câu chuyện thứ18: tiếng vọng

Embed Size (px)

Text of câu chuyện thứ18: tiếng vọng

Slide 1

TING VNG ...tCAU CHUYEN THU 18

C hai cha con i tham quan mt ng thch nh

Bng ngi con trt chn ku ln : i chao !t trong hang c ting ku : i chao !

Cu cu knh qut ln : Sao ngi ch nho ta ?v nghe qut li Sao ngi ch nho ta ?

Tc gin cu chi : Qun n mt !Ting trong hang nhi li y chang : Qun n mt !

Cu quay li hi cha : Th l th no vy

Ngi cha mm ci, ni ln : Anh ti qu !Lin c ting vng : Anh ti qu !

ng ni tip : Bn thng minh, tuyt vi qu !Ting vng lp li y nh vy

Ri ng n tn gii thch : Con i, l ting vng m thanh ta ni chm vo vch s di tr li.

Khi con ni nhng li kh nghe th n s di li ton nhng m thanh kh nghe

Cha ni nhng li p th n s di li nhng m thanh p !

i cng th ! Khi x vi ngi theo lng t bi, th ta s nhn li s yu thng.

Khi ta hnh ng nhng iu xu, th ni bt hnh s xy n cho chng ta.

Th nn cha ng ta mi cn dn :c gi th c bo v ... hin th gp lnh

TING VNG ...Nhng g anh em mun ngi ta lm cho mnh,th chnh anh em cng hy lm cho ngi ta. (Mt 7,12)