CERAMAH PCG SEKOLAH

Embed Size (px)

Text of CERAMAH PCG SEKOLAH

KEWANGAN (PCG) SEKOLAH MEMACU KEBERKESANAN PENGURUSAN KURIKULUM

1

PEMBERIAN PCG Bantuan Kewangan dibawah peruntukan belanja mengurus KPM kepada setiap murid sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Pemberian peruntukan: 1. PCG prasekolah. 2. PCG Bukan Mata Pelajaran - LPBT, Bimbingan Kaunseling dan Pusat Sumber Sekolah.

2

Pemberian PCG3. PCG Mata Pelajaran Teras Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina (SJKC), Bahasa Tamil (SJKT), Kajian Tempatan, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik, Sains. Sivik dan kewarganegaraan

Wajib PJK, Kemahiran Hidup, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik.

Tambahan Bahasa Cina Komunikasi, Bahasa Tamil Komunikasi, Bahasa Arab komunikasi, Bahasa Semai, Bahasa Iban, Bahsa Kadazan Dusun

3

Pemberian PCGKadar PCG Sekolah Rendah Rujuk SPK Bil 5 Tahun 2006 yang berkuatkuasa mulai 1 Jan 2007 (Pin. SPK Bil. 5 Tahun 2002) rujuk lampiran A. Agihan Peruntukan PCG - Ambil kira keperluan perubahan dari segi kurikulum: . PPSMI . J-QAF . KIA2M . PROTIM . Penggunaan ICT dalam Pengajaran.4

Agihan Kadar PCG Mata Pelajaran Teras Teras 60% Sains, Matematik, B.Inggeris (SMBI) 40% Lain-lain Mata pelajaran Agihan SMBI 40% Sains 30% Matematik 30% B.Inggeris

5

Contoh Teras RM 10,000.00 60% SMBI (60% x 10000 = RM6000.00) 40% Lain-lain(40% x 10000 = RM4000.00)

Agihan SMBI RM 6000.00 Sains Matematik B.Inggeris (40% x 6000 = RM2400.00) (30% x 6000 = RM1800.00) (30% x 6000 = RM1800.00)

6

Contoh Agihan Lain-lain : RM 4,000.00 BM (40% x 4000 = RM1600.00) P/Islam (30% x 4000 = RM1200.00) P/Moral (10% x 4000 = RM400.00) K.Tempatan (20% x 4000 = RM800.00)

7

Contoh Agihan PCG Matapelajaran Wajib PJK (30%) K.Hidup (30%) P.Seni Visual (20%) P.Muzik (20%)

8

Contoh Anggaran Belanjawan PCGBil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. . Perkara Sains Matematik Bahasa Inggeris Bahasa Melayu P.Islam P. Moral K.Tempatan PJK K.Hidup P.Seni Visual P.Muzik Sivik & Kewarganegaraan JUMLAH9

Pendapatan 2400.00 1800.00 1800.00 1600.00

Perbelanjaan 2160.00 1620.00 1620.00 1440.00

Baki (RM) 240.00 180.00 180.00 160.00

Jenis PCG dan Maksud Perbelanjaan Bantuan Per Kapita Mata Pelajaran ( Teras, Wajibdan Tambahan ) Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan P&P Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape dan lain-lain yang bersesuaian P&P Penyelanggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan P&P Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti Taman Sains, Taman Herba, dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program P&P Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses P&P samada semasa cuti persekolahan/ hari persekolahan Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan

10

Bantuan PCG Bukan Matapelajaran1. Pusat Sumber Sekolah (Meliputi perbelanjaan bagi perpustakaan dan pusat sumber pendidikan) Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan P&P Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan P&P

Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaranProgram berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses P&P samada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan Perolehan harta modal tidak dibenarkan Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi

11

Bantuan PCG Bukan Matapelajaran2. Bimbingan dan Kaunseling Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape, dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan P&P Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses P&P samada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan P&P Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. (P.P. Bil.2 Tahun 2005) Bayaran sewaaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan

12

Bantuan PCG Bukan Matapelajaran3. LPBT / LPK Sekolah Bayaran bil telefon, air, elektrik, setem, internet dan pembentungan Pembaikkan kecil sekolah Penyelenggaraan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat termasuk komputer

Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan P&PPerkhidmatan pengiklanan Pengangkutan barang-barang Pembelian bahan-bahan bakar, bahan habis guna dan ubat Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atau urusan rasmi13

PCG Bukan Matapelajaran3. LPBT / LPK Sekolah Perolehan harta modal tidak melebihi RM 10,000.00 adalah dibenarkan. Perolehan harta modal melebihi RM 10,000.00 perlu mendapat kelulusan KPTJ. Manakala bagi perolehan komputer, kelulusan daripada JMPK perlu diperolehi. Perbelanjaan untuk keceriaan / kesihatan murid murid/ keselamatan sekolah Pembaikan kecil peralatan P&P bagi murid Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi

Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/ kaitangan sekolah berdasaran kelayakan tambang teksiPengangkutan murid dan bayaran insuran untuk murid dan guru peengiring14

Bantuan Per Kapita Pra-sekolah Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan P&P. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain- lain peralatan bagi tujuan P&P Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape, dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan P&P

Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberikan pengukuhan kepada proses P&P samada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.15

PCG MEMACU KEBERKESANAN PENGURUSAN KURIKULUM Kurikulum Pelbagai aktiviti pembelajaran didalam atau diluar bilik darjah. . Soalan yang biasa ditanya. . Siapa Mengajar? . Mengajar siapa? . Bagaimana Mengajar? (Teknik/kaedah) . Mengajar apa? (kurikulum dan bahan Pelajaran)16

PCG MEMACU KEBERKESANAN PENGURUSAN KURIKULUM Peruntukan PCG digunakan untuk membeli bahan pelajaran yang berfaedah untuk menyokong pelaksanaan P&P. Pengajaran guru berkesan dan seterusnya murid diharapkan mencapai kejayaan.

17

PERANAN PEMIMPIN KURIKULUM Sediakan anggaran belanjawan . Mesyuarat Jawatankuasa kurikulum. Pengagihan peruntukan panitia. . Menyemak kedudukan stok/ keperluan perolehan

Memantau mesyuarat Panitia. . Memastikan panitia menyediakan Anggaran Perbelanjaan. . Memastikan panitia mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan. Mencerap P&P Dapat maklumat yang tepat.

18

CONTOH ANGGARAN PERBELANJAAN PCGPANITIA : Pendidikan Islam 1.Anggaran Peruntukkan ; RM 690.00 2.Anggaran Perbelanjaan : RM 621.00 3.Cadangan pembelian:Bil. 1. 2. 3. 4. Perkara/Butiran Plastik Liminit Kertas A4 warna Carta Ulum Syarie Buku Iqra Kuantiti 1 3 1 15 Harga Seunit 50.00 18.00 250.00 18.00 Jumlah (RM) 50.00 54.00 250.00 270.00

Jumlah

624.0019

Perolehan/ Pembelian Pembelian Tunai PWR( RM100 per bil) Melalui kontrak pusat/ luar kontrak pusat Pembelian terus tidak melebihi RM50 ribu setahun Mana-mana pembekal yang berdaftar atau tidak berdaftar dengan kementerian kewangan samada bumiputera atau bukan bumiputera

Sebut harga RM50,000 RM200,000 setahun Tender RM200,000 ke atas Borang pesanan sekolah ( DKS 005) hendaklah dikeluarkan bagi semua pembelian kecuali PWR, utiliti, dan yang ada perjanjian20

Mendapat kelulusan KPTJ Satu jenis barangan melebihi RM10,000 setahun. Harta Modal melebihi RM10,000 setahun melalui peruntukan LPBT/LPK Harta Modal melebihi RM10,000 (SM), RM5000 (SR) atau 30% dari peruntukan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran yang mana lebih rendah dan SKM (30%) daripada keseluruhan peruntukan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran melalui PPD21

Mendapat Kelulusan KPTJ Mendapat kelulusan JMPK bagi peralatan komputer dengan kebenaran KPTJ Membayar bil-bil tidak diisytihar (tahun sebelum)

22

Perolehan dan Pengeluaran Pesanan Kemukakan Nota Minta kepada pengurus sekolah Pengurus sekolah meluluskan permohonan menyerah kepada Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir sediakan borang Pesanan(LO) 3 salinan berdasarkan sebutharga.23

Perolehan dan Pengeluaran Pesanan Tentukan tarikh yang perlu dibekalkan di Borang Pesanan Pengurus Sekolah menandatangani borang pesanan

Hantar borang pesanan kepada pembekal 2 salinan24

Penerimaan Pesanan Bekalan diterima dan sahkan DO Simpan DO dalam fail

Dapatkan bil/ invois berserta Borang Pesanan Asal yang telah ditandatangani oleh pembekal Cop tarikh terima pada bil/ invois dan borang pesanan25

Penerimaan Pesanan Semak DO bersamaan dengan Bil/ Invois Isikan akuan penerimaan barang serta kemasukan stok/ inventori di Borang Pesanan Asal dan kemaskinikan Borang Pesanan Salinan Peniga.

Rekod dalam Daftar Bil semua bil/ invois (termasuk bil yang tanpa borang pesanan)26

Penutup Peruntukan PCG hendaklah dibelanjakan dalam tahun semasa secara terancang. Kuantiti barang yang dibeli berdasarkan keperluan. Tidak meleihi 10% jumlah PCG yang diterima boleh dibawa ketahun hadapan. Kewangan PCG yang diguna secara bijaksana akan memacu keberkesanan Pengurusan Kurikulum.27

SEKIAN TERIMA KASIH28