne ume da uiva u tome, postojae situacija u kojoj jedna osoba troi novac, a druga stie. Mars samo rasipa, i uglavnom je ovo neharmonina priroda za Mars i za novac. Ovo lako moe doneti sliku kradljivca novca - neko e osobi ukrasti jer je ovo simbolika da do novca umesto to se ide kroz Plutona (ulaganjem), on ide direktno, ulazi u tu vonjak i uzima to nije njegovo. Svae na samom putu ka novcu.

Jupiter Ve u osnovi govori se da je ovo je dobar znak za finansije, jer je Jupiter jedan od signifikatora za sve to je veliko. On u startu zaista moe dosta uveati finansije natusa, ali ovek mora da ivi realno u simbolici Jupitera, da ivi pozitivan stav prema novcu. Novac donosi sve to je povezano sa nadom u bolje, ljudi iz inostranstva mu mogu pomoi da preko njih doe do zarade. Stvari koje su svetski poznate, veleproizvodnja, veleprodaja, sve stvari koje su masovne i velike. Generalno, retko e se pronai neko ko ima ovaj poloaj, a da to nije na neki nain iskoristio, sve to je potrebno to je da se pusti da ide u to vee stvari, to kvalitetnije I obimnije, jer ima takvu poljanu na kojoj rastu veliki plodovi. Cena njegovog rada treba biti velika, jer on ima vrednost koju mora dati sebi, da ne ulazi u neto sitno. Za natusa je vano da radi sa tom vrstom entuzijazma, jer mu lake polaze za rukom velike stvari - Jupiter treba da bude ispunjen i zadovoljan. Ovo je kao da je izraslo veliko drvo sa mnogo plodova u bati samog natusa ako je takav samo ga treba obrati, za to e sigurno postojati prilika u ivotu osobe. Jupiter u Devici, naprimer, moe dati trgovinu sa Hrvatskom, ali je on u ovom sluaju i umanjen, jer Jupiter u ovom znaku nije svoje primarne snage. Kada je u dobrom znaku za sebe Jupiter e uvek dati, ali kada je u loem znaku (izgon ili pad), potrebno je vrlo jasno naciljati kako bi se ostvarila simbolika. Tada se moe raditi sa malim, skupim, stvarima, sa mozaikom, sa manjom radnjom zdrave hrane, zrnevljem i tako stvarati svog Jupitera. Ovo je takoe sjajan poloaj za lekara, ili takvu privatnu praksu, jer svi bolesni ljudi donose novac. Naravno da nije ukusan hleb koji se dobija od bolesnih ljudi, ali to je Jupiter u Devici koji je natusu dat. Saturn Ako je Saturn u II kui postoji strah kod natusa da e biti bez novca, da e stalno nedostajati. On u sebi nosi jedan pesimizam, tednja postoji kao potreba, to je potpuno antipotroaki mentalitet. Mentalitet Saturna u II kui je nekada bio dominantna stvar potreba da se uvek jedan deo odvaja za neto, ali danas ljudi vie ne ive na taj nain, generalno vie se ne tedi na kolektivnom nivou. Saturn je taj zastareli model, strah postoji u svakoj materijalnoj egzistenciji, kao da se zna da je ta poljana esto okovana ledom, i da tu ba i ne raste mnogo, pa natus vodi rauna kada e i koliko troiti. Realna stvar je da e ivot dati plodove kasnije, ili kada drugi ne budu imali poput prie o cvrku i mravu, gde mrav ima kasnije, kada je cvrak sve svoje zalihe potroio. Dobar Saturn sigurno daje ne uivajui u ivotu mnogo, on ne toliko daje radosti u materijalnoj sferi. Ipak, vremenom natus postie jednu sigurnost koju je eleo, da stvar u vremenu moe da postoji, to je vrlo nelogino za II kuu, jer ovek ima potrebu da jede danas, i da konzumira hranu sada; a ovo je zamrziva koji slui da bi se imalo kasnije, ovo je u banci oroena tednja, ide se na sigurno i samim tim obino je neto sporiji nain sticanja. Saturn je ono to je osobi sueno da ima, ili da nema, i ako je Saturn dobar i dobar mu je dispozitor (kao to je u aklina Onazis sa Saturnom u II kui, ali i dobrom dispozicijom), tu je stvar dobro determinisana, stvar je sudbine, i ona samo treba da eka. esto postoji tradicija, ako je Saturn dobar on moe dati dosta novca, ali moe dati vezu sa precima (deda), to je neto to je zamrznuto I u meri u kojoj je dispozitor dobar, dae natusu u odreenom trenutku. Jedna od bitnih stvari koja privlai materiju je Saturn, kao sila gravitacije, privlai stvar u neku taku, i ako je on lepo uklopljen stvari idu i vreme radi za natusa. Meutim, ako nije dobro uklopljen dobro, onda dovlai dugove, ini da se osoba zaduuje, da ivi ispred svog vremena. To je druga negativna strana Saturna koja govori da e natus vremenom osiromaiti, ili e ako je dobro postavljen, vremenom dobiti. Svaki kredit i svaka pozajmica novca uvek je to to natusa obavezuje. Jedna stvar je zajednika za sliku Saturna u II polju, bio loe ili dobro postavljen, to nije lep i lagodan ivot, nije uivanje u materiji, ve postoji bojazan i oseaj padanja. Ukoliko je, naprimer, dispozitor Saturna u XII

kui i retrogradan, on govori o novcu koji je ve potroen u prethodnom ivotu. To je dug koji je ve potroen, a jo ako nije dobro aspektovan onda je i nelegalno potroen, pa i natusa vue u XII (moda ak i u zatvor). Ali uvek postoji ansa, ako ovek ima energije onda e imati sve. Ako je legalno sticanje to moe biti novac od najugroenijih, starih ljudi, dobro je negovati nekoga ko nema novca i odatle stvoriti. Uran Natusov nain za sticanje je veoma brz, nesiguran i neizvestan, i sve je neizvesniji ako on ivi u manjoj sredini. Potrebno je da sve vreme ima simboliku Urana, da ivi u gradu, okruen ljudima, sa puno kontakata i brojnim mogunostima ko je prevazilaze prosean ivotni stil, da bi natus bio prvi u inovaciji i neto stvorio. Amerika je sjajna zemlja za realizaciju ovakvog poloaja, jer ideja (Uran) i inovacija donose novac, lake nego drugde. Na drugim mestima moe se oekivati novac u igrama na sreu, posao sa tehnikim stvarima, raunarima, ali u osnovi ne toliko dobro. Uran je brz, da bi odravali ravnoteu na njemu on mora biti u pokretu, ne sme stajati, jer tada donosi gubitke. Mora se iveti kao Uran da bi se od njega dobio novac, u suprotnom se moe dogoditi neprijatan dogaaj neko natusu oduzima novac, provaljuje u stan, deava se neprijatan gubitak. Sve je brzo, a kako bi stekao on mora raditi sa rizikom, ako nema rizika nee biti ni dobitka. Kao avion ako leti sporo on e pasti, a to je vilje ili bre, to je sigurniji let. Ne treba oekivati da e se od Urana dobiti neto ako se ivi jednim prosenim nainom, u najmanju ruku ivot mora biti veoma urban. U suprotnom, gubici su od prijatelja, to su i neoekivani trokovi, jer Uran nema tendenciju da prikuplja. Uran zna za jedan sistem pokreta i kruenja on uzme jednu koliinu novca, kako bi je vratio, on uzima od nekog drugog, i tako njemu ostaje duan, ali je novac stalno u pokretu. Neptun Natus ne zna kako e rukovati novcem, osim ukoliko on sam nije sainjen od Neptuna dakle vezan za Ribe (Suncem, Asc-om, dispozicijom ili aspektima), jer je sa Neptunom sve nevidljivo, nejasno i tajno. Moe se sticati novac od filma, televizije, medija, prodaje vode, to mogu biti specijalni ukusni kolai, moe se raditi sa svim to stvara atmosferu, primarno enama rublje, arape, parfemi i mirisi, minka, svilena odea; njih e najbolje prodati televizija jer e stvoriti mit o njima. Sa Neptunom se u dananjem svetu moe napraviti arolija, ali ukoliko se to spusti na nii nivo, ako ovek nema tu rafiniranost, onda e biti mogua pria o kafanama i restoranu, o mestima gde ljudi piju. Ipak, uvek se mutna atmosfera vezuje za takav novac. Ako je Neptun loe postavljen moe ukazati na rad sa narkoticima, to je i novac koji e natus pozajmiti nekome i nikada ga nee dobiti natrag, jer je samo proao kroz njegove ruke, ali on nikada ne zna koliko ima. Uhvatiti Neptuna je kao uhvatiti duha da radi za natusa, ali taj duh treba da je dobro aspektiran i dobro postavljen, povezan sa jednom planetom, i tada e on imati potpunu mo da uspeno radi bilo ta, ali to je vrlo retka stvar. Svaka vrsta krae je mogua, sa Neptunom je riskantno u kui materije jer kao da neko nou uzima iz vonjaka. Samo ako osoba dobro zna da je otvoreno nebo, i da moe da stvor sjajnu atmosferu, da privue jako mnogo. Sa Neptunom se dobija samo uveanje slike koja ve postoji u okviru II polja, on nije u stanju da pokrene oblast finansija. Pluton Kada je u pitanju Pluton, to je ve sasvim suprotna slika od Marsa, jer je Pluton materija koja se sliva iz VIII direktno. ovek ima maginu mo da energiju pretvori u materiju, ali mora dohvatiti Plutona, jakim aspektom i dispozicijom, ali on je mo koja postoji koja je jednostavno retko data da se upravo ono to natus uloi pretvori i vrati. Pluton je tipina energija koja se materijalizuje I

stvara veliko bogatstvo. Osma kua donosi bogatstvo, pa ako je ona dola u II kuu (koja je tek mali deparac) to je u osnovi dobar pokazatelj osim ako neko ne trai da se isti taj novac vrati. U svakom sluaju ulaganje je uvek potrebno, ali to ulaganje e se po pravilu isplatiti, i to je dobar znak za svakog investitora. Ukoliko je, naprimer, slika Lilit i Pluton u II kui to e opisati slobodnu, razvedenu enu, koja vlada nekim novcem, moda od nasledstva, od biveg supruga. Pluton u Lavu u II kui je nasledstvo sa muke strane, od nekoga ko je u simbolici Lava. Pluton i Juni vor u II polju, a dispozitor u VIII polju e dvostruko potvrditi nasledstvo. Ukoliko u VIII polju ivi Mars, tu postoji problem, nasledstvo je steeno nekom borbom, nekim ratom ili svaom, pa e sada izazvati sukob sa osobama koje su u simbolici Marsa (brat natusa ili neko drugi ko je u toj simbolici). To to se nasleuje od genetike na raznim nivoima nije tako udobno, zato je takav novac bolje uloiti, dati odmah u VIII ne treba da se koristi jer je od genetike sumnjiv. izvor teksta o planetama u II polju - Aleksandar Imiragi III Polje - Dea ( Boginja) - naa intelektualnu sposobnost, kapacitet za uenje - daje indikacije i o mogunosti sticanja intelektualnog iskustva - svi oblici komunikacije, kao to su govor i pisanje - utie i na prilagodljivost naeg uma za poimanje novih ideja - sposobnost da budemo u vezi sa okruenjem - nae vetine koje se uzimaju zdravo za gotovo - intelekt, tj. svesni ili objektivni deo naeg uma - poetno sticanje znanja - analitiki um - osnovno kolovanje - odnos sa rodbinom - pokazuje neposrednu okolinu u kojoj ivimo - nau brau i sestre, kao i sve oblike komunikacije - detinjstvo - vlast - uticaje - saobraaj i saobraajna sredstva, ukljuujui tu i sva kratka putovanja - prevoz - upravlja premetajima, transferima, napredak, unapreenja, poboljanja - svim sredstvima rasprostiranja misli - odnos prema promenama - informacije - nadimak - sposobnosti - slobodna volja - ukazuje na snagu, silu, energiju, trud, - nastup, drskost - elastinost

- hrabrost, odvanost - postojanost - dranje, hod, kretanje, pokretljivost - iz tree kue se mogu videti gomile ljudi - vojne jedinice, trupe, oruje, - susedi - sledbenici, pratioci, pristalice, odanost, slubenici, saveznici, pomagai, asistenti, pomonici - kapacitete za ucenje, komunikaciju - internet - trgovina - ruke, prsti, ui, ake, nervni system, koordinacija pokreta ruku, disanje i plua, ramena - hormoni U horarnoj, elekcionoj i dr. Braa i sestre; (Ako sam ja pita) moja dnevna ruta recimo do posla i nazad; 'Kratka putovanja' Primer: ako je moja kancelarija na 10 metara od moje crkve, put do posla pripada 3k, put do crkve 9k; Pismo koje saljem (ono pismo koje ocekujem je 9k ili 3k od 7k) Traevi i glasine; Kao suprotna od 9k (koja Predstavlja moje uitelje) ova 3k predstavlja moje uenike, studente; Moje komije; Ramena, ruke, ake; Braa i sestre, roaci i lanovi porodice (ne roditelji, oni pripadaju IV kui). Komsije i komiluk. Okruenje u kom ivimo i radimo. Kratka putovanja, ili ona svakodnevna. Lili kae da ova kua pokazuje sklonost ka "cetom premetanju sa jednog meta na drugo". Pisma, glasine, izvetaji, poruke i glasnici. Komunikacije uopste. Novine, asopisi, telefoni, potanske slube. Pisana dela i ugovori. Govori i debate. Naa sposobnost da se izrazimo i komuniciramo sa drugima. Jezici, kretanje i izraavanje. U horarnoj: sve gore navedeno, primenjeno na pitaa. U pitanjima finansijske ili poslovne prirode aflikcije prema treoj kui upozoravaju na tekoce u ugovorima ili pisanim dokumentima uopte. U kartama odnosa, donosi probleme u komunikaciji ili mentalnu neusaglasenost. Mars u 3. pokazuje svae i "ukrtanje" rei; Saturn nesposobnost komunikacije. Ivi Goldtajn Dzejkobskom kaze da je ovo kua ogovaranja i gostiju i da malefik u III moe ukazati na neeljene posetioce ili isporuku. U mundanoj: glasine, propagandu, tampu. Sva sredstva prenosa vesti i informacija kao to su poste, komunikacione mreze, kompjuteri, telefoni, faksovi, novine, casopisi, E-mailovi, publikacije, knjievnost, televizija. Sistem za transport i svi vidovi unutranjeg saobraaja, kretanja i komunikacije kao to su eleznice, drumski i reni saobraaj, metroi, podzemne zeleznice itd. Obrazovni sistem, iako su deca takoe predstavljena 5. kuom. Javno mnjenje i pitanja vezana za slobodu govora, meunarodne i maternje jezike. Takoe predstavlja i odnose sa susednim zemljama i dokumenta vezana za meunarodne ugovore. Parnice i sukobi: pismena, ugovore i dela vezana za tuzilastvo. Sve pismene izjave. Sposobnost da se utice na situaciju kroz pisma i prepisku. U kartama rata: propagandu onog ko je zapoceo rat. Dogaaji: kao to je gore navedeno, vezano je za onog ko inicira dogaaj. Voters primecuje: "jako aflikovana, moe ukazati na to da onaj koji predlaze ili pocinje akciju - laze".

Medicina: ramena, ruke, sake, prsti Trgovina: pisani izvetaji, ugovori vezani za kupovinu Boja: narandzata Kvalitet: kadentna, muska, nocna Pravac: Sever-severoitok Srodne planete: radost Meseca. Lili kaze: "ako se nae tamo, posebno u promenljivom znaku, to je pokazatelj mnogo putovanja, brzim i napornim, ili ce biti vrlo retka". Kosignifikatori su Blizanci i Mars. Lili kaze: "to je jedan od razloga zato Mars u ovoj kui, ukoliko nije udruzen sa Saturnom, nije mnogo los". Ime: Dea (u znacenju Boginja, zbog vladavine Meseca). Kua brace Trea kua u svakom horoskopu opisuje sve ono to sledi iza prve dve potpuno sutinske i kljune prirode jednog ivota, dakle energije i materije, samog oveka i onoga emu on tokom itavog ivota tei tei da se materijalizuje prema II kui, bilo da je to novac, hrana ili stvaranje budunosti; konano od neke energije, koja je poela u I i koja opada kako se I zavrava. Pri kraju I kue energija je najslabija, a ta god da se nalazi pri kraju najslabije energije dogaa se pred sam kraj neijeg ivota, dok on ne ode u zemlju. Kada ode u zemlju, natus odlazi u materiju, to je sve ono ka emu je on teio. Ali sledea stvar, iza ta dva dela koja su jedan proces, je definisana onim to se razvija kao rezultat ovog odnosa, kao potrebe da se preivi, da se ivot produava, od naina na koji je ovek sticao stvara se njegova sledea priroda. Njegova I kua je njegova energija, a III je veoma blisko i slino njemu, 3 je rezultat onoga to nastaje u zavisnosti od naina na koji natus stie, naina na koji se hrani. Jedan ciklus je zavren kada se I i II spoje, zatim nastaje ono to je sledee, a trei u osnovi znai sledei - u bilo kojoj kategoriji. Kada bi se govorilo o stvaranju genetskih dvojnika oni bi bili III kua natusa, slini su ali nastavljaju dalje, oni su replika - sve to je u istoj kategoriji, pa se samo kroz proces zavren u I i II, nastavlja. Natus I materija stvorie ono to je njemu slino, ba kao to je 1+2 =3 rezultat koji se dobija prostim sabiranjem, tako se govori Ako misli ovek postoji. To je jedna ideja koja je tako blisko vezana za prirodu oveka, da III kua opisuje samu njegovu esencijalnu potrebu koju stvara nainom na koji stie neto, nainom na koji unosi hranu kakvu hranu unosi takvu inteligenciju stvara, jer hrana koja se unosi pretvara se u inteligenciju. Zato ovek jede? Ta hrana koju ovek uzima i sve materije se transformiu u materijalno stanje, obezbeujui osnovu za miljenje. Druga kua je dvanaesta od III i samim tim ona predstavlja nesvesno preduslov onoga to se posmatra. Materija, nervni sistem, hrana koju natus uzima je tako osnova na koju on misli. Stoga, kada se posmatra III kua ona moe dati jako mnogo informacija o samoj prirodi natusa. Posmatrajui kako ovek razmilja, kakav je on, esto se dobija vie nego kada se posmatra njegova I kua, jer se tamo vidi njegova energija I njegova fizika snaga, osobine i sudbina. Ipak, u svakodnevnom smislu rei III kua je ono to opisuje kakav je jedan ovek, naroito danas kada ovek sve vie postaje mislee bie, neko ko razmilja, komunicira, iji je ivot sve vie vezan za tehnike stvari. Kroz simboliku III kue zna se da li je ovek veseo, da li se smeje, da li je sklon prianju ozbiljnih stvari ili je moda po prirodi opasan, tu se vidi ta je ono to njega prirodno sainjava. Zato je III kua jedna od glavnih kua koje e opisati onih

5% svesnog potencijala kojima se mogu donositi neke odluke, kojim se moe videti kakvu e sudbinu sam sebi izboriti i stvoriti. Jer sa nekih 5 % svoje slobode natus stvara neku karmu, to nije iz njegove I kue ona je pre svega usmerena na II, na materiju i hranu - ali iza toga se razvija onaj deo njegove prirode kojim odluuje sam, to su njegove misli; on je sada sposoban i Slobodan da neto odlui sam. Tako e se iz logike III kue videti da li on stvara greke, to se ne vidi iz I kue to je energija, snaga, apsolutno nesvesno, ve definisano roenjem ali iz III kue se vidi da li e on svojom voljom i namerom da napravi ispravnu ili neispravnu stvar. Natus ima upliva na svega 5 % svojih mogunosti, jer kako su naunici utvrdili 95% ovekovog ivota je pod uplivom vegetativnog nervnog sistema, nesvesnog zato je tih 5% itav mentalni potencijal, to to ovek sam svesno stvara. Trea kua je sudbina koja nastaje natusovim procesom razmiljanja, definisana je kao takozvana padajua kua, i kao takva ona je najfleksibilnija stoga ako se na neto moe uticati kod oveka onda je to na ovaj deo. Ali, astrolog pre svega eli da utvrdi koje su to stvari koje e natus nainiti - kakva je njegova volja i gde su njegove misli usmerene. Jer ako se u I kui vidi da postoje odreeni problemi vezani za njegov ivot i sudbinu, pogleda se III kua da bi se videlo gde je usmerena ta energija, jer 1 i 3 su dva brata roena. Trei znak je ljudski znak Blizanaca, i Merkur je u potpunosti ljudska planeta, stoga ovo definie priu natusa. U I kui se vidi njegova energija, kao to se moe posmatrati kakav je brod da li je to putniki ili ratni brod, moda teretni, sve se to vidi iz energije 1, ali gde je on usmeren da li e taj ratni brod da puca ili ne, ta bitna poruka, ka emu on ide ne moe se znati bez III kue inteligencija neega. ovek misli na nain na koji ga energija vue da se materijalizuje, u III kui je sadran prohtev natusa da stie. Sve to doista formira prirodu karaktera. Kada se posmatra psiholoki profil oveka potrebno je pre svega posmatrati seriju 3 - III kuu koja je primarni pokazatelj svih misli. Stoga znak kojim ona poinje ukazuje na sve ono o emu natus razmilja, a znak u koji prelazi ukazivae na promene u njegovoj psihi, unutar njega promene u uenju, u stavovima tokom ivota. Mogue je da na poetku bude jedna planeta, npr Mars, a da kasnije putem neke promene (znaka ili planete koja se nalazi u drugom delu III kue), ovek izmeni svoje stavove nekada je bio jako otar i vai prirodno da je on takav - nagao i da e govoriti otro, ali vremenom sledi promena. Svaka planeta koja je pri kraju III je u sutini mnogo manje natusova svesna priroda koju on moe jasno koristiti, on ve ulazi u senilnost i zaborav, pa mu je ona daleko jer ee predstavlja deo svesti njegovih predaka, odakle je on postao. Na poetku jedne kue je prava priroda toga, a kasnije boja opada, i pri kraju ona je samo simbol okonanja ono to je na kraju III kue opisuje i ono to je na kraju ulice natusa, na kraju kratkog puta natusa tik pre nego to e se vratiti u IV, ali e se ista simbolika odraziti i u prostoru, i u vremenu kao nain razmiljanja pred sam kraj ivota. Moe se posmatrati kako ovek vozi, jer jednako misli. Postoje ljudi koji su vrlo brzi, veti i dobri u tome, I druge koji su brzi ali problematini; trea grupa je Saturnovskog tipa spori, korektni ali ne previe zabavni. Ako se odavde posmatra ono to bi bio i talenat za astrologiju, i talenat za neko vie razmiljanje, on je uvek povezano sa tim kako III kua razmilja to je svojevrsna vetina, koja nastaje od spajanja energije natusa sa telom, od naina na koji on stie. Moe se sasvim sigurno rei, da ako ovek krene da uzme materiju na nepoten nain, vremenom postaje veoma ogranienih mentalnih sposobnosti. Taj um e u datom trenutku da ga prevari, jer se inteligencija zasluuje sticanjem na ispravan nain. Kada se posmatra nain razmiljanja potrebno je analizirati ta rade planete koje se nalaze u III kui, vladar III kue, zatim Merkur i znak Blizanaca, i to navedenim redom to sve zajedno ini seriju 3; ta ove planete rade sa ostalim planetama (aspekti i dispozicije). One e ukazati na sudbinu koju ovek stvara svojim delima. Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem I : Logino je da je u ovom sluaju pamet kod natusa prisutna, inteligencija i vetina sarauju, ovaj ovek ve iz 1 vidi3. On zna kako da

ostvari sve to eli, I i III kua sarauju kao braa, to je odlino vostvo. Kada postoji ova dobra veza to je kao da natus poseduje Alfu i Omegu, dve stvari na dva kraja to garantuje da e sve izmeu biti dobro ostvareno. Ako postoji lo aspekt izmeu njih (kvadrat ili opozicija) ovo govori da je stvar odraena napola. Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem II: Cilj natusa je da mnogo mudrijom, enstvenijom logikom, ostvari ono ka emu ide tokom ivota. Dakle, on nije previe brz. Ovo je sjajan aspect za svaku trgovinu, za razmiljanje na praktinom nivou o materiji; natus se ne bavi toliko time da dokae da je pametan ve usmerava svoje misli ka novcu - da stvori materiju. Ovo nije stvar koja govori o nekoj genijalnosti jer je Uran u padu u znaku Bika; njegove misli su vie vezane za vrlo praktine stvari, za jasnu materiju, to ne znai da natus pored toga ne moe imati i neke druge aspekte iz serije 3 koje e ukazati na dodatne potencijale; ali pre svega on je diplomatskog stava, manje je nainjen od snage stvari. Lo odnos izmeu vladara III i II kue: Loa je osnova za razmiljanje pa natus donosi pogrene zakljuke, to je ovek i na koga hrana loe utie, i nain na koji uzima novac je esto lo. Slika krae automobila, njegova je greka to nije platio neku sigurnost bolji alarm ili parking. Vie e ga kotati da misli. Vladar III u dobrom aspektu sa serijom III: ... ili u konjunkciji sa Merkurom, jer tada priroda ovog oveka postaje markantnija u smislu inteligencije. Njegova je inteligencija fokusirana, sreena, nije razbacana ve je kvalitet intelekta naglaen. Brat je posebno inteligentan, ili je sestra uena. Bolja je tehnika opremljenost automobile je bolji, moda poseduje kompjutersku opremu sve se die na vii nivo kao to je Merkur x Merkur = Uran. Kvalitet 3 je rezultat energetskih potreba za stvaranjem. Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem IV Priroda intelekta je drugaija. Osoba poseduje dubinu uma koja moe dodirnuti ljudsku duu; ovaj aspekt je dobar za pesnika ili pisca. Kako ide ka IV on gubi otrinu a dobija dubinu, kao misli oveka dok tone u san, one se razreuju, i ulaze se u sferu Meseca - u snove. ovek ima sjajan oseaj za rei, zavisi i ta se nalazi u njegovom IV polju, ali primarno ovaj aspekt daje dodir sa duom, sa ljudima, sa masom i publikom, takva je priroda natusa. Kada je III u loem odnosu sa IV natus vremenom zaboravlja, ne moe da zapamti nita, misli same odlaze kao uenik koji tone u san pre kraja asa jer je vrh VI polja pospanost uma. Kao to je II polje zavretak I, tako je i IV zavretak III. U istoj toj seriji se moe posmatrati i bilo koja druga stvar automobil, kratko putovanje, pa su izvesni problemi u saobraaju. Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem V Ovo su pozitivni i dobri ljudi. Da bi ovek bio sretan on prirodno treba da ide ka onome to voli (serija 5), ali ljudi se toliko bave simbolikom II polja da nikako ne dostignu do V kue. Osoba sa ovim aspektom je sklona alama, vedrija je i ima ivost u svojim mislima. Sigurno bi ovaj ovek mogao da pie dobro, ali treba da pria o jednom ivotu, o neemu to bi trebalo da oplemeni itaoce. Ovo su ljudi priaju o stvarima koje vole, sa onima koje vole. Aspekt je odlian za mladost koju ovek proivi dok je u koli, dok se drui i ui tu su sigurno proivljena divna iskustva. Svaki kontakt sa decom i mladima odrava postojei mladalaki duh. Svetle su njegove misli, pozitivne, kreativne, on je roeni stvaraoc. Natus e voziti automobile koji voli, pokazuje se u njemu jer je ovo priroda Lava. Ovo je sigurno dobar, statusni automobil. Ukoliko su navedeni vladari serije III i IV u loem aspektu natus e rei pogrenu stvar osobi koju voli. On ne uspeva da uspostavi normalan kontakt sa decom jer kae neto to nehotice nanosi bol. Svoj razum mea u polje ljubavi i

time ga oteuje, umesto da prui - on povreuje. Ako zapone pisanje knjige nee uspeti da dovede do kraja, uradie deo i stati na pola puta. U svakom sluaju, on nema dovoljnu snagu da zavri ono to bi voleo, ne moe da kae nekome uljudno da ga voli - ve stane u pola reenice, ne ume da izrazi oseanja na pravi nain. Svi problemi koji stoje izmeu 3 i 5 nastaju kod osobe u I polju, jer njena energija nije jasno usmerena, kao da on nema snage da ispolji svoju prirodnu hrabrost, korektnost i panju prema neemu. On pria viceve koji nisu ba smeni, ve ponavlja ispriane; ili ne ispria priu do kraja ve kae Znam da je na kraju bilo neto smeno; on ne zna da zaokrui priu i da to bude jedna kvalitetna celina. U zavisnosti od toga koja je planeta u III kui, natus je sklon da se izvie na decu. Svakako ne treba da ide na sportska reli takmienja jer je ovo znak problema u saobraaju, osim ako je dispozicija vrlo dobra. Automobil koji bi natus eleo da ima je pokvaren. Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem VI: Devica i VI kua naglaavaju suvu inteligenciju. Merkur je egzaltiran u Devici zato je ovo vrlo praktian, analitian, sreen um. Izvesno je da su to pedantni ljudi koji e zavriti sve ono to zaponu, natus je usmeren na rad, on voli da sve to radi dovede do kraja VI kua je prirodno etvrta kua od III, to je zavretak jednog procesa III. To je i garaa, kao kua (IV) u koju se parkira automobile (III). Moe se imati dosta poverenja ako se poslovno sarauje sa osobom ovog tipa. Ukoliko su u loem aspektu natus je nervozan, neuredan. Postoji problem u glavi, ak i drugi fizioloki problemi. Ako serija 6 loe utie na neto iz serije 3 postoji fiziologija koja je problematina zbog misli to su i psihosomatske bolesti, koje u zavisnosti od prirode planete mogu postati opasnost za sam nervni sistem i mozak. Natus nije dovoljno sreen, obeava da e uraditi neto ali ne uspeva; ima nameru da doe ali se pojavljuju prepreke koje ona ne ume da rei. Ovo je osoba koja strano puno energije troi na kritikovanje drugih, bavi se nepotrebnim stvarima kritikovanje je uvek gubljenje vremena, jer se tu toliko energije troi da se uopte ne radi prava stvar. ovek treba da je usmeren na simboliku V polja (sve to voli), jer tu je u stanju da neto stvara. Ali ako ga vee VI u negativnom smislu natus je stalno nezadovoljan svim oko sebe i proputa ivot. Problem je i sa tim to ne ume da zaradi novac jer poseduje problem sa parnom kuom. To su polovni automobili. Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem VII: Ovo su ljudi skloni diplomatiji, oni umeju lepo da komuniciraju sa drugim ljudima. Pored toga imaju mogunost da izmene i pomire mnoge stvari, I da na taj nain vie utiu na ispravnost stvari nego oni koji imaju dobar odnos III i I. ivot natusa zavisi u ogromnoj meri od njegovog partnera onaj koji ume da uspostavi dobar odnos e izmeniti mnogo toga i u sopstvenom ivotu. Konano, 3 mnogo loginije komunicira sa 7 nego sa 1 jer su to vazdune kue, to je priroda srodnih elemenata. Merkur i Venera su vrlo dragi i prijatni ljudi koji mnogo toga mogu da postignu kroz odnose sa drugima, pa su u stanju da pomire sve to je bilo problematino. Ovom oveku je jako vano da ume da uspostavi odnose, jer se oni definiu u jednoj energiji natusa. Primarni odnos u ivotu je odnos sa partnerom ako sa njim to ume da uradi na ispravan nain ivot moe izgledati mnogo drugaije. Svako bi mogao imati potpuno drugaiji ivot ako bi iveo sa drugim partnerom, jer sa jednim partnerom se ivi kroz simboliku jedne planete na koju ona obavezuje, i koja ima svog dispozitora; a ako se ivi sa drugim partnerom, ivi se u simbolici sasvim druge planete i njenog dispozitora. Sve je to jedan ivot i isti natalni horoskop, ali su druge planete u igri i one definiu sudbinu. Stoga, ako 3 gleda 7, to su srene okolnosti jer se oni vole ba kao to voli 11 to je peta kua od VII. Ovo su I ljudi koji e uspeti da ispune svrhu Merkura uspostavljanjem dobrih odnosa sa drugim ljudima, oni e rei pravu stvar, ili su otvoreni da prime dobar savet i da sve bude ok. Ovo je osoba koja prirodno vozi lepo i udobno. To nije sportski tip automobila, ali je u estetskom smislu prijatan jer je Venerijanske

prirode - moe biti kupe, ali nije veliki ve omanji. Ukoliko elementi iz serija 3 i 7 nisu u dobrom aspektu to se vie ovek trudi da napravi bolji izbor, to je sklon da izabere ba pogreno. Osoba potpisuje pogreno jer je VII kua stvar formalnosti, pa e natus potpisati ugovor koji e se kasnije pokazati kao pogrena odluka. Sve je to samo posledica slabosti samog natusa, jer su III i VII muke kue, i ako je osoba jaka ona ima hrabrosti da donese odluku i ne ide u slabost. Ali ova osoba je slaba i nema potpuni oseaj, ima nedovrenu priu to je karakteristika kvadrata da je uvek nesiguran (kako god izgledao on nema sigurnost u svojoj pojavi). Naroito kvadrati sa Marsom i Saturnom su negativni, jer on izgleda pomalo grub, ali kako se ulazi u koren njegove prirode, ulazi se u natusovu nesigurnost koja je duboka, jer je kvadrat na pola puta, pa njegove misli nisu do kraja definisane. Ako nema veoma jako I polje, ako to ne probudi u sebi ona nije dorasla svom odluivanju, pa e doneti pogrene odluke u odnosu sa partnerom, rei e pogrenu stvar. Partner je sigurno ok ako je vladar VII polja planeta koja je u dobrom znaku, ali ona ne ume da komunicira sa njim pa e izgubiti zbog svojih rei. Kada je re o loem aspektu osoba nee biti sretna time kako automobil izgleda, moda nije u boji u kojoj bi ona htela, postoji problem sa estetikom. Bie uvek nesporazuma i svaa sa partnerom tokom vonje u kolima. Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem VIII: Ovo je rizina kua jer je VIII kua esta od III, kao sama po sebi ona je dvostruko riskantna. Za sam um donosi tendencije da su ovi ljudi opasni natus e razmiljati o smrti, donositi nezgodne odluke, bie sklon psovkama. Njegov um je stalno u kategoriji velike brzine i strasti, stoga lako moe biti ostraen zato se ova kombinacija moe povezati sa kriminogenom u datom horoskopu. Kada je u pitanju dobar aspekt ovek je okrenut svim stvarima koje su ezoterine po svojoj prirodi, on e da gleda u sve to se inae ne gleda. Osma kua je tunel ispod zemlje, on je krivina koju natus ne vidi, to je mistino polje smrti, trenutak odlaska on i to moe da posmatra, njega to interesuje, ali mora biti sainjen od posebnog materijala sa dobrom aspekturom i dispozicijom; u protivnom ovo ne ide na dobro jer nema ta obian ljudski um (Merkur) da trai u VIII kui. Imae bolestan ili opasan um (jer je esta kua od III ), i stoga je neudobno - samo za specijalne namene moe biti dobar aspekt. Ovaj ovek misli ispred drugih, zato to zna ta e biti iza krivine on zna i kako e se vratiti investicija, jer razmilja unapred. Prosean ovek ne razmilja toliko dugorono jer nema zakrivljen um, ve mu um ide jasnom vidljivom logikom od 1 do 3, to je prava linija. Ali ovde postoji sposobnost da se gleda dalje, sa posledicom, ovo daje pronicljivost stoga je odlian za one to e otkrivati, za sve istraivae (da li je to ezoterija, ili neka druga oblast stvari koje su nepoznate uobiajenim ljudima). Ali on mora da ima kao automobil dobre hladnjake, u protivnom su tu velike strasti i energije, i bie sklon nezgodnom reniku, da govori teke opasne rei koje vuku u podzemlje i smrt, i koje ubijaju. Ne smatra se da je ovek sa kojim je lagano komunicirati, osim ukoliko je potrebno da on svojim reima izlei, izmeni i promeni jer ima mo kakvu drugi nemaju. Ovo je vezano za sva tajna i okultna znanja u svojoj najboljoj varijanti. Mnogo je ee slika opasnih situacija sa ovim poloajem, dovoljno je da je aspekt lo ili malo nepovoljna dispozicija da bi ova osoba