of 16/16
CTU231 Konsep Pemilikan Oleh: Ust Razizi bin Tarmuji razizi.uitm.edu.my

CTU231 Konsep Pemilikan

  • View
    144

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CTU231 Konsep Pemilikan. Oleh : Ust Razizi bin Tarmuji. Topik – topik yang akan dipelajari. Maksud pemilikan Sebab pemilikan sempurna Jenis-jenis pemilikan Tanggungjawab pemilik harta. Maksud Milik dan Pemilikan. - PowerPoint PPT Presentation

Text of CTU231 Konsep Pemilikan

CTU101 Prinsip-prinsip Asas Islam

CTU231Konsep PemilikanOleh: Ust Razizi bin Tarmuji

razizi.uitm.edu.my

Topik topik yang akan dipelajari

Maksud pemilikanSebab pemilikan sempurnaJenis-jenis pemilikanTanggungjawab pemilik hartarazizi.uitm.edu.myMaksud Milik dan PemilikanBahasa: pemilikan harta oleh seseorang dan penguasaannya terhadap harta tersebutSyarak: autoriti yang membolehkan seseorang mengurus hartanya tanpa halanganKESANNYA:Boleh memanfaatkanBoleh menjual atau membelanjaTiada halangan dari syarak.Memiliki kebebasan untuk bertindak ke atas hartaMenguji sejauhmana manusia amanah terhadap apa yang dimiliki

razizi.uitm.edu.myPEMBAHAGIAN PEMILIKANPemilikan sempurna (al Milk Tam)Pemilikan Tidak sempurna ( al-Milk Naqis)

razizi.uitm.edu.my1. Pemilikan sempurna (al-Milk al- Tam)Pemilikan yg memberikan kuasa mutlak kepada pemilik utk mengurus dan ambi faedah hartanya.Pemilik memiliki kedua-duanya iaitu `ain( bentuk fizikal) dan faedah ( manfaah ) harta tersebut.Ciri-ciri pemilikan sempurna:-Hak pemilikan harta tersebut tidak terhad untuk masa dan tempat tertentu. Pemilik harta mempunyai hak menggunakan hartanya seperti ingin jual, sewa, beri pada orang.Pemilik harta tidak dikenakan sebarang gantirugi jika harta tersebut dirosakkannya.Hak tidak gugur walau harta dirampas

razizi.uitm.edu.mySebab-sebab pemilikan sempurna:Penguasaan ke atas harta yang harus spt:-Tanah terbiar (ihya `al mawat)Bahan galian dari perut bumi (al-maadin)Binatang buruan liar (al-siyad)Kawasan rumput liar(al-kala`)2.Akad (kontrak) pindah milik yang harus3.Pewarisan seperti pusaka dan wasiatPengagihan zakat, sadaqah dan waqafHak syufa`ah

razizi.uitm.edu.myPenguasaan harta yang harusPenerokaan tanah terbiar (ihya `al mawat)Iaitu menyuburkan tanah yg mati, gersang dan terbiar dan tiada siapa yg mengerjakannya. Bahan galian dan harta karunUlama berbeza pendapat samada ia boleh dimiliki individu atau milik pemerintahHarta karun zaman Islam tidak boleh dimiliki krn dianggap luqatah. Harta rikaz (sblm islam) 1/5 untuk Baitul mal.

razizi.uitm.edu.myPerburuan binatang liar (al-siyad)binatang liar di hutan, ikan di laut dan sungai bebas dimiliki sesiapa.Harus kecuali tidak berada dalam ihram, atau di tanah haram.Kawasan Rumput liar (al-kala`)Padang rumput liar untuk makanan binatang ternakan. Termasuk juga hasil hutanHarta warisan (pusaka dan wasiat)razizi.uitm.edu.myBerlaku akad/kontrak2 jenis akad iaitu :akad al-tabarru` (sukarela) seperti sedekah, hadiah, zakat dan waqaf. Akad muawadah (pertukaran) seperti jual beli, nikah dll.razizi.uitm.edu.myAKAD(Jenis Pemilikan)TABARRU`AT(Charity) MUAWADAT(Pertukaran) BAI`(Jual-beli)IJARAH(Sewaan)NIKAH QARD HASANHIBAHWAQAF

razizi.uitm.edu.my2.Pemilikan Tidak Sempurna (al-Milk al- Naqis)Seseorang memiliki salah satu antara keduanya iaitu samada fizikal harta atau manfaat harta sahajaCiri- ciri Pemilikan Tidak Sempurna:Bersifat sementara serta terikat dgn masa dan tempatTiada kuasa mutlak. Hanya salah satu dari fizikal atau manfaatBertanggungjawab menjaga keadaan hartaPenyerahan harta kepada pemilik setelah tamat tempohrazizi.uitm.edu.myKategori Pemilikan tidak sempurnaPemilikan harta sahaja (milk al-ain)Pemilikan manfaat sahaja (milk al-manfaah)Hak memanfaatkan harta (hak intifa al-ain)

razizi.uitm.edu.myPemilikan harta sahaja (milk al-ain)Iaitu apabila seseorang itu memiliki harta tetapi tidak dapat memanfaatkannya.Contohnya Pak Abu mewasiatkan rumahnya untuk didiami Bakar selama 3 tahun. Apabila Pak Abu meninggal, maka rumah itu menjadi milik ahli warisnya, tetapi hak manfaat (mendiami) rumah masih milik Bakar selama 3 tahun.

razizi.uitm.edu.myPemilikan manfaat sahaja (milk al-manfaah)Hak menggunakan manfaat secara peribadi iaitu apabila harta yang ditetapkan penggunaan manfaatnya untuk seseorang.5 sebab pemilikan manfaat:-pinjaman sewa wakaf Wasiatkeizinan (ibahah)

razizi.uitm.edu.myHak memanfaatkan harta (hak intifa al-ain)Harta itu menjadi hak orang ramaiContohnya:-Hak untuk mendapatkan air untuk manusia dan binatangHak mengalirkan air- utk tanaman dan rumahHak saluran air- utk membuang air kotorHak lalu-lalangHak berjiran

razizi.uitm.edu.myTanggungjawab Pemilik HartaMenjaga hartaBayar zakat apabila cukup syaratMenggunakan harta untuk tujuan yg harus/kebaikanTidak membazirTidak mudaratBersyukurDll cari sendirirazizi.uitm.edu.my