Danh Sach Khach Hang

  • View
    1.080

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Danh Sach Khach Hang

DANH SACH KHACH HANG 1. BNH VIN QUN ON 4 Ngnh ngh: Bnh vin a ch: 2 KCN Sng Thn 1, T 743, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790254

1. CTY CP AN LC Ngnh ngh: Giy, dp - Sn xut & Bun bn a ch: 12 KCN Sng Thn 1, L c Lp, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)752570

1. CTY CP BAO B PHN PHI BNH DNG Ngnh ngh: Bao b - Dch v a ch: L 89 KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732850

1. CTY CP CH TO MY D AN Ngnh ngh: My mc - Cc loi a ch: 3 KCN Sng Thn 1, ng 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790901

1. CTY CP KHO VN RNG NG Ngnh ngh: Kho a ch: L O KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790369

1. CTY CP NAM HNG - CN Ngnh ngh: Gm - Sn xut & Bun bn a ch: Kho 12 L 01 KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737556

1. CTY CP NHA BNH MINH Ngnh ngh: Nha - Dng tm, si, cy... a ch: 7 KCN Sng Thn 1, ng 2, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)791382

1. CTY CP TMDV I DNG Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)752519

1. CTY CP XD TM TTT Ngnh ngh: Xy dng - Cc cng ty a ch: 11 KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790604

1. CTY CP XD TMDV SX VIT ANH - CN Ngnh ngh: Xy dng - Thu xy dng tng hp a ch: 1 KCN Sng Thn 1, L c Lp, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737550

1. CTY GIM NH & KH TRNG FCC Ngnh ngh: Gim nh & Kim nh a ch: J3 KCN Sng Thn 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)791003

1. CTY HNG HA XNK RNG VNG Ngnh ngh: Xut nhp khu - Cc cng ty a ch: 7 KCN Sng Thn 1, L c Lp, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737383

1. CTY IN N CHN BN

Ngnh ngh: In n - Sao chp s - Dch v & Trang thit b a ch: Kho 4 L O KCN Sng Thn 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737737

1. CTY LD KHO VN & GIAO NHN GIA NH Ngnh ngh: Vn chuyn hng ha a ch: KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732636

1. CTY LD LEVER VN Ngnh ngh: Ha m phm a ch: L J2 KCN Sng Thn 1, ng 8, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790960

1. CTY LD SN ICI VIT NAM Ngnh ngh: Sn - Sn xut & Bun bn a ch: 8 KCN Sng Thn 1, ng 8, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737439

1. CTY LD SX BAO B TONG YUAN Ngnh ngh: Bao b - Sn xut & Bun bn a ch: 6 KCN Sng Thn 1, ng 9, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)742250

1. CTY SX KD XNK DV & U T TN BNH Ngnh ngh: Xut nhp khu - Cc cng ty a ch: 1 KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)752460

1. CTY TNHH ASIA POLY TEC Ngnh ngh: Nha - Bao b

a ch: Kho C2 L D, KCN Sng Thn 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732566

1. CTY TNHH BAO B BD Ngnh ngh: Nha - Bao b a ch: Kho 5A L O KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790900

1. CTY TNHH BAO B JING YING Ngnh ngh: Bao b - Sn xut & Bun bn a ch: Kho Bnh An, KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732789

1. CTY TNHH BAO B NGAIMEE Ngnh ngh: Bao b - Vt liu a ch: 9A KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)742298

1. CTY TNHH CAO SU SIU VIT Ngnh ngh: Dy curoa & ai truyn a ch: 16 KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)742402

1. CTY TNHH C KH NAM VIT Ngnh ngh: C kh - Gia cng & Sn xut a ch: Kho Grainco L E3, KCN Sng Thn 1, ng 8, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732990

1. CTY TNHH DU NHN CALTEX VN Ngnh ngh: Du nhn - Trang thit b sn xut a ch: Kho Nam Thnh, KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng

in thoi: (650)790010

1. CTY TNHH DT HANSHIN VINA Ngnh ngh: Dt - Sn xut & Bun bn a ch: L O KCN Sng Thn 1, ng 8, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732698

1. CTY TNHH DT MAY TH HA Ngnh ngh: Dt - Sn xut & Bun bn a ch: Kho M7, KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732678

1. CTY TNHH DT THI DNG Ngnh ngh: Dt - Sn xut & Bun bn a ch: L O KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790188

1. CTY TNHH DC PHM TM VIT M HA PHONG Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: L I28 & I29 KCN Sng Thn 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)742334

1. CTY TNHH GIY HNG THNH Ngnh ngh: Giy - Sn xut & Bun bn a ch: L O KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732836

1. CTY TNHH HAN SOLL VINA Ngnh ngh: May mc - Sn xut & Bun bn a ch: KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732930

1. CTY TNHH HINH PHT Ngnh ngh: Bng - Bng dn, bng cng nghip, bng bo v a ch: 10A KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732986

1. CTY TNHH HNG VN Ngnh ngh: Bao b - Dch v a ch: Kho 12C Kho Lam Thnh, KCN Sng Thn 1, ng 10, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737346

1. CTY TNHH HY THNH Ngnh ngh: Kho a ch: Kho Bnh An, KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790222

1. CTY TNHH IN N CH NG Ngnh ngh: In n - Sao chp s - Dch v & Trang thit b a ch: L MN KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732727

1. CTY TNHH KNH NI VIT NAM Ngnh ngh: Knh - Sn xut, bun bn & Lp t a ch: 7 KCN Sng Thn 1, L c Lp, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790591

1. CTY TNHH MY DU P T NG QUC BN Ngnh ngh: C kh - Gia cng & Sn xut a ch: 3 L MN KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732885

1. CTY TNHH MAY ALLERGY CURE & CARE VN Ngnh ngh: May mc - Sn xut & Bun bn a ch: Kho 1 L MN KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732774

1. CTY TNHH MAY MC HUNG WAH VN Ngnh ngh: May mc - Sn xut & Bun bn a ch: 11 KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732863

1. CTY TNHH MAY XUT KHU MINH HU Ngnh ngh: May mc - Sn xut & Bun bn a ch: L MN KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790877

1. CTY TNHH MC IN NHT VIT Ngnh ngh: Mc & Mc in a ch: Kho Bnh An, KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790658

1. CTY TNHH N HNH ORION-HANEL Ngnh ngh: n cc loi a ch: 7 KCN Sng Thn 1, L c Lp, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737470

1. CTY TNHH NHA HNG NG Ngnh ngh: Nha - Cc sn phm a ch: Kho C4 L D, KCN Sng Thn 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737520

1. CTY TNHH G QUANG MINH Ngnh ngh: G - Cc sn phm g a ch: Kho 1A Lam Thnh, KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732890

1. CTY TNHH PHT TRIN NHN LC NG PHNG Ngnh ngh: Vic lm & Xut khu lao ng a ch: KCN Sng Thn 1, L c Lp, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737558

1. CTY TNHH ST GIA HNG Ngnh ngh: St - Gia cng a ch: Kho E4 Tng Kho NHCT, KCN Sng Thn 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790720

1. CTY TNHH SN JOTUN VIT NAM Ngnh ngh: Sn - Sn xut & Bun bn a ch: 1 KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)742206

1. CTY TNHH SUT N CNG NGHIP NAM THUN Ngnh ngh: n ung - Dch v a ch: L MN KCN Sng Thn 1, ng 9, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732876

1. CTY TNHH SX & TM HI THANH Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732628

1. CTY TNHH SX & TM HIP LC Ngnh ngh: Bt m a ch: 25 KCN Sng Thn 1, ng 6, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790083

1. CTY TNHH SX & TM HONG CHNG Ngnh ngh: Nc - Nh cung cp a ch: KCN Sng Thn 1, ng 2, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732762

1. CTY TNHH SX & TM HNG TIN Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: Kho 3C L O KCN Sng Thn 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790401

1. CTY TNHH SX & TM KIM HON Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: Kho 13 L J3 KCN Sng Thn 1, ng 8, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737401

1. CTY TNHH SX & TM M KNG Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: Kho 8 KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737537

1. CTY TNHH SX & TM NGI SAO XANH Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732505

1. CTY TNHH SX & TM SAN HO

Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: L E1 KCN Sng Thn 1, ng 8, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732898

1. CTY TNHH SX & TM THIN LC PHT Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: KCN Sng Thn 1, ng 8, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790691

1. CTY TNHH SX & TM VNG QU Ngnh ngh: G - Cc sn phm g a ch: L MN KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737433

1. CTY TNHH SX TM LAM THNH Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: L 3A KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737675

1. CTY TNHH SX TM PHM LC Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: 10/9A KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)790999

1. CTY TNHH SX TMDV DUY HNG Ngnh ngh: Thng mi - Cc cng ty a ch: 8 KCN Sng Thn 1, L c Lp, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732675

1. CTY TNHH THANH AN Ngnh ngh: Thy hi sn - Cung cp a ch: 12 KCN Sng Thn 1, ng 2, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)742196

1. CTY TNHH THU MAY M DUNG Ngnh ngh: Thu - Dch v a ch: 1 KCN Sng Thn 1, L c Lp, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)752741

1. CTY TNHH THP L M SNG THN Ngnh ngh: Thp - Sn phm a ch: Kho 7A L O KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)752198

1. CTY TNHH THC PHM CHAY CH THIN Ngnh ngh: Thc phm - Thc n chay a ch: L O KCN Sng Thn 1, ng 10, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)752564

1. CTY TNHH THC N GIA SC U CHU VN Ngnh ngh: Gia sc - Thc n a ch: L E KCN Sng Thn 1, ng 8, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)737468

1. CTY TNHH THC N GIA SC THI DNG Ngnh ngh: Gia sc - Thc n a ch: Kho 12B L O KCN Sng Thn 1, TT. D An, H. D An, Bnh Dng in thoi: (650)732559

1. CTY TNHH TIN HC BCH KHOA Ngnh ngh: Vi tnh - Dch v o to a