Bai tap giai tich liasko phan 1 tap 2

Embed Size (px)

Text of Bai tap giai tich liasko phan 1 tap 2

  • Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008For Evaluation Only.

  • BaChng I : ChuiBi 1 : Chui s. Du hiu hi t ca chui c du khng iBi 2 : Cc du hiu hi t ca chui c du thay iBi 3 : Cc php ton v chuiBi 4 : Dy hm v chui hm; cc tnh cht ca dy hm v chui hm hi t uBi 5 : Cc chui lu thaBi 6 : Chui FuariBi 7 : Php ly tng ca chuiBi 8 : Dng chui tnh tch phn xc nhCc bi tp v cc v d t gii

    Chng II : Php tnh vi phn ca hm nhiu binBi 1 : Gii hn ca hm s, tnh lin tcBi 2 : o hm ring, vi phn ca hmBi 3 : Khng gian MtricBi 4 : Hm nBi 5 : i binBi 6 : Cng thc Taylo; ng dng hnh hc ca php tnh vi phnBi 7 : Cc tr ca hm nhiu binCc bi tp v cc v d t giiTr li cc bi tp

    nh chnh gii tch ton hc phn 1 tp 2