of 119 /119
PUSAT SUMBER SK.BUKIT PIATU KANDUNGAN FAIL KUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 1 - PENGENALAN KEPADA FAIL KUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN SEJARAH SEKOLAH BAB 2 - MAKLUMAT PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 3 - JAWATANKUASA PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 4 - PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 5 - PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 6 - PENGURUSAN & PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 7 - KOLEKSI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 8 - KEWANGAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 9 - ORGANISASI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 10 - AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 11 - STOK DAN INVENTORI PUSAT SUMBER SEKOLAH BAB 12 - SIRKULASI / EDARAN BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH SHERRY © GPM 2015 1

Fail Kuasa Pss 2015

  • Author
    skbp

  • View
    138

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SELAMAT MEMBACA

Text of Fail Kuasa Pss 2015

SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH (GPK 1)

PUSAT SUMBER SK.BUKIT PIATU

KANDUNGAN FAIL KUASA

PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 1 - PENGENALAN KEPADA FAIL KUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN SEJARAH SEKOLAH BAB 2 - MAKLUMAT PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 3 - JAWATANKUASA PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 4 - PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 5 - PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 6 - PENGURUSAN & PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 7 - KOLEKSI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 8 - KEWANGAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 9 - ORGANISASI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 10 - AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 11 - STOK DAN INVENTORI PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 12 - SIRKULASI / EDARAN BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 13 - PERKHIDMATAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 14 - AUTOMASI PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB 15 - PROGRAM BACAAN ( NILAM )

BAB SATU

PENGENALAN KEPADA FAIL KUASA

PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN SEJARAH SEKOLAHBAB SATU

PENGENALAN KEPADA FAIL KUASA

PUSAT SUMBER SEKOLAH

1.1 Pendahuluan

Fail kuasa merupakan satu aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah pusat sumber sekolah ( PSS ). Fail Kuasa merupakan rekod penting tentang dasar / polisi dan keputusan-keputrusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS.

Anggapan yang mengatakan bahawa Fail Kuasa itu sama dengan Rancangan Pembangunan PSS ( Blue Print ) adalah salah . Dengan itu segala perkhidmatan , proses kerja , program dan aktiviti yang dirancang dilaksanakan mengikut landasan yang ditetapkan dalam Fail Kuasa.

Fail Kuasa merupakan satu rekod tentang penyataan dasar dan keputusan yang diambil tentang satu-satu prosedur PSS . Fail Kuasa PSS harus dirangka secara kolektif oleh Ahli Jawatankuasa PSS dan perlu diubah suai dari semasa ke semasa mengikut keperluan PSS berkenaan .

1.2 Tujuan

Fail Kuasa PSS disedikan dengan tujuan :

1. Tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran Guru Perpustakaan dan Media .

2. GPM baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk Fail Kuasa yang disediakan .

3. Mengelak berlakunya percanggahan idea dalam proses kerja di kalangan ahli jawatankuasa dan kakitangan PSS

4. Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan dan pentadbiran PSS1.3 Isi Kandungan 1. Bahagian-bahagian dalam Fail Kuasa

Fail Kuasa PSS terdiri daripada bahagian-bahagian yang dinyatakan :

a. Muka surat judul

b. Pengenalan Kepada Fail Kuasa

c. Isi Kandungan Fail Kuasa

d. Kandungan dan pindaan mengikut bab

2. Sususan Kandungan Fail Kuasa

Kandungan dalam Fail Kuasa hendaklah disusun seperti berikut :

a. Setiap bab akan dinamakan mengikut tajuk utama

b. Selepas tajuk utama akan disusun pula kandungan bab berkenaan

c. Borang berkuatkuasa bab berkenaan yang telah disahkan Lampiran A - kertas kuning

d. Jika ada pindaan akan disusun di akhir bab berkenaan mengikut bilangan pindaan Lampiran B kertas hijau

1.3 Prosedur Pindaan

Langkah-langkah membuat pindaan dalam Fail Kuasa PSS :

1. Kaji semula bahagian-bahagian yang perlu dibuat pindaan / tambahan

2. Guru Perpustakaan dan Media perlu menyediakan draf pindaan/ tambahan berkenaan

3. Draf pindaan / tambahan tersebut hendaklah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS untuk mendapatkan kelulusan

4. Selepas mendapat kelulusan , GPM hendaklah memasukkan pindaan tersebut dalam Borang Pindaan dan mendapatkan tandatangan untuk pengesahan ( Pengetua / Guru Besar )

5. Tarikh berkuat kuasa pindaan tersebut ialah tarikh mendapat kelulusan

( tarikh mesyuarat )

Lampiran A

BORANG PENGESAHAN BAB FAIL KUASA PSS

KANDUNGAN DALAM BAB INI TELAH DIBENTANG DAN DIPERSETUJUI

DALAM MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA INDUK KALI KE -

YANG TELAH DIADAKAN PADA ........................................

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

( ) ( )

Cap : Cap :

Guru Perpustakaan dan Media

Guru Besar

Tarikh : Tarikh :

Gunakan Kertas Berwarna Kuning

Lampiran B

BORANG PINDAAN / POLISI FAIL KUASA PSS

Pindaan : Bil . ............/ Tahun : ................

BAB: .........................................................................................................

Ceraian Bab PerkaraTarikh DikuatkuasaTarikh Dimansuh

DASAR / POLISI ASAL

PINDAAN / TAMBAHAN DASAR / POLISI

KEPUTUSAN TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUAT DALAM MESYUARAT

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH KALI ........./...........

YANG TELAH DIADAKAN PADA ....................................

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

..................................... ........................................

( ) ( )

Guru Perpustakaan dan Media

Guru Besar

Tarikh : Tarikh :

Gunakan Kertas berwarna Hijau

BAB DUA

MAKLUMAT PUSAT SUMBER

SEKOLAH

BAB DUA

MAKLUMAT PUSAT SUMBER

SK.BUKIT PIATU BENTONG PAHANG2. 1. Sejarah Penubuhan Sekolah dan Pusat Sumber.2.2 Lokasi PSS

Pelan

2.3 Visi Pusat Sumber

PSS Pusat Penyebaran Ilmu dan Maklumat2.4 Misi PSS

Merealisasikan visi dan berazam untuk menawarkan :

1. Kemudahan yang berfungsi sebagai Pusat Sumber Maklumat

Sekolah .

2. Sumber-sumber dan aktiviti yang dapat menyumbang kepada

pembelajaran sepanjang hayat

3. Menyediakan tempat yang selesa , ceria dan kondusif untuk aktiviti pembelajaran.

2.5 Piagam PSS

Kami warga Pusat Sumber SK.Bukit Piatu dengan janji ikhlas dan bertanggungjawab sesungguhnya berhasrat secara berterusan akan :

1. Memberi layanan yang adil dan saksama kepada semua pelajar.

2. Mengurus dan menyediakan perkhidmatan terbaik ke arah

kecemerlangan pelajar

3. Mewujudkan iklam pusat sumber yang kondusif untuk pembelajaran

4. Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan dan

sanggup menerima sebarang pandangan dan cadangan .

2.6 Matlamat PSS

1. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif

dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya

dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara,

bangsa dan agama.

3. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif.

2.7 Objektif PSS

1. Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar.

2. Menggalakkan para pelajar dan guru-guru menggunakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di pusat sumber

3. Meningkatkan profesionalisme guru

4. Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.

5. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.2.8 Fungsi dan Peranan PSS

Pusat Sumber sekolah memainkan peranan penting untuk menawarkan kemudahan dan laluan intelektual kepada maklumat .

Pusat Sumber SMK Silabukan akan berusaha untuk menyediakan perkhidmatan terbaik dengan menawarkan sumber-sumber aktiviti yang dapat menyumbang kepada pembelajaran sepanjang hayat .

BAB TIGA

JAWATANKUASA PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB TIGA

JAWATANKUASA PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

1. Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

2. Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

3. Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

4. Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

1. Merancang kewujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya.

2. Menentukan sumber kewangan PSS.

3. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahan-bahan bantu mengajar/ belajar.

4. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja.

5. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya: menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain

6. Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan-keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya.

7. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA / GURU PERPUSTAKAAN MEDIA

1. Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 8 waktu seminggu

2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah

3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber sekolah

4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif , seimbang dan kemas kini

5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

6. Merancang dan mengurus program pembacaan ( Program NILAM ) dan pembudayaan ilmu

7. Merancang , melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat sumber sekolah .

8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah

9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber secara kolaboratif

10. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan promosi pusat sumber sekolah

11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan pusat sumber sekolah

12. menyelia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja pusat sumber sekolah

13. Memantau dan mengawal selian pelaksanaan program pusat sumber sekolah

14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah.

15. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri

16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah

17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah

18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN

19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN

1. Membantu GPM / Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS

2. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan

3. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan

4. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan

5. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan

6. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS

7. Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas

8. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul

9. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar

10. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah

11. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan

12. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.

13. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.

14. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.

15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

SENARAI TUGAS KETUA BIDANG / KETUA PANITIA

1. Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar

2. Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri

3. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua

4. Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran.

5. Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru.

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

1. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan.

2. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber.

3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk.

4. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah.

5. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan.

6. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.

7. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber.

8. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.

SENARAI TUGAS GURU MEDIA PENDIDIKAN

1. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS

2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk

3. Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVP dan lain-lain media Teknologi

4. Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan

5. Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa.

6. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS

7. Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas

8. Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran

9. Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS

10. Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS

11. Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS

12. Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah.

13. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua

SENARAI TUGAS PEMBANTU PERPUSTAKAAN

URUSAN AWAM

a. Mengawal perpustakaan semasa dibuka

b. Mengaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rak-rak

c. Menjaga kebersihan perpustakaan

PINJAMAN

a. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman

b. Menyemak buku-buku yang dipulangkan

c. Mengirimkan notis peringatan kepada peminjam-peminjam yang belum memulangkan buku

d. Menyediakan perangkaan mengenai pinjaman

PEMBELIAN

a. Menjalan kerja perkeranian mengenai pembelian seperti menyediakan senarai pesanan, menaipkan surat dan menyemak bahan-bahan yang baru dibeli

MEMPROSESKAN BUKU-BUKU

a. Menyediakan senarai rak

b. Menulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku

c. Menyediakan kocek dan slip tarikh bagi setiap buku

d. Menyediakan kad-kad katalog serta lain-lain kerja berkaitan dengan memproses buku, majalah dan sebagainya

MEMPERBAIKI BUKU

a. membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyak

b. menjilid majalah dan lain-lain yang perlu

BAHAN-BAHAN YANG BUKAN BERBENTUK BUKU

a. Menyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti gambar-gambar, guntingan akhbar dan sebagainya

MENAIP

a. Pengautomasian PSS

b. Menaip kad-kad Katalog bagi setiap buku, senarai buku dan sebagainya

REKOD

a. Merekod dan menyimpan mengenai bahan-bahan dan kewangan PSS

b. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan 'Stock Checking'/Penyemakan Stok

c. Menyusun Kad-kad Katalog

SERANTA

a. Menyediakan Pameran Buku, Papan Kenyataan dan sebagainya

LAIN-LAIN TUGAS

a. Menolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainya

b. Menjalankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh Guru-guru PSS, Penyelaras PSS (GKP 1) dan Pengetua

BAB EMPAT

PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB EMPAT

PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

4.1 PUSAT SUMBER SK .BUKIT PIATU BENTONG PAHANG4.2PROSEDUR PEMILIHAN PENGAWAS1. Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5

2. Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru.

3. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS.

4. Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS

1. WAKTU BERTUGAS

SESI PAGI

HARIWAKTU REHATSELEPAS SEKOLAH

ISNIN9.45 - 11.15 a.m 1.15 - 2.30 p.m

SELASA - KHAMIS9.45 11.15 a.m 2.10 - 4.30 p.m

JUMAAT 9.15 10.15 a.m 3.30 - 4.30 p.m

PERUBAHAN BERGANTUNG KEPADA PERUBAHAN WAKTU REHAT MURID

2. PERATURAN PENGAWAS PSS

PAKAIAN SERAGAM PSS

1. Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir.

2. Majlis Perlantikan Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS

3. Sekiranya diwujudkan AJK Pengawas PSS, senarai tugas yang dicadangkan adalah seperti :-

4. Borang Kebenaran

5. Surat Pelantikan

4.3 SISTEM MERIT PENGAWAS PSS

BAB LIMA

PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB LIMA

PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

5.1 Peraturan Am

5.2 Peraturan Khusus5.3 Peraturan penggunaan alat / ruang

5.4 Peraturan Pinjaman dan Pemulangan bahan / alat

5.1PERATURAN-PERATURAN PERPUSTAKAAN

Disiplin

1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan.

2. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.

3. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan.

4. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS.

5. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter.

6. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan.

7. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran.

8. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.

9. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan.

Bahan-bahan Perpustakaan

1. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan.

2. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan.

3. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan.

Pakaian

1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan.

2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan.

Peringatan:Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar

peraturan Perpustakaan.

5.2PERATURAN PENGGUNAAN PSS UNTUK GURU

1. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual.

2. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat Sumber.

3. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan.

4. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS.

5. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber.

5.3 PERATURAN PENGGUNAAN BILIK APD

Disiplin

1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik APD.

2. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam bilik APD.

3. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen, video, radio atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran.

4. Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini.

5. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik APD semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.

6. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik APD di tempat yang disediakan.

Bahan-bahan bilik APD

1. Sebarang perisian seperti cakera padat, kaset, pita video dan lain-lain tidak dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS.

2. Segala perisian di dalam bilik APD tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru PSS.

Pakaian

1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik APD

2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik APD

5.4PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN / ALAT

Pinjaman Buku Rak Terbuka

1. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan si peminjam.

2. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan perpustakaan

Contoh :-

Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar (jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.

3. Semua pelajar meminjam buku dengan menggunakan kad matrik ( bar

kod ) menggunakan system pustakawan berkomputer .

4. Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas 'Tarikh Pulang' (dibelakang buku).

5. Serahkan buku kepada si peminjam dan kad pinjaman

6. Pastikan semua data pinjaman buku dibuat menggunakan system pustakawan berkomputer .

PERINGATAN.

Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 5 hari buku rujukan dan 5 hari BF

Seorang pelajar dibenarkan meminjam 3 buah buku sahaja pada satu-satu masa (kecuali PPSS)

Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui guru atau Kerani Perpustakaan)

Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 30 buku pada satu-satu masa dalam jangka masa 3 bulan . Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya.

Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap

Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayan

Pemulangan Buku Rak Terbuka

1. Pastikan tarikh buku dipulangkan tidak lewat daripada 'Tarikh Pulang' yang sepatutnya

2. Jika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu, beliau boleh membayar pada lain hari

3. Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda' dan wang diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama

4. Jika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaan

5. Lewat sehari para pelajar akan dikenakan denda sebanyak 10 sen .

Denda akan dikenakan mengikut bilangan hari lewat bagi setiap buku .

6. Sekiranya pelajar tidak mampu membayar denda kerana kecuaian sendiri

Maka mereka tidak akan dibenarkan meminjam buku sehingga denda dilangsaikan .

KELAYAKAN PEMINJAM DAN JUMLAH PINJAMAN

SYARAT UMUM

Staff

Guru dan Pekerja

Mempunyai kad pinjaman buku kad matrik berkod bar

Tidak dibenarkan meminjamkan kad kepada orang lain.

PELAJAR BIASA

Contoh

Pelajar Tingkatan I hingga Vl. Kad Pinjaman Buku - kad matrik berkod bar. Maksima 3 buah buku - sekali pinjamPELAJAR TINGKATAN VI

Contoh

Kad pinjaman matrik berkod bar

2 buku rak terbuka

1 buku rak tertutup

Maksima 3 buah buku dari mana-mana kombinasi - sekali pinjam (Budi bicara sekolah).

PENGAWAS PUSAT SUMBER DAN PENGAWAS SEKOLAH

Contoh

Tingkatan III dan V.

Kad pinjaman matrik berkod bar

Tingkatan VI :

Berhak meminjam maksima 5 buku pada satu-satu masa

GURU

Contoh

Kad Matrik berkod bar

30 buah buku dari rak terbuku atau rak tertutup ( budi bicara )

TEMPOH PINJAMAN

Contoh

Buku rak tertutup - sehari

Buku rak terbuka - 1 minggu

Majalah - selepas berusia sebulan

Bank Soalan - 2 jam (rujukan dalam perpustakaan sahaja).

PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN

Contoh

Mengikut jadual waktu penggunaan PSS.

PERATURAN PINJAMAN

Contoh

Kad tidak boleh dipindah hak milik

Tanggungjawab pelajar menjaga buku yang dipinjam. Jika hilang, pelajar wajib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut.

Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam keadaan senyap.

Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari 'tarikh pulang'. Jila lewat, tindakan akan diambil.

Kertas soalan Tahun Lepas/Bank Soalan - Jika didapati pelajar mencoteng atau menghilangkannya, pelajar wajib membayar harga fotostat untuk setiap muka surat.

Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan, kad pelajar akan ditahan.

KAD PINJAMAN.

Menggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS.

Sistem Kad :-

Cara pengedaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS.

CONTOH KAD.

Pandangan Hadapan

BAB ENAM

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB ENAM

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

6.1 PENGURUSAN SISTEM FAIL PSS

1. Fail Jawantankuasa Induk

- Carta Organisasi

2. Fail Jawatankuasa Kerja

- Senarai AJK

3. Fail Jawatankuasa Pengawas

- Minit Mesyuarat

4. Fail Meja

-SenaraiTugas- Senarai Semak

- Prosedur Kerja- Buku Catatan Tugas Seharian

5. Fail Pekeliling PSS

6. Fail Aktiviti

Laporan aktiviti yang dijalankan

Perancangan

7. Fail Surat BTP / BTPN / PKG

Surat keluar/masuk PSPN/PKG

8. Fail Perkhidmatan Komputer ( Jika Perlu )

9. Fail Surat-surat Rasmi PSS

10. Fail Program NILAM

11. Fail Jadual Waktu Siaran TV. Pendidikan

12. Fail Projek Khas

13. Fail Program Pemuafakatan

14. Fail Jawatankuasa Hapus kira dan Pelupusan

15. Fail Jawatankuasa Pemilihan Bahan

16. Fail Pembelian ( PCG ) Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah

6.2 REKOD-REKOD PENGGUNAAN , PINJAMAN DAN PEMULANGAN

1. Rekod Perolehan Buku

2. Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku

3. Rekod Perolehan Majalah

4. Rekod Perolehan Akhbar

5. Rekod Pinjaman Buku Guru dan Pelajar

6. Rekod Pinjaman Bukan Buku Guru dan pelajar

7. Rekod Pinjaman Kelompok / Bulk Loan

8. Rekod Pinjaman Peralatan Guru dan Pelajar

9. Rekod Aktiviti PSS

10. Rekod Penggunaan Bilik

11. Rekod Penggunaan komputer / internet

12. Rekod Kedatangan ke PSS

13. Rekod Pelawat

14. Rekod Bertugas Jawatankuasa Kerja PSS

15. Rekod Bertugas Pengawas PSS

6.3 RANCANGAN TAHUNAN PUSAT SUMBER

6.4 LAPORAN PUSAT SUMBER ( BULANAN DAN TAHUNAN 0

6.5 RANCANGAN PEMBANGUNAN PSS / BLUE PRINT

6.6 DOKUMENTASI

BAB TUJUH

KOLEKSI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB TUJUH

KOLEKSI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

7.1) DASAR PEMILIHAN DAN PEMBINAAN KOLEKSI1. Dasar Pemilihan dan Pembinaan koleksi ini perlulah diselaraskan dengan :

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2. Manifesti Perpustakaan sekolah IFLA / UNESCO

3. Garis Panduan Perpustakaan Sekolah

4. Objektif jangka pendek dan jangka panjang sekolah

5. Kurikulum sekolah

2. Koleksi yang dipilih dan dibina hendaklah dapat :

2.1 Memperkaya dan menyokong proses pendidikan dengan mengambil kira perbezaan minat kebolehan dari peringkat kematangan murid2.2 Memenuhi keperluan kurikulum dan ko kurikulum sekolah

2.3 Memupuk minat membaca di kalangan murid ke arah melahirkan masyarakat berfikir dan berbudaya ilmu dalam konteks pendidikan sepanjang hayat.

2.4 Menambah dan meluaskan ilmu pengetahuan murid-murid untuk membolehkannya membut petimbangan yang bijak dalam kehidupan

2.5 Meningkatkan penguasaan bahasa dan membina aspirasi sastera murid-murid

2.6 Memperkukuhkan semangat persefahaman dan harmoni di antara kaum demi mewujudkan perpanduan bangsa

2.7 Memupuk dan membina sikap tanggungjawab murid-murid terhadap agama , bangsa dan negara.

3. Pembinaan koleksi bahan PSS perlulah mencerminkan unsur-unsur:

1. Kekemaskiniaan

2. Kepelbagaian jenis

3. Kecukupan bahan

4. Keseimbangan dari segi aliran bahasa

5. Keseimbangan dari segi pengagihan mengikut peringkat sekolah

6. Keseimbangan dari segi pengagihan mengikut jenis bahan

4. Pembinaan koleksi bahan PSS hendaklah mengenepikan semua bahan yang mengandungi perkara-perkara yang dilarang5. Pengurusan pemilihan dan pembinaan koleksi bahan PSS hendaklah dilaksanakan dengan menubugkan Jawatankuasa Pemilihan dan Pembinaan Koleksi Bahan PSS yang dipengerusikan oleh Guru Besar / Pengetua

6. Dasar pemilihan dan pembinaan koleksi hendaklah berpandukan prinsip-prinsip Sains Perpustakaan .

Alat Pemilihan Bahan-bahan

Alat Bantuan Memilih Bahan itu termasuk :-

1. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Akta Pelajaran

2. Laporan J/Kuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Malaysia

3. Risalah, Katalog dan edaran dari penerbit, pembekal swasta dan agensi pendidikan

4. Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah terbitan Unit Perpustakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia

5. Buletin Sebaran Pendidikan, terbitan Bhg. BTP, Kem. Pendidikan Malaysia

6. Senarai Buku-buku dalam Bahasa Malaysia, terbitan Perpustakaan Negara Malaysia

7. Berita Buku Baru DBP

8. Berita Perpustakaan, Unit Perpsutakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia

9. Cadangan-cadangan oleh Panitia Matapelajaran disekolah

10. Sukatan Pelajaran

Jenis Koleksi b. Bahan Cetak

2.7.1 Buku Fiksyen

Mengenai pengembaraan , lagenda, mitos dan lainilain

2.7.2 Buku bukan fiksyen

1. Buku-buku ilmiah dalam bidang-bidang berikut :

a. Falsafah

b. Agama

2.7.3 Sains Kemasyrakatan

2.7.4 Bahasa

2.7.5 Sains Tulen

2.7.6 Sains Teknologi

2.7.7 Keseniaan

2.7.8 Kesusasteraan

2.7.9 Geografi , Biograft dan Sejarah

2.7.10 Karya am

2. Buku-buku rujukan asas :

a. Almanak

b. Ensaiklopedia

c. Buku Panduan

d. Buku Tahunan

e. Kamus

f. Atlas

g. Ukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran

h. Kertas Peperiksaan

3. Terbitan Berkala

a. Akhbar

b. Jurnal

c. Majalah

3. Bahan khusus

a. Risalah

b. Buku Skrap

c. Fail Tegak

d. Keratan Akhbar

e. Poster

c. Bahan Bukan Cetak

a. Bahan Elektronik

a. Transparensi

b. Kaset Video

b. Bahan Digital

a. CDRI

b. Audio CD

c. VCD

d. DVD

e. Internet

c. Lain-lain

a. Carta flip

b. Kad imbasan

c. Kit pembelajaran

d. Glob

e. Model

f. Boneka

g. Diorama

h. Bahan Permainan

i. Saiz

1. Nisbah murid : buku adalah seperti :

a. 1: 15 bagi sekolah rendah

b. 1 : 20 bagi sekolah menengah

2. Cadangan bahan berkala

JenisSekolah RendahSekolah Menengah

Akhbar2 Judul5 Judul

Majalah5 Judul10 Judul

Jurnal 3 Judul8 Judul

j. Agihan Koleksi

Bahasa

Sekolah Bahasa Melayu

%Bahasa Inggeris

%Bhs Cina / Tamil

Lain- lain

Sekolah Kebangsaan50455

Sekolah Jenis Kebangsaan 303040

Sekolah Menengah 50455

Pengagihan ini berpandukan kepada kurikulum dan komurikulum sekolah

Perlu disediakan sekiranya ada murid bukan Melayu

( Cina , India , Iban )

k. Agihan bahan mengikut jenis

Jenis

Sekolah Fiksyen

%Bukan Fiksyen

%Terbitan Berkala/ Bahan khusus

Sekolah Kebangsaan603010

Sekolah Jenis Kebangsaan 206515

Sekolah Menengah 156520

Agihan ini mengikut peratusan yang berdasarkan kepada bilangan naskhah

Perolehan tiap-tiap satu judul disyorkan tidak melebihi sekolah

Sekolah yang mempunyai Tingkatan Enam perlu memberi perhatian untuk melebihkan bahan bukan fiksyen dan terbitan berkala

CONTOH BORANG PESANAN :

SMK SilabukanLahad Datu, Sabah

PERMOHONAN UNTUK MEMESAN

BEKALAN / PERKHIDMATAN

( Isi dalam dua salinan )

Nama Syarikat : .

BILBUTIRANKUANTITIHARGA SEUNITCATATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pegawai yang memesan : Tandatangan :

Jawatan: .

Tarikh :

Nama Pembekal :

Tandatangan Pengetua : ..

7.2PROSEDUR PEMILIHAN KOLEKSI BUKU DAN BAHAN BUKAN BUKU

* Untuk memastikan tidak membeli naskah berbilang atau perlunya naskah/bilangan tambahan.

7.3PROSES PEMILIHAN DAN PEMEROLEHAN BAHAN / ALAT

INVOIS

Guru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan dan invois. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanya tercatat seperti yang diterima, maka pembayaran akan dilakukan. Salinan Invois akan dimasukkan ke dalam Fail Pembelian

BUKU STOK

Buku Perolehan Buku

Buku Perolehan Bukan Buku

Buku (Kew. 315)

ANALISIS

Setiausaha PSS akan dibantu oleh Guru Perpustakaan, Guru Media, AJK Kerja dan Kerani PSS untuk membuat analisa setiap tahun.

Analisa akan dilakukan pada akhir tahun iaitu pada bulan Oktober hingga November.

Jenis aktiviti yang diperlukan mengikut kelas

TANGGUNGJAWAB

Setiausaha PSS

Kerani PSS/Pengawas PSS/ Jawatankuasa Kerja PSS

AJK Kerja

SEMAKAN STOK

Dilakukan setahun sekali

Pada bulan Oktober hingga November

Memilih buang bahan-bahan yang rosk dan lapuk

Menghapuskan bahan-bahan mengikut prosedur Buku arahan Pembendaharaan Kerajaan Malaysia, Bab 10 Kehilangan , Hapus kira dan pelupusan dan rujuk Surat Pekeliling Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 04/2003 bertarikh 29 Disember 2003

Pengawas PSS, Setiausaha PSS, Guru Perpustakaan, Kerani PSS / Jawatankuasa Kerja PSS.

7.4 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN KOLEKSI PSS

PILIH BUANG / PILIH SIMPAN

Pilih buang bahan yang tidak berguna lagi

Pilih simpan bahan yang patut dikeluarkan dari Pusat Sumber kerana mungkin lebih sesuai digunakan ketempat lain

ASPEK-ASPEK UNTUK PILIH BUANG

Bentuk fizikal

-Kulitnya koyak, muka surat hilang, jilidannya tanggal, hurufnya luntur (carta lutsinar dll) tidak lengkap seperti set Ensiklopedia dan permainan

Isi dan maklumat

-Tidak sesuai dari segi ejaannyadan perbendaharaan kata

-fakta dan maklumat tidak sesuai lagi dengan keadaan semasa dan keperluan pendidikan

-maklumat itu mungkin membingungkan atau menimbulkan kesan negatif

-Perkakas yang rosak tidak ekonomik untuk diperbaiki

-membahayakan pengguna

-tidak sesuai dan tidak berkesan

-Bahan-bahan Tiruan

-sekiranya digunakan akan menimbulkan masalah

-Aspek Teknikal

-suara latar, muzik dan dialog ilustrasi tidak berkesan

-teknik persembahan tidak sesuai

-maklumat terlalu berkecamuk, terlalu kecil atau kabur

BAB LAPAN

KEWANGAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB LAPAN

KEWANGAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

PROSEDUR KEWANGAN

1. Berpandukan kepada Surat Pekeliling Kewangan

1. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5/2002 .Pemberiaan Bantuan Per Kapita untuk sekolah bertarikh 16 Oktober 2002

2. Lain-lain surat pekeliling yang berkaitan

8.2PUNCA KEWANGAN

Peruntukan kewangan diperoleh daripada :-

Geran Bantuan Per kapita ( PCG )

Sumbangan PIBG

Sumbangan individu/syarikat

Projek Khas

8.2.1 Kadar Bantuan er Kapita ( PCG )

a. Kadar bantuan perkapita PSS ditetapkan oleh Bahagian Kewangan , Kementerian Pelajaran Malaysia .

b. Pembelian buku rujukan, ensaiklopedia , perisian , video tape dan lain-lain bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran

c. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran .

d. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada cuti sekolah atau hari sekolah .

e. Program Pendidikan Khas Integrasi melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi

f. Peratus kewangan perlu diagihkan dengan baik mengikut :

1. Koleksi

2. Pengelolaan

3. Penyelenggaraan

4. Program

Kadar Bantuan Per Kapita Untuk Pusat Sumber Sekolah ( Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5/2002 )

JENIS BANTUAN

100 MURID DAN

KE BAWAH

101 500

MURID501 1000

MURID1001 DAN KE ATAS

PUSAT SUMBER SEKOLAHRM 1,500RM 1,500 +

RM 14.00

seorang murid

melebihi 100 orang

RM 7,086 +

RM 13.00

seorang murid

melebihi 500 orang

RM 13,573 +

RM 12.00

seorang murid

melebihi 1000 orang

Butiran peruntukan kewangan boleh diperolehi daripada kerani sekolah. (Lihat Lampiran).

JENIS-JENIS TABUNG

Tabung PSS - Tabung yang diwujudkan khusus untuk membiayai aktiviti PSS. Contoh sumber kewangan :-

Jualan surat khabar/majalah

Perkhidmatan Laminating

Jualan Hari Sukan

Jualan Hari Guru

Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) - Tabung yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.

8.3 ANGGARAN PERBELANJAAN

Anggaran belanjawan perlu merujuk kepada 'Blue Print' yang telah

dihasilkan

8.4LAPORAN KEWANGAN

REKOD PENDAPATAN/PERBELANJAAN

Buku Akuan Perbelanjaan - Kerani Sekolah

Buku rekod tabung kewangan - Penyelaras/Bendahari PSS

BAB SEMBILAN

ORGANISASI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB SEMBILAN

ORGANISASI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

9.1 PENGURUSAN BAHAN SECARA BERPUSAT

1. Stok buku dan bahan bukan buku

2. Pembeliaan bahan diselaraskan dalam mesyuarat Jawatankuasa

9.2SISTEM PENGKELASAN

1. Menggunakan Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey - Salinan pertama , kedua dan ketiga

SENARAI RINGKAS SISTEM PENGKELASAN

PERPULUHAN DEWEY

RINGKASAN PERTAMA

000-KARYA AM

100-FALSAFAH

200-AGAMA

300-SAINS KEMASYARAKATAN

400-BAHASA

500-SAINS TULEN

600-TEKNOLOGI

700-KESENIAN

800-KESUSATERAAN

900-GEOGRAFI, PENGEMBARAAN

BIOGRAFI DAN SEJARAH

9.3PROSES TEKNIK

CARTA ALIRAN PROSES TEKNIK

CONTOH COP HAK MILIK

7 cm

PERPUSTAKAAN

SMK SilabukanLahad Datu, Sabah

DITERIMA

NO. PEROLEHAN

NO. PANGGILAN

TARIKH

Untuk Buku

Boleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia

Contoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah):

Buku Fiksyen

a).Halaman buku lebih 100 - m/s 101

b).Halaman buku kurang 100 - m/s 11

Buku Bukan Fiksyen

a).Halaman buku lebih 100 - m/s 101

b).Halaman buku kurang 1000 - m/s 11

Untuk Bahan Bukan Buku

Cop pada tempat yang sesuai, atau cop pada kertas kosong

dan tampal pada bahan, atau ditulis terus pada bahan.

CARA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGGUNA

1. Sediakan slip kerja

Contoh:

PUSAT SUMBER SEKOLAH

Sekolah

SLIP KERJA ( BUKU)

No. Panggilan :No. Perolehan :No. Nas :

Nama Pengarang :

Judul Buku :

Edisi :

Tempat :Penerbit :Tahun :

Bil. M/S :Ilus :Indeks :Siri :

Saiz : cmPunca :Invois :Tarikh :

Tajuk Perkara :

Harga : RMISBN :Pengkatalog :Tarikh :

Catatan :

PUSAT SUMBER SEKOLAH

Sekolah ..

SLIP KERJA (BAHAN BUKAN BUKU)

No. Panggilan :No. Perolehan :No. Nas :

Nama Pengarang :

Judul:

Tempat :Penerbit :Tahun :

Penunjuk Media:Punca :Invois :Tarikh :

Huraian Fizikal:

Tajuk Perkara :

Harga : RMISBN :Pengkatalog :Tarikh :

Catatan :

10.3

2. Sediakan Kad Katalog

(Ikut prosedur 9.4 - Pengkatalogan)

3. Sediakan Kad PinjamanMenaip kad pinjaman. Isikan nombor panggilan, nombor perolehan, nama pengarang dan judul pada kad pinjaman.

Contoh :

796.4

ADN 00245

Pengarang: Adnan Bin Omar

Judul : Olahraga

Tarikh PulangNamaKelas

4. Sediakan Kocek Buku

Contoh :

3 jarak

10.4

5. Tampalkan Kocek Buku pada buku dan Masukkan Kad

Pinjaman

6. Tampal Slip Tarikh Pulang

TARIKH PULANG (DATE DUE)

14.4.2008

7. Labelkan Buku

a.Buku Tebal - Label pada tulang belakang

Contoh:

b.Buku Nipis - Label pada kulit depan

Contoh

Kulit depan buku Nipis

1.2 sm

3.5 sm

9.4 PENGKALOGAN

9.4.1 TAKRIF

KATALOG - Senarai bahan-bahan dalam koleksi PSS

PENGKATALOGAN - Proses menyediakan katalog

9.4.2FUNGSI KATALOG

Memudahkan pengguna mengesan sesuatu buku atau bahan yang

diperlukan

9.4.3 NOMBOR PENGKELASAN

Ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey

9.4.4 NOMBOR PANGGILAN

Kombinasi nombor pengkelasan dan 3 abjad pertama dari nama pengarang atau judul (jika tiada pengarang).

Contoh cara menulis: 723.1

DEW Untuk bahan rujukan, tambahkan huruf R di atas nombor panggilan.

Contoh: R

723.1

DEW Untuk buku fiksyen, tiada nombor penkelasan. Gunakan kombinasi huruf F dan abjad untuk menunjukkan bahasanya.

Contoh :

F

FI

FM

BLY atau BLY atau BLY

Untuk bahan bukan buku, tambahkan kod petunjuk media untuk mewakili jenis bahan di bahagian atas nombor panggilan. Contoh :-

C

510

c untuk cartaMAT

11.1

9.4.5 JENIS KAD KATALOG

a.Buku/Bahan yang ada Pengarang Kad Pengarang (Kad Utama)

Kad Judul

Kad Perkara (Pilihan)

Kad Senarai Rak (Pilihan)

Kad Siri (Pilihan)

b).Buku/Bahan yang tiada Pengarang Kad Judul (Kad Utama)

Kad Perkara

Kad Senarai Rak (Pilihan)

Kad Siri (Pilihan)9.4.6 BUTIRAN DALAM KAD KATALOG ENTRI UTAMA UNTUK BUKU

.a. Buku yang ada pengarang

1. Bagi Sekolah Menengah

11.2

2. Bagi Sekolah Rendah Boleh diringkaskan. Contoh:

b.. Buku yang tiada pengarang

1. Bagi Sekolah Menengah

2. Bagi Sekolah Rendah Boleh diringkaskan seperti 11.6.a.2.

9.4.7 CONTOH-CONTOH KAD KATALOG UNTUK BUKU

a. Kad

Pengarang

(Entri

utama)

b. Kad Judul

(sebagai kad

tambahan)

c. Kad Perkara

(sebagai kad

tambahan)

11.4

d. Kad Senarai Rak (Seperti Kad Entri Utama)

Muka

Depan Kad

Entri Utama

Muka

belakang

Kad Entri

Utama

9.4.8 BUTIRAN DALAM KAD ENTRI UTAMA UNTUK BAHAN BUKAN BUKU

Hampir sama seperti untuk buku. Perlu ditambah kod petunjuk media

pada nombor panggilan serta petunjuk media selepas judul. Kolasi buku

digantikan dengan huraian fizikal bahan bukan buku.

1. Bagi Sekolah Menengah

2. Bagi Sekolah Rendah Boleh diringkaskan seperti di atas

9.4.8.1 Huraian Fizikal Bahan Bukan BukuMaklumat yang diperlukan untuk menghuraikan bentuk fizikal

bahan-bahan bukan buku yang berlainan adalah seperti berikut :-

11.8.3 .a. Bahan-bahan pandang*Peta

=Jumlah; skil; h.p atau bwn;saiz

*Carta

=Jumlah;h.p. atau bwn, saiz

*Gambar

=Jumlah;h.p. atau bwn, saiz

*Kad Imbasan

=Jumlah;h.p. atau bwn, saiz

*Filem Bisu

=Jumlah ril;h.p. atau bwn, masa

tayangan; t.s.

*Tranparensi

=Jumlah;h.p. atau bwn,

*Filem Jalur

=Jumlah;bil. fr.; h.p. atau bwn,

*Slaid

=Jumlah;h.p. atau bwn

* Kad Lembaran

Kerja

=Jumlah;h.p. atau saiz

9.4.8.2 Bahan-bahan Audio*Piring Hitam

=Jumlah; laju' mono atau stereo

*Kaset

=Jumlah; masa permainan;

mono atau stereo

*Pita Ril

=Jumlah; lmasa permainan; bil.

trek; mono atau stereo

9.4.8.3 Bahan Pandang Dengar*Filem Suara

=Jumlah ril;masa tayangan;h.p

atau bwn.; saiz

*Pita Slaid

=Jumlah slaid; h.p. atau bwn. +

bil. masa permainan, mona atau stereo

*Pita/Filem Jalur=Jumlah Fr; (full or 1/2

frame)h.p. atau bwn. + bil. pita; masa permainan; mono atau stereo

*Pita Kad Audio=Jumlah kad + bil. pita; masa

permainan; mono atau stereo

*Pita Video

=Jumlah kaset;h.p.; atau bwn.;

masa tayangan

9.4.8.4 Kit

Tidak perlu memberi kolasi bagi kit, tetapi catatkan semua bahan yang terdapat di dalam kit, pada bahagian Nota

9.4.8.5. Bahan 3DModel = Tidak perlu memberi kolasi bagi model, tetapi

huraikan model pada bahagian nota

Permainan = Jumlah bahan, jenis bahan simpanan

Glob

= Diameter; h.p.; atau bwn; jenis permukaan

9.4.9 CONTOH KAD KATALOG UNTUK BAHAN BUKAN BUKU

9.4.10 PENYIMPANAN KAD KATALOG Di dalam kabinet Kad Katalog

Guna Sistem Katalog terpisah

Kad Pengarang disusun dalam rak Pengarang

Kad Judul disusun dalam rak Tajuk

Kad Perkara disusun dalam rak Perkara

Kad Senarai Rak

Disusun mengikut nombor panggilan

Khas untuk rujukan Guru PSS

9.5LOKASI BAHAN

1. Bahan bantuan mengajar dalam bilik BBM

2. Buku dan Bahan bacaan bukan buku di Pusat Sumber dan Bilik-bilik Khas

9.6PENYUSUNAN BAHAN

1. Ikut sistem perpuluhan dewey di rak-rak

BAB SEPULUH

AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB SEPULUH

AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pusat Sumber menyediakan program dan aktiviti berdasarkan :

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 10/2000 bertarikh 20 April 2000

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil . 13/1998 bertarikh 22 Mei 2998

10.1 Mesyuarat / Taklimat

1. Jawatankuasa Induk

2. Jawatankuasa Kerja

10.2 Kursus / Bengkel

Sasaran utama guru dan murid-murid

10.2.1 Perbengkelan Untuk Guru-guru :

1. memproses buku dan menjilid

2. Pengautomasian PSS

3. Penghasilan bahan-bahan Pembelajaran Akses Kendiri

4. Penyediaan bahan pengajaran berasaskan komputer

10.2.2 Perbengkelan untuk murid-murid :

1. menghasilkan buku skrap , fail tegak atau kad maklumat

2. Motivasi / kepimpinan

3. Penghasilan dan pengemaskinian laman web

4. Penerbitan

5. Kerja-kerja projek bertopik berdasarkan mata pelajaran

10.3 Pertandingan

1. Kuiz isu semasa , bulan patriotik , pusat sumber dan mata pelajaran

2. Pertandingan buku skrap , poster , rekacipta , penghasilan persembahan

elektronik , melukis, mewarna dan mencari maklumat

3. Permainan dalaman

10.4 Program Perkembangan Staf

1. Pengurusan Pusat Sumber

2. Pengurusan pelaksanaan program Pusat Sumber sekolah pameran

3. Penggunaan Komputer

4. Latihan ICT CD , internet

5. Penghasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar

6. teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber .

10.5 Program Orientasi PSS

1. Pengenalan PSS

2. Lokasi perpustakaan , bilik media, bilik tayangan dan unit-unit lain

3. Bahan-bahan yang boleh dipinjam

4. peraturan-peraturan dan piagam

5. Perkhidmatan yang ditawarkan

6. Cara-cara membuat tempahan bilik , bahan dan peralatan

10.6 Program Alamiah / Lawatan

PSS melalui panitia , persatuan , kelab atau badan beruniform menjalankan program kerjasama dengan PIBG dengan mengadakan lawatan sambil belajar . Ini akan memberi peluang kepada murid untuk mendapatkan maklumat secara kreatif dan menyeronokkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman, pembacaan dan prestasi akademik murid .

1. Taman pertanian , taman laut , taman haiwan dan muzium

2. Pusat sains / planetarium

3. Perpustakaan dan Arkib

4. Pusat Sumber

10.7 Gotong Royong

10.8 Pameran

1. Pameran Bertema

10.9 Minggu PSS

10.10 Promosi PSS

1. Galak Guna PSS

2. Iklan

3. Edaran risalah dan brosur

4. Laman Web

5. Penyebaran Maklumat Terpilih

6. Hebahan

7. Pameran

10.11 Program Panitia Mata pelajaran

10.12 Aktivti Galak Guna PSS

10.13 Program Literasi Maklumat

Literasi maklumat ialah satu kebolehan untuk mengakses , memproses, menilai dan menggunakan maklumat dengan berkesan bagi menyelesaikan sesuatu masalah dan mengambil keputusan yang tepat . Antara Model :

1. Big 6 oleh Eisenberg M . & berkowitz R

2. Information process oleh ASLA

3. Empowowering *R model oleh Wejethunge , 2005

Literasi maklumat perlu diajar oleh GPM dan semua guru mata pelajaran secara merentasi kurikulum menggunakan literasi maklumat dalam mana-mana mata pelajaran yang diajar .

BAB SEBELAS

STOK DAN INVENTORI PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB SEBELAS

STOK DAN INVENTORI PUSAT SUMBER SEKOLAH

11.1 Pengurusan Harta Modal ( Kew. PA-2 )

1. Harta Modal barang-barang yang tak luak bernilai RM500.00 atau

lebih setiap unit ( tidak termasuk perabot , permaidani , langsir dan

sebagainya )

2. Kategori harta modal kenderaan , logi , mesin , peralatan dan

kelengkapan pejabat ( kamera , komputer , mesin taip )

11.2 Penyenggaraan Harta Modal

11.3 Daftar Inventori ( Kew.PA-3)

1. Inventori barang-barang tak luak yang bernilai kurang dari RM500.00

setiap unit ( termasuk perabot , permaidani dan langsir )

2. Kategori peralatan dan kelengkapan pejabat ( kipas angin ) , perabot .

11.4 Daftar Bekalan Pejabat ( J3 dan Kad Petak )

11.5 Rekod Perolehan Bahan Buku

11.6 Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku

11.7 Rekod Perolehan Akhbar

11.8 Rekod Perolehan Majalah

11.9 Semakan Stok ( buku , bahan bukan buku , perabot dan peralatan )

11.10 Pelupusan

Satu proses di mana sesuatu aset / barang awam yang secara fizikalnya masih ada dalam simpanan tetapi tidak digunakan atau tidak diperlukan dan perlu dikeluarkan dari simpanan atau rekod .

Tujuan :Mendapat hasil pulangan yang terbaik

Menjimatkan ruang

Menentukan akaun / rekod betul

Membolehkan jabatan mendapat gantian / barang baru

Untuk mengatasi :

kos menyimpan meningkat

susut nilai

risiko kehilangan

risiko kerosakan

risiko keusangan

kesempitan ruang

pembaziran

modal terikat

11.11 Hapuskira

Satu proses di mana sesuatu kehilangan aset/barang/wang telah berlaku dan tiada lagi secara fizikal dalam simpanan dan kelulusan diperlukan untuk keluarkan daripada rekod / akaun

Tujuan :Menjimatkan tempat

Memudahkan penggunaan

Menjimatkan wang untuk membaikpulih

Mengelakkan bahan-bahan yang tidak sesuai sampai ke tangan murid11.12 Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori ( Kew. PA-6 )

BAB DUA BELAS

SIRKULASI / EDARAN BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB DUA BELAS

SIRKULASI / EDARAN BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

12. 1 Sistem Sirkulasi

Sistem dilengkapkan dengan maklumat berikut :

Nombor perolehan , nombor ahli , tarikh pinjam , tarikh pulang , bilangan

buku , tarikh tempahan dan lain-lain

12.2 Keahlian

Mengandungi pangkalan data dagi kategori ahli ( guru, staf sokongan dan

pelajar ) . memasukkan ahli baru , mengedit profil ahli , membatalkan

keahlian dan mengubah status pinjaman ahli

12.3 Pinjaman Berkelompok

Pinjaman oleh guru untuk satu-satu kelas secara pukal . Menggunakan

borang yang memuatkan judul buku , nama peminjam , tarikh pinjaman ,

tarikh pulang dan tanda tangan .

BAB TIGA BELAS

PERKHIDMATAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB TIGA BELAS

PERKHIDMATAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

13.1Jenis-jenis perkhidmatan

a. Peminjaman Buku

1. Pijaman Murid dan Pinjaman Guru

2. Pinjaman jangka panjang

3. Pinjaman Persendirian

4. Pinjaman Berkelompok

b. Peminjaman Buku Rujukan

1. Pinjaman jangka pendek untuk bahan-bahan bertanda merah

( red spot )

c. Pinjaman Berkelompok

1. Pinjaman murid dan pinjaman guru

d. Peminjaman Bahan Bukan Buku

1. Pinjaman murid dan pinjaman guru

2. Bahan elektronik dan digital

e. Peminjaman Peralatan

1. Pinjaman murid dan guru

2. Untuk Pengajaran dan pembelajaran

3. Untuk aktiviti kelab / persatuan

f. Reprografi

Perkhidmatan yang dotawarkan ialah perkhidmatan pencetakan ,

Memuat turun gambar digital , membaikpulih buku dan fotostat bahan .

g. Peminjaman pihak luar

h. Koleksi soalan

Soalan-soalan peperiksaan dalam dan awam ( UPSR , PMR , SPM < STPM )

i. Rakam salin

j. Sebaran Maklumat

k. Rekreasi

l. Khidmat Nasihat dan Bimbingan

Menawarkan perkhidmatan memberi nasihat kepada guru dan murid dalam hal yang berhubung dengan pemilihan bahan , pencarian maklumat , penggunaan peralatan elektronik dan digital.

m. Pameran

n. Promosi

13.2 Waktu Perkhidmatan ( sertakan jadual )

a. Satu masa khas setiap kelas

b. Waktu rehat

c. Waktu tengah hari

d. Waktu petang

e. Hari Sabtu

f. Cuti Sekolah

g. Jadual waktu Guru Perpustakaan dan Media

BAB EMPAT BELAS

AUTOMASI PUSAT SUMBER SEKOLAH

BAB EMPAT BELAS

AUTOMASI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengautomasian membolehkan pengumpulan , penyimpanan dan pengurusan segala data di dalam pangkalan data dan membantu pengguna di dalam pencarian maklumat

Perisian pengautomasian hendaklah mempunyai spesifikasi minimum seperti berikut :

1. Modul Pengkatalogan ( buku dan bukan buku )

Maklumay nombor perolehan , nombor panggilan , nama pengarang ,

judul , penerbit , edisi , jilid , ISBN , ilustrasi , harga , bilangan naskhah ,

jenis media, lokasi , kondisi bahan , jenis koleksi , sumber kewangan dan

ada piawaian International Standard Bibliographic Decription )

2. Modul Sirkulasi

Modul dilengkapkan dengan maklumat berikut :

Nombor perolehan , nombor ahli , tarikh pinjam , tarikh pulang , bilangan

buku , tarikh tempahan dan lain-lain

3. Modul OPAC ( Online Public Access Catalogue )

Modul ini membenarkan pengguna mengesan maklumat secara dalam

talian . Diantara pendekatan pencarian yang boleh dilakukan ialah melalui

: perkara , judul , pengarang , senarai buku mengikut pengkelasan atau

status pinjaman .

4. Modul Laporan

Modul ini menyediakan laporan berdasarkan kepada statistik ahli , statistik

Pinjaman , notis peringatan untuk ahli yang lewat memulangkan bahan

pinjaman . Penyedian laporan boleh dihasilkan dalam bentuk teks dan

grafik

5. Modul Keahlian

Mengandungi pangkalan data dagi kategori ahli ( guru, staf sokongan dan

pelajar ) . memasukkan ahli baru , mengedit profil ahli , membatalkan

keahlian dan mengubah status pinjaman ahli

6. Modul Authoriti / Polisi

Segala dasar berhubung dengan pinjaman, pulangan , cuti , kata laluan

pentadbir , operator data , guru dan pelajar ditetapkan dalam modul ini

14.1 Sistem yang digunakan

1.4.2 Sistem keselamatam

1.4.3 Menu Utama

1.4.4 Output

1.4.5 Prosedur memasukkan data

1.4.6 Alat Pembaca Label Kod Berpalang ( bar code )

1.4.7 Rangkaian ( Networking 0

1.4.8 Carian Maklumat

1.4.9 Laporan

BAB LIMA BELAS

PROGRAM BACAAN ( NILAM )

BAB LIMA BELAS

PROGRAM BACAAN ( NILAM )

Konsep Program NILAM

a. Latar Belakang

b. Rasional

c. Asas Pertimbangan

d. Pendekatan

e. Model Program NILAM

f. Tahap Program NILAM

g. Sistem Ganjaran

Strategi Pelaksanaan Program NILAM

a. Pengenalan

b. Pelaksanaan

c. Bahan

d. Peranan

e. Pengumpulan Data

f. Contoh-contoh rekod bacaan

g. Aktiviti NILAM

* Bulan Membaca Kebangsaan Julai

* Hari Buku Sedunia 23 April

* Hari Pusat Sumber Sekolah Antarabangsa Isnin minggu

keempat Oktober

TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS

AJK / KETUA PSS

Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas

Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS

Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat

AJK / NAIB KETUA PSS

Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS

Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS

Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS

AJK / SETIAUSAHA

Menyediakan agenda dan minit mesyuarat

Menyediakan surat menyurat

Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan

AJK / NAIB SETIAUSAHA

Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya

Menyediakan agenda dan minit mesyuarat

Menyediakan surat menyurat

Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan

AJK / BENDAHARI

Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda, komputer dan aktiviti yang dijalankan

Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat

Menyediakan Laporan Kewangan

PENGAWAS HARIAN

Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi

Mencatat kedatangan Pengawas

Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS

AJK / BIRO KECERIAAN

Memastikan suasana PSS sentiasa ceria

Menghias dan menyediakan Sudut Pameran

Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS

AJK / BIRO DISPILIN

Memastikan Pengawas PSS berdisplin

Menyediakan Fail Displin

Mengedarkan surat amaran pertama, kedua dan ketiga

Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat

AJK / PEMEROSESAN

Mengadakan latihan/kursus dalaman yang diperlukan oleh Pengawas PSS

Membantu guru memasukkan data dalam komputer

Memproses bahan dan buku-buku baru .

AJK / KAUNTER

Merekod pinjaman guru dan pelajar serta tempahan bilik

Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian

Menyemak kad-kad pinjam ahli

AJK / BIRO BILIK KHAS

Menyediakan saranan untuk meningkatkan penggunaan bilik

Menyediakan senarai ahli serta Jadual Tugas

Memastikan bilik sentiasa terjaga, cantik dan bersih

Memastikan bahan-bahan terkini

AJK / PROMOSI

Mempromosikan buku-buku baru

Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan

Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS

Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi

PERPUSTAKAAN

SMK SILABUKAN

LAHAD DATU, SABAH .

Nama : .

No. Ahli : ..

Jenis Ahli :

Tingkatan : .

Bar Kod

GAMBAR

GPK Hem

Kaunselor

*Semakan oleh S/Usaha PSS/

Guru Perpustakaan/ Guru Media

Isi borang pemilihan/

Pesanan Buku /

Bahan

PSS

Guru Kanan

Ketua Panitia

Kelulusan Pengetua

GPK1

TIDAK

TIDAK

REKODKAN BUTIR-BUTIR BUKU DALAM

SISTEM PUSTAKAWAN - KOMPUTER

SEMAK BORANG PESANAN DAN INVOIS DENGAN BUKU/BAHAN YANG DITERIMA

MENERIMA BUKU/BAHAN

DARI PEMBEKAL

ADAKAH BAHAN YANG DITERIMA ITU SEPERTI YANG TERCATAT DLM. BORANG PESANAN

PULANGKAN BUKU/BAHAN KEPADA PEMBEKAL

PERIKSA KEADAAN FIZIKAL BUKU/BAHAN ITU ADAKAH DALAM KEADAAN MEMUASKAN

Diterima, disemak, direkodkan dalam Buku Stok & Sistem

Pustakawan

Menentukan Hak Milik

Cop Hak Milik

Merekodkan No. Perolehan

Menyediakan Kemudahan Penggunaan

Memasukan data buku dalam sistem

pustakawan

Print bar code dan tampalkan di kulit

buku

Tampalkan label pada buku

Tampalkan slip tarikh pulang

Menentukan Tempat Letak Bahan

Buku bukan fiksyen ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey

Buku Fiksyen ikut Bahasa dan abjad Pengarang/Judul

Bahan Bukan Buku diletak pada rak atau tempat lain yang sesuai

Promosi

4.5 cm

7 jarak

2 jarak

No. Panggilan

796.4ADN

2 jarak

Nombor Perolehan

00245

Adnan Bin Omar

Olahraga

796.4

ADN

Kad Pinjaman

00245

Pengarang: Adnan Bin Omar

00245

796.4ADN

Kocek Buku

Adnan Bin Omar

Olahraga

796.4

ADN

No. No. perolehan

Pang . Nama Pengarang

Judul : Judul kecil/Kenyataan mengenai

pengarang. - Edisi . Tempat terbit : nama

penerbit, tahun diterbitkan.

Kolasi. - (Siri)

Nota.

TRASING.

No. No. perolehan

Pang . Nama Pengarang

Judul : Judul kecil.- Edisi . Tempat terbit :

nama penerbit, tahun diterbitkan.

Kolasi. - (Siri)

Nota.

No. No. perolehan

Pang .

Judul : Judul kecil. - Edisi . Tempat terbit : nama

penerbit, tahun diterbitkan.

Kolasi. - (Siri)

Nota.

TRASING.

523.2 00366

BEC Becklake, Sue.

Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi

Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan

Macmillan)

ISBN 097-81134-05

1. BULANI. JudulII. Siri

Manusia dan Bulan

523.2 00366

BEC Becklake, Sue.

Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi

Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

BULAN

523.2 00366

BEC Becklake, Sue.

Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi

Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

523.2 00366

BEC Becklake, Sue.

Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi

Ke2-. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan

Macmillan)

ISBN 097-81134-05

1. BULANI. JudulII. Siri

(Tarikh)No.Perolehan (Punca) (Harga)

11.02.1998 00366 Sumbangan RM19.90

PIBG

No. No. perolehan

Pang . Nama Pengarang

Judul [Petunjuk media] : Maklumat lain

mengenai judul kecil / Kenyataan mengenai pihak

yang bertanggung jawab - Edisi -. Tempat terbit :

nama penerbit, tahun diterbitkan.

Huraian fizikal + bahan yang disertakan

(Kenyataan siri)

Nota.

TRASING.

Nota : Catatkan bahan simpanan seperti panduan guru atau panduan murid sebagainya dalam bahagian Nota.

C

629 00789

KER Kereta [Carta]. Kementerian Pendidikan

Malaysia, 1980.

3 carta ; bwn ; 52 x 64 cm.

Menunjukkan warna dan saiz sesebuah

kereta samada besar atau kecil.

Sesuai untuk murid Tahun Satu dan Tahun

Dua.

PAGE 1SHERRY GPM 2015