of 13 /13
1 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu Pilihan raya merupakan asas berkerajaan sendiri dan memberikan peluang kepada rakyat memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Pilihan raya di negara kita bermula dari peringkat majlis perbandaran, peringkat negeri dan seterusnya Pilihan Raya Majlis Perun- dangan Persekutuan 1955. Pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu diadakan selaras dengan peruntukan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kerajaan Persekutuan membentuk sebuah Jawatankuasa Pilihan raya bagi Majlis Mesyuarat Perundangan untuk mengkaji dan membuat cadangan tentang perkara tersebut. Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan diwujudkan pada tahun 1950 yang memberikan kuasa kepada majlis tempatan un- tuk mengadakan pilihan raya. Pilihan raya majlis perbandaran yang per- tama diadakan di George Town, Pulau Pinang pada tahun 1951. Pilihan Raya Per- bandaran George Town diadakan untuk memilih sembilan orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran George Town Hari pendaftaran pemilih diadakan sela- ma enam minggu mu- lai 17 Mei 1951 hing- ga 30 Jun 1951. Seramai 14 514 orang pengundi mendaftar untuk membuang undi dalam pilihan raya ini 1. Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur di- adakan pada Februari 1952. 2. Pilihan raya ini diadakan untuk merebut 12 kerusi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur bagi kawasan Sen- tul, Bangsar, Imbi dan Petaling Jaya. 3. Dalam pilihan raya ini, UMNO bahagian Kuala Lum- pur dan MCA bahagian Selangor mengadakan ker- jasama dan bergabung. 4. Gabungan pada peringkat awal ini dikenali sebagai Perikatan memenangi 9 daripada 12 kerusi yang di- pertandingkan. 1. Seterusnya diikuti Pilihan raya majlis perbandaran bandar Jo- hor Bahru, Ipoh, Alor Setar, Melaka dan Seremban. 2. Kerjasama parti UMNO-MCA terus mendapat kemenangan dalam pilihan raya majlis per- bandaran yang dipertanding- kan 1. Pada tahun 1954, pilihan raya peringkat negeri diadakan, Perikatan UMNO-MCA telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi negeri yang dipertandingkan. 2. Kemenangan ini menunjukkan pe- nerimaan masyarakat terhadap kerjasa- ma antara kaum dalam politik pada masa itu. Pilihan raya pada peringkat awal berjaya menyedarkan rakyat tentang amalan demokrasi. Pilihan raya ini memberikan pengalaman kepada rakyat mengendalikan pilihan raya pada peringkat Persekutuan dan sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin BAB 8 : Pilihan Raya

BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya...

Page 1: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

1

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin

8.1 Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu

Pilihan raya merupakan asas berkerajaan sendiri dan memberikan peluang kepada rakyat memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Pilihan raya di negara kita bermula dari peringkat majlis perbandaran, peringkat negeri dan seterusnya Pilihan Raya Majlis Perun-dangan Persekutuan 1955.

Pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu diadakan selaras dengan peruntukan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.

Kerajaan Persekutuan membentuk sebuah

Jawatankuasa Pilihan raya bagi Majlis

Mesyuarat Perundangan untuk mengkaji dan

membuat cadangan tentang perkara tersebut.

Ordinan Pilihan Raya Pihak

Berkuasa Tempatan diwujudkan

pada tahun 1950 yang memberikan

kuasa kepada majlis tempatan un-

tuk mengadakan pilihan raya.

Pilihan raya majlis perbandaran yang per-tama diadakan di George Town, Pulau Pinang pada tahun 1951. Pilihan Raya Per-bandaran George Town diadakan untuk memilih sembilan orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran George Town

Hari pendaftaran pemilih diadakan sela-ma enam minggu mu-lai 17 Mei 1951 hing-ga 30 Jun 1951. Seramai 14 514 orang pengundi mendaftar untuk membuang undi dalam pilihan raya ini

1. Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur di-

adakan pada Februari 1952.

2. Pilihan raya ini diadakan untuk merebut 12 kerusi

Majlis Perbandaran Kuala Lumpur bagi kawasan Sen-

tul, Bangsar, Imbi dan Petaling Jaya.

3. Dalam pilihan raya ini, UMNO bahagian Kuala Lum-

pur dan MCA bahagian Selangor mengadakan ker-

jasama dan bergabung.

4. Gabungan pada peringkat awal ini dikenali sebagai

Perikatan memenangi 9 daripada 12 kerusi yang di-

pertandingkan.

1. Seterusnya diikuti Pilihan raya majlis perbandaran bandar Jo-hor Bahru, Ipoh, Alor Setar, Melaka dan Seremban.

2. Kerjasama parti UMNO-MCA terus mendapat kemenangan dalam pilihan raya majlis per-bandaran yang dipertanding-kan

1. Pada tahun 1954, pilihan raya peringkat

negeri diadakan, Perikatan UMNO-MCA

telah memenangi 226 kerusi daripada

268 kerusi negeri yang dipertandingkan.

2. Kemenangan ini menunjukkan pe-

nerimaan masyarakat terhadap kerjasa-

ma antara kaum dalam politik pada masa

itu.

Pilihan raya pada peringkat awal berjaya menyedarkan rakyat tentang amalan demokrasi.

Pilihan raya ini memberikan pengalaman kepada rakyat mengendalikan pilihan raya pada

peringkat Persekutuan dan sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri.

8.1 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

BAB 8 : Pilihan Raya

Page 2: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

2

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin 8.1 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

8.2 Proses Pilihan Raya Umum Pertama

Pilihan Raya Umum Pertama perlu diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Raja-

raja Melayu bersetuju mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan

Persekutuan (MPP). Pengisytiharan pilihan raya ini dibuat oleh Sir Donald MacGillivray.

Proses pilihan raya

bermula setelah

Penetapan bilangan ahli MPP

Penentuan sempadan

Pendaftaran pengundi

Penamaan calon Pengumuman

keputusan

Mengadakan kempen

pengiraan undi Mengundi

Rundingan Sebelum Pilihan Raya Umum

1. Sebelum pilihan raya umum diadakan, beberapa isu yang berkaitan dengan bilangan ahli

MPP perlu disepakati.

2. Pada 1 Februari 1954, Jawatankuasa Pilihan Raya dibentuk terdiri daripada 46 orang ahli.

3. Tugas jawatankuasa ini mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan.

4. Jawatankuasa Pilihan Raya ini mengeluarkan dua bentuk penyata susunan MPP yang di-

namakan Bentuk A dan Bentuk B.

BENTUK A BENTUK B

Seorang Speaker. Seorang Speaker.

Tiga orang ahli yang dilantik. Tiga orang ahli yang dilantik.

Sebelas orang wakil negeri. Sebelas orang wakil negeri.

Dua puluh orang yang dilantik mewakili kepen-

tingan tertentu.

Dua puluh orang yang dilantik mewakili kepen-

tingan tertentu.

Tiga orang dilantik mewakili golongan minoriti. Tiga orang dilantik mewakili golongan minoriti.

Dua orang ahli rasmi (Setiausaha Pertahanan

dan Setiausaha Ekonomi).

Dua orang ahli rasmi (Setiausaha Pertahanan

dan Setiausaha Ekonomi).

Enam puluh orang yang dipilih melalui pilihan

raya.

Empat puluh empat orang yang dipilih melalui

pilihan raya.

Lapan orang tambahan lantikan oleh Pesuruhja-

ya Tinggi.

TEMPOH PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN

Pilihan raya perlu diadakan tidak lewat dari bu-

lan November 1954.

Tidak menetapkan tarikh atau masa tertentu un-

tuk pilihan raya.

Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A, sedangkan Jawatankuasa Pilihan

Raya memilih bentuk B.

8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

Page 3: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

3

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin 8.1 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

1. Tunku Abdul "'Rahman berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Cheng Lock,

T.H. Tan dan kemudiannya disertai oleh Dato' Abdul Razak Hussein pada 21 April 1954.

2. Tujuan rombongan ini menyatakan hasrat menentukan tiga perlima bilangan anggota

MPP dan bilangan anggota MPP hendaklah dipilih melalui pilihan raya.

3. Semasa di London, dengan pertolongan Lord Ogmore, Tunku Abdul Rahman berjaya ber-

temu dengan ahli Parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif dan Parti Libe-

ral.

4. Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan tentang hasrat mereka melalui akhbar kepada

rakyat British dan ahli Parlimen.

Pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver

Lyttelton, Setiausaha Tanah Jajahan British di London. Namun, rundingan masih gagal men-

jayakan hasrat Tunku Abdul Rahman mendapatkan tiga perlima ahli melalui pilihan raya. Wa-

laupun rundingan tersebut gagal, mereka tetap disambut meriah di Tanah Melayu.

Persetujuan dicapai pada awal bulan Julai 1954 dan pilihan raya akan diadakan pada tahun

1955. Pada 18 Ogos 1954 hingga 19 Ogos 1954, Rang Undang-Undang Pilihan Raya

Persekutuan Tanah Melayu diluluskan bagi membolehkan Pilihan Raya Persekutuan diada-

kan sebagai langkah awal ke arah kemerdekaan.

Proses Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955

Suruhanjaya Penentuan

Sempadan Kawasan

ditubuhkan dan berjaya

membentuk 52 kawasan pili-

han raya (26 April 1954).

Rang undang-undang

diluluskan bagi mem-

bolehkan pilihan raya

diadakan (Ogos 1954).

Penamaan calon

(15 Jun 1955).

Pengumuman

keputusan

Pendaftaran pengundi

mulai 18 Oktober 1954 di

seluruh Tanah Melayu,

manakala di Terengganu

bermula 29 Oktober 1954.

Peti undi ke pusat pengiraan undi dan

proses pengiraan undi dilakukan

Mengundi (27

Julai 1955)

Kempen Pilihan

Raya (45 Hari)

Syarat untuk menjadi pengundi Syarat untuk menjadi calon

Warganegara Persekutuan Tanah Melayu. Warganegara Persekutuan Tanah Melayu.

Berumur 21 tahun ke atas. Berumur 21 tahun ke atas

Individu yang tinggal di Persekutuan Tanah

Melayu dalam tempoh enam bulan terdahulu

(dari tarikh 17 Oktober 1954 atau 28 Oktober

1954 bagi negeri Terengganu) layak untuk

memohon sebagai pengundi.

Telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu

dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum

hari penamaan calon.

Berpengetahuan dalam bahasa Inggeris

dan bahasa Melayu.

8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

Page 4: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

4

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin

Keputusan Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955

Nama

Parti

Peri-

katan

Parti

Negara

Parti Is-

lam Se-

Tanah

Melayu

Parti Ke-

bangsaan

Perak

Liga

Mela-

yu Pe-

rak

Parti

Progresif

Perak

Parti

Buruh

Calon

Bebas

Bilangan

Calon

52 30 11 9 3 2 4 18

Kerusi

yang di-

menangi

51

0

1

0

0

0

0

0

Pilihan Raya Awal di Sarawak dan Sabah

Pilihan Raya

Awal Sarawak

1. Di Sarawak,pilihan raya tempatan pertama diadakan pada ta-

hun 1956.

2. Diadakan sebagai persediaan awal ke arah berkerajaan

sendiri.

3. Pilihan raya diadakan bagi kawasan Kuching Municipal Coun-

cil (KMC) dan Sibu Urban District Council (SUDC) pada tahun

1957.

4. Pilihan raya KMC, Kuching dibahagikan kepada sembilan ka-

wasan (ward).

5. William Tan dipilih sebagai Pengerusi pertama KMC dan Ong

Kee Hui sebagai timbalannya.

6. Pilihan raya SUDC, Sibu dibahagikan kepada sembilan kawa-

san. Keputusan pilihan raya tersebut meletakkan Ting Chew

Huat sebagai Pengerusi SUDC dan Timbalan Pengerusi ialah

John Loo Ling Chong.

Pilihan Raya

Awal Sabah

1. Di Sabah, pilihan raya kerajaan tempatan pertama diadakan

pada 16 Disember 1962 di bawah Local Government Elections

Ordinance untuk 118 kawasan (ward) di pihak berkuasa tem-

patan.

2. Setiausaha Kolonial bagi Kerajaan Tempatan selaku Pe-

nguasa Pilihan Raya bertanggungjawab menjalankan pilihan

raya tersebut.

3. Seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan. Calon di 53

kawasan menang tanpa bertanding.

1. Tindakan mengadakan pilihan raya mendapat sambutan baik daripada rakyat pelbagai

kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan.

2. Pemilihan wakil yang berintegriti dan mempunyai jati diri yang teguh sangat penting

bagi memastikan amalan demokrasi diamalkan dengan baik di negara kita.

3. Pilihan raya membuka peluang yang adil kepada rakyat untuk mengambil bahagian da-

lam politik tempatan dan mengamalkan demokrasi.

8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

Page 5: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

5

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

8.3 Penubuhan Mailis Perundangan Persekutuan

1. Setelah berlangsungnya Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, negara kita melalui satu perkembangan baharu dalam sejarah demokrasi negara.

2. Parti Perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan setelah menang besar dalam

Pilihan Raya Persekutuan Tanah Melayu 1955. 3. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu

yang pertama. 4. MPP yang berperanan menggubal undang-undang pentadbiran pada peringkat

Persekutuan Tanah Melayu turut mengalami perubahan dari segi bilangan keanggotaannya.

Majlis Perundangan Persekutuan 1948

Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) pada tahun 1948 terdiri daripada wakil peringkat pen-

tadbiran pusat, Majlis Negeri, anggota kerajaan pusat dan ahli tidak rasmi seperti yang berikut:-

Komposisi ahli MPP Keanggotaan

52 orang Ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu.

3 orang ex officio Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar

Persekutuan.

9 orang Residen Residen British mewakili sembilan buah Majlis Negeri.

2 orang Wakil Negeri-negeri Selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka.

11 orang Ahli rasmi dalam kalangan Pegawai Pentadbiran Kerajaan.

Majlis Perundangan Persekutuan 1955

Beberapa perubahan berlaku secara berperingkat di negara kita selepas Pilihan Raya Majlis

Perundangan Persekutuan 1955.

Komposisi ahli MPP Keanggotaan

52 orang Ahli yang dipilih melalui pilihan raya.

35 orang Ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusa-

hawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian.

11 orang Menteri Besar mewakili negeri.

2 orang Wakil Negeri-negeri Selat (Pulau Pinang dan Melaka).

Kesan Penubuhan Mailis Perundangan Persekutuan

1. Kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan mengambil alih

tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British.

2. Proses pertukaran dan pembaharuan berlaku secara berperingkat dan mengambil masa.

Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang

menentukan hala tuju negara.

3. Kuasa pegawai British beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Namun,

masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penasihat bidang keselamatan.

4. Berlaku perkembangan penting keanggotaan MPP dalam amalan pentadbiran demokrasi

di negara kita. Ia menggambarkan kejayaan Kerajaan Persekutuan yang dibentuk dan

dipimpin oleh rakyat tempatan dan ahlinya dipilih oleh rakyat.

Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

Page 6: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

6

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

8.4 Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu

1. Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu dibentuk selepas Pilihan Raya Umum 1955.

2. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Ketua Menteri dan berkuasa menubuhkan kabi-netnya sendiri bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar.

3. Kabinet tahun 1955 terdiri daripada 10 orang Menteri dan turut dianggotai oleh tiga orang pegawai British yang memegang portfolio Setiausaha Kewangan, Setiausaha Hal Ehwal Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan.

4. Setelah mendapat perkenan Raja-raja Melayu, kesemua Jemaah Menteri ini diumumkan dengan rasminya oleh Sir Donald MacGillivray, Pesuruhjaya Tinggi British pada 4 Ogos 1955 di King's House, Kuala Lumpur.

Peranan

Kabinet

Pertama

1. Membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan

dalam perkhidmatan awam.

2. Menyambung sistem yang diguna pakai dalam Majlis Mesyuarat

Persekutuan yang berasaskan Model Westminster.

3. Mengurangkan kuasa pentadbiran British.

4. Meminta Kuasa Veto Pesuruhjaya Tinggi dibatalkan.

5. Membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan.

Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu.

NAMA JAWATAN

Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ketua Menteri

Dato' Abdul Razak Hussein Menteri Pelajaran

Dato' Sulaiman Dato' Abdul Rahman Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan

Perancang Bandar

Dr. Ismail Abdul Rahman Menteri Tanah dan Galian

H.S. Lee Menteri Pengangkutan

Sardon Jubir Menteri Kerja Raya

V.T. Sambanthan Menteri Buruh

Leong Yew Koh Menteri Kesihatan

Ong Yoke Lin Menteri Pos dan Telekom

Abdul Aziz Ishak Menteri Pertanian

1. Ketua Menteri, Tunku Abdul Rahman bertanggungjawab menunaikan mandat daripada

rakyat untuk mencapai kemerdekaan.

2. Menteri Pelajaran, Dato' Abdul Razak Hussein berperanan penting untuk membina bangsa

yang bersatu melalui sistem pendidikan.

3. Menteri Buruh, V. T. Sambanthan melaksanakan tugas bersama-sama dengan menteri

lain untuk menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Beliau mengurangkan pe-

gawai Eropah dalam Malayan Civil Service (MCS) secara berperingkat.

4. Leong Yew Koh, Menteri Kesihatan bertanggungjawab memenuhi manifesto Parti Peri-

katan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan secepat mungkin

dalam tempoh negara menuju berkerajaan sendiri.

Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

Page 7: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

7

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

Soalan Struktur

1. Pilihan raya merupakan asas berkerajaan sendiri dan memberikan peluang kepada rakyat

memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan.

a. Senaraikan pilihan raya Perbandaran yang diadakan di Persekutuan Tanah Melayu

i. ii. iii.

.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

3 markah

b. Nyatakan parti yang terlibat dalam Pilihan Raya Majlis Perbandaran George Town

pada tahun 1951

i. ii.

.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

2 markah

c. Pada pendapat anda, apakah faedah yang diperoleh daripada pilihan

raya pada peringkat awal ini?

............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

3 markah

d. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan pilihan raya dalam sesebuah negara?

.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

2 markah

2. Pada 1 Februari 1954, Jawatankuasa Pilihan Raya dibentuk terdiri daripada 46 orang ahli.

Jawatankuasa Pilihan Raya ini mengeluarkan dua bentuk penyata susunan MPP yang

dinamakan Bentuk A dan Bentuk B

a. Senaraikan penyata susunan Bentuk A

i. ii. iii.

.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

3 markah

Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

Page 8: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

8

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

b. Siapakah tokoh ke London pada 21 April 1954 bertujuan menyatakan hasrat

menentukan tiga perlima anggota MPP yang hendak dipilih melalui pilihan raya?

i. ii.

.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

2 markah

c. Pada pendapat anda, apakah nilai yang boleh dicontohi daripada pemimpin negara

yang berusaha membentuk kerajaan sendiri?

.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

2 markah

d. Pada pandangan anda, apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi kepada

sesebuah Negara?

. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

3 markah Soalan Esei

1. Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan diwujudkan pada tahun 1950 yang mem-berikan kuasa kepada majlis tempatan untuk mengadakan pilihan raya.

a. Nyatakan tentang sejarah pilihan raya majlis bandaran di negara kita. 4 markah

b. Huraikan proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 6 markah

c.i Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah syarat yang perlu dipenuhi bagi

seseorang yang berhasrat untuk menjadi calon dalam pilihan raya di Malaysia? 6 markah

c.ii Sekiranya anda sebagai pengundi, apakah ciri-ciri calon yang menjadi pilihan anda

dalam pilihan raya? 4 markah

2. Setelah berlangsungnya Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, negara kita melalui satu perkembangan baharu dalam sejarah demokrasi negara

a. Jelaskan tentang keanggotaan Ahli Majlis Perundangan Persekutuan selepas pilihan raya tersebut diadakan

4 markah

b. Huraikan kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan setelah berlang-sungnya Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955

6 markah

c.i Nyatakan peranan Kabinet pertama yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman 4 markah

c.ii Andaikan anda seorang pemimpin, cadangkan cara untuk mewujudkan sistem

pentadbiran negara Malaysia yang lebih cemerlang 4 markah

Bab 8 : Pilihan Raya Cikgu Rosle Yasin

Page 9: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

9

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin

X

Perikatan UMNO-MCA 9 Kerusi IMP 2 Kerusi BEBAS 1 Kerusi

1. Apakah rang undang-undang yang memberikan kuasa kepada majlis tempatan untuk mengada-kan pilihan raya?

ms196

A Rang Undang-undang perban-daran

B Rang undang-undang pilihan raya

C Ordinan pilihan raya Persekutuan

D Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan

2 Maklumat berikut adalah kepu-tusan pilihan raya Majlis Perban-daran.

Apakah X?

ms196

A Majlis Perbandaran George Town

B Majlis Perbandaran K. Lumpur C Majlis Perbandaran Kuching D Majlis Perbandaran Ipoh

Dalam pilihan raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur 1952 UMNO dan MCA saling bekerjasama

6 Kawasan yang dipertandingkan da-lam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur ialah

ms I. Sentul 197 II. Petaling Jaya III. Kampung Bahru IV. Sungai Besi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

7 Berdasarkan maklumat berikut, mengapakah keadaan tersebut berlaku?

ms 197

A Mewujudkan pertubuhan yang mantap

B Menjamin masa depan yang cerah

C Menyokong pemberian hak kerakyatan

D Mempunyai sumber kewangan yang kukuh

5 Pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu diadakan selaras dengan peruntukan dalam

A Rundingan London tahun 1952

ms B perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.

196 C Ordinan Pilihan Raya Perse-kutuan Tanah Melayu

D Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan 1950

4 Berapakah kerusi yang dipertand-ingkan dalam Pilihan Raya Majlis Perbandaran George Town?

A Sembilan ms B Sepuluh

196 C Sebelas

D Dua belas

3 Antara parti yang bertanding dalam Pilihan Raya Majlis Perbandaran George Town pada tahun 1951 ialah

I. Parti Perikatan ms II. Parti Sosialis 196 III. Parti Radikal

IV. UMNO A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

8 Pada Februari 1952, UMNO Kuala Lumpur dan MCA telah menjalin kerjasama dalam bidang politik. Apakah kesan kerjasama tersebut terhadap UMNO dan MCA?

ms 197

A Ditentang hebat oleh Parti Ke-merdekaan Malaya

B Mendapat bantuan kewangan daripada British

C Gagal mendapat sokongan semua kaum

D Menang dalam pilihan raya majlis perbandaran

Page 10: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

10

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin

9 Garis masa berikut menerangkan perkembangan pilihan raya di Tanah Melayu

Pilihan Raya Negeri 1954

1955

1951

Pilihan Raya Majlis

Perundagan Persekutuan

Pilihan Raya Majlis

Bandaran

11 Pada 1 Februari 1954 Jawa-tankuasa Pilihan Raya telah diben-tuk di Tanah Melayu. Mengapakah British menubuhkan jawatankuasa tersebut?

ms A Memenuhi hasrat rakyat 198 B Proses berkerajaan sendiri C Membentuk perpaduan kaum D Menqkaji hal ehwal pilihan raya

Mengapakah pilihan raya tersebut diadakan?

ms A Membentuk Sistem Ahli

197 B Memelihara hak orang Melayu

C Merintis ke arah kerjasama kaum

D Mengasaskan sistem pemerin-tahan demokrasi

16 Apakah syarat untuk bertanding dalam Pilihan Raya Majlis Perun-dangan Persekutuan 1955?

ms A Aktif dalam pertubuhan politik

200 B Berumur sekurang-kurang 21 tahun

C Tinggal Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 10 bulan

D Berpengetahuan dalam bahasa Melayu.

Siapakah tokoh yang turut mengi-ringi beliau

I. Dato' Abdul Razak Hussein ms II. Tun Dr Ismail Abd. Rahman 199 III. Tun Sambathan

IV. T.H. Tan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

10 Pengisytiharan Pilihan Raya Umum Pertama telah dibuat oleh

A Sir Donald MacGillivray ms B Tunku Abdul Rahman 198 C Oliver Lyttelton

D Dato’ Onn Jaafar

12 Jawatankuasa Pilihan Raya men-cadangkan golongan minoriti di-lantik dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Berapa ramaikah yang dicadangkan?

A Dua orang ms B Tiga orang 198 C Empat orang

D Lima orang

Tunku Abdul Rahman berangkat ke London bagi menyatakan hasrat menentukan tiga perlima bilangan anggota MPP dipilih melalui pilihan raya pada 21 April 1954.

15 Maklumat berikut merupakan usaha Parti Perikatan berunding dengan British

14 Seorang wanita menghulurkon ge-lang emas ketika Tunku Abdul Rah-man menyatakan hasrat rom-bongan ke London. Wanita tersebut ialah

A Datin Puteh Maria ms B Datin Zaiton Majid 199 C Siti Rahmah Kasim

D Ibu Zain

Page 11: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

11

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin

22 Pilihan raya awal di Sarawak di-adakan pada tahun 1956 bagi ka-wasan

ms A Sarekei Municipal Council (SMC)

203 B Miri Urban District Council (MUDC)

C Sibu Urban District Council (SUDC)

D Kuching Municipal Council (KMC)

23 .

Pilihan raya di Sarawak mendapat sambutan baik daripada rakyat pel-bagai kaum kerana

ms 203

A mereka boleh memilih wakil da-lam kerajaan

B bersedia untuk mendapat ke-merdekaan

C Mereka terlibat dalam pemerintahan

D Proses berkerajaan sendiri

24 Pilihan raya kerajaan tempatan pertama di Sabah diadakan pada 16 Disember 1962. Berapakah calon yang bertanding merebut 118 kawasan (ward)?

ms A 118 calon 203 B 202 calon

C 210 calon

D 218 calon

19 Berapa tempoh masa kempen Pili-han Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 diberi?

ms A Tiga puluh lima hari

201 B Empat puluh hari

C Empat puluh lima hari

D Lima puluh hari

17 Syarat untuk menjadi pengundi dalam Pilihan Raya Majlis Perun-dangan Persekutuan 1955 bagi negeri Terengganu ialah

ms A Boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Atau Inggeris

200 B Tinggal dalam mana-mana daerah negeri Terengganu

C Tinggal Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh enam bulan

D Warganegara Persekutuan Tanah Melayu atau British

Parti Bil Calon Perikatan 52 calon

X 30 calon Parti Islam Se-Tanah Melayu

11 calon

20 Jadual berikut merujuk parti yang bertanding dalam Pilihan Raya Maj-lis Perundangan Persekutuan 1955

Parti X ialah

A Parti Progresif Perak ms B Liga Melayu Perak 202 C Parti Negara

D Parti Buruh

21 Jadual berikut adalah agihan kerusi mengikut negeri.

Negeri Bil Kerusi

Perak 10 kerusi

X 8 kerusi Selangor 7 kerusi

Kelantan 6 kerusi

Negeri X ialah A Johor

ms B Perak 202 C Pahang

D Terengganu 18 Pendaftaran pengundi untuk proses Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan bermula 18 Oktober 1954 di seluruh Tanah Melayu. Negeri terakhir mendaftar pengundi ialah

A Terengganu ms B Kelantan 200 C Pahang

D Perak

Page 12: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

12

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin

28 .

Selepas Pilihan Raya Majlis Perun-dangan Persekutuan 1955, bebera-pa perubahan berlaku. Berapakah Ahli Majlis Perundangan Persekutu-an mewakili Negeri-negeri Selat?

ms A 5 orang 204 B 4 orang C 3 orang D 2 orang

31 Apakah Kuasa pegawai British da-lam Majlis Perundangan Perseku-tuan Tanah Melayu?

ms A Penasihat keselamatan 204 B Penasihat kewangan

C Penasihat pentadbiran

D Penasihat undang-undang

25 Mengapakah amalan sistem demo-krasi masih diamalkan di negara kita?

A Kekayaan individu dikawal ms203

B Menghalang pemusatan kuasa

C Rakyat berpeluang terlibat dalam politik

D Yang di-Pertuan Agong berkuasa penuh

30 Apakah peranan Majlis Perun-dangan Persekutuan setelah me-menangi Pilihan Raya Persekutuan Tanah Melayu 1955?

A Mentadbir Persekutuan Ta-nah Melayu

ms204

B Menggubal undang-undang pentadbiran

C Melantik Ketua Menteri Per-sekutuan Tanah Melayu

D Meminda undang-undang Maj-lis Perundangan Persekutuan

29 Apakah kesan penting penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan terhadap Persekutuan Tanah Melayu?

A Mengambil alih tugas pentad-biran

ms B Menjimatkan kos pentadbiran kerajaan

204 C Mengekalkan pentadbiran tradisional

D Mendapat pengiktirafan kuasa besar

27 Keanggotaan MPP menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi di negara kita kerana

A mendapat sokongan British ms B berlaku dalam suasana aman 204 C diketuai oleh Tunku Abdul

Rahman D dipimpin oleh rakyat tempatan

33 Siapakah wanita pertama yang di-lantik menganggotai Majlis Perun-dangan Persekutuan pada tahun 1955?

ms A Halimaton Abd Majid

205 B Datin Puteh Mariah

C Zaharah Abdullah

D Aishah Ghani

2

1

3 4

5 6

26 Gambar berikut adalah proses di dalam bilik mengundi

Nombor 4 ialah A Kerani pengundian

ms B Tempat mengundi 203 C Tempat kotak undi

D Wakil parti politik

32 Sebelas Ahlis Majlis Perundangan Persekutuan Selepas Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 mewakili

A Ketua Menteri ms B Menteri Besar 204 C Pesuruhjaya Tinggi

D Wakil Negeri-negeri Selat

Page 13: BAB 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan Raya di … · 2021. 1. 11. · 1 ab 8: Pilihan raya 8.1 : Pilihan Raya ikgu Rosle YasinBab 8 : Pilihan Raya 8.1 Perkembangan Pilihan

13

Bab 8: Pilihan raya Cikgu Rosle Yasin

38 Siapakah yang dilantik sebagai Men-teri Pelajaran dalam kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu?

ms A Tunku Abdul Rahman Putra 206 B Dato' Abdul Razak Hussein

C Dr. Ismail Abdul Rahman

D Sardon Jubir

40 Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu memperlihatkan barisan pem-impin yang berwibawa. Apakah nilai yang paling sesuai untuk mengam-barkan keadaan tersebut?

ms I. Kerjasama 207 II. Perpaduan

III. Tolong menolong

IV. Hormat menghormati A I dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV

36 Siapakah yang dilantik sebagai Yang Dipertua Majlis Perundangan Persekutuan setelah kemengan Parti Perikatan Pilihan raya pada tahun 1955?

A Raja Abdullah ms B Raja Muhammad Uda 205 C Raja Muhammad Ali

D Raja Muhammad Kasim

Bilakah ucapan tersebut dilafazkan?

A Kelab Sultan Sulaiman ms B Padang Merdeka, Melaka 205 C Sesi pembukaan MPP

D Lapangan Terbang Batu Be-rendam

34 Petikan berikut adalah ucapan Tunku Abdul Rahman.

"hari yang amat penting dalam

sejarah Majlis ini”

35 Persidangan pertama Parlimen Persekutuan Malaya berlangsung pada 12 September 1959 telah dirasmikan oleh

A Lord Ogmore ms B OIiver Lyttelton 205 C Tunku Abdul Rahman Putra al

-Haj D Tuanku Abdul Rahman ibni

Almarhum Tuanku Muham-mad

37 Majlis Perundangan Persekutuan yang baru ditubuhkan telah ber-sidang buat julung-julung kalinya di

A Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang

ms B Dewan Parlimen, K. Lumpur 205 C Kelab Diraja Selangor K. Lum-

pur D Bangunan Sultan Abdul Sa-

mad

39 Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu dibentuk selepas Pilihan Raya Umum 1955 telah di-umumkan oleh

A Sir Cecil Clementi Smith ms B Sir Malcom Mac Donald 206 C Sir Donald Mac Gillivray

D Sir Edward Gent