of 27 /27
Fail Kuasa BAB 4 PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

fail kuasa pss BAB 4 Pengawas Pss

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fail Kuasa merupakan rekod penting tentang dasar / polisi dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS. Ia biasanya mengandungi 14 bab manakala pengawas PSS adalah dalam bab 4.

Text of fail kuasa pss BAB 4 Pengawas Pss

Fail Kuasa

BAB 4PENG AWA S PUSAT S UMBER SEK OLA H

ISI KANDUNGAN4.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas PSS 4.2 Kriteria Pemilihan Pengawas PSS 4.3 Peraturan Pengawas PSS 4.4 Waktu Bertugas Pengawas PSS 4.5 Senarai Tugas Jawatan Kuasa Pengawas PSS 4.6 Senarai Tugas Pengawas PSS

4.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Perpustakaan2

Penasihat (GPMS) Pen. Penasihat 1 (Guru Perpustakaan) Pen. Penasihat 2 (Semua Guru PSS) Pengerusi (Ketua Pustakawan)

Pengetua / GPK 1

Naib Pengerusi (Pen. Ketua Pustakawan)

Setiausaha Bendahari

Ahli Jawatan Kuasa

AJK Biro

AJK Tingkatan

Perpustakaan Bilik Tayang Bilik Siber Bilik SAL Unit Am Siaraya

1 2 3 4 5

3

4.1.2 JAWATANKUASA UNIT PENGAWAS PSS(Perpustakaan/APD/Bilik Siber/SAL/Siaraya/Am/Bank Soalan/Aktiviti)

Ketua

Penolong Ketua

Setiausaha

Bendahari

AJK ( ) (

AJK ) (

AJK ) (

AJK )

4

4.2 Kriteria Pemilihan Pengawas PSS

4.2.1 Kriteria Pemilihan a. Pengawas PSS dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6 b. Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru. c. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS. d. Pengawas dipilih daropada semua kelas dalam setiap tingkatan e. Proses pemilihan akan dilaksanakan pada awal tahun iaitu dari bulan Februari hingga Mac setiap bulan f. Pengawas yang dipilh akan menjalani tempoh percubaan selama tiga bulan g. Pengawas yang menamatkan tempo percubaan akan dilantik secara rasmi dalam Majlis Perlantikan

4.2.2 Ciri Kelayakan a. b. c. d. e. Berketrampilan ( perwatakan dan peragaan) Bertanggungjawab Berkepimpinan dan toleransi Pergaulan dengan rakan sebaya Kesediaan untuk bertugas

5

4.3 Peraturan Pengawas PSS4.3.1 Pakaian Seragam PSS Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir. 4.3.2 Majlis Perlantikan Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS. Majlis perlantikan boleh diadakan serentak dengan majlis perlantikan pengawas sekolah. 4.3.3 Pemecatan Pengawas PSS Seseorang pengawas PSS boleh dipecat sekiranya melanggar peraturan sekolah dan negara. Pemecatan ini hendaklah dilakukan dalam mesyuarat jawatan kuasa perpustakaan.Pemecatan ini juga digunapakai jika disabit kesalahan oleh Jawatan Kuasa Disipli Sekolah.

4.4 Waktu Bertugas Pengawas PSS

HARI ISNIN - KHAMIS JUMAAT

WAKTU REHAT 10.20-10.40 dan 11.00-11.20 10.35-10.55 dan 11.10-11.30

SELEPAS SEKOLAH 2.30-4.00 Ptg

4.5

Senarai Tugas Jawatan Kuasa Pengawas PSS6

AJK / KETUA PSS Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat AJK / SETIAUSAHA Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan

AJK / NAIB KETUA PSS Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS AJK / NAIB SETIAUSAHA Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan AJK / AJK HARIAN Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi Mencatat kedatangan Pengawas Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS

AJK / BENDAHARI Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda, komputer dan aktiviti yang dijalankan Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat Menyediakan Laporan Kewangan

AJK / BIRO KECERIAAN Memastikan suasana PSS sentiasa ceria Menghias dan menyediakan Sudut Pameran Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS

AJK / BIRO DISPILIN Memastikan Pengawas PSS berdisplin Menyediakan Fail Displin Mengedarkan surat amaran pertama, kedua dan ketiga Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat

7

AJK / INVENTORI Merekod peralatan yang terdapat di PSS Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian Menyemak atau perabot pada akhir tahun

AJK / BIRO PENGKATALOGAN Mengadakan latihan/kursus dalaman yang diperlukan oleh Pengawas PSS Membantu guru apabila ada kursus dalaman Menyediakan laporan bagi setiap kursus yang dijalankan

AJK / PROMOSI Mempromosikan buku-buku baru Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi

AJK / BIRO TAMAN ANGKAT Menyediakan saranan untuk meningkatkan keceriaan Taman Angkat PSS Menyediakan senarai ahli serta Jadual Tugas Memastikan Taman Angkat sentiasa terjaga, cantik dan bersih

8

4.6 Senarai Tugas Pengawas PSS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan) Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ketempat asal Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima daripada pembekal Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian Membantu mempromosikan PSS Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS

4.6.1 Ketua Harian a. b. c. d. e. Membuat laporan harian Memastikan kehadiran pengawas PSS Mengagih dan menetapkan tugas PSS Membuat pengiraan jumlah pinjaman harian Memastikan pengguna mematuhi peraturan perpustakaan

4.6.2 Pengawas Kaunter Pinjaman 1. 2. Pinjaman Buku Rak Terbuka Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan si peminjam. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan perpustakaan Contoh :- Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar (jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.

9

3. 4. 5. 6. 7. 8.9.

Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop Tarikh pemulangan buku. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh pulang). Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas 'Tarikh Pulang' (dibelakang buku). Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning) dan pulangkan kepada pelajar. Serahkan buku kepada si peminjam. Catatkan butir peminjam ke dalam 'Rekod Peminjam Buku Pelajar'.

PERINGATAN.

Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu. Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satu-satu masa (kecuali PPSS) Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui guru / Kerani PSS) Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu-satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya. Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayan

Pemulangan Buku Rak Terbuka 1. 2. 3. 4. 5. Pastikan tarikh buku dipulangkan tidak lewat daripada 'Tarikh Pulang' yang sepatutnya Jika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual denda) Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu, beliau boleh membayar di lain hari Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda' dan wang diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama Jika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaan

10

BORANG PERMOHONAN PENGAWAS PSS TAHUN : .

1. Nama:.. 2 3. Tarikh Lahir:4.

Tingkatan:. Umur:.

5. Kad Pengenalan: 6. No Telefon:.. 7. Alamat: 8. Keputusan Peperiksaan : UPSR Tahun : . PMR Tahun : . Keputusan Akhir Tahun Lepas

9. Pernahkah anda dikenakan tindakan disiplin ? Ya/Tidak 10. Pernahkah anda menjadi pengawas PSS di sekolah lama ? Ya/Tidak11. Sanggupkah anda melakukan tugas yang diarahkan guru PSS pada bila-bila Masa ?

Ya/Tidak 13. Sokongan/cadangan guru tingkatan Saya mengakui bahawa kenyataan yang saya berikan adalah benar.

11

( Tarikh :

)

NOTIS TEMUDUGA PENGAWAS PSS Dimaklumkan bahawa PSS SMK Selandar akan mengadakan satu temuduga untuk pengawas PSS yang baru mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan di bawah. Tarikh:25 Mac 2004 Masa: 10.20 10.40 pagi Tempat: Bilik Kerja Guru, PSS Calon: Bil Nama Pelajar Tingkatan

12

BORANG CADANGAN / PENCALONAN Pengawas PSS Nama Pelajar Tingkatan : :

Ciri Penilaian Ketrampilan diri Sifat bertanggungjawab Sifat kepimpinan dan toleransi Pergaulan dengan rakan sebaya Kesediaan menjalankan tugas Jumlah Skor

Skor

Petunjuk bagi skor 1: memuaskan 2: baik 3: cemerlang

Dicadangkan oleh:

.............................................................. ( ) Guru Tingkatan / Guru Matapelajaran Disahkan Oleh :

(

)

13

Guru Perpustakaan dan Media Sekolah

SENARAI SUSUNAN PEMOHON PENGAWAS PSS MENGIKUT MERITBil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Nama Kelas Jantina Markah

14

PUSAT SUMBER SEKOLAH SMK SELANDAR 77500 SELANDAR MELAKA Kod Sekolah : MEA1077 Tel /Fax : 06-5451144

Ruj Tuan : Ruj Kami :. Tarikh : Ibu bapa/Penjaga .. .. .. .. Tuan/Puan/Cik, Kebenaran Perlantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah Sukacita perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sehubungan itu, kami ingin memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/ puan/cik telah memenuhi kriteria pemilihan Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Oleh itu kami memohon jasa baik tuan/puan/cik untuk melengkapkan borang kebenaran yang dilampirkan bersama dengan surat ini. 3. Kerjasama daripada pihak tuan/puan/cik diucapkan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, . ( ) Pengetua SMK Selandar 77500 Selandar

15

Melaka

.. .. .. ..

Pengetua SMK Selandar 77500 Selandar Melaka Tuan, Kebenaran Lantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah Perkara di atas adalah dirujuk.

Tarikh :

2. Sehubungan itu, saya bapa/ibu/penjaga kepada . dari tingkatan *membenarkan/ tidak membenarkan anak/jagaan saya dilanti sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Sekian, terima kasih. Yang benar, . ( )

* Potong yang tidak berkenaan

16

SURAT TAWARAN PERLANTIKAN PENGAWAS PSS

Pengetua SMK Selandar 77500 Selandar Melaka

Tarikh : Kepada : . Tingkatan : .. Tuan, Perlantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah Dengan sukacitanya perkara di atas dimaklumkan. 2. Sehubungan itu, . dari tingkatan dilantik sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah mulai 3. Diharapkan perlantikan ini dapat memberi ruang kepada anda untuk berkhidmat kepada sekolah dengan baik dan cemerlang. SELAMAT BERKHIDMAT

Yang Benar,

. ( ) Pengetua SMK Selandar 77500 Selandar Melaka

17

s.k : 1. Fail Timbul PSS Pusat Sumber Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Selandar 77500 Selandar, Melaka. Tel & Faks : 06-5251144 Bil : SMKS/PSS/01/004/0009/06( Tarikh : 3 April 2006 XXX Tingkatan XXX SMK Selandar. Saudara/i, PERLANTIKAN SEBAGAI PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari telah dilantik sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah (unit xxx ). 2. Bersama surat ini disertakan satu PIAGAM PELANGGAN PUSAT SUMBER SEKOLAH dan senarai CIRI-CIRI PERKHIDMATAN BERKUALITI serta BORANG AKU JANJI. 3. Semoga saudara/saudaari menjalankan tanggungjawab ini dengan cemerlang. Sekian, terima kasih. )

PSS BERKUALITI MENCANAI MINDA BERINFORMASI

Saya yang menurut perintah,

TANG PEI PEI Guru Perpustakaan dan Media Sekolah SMK Selandar.

s.k. : Fail PSS

18

PUSAT SUMBER SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELANDAR BORANG AKU JANJI PENGAWAS PSS A. Butiran Peribadi 1. Nama:.. 2. Tingkatan:. 3. Tarikh Lahir: 4. Umur:. 5. Kad Pengenalan: 6. No Telefon:.. 7. Alamat: B. Aku Janji

Saya sanggup menjalankan semua tanggungjawab sebagai Pengawas PSS yang akan diamanahkan kepada saya

Tandatangan

Tarikh:

19

WATIKAH PERLANTIKANPENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAHDengan ini adalah disahkan bahawa Saudara / Saudari NOOR AZFIZA BT KASIM nombor kad pengenalan 880920-05-5062 dari Tingkatan 5 SAINS 2 dilantik sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PSS) di sekolah ini bagi tahun 2005. Pihak sekolah berharap anda akan menjalankan tugas dengan baik dan penuh dedikasi demi sekolah ini. Dinamis Dan Dedikasi

25 APRIL 2005

20

UN IF OR M PENG AWAS PSS

LELAKI

PEREMPUAN MELAYU

PEREMPUAN CINA

MAROON: MELAMBANGKAN KESUNGGUHAN, KERAJINAN, KEBERANIAN DAN BERSEMANGAT TINGGI DI KALANGAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH. BIRU GELAP: MELAMBANGKAN KESEJAHTERAAN, KEHARMONIAN, KASIH SAYANG DAN KESUNGGUHAN BERKHIDMAT DI KALNGAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH.

Pusat Sumber Sekolah SMK Selandar,21

77500 Selandar, Melaka.

PERBERHENTIAN JAWATAN SEBAGAI PENGAWAS PSS SESI 2004

Nama-nama tersenarai di bawah telah diberhentikan jawatan sebagai pengawas PSS.

Bil

Nama Pelajar

Tingkatan

Sekian dimaklumkan.

Yang menjalankan tugas, Pn Tang Pei Pei Guru Perpustakaan SMKS

22